Nieuws, kinderen, vluchtelingen en een faire democratie?

Emily
Lambert

Hoe beïnvloedt het nieuws kinderen? Wat zijn hier mogelijke gevolgen van voor de democratie? Kan nieuws de mening van kinderen veranderen?

Allemaal relevante vragen, die werden toegepast op een dataset van Duitse kinderen en jongeren (van 6 tot 19 jaar oud), op twee verschillende tijdstippen. Namelijk, maart en september 2016. Het belangrijke topic betrof de vluchtelingencrisis in Duitsland op dat moment. De hamvraag draaide rond faire politieke participatie, wat een voorwaarde is voor een goede democratie. Deze vraag was echter veel te breed en complex om zo te onderzoeken. Er werden dus enkele kleinere vragen onderzocht, die een inzicht konden geven over de grotere vragen.

Eerst en vooral werd vastgesteld dat de attitude tegenover vluchtelingen tussen Maart en September van 2016 enorm gedaald was. Dit wil zeggen dat in Maart Duitse kinderen en jongeren veel positiever dachten over vluchtelingen dan in September. Het leek dat meer nieuwsgebruik hier maar voor een klein deeltje meespeelde en zeker niet het gehele verschil kon verklaren. Blootstelling aan vluchtelingen zorgde in Maart nog voor een positiever gevoel, dit keerde om in een negatief gevoel in September. Erg duidelijk is het niet, maar een ding is zeker, doorheen de tijd daalde de attitude tegenover vluchtelingen sterk, en een klein deel hiervan werd verklaard door nieuws te consumeren.

De attitude van de kinderen en jongeren tegenover vluchtelingen hing samen met de attitude van hun ouders. Deze relatie was sterk, en niet helemaal onverwacht. Alhoewel we van een correlatie niet kunnen zeggen in welke richting het loopt, lijkt het in dit geval waarschijnlijk dat het de ouders zijn die hun kinderen beïnvloeden. Deze bevinding wees erop dat als we de eerder vermelde daling in attitude willen verklaren, we in de toekomst best ook naar de mening van de ouders kijken.

In veel onderzoek wordt er een relatie gevonden tussen SES (dit is sociaaleconomische status; een maat voor hoe goed je het hebt op basis van inkomen en opleiding), en hoeveel nieuwsmedia mensen gebruiken. De relatie gaat als volgt: mensen die het goed hebben en hoogopgeleid zijn (hoge SES), gebruiken veel meer nieuwsmedia en leren er sneller meer van dan mensen die het minder goed hebben en laagopgeleid zijn (lage SES). Dit zorgt vaak voor een verstoring in de balans van de democratie. Democratie vereist namelijk geïnformeerde burgers, met juiste kennis, om goed te werken. Als er door omstandigheden van deze SES een verschil is in hoe mensen informatie krijgen, dan is er een probleem. In deze gegevens, uit Duitsland, werd deze relatie echter niet gevonden, wat verwonderlijk was. Het is wel een positieve indicatie voor de hamvraag van faire politieke participatie.

Er werd ook getest of de kinderen en jongeren in September meer kennis hadden over vluchtelingen dan in Maart. Dit bleek niet zo te zijn. Dit wees erop dat deze kinderen en jongeren later waarschijnlijk ook goed geïnformeerd kunnen meedoen aan de politiek. Er werd wel een verband gevonden tussen meer nieuwsmediagebruik en meer kennis over vluchtelingen. Diegenen die meer nieuwsmedia consumeerden hadden meer kennis over vluchtelingen. Ook leeftijd speelde hier een rol, hoe ouder het kind of de jongere, hoe minder dat de blootstelling aan nieuws meespeelde in het voorspellen van hun kennis. Dit kan misschien zijn omdat oudere kinderen en jongeren dingen sneller onthouden, maar dit weten we niet zeker.

Concluderend kunnen we stellen dat de mening tegenover vluchtelingen daalde in de vergelijking van maart en september, dat nieuwsmedia in Duitsland kinderen en jongeren informeerde over de vluchtelingencrisis en dat meer nieuws gebruiken samenhangt met meer kennis hebben, alhoewel dit afneemt met de leeftijd. Duitse kinderen en jongeren lijken goed te zijn in het halen van kennis uit het nieuws, wat erop wijst dat ze later als volwassenen waarschijnlijk ook de juiste vaardigheden zullen hebben om informatie te verwerven. Dit maakt het waarschijnlijk dat een faire politieke participatie zal bestaan.

Bibliografie

Ahern, D., Conway, M. M., Feldbaum, E., & Wyckoff, M. L. (1981). The news media in children’s political socialization. Public Opinion Quarterly, 45(2), 164–178. https://doi.org/10.1086/268648

American Psychological Association. (n.d.). Measuring socioeconomic status and subjective social status. Retrieved December 18, 2017, from http://www.apa.org/pi/ses/resources/class/measuring-status.aspx

Andra Day. (2016, May 9). Andra Day - Rise Up [Official Music Video] [Inspiration Version] [Video file and lyrics]. Youtube. Retrieved from https://youtu.be/lwgr_IMeEgA

Babyar, H. M., Beidas, R. S., Comer, J. S., Furr, J. M., & Kendall, P. C. (2008). Media use and children’s perceptions of societal threat and personal vulnerability. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37(3), 622–630. https://doi.org/10.1080/15374410802148145

Beidas, R. S., Comer, J. S., Furr, J. M., Kendall, P. C., & Weiner, C. L. (2008). Children and terrorism-related news: Training parents in coping and media literacy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(4), 568–578. https://doi.org/10.1037/0022-006X.76.4.568

Berk, L. E. (2010). Development through the lifespan (Fifth). Boston, MA: Pearson.

