Reclametesten getest

Robbe
Decuypere

Beeld u een tv-reclame voor wasmiddel in. Twee handen soppen een wit truitje, helemaal besmeurd met allerlei voedselresten, in water dat aangevuld is met een bepaald wasmiddel. Na nog geen twee seconden blijken de vlekken eruit te zijn. Dit in tegenstelling tot het andere truitje dat ook werd gesopt in water, maar dan zonder het magische wasmiddel. Maakt het u uit wat de reclame vertelt of schaft u het product sowieso aan?

Adverteerders gebruiken reclamespots om de merkattitude van de consument te veranderen. Door de merkattitude te beïnvloeden kan de adverteerder inspelen op het aankoopgedrag van de consument om op die manier de consument aan te zetten het product uit de reclame te kopen. Het is namelijk zo dat hoe positiever de attitude ten opzichte van het product/merk is, hoe waarschijnlijker de aanschaf van het product/ merk zal zijn. Het mag dan ook niet verbazen dat we dagelijks geconfronteerd worden met een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan advertenties. Welk groot bedrijf wil zijn product niet verkopen? Verder is ook bekend dat adverteerders ons regelmatig trachten te misleiden door niet altijd even eerlijk te zijn in de advertenties of door ons maar halve waarheden te vertellen.

Maar wat als de consument geïnformeerd wordt over de waarheid van de reclameclaim? Dat is een belangrijke vraag die nog maar zelden gesteld is geweest: wat als de claims die worden gemaakt in een advertentie onderuit worden gehaald door een onafhankelijke reclametest? Of wat als de claims net extra worden bevestigd door een onafhankelijke reclametest? Hoe verandert de merkattitude van de consument na het zien van een reclametest? Daarbij komt nog eens de geloofwaardigheid van de reclameclaim, want het blijkt dat een geloofwaardige reclameclaim een positieve invloed heeft op de verkoop. In een reclametest wordt de reclameboodschap of de claim die de adverteerder maakt, getest. Een goed voorbeeld van zo’n reclametesten zijn de testen uit het duidingsprogramma Volt van de openbare omroep.

Verschillende studies deden al onderzoek naar hoe de merkattitude beïnvloed kan worden. Daaruit bleek dat de need for cognition (de aanleg van een persoon om zich in te zetten voor en te genieten van een cognitieve inspanning), de productbetrokkenheid en de merkkennis een belangrijke invloed uitoefenen op de merkattitude. Maar in welke mate speelt de geloofwaardigheid van de reclameclaim een rol bij het aanschaffen van een product? Geloofwaardigheid van een advertentie – ad credibility –, de mate waarin een consument de claims over een merk in een advertentie als waarachtig en geloofwaardig beschouwt, is op zichzelf nog maar weinig bestudeerd.

Deze vraag werd beantwoord aan de hand van een experimenteel onderzoek. Consumenten werden gevraagd naar zowel de affectieve (het gevoel dat consumenten hebben bij een bepaald merk/product) als de cognitieve (wat consumenten weten en geloven over een bepaald merk/product) merkattitude. Verder werd ook de geloofwaardigheid van de advertentie, de need for cognition, de productbetrokkenheid en de merkkennis gemeten. Deze metingen gebeurden telkens na het zien van de reclame en opnieuw na het zien van de bijhorende reclametest.

Uit de resultaten van het onderzoek werd meteen duidelijk dat de reclametesten, zoals die in het duidingsprogramma Volt worden uitgevoerd, een effect hebben op de merkattitude. Bovendien bleek de geloofwaardigheid van de reclameclaim een invloed uit te oefenen bij de affectieve merkattitude. Een opvallend resultaat was dat de affectieve merkattitude steeg na het zien van een ongeloofwaardige reclame gevolgd

door een geslaagde reclametest. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat ongeloofwaardige reclame irritaties kan oproepen of consumenten dergelijke reclame ontwijken of negeren. Langs de andere kant werd bij de cognitieve merkattitude een onderscheid gevonden tussen mannen en vrouwen. De cognitieve merkattitude van de vrouwen daalde na het zien van een niet geslaagde reclametest, dit was niet het geval bij de mannen. De cognitieve merkattitude steeg wanneer vrouwen een geslaagde reclametest kregen te zien. Bij de mannen kon geen eenduidig resultaat worden opgemaakt. Echter werden geen noemenswaardige resultaten gevonden met betrekking tot de elementen – need for cognition, productbetrokkenheid en merkkennis – die in vorig onderzoek wel resultaten opleverden.

