Andere dieren in andere tijden?

Julie
Reynaert

Zesde eeuw na onze jaartelling, Luni. In het noordwesten van Italië bevindt zich dit kleine stadje, in voorgaande eeuwen tot in Rome bekend om haar witte marmer, goede wijn en grote kazen, nu niet meer dan een fractie van de welvarende Romeinse stad die het ooit was. Het centrum is vervallen, meerdere gebouwen zijn verlaten en enkel de kathedraal lijkt nog enige vorm van menselijke activiteit aan te trekken. Tussen de gebouwen lopen enkele varkens en een aantal schapen en geiten, die de inwoners van het stadje bijstaan met de melk, wol en het vlees dat ze te bieden hebben.

Huidige Locatie van de stad Luni (Delano Smith et al., 84, fig. 1)

De Late Oudheid, de periode in onze geschiedenis tussen de Romeinse periode en de Middeleeuwen, te dateren tussen 200 en 800 na onze jaartelling, was een periode vol verandering. De Romeinse manier van organisatie en administratie raakte in verval, het Christendom kreeg steeds meer invloed en nieuwe volkeren namen de plaats in van de weggevallen Romeinse elite. Vijftig jaar geleden wisten we nog bijna niets over deze periode en werd het vaak afgeschreven als een ‘donkere’ periode waarin zeer weinig gebeurde. Met name dankzij de archeologie is daar nu verandering in gekomen.

Archeologie is de studie van de mensen in ons verleden. Door het onderzoeken van de materiële resten uit ons verleden, zoals de gebouwen waarin de mensen vroeger woonden of de voorwerpen die ze gebruikten, kunnen we een idee krijgen van hoe onze geschiedenis er echt uit zag. Bovendien geeft dit materiaal, vaak verkregen via opgravingen en onderzoek in de bodem, een dieper inzicht in het alledaagse leven van de mensen van vroeger. Door archeologisch onderzoek weten we steeds meer over de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de Late Oudheid en de invloeden die deze veranderingen hadden op de mensen van toen en, uiteindelijk, op de mensen nu. Toch zijn er nog veel aspecten van deze periode waarover onzekerheid bestaat.

 

Archeozoölogie

Een van de minder onderzochte aspecten van de Late Oudheid is het gebruik van dieren in deze periode. Om dit aspect te onderzoeken werd niet gekeken naar beschrijvingen of afbeeldingen van dieren uit deze periode, maar naar de werkelijke resten van deze dieren. Het onderzoek naar deze dierlijke resten, en met name de botten die naar boven komen tijdens archeologisch onderzoek, noemt men de archeozoölogie. Niet anders dan archeologisch materiaal kunnen dierlijke resten ook informatie geven over de activiteiten die mensen vroeger uitvoerden. Dankzij de archeozoölogie kunnen we meer informatie verkrijgen over een bepaald aspect van ons verleden en daarom het totaalbeeld van onze geschiedenis verder aanvullen.

 

Zo kunnen we door onderzoek naar de dierlijke resten uit een bepaalde stad, bijvoorbeeld Luni, meer informatie verkrijgen over de dieren die hier aanwezig waren en de redenen waarvoor ze door de mens gehouden en gebruikt werden. Uit Luni werd een selectie van 1,674 dierlijke fragmenten onderzocht om meer informatie te verzamelen over het dierlijk aspect van de Laat-Antieke stad. Er werd onderzocht welke (huis)dieren er binnen de stad gehouden werden en welke dieren gebruikt werden voor transport en vervoer. Daarnaast werd er ook gekeken welke dieren door de mens geslacht zijn en dus door de mensen gegeten werden.

Deel van het onderzochte archeozoölogisch materiaal uit Luni

Naast specifiek onderzoek van een bepaalde plaats kan ook informatie verzameld worden over het gebruik van dieren in een bepaalde regio, door verschillend materiaal van verschillende archeologische sites met elkaar te vergelijken. Om meer te weten te komen over de Late Oudheid in Italië werd het dierlijk materiaal van verschillende plaatsen in centraal Italië onderzocht en vergeleken om te zien welke dieren er in de Romeinse periode en in de Late Oudheid door de mens gebruikt werden. Er werd onderzocht welke diersoorten het meest voorkomen op de verschillende plaatsen en of er veranderingen te zien zijn in het gebruik van dieren doorheen de tijd. Door het vergelijken van het materiaal uit de Romeinse tijd en de Late Oudheid kon gekeken worden of de veranderingen tussen de twee periodes ook hebben gezorgd voor verandering in het gebruik van verschillende diersoorten.

 

Een voorkeur voor schapen en geiten

Een van de resultaten van het onderzoek was dat er in de Late Oudheid een toename was in het gebruik van schapen en geiten ten opzichte van de Romeinse periode. Het lijkt erop dat de veranderingen in de Late Oudheid niet enkel invloed hadden op aspecten zoals administratie en stedenbouw, maar dat er ook een verandering was in het gebruik van bepaalde diersoorten. Voornamelijk schapen en geiten lijken in deze periode een grotere voorkeur te hebben. Veranderingen in verschillende aspecten van de samenleving hebben er dus voor gezorgd dat ook de veeteelt en de voedselvoorziening veranderingen onderging.

 

Door de studie van het dierlijk materiaal uit ons verleden kan een inzicht verkregen worden in alledaagse aspecten van vroegere tijden en op de manier waarop de mens vroeger leefde. Onderzoek van materiaal uit een periode die minder onderzocht en minder gekend is, kan onze kennis van deze periode verbreden en geeft ons de kans om de veranderingen waarmee de mensen van toen te maken hadden beter te begrijpen.

Bibliografie

Abbot F.F., Johnson A.C., 1926. Municipal Administration in the Roman Empire, New York: Princeton University Press.

Albarella U., 1992. La fauna, in: Arthur P., (ed.), L’Isola e il Santo, La chiesa di San Constanzo alla Marina Grande di Capri, scavi 1990, Napoli: Editoriale Scientifica, 53-57.

Albarella U., Ceglia V., Roberts P., 1993. S. Giacomo Degli Schiavoni (Molise), An Early Fifth Century AD Deposit of Pottery and Animal Bones from Central Adriatic Italy, Papers of the British School at Rome 61, 157-230.

Alberti M.E., 2008. Murex Shells as Raw Material, The Purple-Dye Industry and its By-Products, Interpreting the Archaeological Record, in: Kaskal, Rivista di storia, ambienti e culture del Vicino Oriente Antico 5, 73-90.

Alhaique F., 2018. Zooarchaeological remains from the Tincu House at Gabii, in: Opitz R., Mogetta M., Terrenato N., (eds.), A Mid-Republican House from Gabii, Ann Arbor: University of Michigan Press, 137-160.

Alhaique F., De Bernardis D., Fortunato M.T., 2011. Attività produttive legate allo sfruttamento delle risorse animali tra età romana e medioevo, il caso di Ferento, in: De Minicis E., Pavolini C., (eds.), Risorse naturali e attività produttive, Ferento a confronto con altre realtà, Atti del 2° Convegno di studi in memoria di Gabriella Maetzke, Viterbo, 27-28 aprile 2010, Daidalos 12, Viterbo: DISBEC, 195-208.