Boyd, M. J., Lerner, R. M., Phelps, E., Weiner, M. B., & Zaff, J. F. (2011). The relationship between adolescents’ news media use and civic engagement: The indirect effect of interpersonal communication with parents. Journal of Adolescence, 34(6), 1167–1179. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2011.07.004

Brown, F., Herjanic, B., Herjanic, M., & Wheatt, T. (1975). Are children reliable reporters? Journal of Abnormal Child Psychology, 3(1), 41–48.

Buijzen, M., de Leeuw, R. N. H., Gerritsen, J., & Kleemans, M. (2017). Children’s responses to negative news: The effects of constructive reporting in newspaper stories for children. Journal of Communication, 67(5), 781–802. https://doi.org/10.1111/jcom.12324

Buijzen, M., Walma van der Molen, J. H., & Sondij, P. (2007). Parental mediation of children’s emotional responses to a violent news event. Communication Research, 34(2), 212–230. https://doi.org/10.1177/0093650206298070

Cacciatore, M. A., Corley, E. A., & Scheufele, D. A. (2014). Another (methodological) look at knowledge gaps and the internet’s potential for closing them. Public Understanding of Science, 23(4), 376–394. https://doi.org/10.1177/0963662512447606

Cameron, G. T., Kinnick, K. N., & Krugman, D. M. (1996). Compassion fatigue: Communication and burnout toward social problems. Journalism and Mass Communication Quarterly, 73(3), 687–707.

Colten, M. E., Link, B. G., Moore, R., Phelan, J., Schwartz, S., Struening, E., & Stueve, A. (1995). Public knowledge, attitudes, and beliefs about homeless people: Evidence for compassion fatigue? American Journal of Community Psychology, 23(4), 533–555.

De Cock, R. (2012). Mediating Flemish children’s reactions of fear and sadness to television news and its limitations. Journal of Children and Media, 6(4), 485–501. https://doi.org/10.1080/17482798.2012.740414

De Cock, R., & Hautekiet, E. (2012). Children’s news online: website analysis and usability study results. Journalism & Mass Communication, 2(12), 1095–1105.

de Vreese, C. H., & Neijens, P. (2016). Measuring media exposure in a changing communications environment. Communication Methods and Measures, 10(2–3), 69–80. https://doi.org/10.1080/19312458.2016.1150441

Donnellan, M. B., & Lucas, R. E. (2013). Secondary data analysis. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199934898.013.0028

Donohue, G. A., Olien, C. N., & Tichenor, P. J. (1970). Mass media flow and differential growth in knowledge. Public Opinion Quarterly, 34(2), 159–170. https://doi.org/10.1086/267786

Field, A. (2016). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics (4th ed.). London, England: Sage.

Gerbner, G. (1969). Toward ``Cultural Indicators’’: The analysis of mass mediated public message systems. AV Communication Review, 17(2), 137–148. https://doi.org/10.1007/BF02769102

Gerke, P., Kelly, M. A., & Warren, R. (2002). Is there enough time on the clock? Parental involvement and mediation of children’s television viewing. Journal of Broadcasting & Electronic Media2, 46(1), 87–111. https://doi.org/10.1207/s15506878jobem4601

Hassan, E. (2005). Recall bias can be a threat to retrospective and prospective research designs. The Internet Journal of Epidemiology, 3(2).

Hindman, D. B., & Wei, L. (2011). Does the digital divide matter more? Comparing the effects of new media and old media use on the education-based knowledge gap. Mass Communication and Society, 14(2), 216–235. https://doi.org/10.1080/15205431003642707

Library of Congress. (2016). Refugee law and policy: Germany. Retrieved April 1, 2018, from https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/germany.php#Rules

McCombs, M. E., & Reynolds, A. (2009). How the news shapes our civic agenda. In J. Bryant & M. B. Oliver (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (Third, pp. 1–16). Abingdon, England: Routledge.

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176. https://doi.org/10.1086/267990

Morgan, M., Shanahan, J., & Signorielli, N. (2009). Growing up with television: Cultivation processes. In J. Bryant & M. B. Oliver (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (Third, pp. 34–49). Abingdon, England: Routledge.

Nathanson, A. I. (2002). The unintended effects of parental mediation of television on adolescents. Media Psychology, 4(3), 207–230. https://doi.org/Doi 10.1207/S1532785xmep0403_01

Raphael, K. (1987). Recall bias: A proposal for assessment and control. International Journal of Epidemiology, 16(2), 167–170.

Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2009). News framing theory and research. In J. Bryant & M. B. Oliver (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (Third, pp. 17–33). Abingdon, England: Routledge.

Shehata, A., & Strömbäck, J. (2018). Learning political news from social media: Network media logic and current affairs news learning in a high-choice media environment. Communication Research, 9365021774935. https://doi.org/10.1177/0093650217749354

Download scriptie (685.09 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. Sebatian Scherr