Reclametesten, zoals ze worden getoond in het programma Volt, blijken de merkattitude van de consument te beïnvloeden. Het feit of de consument de reclametest al dan niet ziet, kan in het voor- of nadeel van de adverteerder spelen. Wenst een adverteerder de merkattitude in positieve zin te beïnvloeden, is het van belang een geloofwaardige reclamespot te tonen. Daarenboven kan het een idee zijn om aan de reclamespot toe te voegen dat de claim onafhankelijk getest is geweest. Hoewel deze resultaten in verder onderzoek moeten bevestigd worden, kunnen ze een belangrijke bron van informatie vormen voor adverteerders. 

Bibliografie

Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), Action Control: From Cognition to Behavior (pp. 11–39). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2

Algesheimer, R., Dholakia, U. M., & Herrmann, A. (2005). The Social Influence of Brand Community: Evidence from European Car Clubs. Journal of Marketing, 69(3), 19–34. https://doi.org/10.1509/jmkg.69.3.19.66363

Alimen, N., & Cerit, A. G. (2010). Dimensions of brand knowledge Turkish university students’ consumption of international fashion brands. Journal of Enterprise Information Management, 23(4), 538–558.

Axsom, D., Yates, S., & Chaiken, S. (1987). Audience Response as a Heuristic Cue in Persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 53(1), 30–40.

Batra, R., & Stayman, D. M. (1990). The Role of Mood in Advertising Effectiveness. The Journal of Consumer Research, 17(2), 203–214.

Beltramini, R. E. (1988). Perceived Believability of Warning Label Information Presented in

Cigarette Advertising. Journal of https://doi.org/10.1080/00913367.1988.10673110

Advertising, 17(1), 26–32.

Beltramini, R. F., & Evans, K. R. (1985). Perceived believability of research results information in advertising. Journal of Advertising, 14(3), 18–24. https://doi.org/10.1080/00913367.1985.10672953

Berger, I. E., & Mitchell, A. A. (1989). The Effect of Advertising on Attitude Accessibility, Attitude Confidence, and the Attitude-Behavior Relationship. Journal of Consumer Research, 16(3), 269. https://doi.org/10.1086/209213

Bian, X., & Moutinho, L. (2011). The role of product involvement, knowledge, and perceptions in explaining consumer purchase behaviour of counterfeits: Direct and indirect effects. European Journal of Marketing, 45(1/2), 191–216.

Bloch, P. H. (1982). Involvement Beyond the Purchase Process: Conceptual Issues and Empirical Investigation. Advances in Consumer Research, 9, 413–417.

Bloch, P. H., & Richins, M. L. (1983). A Theoretical Model for the Study of Product Importance Perceptions. Journal of Marketing, 47(3), 69–81.

Breckler, S. J., & Wiggins, E. C. (1991). Cognitive Responses in Persuasion: Affective and Evaluative Determinants. Journal of Experimental Social Psychology, 27, 180–200.

Brennan, I., & Bahn, K. D. (2006). Literal versus Extended Symbolic Messages and Advertising Effectiveness: The Moderating Role of Need for Cognition. Psychology & Marketing, 23(4), 273–295. https://doi.org/10.1002/mar

Brown, S. P., & Stayman, D. M. (1992). Antecedents and Consequences of Attitude toward the Ad : A Meta-analysis, 19(1), 34–51.

Brunel, F. F., & Nelson, M. R. (2003). Message Order Effects and Gender Differences in Advertising Persuasion. Journal of Advertising Research, 43(3), 330–342.

Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social 41

Psychology, 42(1), 116–131. https://doi.org/10.1037/0022-3514.42.1.116

Cacioppo, J. T., Petty, R. E., Feinstein, J. A., Blair, W., & Jarvis, G. (1996). Dispositional Differences in Cognitive Motivation: The Life and Times of Individuals Varying in Need for Cognition. Psychological Bulletin, 119(2), 197–253.

Cacioppo, J. T., Petty, R. E., & Kao, C. F. (1984). The efficient assessment of need for cognition. Journal of Personality Assessment, 48(3), 306–307.

Cacioppo, J. T., Petty, R. E., & Morris, K. J. (1983). Effects of need for cognition on message evaluation, recall, and persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 45(4), 805–818. https://doi.org/10.1037/0022-3514.45.4.805

Calfee, J. E., & Ringold, D. J. (1994). The 70% Majority: Enduring Consumer Beliefs About Advertising. Journal of Public Policy & Marketing, 13(2), 228–238.

Celsi, R. L., & Olson, J. C. (1988). The Role of Involvement in Attention and Comprehension Processes. Journal of Consumer Research, 15(2), 210–224.

Chandrashekaran, R. (2004). The influence of redundant comparison prices and other price presentation formats on consumers’ evaluations and purchase intentions. Journal of Retailing, 80(1), 53–66. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2004.01.004

Chen, R., & He, F. (2003). Examination of brand knowledge, perceived risk and consumers’ intention to adopt an online retailer. TQM & Business Excellence, 14(6), 677–693. https://doi.org/10.1504/IJSTM.2003.003626

Choi, S. M., & Rifon, N. J. (2002). Antecedents and consequences of web advertising credibility: A study of consumer response to banner ads. Journal of Interactive Advertising, 3(1), 12– 24. https://doi.org/10.1080/15252019.2002.10722064

Clarke, K., & Belk, R. W. (1979). The Effects of Product Involvement and Task Definition on Anticipated Consumer Effort. Advances in Consumer Research, 6, 313–318.

Craig, C. S., & McCann, J. M. (1978). Assessing Communication Effects on Energy Conservation. Journal of Consumer Research, 5(2), 82–88. https://doi.org/10.1086/208718

Dahlén, M., & Lange, F. (2004). To challenge or not to challenge: Ad-brand incongruency and brand familiarity. Journal of Marketing Theory & Practice, 12(3), 20–35.

Darley, W. K., & Smith, R. E. (1995). Gender Differences in Information Processing Strategies: An Empirical Test of the Selectivity Model in Advertising Response. Source: Journal of Advertising Journal of Advertising, 24(1), 41–56.

De Pelsmacker, P., Geuens, M., & Van den Bergh, J. (2011). Marketingcommunicatie.

De Wulf, K., Odekerken-Schröder, G., & Iacobucci, D. (2001). Investments in Consumer Relationships: A Cross-Country and Cross-Industry Exploration. Journal of Marketing, 65(4), 33–50.

Dholakia, U. M. (2001). A motivational process model of product involvement and consumer risk perception. European Journal of Marketing, 35(11/12), 1340–1360.

Donlan, L. K. (2013). The Role of Brand Knowledge in Determining Sponsorship Effectiveness. Journal of Promotion Management, 19(2), 241–264. https://doi.org/10.1080/10496491.2013.769474

42

Esch, F., Langner, T., Schmitt, B. H., & Geus, P. (2006). Are brands forever? How brand knowledge and relationships affect current and future purchases. Journal of Product & Brand Management, 15(2), 98–105.

Fathy, D., Elsharnouby, T. H., & Aish, E. A. (2016). Deception in advertising revisited: antecedents and differences in perception across consumer groups. International Journal of Business and Emerging Markets, 8(4), 403–425.

Field, A. P. (2009). Discovering Statistics Using Spss : (and Sex and Drugs and Rock “n” Roll) (3rd ed.). Los Angeles: SAGE.

Fishbein, M. (1963). An investigation of the relationship between beliefs about an object and the atittude toward that object. Human Relations, 16(3), 233–239.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (2005). The influence of attitudes on behavior. In D. Albarracin, B. T. Johnson, & M. P. Zanna (Eds.), The handbook of attitudes (pp. 173–221).

Friestad, M., & Wright, P. (1994). The Persuasion Knowledge Model: How People Cope with Persuasion Attempts. Journal of Consumer Research, 21(1), 1–31.

Gardner, M. (1985). Does Attitude toward the Ad Affect Brand Attitude under a Brand Evaluation Set? Journal of Marketing Research, 22(2), 192. https://doi.org/10.2307/3151364

Haugtvedt, C. P., & Petty, R. E. (1992). Personality and Persuasion - Need for Cognition Moderates the Persistence and Resistance of Attitude Changes. Journal of Personality and Social Psychology, 63(2).

Haugtvedt, C. P., Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1992). Need for cognition and advertising: Understanding the role of personality variables in consumer behavior. Journal of Consumer Psychology, 1(3), 239–260.

Heckler, S. E., Keller, K. L., Houston, M. J., & Avery, J. (2014). Building brand knowledge structures: Elaboration and interference effects on the processing of sequentially advertised brand benefit claims. Journal of Marketing Communications, 20(3), 176–196. https://doi.org/10.1080/17544750.2012.660766

Homer, P. M. (1990). The Mediating Role of Attitude Toward the Ad : Some Additional Evidence. Journal of Marketing Research, 27(February), 78–86. https://doi.org/10.2307/3172553

Houston, M. J., & Rothschild, M. L. (1978). Conceptual and methodological perspectives on involvement, Educators Proceedings. Research Frontiers in Marketing: Dialogues and Directions, 184–187.

Hoyer, W. D., & Brown, S. P. (1990). Effects of Brand Awareness on Choice for a Common, Repeat-Purchase Product. Journal of Consumer Research, 17(2), 141–148.

Huang, J., Su, S., Zhou, L., & Liu, X. (2013). Attitude Toward the Viral Ad: Expanding Traditional Advertising Models to Interactive Advertising. Journal of Interactive Marketing, 27(1), 36–46. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2012.06.001

Hwang, J., Yoon, Y.-S., & Park, N.-H. (2011). Structural effects of cognitive and affective reponses to web advertisements, website and brand attitudes, and purchase intentions: The case of casual-dining restaurants. International Journal of Hospitality Management,

43

30(4), 897–907. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.01.011

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity.

Source: Journal of Marketing, 57(1), 1–22.

Keller, K. L. (2003). Brand Synthesis: The Multidimensionality of Brand Knowledge. Source

Journal of Consumer Research, 29(4), 595–600. https://doi.org/10.1086/346254 Lafferty, B. A., Goldsmith, R. E., & Newell, S. J. (2002). The dual credibility model : The influence

of corporate and endorser credibility on attitude and purchase intentions, 10(3), 1–12.

Laroche, M., Kim, C., & Zhou, L. (1996). Brand Familiarity and Confidence as Determinants of Purchase Intention: An Empirical Test in a Multiple Brand Context. Journal of Business Research, 37(2), 115–120.

Lewiski, P., Fransen, M. L., & Tan, E. S. H. (2014). Predicting advertising effectiveness by facial expressions in response to amusing persuasive stimuli. Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.1037/npe0000012

López, I., & Ruiz, S. (2011). Explaining website effectiveness: The hedonic–utilitarian dual mediation hypothesis. Electronic Commerce Research and Applications, 10(1), 49–58. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2010.04.003

Lutz, R. J. (1985). Affective and Cognitive Antecedents of Attitude Toward the Ad: A Conceptual Framework. In L. Alwitt & A. A. Mitchell (Eds.), Psychological Processes and Advertising Effects (pp. 45–64).

MacInnis, D. J., Rao, A. G., & Weiss, A. M. (2002). Assessing When Increased Media Weight of Real-World Advertisements Helps Sales. Journal of Marketing Research, 39(4), 391–407. https://doi.org/10.1509/jmkr.39.4.391.19118

Mackenzie, S. B., & Lutz, R. J. (1989). An Empirical Examination of the Structural Antecedents of Attitude toward the Ad in an Advertising Pretesting Context. Source: Journal of Marketing, 5321127(2), 48–65. https://doi.org/10.2307/1251413

MacKenzie, S. B., Lutz, R. J., & Belch, G. E. (1986). The Role of Attitude toward the Ad as a Mediator of Advertising Effectiveness: A Test of Competing Explanations. Journal of Marketing Research, 23(2), 130–143. https://doi.org/10.2307/3151660

Mckay-Nesbitt, J., Manchanda, R. V, Smith, M. C., & Huhmann, B. A. (2010). Effects of age, need for cognition, and affective intensity on advertising effectiveness. Journal of Business Research, 64, 12–17. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.09.013

McKnight, H., & Kacmar, C. (2006). Factors of information credibility for an Internet advice site. In Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’06) (Vol. 6, p. 113b–113b). https://doi.org/10.1109/HICSS.2006.181

Meyers-Levy, J., & Maheswaran, D. (1991). Exploring Differences in Males’ and Females’ Processing Strategies. Source Journal of Consumer Research, 18(1), 63–70.

Michaelidou, N., & Dibb, S. (2008). Consumer involvement: a new perspective. Marketing Review, 8(1), 83–99. https://doi.org/10.1362/146934708X290403

Miital, B., & Lee, M.-S. (1989). A Causal Model Of Consumer Involvement. Journal of Economic Psychology, 10, 363–389.

Miniard, P. W., Bhatla, S., Lord, K. R., Dickson, P. R., Rao, H., & Rao Unnava, H. (1991). Picture- 44

Based Persuasion Processes and the Moderating Role of Involvement. Journal of Consumer Research, 18(1), 92–107.

Mitchell, A. A. (1979). Involvement: a Potentially Important Mediator of Consumer Behavior. NA-Advances in Consumer Research, 6, 191–196.

Mitchell, A. A., & Olson, J. C. (1981). Are Product Attribute Beliefs the Only Mediator of Advertising Effects on Brand Attitude? Journal of Marketing Research, 18(3), 318–332.

Mittal, B. (1990). The Relative Roles of Brand Beliefs and Attitude toward the Ad as Mediators of Brand Attitude: A Second Look. Journal of Marketing Research, 27(2), 209. https://doi.org/10.2307/3172847

Mohd Suki, N. (2016). Green product purchase intention: impact of green brands, attitude, and knowledge. British Food Journal, 118(3), 2893–2910. https://doi.org/10.1108/BFJ- 06-2016-0295

Moore, J. J., & Rodgers, S. L. (2005). An Examination of Media Advertising Credibility and Skepticism in Five Different Media Using the Persuasion Knowledge Model. Proceedings of the National Academy of Advertising, (Kiousis), 10–19.

Nair, K. U., & Ramnarayan, S. (2000). Individual Differences in Need for Cognition and Complex Problem Solving. Journal of Research in Personality, 34, 305–328. https://doi.org/10.1006/jrpe.1999.2274

Nkwocha, I., Bao, Y., Johnson, W. C., & Brotspies, H. V. (2005). PRODUCT FIT AND CONSUMER ATTITUDE TOWARD BRAND EXTENSIONS: THE MODERATING ROLE OF PRODUCT INVOLVEMENT. Journal of Marketing Theory and Practice, 13(3), 49–61.

Obermiller, C., & Spangenberg, E. (2005). Ad Skepticism: The Consequences of Disbelief. Journal of Advertising, 34(3), 7–17. https://doi.org/10.1080/00913367.2005.10639199

Obermiller, C., & Spangenberg, E. R. (1998). Development of a Scale to Measure Consumer Skepticism Toward Advertising. Journal of Consumer Psychology, 7(2), 159–186.

Olsen, M. C., Slotegraaf, R. J., & Chandukala, S. R. (2014). Green Claims and Message Frames: How Green New Products Change Brand Attitude. Journal of Marketing, 78(5), 119–137. https://doi.org/10.1509/jm.13.0387

Pappu, R., Quester, P. G., & Cooksey, R. W. (2005). Consumer-based brand equity: improving the measurement – empirical evidence. Journal of Product & Brand Management, 14(3), 143–154.

Park, D.-H., Lee, J., & Han, I. (2007). The Effect of On-Line Consumer Reviews on Consumer Purchasing Intention: The Moderating Role of Involvement. International Journal of Electronic Commerce, 11(4), 125–148. https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415110405

Park, W., & Young, S. M. (1986). Consumer Response to Television Commercials: The Impact of Involvement and Background Music on Brand Attitude Formation. Journal of Marketing Research, 23(1), 11–24. https://doi.org/10.2307/3150579

Petty, R. E., Briñol, P., Loersch, C., & McCaslin, M. J. (2009). The need for cognition. In M. Leary & R. H. Hoyle (Eds.), Handbook of individual differences in social behavior (pp. 318–329). New York: Guilford Press.

Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1984). The Effects of Involvement on Responses to Argument 45

Quantity and Quality: Central and Peripheral Routes to Persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 46(1), 69–81.

Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. Advances in Experimental Social Psychology, 19, 123–205. https://doi.org/10.1558/ijsll.v14i2.309

Petty, R. E., Cacioppo, J. T., & Schumann, D. (1983). Central and Peripheral Routes to Advertising Effectiveness: The Moderating Role of Involvement. Journal of Consumer Research, 10(2), 135–146.

Petty, R. E., & Wegener, D. T. (2010). Attitude Change: Multiple Roles for Persuasion Variables. In Advanced social psychology: The state of the science (pp. 217–259).

Phelps, J., & Thorson, E. (1991). Brand Familiarity and Product Involvement Effects on the Attitude Toward an Ad - Brand Attitude Relationship. Advances in Consumer Research, 18, 202–209.

