Promotie van lokaal gevangen verse vis aan de hand van een marktonderzoek en een visgids met seizoensgerechten

Jonatan Delhem Lore Tack
Persbericht

Meer dan gezondheidsvoordelen bij het consumeren van lokaal gevangen verse vis.

Meer dan gezondheidsvoordelen bij het consumeren van lokaal gevangen verse vis.

Lore Tack (23) en Jonatan Delhem (36), studenten voedings- en dieetkunde aan Odisee Gent,  zijn beiden gepassioneerd door voeding als belangrijk deel van ons welzijn. Het doel van hun bachelorproef was om bij te dragen aan de grotere missie om die de gezondheidsdoelstelling Vlaanderen ‘gezonder leven’ vooropstelt. Door op een toegankelijke manier te inspireren en informeren, verruimen ze de mogelijkheden om de volksgezondheid te bevorderen.

De basis van de bachelorproef ‘Promotie van lokaal gevangen verse vis aan de hand van een marktonderzoek en een visgids met seizoensgerechten’ is een grondige literatuurstudie van de meest recente vakliteratuur. Die richt zich op de voedingstechnische aspecten van visconsumptie enerzijds en anderzijds wordt het principe van Community Supported Fishery uitgediept. Aansluitend werd er een markstudie gedaan rond het Oostendse Community Supported Fishery project ‘Vesche Vis’ olv. Dhr. Levi Vermote. Dit project was de basis en inspiratie van deze Bachelorproef.

Samen met de voedingsaanbevelingen, hebben de literatuurstudie en het marktonderzoek geleid tot een prachtig boek dat niet enkel een aantal lekkere seizoenssgrechten met verse vis, maar ook een mooie visgids bevat. De visgids neemt de lezer mee in de culinaire en vistechnische aspecten van de belangrijkste Noordzeevissen zoals: hoe ze te herkennen, visserijtechniek, vangstgebied, seizoen en advies over het visbestand.

De recepten in de visgids houden, naast de voedingsaanbevelingen, rekening met de seizoenen op vlak van visvangst, groenten en kruiden. Op die manier wordt er eveneens een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van voedselconsumptie. De visgids zal dienen om het project ‘Vesche Vis’ te ondersteunen. ‘Vesche Vis’ is een coöperatieve die de mogelijkheid biedt aan consumenten om lokaal gevangen verse vis rechtstreeks van Belgische vissers aan te kopen.

 

Het boek is op een visueel aantrekkelijke en begrijpbare manier opgebouwd zodat het kan dienen om het grote publiek uit te nodigen tot een bewuste, lokale visconsumptie. Niet enkel van belang voor onze gezondheid, maar ook voor de duurzaamheid en ondersteuning van de authentieke Belgische vissers.

 

 

