Toeristen voeden wildlife maffia in Nicaragua

Daan
Jochems

Je bent misschien wel crimineler dan je denkt. Duizenden toeristen nemen souvenirs van wilde dieren mee van vakantie. Eén van de landen waar dergelijke souvenirs worden gemaakt, is Nicaragua. Reptielenhuiden, opgezette dieren en sieraden van de schild van de zeeschildpad zijn slechts enkele voorbeelden van producten die verkocht worden. Hoe kan die handel in stand gehouden worden? Antwoorden werden ter plaatse gezocht en gevonden.

Iedereen doet het wel: op het einde van een reis de koffer opvullen met souvenirs uit het land van bestemming. Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet altijd. De kans bestaat dat je een illegaal product mee naar huis smokkelt. Net als bij drugs en wapens, is het verboden om bepaalde souvenirs van wilde dieren te kopen. In tegenstelling tot andere verboden goederen, zijn de souvenirs makkelijk te vinden op lokale marktjes.

Illegaal netwerk

Het gevolg van de handel is dat soorten als zeeschildpadden en krokodillen in Nicaragua dreigen te verdwijnen. Er bestaan wetten die de dieren moeten beschermen, maar in de praktijk worden die niet nageleefd. Een groot illegaal netwerk zorgt ervoor dat dieren vanuit de natuur tot op de markten komen.

Ook de verkopers erkennen dit probleem. Toch voelen ze zichzelf niet verantwoordelijk voor de gevolgen. “Jammer, maar als de politie er niet naar omkijkt, waarom zouden wij het dan wel doen?” Zolang toeristen de producten blijven kopen, zullen verkopers ze aanbieden. Het is de vraag van de toeristen die de motor laat draaien. Zij moeten inzien dat ze zelf ook schuld hebben bij de criminele praktijken.

Dierenleed

Professor in de dierengeneeskunde en dierenrechenstrijder Enrique Rimbaud haalt een ander aspect van de handel aan. Hij vertelt dat de manier waarop de dieren gedood worden onrechtvaardig is. Ze halen ingewanden uit nog levende padden of doden krokodillen met een steen. Bij zeeschildpadden snijden ze het schild af terwijl het dier nog leeft. Er wordt geen rekening gehouden met de rechten van de dieren, voor zover die in Nicaragua bestaan.

Dierenleed zeeschildpad

  

 

Onwetende toeristen

Waar komt die vraag dan vandaan? Je zou toch denken dat als mensen kennis hebben van de gruwelpraktijken, ze die souvenirs links laten liggen. Uit ondervragingen bleek dat toeristen niet snel de link leggen tussen het souvenir en zijn oorsprong. Ze toonden interesse in de souvenirs maar wisten niet dat die van wilde dieren werden gemaakt. Zelfs wanneer toeristen een opgezette pad in hun handen kregen, dachten ze dat het van hout was.

Opgezette padden

 

Uit het onderzoek kwam een duidelijke paradox naar voor. Er is vanuit de toeristen een vraag naar souvenirs van wilde dieren, maar ze verklaren unaniem tegen de verkoop te zijn. De naïviteit van de toeristen is dus de drijfveer voor het uitroeien van bepaalde diersoorten. Dat wil zeggen dat het probleem onder de aandacht brengen wel een gunstig effect kan hebben.

Sensibilisering

Een sensibiliseringscampagne zou kunnen helpen tegen de strijd van de handel in producten van wilde dieren. Door mensen bewust te maken van het probleem, zouden ze zich mee verantwoordelijk kunnen voelen. Ze vinden het moreel verkeerd om wilde dieren te doden voor souvenirs. Een campagne is nodig om hun koopgedrag op die mening af te stemmen.

Ook de verkopers lijken bereid te zijn om mee te werken aan een campagne. Ze hebben zelf weinig te verliezen omdat ze genoeg andere spullen verkopen. Door hen in te lichten over de gevolgen van de illegale handel, kunnen ook zij de toeristen mee bewustmaken.

Het is een vreemde gedachte: terwijl juweelkistjes er vol van zitten, sterft de zeeschildpad in het wild uit. Dit beeld roept bij veel mensen verontwaardiging op. Toch zorgt de onwetendheid van toeristen ervoor dat dit realiteit lijkt te worden. Milieuorganisaties kunnen via de politieke weg weinig doen. Sensibilisering van kopers en verkopers is daarom de manier om het probleem aan te pakken.

Bibliografie

Castellón, E. R., Robinson, S. N., Gutiérrez, M.A., Morales, J.V., & Saldaña, O.A. (2008).

Study Review of Nicaragua’s Wildlife Trade Policy. Managua, Nicaragua: MARENA.

Ceballos, G., Ehrlich, P. R., Barnosky, A. D., García, A., Pringle, R. M., & Palmer, T. M.

(2015). Accelerated modern human – induced species losses : Entering the sixth mass

extinction. Environmental Sciences, 9–13.

CITES. (n.d.). https://www.cites.org/eng/disc/what.php, geraadpleegd op 9 juni 2017.

CITES Species. (n.d.). https://cites.org/eng/disc/species.php, geraadpleegd op 11 juni

2017.

Crowther, T. W., Glick, H. B., Covey, K. R., Bettigole, C., Maynard, D. S., Thomas, S. M.,

Smith, J. R., et al. (2015). Mapping tree density at a global scale. Nature, 525, 201-207.

Diamond, J.D. (2013). Ondergang: waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en

hoe kan de onze haar ondergang voorkomen? Houten, Nederland: Spectrum.

Dirzo, R., Dirzo, R., Young, H. S., Galetti, M., & Ceballos, G. (2014). Defaunation in the

Anthropocene, Science, 345, 401-406.

Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático. (2010). Plan de Acción 2010-

2015. Managua, Nicaragua.

FAO. (2015). Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, Informe Nacional:

Nicaragua (eerste editie). Rome, Italië: FAO.

Fundamarte. (2010).

http://www.fundacionamarte.org/index.php?option=com_content&view=articl…:

historia-de-la-ley-de-proteccion-y-bienestar-animal-ennicaragua&

catid=23:biblioteca&Itemid=35, geraadpleegd op 10 juni 2017.

Gerland, P., Li, N., Gu, D., Spoorenberg, T., Alkema, L., Fosdick, B. K., Chunn, J., et al.

(2014). World population stabilization unlikely this century. Science, 346(6206), 234-

237.

Goodman, L. A. (1961). Snowball sampling. Annals of Mathematical Statistics, 32(1),

148–170.

Hoffmann, M., Brooks, T. M., Butchart, S. H. M., Carpenter, K. E., Chanson, J., Selfsullivan,

C., Shi, Y., et al. (2010). The Impact of Conservation on the Status of the World

‟ s Vertebrates. Science, 330, 1503-1509.

INBO. (n.d.). https://www.inbo.be/nl/rode-lijsten-vlaanderen, geraadpleegd op 9 juni

2017.

IUCN. (n.d.). https://www.iucn.org/about, geraadpleegd op 9 juni 2017.

38

Karp, S. D., Mendenhall, C. D., Sandí, R. F., Chaumont, N., Ehrlich, P. R., Hadly, E.A. et

al. (2013). Forest bolsters bird abundance, pest control and coffee yield. Ecology Letters,

16(11), 1339–1347.

Krausmann, F., Gingrich, S., Eisenmenger, N., Erb, K., Haberl, H., & Fischer-kowalski, M.

(2009). Growth in global materials use, GDP and population during the 20th century.

Ecological Economics, 68(10), 2696–2705.

La Gaceta. (1956).

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/908D08CE61DE8E66…

063CE4A?OpenDocument, geraadpleegd op 10 juni 2017.

La Gaceta. (1958).

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/3133c0d121ea3897062568a…

/f2b4b6ca1ffbf2a0062571ae004fa504?OpenDocument, geraadpleegd op 10 juni 2017.

La Gaceta. (1999).

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/0B5B2A77DB3CABFE…

05496C9?OpenDocument, geraadpleegd op 10 juni 2017.

La Gaceta. (2003).

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28$All%29/878312CA9631…

723400675DDB?OpenDocument, geraadpleegd op 10 juni 2017.

La Gaceta. (2011).

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/CF820E2A63B1B690…

74EC1B?OpenDocument, geraadpleegd op 10 juni 2017.

