WELKE ASPECTEN ZOUDEN ERVOOR KUNNEN ZORGEN DAT OUDERS HET OPVOEDINGSONDERSTEUNEND AANBOD OVERTUIGEND GENOEG VINDEN?

Ornella Michiels
Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een opvoedingsondersteunend aanbod aan te bieden dat overtuigend genoeg is naar de ouders toe en dit uiteindelijk te realiseren. Op deze manier kan men als ouder de geleerde kennis en inzicht toepassen op hun blind/slechtziend kind en wordt het kind minder kwetsbaar voor problemen tijdens de ontwikkeling.

Een Zuid-Afrikaanse moeder en haar opvoeding van een blind/slechtziend kind

Zie bijlage. 

Bibliografie

Amos, P.M. (2013). Parenting in South American and African Contexts: Chapter 4 Parenting and Culture – Evidence from Some African Communities. Intech. Geraadpleegd op 22 mei 2017, via https://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/45760.pdf

Bakker, C., Bakker, I., Terpstra, L., & van Dijke, A. (1998). Balansmodel. Geraadpleegd op 26 mei, via file:///C:/Users/ornel/Downloads/BalansmodelBakker%20(2).pdf

Children's Amendment Act from 2007. (2008, 18 maart). Government Gazette. Geraadpleegd op 15 mei 2017, via http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/a41-07.pdf

Daems, J., & Denolf, A-M. (september 2014). Visuele beperking: Visual impairment or vision impairment. Geraadpleegd op 28 mei 2017, via  file:///C:/Users/ornel/Downloads/10.GL.Visuele%20beperking.pdf

Early Inspiration [website]. (2017). Geraadpleegd op 30 mei 2017, via http://www.earlyinspiration.co.za/

Gringhuis, D., Moonen, J.M.G. & van Woudenberg, P.A. (2010). Ziekten en handicaps: Slechtziende en blinde kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Geraadpleegd op 20 mei 2017, via https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-90-313-7834-0_14?LI=true

Hendrickx, V., & Van Litsenborgh, L. (2016-2017). Orthopedagogische verkenning 1 [cursus]. Antwerpen: Karel de Grote Hogeschool.

Jacob, N., & Niemann, S. (2000). Helping Children Who Are Blind. California: Hesperian Health Guides. Geraadpleegd op 14 mei 2017, via http://en.hesperian.org/hhg/Helping_Children_Who_Are_Blind

Opvoedingswinkel Antwerpen. (2017). Visie op opvoedingsondersteuning. Geraadpleegd op 14 mei 2017, via http://www.opvoedingswinkelantwerpen.be/files/pdf/visie-op-opvoedingson…

Lemmens, M. (27 juli 2013). Een klik met de Xhosa. Geraadpleegd op 30 mei 2017, via http://stemmenvanafrika.nl/een-klik-met-de-xhosa/

Louw, A. E., & Louw D.A. (2014). Child and adolescent development (2nd ed.) Bloemfontein: Psychology Publications.

National Children's Rights Committee (South Africa). (1992). The Children’s Charter of South Africa. National Children’s Rights Committee.

Nduru, M. (8 februari 2007). Ruim helft Zuid-Afrikaanse kinderen leeft in armoede. Geraadpleegd op 30 mei 2017, via http://www.mo.be/artikel/ruim-helft-zuid-afrikaanse-kinderen-leeft-armo…

Nkosinathi Foundation. (2016). Annual report 2016-2017. Port Elizabeth: Nkosinathi Foundation.

Ruijssenaars, A.J.J.M., van den Bergh, P.M., & van Drenth J.M.L. (2012). Orthopedagogiek. Ontwikkelingen, theorieën en modellen. (pp. 203-204). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

 

Sectorcommissie Hogeschoolonderwijs van de Vlaamse onderwijsraad. (z.d.). Studie 66: Opleidingsprofiel Orthopedagogie. Geraadpleegd op 15 mei 2017, via http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/studie_066_opleidingsprofiel…

Visio. (2017). Blind. Geraadpleegd op 17 mei 2017, via https://www.visio.org/slechtziend-of-blind/blind

Vlaamse overheid. (2017). Wat is opvoedingsondersteuning? Geraadpleegd op 12 mei 2017, via http://www.expoo.be/wat-is-opvoedingsondersteuning

 

 

Universiteit of Hogeschool
Orthopedagogie
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Lieve Geerts
Share this on: