Als ik geen ouder kan worden, wie moet ik dan zijn?

Liesbeth Lanszweert
Persbericht

Koppels met vruchtbaarheidsproblemen moeten beter ondersteund worden.

Als koppel met vruchtbaarheidsproblemen zal je op schematische basis vrijen, rekening houdend met de vruchtbare dagen. Een hormonenhuishouden zal plaats vinden bij u of uw partner. Eventuele pijnlijk operaties zullen worden uitgevoerd. Je zal meerdere malen tentoongesteld worden op de gynaecologische tafel. Na vier jaar van behandelingen probeer je samen met je partner de hoop op het krijgen van kinderen er nog steeds in te houden. Tot slot zal je omgeving je vertellen dat het nu toch wel tijd is om aan kinderen te beginnen.  Deze situatie is helaas een harde realiteit voor vele koppels met vruchtbaarheidsproblemen.

Eén op acht koppels krijgt te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Hierdoor komt de genetische kinderwens van deze personen in het gedrang. Deze situatie kan voor een emotionele roller-coaster zorgen en heel wat teweeg brengen zowel in de relatie als in de omgeving van deze personen (Winston, 2001). Mensen denken te vaak controle te hebben over hun vruchtbaarheid. Er wordt hoe langer hoe minder stil gestaan bij het complex gegeven van vruchtbaarheid. Koppels die te maken hebben met vruchtbaarheidsproblemen krijgen hierdoor vaak ongepaste reacties vanuit de omgeving. Dit alles zorgt ervoor dat het thema “kinderen” complex, emotioneel en pijnlijk is. Het is van cruciaal belang dat deze personen zo goed als mogelijk op alle vlakken geholpen kunnen worden. Daarom is het nodig dit onderzoek aandachtig te lezen.

Aan de hand van kwalitatieve, semi-gestructureerde interviews wordt in deze bachelorproef de noden en behoeften bestudeerd van koppels die te maken hebben met ongewenste kinderloosheid of verminderde vruchtbaarheid. De resulaten worden besproken aan de hand van micro-, meso- en macroniveau. Op deze manier wordt er een duidelijk beeld gegeven van wat deze personen nodig hebben, of net helemaal niet nodig hebben in hun verlangen naar kinderen.

Het eindwerk van Liesbeth Lanszweert, geschreven in het kader van de bacheloropleiding toegepaste psychologie aan de hogeschool West-Vlaanderen is uniek in haar opzet doordat zij een folder bevat die gebaseerd is op de noden en behoeften van deze geïnterviewde personen.

Bibliografie

AZ Sint-Lucas. (2013). Fertiliteitscentrum AZ Sint-Lucas, informatie brochure. Geraadpleegd op 5 mei 2018, vanhttp://www.azstlucas.be/frontend/files/userfiles/files/Patientenfolders…

BELRAP (2011). Report of the College of Physicians for Assisted Reproduction Therapy – Bel- gium 2009(pp. 133) [Online Publicatie], [geraadpleegd op 13/04/2017], beschikbaar op: http://www.belrap.be/Documents/Reports/Global/Report_IVF09_16NOV11.pdf.

Brom D., Kleber R.J., & defares P.B., Traumatische ervaringen en psychotherapie, Lisse 1986

Buysse, A., Caen, M., Dewaele, A., Enzlin, P., Lievens, J., T’sjoen, G., Van Hautte, M. & Vermeersch, H. (2013). Reproductief welzijn. In Vandamme, J., Buysse, A. & T’Sjoen, G. (Eds.), Sexpert: seksuele gezondheid in Vlaanderen. Gent: Academia Press. 

Christie G.L., The psychological and social management of the infertile couples, In The Infertile couple,Pepperell R.J., Hudson. B & Wood. C. (eds), Edinburgh, 1980, PP 229-247

De geschiedenis van IVF (2014, 24 september). [blog]. Geraadpleegd op 11 april 2017 via https://wonderfullyhormonallyevil.wordpress.com/2014/09/24/de-geschiede…

De verdwaalde ooievaar. (z.d) Fertiliteitsbehandelingen. Geraadpleegd op 5 mei 2018, Van https://www.deverdwaaldeooievaar.be/psychologische-impact/fertiliteitsb…

Eck-Menning B., (1980) The emotional needs of infertile couples, fert Ster, 34, 1980. PP 313- 319

eck-Menning B.(1980) The emotional needs of infertile couples,Fertility and Sterility.34. PP 313- 319

Endometriose en kinderwens. [Powerpoint]. (2017) Van De Vijver, J.

