Meer dan gezondheidsvoordelen bij het consumeren van lokaal gevangen verse vis.

Jonatan
Delhem
  • Lore
    Tack

Meer dan gezondheidsvoordelen bij het consumeren van lokaal gevangen verse vis.

Lore Tack (23) en Jonatan Delhem (36), studenten voedings- en dieetkunde aan Odisee Gent,  zijn beiden gepassioneerd door voeding als belangrijk deel van ons welzijn. Het doel van hun bachelorproef was om bij te dragen aan de grotere missie om die de gezondheidsdoelstelling Vlaanderen ‘gezonder leven’ vooropstelt. Door op een toegankelijke manier te inspireren en informeren, verruimen ze de mogelijkheden om de volksgezondheid te bevorderen.

De basis van de bachelorproef ‘Promotie van lokaal gevangen verse vis aan de hand van een marktonderzoek en een visgids met seizoensgerechten’ is een grondige literatuurstudie van de meest recente vakliteratuur. Die richt zich op de voedingstechnische aspecten van visconsumptie enerzijds en anderzijds wordt het principe van Community Supported Fishery uitgediept. Aansluitend werd er een markstudie gedaan rond het Oostendse Community Supported Fishery project ‘Vesche Vis’ olv. Dhr. Levi Vermote. Dit project was de basis en inspiratie van deze Bachelorproef.

Samen met de voedingsaanbevelingen, hebben de literatuurstudie en het marktonderzoek geleid tot een prachtig boek dat niet enkel een aantal lekkere seizoenssgrechten met verse vis, maar ook een mooie visgids bevat. De visgids neemt de lezer mee in de culinaire en vistechnische aspecten van de belangrijkste Noordzeevissen zoals: hoe ze te herkennen, visserijtechniek, vangstgebied, seizoen en advies over het visbestand.

De recepten in de visgids houden, naast de voedingsaanbevelingen, rekening met de seizoenen op vlak van visvangst, groenten en kruiden. Op die manier wordt er eveneens een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van voedselconsumptie. De visgids zal dienen om het project ‘Vesche Vis’ te ondersteunen. ‘Vesche Vis’ is een coöperatieve die de mogelijkheid biedt aan consumenten om lokaal gevangen verse vis rechtstreeks van Belgische vissers aan te kopen.

 

Het boek is op een visueel aantrekkelijke en begrijpbare manier opgebouwd zodat het kan dienen om het grote publiek uit te nodigen tot een bewuste, lokale visconsumptie. Niet enkel van belang voor onze gezondheid, maar ook voor de duurzaamheid en ondersteuning van de authentieke Belgische vissers.

 

 

Bibliografie

Amadi, L., Igwe, P., & Ogbanga, M. (2016). Talking Right, Walking Wrong: Global

Environmental Negotiations and Unsustainable Environmental Consumption.

International Journal of Research in Environmental Science (IJRES), 24-38.

Bernadette, O., Armandt, L. R., & Louwrens, C. H. (2015). Comparative study of the

nutritional composition of wild versus farmed. Aquaculture.

Boer Bas. (2016, juli). Verse noordzeevis, recht van de visser. Opgeroepen op maart 6, 2017,

van Boer Bas - winkel der boeren: http://www.boerbas.be/2016/07/15/versenoordzeevis-

recht-van-de-visser/

Bolton, A., Dubik, B., Stoll, J., & Basurto, X. (2016). Describing the diversity of community

supported fishery programs in North America. Marine Policy, 21-29.

Brenna, J., Salem, N., & Cunnane, S. (2009). alpha-Linolenic acid supplementation and

conversion to n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in humans. PLEFA, 85-91.

Brinson, A., Lee, M.-Y., & Rountree, B. (2011). Direct marketing strategies: The rise of

community supported fishery programs. Marine Policy, 542-548.

Bubble Post. (2017, januari). Eco-voertuigen voor snellere diensten. Opgehaald van Bubble

Post: http://bubblepost.eu/bedrijven

BuitenGoed. (2017). Vesche Vis. Opgeroepen op maart 6, 2017, van BuitenGoed:

http://www.buitengoed.be/vesche-vis/

Camacho, M., Henríguez-Hernández, L., Boada, L., & Rodríguez-Hernández. (2016).

