'Primark, zó goedkoop? Dat kan toch niet?'

Domien
Vanhille

Het is een trend. Steeds meer en meer dumpwinkels vestigen zich in de grote winkelstraten. Zo ook de alombekende kledingwinkel Primark. De kledij is van erbarmelijke kwaliteit, maar spotgoedkoop. En dit valt in de smaak bij de consument! Mensen verlaten de winkel met een handvol zakken zonder ook maar een half maandloon kwijt te zijn. Het is simpel: “De droom van de happy few blijkt ten koste te gaan van de lageloonlanden. Als jij er niet voor betaald hebt, heeft iemand anders ervoor betaald. Met veel te lange en onderbetaalde werkuren”. Hoog tijd dat de mentaliteit van de consument veranderd. De consument moet aangespoord worden om duurzaam consumptiegedrag te stellen en zijn steentje bij te dragen tot een betere wereld.

Maar om dit te realiseren staan we als maatschappij voor een grote uitdaging. Er is sprake van een attitude-behaviour gap. De attitudes van de consumenten tegenover duurzame producten worden steeds positiever, maar dit wordt niet doorvertaald in hun gedrag. En dit is duidelijk merkbaar in het straatbeeld. Telkens opnieuw ontstaat er commotie wanneer Primark een nieuwe vestiging opent, maar toch staan consumenten in lange rijen aan te schuiven om kledingstukken aan spotprijsjes te bemachtigen. Ondanks de niet al te beste reputatie van Primark, wat betreft duurzaamheid en arbeidsomstandigheden, reizen consumenten tóch naar de grootsteden om er hun slag te kunnen slaan. Ze verkiezen zeer goedkope kledij die ze omwille van de uiterst lage kwaliteit slechts één keer kunnen dragen.

Waarom kiest de consument niet voor duurzame kledij?

Terechte vraag! Individuele en situationele factoren verhinderen de consument van een aankoop. Consumenten kennen de echte kenmerken van duurzame kledij niet, weten niet waar ze duurzame kledij kunnen aankopen én hebben geen vertrouwen in duurzame kledij. Om deze problematiek aan te pakken en te streven naar een duurzaam consumptiepatroon onderzocht ik of er een verband bestaat tussen het duurzaam koopgedrag van een moeder en haar (oudere) kinderen met betrekking tot de aankoop van duurzame kledij. Omdat moeders instaan voor heel wat aankopen in het gezin en een rolmodel vormen voor hun kinderen, was het dan ook heel interessant om na te gaan of het al dan niet duurzame koopgedrag van een moeder gelijklopend is met dat van haar oudere kinderen. De klemtoon binnen het onderzoek lag op kinderen in de leeftijdscategorie 15-18 jaar, daar zij de consumenten van de toekomst genoemd worden. Kwantitatief onderzoek werd uitgevoerd om deze eventuele relatie vast te stellen.

Het resultaat?

Het onderzoek bracht aan het licht dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen het duurzaam koopgedrag van moeder en haar kind. Concreet betekent dit dat een moeder via het consumentensocialisatieproces – het proces waarbij jongeren vaardigheden, kennis en attitudes verwerven die belangrijk zijn om als consument om goed te kunnen functioneren in de markt - een grote invloed uitoefent op het duurzaam koopgedrag van haar kind. Moeders gaan in interactie met hun kinderen en betrekken hen bij het aankoopproces, waardoor er een positieve samenhang bestaat tussen beide generaties. Daarnaast werd ook vastgesteld dat consumenten die belang hechten aan duurzame waarden, zoals universalisme en welwillendheid, gemotiveerd zijn om duurzame kledij aan te kopen. Ze voelen zich betrokken en zijn bereid extra inspanningen te leveren om duurzame kledij aan te kopen. Vertrouwen in duurzame kledij blijkt eveneens een heel waardevolle driver te zijn. Wanneer consumenten erin geloven dat de duurzame kledij zal doen wat het hoort te doen, zijn ze des te meer bereid duurzame kledij aan te kopen. Maar omdat consumenten doorgaans nog maar weinig gemotiveerd zijn en weinig vertrouwen rapporteren in duurzame kledij, is het dan ook belangrijk dat de overheid geld vrijgemaakt om te investeren in deze drivers opdat consumenten in de toekomst positievere attitudes en aankoopintenties zouden aannemen ten aanzien van duurzame kledij en een duurzaam consumptiepatroon de nieuwe standaard wordt.