Bibliografie

Amadi, L., Igwe, P., & Ogbanga, M. (2016). Talking Right, Walking Wrong: Global
Environmental Negotiations and Unsustainable Environmental Consumption.
International Journal of Research in Environmental Science (IJRES), 24-38.
Bernadette, O., Armandt, L. R., & Louwrens, C. H. (2015). Comparative study of the
nutritional composition of wild versus farmed. Aquaculture.
Boer Bas. (2016, juli). Verse noordzeevis, recht van de visser. Opgeroepen op maart 6, 2017,
van Boer Bas - winkel der boeren: http://www.boerbas.be/2016/07/15/versenoordzeevis-
recht-van-de-visser/
Bolton, A., Dubik, B., Stoll, J., & Basurto, X. (2016). Describing the diversity of community
supported fishery programs in North America. Marine Policy, 21-29.
Brenna, J., Salem, N., & Cunnane, S. (2009). alpha-Linolenic acid supplementation and
conversion to n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in humans. PLEFA, 85-91.
Brinson, A., Lee, M.-Y., & Rountree, B. (2011). Direct marketing strategies: The rise of
community supported fishery programs. Marine Policy, 542-548.
Bubble Post. (2017, januari). Eco-voertuigen voor snellere diensten. Opgehaald van Bubble
Post: http://bubblepost.eu/bedrijven
BuitenGoed. (2017). Vesche Vis. Opgeroepen op maart 6, 2017, van BuitenGoed:
http://www.buitengoed.be/vesche-vis/
Camacho, M., Henríguez-Hernández, L., Boada, L., & Rodríguez-Hernández. (2016).
Comparative study of the intake of toxic persistent and semi persistent pollutants
through the consumption of fish and seafood from two modes production (wild-caught
and farmed). Science of the Total Environment.
Claret, A., Guerrero, L., Gartzia, I., Garcia-Quiroga, M., & Ginés, R. (2016). Does
information affect consumer liking of farmed and wild fish? Aquaculture, 157-162.
Crona, B. I., Basurto, X., Squires, D., Gelcich, S., Daw, T. M., Khan, A., . . . Allison, E. H.
(2016). Towards a typology of interactions between small-scale fisheries and global
seafood trade. Marine Policy, 1-10.
Daly, H. E., & Farley, J. (2010). Ecological Economics, Second Edition. Washington, DC:
Island Press.
Dauranta. (2016, December 10). Noordzeeviscoöperatieve Vesche Vis. Opgehaald van
Dauranta: http://www.dauranta.info/nl/noordzeeviscooperatieve-vesche-vis
duurzame ontwikkeling. (2012, januari 5). Opgeroepen op november 11, 2014, van Het
Brundtland Rapport 'Our Common Future': http://sta.dar-001.ys.be/content/hetbrundtland-
rapport-our-common-future-0
64
64 / 105
Edwards, I., & O'Flaherty, J. (2008). Omega-3 Fatty Acids and PPAR in Cancer. PPAR
Research, 14.
EUMOFA. (2016). The EU Fish Market. EUMOFA.
FAO. (2016). The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome: FAO.
Fatih, O., & Gul, K. (2016). Effects of different cooking methods and fat levels on the
formation of heterocyclic aromatic amines in various fishes. Food Control.
FAVV. (2005). Maximale bewaartemperatuur van vlees, vis en andere bederfbare
voedingsmiddelen in de detailhandel en verplichting thermometer in de koeltoonbank
van verkooppunten. FAVV.
FAVV. (2015, maart 23). Levensmiddelen bewaren in de koelkast. Opgehaald van FAVV:
http://www.favv.be/dagelijksleven/bewaringlevensmiddelen/koelkast/
Federaal Planbureau, Task Force Duurzame Ontwikkeling. (2016, Maart 17). Visvoorraden:
aandeel van de soorten binnen duurzame opbrengst -en veilige referentiewaarden.
Opgehaald van Federaal Planbureau, Task Force Duurzame Ontwikkeling:
http://www.indicators.be/nl/indicator/visvoorraden-aandeel-van-de-soort…-
opbrengst-en-veilige-referentiewaarden?detail=
Gonzalez-Silvera, D., Guardiola, F., Cordero, H., Cuesta, A., & Esteban, M. (2016). The
short-term effects of farmed fish food consumed by wild fish. Marine Pollution
Bulletin.
Greeney, S. (2009). Demanding Attention? Problematzing American Mass Consumption.
Cambridge, Massachusetts: Harvard University.
Hall, T., & Amberg, S. (2013). Factors influencing consumption of farmed seafood products
in the Pacific northwest. Appetite, 1-9.
HGR. (2004). Vis en gezondheid bij volwassenen en visverbruik bij het kind (oktober 2004)
HGR 7617. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en.
Hoge Gezondheidsraad. (2016). Voedingsaanbevelingen voor België-2016. Brussel: HGR.
Jensen, I., Rune, L., Rustad, T., & Eilertsen, K. (2012). Nutritional content and bioactive
properties of wild and farmed cod (Gadus morhua L.) subjected to food preparation.
Journal of Food Composition and Analysis.
Jillian. (2016). Environmental health impacts of feeding crops to farmed fish. Environment
International.
Jonell, M., Phillips, M., Rönnbäck, P., & Troell, M. (2013). Eco-certification of Farmed