Janssens, C. (2015). Schaduwverdriet in het licht.Leuven: Acco 

Kreft, J. (2017, 12 april).(managementassistente van Freya).(belang begeleiding bij de gevolgen van infertiliteit). Persoonlijke communicatie [e-mail].

Merckx, M. (2017, 13 maart). (Voorzitter DVO). (belang begeleiding bij de gevolgen van infertiliteit). Persoonlijke communicatie [e-mail].

Mortelmans, D. (2013).Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden.Leuven: Acco. 

Oddens, B.J., Den tonkelaar, I & Nieuwenhuyse, H. (1999). Psychosocial experiences in women facing fertility problems – a comparative servey. Human reproduction, 14(1), 255-261

Tao, P., Coates, R. & Maycock, B. (2011). The impact of infertility on sexuality: A literature review. Australasian Medical Journal, 4(11), PP 620-627. 

UZ Leuven. (2012). Leuvens universitair fertiliteitcentrum, informatie voor patiënten.Geraadpleegd op 4 mei 2018, van https://www.uzleuven.be/sites/default/files/brochures/fertiliteitscentr…

Van Asselt, KM., Hinloopen, RJ., Silvius, AM., Van der Linden, PJQ., Van Oppen, CCAN & Van Balen JAM. (2010, maart). NHG-Standaard Subfertiliteit, nummer 4:203-214, jaargang 2010, PP. 203.

Van Balen, F. (1991). Een leven zonder kinderen, ongewilde kinderloosheid: beleven, stress en aanpassen. Assen: Dekker & Van de Vegt.

Van De Vijver, A. (2017) . Oorzaken van verminderde vruchtbaarheid. [powerpoint]. (ongepubliceerd)

Van Eck, O. (2004). Een onvervulde kinderwens: omgaan met vruchtbaarheidsproblemen. Amsterdam: Archipel.

Van Eck, O. (2010). Een onzichtbaar verlies:leven met een ongewenste kinderloosheid. Nijkerk: Van brug. 

Van Rillaer, E. (2017, 17 april). (secretaris Endohome).(belang begeleiding bij de gevolgen van infertiliteit). Persoonlijke communicatie [intervieuw]. 

Van Rillaer, E. (2017,17 april). (secretaris Endohome) – persoonlijke communicatie). (Zoektocht naar hulpinstanties). Persoonlijke communicatie  

Van Rillaer, E. (2017,18 april). (secretaris Endohome) – persoonlijke communicatie). (verschil tussen kinder en ouder –wens). Persoonlijke communicatie

Verbeure, P. (2017, 18 aprik). (Gynaecoloog) – persoonlijke communicatie). (De vruchtbare leeftijd van de vrouw). Persoonlijke communicatie [intervieuw].

Verhaak, C.M. (2003). [pdf]. Emotional impact of unsuccessful infertility treatment in women.Geraadpleegd op 12 April 2017 via http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/19378/19378.pdf?seque….

Vruchtbaarheidsbehandelingen. (2014) Geraadpleegd op 2 maart 2017 via https://www.deverdwaaldeooievaar.be/vruchtbaarheidsbehandelingen.

W.J.H.M. van den Bosch, . L. Dukel, J.M.A. Sitsen. (2015). Het gynaecologisch formularium: een praktische leidraad. Hoofddorp : Bohn Stafleu van Loghum.

Wat is de kans dat ik zwanger raak .(2000). Geraadpleegd op 21 maart 2017 via http://www.babies.be/zwanger-worden/wat-is-de-kans-dat-ik-zwanger-geraa…

Wat is endometriose. [brochure]. (2017). Endometriose. Leuven: UZ Leuven.

Windston, R. (2001) Raadgever onvruchtbaarheid een volledig overzicht van: de oorzaken bij mannen en vrouwen, mogelijke tests en onderzoeken en behandelingen en hun kansen op succes. Aartselaer: Delas. 

 

 

Universiteit of Hogeschool
Toegepaste Psychologie
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Elia Wyverkens
Kernwoorden
Share this on: