"Cat hair is lonely people glitter": is de gekke kattenvrouw zo onschuldig als ze lijkt?

Andrea
Vercammen

Meer dan eens heb ik mijn vriendinnen grappen horen maken over hoe ze “alleen” zouden eindigen, “met 100 katten”. Ook op verschillende sociale media kwam ik pagina’s tegen met namen als Crazy Cat Lady, op Instagram delen meisjes en vrouwen van over de hele wereld foto’s van hun katten met de hashtag #crazycatlady, en op Amazon worden “Crazy Cat Lady”- kleurboeken, T-shirts, actiefiguurtjes, en koffiemokken verkocht. Maar wie is die Crazy Cat Lady die op al mijn digitale schermen verschijnt?

"hi, we understand you are 40 and still not married"

Vrouwen en katten

Auteur Clea Simon zoekt de reden voor de eeuwenhoude associatie van vrouwen met katten in haar boek ‘The Feline Mystique’ in een aantal fysieke eigenschappen die de twee gemeenschappelijk hebben; ze zijn elegant, sensueel en mysterieus en worden allebei geassocieerd met het leven én met de dood. Dat laatste komt duidelijk aan bod in de middeleeuwse heksenprocessen, waarbij niet alleen vrouwen, maar ook hun katten regelmatig op de brandstapel belandden vanwege hun zogezegde magische krachten.

De connectie tussen vrouwen en katten kan verder worden gelinkt aan angst voor vrouwelijke seksualiteit en zelfstandigheid. Hier zijn opnieuw de heksenprocessen van de 14de tot de 18de eeuw van belang; de angst voor het idee dat een vrouw haar leven perfect kon indelen zonder man, zorgde voor de dood van 40 000 tot 60 000 vrouwen in Europa. Ook hedendaagse populaire ideeën over heksen passen binnen die gedachte; afbeeldingen van heksen als oude, lelijke vrouwen dragen bij tot de deseksualisering van de alleenstaande vrouw. Net als de ‘Crazy Cat Lady’, wordt de heks ook vandaag nog standaard afgebeeld in het gezelschap van haar kat.

Gevaarlijke seksualiteit

In de helft van de negentiende eeuw verwierven vrouwen nieuwe rechten; mannen voelden zich daardoor bedreigd, en een trend ontstond in de kunstwereld om de vrouwelijke seksualiteit af te beelden als een gevaarlijk iets. Volgens kunsthistorica Kate Kangaslahti kwam daarbij de connectie tussen vrouwen en katten – of katachtigen –  weer naar boven. De Griekse mythologie werd een populair onderwerp, waarbij mannen vaak slachtoffer werden van de genadeloze seksualiteit van vrouwen in de gedaante van een sfinx. Kate Kangaslahti noemt de schilderijen van bijvoorbeeld Franz von Stuck, of Gustave Moreau als voorbeelden.

Links: Moreau, Oedipe et le sphinx. Rechts: Franz von Stuck, Der Kuss der Sphinx.(Links: Moreau, Oedipe et le sphinx. Rechts: Franz von Stuck, Der Kuss der Sphinx)

De ‘Crazy Cat Lady’ helpt op haar eigen manier om de alleenstaande vrouw te deseksualiseren; de potentiële bedreiging die ze als alleenstaande vrouw vormt, wordt in de kiem gesmoord door alle negatieve eigenschappen die met haar en met haar katten geassocieerd worden, zoals het idee dat ze onaantrekkelijk is en in sociale isolatie en onhygiënische leefomstandigheden leeft.