Seafood: Will it Make a Difference? AMBIO, 659-674.
Lee, J., Quentin, F., & Park, J. (2016). Effect op pre-freezing treatments on the quality of
Alaska pollock fillets subjected to freezing/thawing. Food Bioscience, 50-55.
65
65 / 105
McClenachan, L., Neal, B. P., Al-Abdulrazzak, D., Witkin, T., Fisher, K., & Kittinger, J. N.
(2014). Do community supported fisheries (CSFs) improve sustainability,. Fisheries
Research, 62-69.
Mousakhani-Ganjeha, A., Hamdami, N., & Soltanizadeha, N. (2015). Impact of high voltage
electric field thawing on the quality of frozen tuna fish (Thunnus albacares). Journal
of Food Engineering, 39-44.
Nelson, C., Bavington, D., Lowitt, K., & Nagy, M. (2013, Juli). Where's the fish? The bounty
of Canada's freshwater and ocean catisch is missing from the country's local food
movement. Opgehaald van Food & Drink: www.alternativesjournal.ca/science-andsolutions/
wheres-fish
Netwerk Bewust Verbruiken. (2017, maart 25). Wat is de ecologische voetafdruk. Opgehaald
van Bewust Verbruiken: https://www.bewustverbruiken.be/artikel/wat-de-ecologischevoetafdruk
Nordic Nutrition Recommendations. (2014). Nordic Nutrition Recommendations 2012:
Integrating nutrition and physical activity. Kopenhagen: Nordic Council of Ministers.
NorthSeaChefs. (2017, februari 12). Visie. Opgehaald van NorthSeaChefs:
http://www.northseachefs.be/nl/visie
Oken, E., Choi, A. L., Karagas, M. R., Mariën, K., Rheinberger, C. M., Schoeny, R., . . .
Korrick, S. (2012). Which Fish Should I Eat? Perspectives Influencing Fish
Consumption Choices. Environmental Health Perspectives, 790-798.
Romotowska, P., Gudjónsdóttir, M., Kristinsdóttir, T., Karlsdóttir, M., Arason, S., Jónsson,
Á., & Kristinsson, H. (2016). Effect of brining and frozen storage on physicochemical
properties of well-fed Atlantic mackerel (Scomber scombrus) intended for hot
smoking and canning. LWT - Food Science and Technology, 199-205.
Salem, N., & Eggersorfer, M. (2015). Is the world supply of omega-3 fatty acids adequate for
optimal human nutrition? Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 47-54.
Tolstorebrov, I., Eikevik, T., & Bantle, M. (2014). A DSC study of phase transition in muscle
and oil of the main commercial fish species from the North-Atlantic. Food Research
International, 303-310.
Van Assche, T. (2015, augustus 4). 'Vesche Vis' promoot noordzeevis. Het Laatste Nieuws.
Van Bogaert, T., Platteau, J., & Van Gijseghem, D. (2014). Visserijrapport. Brussel:
Departement Landbouw en Visserij.
Van Landeghem, K. (2016). Voeding en samenleving. Gent: Odisee Hogeschool.
Vanhauwaert, E. (2012). De actieve voedingsdriehoek. Brussel: VIGeZ.
66
66 / 105
Vanhonacker, F., Altintzoglou, T., Luten, J., & Verbeke, W. (2011). Does fish origin matter
to European consumers?: Insights from a consumer survey in Belgium, Norway and
Spain. British Food Journal, 535-549.
Vesche Vis. (2016, juni). Vesche Vis. Opgeroepen op maart 6, 2017, van Vesche Vis:
https://www.facebook.com/VescheVis/
VLAM. (2008). Hoe bereid ik vis. Malle: 3mPublishing.
VLAM. (2016). Visbarometer 2016. VLAM Marketingdienst.
Ziegler, F., Winther, U., Hognes, E., Emanuelsson, A., Sund, V., & Ellingsen, H. (2012). The
Carbon Footprint of Norwegian Seafood Products on the Global Seafood Market.
Journal of Industrial Ecology, 103-116.
Zygmunt, U., Joanna, S.-R., Maria, A., & Urszula, S. (2011). Marine and farmed fish in the
Polish market: Comparison of the nutritional value. Food Chemistry.
Warenwetgeving vis-, schaal- en schelpdieren:
Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004
inzake levensmiddelenhygiëne
Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke
oorsprong (sectie VII en VIII)
Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees parlement en de raad van 29 april 2004
houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële
controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong
Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van
uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004
vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG)
nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot
wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004
Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne
Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van
dierlijke oorsprong
Koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor
de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten
van dierlijke oorsprong

Universiteit of Hogeschool
Voedings- en Dieetkunde
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Dhr. Levi Vermote
Kernwoorden
Share this on: