To walk again, to work again, to live again

Jasmine
Mezzofonte
  • Jessica
    Kelchtermans

Vaak wordt bij personen met een dwarslaesie in de beroepsactieve levensfase op het einde van de revalidatie gesproken over re-integratie naar hun huidige of een nieuwe job. Hierdoor wordt terugkeren naar werk bij personen met een fysieke beperking belemmerd of vertraagd.

Het doel van deze studie is nagaan welke noden en behoeften personen met een dwarslaesie ervaren tijdens terugkeer naar werk en op welke wijze ergotherapie een meerwaarde kan leveren in kader van initiatieven die “To Walk Again” daarvoor wenst te ontwikkelen.

Algemeen kan geconcludeerd worden dat in de begeleiding van beroepsactieve personen jobbehoud en re-integratie moet worden meegenomen als uitkomstmaat en zo vroeg mogelijk besproken moet worden tijdens ergotherapeutische interventies, om een zo groot mogelijke participatie en terugkeer naar het werk van de cliënt te realiseren.

Bibliografie

Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek! : Noordhoff Uitgevers BV.

Bal, M., Sattoe, J., Schaardenburgh, N., Floothuis, M., Roebroeck, M., & Miedema, H. (2017). A vocational rehabilitation intervention for young adults with physical disabilities: participants' perception of beneficial attributes. Child: care, health and development, 43(1), 114-125.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Dassen, T. W., Keuning, F., Jansen, G., & Jansen, W. (2014 ). Lezen en beoordelen van onderzoekspublicaties: Een handleiding voor studenten hbo en wo-gezondheidszorg, geneeskunde en gezondheidswetenschappen: Baarn: Uitgeverij Intro

Désiron, H. A., de Rijk, A., Van Hoof, E., & Donceel, P. (2011). Occupational therapy and return to work: a systematic literature review. BMC Public Health, 11(1), 1.

 ADDIN EN.REFLIST Ergotherapeutenverbond, V. (2017 ). Wat als participatie in een betaalde job niet lukt? Een RIZIV-beleidsperspectief. In S. Decuman (Ed.), Jaarboek ergotherapie 2016-2017 (pp. 16-27): Uitgeverij Acco C.V.

Ferdiana, A., Post, M. W., de Groot, S., Bültmann, U., & van der Klink, J. J. (2014). Predictors of return to work 5 years after discharge for wheelchair-dependent individuals with spinal cord injury. Journal of rehabilitation medicine, 46(10), 984-990.

Foy, T., Perritt, G., Thimmaiah, D., Heisler, L., Offutt, J. L., Cantoni, K., . . . Backus, D. (2011). Occupational therapy treatment time during inpatient spinal cord injury rehabilitation. The Journal of Spinal Cord Medicine, 34(2), 162-175.

Jang, Y., Li, W., Hwang, M.-T., & Chang, W.-Y. (1998). Factors related to returning to work following a work-oriented occupational therapy program for individuals with physical disabilities. Journal of Occupational Rehabilitation, 8(2), 141-151.

Kehn, M., & Kroll, T. (2009). Staying physically active after spinal cord injury: a qualitative exploration of barriers and facilitators to exercise participation. BMC Public Health, 9(1), 168.

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. (2007). Guidelines for critical review form: Qualitative studies (Version 2.0). McMaster University Occupational Therapy Evidence-Based Practice Research Group.

Mortelmans, D. (2007). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden: Acco Leuven.

Murad, M. S., Idris, S. N. H., Kannan, C., & Danis, A. (2016). Impact of Occupationally Based Intervention Program in Relation to Quality of Life of Spinal Injury People. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 222, 442-449.

Neckebroeck, C., Vanderstraeten, I., & Verhaeghe, M. (2015). Onderzoeksvaardigheden Voor onderwijs, zorg en welzijn: De Boeck.

Ottomanelli, L., & Goetz, L. L. (2016). Issues and Interventions for Workforce Participation After Spinal Cord Injury Handbook of Return to Work (pp. 519-544): Springer.

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Booij, M., & Verckens, J. P. (2011). Methoden en technieken van onderzoek: Pearson Education.

Schönherr, M., Groothoff, J., Mulder, G., & Eisma, W. (2005). Participation and satisfaction after spinal cord injury: results of a vocational and leisure outcome study. Spinal cord, 43(4), 241-248.

ToWalkAgain. (2016). Reglement impulssubsidie: Innovatieve projecten in de sociale economie

Trenaman, L., Miller, W., & Escorpizo, R. (2014). Interventions for improving employment outcomes among individuals with spinal cord injury: a systematic review. Spinal cord, 52(11), 788-794.

Van Velzen, J., Van Bennekom, C., Edelaar, M., Sluiter, J. K., & Frings-Dresen, M. (2009). Prognostic factors of return to work after acquired brain injury: a systematic review. Brain injury, 23(5), 385-395.

Van Velzen, J. M., van Bennekom, C. A. M., van Dormolen, M., Sluiter, J. K., & Frings-Dresen, M. H. (2011). Factors influencing return to work experienced by people with acquired brain injury: a qualitative research study. Disability and rehabilitation, 33(22-23), 2237-2246.

Verhoef, J., Miedema, H., Floothuis, M., Van, N., Schaardenburgh, H. S., & Roebroeck, M. (2013). Een nieuwe interventie om de arbeidsparticipatie te bevorderen van jongeren met een lichamelijke beperking: een pilotstudie. Wetenschappelijk tijdschrift voor ergotherapie, 4, 4-18.

Wouters, Y. v. Z. E. (2014). Praktijkgericht onderzoek in de (para)medische zorg: Uitgever: Coutinho

Download scriptie (1.39 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Huget Désiron