Reanimeren anno 2017: doeltreffendheid nagaan van de reanimatieplank en de alterneringsmatras tijdens een reanimatie op een afdeling intensieve zorgen

Elien
Decruyenaere

Om het artikel duidelijk leesbaar te maken heb ik in het werk enkele tabellen en foto's gebruikt. Hierdoor kon ik het artikel moeilijk downloaden in het daarvoor bestemde vak. Het artikel bevindt zich in de bijlage. 

Bibliografie

Bibliografie

                                                               

Bogaert, N. (2016). Het verschil in kennisbehoud nagaan na bijscholing via E-learning versus face-to-face onderwijs. Ongepubliceerd eindwerk. VIVES, campus Kortrijk.

Cloete, G., Dellimore, K.H., Scheffer, C., Smuts, M.S. & Wallis, L.A. (2011). The impact of backboard size and orientation on sternum-to-spine compression depth and compression stiffness in a manikin study of CPR using two mattress types. Resuscitation, 82, 1064-1070.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (2016). De Pivacywet. Geraadpleegd op 28 december 2016 via https://www.privacycommission.be/nl/de-privacywet

Cox, K., de Louw, D., Verhoef, J. & Kuiper, C. Evidence- based practice voor verpleegkundigen: Methodiek en implementatie, LEMMA: Utrecht, 2004, 312 p.

Decruyenaere, E. (2017). Reanimeren anno 2017: doeltreffendheid nagaan van de reanimatieplank en de alterneringsmatras tijdens een reanimatie op een afdeling intensieve zorgen. Ongepubliceerd eindwerk. VIVES, campus Kortrijk.

Dellimore, K.H. & Scheffer, C. (2013). A modeling approach to the effects of force guided versus depth guided compression during cardiopulmonary resuscitation on different chests and back support surfaces. Resuscitation, 84, 837-842.

Delvaux, A.B., Trombley, M.T., Rivet, C.J., Dykla, J.J., Jensen, D., Smith, M.R. & Gilbert, R.J. (2009). Design and development of cardiopulmonary resuscitation mattress. Journal of Intensive Care Medicine, 3, 195-199.

Demarré, L., Beeckman, D., Vanderwee, K., Defloor, T., Grypdonck, M. & Verhaeghe, S. (2012). Multi- stage versus single- stage inflation and deflation cycle for alternating low pressure air mattresses to prevent pressure ulcers in hospitalized patients: A randomized- controlled clinical trial. International Journal of Nursing Studies, 49, 416- 426.

Denys, K. (2011-2012). Evidence based nursing 1ste jaar bachelor verpleegkunde. KATHO, campus Roeselare. Niet gepubliceerde uitgave.

Elsevier B.V. (2016). Resuscitation. Geraadpleegd op 19 december 2016 via http://www.journals.elsevier.com/resuscitation

ENCYCLO.NL. (2016). Cardiotocografie (CTG). Geraadpleegd op 2 januari 2017 via http://www.encyclo.nl/begrip/ctg

ENCYCLO.NL. (2017). Comprimeren. Geraadpleegd op 24 maart 2017 via http://www.encyclo.nl/begrip/comprimeren

ESRI. (2015). ESRI 200®- Anti-decubitusmatras (oplegsysteem). Geraadpleegd op 26 maart 2017 via http://www.esri.be/nl/node/2687

European Resuscitation Council. Advanced life support, 2de druk, ACCO: Herent, 2010, 210 p.

Europese en Belgische Reanimatieraad. Richtlijnen reanimatie 2015, 1ste druk, ACCO: Leuven/ Den Haag, 2016, 270 p.

Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. (2016). Welke zijn de rechten van de patiënt? Geraadpleegd op 28 december via http://www.health.belgium.be/nl/welke-zijn-de-rechten-van-de-patient

Fischer, E.J., Mayrand, K. & Ten Eyck, R.P. (2016). Effect of a backboard on compression depth during cardiac arrest in het ED: a simulation study. American Journal of Emergency Medicine, 34, 274-277.

Gezondheidswetenschap. (2016). Reanimatie (cardiopulmonale resuscitatie of CPR). Geraadpleegd op 23 maart 2017 via https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/reanimatie-cardiopulm…

Grit, R. (2011). Projectmanagement: risico- analyse. Geraadpleegd op 6 januari 2017 via http://ho.noordhoff.nl/boek/projectmanagement

Grit, R. Projectaanpak in zes stappen: P6-methode, 1ste druk, Noordhoff Uitgevers: Groningen/Houten, 2012, 93 p.

Handley, A.J. (1997). Basic life support. British Journal of Anaesthesia, 79, 151-158.

Hill-Rom. (2017). Hill-Rom® 900 Bed. Geraadpleegd op 29 maart 2017 via http://www.hill-rom.com/international/Products/Products-by-Category/hos…

Laerdal Medical. (2001-2017). Little Anne® reanimatie- oefenpop. Geraadpleegd op 31 maart 2017 via http://www.laerdal.com/be-nl/doc/60/Little-Anne-reanimatie-oefenpop

Lami, M., Nair, P. & Gadhvi, K. (2016). Improving basic life support training for medical students. Advances in Medical Education and Practice, 7, 241-242.

Li, H., Wang, D., Yu, Y., Zha, X. & Jing, X. (2016). Mechanical versus manual chest compressions for cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 24, 1-10.