Kattenmama

Niet alleen is ze dus oud, alleen en vies, de ‘Crazy Cat Lady’ is ook crazy, onder andere omdat ze ‘abnormale’ gevoelens voor haar katten koestert. Ze wordt voorgesteld als een “hoarder”, een obsessieve verzamelaarster van katten en al wat met hen te maken heeft. Die katten betekenen voor haar dan ook meer dan het doorsnee huisdier dat voor de doorsnee persoon doet; de crazy cat lady ziet haar katten in de regel als haar kinderen. In series verwijzen cat ladies naar hun katten als hun “babies”; zo vindt Angela uit The Office het bijvoorbeeld ongehoord dat “cat maternity leave” niet bestaat, en lost crazy cat lady Margie uit de Saturday Night Live-clip Christmas With The Cat Lady een zogezegde ruzie op tussen twee van haar katten, waarbij ze vertelt: “you make mommy very happy when you don’t fight”. Zo bevestigt de ‘Crazy Cat Lady’ als “cat mommy” het idee dat de vrouw gemaakt is om voor kinderen te zorgen; ze draagt haar moederlijke gevoelens over op haar katten, bij gebrek aan menselijke kinderen.

In hedendaagse komische televisieseries komt het stereotype van de ‘Crazy Cat Lady’ heel regelmatig voor. In Sex and the City wordt Miranda afgeschrikt door de urban legend van een vrouw die alleen stierf en werd opgegeten door haar kat, in Gilmore Girls panikeert Lorelai wanneer haar relatie net is stukgelopen en ze katten voor haar deur vindt, in The Office ziet Angela haar katten liever dan haar eigen zoon, en in The Simpsons kraamt de crazy cat lady alleen maar nonsens uit en ziet ze eruit als een oude heks.

The Simpsons' crazy cat lady(Crazy Cat Lady uit The Simpsons)

Carrièrevrouw gone bad

Veel van deze personages hebben iets met elkaar gemeen: ze zijn of waren ooit ambitieuze en succesvolle vrouwen. Het stereotype van de vrouwelijke alleenstaande carrièrevrouw is al ouder, en niet onomstreden. Vanuit feministische hoek werd ze onthaald als een onafhankelijke vrouw: een voorbeeld dat jonge meisjes kunnen nastreven. In een uitgave van Playboy uit de jaren 1960 werd dan weer gewaarschuwd voor de alleenstaande vrouw die elk moment in een carrièrevrouw kon veranderen: “een feeks van middelbare leeftijd die haar seksualiteit gebruikt als een sirene en haar professionele invloed gebruikt om mannelijkheid te verminken”. Opvallend dat hier opnieuw verwezen wordt naar mythologie om de dreiging van vrouwelijke seksualiteit te benadrukken.

Crazy cat lady of crazy cat person?

In een samenleving met een groeiend aantal singles, zou je denken dat stereotypes als deze verdwijnen. Dat klopt niet helemaal. Want de cat lady blijft, maar krijgt sinds 2010 in series wel gezelschap van een mannelijke versie. Winston in New Girl is geobsedeerd door zijn kat Ferguson, Sheldon uit The Big Bang Theory verandert voor één aflevering in een ‘Crazy Cat Person’ na een relatiebreuk, en Ted uit How I Met Your Mother wordt afgeschrikt door hetzelfde verhaal dat ook Miranda uit Sex and the City een paniekaanval bezorgde in de jaren negentig.

Winston en zijn kat uit New Girl(Winston en zijn kat uit New Girl)

Het aantal alleenstaande personen in België, in Nederland, en ook in de Verenigde Staten (waar de ‘Crazy Cat Lady’ praktisch een vaste gast is in elke komische serie) neemt namelijk al decennia toe. Er wordt voorspeld dat die ontwikkeling zich zal voortzetten, terwijl het aantal katteneigenaren net afneemt. De meeste katten die als huisdier worden gehouden, wonen trouwens bij traditionele gezinnen met kinderen. Het wordt tijd om ons af te vragen of stereotypes als deze niet wat verouderd zijn.

 

Bibliografie

Secundaire Literatuur

Abrams, Lynn. 2002. The Making of Modern Woman: Europe 1789-1918. London : Longman.

 

Allen, Ann T. 2014. “Feminism and Fatherhood in Western Europe, 1900-1950’s.” Journal of

Women’s History 26:2, 39-62.

 

American Humane Association. “U.S. Pet (Dog and Cat) Population Fact Sheet: Pet

Demographic Data.” Geraadpleegd op 14 mei 2018. Geraadpleegd via: http://www.bradfordlicensing.com/documents/pets-fact-sheet.pdf

 

Anderson, Bette. 1994. We just got on with it: British women in World War II. Chippenham:

Picton.

 

Arendt, Florian. 2016. “Disposition-Content Congruency and the Negation of

Media Stereotypes.” Communication Research Reports 33: 1, 74–80.

 

Arluke, Arnold et al. 2011. “Characteristics and Antecedents of People Who Hoard Animals:

An Exploratory Comparative Interview Study.” Review of General Psychology 15:2, 114 - 124.

 

Arnold, Matthew. 1869. Culture and Anarchy: an essay in political and social criticism.

London: Smith, Elder & co.

 

Arthurs, Jane. 2003. “Sex and the City and Consumer Culture: Remediating Postfeminist

Drama”, Feminist Media Studies 3:1, 83-98.

 

Baird, Julia. 2015. “Stand Up for Your Cats.” The New York Times 29/03: 10.

 

Beeden, Alexandra & Joost de Bruin. 2009. “The Office: Articulations of National Identity in

Television Format Adaptation.” Television & New Media 11:1, 3-19.

 

Berger, Peter & Thomas Luckmann. 1967. The Social Construction of Reality. London: Allen

Lane/Penguin Press.

 

Biedenharn, Isabella. 2014. “How Winston and Coach Help ‘New Girl’ Subvert Racial

Stereotypes.” Flavorwire 11 feb.

 

Bisschop, Charlotte. 2016. Het casual sexual script. Een kwantitatieve inhoudsanalyse van

twee Amerikaanse sitcoms. Leuven: KU Leuven Faculteit Sociale Wetenschappen. Masterthesis.

 

Bottom, William P. & Dejun Tony Kong. 2012. ““The casual cruelty of our prejudices”: on

Walter Lippmann’s Theory of Stereotype and its “Obliteration” in Psychology and Social Science.” Journal of the History of the Behavioral Sciences 48:4, 363 – 394.

 

Brunell, Laura. 2008. “Feminism Reimagined: The Third Wave.” Encyclopaedia Britannica.

Geraadpleegd op 24 april 2018. Geraadpleegd via: https://www.britannica.com/topic/Feminism-Reimagined-The-Third-Wave-137…

 

Burns, Katie. 2013. “Vital Statistics”. JAVMAnews. Geraadpleegd op 14 mei 2018.

Geraadpleegd via: https://www.avma.org/news/javmanews/pages/130201a.aspx

 

Byrne, Anne & Deborah Carr. 2005. “Caught in the cultural lag: The stigma of singlehood.”,

Psychological Inquiry 16: 2-3, 84-91.

 

Carter, Bill. 2013. “'Big Bang' reinforces its status as biggest hit on network TV.(The Big Bang

Theory)(Business/Financial Desk)” The New York Times Sept 28.

 

Cat Channel Video. 2009. “Angela Kinsey Interview: CAT FANCY in the Office

CatChannel.com.” Youtube. Geraadpleegd op 5 maart 2018. Geraadpleegd via: https://www.youtube.com/watch?v=mqIvZIHV9Z4&t=11s

 

Clarendon, Dan. 2017. “9 Times Angela Was the Cat Lady of Our Dreams on ‘The Office’”.

Geraadpleegd op 5 maart 2018. Geraadpleegd via: http://www.wetpaint.com/the-office-angela-martin-cats-1486244/

 

Crazy Cat Lady”, wikiSimpsons. 6 pars. Geraadpleegd op 23 december

2017. Geraadpleegd via: https://simpsonswiki.com/wiki/Crazy_Cat_Lady

 

Creeber, Glen. 2015. “Sex and the City”. In: Creeber, Glen. 2015. The

Television Genre Book: 101-103. London: Palgrave.

 

Deras Hernandez, Gabriela M. 2010. Sex and the City: inhoudsanalyse en publieksonderzoek.

Leuven: KU Leuven Faculteit Sociale Wetenschappen. Masterthesis.

 

Diffrient, David S. 2010. Screwball Television: Critical Perspectives on Gilmore Girls. New

York: Syracuse University Press.

 

Dunderpedia: The Office Wiki. “Angela's Cats.” Geraadpleegd op 5 maart 2018.

Geraadpleegd van: http://theoffice.wikia.com/wiki/Angela%27s_Cats

 

Dunderpedia: The Office Wiki. “Angela Martin.” Geraadpleegd op 4 maart 2018.

Geraadpleegd van: http://theoffice.wikia.com/wiki/Angela_Martin

 

Dyer, Richard. 1993. The Matter of Images: Essays on Representations. London : Routledge.

 

Dyer, Richard. 1999.“The Role of Stereotypes.”, in: Marris, Paul & Sue Thornham. Media

Studies: Reader. Geraadpleegd via: http://thowe.pbworks.com/f/dyer.on.sterotypes.pdf

 

Dyer, Richard. 2001. “Stereotyping”. In: Durham, Meenakshi G & Douglas M. Kellner. Media

and Cultural Studies: Key Works. Oxford: Blackwell Publishers. Geraadpleegd via: https://we.riseup.net/assets/102142/appadurai.pdf

 

 

 

Faunalytics. 2011. “APPA National Pet Owners Survey.” Geraadpleegd op 14 mei 2018.

Geraadpleegd via: https://faunalytics.org/2011-2012-appa-national-pet-owners-survey/

 

Ferriss, Suzanne. 2006. Chick Lit: The New Woman’s Fiction. New York: Routledge.

 

Feuer, Jane. 2015. “Situation Comedy, part 2.” In: Creeber, Glen. 2015. The

Television Genre Book: 100-101. London: Palgrave.

 

Friedan, Betty. 1963. The Feminine Mystique.

Gebruikte versie: London: Penguin Classics, 2010.

 

Gehring, Wes D. 1986. “Screwball Comedy: An Overview”. Journal of Popular Film and

Television. 13:4 (winter): 178-185.

 

Genz, Stéphanie. 2009. Postfemininities in popular culture. Londen: Palgrave Macmillan.

 

Gilbert, Sandra & Susan Gubar. 1978. The Madwoman in the attic: the woman writer and the

nineteenth-century literary imagination.

              Gebruikte versie: New Haven: Yale University Press, 2000.

 

Giles, David, Rachel L. Shaw & William Morgan. 2009. “Representations of voluntary

childlessness in the UK press, 1990 - 2008”, Journal of Health Psychology 14:8, 1218-

1228

 

Gilman, Sander L. 1985. “Black Bodies, White Bodies: Toward an Iconography of Female

Sexuality in Late Nineteenth-Century Art, Medicine, and Literature.” Critical Inquiry

12:1, 204-242.

 

Google Books. 2013. Ngram Viewer. Geraadpleegd op 22 april 2018. Geraadpleegd via

https://books.google.com/ngrams (Zoekterm: “crazy cat lady”).

 

Grossberg, Lawrence C. 1992. Cultural Studies (Volume 6, Nummer 1). London: Routledge.

 

Hall, Stuart. 1997. Representation.

              Gebruikte versie: London: The Open University, 2013.

 

Hartley, John. 2015. “Situation Comedy, Part 1.” In: Creeber, Glen. 2015. The

Television Genre Book. London: Palgrave.

 

Hatty, Suzanne. 2000. Masculinities, Violence and Culture. Thousand Oaks: Sage Publications,

Inc.

 

Helfrich, Ronald. 2010. “Sex and the City”. The Journal of Popular Culture, 25 May.

 

Henry, Matthew. 1994. “The Triumph of Popular Culture: Situation Comedy, Postmodernism

and The Simpsons” in: Morreale, Joanne. 2003. Critiquing the Sitcom. New York: Syracuse University Press.