Hoe deze droomsituatie bereiken?

Om  deze maatschappelijk droom in vervulling te zien gaan en de attitude-behaviour gap te dichten, zijn marketinginspanningen en beleidsmaatregelen broodnodig. Omdat mensen waarden beschouwen als een standaard in de samenleving en waarden het gedrag van mensen stuurt, dienen nationale instellingen campagnes op te zetten waarin deze waarden beklemtoond worden. Op die manier zullen duurzame waarden uitgroeien tot een core value binnen de samenleving en zullen deze via het socialisatieproces getransfereerd worden naar kinderen. Maar ook de betrokkenheid en het vertrouwen in duurzame kledij kan verhoogd worden door de voordelen van duurzame kledij te benadrukken via de juiste marketinginspanningen, alsook door voldoende informatie mee te delen over de echte kenmerken van duurzame kledij.

Daarnaast dienen beleidsmakers en regeringen ook heel specifieke maatregelen te nemen om het duurzaam koopgedrag bij jonge generaties aan te moedigen. Zo is het cruciaal dat scholen sterk betrokken worden in het ganse verhaal. Educatieve programma’s in scholen kunnen het bewustzijn van kinderen omtrent duurzame consumptie verhogen. Campagnes via de nieuwe media zouden dit mede kunnen ondersteunen. Maar evenzeer is het van belang dat ouders bewust gemaakt worden van het feit dat zij een belangrijke rol spelen in de bevordering van een duurzame ontwikkeling bij hun kinderen. Ook hier kunnen campagnes, die het rolmodel van de ouders benadrukken, effectief zijn. Want niet onbelangrijk, duidelijk zichtbaar duurzaam koopgedrag van ouders resulteert in positief duurzaam gedrag van hun kinderen.

Besluit

Indien regeringen en nationale instellingen stevig investeren in bovenvermelde actiepunten, zullen consumenten steeds positievere attitudes en aankoopintenties ten aanzien van duurzame kledij ontwikkelen. Na verloop van tijd zal dit er bijgevolg voor zorgen dat moeders sterkere attitudes zullen aanhouden ten aanzien van duurzame kledij en ook meer actief duurzame kledij zullen aankopen. Rekening houdend met hun cruciale rol als socialisatieagent en het feit dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het duurzaam consumptiegedrag van moeders en 15-18 jarige kinderen, zullen consumenten in de toekomst idealiter een duurzaam consumptiepatroon aanhouden. Een patroon waarbij kledingproducenten een eerlijke prijs krijgen, waarin rekening gehouden wordt met het milieu, met de leef- en werkomstandigheden van werknemers in de kledingindustrie én waarbij zorg gedragen wordt voor de gehele samenleving.

Geboeid om verder te lezen? Lees de volledige scriptie in bijlage!

Bibliografie

Affleck, G., & Joyce, P. (1979). Sex differences in the association of cerebral hemispheric specialization of spatial function with conservation task performance. The Journal of Genetic Psychology, 134(2), 271-280.

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behaviour. In Kuhl, J., & Beckman, J. (Eds.), Action Control: From Cognition to Behaviour (pp. 11–39). Heidelberg: Springer.

Ajzen, I. (2001). Nature and operation of attitudes. Annual review of psychology, 52(1), 27-58.

Anderson, L., & McCabe, D. B. (2012). A coconstructed world: Adolescent self-socialization on the internet. Journal of Public Policy & Marketing31(2), 240-253.

Antil, J. H. (1984). Socially responsible consumers: Profile and implications for public policy. Journal of macromarketing, 4(2), 18-39.

Arcury, T. A., & Johnson, T. P. (1987). Public environmental knowledge: A statewide survey. The Journal of Environmental Education, 18(4), 31-37.

Ballantyne, R., Fien, J., & Packer, J. (2001). Program effectiveness in facilitating intergenerational influence in environmental education: Lessons from the field. The Journal of Environmental Education, 32(4), 8-15.