Limburgse Zorgacademie. (2017). Simulatiecentrum. Geraadpleegd op 10 mei 2017 via http://www.limburgsezorgacademie.be/levenslang-leren/simulatiecentrum

Marketing termen.nl. (2013-2017). SMART- principe. Geraadpleegd op 22 maart 2017 via http://www.marketingtermen.nl/begrip/smart-principe

McCambridge, J., Witton, J. & Elbourne, D.R. (2014). Systematic review of the Hawthorne effect: New concepts are needed. Journal of Clinical Epidemiology, 67, 267-277.

MClean, J.A. (2000). Cardiopulmonary resuscitation: Basic life support. British Journal of Sports Medicine, 34, 141-142.

Med4all. (2017). Basic Life Support/ AED. Geraadpleegd op 2 december 2017 via http://www.med4all.nl/trainingen/basic-life-support-aed

Monsieurs, K.G. (2009). Chest compression on mattresses: time to achieve sufficient depth. Resuscitation, 80, 503-504.  

Monsieurs, K.G., Nolan, J.P., Bossaert, L.L., Greif, R., Maconochie, I.K., Nikolaou, N.I., Perkins, G.D., Soar, J., Truhlář, A., Wyllie, J. & Zideman, D.A. (2015). European resuscitation council guidelines for resuscitation 2015 section 1: Executive summary. Resuscitation, 95, 1-80.

Nederlandse Reanimatie Raad. (2015). Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2015. Geraadpleegd op 24 maart 2017 via https://www.reanimatieraad.nl/_content/pages/richtlijnen%202015/NRR%20R…

Nishisaki, A., Maltese, M.R., Niles, D.E., Sutton, R.M., Urbano, J., Berg, R.A. & Nadkarni, V.M. (2012). Backboards are important when chest compressions are provided on a soft mattress. Resuscitation, 83, 1013-1020.

Noordergraaf, G.J., Paulussen, I.W.F., Venema, A., van Berkom P.F.J., Woerlee, P.H., Scheffer, G.J. & Noordergraaf, A. (2009). The impact of compliant surfaces on in-hospital chest compressions: Effects of common matresses and a backboard. Resuscitation, 80, 546-552.

Oh, J., Lim, T. & Chee, Y. (2013). How to perform chest compressions (CC) according to CPR guidelines with patients on mattresses of varying softness. Resuscitation, 84, 27.

Oosterlynck, B., De Knock, J. & Bouckhout, P. Dringende medische hulverlening door verpleegkundigen, 15de druk, ACCO: Leuven, 2012, 483 p.

Passali, C., Pantazopoulus, I., Dontas, I., Patsaki, A., Barouxis, D., Troupis, G. & Xanthos, T. (2011). Evaluation of nurses’ and doctors’ knowledge of basic & advanced life support resuscitation guidelines. Nurse Education in Practice, 11, 365-369.

Perkins, G.D., Benny, R., Giles, S., Goa, F. & Tweed, M.J. (2003). Do different mattresses affect the quality of cardiopulmonary resuscitation? Intensive Care Medicine, 29, 2230-2335.

Perkins, G.D, Handley, A.J., Koster, R.W., Castrén, M., Smyth, M.A., Olasveengen, T., Monsieurs, K.G., Raffay, V., Gräsner, J.T., Wenzel, V., Ristagno, G. & Soar, J. (2015). European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2015 section 2: Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation, 95, 81-99.

Physio-Control. (2012). LUCAS® Chest Compression System. Geraadpleegd op 23 maart 2017 via http://www.physio- control.com/uploadedFiles/countries/Netherlands/LUCAS_Brochure_3311371_A.pdf

Rode Kruis Vlaanderen. (2017). Over hartveilig. Geraadpleegd op 10 mei 2017 via http://hartveilig.rodekruis.be/hartveilig.net

Rode Kruis Vlaanderen. (2017). Wat is een AED. Geraadpleegd op 22 maart 2017 via http://hartveilig.rodekruis.be/hartveilig.net

Roshana, S., Batajoo, KH., Piryani, RM. & Sharma, MW. (2012). Basic life support: knowledge and attitude of medical/ paramedical professionals. World Journal of Emergency Medicine, 2, 141-145.

Soetaert, M. (2011- 2012). Verpleegkundige interventie procedures 1ste jaar bachelor verpleegkunde. KATHO, campus Roeselare. Niet gepubliceerde uitgave. 

Song K.J., Kim, J.B., Kim, J., Kim, C., Park, S.Y., Lee, C.H., Jang, Y.S., Cho, G.C., Cho, Y., Chung, S.P. & Hwang, S.O. (2016). Part 2 Adult basic life support: 2015 Korean guidelines for cardiopulmonary resuscitation. Clinical and experimental emergency medicine, 3, 10-16.

Toubasi, S., Alosta, M. R., Darawad, M.W.& Demeh, W. (2015). Impact of simulation training on Jordanian nurses’ performance of basic life support skills: A pilot study. Nurse Education Today, 35, 999- 1003.

Van der Cingel, C.J.M. & Jukema, J.S. (2014). Persoonsgerichte zorg op maat: Standaard is de maat? Bijzijn XL, 3, 18-23.

Vincke, B. (2013-2014). Verpleegkundige zorg aan de patiënt met circulatieproblemen 3de jaar bachelor verpleegkunde. VIVES, campus Roeselare. Niet gepubliceerde uitgave.

VIVES. (2016). Simulatielokalen verpleegkunde en vroedkunde. Geraadpleegd op 29 december via https://www.vives.be/simulatielokalen-verpleegkunde-en-vroedkunde

Download scriptie (2.67 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Simon Seynaeve (interne begeleider)/ Nele Bogaert (Externe begeleider)
Thema('s)