Comparative study of the intake of toxic persistent and semi persistent pollutants

through the consumption of fish and seafood from two modes production (wild-caught

and farmed). Science of the Total Environment.

Claret, A., Guerrero, L., Gartzia, I., Garcia-Quiroga, M., & Ginés, R. (2016). Does

information affect consumer liking of farmed and wild fish? Aquaculture, 157-162.

Crona, B. I., Basurto, X., Squires, D., Gelcich, S., Daw, T. M., Khan, A., . . . Allison, E. H.

(2016). Towards a typology of interactions between small-scale fisheries and global

seafood trade. Marine Policy, 1-10.

Daly, H. E., & Farley, J. (2010). Ecological Economics, Second Edition. Washington, DC:

Island Press.

Dauranta. (2016, December 10). Noordzeeviscoöperatieve Vesche Vis. Opgehaald van

Dauranta: http://www.dauranta.info/nl/noordzeeviscooperatieve-vesche-vis

duurzame ontwikkeling. (2012, januari 5). Opgeroepen op november 11, 2014, van Het

Brundtland Rapport 'Our Common Future': http://sta.dar-001.ys.be/content/hetbrundtland-

rapport-our-common-future-0

64

64 / 105

Edwards, I., & O'Flaherty, J. (2008). Omega-3 Fatty Acids and PPAR in Cancer. PPAR

Research, 14.

EUMOFA. (2016). The EU Fish Market. EUMOFA.

FAO. (2016). The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome: FAO.

Fatih, O., & Gul, K. (2016). Effects of different cooking methods and fat levels on the

formation of heterocyclic aromatic amines in various fishes. Food Control.

FAVV. (2005). Maximale bewaartemperatuur van vlees, vis en andere bederfbare

voedingsmiddelen in de detailhandel en verplichting thermometer in de koeltoonbank

van verkooppunten. FAVV.

FAVV. (2015, maart 23). Levensmiddelen bewaren in de koelkast. Opgehaald van FAVV:

http://www.favv.be/dagelijksleven/bewaringlevensmiddelen/koelkast/

Federaal Planbureau, Task Force Duurzame Ontwikkeling. (2016, Maart 17). Visvoorraden:

aandeel van de soorten binnen duurzame opbrengst -en veilige referentiewaarden.

Opgehaald van Federaal Planbureau, Task Force Duurzame Ontwikkeling:

http://www.indicators.be/nl/indicator/visvoorraden-aandeel-van-de-soort…-

opbrengst-en-veilige-referentiewaarden?detail=

Gonzalez-Silvera, D., Guardiola, F., Cordero, H., Cuesta, A., & Esteban, M. (2016). The

short-term effects of farmed fish food consumed by wild fish. Marine Pollution

Bulletin.

Greeney, S. (2009). Demanding Attention? Problematzing American Mass Consumption.

Cambridge, Massachusetts: Harvard University.

Hall, T., & Amberg, S. (2013). Factors influencing consumption of farmed seafood products

in the Pacific northwest. Appetite, 1-9.

HGR. (2004). Vis en gezondheid bij volwassenen en visverbruik bij het kind (oktober 2004)

HGR 7617. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en.

Hoge Gezondheidsraad. (2016). Voedingsaanbevelingen voor België-2016. Brussel: HGR.

Jensen, I., Rune, L., Rustad, T., & Eilertsen, K. (2012). Nutritional content and bioactive

properties of wild and farmed cod (Gadus morhua L.) subjected to food preparation.

Journal of Food Composition and Analysis.

Jillian. (2016). Environmental health impacts of feeding crops to farmed fish. Environment

International.

Jonell, M., Phillips, M., Rönnbäck, P., & Troell, M. (2013). Eco-certification of Farmed

Seafood: Will it Make a Difference? AMBIO, 659-674.

Lee, J., Quentin, F., & Park, J. (2016). Effect op pre-freezing treatments on the quality of

Alaska pollock fillets subjected to freezing/thawing. Food Bioscience, 50-55.

65

65 / 105

McClenachan, L., Neal, B. P., Al-Abdulrazzak, D., Witkin, T., Fisher, K., & Kittinger, J. N.