Bartels, J., & Reinders, M. J. (2016). Consuming apart, together: The role of multiple identities in sustainable behaviour. International Journal of Consumer Studies, 40(4), p. 444-452.

Beharrell, B., & Denison, T. J. (1995). Involvement in a routine food shopping context. British Food Journal, 97(4), 24-29.

Belch, G. E., Belch, M. A., & Ceresino, G. (1985). Parental and teenage child influences in family decision making. Journal of business research, 13(2), 163-176.

Berger, I. E., & Corbin, R. M. (1992). Perceived consumer effectiveness and faith in others as moderators of environmentally responsible behaviors. Journal of Public Policy & Marketing, 11(2), 79-89.

Blake, D. E. (2001). Contextual effects on environmental attitudes and behavior. Environment and Behavior, 33(5), 708-725.

Bly, S., Gwozdz, W., & Reisch, L. A. (2015). Exit from the high street: an exploratory study of sustainable fashion consumption pioneers. International Journal of Consumer Studies, 39(2), 125-135.

Bruner, G.C., & Hensel, P.J. (1954). Marketing Scales Handbook: A compilation of Multi-Item Measures. Chicago: American Marketing Association.

Bruner, G. C., Hensel, P.J., James, K.E. (1954). Marketing Scales Handbook Volume IV: A compilation of Multi-Item Measures for Consumer Behavior & Advertising. Ohio: Thomson Higher Education.

Burgess, S. M. (1992). Personal values and consumer research: An historical perspective. Research in marketing, 11(1), 35-79.Butler, S. M., & Francis, S. (1997). The effects of environmental attitudes on apparel purchasing behavior. Clothing and Textiles Research Journal, 15(2), 76-85.

Carlson, L., Laczniak, R. N., & Wertley, C. (2011). Parental Style. Journal of Advertising Research, 51(2), 427-435.

Carlson, L., Walsh, A., Laczniak, R. N., & Grossbart, S. (1994). Family communication patterns and marketplace motivations, attitudes, and behaviors of children and mothers. The Journal of Consumer Affairs, 28(1), 25-53.

Carrigan, M., & Attalla, A. (2001). The myth of the ethical consumer-do ethics matter in purchase behaviour?. Journal of consumer marketing, 18(7), 560-578.

Caruana, A., & Vassallo, R. (2003). Children's perception of their influence over purchases: the role of parental communication patterns. Journal of consumer marketing, 20(1), 55-66.

Chaudhuri, Arjun, & Holbrook, M.B. (2001). The Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty. JM, 65, p. 81-93.

Cho, Chang-Hoan, Lee, J-G., & Tharp, M. (2001). Different Forced-Exposure Levels to Banner Advertisements. Journal of Advertising Research, 41, 46-56.

Coleman, J. S. (1961). The adolescent society. New York: Free Press of Glenco.

Connell, K. Y. H. (2010). Internal and external barriers to eco‐conscious apparel acquisition. International Journal of Consumer Studies, 34(3), 279-286.

Connell, K. Y. H. (2011). Exploring consumers' perceptions of eco-conscious apparel acquisition behaviors. Social Responsibility Journal, 7(1), 61-73.

Connell, K. Y. H., & Kozar, J. M. (2012a). Social normative influence: An exploratory study investigating its effectiveness in increasing engagement in sustainable apparel-purchasing behaviors. Journal of Global Fashion Marketing, 3(4), 172-179.

Connell, K. Y. H., & Kozar, J. M. (2012b). Sustainability knowledge and behaviors of apparel and textile undergraduates. International Journal of Sustainability in Higher Education, 13(4), 394-407.

Connell, K. Y. H., & Kozar, J. M. (2014). Environmentally sustainable clothing consumption: knowledge, attitudes, and behavior. Singapore: Springer.

Corfman, K., & Harlam, B. (1997). Relative Influence of Parent and Child in the Purchase of Products for Children. Journal of Marketing Theory and Practice, 12(2), 132-146.

CREM BV. (2016). Internationale vergelijking duurzame modeconsumptie onder jongeren. Nederland: Mistra Future Fashion.