 

Homberg, Tora. 2014. “Sensuous Governance: Assessing Urban Animal Hoarding.” Housing,

Theory and Society, 31:4, 464-479.

 

Holmberg, Tora. 2015. Urban Animals: Crowding in zoocities. New York: Routledge (human

animal studies series).

 

Huczek, Bonnie. 2013. “Asexual cat ladies.” The Globe and Mail. 21 jan.

 

Iwen, Michelle. 2009. “Women Writers and the Pathologizing of Gender in 18th-Century

English Mad-Discourse.” Gender Forum: 25.

 

Kangaslahti, Kate. 2017a. Pathological Female Sexuality (5/12/2017). College.

 

Kangaslahti, Kate. 2017b. Pathological Female Sexuality. Powerpointpresentatie.

 

Kangaslahti, Kate. 2017c. The (Abject or Absent) Maternal Body. Powerpointpresentatie.

 

Kim, L.S. 2001. ““Sex and the Single Girl” in Postfeminism: The F Word on Television”.

Television and Media 2:4, 319-34. Geraadpleegd via:

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/152747640100200403

 

Kuipers, Giselinde. 2012. “South Park boys and Sex and the City women: Television trade,

narrowcasting and the export of gender categories”, Interactions: Studies in

Communication & Culture 2:3, 179-196.

 

Lehman, Katherine J. 2011. Those Girls: Single Women in Sixties and Seventies Popular

Culture. Kansas: University Press of Kansas.

 

Lerner, Gerda. 1993. The Creation of Feminist Consciousness From the Middle Ages to Eighteen

seventy. New York: Oxford University Press.

 

Levasseur, Alison. 2015. “How a Painting of One Woman’s 42 Cats Earned More than

$820,000 at Auction”. Architectural Digest. Geraadpleegd op 12 februari 2018. Geraadpleegd via:

https://www.architecturaldigest.com/story/carl-kahler-my-wifes-lovers-a…

 

Litowitz, Douglas. 2000. “Gramsci, Hegemony, and the law.” Brigham Young University Law

Review 2, 515-551.

 

Londino, Cathleen. 2012. “Verbal Sex: Hollywood Censorship and the Birth of the      Screwball Comedy.” The International Journal of the Image 2:1, 25-36.

 

Mckeithen, Will. 2017. “Queer ecologies of home: heteronormativity, speciesism, and the

strange intimacies of crazy cat ladies.” Gender, Place & Culture 24:1,122-134.

 

McKenna, Erin. 2013. Pets, people and pragmatism. New York: Fordham University press.

 

McRobbie, Angela. 2009. The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and social change.

London: SAGE Publications Ltd.

 

Meiners, Erica R. & Therese M. Quinn. 2010. “Reading Histories of Popular Culture for Man

Crushes, Homoromances, and Other Fraternal Orders of Love”, Journal of LGBT Youth 

7:1, 80-84.

 

Mills, Brett. 2015a. “Contemporary sitcom: ‘Comedy Vérité’.” In: Creeber, Glen. 2015. The

Television Genre Book: 106-107. London: Palgrave.

 

Mills, Brett. 2015b. “Studying Comedy” In: Creeber, Glen. 2015. The

Television Genre Book: 106-107. London: Palgrave.

 

Moss, Laura. 2015. It's time to smash the 'crazy cat lady' stereotype. Geraadpleegd op 28

november 2017. Geraadpleegd via:

https://www.mnn.com/family/pets/stories/its-time-to-smash-the-crazy-cat…

 

New Girl Quotes. 2017. Winston and Ferguson’s Beautiful Friendship. Geraadpleegd op 14

maart 2018. Geraadpleegd via: http://newgirlquotes.com/winston-and-fergusons

beautiful-friendship/

 

Pitzulo, Carrie. 2011. Bachelors and Bunnies: The Sexual Politics of Playboy. Chicago:

University of Chicago Press.

 

Porter, Rick. 2017. “’ New Girl’ will get a seventh and final season on FOX”. TV By the

Numbers. Geraadpleegd op 28 februari 2018. Geraadpleegd via: http://tvbythenumbers.zap2it.com/more-tv-news/new-girl-will-get-a-seven…

 

Rao, Mythili. 2014. “Singles now outnumber married people in America — and that's a good

thing”. PRI: The Takeaway, Sept 14. Geraadpleegd op 28 maart 2018. Geraadpleegd via: https://www.pri.org/stories/2014-09-14/singles-now-outnumber-married-pe…

 

Ruse, Nicole. 2015. “’Crazy cat lady’ stereotype mass-produced.” University Wire.

 

Said, Edward. 1978. Orientalism

              gebruikte versie: London: Penguin Books, 2003.

 

Simon, Clea. 2002. The Feline Mystique: On the Mysterious Connection Between Women and

Cats. New York: St. Martin’s Griffin.

 

Stern, Danielle M. 2012. “It Takes a Classless, Heteronormative Utopian Village: Gilmore

Girls and the Problem of Postfeminism”. The Communication Review. 15:3, 167-186.

 

Taylor, Anthea. 2011. Single Women in Popular Culture: The Limits of Postfeminism. Londen:

Palgrave Macmillan.

 

Thompson, Lauren J. 2015. “Nothing Suits Me like a Suit: Performing Masculinity in How I

Met Your Mother”. Critical Studies in Television: The International Journal of Television

Studies 10:2, 21-36.

 

Timms, Dominic. 2004. “Record ratings for Sex and the City finale”. The Guardian: 25 Feb.

Geraadpleegd op 27 februari 2018. Geraadpleegd via:

https://www.theguardian.com/media/2004/feb/25/broadcasting.internationa….

 

Traïni, Christophe. 2016. The Animal Rights Struggle: An Essay in Historical Sociology.

Amsterdam: Amsterdam University Press.

 

TV By The Numbers. 2014. “ABC’s ‘Dancing With The Stars’ Tops CBS’s ‘How I Met Your

Mother’ Finale in Viewers.” Geraadpleegd op 20 maart 2018. Geraadpleegd via: http://tvbythenumbers.zap2it.com/network-press-releases/abcs-dancing-wi…

 

TV.com. “The Donna Reed Show.” Geraadpleegd op 26 maart 2018. Geraadpleegd via:

http://www.tv.com/shows/the-donna-reed-show/

 

Unmarried Equality. 2018. “Statistics.” Geraadpleegd op 16 maart 2018. Geraadpleegd via:

http://www.unmarried.org/statistics/

 

U.S. Census Bureau. 2012. “Households and Families: 2010.” Geraadpleegd op 28 maart

2018. Geraadpleegd via: https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-14.pdf.

 

U.S. Census Bureau. 2014. “Unmarried and Single Americans Week: Sept. 21-27, 2014 “.

Geraadpleegd op 16 april 2018. Geraadpleegd via: https://www.census.gov/content/dam/Census/newsroom/facts-for-features/2….

 

U.S. Census Bureau. 2017. “FFF: Unmarried and Single Americans Week: Sept. 17-23, 2017”.

Geraadpleegd op: 28 maart 2018. Geraadpleegd via: https://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2017/single-american….

 

Ussher, Jane M. 1991. Women’s madness: misogyny or mental illness? New York: Simon and

Schuster.

 

Wells-Lassagne, Shannon. 2012. “Crossing the Pond: Adapting The Office to an American

Audience”. TV/Series 2.

 

Williams, Raymond. 1977. Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.

Geraadpleegd via: https://mykelandrada.files.wordpress.com/2011/06/raymond

williams-marxism-and-literature.pdf

 

Xiaosu, Yao. 2009. Conversational Implicature Analysis of Humor in American

Situation Comedy “Friends”. Gent: Ugent. Masterthesis.

 

Yesil, Bilge. 2004.”‘Who said this is a Man's War?’: propaganda, advertising discourse and

the representation of war worker women during the Second World War”. Media

History 20:2, 103-117.

 

 

Primaire Bronnen

 

Cat Lady Productions. 2010. “About the Film”. Geraadpleegd op 2 januari 2018.

Geraadpleegd van http://www.catladiesdoc.com/about.html

 

Mr. Anonymous. 2012. Matchless. Bloomington: AuthorHouse.

 

Portrait Films. 1975. Grey Gardens. Documentaire.

 

Saturday Night Live. 2004. Christmas with the Cat Lady. Geraadpleegd via:

https://www.youtube.com/watch?v=EUUXbdEgjVo.

 

Someecards. “Sorry there’s no take your cats to work day”. Geraadpleegd via:

https://www.someecards.com/take-kids-to-work-cards/sorry-no-take-cats-t…

 

“Springfield Up.” The Simpsons. Fox. 18 feb. 2007.

 

Warner Bros Pictures. 2004. Catwoman. Langspeelfilm.

 

Wente, Margaret. 2013. “The awful truth about being single.” The Globe and Mail. 19 jan. 

Sex and the City

 

“Four Women and a Funeral.” Sex and the City. HBO. 4 juli 1999.

 

“Bay of Married Pigs.” Sex and the City. HBO. 21 juni 1998.

 

Scripts op Sex and the City Transcripts (beschikbaar op http://www.satctranscripts.com/) tenzij anders vermeld.

 

 

Gilmore Girls

 

“Cinnamon’s Wake.” Gilmore Girls. The WB. 2 november 2000.

 

“Love & War & Snow.” Gilmore Girls. The WB. 14 december 2000.

 

“That Damn Donna Reed.” Gilmore Girls. The WB. 22 februari 2001.

 

“Luke Can See Her Face.” Gilmore Girls. The WB. 4 mei 2004.  

 

“Norman Mailer, I’m Pregnant!” Gilmore Girls. The WB. 26 oktober 2004.

 

Scripts van Gilmore Girls op Crazy Internet People (beschikbaar op http://www.crazy-internet-people.com/site/gilmoregirls) tenzij anders vermeld.

 

The Office

 

“The surplus.” The Office. NBC. 4 december 2008.

 

“Fun Run.” The Office. NBC. 7 mei 2008.

 

“Lecture Circuit Part 2.” The Office. NBC. 12 februari 2009.

 

“Garage Sale.” The Office. NBC. 24 maart 2011.

 

“Livin’ the Dream.” The Office. NBC. 2 mei 2013.

 

Scripts van Springfield!Springfield! (beschikbaar op https://www.springfieldspringfield.co.uk/) tenzij anders vermeld.

 

 

How I Met Your Mother

 

“Double Date.” How I Met Your Mother. CBS. 28 september 2009.

 

“Robots vs. Wrestlers.” How I Met Your Mother. CBS. 10 mei 2010.

 

Scripts van Springfield!Springfield! (beschikbaar op https://www.springfieldspringfield.co.uk/) tenzij anders vermeld.

 

 

The Big Bang Theory

 

“The Zazzy Substitution.” The Big Bang Theory. CBS. 5 april 2011.

 

“The Lunar Excitation.” The Big Bang Theory. CBS. 24 mei 2010.

 

Scripts van Springfield!Springfield! (beschikbaar op https://www.springfieldspringfield.co.uk/) tenzij anders vermeld.

 

 

New Girl

 

“Cooler.” New Girl. Fox. 29 januari 2013.

 

“Nerd.” New Girl. Fox. 24 september 2013.

 

“The Captain.” New Girl. Fox. 8 oktober 2013.

 

“Longest Night Ever.” New Girl. 19 november 2013.

 

“Young Adult.” New Girl. Fox. 28 februari 2017.      

Scripts van Springfield!Springfield! (beschikbaar op https://www.springfieldspringfield.co.uk/) tenzij anders vermeld.

Download scriptie (1.77 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Jan Baetens