Haarkleurenblind? Neen toch niet.

Tessa
Feys

Stel u een doordeweekse dag voor, waarbij u op de trein zit met een krant in de hand. Na enkele pagina’s bladeren, ziet u plots een advertentie in de krant. Uw aandacht wordt getrokken door een knap lachend model. Hoogstwaarschijnlijk zult u het model zeer gedetailleerd kunnen voorstellen, waaronder de haarkleur van het model.

Haarkleur in verschillende dimensies

Vooraleer uit te leggen wat bovenstaand voorbeeld nu exact betekent, is het belangrijk om de drie dimensies van haarkleur te begrijpen. Hierbij is de eerste de culturele dimensie, die betrekking heeft op de verschillende geografische regio’s. Niet overal ter wereld is er evenveel variatie in haarkleur zoals in België. De continenten Afrika, Azië en Zuid-Amerika kennen voornamelijk de zwarte haarkleur en zwarte scharkeringen. In Europa en Noord-Amerika liggen de verhoudingen anders. Hier bestaan er vier haarkleuren die voorkomen bij de geboorte: blond, bruin, venetiaans blond en zwart. Daarbij valt wel op te merken dat er bij vrouwen een grotere variatie is. Bij mannen variëren de haarkleuren ook, maar komen de donkere haarkleuren wel vaker voor. Door de bovenvermelde geografische verschillen, worden er ook verschillende culturele betekenissen gekoppeld aan haarkleur. Deze hebben op hun beurt dan weer invloed op de voorkeur voor een bepaalde haarkleur.

Verder is er ook een sociale dimensie, waardoor er ook verschillende karakteristieken toebedeeld worden aan haarkleur. Voorbeeld bij uitstek: de domme blondjes moppen waardoor blondines soms als minder intelligent gezien worden. Aan elke haarkleur worden er begrippen en karakteristieken gekoppeld, al dan niet bewust. Deze hebben ook een invloed op de voorkeur die ontwikkeld wordt voor een bepaalde haarkleur. Soms gaat dit zelfs zo ver dat bepaalde mensen niet tevreden zijn met hun eigen haarkleur. Deze personen proberen dan de sociale perceptie te beïnvloeden door hun haar te kleuren.

De laatste dimensie is de persoonlijke, deze brengt de invloed van leeftijd in rekening. Wanneer een persoon ouder wordt, kan dit soms een impact hebben op de haarkleur. Deze kan namelijk veranderen van kleur, maar ook grijs of wit worden. Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat iemand zijn opinie verandert ten opzichte van haarkleur. Dit kan opnieuw een impact hebben op de voorkeur voor een bepaalde haarkleur.

Voorkeur voor haarkleur in advertenties, hoe zit dat nu?

Bruin haar is de haarkleur die het vaakst verkozen wordt. Geslacht speelt hier weliswaar een grote rol in. Ten eerste kan er een onderscheid gemaakt worden volgens het geslacht van het model. Bruinharige mannelijke modellen genieten de voorkeur terwijl er bij de vrouwelijke modellen een voorkeur is voor zowel blond als bruin haar. Het tweede onderscheid is deze omtrent de voorkeur van mannen en vrouwen, die de advertenties met modellen bekijken. Daaruit blijkt dat mannen een minder uitgesproken mening hebben en bijgevolg dus een minder specifieke voorkeur. Vrouwen daarentegen kiezen nog steeds vaker voor bruinharige modellen.

De algemene voorkeur voor bruin haar, kan verklaard worden door de theorie rond homogamy. Deze stelt dat mensen een voorkeur ontwikkelen voor de kleur van de eigen haarkleur. Bruin haar is de haarkleur die het vaakst voorkomt als eigen haarkleur, waardoor er een voorkeur ontwikkeld wordt voor deze kleur. Toch is er een verschil terug te vinden tussen mannelijke en vrouwelijke modellen. Dit kan mogelijks verklaard worden door de repeated exposure hypothesis. Volgens deze hypothese zal iemand een voorkeur ontwikkelen voor de haarkleur die hij/zij frequent ziet. Hierdoor kan de voorkeur voor zowel bruinharige mannelijke als blonde en bruinharige vrouwelijke modellen verklaard worden. Bij mannen is er namelijk minder variatie en komen donkere haarkleuren vaker voor. Bij vrouwen is die haarkleurvariatie in grotere mate aanwezig, waardoor er ook een voorkeur is voor verschillende haarkleuren.