De Mol, J., & Buysse, A. (2008). The phenomenology of children's influence on parents. Journal of Family Therapy, 30(2), 163-193.

De Pelsmacker, P., Driesen, L., & Rayp, G. (2003). Are fair trade labels good business? Ethics and coffee buying intentions. Ghent: Ghent University, Faculty of Economics and Business Administration.

De Standaard. (2015). ‘Daarom is Primark zo goedkoop’. Geraadpleegd op 6 december 2016, via http://www.standaard.be/cnt/dmf20150422_01642974  

De Vriendt, S. (2015) ‘Ik word triestig als ik al die mensen zie aanschuiven voor Primark'. Geraadpleegd op 6 december 2016, via http://www.standaard.be/cnt/dmf20150813_01816667

Diamantopoulos, A., Schlegelmilch, B. B., Sinkovics, R. R., & Bohlen, G. M. (2003). Can socio-demographics still play a role in profiling green consumers? A review of the evidence and an empirical investigation. Journal of Business research, 56(6), 465-480.

Dunlap, R. E., Jones, R. E. (2002). Environmental concern: conceptual and measurement issues. In Dunlap, R. E., & Michelson, W. (Eds.), Handbook of environmental sociology (pp. 482-524). Westport: Greenwood Press.

Ekström, K. M. (1995). Children's influence in family decision making: a study of yielding, consumer learning and consumer socialization. Göteborg: Göteborg University.

Ellen, P. S., Wiener, J. L., & Cobb-Walgren, C. (1991). The role of perceived consumer effectiveness in motivating environmentally conscious behaviors. Journal of Public Policy & Marketing, 10(2), 102-117.

Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (1995). Consumer Behavior. New York: The Dryden Press.

Ertekin, Z. O., & Atik, D. (2015). Sustainable Markets Motivating Factors, Barriers, and Remedies for Mobilization of Slow Fashion. Journal of Macromarketing, 35(1), 53-69.

European Commission (2007). Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe. Germany: Prepared by Institute of Applied Ecology and ICLEI for EC.

Faber, M., Petersen, T., & Schiller, J. (2002). Homo oeconomicus and homo politicus in ecological economics. Ecological economics, 40(3), 323-333.

Fisher, R., & Wakefield, K. (1998). Factors leading to group identification: A field study of winners and losers. Psychology & Marketing, 15(1), 23-40.

Flurry, L. A. (2007). Children's influence in family decision-making: Examining the impact of the changing American family. Journal of Business Research, 60(4), 322-330.

Foxman, E. R., Tansuhaj, P. S., & Ekström, K. M. (1989). Family members' perceptions of adolescents' influence in family decision making. Journal of Consumer Research, 15(4), 482-491.

Fraj, E., & Martinez, E. (2007). Ecological consumer behaviour: an empirical analysis. International journal of consumer studies, 31(1), 26-33.

Ginsburg, H. P., & Opper, S. (1988). Piaget's theory of intellectual development (3ed.). US: Prentice-Hall, Inc.

Glasman, L. R., & Albarracín, D. (2006). Forming attitudes that predict future behavior: a meta-analysis of the attitude-behavior relation. Psychological bulletin, 132(5), 778-822.

Gotschi, E., Vogel, S., Lindenthal, T., & Larcher, M. (2009). The role of knowledge, social norms, and attitudes toward organic products and shopping behavior: Survey results from high school students in Vienna. The Journal of Environmental Education, 41(2), 88-100.

Goworek, H., Fisher, T., Cooper, T., Woodward, S., & Hiller, A. (2012). The sustainable clothing market: an evaluation of potential strategies for UK retailers. International journal of retail & distribution management, 40(12), 935-955.

Grodzinska-Jurczak, M., Bartosiewicz, A., Twardowska, A., & Ballantyne, R. (2003). Evaluating the impact of a school waste education programme upon students', parents' and teachers' environmental knowledge, attitudes and behaviour. International Research in Geographical and Environmental Education, 12(2), 106-122.