La Prensa. (2017a). http://www.laprensa.com.ni/2017/01/20/nacionales/2167806-leyno-

sensibilidad-ante-maltrato-animal, geraadpleegd op 10 juni 2017.

La Prensa. (2017b). http://www.laprensa.com.ni/2014/09/07/seccion-domingo/211060-

10-formas-de-maltrato-animal, geraadpleegd op 10 juni 2017.

Leemans, R. (2013). Ecological systems: Selected Entries from the Encyclopedia of

Sunstainability Science and Technology. New York, NY: Springer.

Lenzen, M., Moran, D., Kanemoto, K., Foran, B., Lobefaro, L., & Geschke, A. (2012).

International trade drives biodiversity threats in developing nations. Nature, 486, 109-

112.

Mapa De Nicaragua. (n.d.).

http://mapadenicaragua.blogspot.be/2013_05_01_archive.html, geraadpleegd op 8 juni

2017.

MARENA. (2014). V Informe Nacional de Biodiversidad de Nicaragua (eerste editie).

Managua, Nicaragua: MARENA.

Montenegro-Guillén, S. (2006). Lake Cocibolca/Nicaragua: experience and lessons

learned brief. Managua, Nicaragua: Research Center for Inland Waters of Nicaragua.

39

Nelson, E., Sander, H., Hawthorne, P., Conte, M., Ennaanay, D., Wolny, S., Manson, S.,

et al. (2010). Projecting Global Land-Use Change and Its Effect on Ecosystem Service

Provision and Biodiversity with Simple Models. PLOS One, 5(12), 1-22.

Potts, S. G., Biesmeijer, J. C., Kremen, C., Neumann, P., Schweiger, O., & Kunin, W. E.

(2010). Global pollinator declines : Trends, impacts and drivers Global pollinator

declines : trends, impacts and drivers. Trends in Ecology & Evolution, 25(6), 345–353.

Red List. (2017a). http://www.iucnredlist.org/details/41065/0, geraadpleegd op 11 juni

2017.

Red List. (2017b). http://www.iucnredlist.org/search, geraadpleegd op 11 juni 2017.

Red List. (2017c). http://www.iucnredlist.org/details/5659/0, geraadpleegd op 11 juni

2017.

Red List. (2017d). http://www.iucnredlist.org/details/8005/0, geraadpleegd op 11 juni

2017.

SINIA. (2014).

http://www.sinia.net.ni/multisites/NodoBiodiversidad/index.php/biodiver…

-fauna, geraadpleegd op 9 juni 2017.

SINIA. (2010).

http://www.sinia.net.ni/multisites/NodoBiodiversidad/index.php/biodiver…

-flora, geraadpleegd op 9 juni 2017.

Staniškis, J.K. (2010). Unsustainable Consumption and Production: Case of Easter

Island? Environmental Research, Engineering and Management, 54(4), 3-4.

TRAFFIC. (2010). http://www.traffic.org/trade/, geraadpleegd op 9 juni 2017.

TRAFFIC. (n.d.). http://www.traffic.org/overview/, geraadpleegd op 9 juni 2017.

Van Uhm, D. (2016). Wildlife Trade, Inside the World of Poachers, Smugglers and

Traders (eerste editie). Zwitserland: Springer.

Water Aid (n.d.). http://www.wateraid.org/us/where-we-work/page/nicaragua,

geraadpleegd op 10 juni 2017.

Williams, M., Zalasiewicz, J., Haff, P. K., Schwägerl, C., Barnosky, A. D., & Ellis, E. C.

(2015). The Anthropocene biosphere. The Anthropocene Review, 1–24.

Whiles, M. R., Hall Jr, R. O., Dodds, W. K., Verburg, P., Huryn, A. D., Rugenski, A. T.,

Pringle, C. M., et al. (2013). Disease-Driven Amphibian Declines Alter Ecosystem

Processes in a Tropical Stream. Ecosystems, 16, 146–157.

World Bank. (2014). http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=NI,

geraadpleegd op 4 juni 2017.

Download scriptie (1.01 MB)
Universiteit of Hogeschool
UC Leuven-Limburg
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Ezra Charlier