Om af te sluiten nog een boodschap voor de adverteerders: een bruinharig model is inderdaad de veiligste keuze, maar laat daarom modellen met een andere haarkleur niet in de kou staan!

Bibliografie

1Literatuurlijst

1.1Primaire bronnen

1.1.1Boeken en readers

Askari, S.K. & Warshaw, E.M. (2008). Allergic contact dermatitis. In A.J. McMichael & M.K. Hordinsky (Eds.), Hair and scalp diseases: medical, surgical, and cosmetic treatments (pp. 237-265). New York, N.Y.: Informa Healthcare.

Banks, M. (2012). The place of visual data in social research: a brief history. In J. Hughes (Ed.), SAGE visual methods, volume 1 (pp. 81-96). London: SAGE Publications.

Clark, J. (2008). Hair Care. In S. Loue & M. Sajatovic (Eds.), Encyclopedia of aging and public health (pp. 403-404). New York, N.Y.: Springer.

Draelos, Z.D. (2008). Nonmedicated grooming products and beauty treatments. In A.J. McMichael & M.K. Hordinsky (Eds.), Hair and scalp diseases: medical, surgical, and cosmetic treatments (pp. 59-71). New York, N.Y.: Informa Healthcare.

Ebersole, G.L. (1998). “Long black hair like a seat cushion”: hair symbolism in Japanese Popular Religion. In A. Hiltebeitel & B.D. Miller (Eds.), Hair, it’s power and meaning in Asian cultures (pp. 75-103). Albany, N.Y.: State University of New York Press.

Eyetsemitan, F.E. & Gire, J.T. (2003). Aging and adult development in the developing world: applying Western theories and concepts. London: Praeger.

Fairhurst, E. (1998). Growing old gracefully as opposed to mutton dressed as lamb: the social construction of recognizing older women. In S. Nettleton & J.Watson (Eds.), The body in everyday life (pp. 258-275). London and New York, N.Y.: Routledge.

Giles, H. & Le Poire, B.A. (2006). Introduction : the ubiquity and social meaningfulness of nonverbal communication. In V. Manusov & M.L. Patterson (Eds.), The SAGE handbook of nonverbal communication (pp. 15-27). Thousans Oaks, Calif.: SAGE Publications.

Gray, J. (2005). The world of hair colour: a scientific companion. Croatia: Thomson.

Gray, J. (2008). Human hair. In A.J. McMichael & M.K. Hordinsky (Eds.), Hair and scalp diseases: medical, surgical, and cosmetic treatments (pp. 1-17). New York, N.Y.: Informa Healthcare.

Gummer, C.L. (2008). Evaluation techniques. In A.J. McMichael & M.K. Hordinsky (Eds.), Hair and scalp diseases: medical, surgical, and cosmetic treatments (pp. 19-33). New York, N.Y.: Informa Healthcare.

Henny, L.M. (2012). Trend report: theory and practice of visual sociology. In J. Hughes (Ed.), SAGE visual methods, volume 1 (pp. 1-64). London: SAGE Publications.

Hinton, P.R. (2016). The perception of people: integrating cognition and culture. Oxon and New York, N.Y.: Routledge.

Miller, B.D. (1998). The disappearance of the oiled braid: Indian adolescent female hairsttyles in North America. In A. Hiltebeitel & B.D. Miller (Eds.), Hair, it’s power and meaning in Asian cultures (pp. 259-280). Albany, N.Y.: State University of New York Press.

Olivelle, P. (1998). Hair and society: social significance of hair in South Asian traditions. In A. Hiltebeitel & B.D. Miller (Eds.), Hair, it’s power and meaning in Asian cultures (pp. 11-49). Albany, N.Y.: State University of New York Press.

Patzer, G.L. (1985). The physical attractiveness phenomena. New York, N.Y.: Plenum Press.

Pincott, J. (2008). Do gentlemen really prefer blondes? Why he fancies you and why he doesn’t. Londen: Transworld Publishers.