Grønhøj, A. (2007). Green girls and bored boys? Adolescents' environmental consumer socialization. In Tufte B. & Ekström K. (Eds.), Children, Media and Consumption (pp. 319-333). Nordicom: on the Front Edge.

Grønhøj, A., & Thøgersen, J. (2009). Like father, like son? Intergenerational transmission of values, attitudes, and behaviours in the environmental domain.Journal of Environmental Psychology29(4), 414-421.

Grønhøj, A., & Thøgersen, J. (2012). Action speaks louder than words: The effect of personal attitudes and family norms on adolescents’ pro-environmental behaviour. Journal of Economic Psychology33(1), 292-302.

Grunert, S. C., & Juhl, H. J. (1995). Values, environmental attitudes, and buying of organic foods. Journal of economic psychology, 16(1), 39-62.

Guedes, M. D. G. (2011). Ethical fashion brands: promotion approach or a real value. In International Conference Fashion and Communication. Lisbon: CECL.

Henion, K. E. (1972). The effect of ecologically relevant information on detergent sales. Journal of Marketing Research9(1), 10-14.

Het Journaal. (2010). Jongeren bezorgd over milieu en armoede. Geraadpleegd op 6 december 2016, via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/journaal…

HLN. (2016).  Jongeren blijven verknocht aan budgetkledij uit Zara, H&M en co. Geraadpleegd op 6 december 2016, via http://www.hln.be/hln/nl/40/Style/article/detail/2888881/2016/09/27/Jon…

Hume, M. (2010). Compassion without action: Examining the young consumers consumption and attitude to sustainable consumption. Journal of world business, 45(4), 385-394.

Isler, L., Popper, E. T., & Ward, S. (1987). Children’s purchase request and parental responses: Results from a diary study. Journal of Advertising Research, 27(5), 28.

Jager, W. (2000). Modelling consumer behavior (Dissertation, University of Groningen, Groningen, Nederland).

John, D. R. (1999). Consumer socialization of children: A retrospective look at twenty-five years of research. Journal of consumer research, 26(3), 183-213.

Kang, J., & Kim, S. H. (2013). What are consumers afraid of? Understanding perceived risk toward the consumption of environmentally sustainable apparel. Family and Consumer Sciences Research Journal, 41(3), 267-283.

Kerrane, B., & Hogg, M. K. (2013). Shared or non-shared? Children's different consumer socialisation experiences within the family environment. European Journal of Marketing47(3/4), 506-524.

Kim, H. S., & Damhorst, M. L. (1998). Environmental concern and apparel consumption. Clothing and Textiles Research Journal, 16(3), 126-133.

Knack. (2014). Belg wil duurzaam consumeren, maar geeft voorkeur aan goedkoopste product. Geraadpleegd op 6 december 2016, via http://www.knack.be/nieuws/belgie/belg-wil-wel-duurzaam-consumeren-maar…

Kozar, J. M., & Connell, K. Y. H. (2013). Socially and environmentally responsible apparel consumption: knowledge, attitudes, and behaviors. Social responsibility journal, 9(2), 315-324.

Kozar, J. M., & Connell, K. Y. H. (2017). Barriers to Socially Responsible Apparel Purchasing Behavior: Are Consumers Right?. In The Customer is NOT Always Right? Marketing Orientationsin a Dynamic Business World (pp. 79-85). Springer, Cham.

Kraus, S. J. (1995). Attitudes and the prediction of behavior: A meta-analysis of the empirical literature. Personality and social psychology bulletin, 21(1), 58-75.

Kuczynski, L., & Parkin, M. C. (2006). Agency and bidirectionality in socialization. In Grusec J. E. & Hastings P.D. (Eds.), Handbook of socialization: Theory and research (pp. 259–283). New York: Guilford.

Kuczynski, L., Pitman, R., Ta-Young, L., & Harach, L. (2016). Children’s Influence on Their Parent’s Adult Development: Mothers’ and Fathers’ Receptivity to Children’s Requests for Change. Journal of Adult Development, 23(4), 193-203.

Lee, J. A., & Holden, S. J. (1999). Understanding the determinants of environmentally conscious behavior. Psychology and Marketing, 16(5), 373-392.

MacGillivray, A. (2000). The Fair Share: the growing market share of green and ethical products. London: New Economics Foundation.

Matthies, E., Selge, S., & Klöckner, C. A. (2012). The role of parental behaviour for the development of behaviour specific environmental norms - The example of recycling and re-use behaviour. Journal of Environmental Psychology32(3), 277-284.

Meulenberg, T. (2003). 'Consument en burger', betekenis voor de markt van landbouwproducten en voedingsmiddelen. Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw, 18(1), 43-56.

Minteer, B. A., Corley, E. A., & Manning, R. E. (2004). Environmental ethics beyond principle? The case for a pragmatic contextualism. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 17(2), 131-156.

Minton, A. P., & Rose, R. L. (1997). The effects of environmental concern on environmentally friendly consumer behavior: An exploratory study. Journal of Business research, 40(1), 37-48.

Moore, E. S., Wilkie, W. L., & Lutz, R. J. (2002). Passing the torch: intergenerational influences as a source of brand equity. Journal of Marketing, 66(2), 17-37.

Moore-Shay, E. S., & Lutz, R. J. (1988). Intergenerational influences in the formation of consumer attitudes and beliefs about the marketplace: mothers and daughters. Advances in Consumer Research, 15, 461-467.

Morgan, L. R., & Birtwistle, G. (2009). An investigation of young fashion consumers' disposal habits. International journal of consumer studies, 33(2), 190-198.

Moschis, G. P. (1987). Family influences. Consumer socialization: A life-cycle perspective. The Journal of Consumer Affairs, 22(1), 174-175.

Moschis, G. P., & Churchill Jr, G. A. (1978). Consumer socialization: A theoretical and empirical analysis. Journal of marketing research, 15(4), 599-609.

Moschis, G. P., & Moore, R. L. (1979). Decision making among the young: a socialization perspective. Journal of consumer research, 6(2), 101-112.

Nefat, A., & Dujmović, M. (2012). Children’s advertising on television and their consumer socialisation: Parents’ attitudes. Ekonomska istraživanja25(1), 176-190.

NRC. (2015). Zó goedkoop? Dat kan toch niet, Primark? Geraadpleegd op 6 december 2016, via https://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/22/hoe-primark-zo-goedkoop-kan-zijn-a…

Palan, K. M. (1998). Relationships between family communication and consumer activities of adolescents: An exploratory study. Journal of the Academy of Marketing Science, 26(4), 338-349.

Peters, R. (2015). Niet gekocht bij primark, toch een hypocriete lul. Geraadpleegd op 6 december 2016, via  http://www.na2014.be/ik-shop-niet-bij-primark-online-toch-ben-ik-een-hy…;

Philippe, A., & Ngobo, P. V. (1999). Assessment of consumer knowledge and its consequences: A multi-component approach. Advances in Consumer Research, 26, 569-575.

Reheul, D., Mathijs, E., & Relaes, J. (2001). Elements for a future view with respect to sustainable agri–and horticulture in Flanders. Report from the project ‘Sustainable Agriculture’. Ghent: Stedula.

Roberts, J. A. (1996). Green consumers in the 1990s: profile and implications for advertising. Journal of business research, 36(3), 217-231.

Robinson, R., & Smith, C. (2002). Psychosocial and demographic variables associated with consumer intention to purchase sustainably produced foods as defined by the Midwest Food Alliance. Journal of nutrition education and behavior, 34(6), 316-325.

Roedder, D. L. (1981). Age differences in children's responses to television advertising: An information-processing approach. Journal of Consumer Research, 8(2), 144-153.

Rose, M., Rose, G. M., & Blodgett, J. G. (2009). The effects of interface design and age on children's information processing of Web sites. Psychology & Marketing, 26(1), 1-21.

Roubanis, J. L. (2008). Comparison of environmentally responsible consumerism and voluntary simplicity lifestyle between US and Japanese female college students. Family and Consumer Sciences Research Journal, 37(2), 210-218.

Sanders, R. (2004). Sibling relationships: Theory and issues for practice. London: Palgrave Macmillan.

Schahn, J., & Holzer, E. (1990). Studies of individual environmental concern: The role of knowledge, gender, and background variables. Environment and behavior, 22(6), 767-786.