Alhaique F., Fortunato M.T., 2015. Possible evidences for a dog sacrifice at Ferento (Viterbro) in the Late Antique Period, in: Thun Hohenstein U., Cangemi M., Fiore I., De Grossi Mazzorin J., Atti del 7° Convegno Nazionale di Archeozoologia, Annali dell’Università degli Studi di Ferrara, Museologia Scientifica e Naturalistica 11/2, 109-114.

Arthur P., 2004. From Vicus to Village, Italian Landscapes, AD 400-1000, in: Christie N., (ed.), Landscapes of Change, Rural Evolutions in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Aldershot: Ashgate, 103-133.

Arthur P., 2007. Pots and Boundaries, On Cultural and Economic Areas between Late Antiquity and the Early Middle Ages, in: Bonifay M., Tréglia J.-C., (eds.), LRCW 2, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and Archaeometry, Volume I, British Archaeological Reports International Series 1662/1, Oxford: Archaeopress, 15-28.

Arthur P., 2012. Hierapolis of Phrygia, The Drawn-Out Demise of an Anatolian City, in: Christie N., Augenti A., (eds.), Urbes Extinctae, Archaeologies of Abandoned Classical Towns, Farnham: Ashgate, 275-305.

Augenti A., 2006. Ravenna e Classe, archeologia di due città tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo, in: Augenti A., (ed.), Le città italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo, Atti del convegno (Ravenna, 26-28 febbraio 2004), Firenze: Edizioni All’Insegna del Giglio, 185-217.

Augenti A., 2012. Classe, Archaeologies of a Lost City, in: Christie N., Augenti A., (eds.), Urbes Extinctae, Archaeologies of Abandoned Classical Towns, Farnham: Ashgate, 45-75.

Azzaroli A., 1979. Su alcuni resti di cavalli protostorici dell’Italia centrale, Studi Etruschi 47, 231-236.

Baeten J., Marinova E., De Laet V., Degryse P., De Vos D., Waelkens M., 2012. Faecal biomarker and archaeobotanical analyses of sediments from a public latrine shed new light on ruralisation in Sagalassos, Turkey, Journal of Archaeological Science 39, 1143-1159.

Banti L., 1937. Luni, Firenze: Instituto di Studi Etruschi.

Barker G., 1976. Animal husbandry at Narce, in: Potter T.W., (ed.), A Faliscan town in South Etruria, Excavations at Narce 1966-1971, London, 295-307.

Barker G., 1977. L’economia del bestiame a Luni, in: Frova A., (ed.), Scavi di Luni II, Relazione delle campagne di scavo 1972-1973-1974, Rome: Giorgio Bretschneider, 725-735.

Barker G., 1982. The animal bones, in: Whitehouse D., Barker G., Reece R., Reese D., (eds.), The Schola Praeconum I, The Coins, Pottery, Lamps and Fauna, Papers of the British School at Rome 50, 81-99.

Barker G., Clark G., 1995. The faunal data, in: Barker G., (ed.), The Biferno valley survey, The Archaeological and Geomorphological Record, London: Leicester University Press, 143-176.

Barone R., 1980. Anatomia Comparata di Mammiferi Domestici, Vol. 1 Osteologia, Bologna: Edizioni Agricole (Italian edition [1966]).

Bedini E., 1997. I resti faunistici, in: Bonghi Jovini M., Chiaramonte Treré C., (eds.), Tarquinia, Testimonianze archeologiche e ricostruzione storica, Scavi sistematici nell’abitato (campagne 1982-1988), Rome: L’Erma di Bretschneider, 103-144.

Bierbrauer V., 1988. Situazione della Ricerca sugli Insediamenti nell’Italia Settentrionale in Epoca Tardo-Antica e nell’Alto Medioevo (V-VII sec.), Fonti, Metodo, Prospettive, Archeologia Medievale 15, 501-515.

Bini M., Chelli A., Durante A.M., Gervasini L., Pappalardo M., 2009. Geoarchaeological sea-level proxies from a silted up harbour, A case study of the Roman colony of Luni (northern Tyrrhenian Sea, Italy), Quaternary International 206, 147-157.

Bistolfi F., De Grossi Mazzorin J., 2005. I resti equini rinvenuti nello scavo condotto sul Celio a Piazza Celimontana (Roma), in: Fiore I., Malerba G., Chilardi S., (eds.), Atti del 3° Convegno Nazionale di Archeozoologia (Siracusa, 3-5 novembre 2000), Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 449-458.

Blanc G.A., 1960. Elenco completo delle faune trovate negli strati della Sacra Via, in: Gjerstad E., (ed.), Early Rome III, Fortifications, Domestic Architecture, Santuaries, Stratigraphic Excavations, Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rome, Series in 4°, 17/3, Lund: C.W.K. Gleerup, 470-473.

Bogdani J., Giorgi E., 2010. La Conclusione degli Scavi nel Giardino della Domus, le Strutture Repubblicane, il Quartiere Termale, la Necropoli Tarda, in: Giorgi E., Lepore G., (eds.), Archaeologia nella Valle del Cesano da Suasa a Santa Maria in Portuno, Atti del Convegno per i venti anni di ricerche dell’Università di Bologna (Castelleone di Suasa, Corinaldo, San Lorenzo in Camp 18-19 dicembre 2008), Bologna: Ante Quem, 335-352.

Bökönyi S., 1986. Animal remains from the Roman villa of San Potito-Pvindoli (L’Aquila) 1983-1984, Acta Archaeological Academiae Scientiarum Hungaricae 38, 89-91.

Bowden W., Hodges R., 2012. An ‘Ice Age settling on the Roman Empire’, Post-Roman Butrint between Strategy and Serendipity, in: Christie N., Augenti A., (eds.), Urbes Extinctae, Archaeologies of Abandoned Classical Towns, Farnham: Ashgate, 207-241.

Bowersock G.W., Brown P., Grabar O., 2000. Late Antiquity, A Guide to the Postclassical World, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press (second printing [1999]).

Brogiolo G.P., 1993. Brescia Altomedievale, Urbanistica ed Edilizia dal IV al IX secolo, Documenti di Archeologia 2, Mantova: Editrice Società Archeologica Padana.

Brogiolo G.P., 2000. Towns, Forts and the Countryside, Archaeological Models for Northern Italy in the Early Lombard Period (AD 568-650), in: Brogiolo G.P., Gauthier N., Christie N., (eds.), Towns and their Territories between Late Antiquity and the Early Middle Ages, The Transformation of the Roman World Volume 9, Leiden: Brill, 299-323.

Brown P., 1971. The World of Late Antiquity, From Marcus Aurelius to Muhammad, London: Thames and Hudson.

Cameron A., 1993. The Mediterranean World in Late Antiquity, AD 395-600, London: Routledge.

Cameron A., 2001. The uses and abuses of the concept of ‘decline’ in later Roman history, A response, in: Lavan L., (ed.), Recent Research in Late-Antique Urbanism, Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 42, Portsmouth: Journal of Roman Archaeology, 238-239.