Sherrow, V. (2006). Ecyclopedia of hair: a cultural history. Westport, Conn.: Greenwood Press.

Zelickson, B. & Sahara, L. (2008). Light-assisted hair removal. In A.J. McMichael & M.K. Hordinsky (Eds.), Hair and scalp diseases: medical, surgical, and cosmetic treatments (pp. 225-235). New York, N.Y.: Informa Healthcare.

1.1.2Wetenschappelijke artikels

Aliakbari, M. & Khosravian, F. (2013, 25 januari). A corpus analysis of color-term conceptual metaphors in Persian proverbs. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 70, 11-17.

Andrade, E.S., Fracasso, N.C.A., Júnior, P.S.S., Simões, A.L. & Mendes-Junior, C.T. (2017). Associations of OCA2-HERC2 SNPs and haplotypes with human pigmentation characteristics in the Brazilian population. Legal Medicine, 24(1), 78-83.

Aytug, S.M. (2015, 3 juli). Make up as a sign of public status. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 95, 554-563.

Badillo, C. (2001). Only my hairdresser knows for sure: stories of race, hair and gender. NACLA Report on the Americas, 34(6), 35-37.

Banerjee, A.R. (1963). A study of the head hair characters of the aborigines of western Australia. Oceania, 34(1), 59-65.

Barber, K. (2008). The well-coiffed man: class, race, and heterosexual masculinity in the hair salon. Gender & Society, 22(4), 455-476.

Baumann, S. (2008). The moral underpinnings of beauty: a meaning-based explanation for light and dark complexions in advertising. Poetics, 36(1), 2-23.

Beleza, S., Santos, A.M., McEvoy, B., Alves, I., Martino, C., Cameron, E. et al. (2013). The timing of pigmentation lightening in Europeans. Molecular Biology and Evolution, 30(1), 24-35.

Bereckzkei, T., Gyuris, P. & Weisfeld, G.E. (2004). Sexual imprinting in human mate choice. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 271(1544), 1129–1134.

Bolduc, C. & Shapiro, J. (2001). Hair care products: waving, straightening, conditioning, and coloring. Clinics in Dermatology, 19(4), 431-436

Bovet, J., Barthes, J., Durand, V., Raymond, M. & Alvergne A. (2012). Men’s preference fot women’s facial features: testing homogamy and the paternity uncertainty hypothesis. PLoS ONE, 11(7), 1-9.

Caldararo, N. (2005). Hair, human evolution, and the idea of human uniqueness. Evolutionary Anthropology, 14(4), 132-133.

Cardona, M. M. (2000). Just for men's new ad formula: take quarterback, add color. Advertising Age, 71(31), 12.

Clarke, L.H. & Griffin, M. (2007). The body natural and the body unnatural: beauty work and aging. Journal of Aging Studies, 21(3), 187-201.

Clarke, L.H. & Korotchenko, A. (2010). Shades of grey: to dye or not to dye one’s hair in later life. Ageing and society, 30(6), 1011-1026.

Clayson, D.E. & Klassen M.L. (1989). Perception of attractiveness by obesity and hair color. Perceptual and Motor Skills, 69(1), 199-202.

Dawber, R. (1996). Hair: its structure and response to cosmetic preparations. Clinics in Dermatology, 14(1), 105-112.

Dechter, E.K. (2015, januari). Physical appearance and earnings, hair color matters. Labour Economics, 32, 15-26

Delaney, C. (1994). Untangling the meanings of hair in Turkisch society. Anthropological Quarterly, 67(4), 159-172.

Ellis, L., Ficek, C., Burke, D. & Das, S. (2008). Eye color, hair color, blood type, and the rhesus factor: exploring possible genetic links to sexual orientation. Archives of Sexual Behavior, 37(1), 145-149.

Fawcett, C.A. & Markson, L. (2010). Similarity predicts liking in 3-year-old children. Journal of Experimental Child Psychology, 105(4), 345-358.

Feinman, S. & Gill, G.W. (1978). Sex differences in physical attractiveness preferences. Journal of Social Psychology, 105(1), 43–52.

Fink, B., Hufschmidt, C., Hirn, T., Will, S., McKelvey, G. & Lankhof, J. (2016, 22 december). Age, health and attractiveness perception of virtual (rendered) human hair. Frontiers in Psychology, 7, 1-12.

Fink, B., Neuser, F., Deloux, G., Roder, S. & Matts, P.J. (2013). Visual attention to and perception of undamaged and damaged versions of natural and colored female hair. Journal of Cosmetic Dermatology, 12(1), 78-84.

Foos, P.W. & Clark, M.C. (2011). Adult age and gender differences in perceptions of facial attractiveness: beauty is in the eye of the older beholder. The Journal of Genetic Psychology, 172(2), 162-175.

Freeman, M. (2001). Taking a shine to colour. Chemist & Druggist, 256(6318), 34-38.

Frost, P. (2006). European hair and eye color. A case of frequency-dependent sexual selection? Evolution and Human Behavior, 27(2), 85-103.

Frost, P. (2014). The puzzle of European hair, eye, and skin color. Advances in Anthropology, 4(2), 78-88.

Ghafel, B. & Mirzaie, A. (2014, 9 juli). Colours in everyday metaphoric language of persian speakers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 136, 133-143.

Gray, J. (2001). Hair care and hair care products. Clinics in Dermatology, 19(2), 227-236.

Greene, D.W. (2008, 1 december). Title VII: what's hair (and other race-based characteristics) got to do with it? University of Colorado Law Review, 79(4), 1355- 1394.

Greene, D.W. (2011). Black women can’t have blonde hair in the workplace. Journal of Gender, Race and Justice, 14(2), 405-430.

Griffee, K., Stroebel, S.S., O’Keefe, S.L., Harper-Dorton, K.V., Beard, K.W., Young, D.H. et al. (2017). Sexual imprinting of offspring on their parents and siblings. Cogent Psychology, 4(1), 1-21.

Guéguen, N. (2012a). Hair color and courtship: Blond women received more courtship solicitations and redhead men received more refusals. Psychological Studies, 57(4), 369–375.

Guéguen, N. (2012b). Hair color and wages: waitresses with blond hair have more fun. The Journal of Socio-Economics, 41(4), 370-372.

Guéguen, N. (2012c). The sweet color of an implicit request: women’s hair color and spontaneous helping behavior. Social Behavior and Personality, 40(7), 1099-1102.

Guéguen, N. (2015). Women’s hairstyle and men’s behavior: a field experiment. Scandinavian Journal of Psychology, 56(6), 637-640.

Guéguen, N. & Lamy, L. (2009). Hitchhiking women’s hair color. Perceptual and Motor Skills, 109(3), 941-948.

Hancock, J.T. & Toma, C.L. (2009). Putting your best face forward: the accuracy of online dating photographs. Journal of Communication, 59(2), 367-386.

Hasinoff, A.A. (2008). Fashioning race for the free market on America’s Next Top Model. Critical Studies in Media Communication, 25(3), 324-343.

Heckert, D.M., & Best, A. (1997). Ugly duckling to swan: labeling theory and the stigmatization of red hair. Symbolic Interaction, 20(4), 365–384.

Hinsz, V.B., Matz, D.C. & Patience, R.A. (2001). Does women’s hair signal reproductive potential? Journal of Experimental Social Psychology, 37(2), 166-172.

Hinsz, V.B., Stoesser, C.J. & Matz, D.C. (2013). The intermingling of social and evolutionary psychology influences on hair color preferences. Current Psychology, 32(2), 136-149.

Hirschman, E.C. (2002). Hair as attribute, hair as symbol, hair as self. Gender and Consumer Behavior, 6, 355-366.

Hsu, L.M., Chung, J. & Langer, E.J. (2010). The influence of age-related cues on health and longevity. Perspectives on Psychological Science, 5(6), 632-648.

Janif, Z.J., Brooks, R.C., Dixson, B.J. (2015). Are preferences for women’s hair color frequency-dependent? Adaptive Human Behavior and Psysiology, 1(1), 54-71.

Johnston, D.W. (2010). Physical appearance and wages: do blondes have more fun? Economics Letters, 108(1), 10-12.

Jones, G. (2008). Blonde and blue-eyed? Globalizing beauty, c. 1945-1980. Economic History Review, 61(1), 125-154.

Kim, K., Kabir, E. & Jahan, S.A. (2016, april-mei). The use of personal hair dye and its implications for human health. Environment International, 89-90, 222-227.

Kyle, D.J. & Mahler, H.I.M. (1996). The effects of hair color and cosmetic use on perceptions of a female’s ability. Psychology of Women Quarterly, 20(3), 447-455.

Lasisi, T., Ito, S., Wakamatsu, K. & Shaw, C.N. (2016). Quantifying variation in human scalp hair fiber shape and pigmentation. American Journal of Physical Anthropology, 160(2), 341-352.

Lawson, E.D. (1971). Hair color, personality, and the observer. Psychological Reports, 28(1), 311-322.

Lewis, D.C., Medvedev, K. & Seponski, D.M. (2011). Awakening to the desires of older women: deconstructing ageism within fashion magazines. Journal of Aging Studies, 25(2), 101-109.

Little, A.C., Penton-Voak, I.S., Burt, D.M. & Perrett, D.I. (2003). Investigating an imprinting-like phenomenon in humans: partners and opposite-sex parents have similar hair and eye colour. Evolution & Human Behavior, 24(1), 43-51.

Liu, F., Wen, B. & Kayser, M. (2013). Colorful DNA polymorphisms in humans. Seminars in Cell & Developmental Biology, 24(6-7), 562-575.

Lynn, M. (2009). Determinants and consequences of female attractiveness and sexiness: realistic tests with restaurant waitresses. Archives of Sexual Behavior, 38(5), 737-745.

Lynn, M. & Shurgot, B.A. (1984). Responses to lonely hearts advertisements: effects of reported physical attractiveness, physique and coloration. Personality and Social Psychology Bulletin, 10(3), 349–357.

Majali, Z., Coetzee, J.K. & Rau, A. (2017). Everyday hair discourses of African black women. Qualitative Sociology Review, 13(1), 158-172.

Manning, J. (2011). The sociology of hair: hair symbolism among college students. Social Sciences Journal, 10(1), 35-48.

Marcinkowska, U.M. & Rantala, M.J. (2012). Sexual imprinting on facial traits of opposite-seks parents in humans. Evolutionary Psychology, 10(3), 621-630.

Matamà, T., Gomes, A.C. & Cavaco-Paulo, A. (2015). Hair coloration by gene regulation : fact or fiction. Trends in biotechnology, 33(12), 707-711.

McFarquhar, C.M.H. & Lowis, M.J. (2000). The effect of hairdressing on the self-esteem of men and women. The Mankind Quarterly, 41(2), 181-192.

Neff, J. (2003). Hair lines hike spending. Advertising Age, 74(45), 3-31.

Panhard, S., Lozano I. & Loussouarn, G. (2012). Greying of the human hair: a worldwide survey, revisiting the ‘50’ rule of thumb. British Journal of Dermatology, 167(4), 865-873.

Patton, T.O. (2006). Hey girl, am I more than my hair?: African American women and their struggles with beauty, body image, and hair. NWSA Journal, 18(2), 24-51.

Pendelty, L., Levine, S.C. & Shevell, S.K. (1985). Developmental changes in face processing: results from multidimensional scaling. Journal of Experimental Child Psychology, 39(3), 421-436.

Price, M.K. (2008). Fund-raising success and a solicitor’s beauty capital: do blondes raise more funds? Economics Letters, 100(3), 351-354.

Ramachandran, V.S. (1997). Why do gentlemen prefer blondes? Medical Hypotheses, 48(1), 19-20.

Ricciardelli, R. (2011). Masculinity, consumerism, and appearance: a look at men’s hair. Canadian Review of Sociology, 48(2), 181-201.

Rich, M.K. & Cash, T.F. (1993). The American image of beauty: media representations of hair color for four decades. Sex Roles, 29(1-2), 113-124.

Rippe, R.C.A., Noppe, G., Windhorst, D.A., Tiemeier, H., van Rossum, E.F.C., Jaddoe, V.W.V. et al. (2016, april). Psychoneuroendocrinology, 66, 56-64.

Robinson, C.L. (2011). Hair as race: why ‘’good hair’’ may be bad for black females. The Howard Journal of Communications, 22(4), 358-376.