Pollay, R. W., & Mittal, B. (1993). Here’s the Beef: Factors, Determinants, and Segments in Consumer Criticism of Advertising, 57(3), 99–114. https://doi.org/10.2307/1251857

Pongjit, C., & Beise-Zee, R. (2015). The effects of word-of-mouth incentivization on consumer brand attitude. Journal of Product & Brand Management, 24(7), 720–735.

Putrevu, S., Tan, J., & Lord, K. R. (2004). Consumer Responses to Complex Advertisements: The Moderating Role of Need for Cognition, Knowledge, and Gender. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 26(1), 9–24. https://doi.org/10.1080/10641734.2004.10505153

Richard, M.-O., & Chebat, J.-C. (2016). Modeling online consumer behavior: Preeminence of emotions and moderating influences of need for cognition and optimal stimulation level. Journal of Business Research, 69(2), 541–553. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.05.010

Richins, M. L., & Bloch, P. H. (1986). After the New Wears off: The Temporal Context of Product Involvement. Journal of Consumer Research, 13(2), 280–285.

Rosenbaum, J. E., & Johnson, B. K. (2016). Who’s afraid of spoilers: Need for cognition, need for affect, and narrative selection and enjoyment. Psychology of Popular Media Culture, 5(3), 273–289. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/ppm0000076

Rossiter, J. R., & Percy, L. (1985). Advertising Communication Models. Advances in Consumer Research, 12, 510–524.

Russo, J. E., Metcalf, B. L., & Stephens, D. (1981). Identifying Misleading Advertising. Journal of Consumer Research, 8(2), 119–131.

Shimp, T. a. (1981). Attitude toward the ad as a mediator of consumer brand choice. Journal of Advertising, 10(2), 9–48. https://doi.org/10.1080/00913367.1981.10672756

Spears, N., & Singh, S. N. (2004). Measuring Attitude toward the Brand and Purchase Intentions. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 26(2), 53–66. https://doi.org/10.1080/10641734.2004.10505164

Stammerjohan, C., Wood, C. M., Chang, Y. M., & Thorson, E. (2005). An empirical investigation of the interaction between publicity, advertising, and previous brand attitudes and knowledge. Journal of Advertising, 34(4), 55–67.

46

https://doi.org/10.1080/00913367.2005.10639209

Suh, J.-C., & Youjae, Y. (2006). When Brand Attitudes Affect the Customer Satisfaction-Loyalty Relation: The Moderating Role of Product Involvement. Journal of Consumer Psychology, 16(2), 145–155. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1602_5

Whittler, T. E., & DiMeo, J. (1991). Viewers’ Reactions To Racial Cues in Advertising Stimuli. Journal of Advertising Research, 31(6), 37–46.

Wu, L.-L., Li, Y.-Y., & Yeh, M.-Y. (2017). Website Interactivity and User Involvement: The Moderating Effects of need for Cognition. In C. L. Campbell (Ed.), The Customer is NOT Always Right? Marketing Orientationsin a Dynamic Business World: Proceedings of the 2011 World Marketing Congress (pp. 836–844). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50008-9_229

Wu, P. C. S., & Wang, Y. (2011). The influences of electronic word-of-mouth message appeal and message source credibility on brand attitude. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23(4), 448–472. https://doi.org/10.1108/13555851111165020

Yeal Lee, S. (2014). When Do Consumers Believe Puffery Claims? The Moderating Role of Brand Familiarity and Repetition. Journal of Promotion Management, 20, 219–239. https://doi.org/10.1080/10496491.2014.885481

Yoo, C., & MacInnis, D. (2005). The brand attitude formation process of emotional and informational ads. Journal of Business Research, 58(10), 1397–1406. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.03.011

Zaichkowsky, J. L. (1985). Measuring the Involvement Construct. Journal of Consumer Research, 12(3), 341–352.

Zhang, Y. (1996). Responses to Humorous Advertising : The Moderating Effect of Need for Cognition. Journal of Advertising, 25(1), 15–32. https://doi.org/10.2307/4188995

Zhang, Y., & Buda, R. (1999). Moderating Effects of Need for Cognition on Responses to Positively versus Negatively Framed Advertising Messages. Journal of Advertising, 28(2), 1–15. https://doi.org/10.1080/00913367.1999.10673580 

Download scriptie (690.14 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Patrick Vyncke