Carannante A., Chilardi S., Rebbecchi D., Vedovelli R., 2012. Ostriche, fagiani e cacciagione, Consumi d’élite e decadenza ad Alife (CE) tra il II ed l’XI secolo, in: De Grossi Mazzorin J., Saccà D., Tozzi C., (eds.), Atti del 6° Convegno Nazionale di Archeozoologia, Centro visitatori del Parco dell’Orecchiella, 21-24 maggio 2009, San Romano in Garfagnana – Lucca, Lecce: Associazione Italiana di Archeozoologia, 307-314.

Cerilli E., 2005. Consumi alimentary in una mansio romana, il caso del Mansio ad Vacanas (Valle di Baccano, Campagnano di Roma, Lazio, in: Fiore I., Malerba G., Chilardi S., (eds.), Atti del 3° Convegno Nazionale di Archeozoologia, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 433-441.

Chavarría Arnau A., 2004. Interpreting the Transformation of Late Roman Villas, The Case of Hispania, in: Christie N., (ed.), Landscapes of Change, Rural Evolutions in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Aldershot: Ashgate, 67-102.

Christie N., 2004. Landscapes of Change in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Themes, Directions and Problems, in: Christie N., (ed.), Landscapes of Change, Rural Evolutions in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Aldershot: Ashgate, 1-37.

Christie N., 2006. From Constantine to Charlemagne, An archaeology of Italy, AD 300-800, Aldershot: Ashgate.

Christie N., 2012. Urbes Extinctae, Archaeologies of and Approaches to Abandoned Classical Cities, in: Christie N., Augenti A., (eds.), Urbes Extinctae, Archaeologies of Abandoned Classical Towns, Farnham: Ashgate, 1-44.

Cirelli E., 2013. La città dell’Italia del nord nell’epoca dei re (888-962 AD), in: Valenti M., Wickham C., (eds.), Italia, 888-962, una svolta, IV Seminario Internazionale Cassero di Poggio Imperiale a Poggibonsi (SI), 4-6 dicembre 2009, Turnhout: Brepols Publishers n.v., 131-168.

Cirelli E., 2014. La Ridefinizione degli Spazi Urbani nelle Città dell’Adriatico Centrale tra la Tarda Antichità e l'Alto Medioevo, Hortus Artium Medievalium 20/1, 39-47.

Clark G., 1999. The animal bones, in: Fulford M., Wallace-Hadrill A., (ed.), Towards a history of pre-Roman Pompeii, excavations beneath the House of Amarantus (I.9.11-12), 1995-8, Papers of the British School at Rome 67, 85-95, 128-138.

Costantini L., Giorgi J., 2009. The Faunal Remians form Rooms 49, 50 and 51, in: Scott R.T., (ed.), Excavations in the Area Sacra of Vesta (1987-1996), Memoirs of the American Academy in Rome Supplementary Volumes 8, Michigan: University of Michigan Press, 143-144.

Curta F., 2001. Peasants as Makeshift Soldier for the Occasion, Sixth-Century Settlement Patterns in the Balkans, in: Bums S.T., Eadie J.W. (eds.), Urban Centers and Rural Contexts in Late Antiquity, East Lansing: Michigan State University Press, 199-218.

De Cupere B., 2001. Animals at Ancient Sagalassos, Evidence of the Faunal Remains, Studies in Eastern Mediterranean Archaeology 4, Turnhout: Brepols Publishers.

De Grossi Mazzorin J., 1985. Reperti faunistici dall’acropoli di Populonia, testimonianze di allevamento e caccia nel III secolo a.C., Rassegna d’Archeologia 5, 131-171.

De Grossi Mazzorin J., 1987. La Fauna, in: Ghini G., (ed.), La villa dei Quintili a Monteporzio, Archeologia Laziale 8, 234-235.

De Grossi Mazzorin J., 1989. Nota preliminare sulla fauna, in: Morselli C., Tortorici E., (eds.), Curia, Forum Iulium, Forum Transitorium, Lavori e studi di archeologia pubblicati dalla Soprintendenza archeologica di Roma 14/2, Roma: De Luca Edizioni d’Arte, 340-347.

De Grossi Mazzorin J., 1995a. La fauna rinvenuta nell’area della Meta Sudans nel quadro evolutivo degli animali domestici in Italia, in: Peretto R., (ed.), Atti del 1° Convegno nazionale di archeozoologia (Rovigo, 5-7 marzo 1993), Padusa Quaderni 1, Pisa/Roma: Istituti editoriali e poligrafici, 309-318.

De Grossi Mazzorin J., 1995b. Appendice, Indizi di pratiche cultuali nel santuario di Pescorocchiano attraverso l’analisi dei resti faunistici, in: Alvino G, (ed.), Santuari, culti e paesaggio in un’area italica, il Cicolano, Quaderni di Archeologia Etrusco-Italica 24, 484-486.

De Grossi Mazzorin J., 1996. Resti faunistici, in: Volpe R., (ed.), Aqua Marcia, lo scavo di un tratto urbano, Firenze: Edizioni All’Insegna del Giglio, 203-214.

De Grossi Mazzorin J., 1997. La fauna della stipe del santuario di Schiavi d’Abruzzo e le testimonianze di pratiche cultuali connesse ai suini nell’antichità, in: Campanelli A., Faustoferri A., (eds.), I luoghi degli dei, Sacro e natura nell’Abruzzo italico, Sambuceto: Poligrafica Mancini, 126-127.

De Grossi Mazzorin J., 2001. L’uso dei cani nei riti funerari, Il caso della necropoli di età imperiale a Fidene, via Radicofani, in: Heinzelmann M., Ortalli J., Fasold P., Witteyer M., (eds.), Römischer Bestattungsbrauch und Beigabensitten, in Rom, Norditalien und den Nordwestprovinzen von der späten Republik bis in die Kaiserzeit, Culto die morti e costumi funerari romani, Roma, Italia settentrionale e province nord-occidentali dalla tarda Repubblica all’età imperiale, Internationales Kolloquium, Rom 1.-3. April 1998, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 77-82.

De Grossi Mazzorin J., 2004a. I resti animali del mitreo della Crypta Babli, testimonianze di pratiche cultuali, in: Martens M., De Boe G., (eds.), Roman Mithraism, the evidence of small finds, Brussel: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, 179-181.

De Grossi Mazzorin J., 2004b. I resti animali della struttura ipogea di Centocelle, una testimonianza di pratiche cultuali, in: Gioia P., Volpe R., Centocelle I, Roma S.D.O. le indagini archeologiche, Roma: Rubbettino Editore, 323-329.

De Grossi Mazzorin J., 2005. Introduzione e diffusione del pollame in Italia ed evoluzione delle sue forme di allevamento fino al Medioevo, in: Fiore I., Malerba G., Chilardi S., (eds.), Atti del 3° Convegno Nazionale di Archeozoologia, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 351-361.

De Grossi Mazzorin J., 2014a. Gli Astragali della tomba 101 della necropoli di Varranone (Poggio Picenze – AQ), Elementi apotropaici per i vivi o per i morti, in: Bourdin S., D’Ercole D., (eds.), I Vestini e il loro territorio dalla Preistoria al Medioevo, Roma: École Française de Rome, 81-89.

De Grossi Mazzorin J., 2014b. Analisi faunistica dei resti osteologici provenienti dal pozzo B, in: Delfino A., (ed.), Forum Iulium, L’area del Foro di Cesare alla luce delle campagne di scavo 2005-2008, Le fasi arcaica, repubblicana e cesariano-augustea, British Archaeological Reports International Series 2607, Oxford: British Archaeological Reports, 83-87.

De Grossi Mazzorin J., Coppola F., 2008. L’analisi dei resti faunistici nel quadro delle strategie di allevamento e alimentazione nella Roma imperiale, in: Filippi F., (ed.), Horti et Sordes, Uno scavo alle falde del Gianicolo, Roma: Edizioni Quasar, 410-419.

De Grossi Mazzorin J., Mascione C., 2010. Populonia, Acropoli, Un deposito rituale dalla cisterna pubblica, in: Di Giuseppe H., Serlorenzi M., (eds.), I riti del costruire nelle acque violate, Atti del Convegno Internazionale, Roma, Palazzo Massimo, 12-14 giugno 2008, Roma: Scienze e Lettere, 325-334.

De Grossi Mazzorin J., Minniti C., 2000. Le sepolture di cani della necropoli di età imperiale di Fidene, via Radicofani (Roma), Alcune considerazioni sul loro seppellimento nell’antichità, in: Malerba G., Cilli C., Giacobini G., (eds.), Atti del 2° Convegno nazionale di archeozoologia (Asti, 14-16 novembre 1997), Forli: Abaco Edizioni, 387-398.

De Grossi Mazzorin J., Minniti C., 2001a. Caratterizzazione archeozoologica, le sepoltre di cani, in: Di Manzano P., (ed.), Ad Deverticulum, Scavi archeologici lungo la bretella Nomentana-GRA, Roma: Generalvie S.P.A., 81-93.

De Grossi Mazzorin J., Minniti C., 2001b. L’allevamento e l’approvvigionamento alimentare di una comunità urbana, L’utilizzazione degli animali a Roma tra il VII e il X secolo, in: Arena M.S., Delogu P., Paroli L., Ricci M., Saguì L., Vendittelli L., (eds.), Roma dall’antichità al medioevo, Archeologia e Storia nel Museo Nazionale Romano, Crypta Balbi, Roma: Electa, 72-78.

De Grossi Mazzorin J., Minniti C., 2008. Resti faunistici dal saggio IX, in: Acconcia V., Rizzitelli C., (eds.), Materiali per Populonia 7, Pisa: ETS edizioni, 197-214.

De Grossi Mazzorin J., Minniti C., 2009. Esame dei resti faunistici, in: Romualdi A., Settesoldi R., (eds.), Populonia, La necropoli delle grotte, Lo scavo nell’area della cava, 1997-98, Pisa: ETS edizioni, 320-334.

De Grossi Mazzorin J., Minniti C., 2010a. L’utilizzazione degli animali nella documentazione archeozoologica a Roma e nel Lazio dalla preistoria recente all’età classica, in: Drago Troccoli L., (ed.), Il Lazio dai Colli Albani ai Monti Lepini tra preistoria ed età moderna, Roma: Edizioni Quasar, 39-67.

De Grossi Mazzorin J., Minniti C., 2010b. Populonia, analisi dei resti faunistici di un’abitazione di età romana, in: Tagliacozzo A., Fiore I., Marconi S., Tecchiati U., (eds.), Atti del 5° Convegno Nazionale di Archeozoologia, Rovereto, 10-12 novembre 2006, Rovereto: Edizioni Osiride, 243-246.

De Grossi Mazzorin J., Minniti C., 2015. Le Hostiae Animales dalla fossa rituale del saggio IV, in: Di Cola V., Pitzalis F., (eds.), Materiali per Populonia 11, Pisa: ETS edizioni, 139-158.

De Grossi Mazzorin J., Riedel A., Tagliacozzo A., 1998. Horse Remains in Italy from the Eneolithic to the Roman Period, in: Alhaique F., (ed.), Proceedings of the XIII Congress of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Volume 6, Tome 1, Forli, Italia, 1996, 8-14 September,  Forli: A.B.A.C.O. Edizioni, 87-92.

Degryse P., Muchez P., De Cupere B., Van Neer W., Waelkens M., 2004. Special Treatment of Trace Element Data from Modern and Ancient Animal Bone, Evaluation of Roman and Byzantine Environmental Pollution, Analytical Letters 37/13, 2819-1834.

Delano Smith C., Gadd D., Mills N., Ward-Perkins B., 1986. Luni and the Ager Lunensis, the Rise and Fall of a Roman Town and Its Territory, Papers of the British School at Rome 54, 81-146.

Delogu P., 2010. Le Origini del Medioevo, Studi sul settimo secolo, Roma: Jouvence.

Destro M., 2004. L’abbandono delle città interne delle Marche settentrionali tra età romana e altomedioevo, in: Menestò E., (ed.), Ascoli e le Marche tra Tardoantico e Altomedioevo, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della sedicesima edizione del “Premio internazionale Ascoli Piceno”, Ascoli Piceno, 5-7 dicembre 2002, Spoleto: Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 101-122.

Dey H.W., 2015. The Afterlife of the Roman City, Architecture and Ceremony in Late Antiquity and the Early Middle Ages, New York: Cambridge University Press.

Díaz P.C., 2000. City and Territory in Hispania in Late Antiquity, in: Brogiolo G.P., Gauthier N., Christie N., (eds.), Towns and their Territories between Late Antiquity and the Early Middle Ages, The Transformation of the Roman World Volume 9, Leiden: Brill, 3-35.

Esmonde Cleary S., 2013. The Roman West, AD 200-500, An Archaeological Study, Cambridge: Cambridge University Press.

Faulkner N., 2000. Change and decline in late Romano-British towns, in: Slater T.R., (ed.), Towns in Decline, AD 100-1600, Aldershot: Ashgate, 25-50.

Fazzini P., Maffei M., 2000. The disappearance of the city of Luni, Journal of Cultural Heritage 1, 247-260.

Fiore M.G., Appetecchia A., Fusco I., Salari L., Passacantando D., 2012a. Subiaco, Rinvenimento di materiali ceramici e osteologici nella grotta in località Le Camere (Subiaco-Roma), in: Ghini G., Mari Z., (eds.), Lazio e Sabina 8, Atti dell’Ottavo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina, Roma: Edizione Quasar, 91-102.

Fortunato M.T., 2013. Analisi archeozoologiche ed interpretazioni cultuali dei resti faunistici, legami tra il mondo animale e le divinità, in: Braconi P., Coarelli F., Diosono F., Ghini G., (eds.), Il Santuario di Diana a Nemi, Le terrazze e il ninfeo, Scavi 1989-2009, Roma: L’Erma di Bretschneider, 597-608.

Frova A., 1973. Scavi di Luni, Relazione preliminare delle champagne di scavo 1970-1971, Roma: L’Erma di Bretschneider.

Frova A., 1977. Scavi di Luni II, Relazione delle campagne di scavo 1972-1973-1974, Roma: Giorgio Bretschneider.

Fulford M., 2012. Calleva Atrebatum (Silchester, Hampshire, UK), An Early Medieval Extinction, in: Christie N., Augenti A., (eds.), Urbes Extinctae, Archaeologies of Abandoned Classical Towns, Farnham: Ashgate, 331-351.

Gautier A., 1987. Taphonomic groups, How and Why, Archaeozoologia ½, 47-52.

Gibbon E., 1906. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 1-12, New York: Fred de Fau and Co., (reissued [1776]).

Giorgetti A., Campodoni G., 1985. La documentazione archeozoologica, in: Vannini G., (ed.), L’antico palazzo de Vescovi a Pistoia 2/1, Indagini archeologiche, Arte e Archeologia, Studi e Documenti 22, 545-558.

Giorgi E., 2004. L’urbanistica di Ascoli Piceno dall’età romana all’altomedioevo, in: Menestò E., (ed.), Ascoli e le Marche tra Tardoantico e Altomedioevo, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della sedicesima edizione del “Premio internazionale Ascoli Piceno”, Ascoli Piceno, 5-7 dicembre 2002, Spoleto: Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 315-340.

Giorgi E., Lepore G., 2010. Archeologia nella Valle del Cesano da Suasa a Santa Maria in Portuno, Atti del Convegno per i venti anni di ricerche dell’Università di Bologna (Castelleone di Suasa, Corinaldo, San Lorenzo in Camp 18-19 dicembre 2008), Bologna: Ante Quem.

Giovinazzo R., 1998. I reperti faunistici, in: Giannichedda (ed.), Filattiera-Sorano, L’insediamento di età romana e tardo antica scavi 1986-1995, Firenze: All’Insegna del Giglio, 196-197.

Grant A., 1982. The use of tooth wear as a guide to the age of domestic ungulates, in: Wilson B., Grigson C., Payne S., (eds.), Ageing and Sexing Animal bones from Archaeological Sites, British Archaeological Reports British Series 109, Oxford: British Archaeological Reports,  91-108.

Greenfield H.J., Arnold E.R., 2008. Absolute age and tooth eruption and wear sequences in sheep and goat, determining age-at-death in zooarchaeology using a modern control sample, Journal of Archaeological Science 35, 836-849.

Groot M., 2010. Handboek Zoöarcheologie, Materiaal en Methoden 1, Amsterdam: Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit – Hendrik Brunsting Stichting. 

Halsall G., 2007. Barbarian Migrations and the Roman West, 376-568, New York: Cambridge University Press.

Hambleton E., 1999. Animal husbandry regimes in Iron Age Britain, a comparative study of faunal assemblages from British Iron Age sites, British Archaeological Reports British Series 282, Oxford: British Archaeological Reports.

Harries J., 1992. Christianity and the city in Late Roman Gaul, in: Rich J., (ed.), The City in Late Antiquity, Leicester-Nottingham Studies in Ancient Society Volume 3, London: Routledge, 77-98.

Hesse B., Wapnish P., 1987. Faunal remains., in: McCann A.M. (ed.), The Roman Port and Fishery of Cosa, A Center of Ancient Trade, Princeton: Princeton University Press, 315-317.

Higham C.F.W., 1967. Stock Rearing as a Cultural Factor in Prehistoric Europe, Proceedings of the Prehistoric Society 33, 84-106.

Holum K.G., Raban A., Lehmann C.M., le Burrier D., Ziek R., Sachs S.F., 1992. Preliminary report on the 1989-1990 seasons, in: Vann R.L., (ed.), Caesarea Papers, Straton’s Tower, Herod’s Harbour, and Roman and Byzantine Caesarea, Including the papers given at a Symposium held at the University of Maryland, The Smithsonian Institution, and the Jewish Community Center of Greater Washington on 25-28 March, 1988, Journal of Roman Archaeology Supplementary Series Number 5, Ann Arbor: Journal of Roman Archaeology, 79-111.

Hubert É., 1990. Espace urbain et habitat à Rome du Xe siécle à la fin du XIIIe siécle, Collection de l’École française de Rome 135, Rome: École Française de Rome, 3-396.

Ioppolo G., 1972. I reperti ossei animali nell’area archeologica di S. Omobono (1962-1964), Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia 44, 3-46.

Istituto di Paleontologia Umano, 1968. Reperti osteologici e malacologici, in: Carandini A., (ed.), Ostia I, Studi Miscellanei 13, Rome: De Luca Editore, 122-124.

Istituto di Paleontologia Umano, 1973. Reperti osteologici e malacologici, in: Carandini A., Panella C., (ed.), Ostia III, Studi Miscellanei 21, Rome: De Luca Editore, 649-650.

Istituto di Paleontologia Umano, 1977. Reperti osteologici e malacologici, in: Carandini A., Panella C., (eds.), Ostia IV, Studi Miscellanei 23, Rome: De Luca Editore, 273-275.

Jashemski W.F., 1973a. Large vineyard discovered  in ancient Pompeii, Science 180, 821-830.

Jashemski W.F., 1973b. The Discovery of a Large Vineyard at Pompeii: University of Maryland Excavations, 1970, American Journal of Archaeology 77/1, 27-41.

Jashemski W.F., 1979. The Gardens of Pompeii, Herculaneum and the Villas Destroyed by Vesuvius, New Rochelle/New York: Caratzas Brothers.

Jashemski W.F., 1993. The Gardens of Pompeii II, Appendices, New Rochelle/New York: Caratzas Brothers.

Jones A.H.M., 1964. The Later Roman Empire, 284-602, A social economic and administrative survey, Volume I-III, Oxford: Basil Blackwell.

Kindstedt P.S., 2012. Cheese and Culture, a History of Cheese and Its Place in Western Civilization, White River Junction: Chelsea Green Publishing.

King A.C., 1985. I resti animali, in: Ricci A. (ed.), Settefinestre, una villa schiavistia nell’Etruria romana 2, 278-300.

King A.C., 1987. Le ossa, in Arthur P., (ed.), Scavo in proprietà Carillo, Santa Maria Capua Vetere, Contributo per una conoscenza di Capua tardo-antico, Archeologia Medievale 14, 532.

King A.C., 1994. Mammiferi, in: Arthur P., (ed.), Il complesso archeologico di Carminiello ai Mannesi, Napoli (scavi 1983-1984), Galatina: Congedo Editore, 367-406.

King A.C., 1997. Mammal, Reptile and Amphibian Bones, in: Potter T.W., King A.C., (eds.), Excavations at the Mola di Monte Gelato, British School at Rome Archaeological Monograph 11, London: British School at Rome, 383-403.     

King A.C., 1999. Diet in the Roman world, a regional inter-site comparison of the mammal bones, Journal of Roman Archaeology 12, 168-202.

King A.C., Rielly K., Thomas K.D., 1985. I resti animali, in: Ricci A. (ed.), Settefinestre, una villa schiavistia nell’Etruria romana 3, La villa e i suoi reperti, Modena: Panini, 278-305.

Kirilov C., 2007. The reduction of the fortified city area in late antiquity, some reflections on the end of the antique city in the hands of the Eastern Roman Empire, in: Henning J., (ed.), Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium vol. 2, Byzantium, Pliska, and the Balkans, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 3-24.

Kokabi M., 1982. Tierknochenfunde, in: Eschebach H., Die Casa di Ganimede in Pompeij VII 13,4, Ausgrabungen und Baugeschichte, Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen Instituts Roemische Abteilung 89, Bullettino dell’Instituto Archeologico Germanico Sezione Romana 89, 397-425.

Kulikowski M., 2004. Late Roman Spain and its Cities, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Kulikowski M., 2007. Plague in Spanish Late Antiquity, in: Little L.K., (ed.), Plague and the End of Antiquity, The Pandemic of 541-750, New York: Cambridge University Press, 150-170.

La Rocca C., 1992. Public buildings and urban change in northern Italy in the early mediaeval period, in: Rich J., (ed.), The City in Late Antiquity, Leicester-Nottingham Studies in Ancient Society Volume 3, London: Routledge, 161-180.

Lavan L., 2001a. The late-antique city, a bibliographic essay, in: Lavan L., (ed.), Recent Research in Late-Antique Urbanism, Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 42, Portsmouth: Journal of Roman Archaeology, 9-26.

Lavan L., 2001b. The uses and abuses of the concept of ‘decline’ in later Roman history, A brief comment, in: Lavan L., (ed.), Recent Research in Late-Antique Urbanism, Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 42, Portsmouth: Journal of Roman Archaeology, 243-245.

Lavan L., 2012. Public Space in Late Antique Ostia, Excavation and Survey in 2008-2011, American Journal of Archaeology 116/4, 649-691.

Lepelley C., 1992. The survival and fall of the classical city in Late Roman Africa, in: Rich J., (ed.), The City in Late Antiquity, Leicester-Nottingham Studies in Ancient Society Volume 3, London: Routledge, 50-76.

Lewit T., 2001. Changing concepts of Late Antiquity, The decline and fall of Gibbonism, Bulletin de l’Antiquité Tardive 10, 33-37.

Liebeschuetz J.H.W.G., 1992. The end of the ancient city, in: Rich J., (ed.), The City in Late Antiquity, Leicester-Nottingham Studies in Ancient Society Volume 3, London: Routledge, 1-49.

Liebeschuetz J.H.W.G., 2001a. Decline and Fall of the Roman City, Oxford: Oxford University Press.

Liebeschuetz J.H.W.G., 2001b. The uses and abuses of  the concept of ‘decline’ in later Roman history, or, Was Gibbon politically incorrect, in: Lavan L., (ed.), Recent Research in Late-Antique Urbanism, Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 42, Portsmouth: Journal of Roman Archaeology, 233-238.

Little L.K., 2007. Plague and the End of Antiquity, The Pandemic of 541-750, New York: Cambridge University Press.

MacKinnon M., 1999. The faunal remains, in Soren D.S., Soren N., (eds.), A Roman villa and late Roman infant cemetery, Excavation at Poggio Gramignano (Lugnano in Teverina), Rome: L’Erma di Bretschneider, 533-594.

MacKinnon M., 2004. Production and Consumption of Animals in Roman Italy, Integrating the Zooarchaeological and Textual Evidence, Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 54, Portsmouth: Journal of Roman Archaeology.

Mackinnon M., 2007. Osteological Research in Classical Archaeology, American Journal of Archaeology 111/3, 473-504.

MacKinnon M., 2011. Faunal Remains, in: Ghisleni M., Vaccaro E., Bowes K., Arnoldus A., MacKinnon M., Marani F., (eds.), Excavating the Roman Peasant I, Excavations at Pievina (GR), Papers of the British School at Rome 79, 120-128.

Mannoni T., 1983. Insediamenti poveri nella Liguria di età romana e bizantina, Rivista di Studi Liguri 49/1-4, 254-264.

Martínez Jiménez J., 2013. Crisis or Crises, The End of Roman Towns in Iberia, Between the Late Roman and Early Umayyad Periods, in: van der Wilt E.M., Martínez Jiménez J., (eds.), Tough Times, The Archaeology of Crisis and Recovery, Proceedings of the Graduate Archaeology at Oxford conferences in 2010 and 2011, British Archaeological Reports International Series 2478, Oxford: Archaeopress, 77-90.

May E., 1985. Wideristhöhe und Langknochenmasse bei Pferden, Ein immer noch aktuelles Problem, Zeitschrift für Säugetierkunde 50, 368-382.

Meadow R.H., 1999. The use of size index scaling techniques for research on archaeozoological collections from the Middle East, in: Becker C., Manhart H., Peters J., Schibler J., (eds.), Historia Animalium Ex Ossibus, Beiträge zur Paläoanatomie, Archäologie, Ägyptologie, Ehtnologie und Geschichte der Tiermedizin, Festschrift für Angela von den Driesch, Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH, 285-300.

Menchelli S., Sangriso P., Genovesi S., 2016. Luni, le campagne 2014-2015 nel settore sud-orientale della città, in: Lusuardi Siena S., Legrottaglie G. (eds.), Dall’Appennino a Luni tra Età Romana e Medioevo, Atti della giornata di studi, Berceto, 26 settembre 2016, Quaderni Centro Studi Lunensi 10, 101-124.

Menchelli S., Sangriso P., Genovesi S., Maccari A., Marcheschi R., Marini S., forthcoming(a). Casa e bottega, un nuovo quartiere presso porta Marina, Quaderni Centro Studi Lunensi 2018.

Menchelli S., Capelli C., Genovesi S., Maccari A., Cabella R., forthcoming(b). Luni, le domus presso Porta Marina, Ceramiche da fuoco, comuni ed anfore dalle stratigrafie tardoantiche, in: LRCW 6, Late Roman Coarse Wares.

Milinković M., 2007. Stadt oder „Stadt“, Frühbyzantinische Siedlungsstrukturen im nördlichen Illyricum, in: Henning J., (ed.), Post-Roman towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium Volume 2, Byzantium, Pliska, and the Balkans, Millennium-Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n.Chr. 5/2, Berlin: Walter de Gruyter, 159-191.

Minniti C., 2005. Analisi dei resti faunistici provenienti da tre pozzi (nn. 6, 7, 11) della Tenuta di Vallerano (Roman, I-II secolo d.C.), in: Fiore I., Malerba G., Chilardi S., (eds.), Atti del 3° Convegno Nazionale di Archeozoologia, Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 419-432.

Nicholas D., 1997. The Growth of the Medieval City, From Late Antiquity to the Early Fourteenth Century, New York: Addison Wesley Longman Inc.

Nicholson O., 2018. The Oxford Dictionary of Late Antiquity, Volume 1-2, Oxford: Oxford University Press.

Niewöhner P., 2017. Urbanism, in: Niewöhner P., (ed.), The Archaeology of Byzantine Anatolia, From the End of Late Antiquity until the Coming of the Turks, Oxford: Oxford University Press, 39-59.

Ostrogorsky G., 1959. Byzantine cities in the Early Middle Ages, Dumbarton Oaks Papers 13, 45-66.

Payne S., 1973. Kill-off patterns in sheep and goats, the mandibles from Aşvan Kale, Anatolian Studies 23, 281-303.

Payne S., Bull G., 1988. Components of variation in measurements of pig bones and teeth, and the use of measurements to distinguish wild from domestic pig remains, Archaeozoologia 2/1,2, 27-66.

Potter T.W., 1992. Roman Italy, London: British Museum Press [Second impression (1987)].

Poulter A.G., 2007. The Transition to Late Antiquity, in: Poulter A.G., (ed.), The Transition to Late Antiquity, On the Danube and Beyond, Proceedings of the British Academy 141, Oxford: Oxford University Press, 1-50.