Saxton, T.K. (2016). Experiences during specific developmental stages influence face preferences. Evolution and Human Behavior, 37(1), 21-28.

Sloan, P. (1997). Revlon, combe to invest $60 mil in hair-color push. Advertising Age, 68(20), 3.

Slominski, A., Wortsman, J., Plonka, P.M., Schallreuter, K.U., Paus, R. & Tobin, D.J. (2005). Hair follicle pigmentation. Journal of investigative dermatology, 124(1), 13-21.

Suefeld, P., Paterson, H., Soriano, E. & Zuvic, S. (2002). Lethal stereotypes: hair and eye color as survival characteristics during the Holocaust. Journal of Applied Social Psychology, 32(11), 2368-2376.

Sulutvedt, U. & Laeng, B. (2014, september). The self prefers itself? Self-referential versus parental standards in face attractiveness. PeerJ, 2, 1-15.

Swami, V. & Barrett, S. (2011). British men's hair color preferences: an assessment of courtship solicitation and stimulus ratings. Scandinavian Journal of Psychology, 52(6), 595–600.

Swami, V. & Furnham, A. (2007). Unattractive, promiscuous and heavy drinkers: perceptions of women with tattoos. Body Image, 4(4), 343-352.

Swami, V., Furnham, A. & Joshi, K. (2008). The influence of skin tone, hair length, and hair colour on ratings of women’s physical attractiveness, health and fertility. Scandinavian Journal of Psychology, 49 (5), 429-437.

Swami, V., Rozmus-Wrzesinska, M., Voracek, M., Haubner, T., Danel, D., Pawlowski, B. et al. (2008). The influence of skin tone, body weight, and hair colour on perceptions of women’s attractiveness and health: a cross-cultural investigation. Journal of Evolutionary Psychology, 6(4), 321-341.

Synnott, A. (1987). Shame and glory: a sociology of hair. The British Journal of Sociology, 38(3), 381-413.

Takeda, M.B., Helms, M.M., Klintworth, P. & Sompayrac, J. (2005). Hair colour stereotyping and CEO selection: can you name any blonde CEOs? Equal Opportunities International, 24(1), 1-13.

Takeda, M.B., Helms, M.M., Romanova, N. (2006). Hair color stereotyping and CEO selection in the United Kingdom. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 13(3), 85–99.

Townsend, J.M. & Wasserman, T.H. (2011). Sexual hookups among college students: seks differences in emotional reactions. Archives of Sexual Behavior, 40(6), 1173-1181.

Trüeb, R.M. (2005). Aging of hair. Journal of Cosmetic Dermatology, 4(2), 60-72.

Twigg, J. & Maijima, S. (2014, augustus). Consumption and the constitution of age: expenditure patterns on clothing, hair and cosmetics among post-war ‘baby boomers’. Journal of Aging Studies, 30, 23-32.

van Hooff, J.C.; Crawford, H. & van Vugt, M. (2011). The wandering mind of men: ERP evidence for gender differences in attention bias towards attractive opposite sex faces. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 6(4), 477-485.

Van Neste, D. & Tobin, D.J. (2004). Hair cycle and hair pigmentation: dynamic interactions and changes associated with aging. Micron, 35(3), 193-200.

Verweij, K.J.H., Burri, A.V. & Zietsch, B.P. (2012). Evidence for genetic variation in human mate preferences for sexually dimorphic physical traits. PLoS ONE, 7(11), 1-5.

Von Hentig, H. (1947). Redhead and outlaw: a study in criminal anthropology. Journal of Criminal Law & Criminology, 38(1), 1-6.

Ward, R. & Holland, C. (2011). ‘If I look old, I will be treated old’: hair and later-life image dilemmas. Ageing & Society, 31(2), 288-307.

Weir, S. & Fine-Davis, M. (1989). ‘Dumb blonde’ and ‘temperamental redhead’: the effect of hair colour on some attributed personality characteristics of women. The Irish Journal of Psychology, 10(1), 11-19.

Weiss, M.J. (1999). Father’s day special: guys who dye. American Demographics, 21(6), 20-21.

Weitz, R. (2001). Women and their hair: seeking power through resistance and accommodation. Gender and Society, 15(5), 667-686.

Whitney, S.L. (2004). Don’t you wish you had blond hair. Qualitative enquiry, 10(5), 788-793.

Wilde, S., Timpson, A., Kirsanow, K., Kaiser, E., Kayser, M., Unterländer, M. et al.  (2014). Direct evidence for positive selection of skin, hair, and eye pigmentation in Europeans during the last 5,000 y. PNAS, 111(13), 4832-4837.

Zagorsky, J.L. (2016). Are blondes really dumb? Economics Bulletin, 36(1), 401-410.

1.1.3Ongepubliceerde werken

O’Regan, K. (2014). Red hair in popular culture and the relationship with anxiety and depression. Niet-gepubliceerde scriptie, Cork, Vakgroep toegepaste wetenschappen.

Williams, K.L. (2005). The effect of women’s hair color and GPA on perceptions of competence and attractiveness. Niet-gepubliceerde scriptie, Reader, University of Reader.

1.1.4Kranten

Breen, J. (2008, 19 augustus). Colour me beautiful. The Northern Echo.

Crawford, B.J. (2011, 25 januari). The Currency of white women's hair in a down economy. Women's Rights Law Reporter.

Fraser, J. (1994, 6 september). In living color: hair and makeup move away from neutrals for fall. Edmonton Journal.

Frieda, J. (2013, 6 mei). 39% of Canadian women have worked from home, stayed home from a party or worn a hat because of a bad hair day. PR Newswire.

Parker-Pope, S. (1995, 22 februari). Hair-color sales are anything but gray – as age rises, so do at-home applications. The Wall Street Journal Europe.

Procter & Gamble Co (2005, 7 februari). Pantene(R) launches new premium color care collection that reduces the appearance of color fade by 70 percent. PR Newswire.

Schwarzkopf Professional Ltd (2001, 27 maart). Schwarzkopf hair colour survey reveals Canada’s true colours. Canada NewsWire.

Sell hair color products as self-expression tot teens, as color enhancers to boomers (1997, 31 maart). Marketing to women.

1.1.5Internet

Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (2013). Bevolking per geslacht en leeftijdsgroep voor België, 2006-2016. Geraadpleegd op 6 april 2017 op het World Wide Web: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leef…

1.2Secundaire bronnen

1.2.1Boeken en readers

Fiske, S.T., Lin, M. & Neuberg, S.L. (1999). The continuum model: ten years later. In S. Chaiken & Y. Trope (Eds.), Dual-process theories in social psychology (pp. 231-254). New York, N.Y.: The Guilford Press.

Fiske, S.T. & Taylor, S.E. (2013). Social cognition: from brains to culture (2nd ed.). London: SAGE Publications.

Freedman, R.J. (1986). Beauty bound. Lexington, Mass.: D.C.: Lexington Books.

Meyerowitz, J. (1991). Redheads. New York, N.Y.: Rizzoli International Publications.

1.2.2Wetenschappelijke artikels

Clayson, D.E. & Maughan, M.R. (1986). Redheads and blonds: Stereotypic images. Psychological Reports, 59(2), 811-816.

Juni, S. & Roth, M.R. (1985). The influence of hair color on soliciting help: do blondes have more fun?. Social Behavior and Personality, 13(1), 11-19.

Kondo, T. & Hearin, V.J. (2011). Update on the regulation of mammalian melanocyte function and skin pigmentation. Expert Review of Dermatology, 6(1), 97-108.

Montalvo, F.F. (2004). Surviving race: skin color and the socialization and acculturation of Latinas. Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 13(3), 25-43.

Schweder, B.I.M. (1994). The impact of the face on long-term human relationships. Journal of Comparative Human Biology, 45(1), 74-93.

Sorokowski, P. (2008). Attractiveness of blonde women in evolutionary perspective: studies with two Polish samples. Perceptual and Motor Skills, 106(3), 737-744.

Thelen, T.H. (1983). Minority type human mate preference. Social Biology, 30(2), 162–180.

1.2.3Ongepubliceerde werken

Miller, C.J. (2006). Perceived differences between blonde and brunette females: Intelligence, promiscuity and attractiveness. Niet-gepubliceerde scriptie, Greenly, University of Northern Colorado.

Download scriptie (3.38 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Prof. dr. Patrick Vyncke