(2014). Do community supported fisheries (CSFs) improve sustainability,. Fisheries

Research, 62-69.

Mousakhani-Ganjeha, A., Hamdami, N., & Soltanizadeha, N. (2015). Impact of high voltage

electric field thawing on the quality of frozen tuna fish (Thunnus albacares). Journal

of Food Engineering, 39-44.

Nelson, C., Bavington, D., Lowitt, K., & Nagy, M. (2013, Juli). Where's the fish? The bounty

of Canada's freshwater and ocean catisch is missing from the country's local food

movement. Opgehaald van Food & Drink: www.alternativesjournal.ca/science-andsolutions/

wheres-fish

Netwerk Bewust Verbruiken. (2017, maart 25). Wat is de ecologische voetafdruk. Opgehaald

van Bewust Verbruiken: https://www.bewustverbruiken.be/artikel/wat-de-ecologischevoetafdruk

Nordic Nutrition Recommendations. (2014). Nordic Nutrition Recommendations 2012:

Integrating nutrition and physical activity. Kopenhagen: Nordic Council of Ministers.

NorthSeaChefs. (2017, februari 12). Visie. Opgehaald van NorthSeaChefs:

http://www.northseachefs.be/nl/visie

Oken, E., Choi, A. L., Karagas, M. R., Mariën, K., Rheinberger, C. M., Schoeny, R., . . .

Korrick, S. (2012). Which Fish Should I Eat? Perspectives Influencing Fish

Consumption Choices. Environmental Health Perspectives, 790-798.

Romotowska, P., Gudjónsdóttir, M., Kristinsdóttir, T., Karlsdóttir, M., Arason, S., Jónsson,

Á., & Kristinsson, H. (2016). Effect of brining and frozen storage on physicochemical

properties of well-fed Atlantic mackerel (Scomber scombrus) intended for hot

smoking and canning. LWT - Food Science and Technology, 199-205.

Salem, N., & Eggersorfer, M. (2015). Is the world supply of omega-3 fatty acids adequate for

optimal human nutrition? Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 47-54.

Tolstorebrov, I., Eikevik, T., & Bantle, M. (2014). A DSC study of phase transition in muscle

and oil of the main commercial fish species from the North-Atlantic. Food Research

International, 303-310.

Van Assche, T. (2015, augustus 4). 'Vesche Vis' promoot noordzeevis. Het Laatste Nieuws.

Van Bogaert, T., Platteau, J., & Van Gijseghem, D. (2014). Visserijrapport. Brussel:

Departement Landbouw en Visserij.

Van Landeghem, K. (2016). Voeding en samenleving. Gent: Odisee Hogeschool.

Vanhauwaert, E. (2012). De actieve voedingsdriehoek. Brussel: VIGeZ.

66

66 / 105

Vanhonacker, F., Altintzoglou, T., Luten, J., & Verbeke, W. (2011). Does fish origin matter

to European consumers?: Insights from a consumer survey in Belgium, Norway and

Spain. British Food Journal, 535-549.

Vesche Vis. (2016, juni). Vesche Vis. Opgeroepen op maart 6, 2017, van Vesche Vis:

https://www.facebook.com/VescheVis/

VLAM. (2008). Hoe bereid ik vis. Malle: 3mPublishing.

VLAM. (2016). Visbarometer 2016. VLAM Marketingdienst.

Ziegler, F., Winther, U., Hognes, E., Emanuelsson, A., Sund, V., & Ellingsen, H. (2012). The

Carbon Footprint of Norwegian Seafood Products on the Global Seafood Market.

Journal of Industrial Ecology, 103-116.

Zygmunt, U., Joanna, S.-R., Maria, A., & Urszula, S. (2011). Marine and farmed fish in the

Polish market: Comparison of the nutritional value. Food Chemistry.

Warenwetgeving vis-, schaal- en schelpdieren:

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004

inzake levensmiddelenhygiëne

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004

houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke

oorsprong (sectie VII en VIII)

Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees parlement en de raad van 29 april 2004

houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële

controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van

uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004

vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG)

nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot

wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004

Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne

Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van

dierlijke oorsprong

Koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor

de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten

van dierlijke oorsprong

Download scriptie (5.32 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Dhr. Levi Vermote