Prummel W., Bouma J.W., 1997. Animal Offerings at Borgo Le Ferriere (Latium, Italy), Anthropozoologica 25, 531-537.

Raimondo C., 2006. Le città dei Bruttii tra tarda Antichità e Altomedioevo, nuove osservazioni sulla base delle fonti archeologiche, in: Augenti A., (ed.), Le città italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo, Atti del convegno (Ravenna, 26-28 febbraio 2004), Firenze: Edizioni All’Insegna del Giglio, 519-558.

Reece R., 1992. The end of the city in Roman Britain, in: Rich J., (ed.), The City in Late Antiquity, Leicester-Nottingham Studies in Ancient Society Volume 3, London: Routledge, 136-144.

Reese D.S., 2002. Marine Invertebrates, Freshwater Shells, and Land Snails, Evidence from Specimens, Mosaics, Wall Paintings, Sculpture, Jewelry, and Roman Authors, in: Jashemski W.F., Meyer F.G., (eds.), The Natural History of Pompeii, Cambridge: Cambridge University Press, 292-314.

Reitz E.J., Wing E.S., 2008. Zooarchaeology, Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press.

Rhodes P., 1994. Pesci, in: Arthur P., (ed.), Il complesso archeologico di Carminiello ai Mannesi, Napoli (scavi 1983-1984), Galatina: Congedo Editore, 421-422.

Richardson J., 1995. Faunal remains, in: Bon S.E., Jones R., Kurchin B., Robinson D., (eds.), Anglo-American research at Pompeii 1995, Preliminary report, Bradford: Bradford Archaeological Sciences Research, 27-29.

Richardson J., Thompson G., Genovese A., 1997. New directions in economic and environmental research at Pompeii, in: Bon S.E., Jones R., (eds.), Sequence and space in Pompeii, Oxford, 88-101.

Rielly K., 1994. Uccelli, in: Arthur P., (ed.), Il complesso archeologico di Carminiello ai Mannesi, Napoli (scavi 1983-1984), Galatina: Congedo Editore, 405-419.

Rizzetto M., Crabtree P.J., Albarella U., 2017. Livestock Changes at the Beginning and End of the Roman Period in Britain, Issues of Acculturation, Adaptation and Improvement, European Journal of Archaeology 20/3, Animal Husbandry in the Western Roman Empire, A Zooarchaeological Perspective, 535-556.

Rizzo F., Fortunato M.T., Pavolini C., 2013. Una deposizione rituale nell’area della domus ad atrio di Ferento, Journal of Fasti Online 293, 1-27, consulted on July 10 2018 on http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2013-293.pdf.

Robertson W., 1769. The History of the Reign of the Emperor Charles V, With a View of the Progress of Society in Europe, from the Subversion of the Roman Empire, to the Beginning of the Sixteenth Century, London: W. and W. Strahan.

Rostovtzeff M., 1926. The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford: Clarendon Press.

Salvadori F., forthcoming. The transition from late antiquity to early Middle Ages in Italy, A zooarchaeological perspective, Quaternary International 2018.

Santini F., 2013. Il santuario di S. Angelo di Civitella (Pescorocchiano, Rieti), pratiche cultuali, in: Ghini G., Mari Z., (eds), Lazio e Sabina 9, Atti del Convegno, Nono Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina, Roma, 27-29 marzo 2012, Roma: Edizioni Quasar, 155-160.

Saradi H.G., 2006. The Byzantine City in the Sixth Century, Literary Images and Historical Reality, Athens: Socity of Messenian Archaeological Studies.

Scali S., 1987. I resti animali, in: Barbieri G., (ed.), L’alimentazione nel mondo antico, Gli Etruschi, Rome: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 87.

Scali S., 1993a. Appendix 1, I Resti Faunistici Proveniente dalle Case Romane di Cosa (Ansedonia), in: Bruno V.J., Scott R.T., (eds.), Cosa IV, The houses, Memoirs of the American Academy in Rome 38, 193-200.

Scali S., 1993b. Animal bones from Forum SW/SE cistern, in: Brown F.E., Richardson E.H., Richardson L., (eds.), Cosa III, The buildings of the forum, Memoirs of the American Academy in Rome 37, 296-298.

Silver I.A., 1963. The Ageing of Domestic Animals, in: Brothwell D., Higgs E., (eds.), Science in Archaeology, A Comprehensive Survey of Progress and Research, Bristol: Thames and Hudson, 250-268.

Skinner P., 1994. Urban Communities in Naples, 900-1050, Papers of the British School at Rome 62, 279-299.

Sorrentino C., 1981a. La fauna, in: Berggren E., Berggren K., (eds.), San Giovenale, Excavations in Area B 1957-1960, Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom, Series prima in 4°, 26, Volume 2/2, Lund: C.W.K. Gleerup, 58-64.

Sorrentino C., 1981b. La fauna, in: Olinder B., Pohl I., (eds.), San Giovenale, The semisubterranean building in Area B, Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom, Series prima in 4o, 26, Volume 2/4, Lund: C.W.K. Gleerup, 85-89.

Sorrentino C., 1989. Il Sus scrofa L. come offerta funebre, la sua distribuzione nelle tombe della necropoli romana del ‘Cantone’ a Collelongo (L’Aquila, Abruzzo, Italia), in: Meniel P., (ed.), Animal et pratiques religieuses, les manifestations matérielles, Anthropozoologica 3, Paris: CNRS, 119-126.

Sorrentino C., Giuseppe Z., Manzi F., 2000. Materiale osteologico animale, in: Bruni S., (ed.), Le navi antiche di Pisa, Ad un anno dell’inizio delle ricerche, The Ancient ships of Pisa, after a year of work, Florence: Polistampa, 329-349.

Tagliacozzo A., 1989. L’analisi dei resti faunistici dell’area sacra di S. Omobono, in: Il viver quotidiano in Roma arcaica, Materiali degli scavi del Tempio Arcaico nell’area sacra di S. Omobono, Rome: Procom, 65-69.

Tagliacozzo A., 1990. I resti ossei faunistici di Musarna, Mélanges de l’Ecole française de Rome, Antiquité 102, 479-480.

Tagliacozzo A., 1993. I reperti faunistici, in: Pavolini C., (ed.), Caput Africae I, Rome: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 252-278.

Tagliacozzo A., 1995. I resti ossei faunistici, in: Santrot M.-H., Santrot J., (eds.), Fouilles de l’École Française de Rome à Bolsena (Poggio Moscini) VII, La citerne 5 et son mobilier, Mélanges d’Archéologie et d’Histoire Supplement 6, Rome: École Françasie de Rome, 323-347.

Toynbee J.M.C., 1973. Animals in Roman Life and Art, London: Thames and Hudson.

Vaccaro E., MacKinnon M.., 2013. Changes in the economic locale, ceramic and faunal evidence, in: Vaccaro E., Ghisleni M., Arnoldus-Huyzendveld A., Grey C., Bowes K., (eds.), Excavating the Roman Peasant II, Excavations at Case Nuove, Cinigiano (GR), Papers of the British School at Rome 81, 145-154.