Schlegelmilch, B. B., Bohlen, G. M., & Diamantopoulos, A. (1996). The link between green purchasing decisions and measures of environmental consciousness. European journal of marketing, 30(5), 35-55.

Schwartz, S. H. (1977). Normative influences on altruism. In Berkovwits, L. (Ed.), Advances in experimental social psychology (pp. 221-279). New York: Academic Press.

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in experimental social psychology, 25, 1-65.

Selman, R. L. (1980). The growth of interpersonal understanding. New York: Academic Press.

Shim, S., Serido, J., & Barber, B. L. (2011). A consumer way of thinking: Linking consumer socialization and consumption motivation perspectives to adolescent development. Journal of Research on adolescence, 21(1), 290-299.

Smith, Daniel C., & Whan Park, C. (1992). The Effects of Brand Extensions on Market Share and Advertising Efficiency. JMR, 29, 296-313.

Solomon, M.R., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M.K. (2016). Consumer Behaviour, A European Perspective (6 ed.). England: Pearson.

Stern, P. C. (2000). New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of social issues, 56(3), 407-424.

Swinyard, W. R., & Swim, C. P. (1987). Perception of children's influence on family decision processes. Journal of Consumer Marketing, 4(1), 25-38.

Tajfel, H. (1972). Experiments in a vacuum. In The Context of Social Psychology (ed. by J. Isreal and H. Tajfel). Academic Press, London.

Tanner, C., & Wölfing Kast, S. (2003). Promoting sustainable consumption: Determinants of green purchases by Swiss consumers. Psychology & Marketing, 20(10), 883-902.

Thøgersen, J. (2000). Knowledge barriers to sustainable consumption. In Bone, P. F., France, K. R., Wiener, J. (Eds.), Marketing and public policy conference proceedings (pp. 29-39). Chicago: American Marketing Association.

Thøgersen, J. (2001). Consumer values, behavior and sustainable development. Asia Pacific Advances in Consumer Research, 4, 207-209.

Verbeke, W., & Vackier, I. (2004). Profile and effects of consumer involvement in fresh meat. Meat Science, 67(1), 159-168.

Verbeke, W., Vermeir, I., & Brunsø, K. (2007). Consumer evaluation of fish quality as basis for fish market segmentation. Food quality and preference, 18(4), 651-661.

Vermeir, I., & Verbeke, W. (2006). Sustainable food consumption: Exploring the consumer “attitude–behavioral intention” gap. Journal of Agricultural and Environmental ethics, 19(2), 169-194.

Vermeir, I., & Verbeke, W. (2008). Sustainable food consumption among young adults in Belgium: Theory of planned behaviour and the role of confidence and values. Ecological economics, 64(3), 542-553.

Ward, S. (1974). Consumer socialization. Journal of consumer research, 1(2), 1-14.

Ward, S., Wackman, D. B., & Wartella, E. (1977a). How children learn to buy: The development of consumer information-processing skills. Beverly Hills: Sage.

Ward, S., Wackman, D. B., & Wartella, E. (1977b). The development of consumer information-processing skills: Integrating cognitive development and family interaction theories. Advances in Consumer Research, 4(1), 166-171.

Watne, T., & Brennan, L. (2011). Behavioral change starts in the family: The role of family communication and implications for social marketing. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 23(4), 367-386.

Watne, T., Lobo, A., & Brennan, L. (2011). Children as agents of secondary socialisation for their parents. Young Consumers, 12(4), 285-294.

Weatherell, C., Tregear, A., & Allinson, J. (2003). In search of the concerned consumer: UK public perceptions of food, farming and buying local. Journal of rural studies, 19(2), 233-244.

World Bank (2003). ‘World Development Report 2003’: Sustainable Development in a Dynamic World:  Transforming Institutions, Growth and Quality of Life. New York: Oxford University Press for World Bank.

Xu, P., Zeng, Y., Fong, Q., Lone, T., & Liu, Y. (2012). Chinese consumers’ willingness to pay for green-and eco-labeled seafood. Food Control, 28(1), 74-82.

Download scriptie (6.26 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Leen Lagasse