Vanhaverbeke H., Martens F., Waelkens M., Poblome J., 2004. Late Antiquity in the Territory of Sagalassos (Pisidia, SW Turkey), in: Bowden W., Lavan L., Machado C., (eds.), Recent Research on the Late Antique Countryside, Late Antique Archaeology 2, Leiden/Boston: Brill, 247-279.

Vanhaverbeke H., Martens F., Waelkens M., 2007. Another View on Late Antiquity, Sagalassos (SW Anatolia), its Suburbium and its Countryside in Late Antiquity, in: Poulter A.G., (ed.), The Transition to Late Antiquity, On the Danube and Beyond, Proceedings of the British Academy 141, Oxford: Oxford University Press, 611-648.

Vermeulen F.M.R., 2012. Potentia, A Lost New Town, in: Christie N., Augenti A., (eds.), Urbes Extinctae, Archaeologies of Abandoned Classical Towns, Farnham: Ashgate, 77-95.

Verslype L., Brulet R., 2004. Terres Noires, Dark Earth, Actes de la table-ronde international tenue à Louvain-la-Neuve, les 09 et 10 novembre 2001, Louvain-la-Neuve: Universitè Catholique de Louvain.

Volpe G., 2006. Città apule fra destrutturazione e trasformazione, i casi di Canusium ed Herdonia, in: Augenti A., (ed.), Le città italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo, Atti del convegno (Ravenna, 26-28 febbraio 2004), Firenze: Edizioni All’Insegna del Giglio, 587-559

Von den Driesch A., 1976. A guide to the Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites, Peabody Museum Bulletins 1, Cambridge: Harvard University.

Von den Driesch A., Boessneck J., 1974. Kritische Anmerkungen zur Widerristhöhenberechnung aus Längenmassen vor- und frühgeschichtlicher Tierknochen, Säugetierkundliche Mitteilungen 22, 325-348.

Wacher J., 1975. The Towns of Roman Britain, London: B.T. Batsford LTD.

Walmsley A., 1996. Byzantine Palestine and Arabia, Urban Prosperity in Late Antiquity, in: Christie N., Loseby S.T., (eds.), Towns in Transition, Urban Evolution in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Aldershot: Scolar Press, 126-158.

Ward-Perkins B., 1977. Lo scavo nella zona nord del Foro (CS), in: Frova A., (ed.), Scavi di Luni II, Relazione delle campagne di scavo 1972-1973-1974, Roma: Giorgio Bretschneider, 633-638.

Ward-Perkins B., 1981a. Luni, The Prosperity of the town and its territory, in: Barker G., Hodges R., (eds.), Archaeology and Italian Society, Prehistoric, Roman and Medieval Studies, Papers in Italian Archaeology II, British Archaeological Reports International Series 102, Oxford: British Archaeological Series, 179-190.

Ward-Perkins B., 1981b. Two Byzantine Houses at Luni, Papers of the British School at Rome 49, 91-98.

Ward-Perkins B., 1996. Urban Continuity, in: Christie N., Loseby S.T., (eds.), Towns in Transition, Urban Evolution in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Aldershot: Scolar Press, 4-17.

Ward-Perkins B., 1997. Continuitists, Catastrophists, and the Towns of Post-Roman Northern Italy, Papers of the British School at Rome 65, 157-176.

Ward-Perkins B., 2001. The uses and abuses of the concept of ‘decline’ in later Roman history, A brief comment, in: Lavan L., (ed.), Recent Research in Late-Antique Urbanism, Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 42, Portsmouth: Journal of Roman Archaeology, 239-241.

Ward-Perkins B., 2005. The Fall of roman and the End of Civilization, Oxford: Oxford University Press.

Whittow M., 1990. Ruling the Late Roman and Early Byzantine City, A Continuous History, Past and Present 129, 3-29.

Whittow M., 1996. The Making of Orthodox Byzantium, 600-1025, London: MacMillan.

Whittow M., 2001. The uses and abuses of the concept of ‘decline’ in later Roman history, Was Gibbon politically incorrect, or just wrong, in: Lavan L., (ed.), Recent Research in Late-Antique Urbanism, Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 42, Portsmouth: Journal of Roman Archaeology, 241-243.

Wickham C., 1981. Early Medieval Italy, Central Power and Local Society 400-100, London: Routledge.

Wickham C., 1988. La Città Altomedievale, Una Nota sul Dibattito in Corso, Archeologia Medievale 15, 649-651.

Wickham C., 2005. Framing the Early Middle Ages, Europe and the Mediterranean 400-800, Oxford: Oxford University Press.

Wilkens B., 1991. I resti faunistici, in: Ciampoltrini G., Rendini P., Wilkens B., (eds.), L’alimentazione nell’abitato etrusco di Montecatino in Val Freddana (Lucca), Studi Etruschi 56, 275-284.

Zavagno L., 2009. Cities in Transition, Urbanism in Byzantium between Late Antiquity and the Early Middle Ages (AD 500-900), British Archaeological Reports International Series 2030, Oxford: Archaeopress.

 

Internetsources

Baron H., Reuter A.E., Marković N., 2018. Rethinking ruralization in terms of resilience, Subsistence strategies in sixth-century Caričin Grad in the light of plant and animal bone finds, Quaternary International, 1-17, consulted on July 9 2018 on https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618217302707.

Giudice A., 2013. Il tardoantico, decline o trasformazione, Frankfurter elektronische Rundschau zur Altertumskunde 21, 1-19, consulted on June 13 2018 op http://www.fera-journal.eu/index.php/ojs-fera/article/view/150.

Widrig W., 2002. The Via Gabina villas sites 10, 11 and 12, consulted on July 10 2018 on http://viagabina.rice.edu/index.html.

MacKinnon M., 2010. Pievina, Preliminary Zooarchaeological Report, The Roman Peasant Project, Data and Preliminary Reports, 1-22, consulted on July 10 2018 on https://www.sas.upenn.edu/romanpeasants/reports.html.

Clark G., 1990. The Via Gabina villas sites 10, 11 and 13, Faunal Remains, consulted on July 10 2018 http://viagabina.rice.edu/bones/index.html.

 

Antique sources

Libanius, Orations: Norman A.F., (ed.), 1969. Selected Orations, Volume I, Julianic Orations, Loeb Classical Library 451, Cambridge: Harvard University Press.

Pliny the elder, Naturalis Historia 3-7: Rackham H., (ed.), 1942. Natural History, Volume II, Books 3-7, Loeb Classical Library 352, Cambridge: Harvard University Press.

Pliny the elder, Naturalis Historia 8-11: Rackham H., (ed.), 1940. Natural History, Volume III, Books 8-11, Loeb Classical Library 353, Cambridge: Harvard University Press.

Pliny the elder, Naturalis Historia 12-16: Rackham H., (ed.), 1945. Natural History, Volume IV, Books 12-16, Loeb Classical Library 370, Cambridge: Harvard University Press.

Martial, Epigrammaton Libri 11-14: Shackleton Bailey D.R., (ed.), 1993. Epigrams, Volume III, Books 11-14, Loeb Classical Library 480, Cambridge: Harvard University Press.

Strabo, Geographika 3-5: Jones H.L., (ed.), 1923. Geography, Volume II, Books 3-5, Loeb Classical Library 50, Cambridge: Harvard University Press. 

Download scriptie (5.87 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. dr. Frank Vermeulen, Prof. Veerle Linseele