Werken klassieke taxibedrijven binnenkort samen met Uber?

Luca
De Ridder

Initiatieven zoals Uber en Airbnb zijn alomtegenwoordig. Tal van ‘disruptieve’ internetdiensten zijn onlangs in een korte tijd enorm populair geworden en hebben een snelle internationale groei meegemaakt. In de gevallen van Uber en Airbnb heeft dit initieel tot onvrede geleid bij de klassieke taxi- en hotelsectoren. Hoe hebben klassieke bedrijven ondertussen besloten om om te gaan deze vernieuwingen? En klopt het beeld dat de meeste klassieke ondernemingen zich bedreigd voelen, of zijn tal van gevestigde ondernemingen er ook helemaal gerust dat er niet zo veel zal veranderen?  Luca De Ridder (Universiteit Antwerpen) trachtte deze vragen te beantwoorden in zijn masterthesis.

 

Innovaties die hele sectoren ontwrichten en de regels van het spel herschrijven, zijn niet nieuw. In de negentiende eeuw had Henry Ford dit al verwezenlijkt door zijn bekende Model T uit te brengen. Daarmee maakte hij van de auto toegankelijke koopwaar voor het brede publiek en ontwrichte hij de toenmalige autosector. Professor Clayton Christensen (Harvard Business School) stelde in het begin van de jaren ’90 een theorie op om te verklaren hoe de meest succesvolle bedrijven hun koppositie verliezen aan kleine startups met schijnbaar eenvoudige innovaties. Is deze theorie ook toepasbaar op hedendaagse internetdiensten zoals Uber? Na een grondig literatuuronderzoek bleek dat de theorie over disruptieve innovatie - die het woord ‘disruptie’ overigens populair maakte bij het grote publiek - enkel opgesteld is op basis van gegevens uit de sector van hardeschijfproducenten. Deze sector is hoogtechnologisch en kan niet zomaar vergeleken worden met een internetdienst uit Silicon Valley, die minder op de productie van fysieke zaken gericht is. Desondanks wordt ze veelvuldig toegepast en worden tal van initiatieven te pas en te onpas ‘disruptief’ genoemd - hoewel Christensens theorie van disruptieve innovatie voor meer nuance pleit. Een belangrijk verschilpunt leek te zijn dat klassieke dienstenbedrijven meer mogelijkheden hebben om op vernieuwingen te reageren dan productiebedrijven. Dit omdat het goed mogelijk is dat de nodige investeringen om een alternatief uit te werken, lager zijn in een dienstensector. Om de theorie van Christensen toe te passen op moderne internetdiensten, moest ze dus worden aangevuld met de manieren waarop dienstenbedrijven kunnen reageren op ontwrichtende innovatie.

 

Protesteren, negeren of kopiëren?

Om na te gaan op welke manieren de traditionele economie reageert op een radicale vernieuwing, voerde Luca De Ridder een reeks diepte-interviews uit met verschillende partijen. Zowel klassieke ondernemingen, als disruptieve initiatieven, als sectorfederaties kwamen aan bod. Dit onderzoek werd gevoerd in de HR-sector en in de sector van de juridische dienstverlening: beide worden op dit moment geconfronteerd met nieuwe internetdiensten die hun huidige aanbod mogelijks kunnen vervangen. Uit deze reeks interviews bleek dat klassieke ondernemingen op de meest uiteenlopende manieren reageren op disruptie. Sommige voelen zich inderdaad ernstig bedreigd en proberen het initiatief na te bootsen of juist te saboteren voor het groot kan worden. Andere zien dan weer tal van mogelijkheden tot samenwerking met de initiatieven - daarbij kunnen ze startups zelfs aanmoedigen om disruptieve toepassingen te bedenken, die ze vervolgens overnemen, om zodoende hun eigen innovatie-inspanningen te kunnen verlichten. Een laatste groep van ondernemingen voelt zich zelfs gewoonweg niet bedreigd door de nieuwe diensten en voeren geen veranderingen door aan hun eigen manier van werken. 

 

De taxi- en hotelsectoren hebben uitgebreid geprotesteerd tegen de komst van Uber en Airbnb. In andere sectoren heeft men eveneens disrupties proberen te verhinderen, maar evengoed hebben klassieke ondernemingen deze zaken genegeerd of manieren gezocht om er actief mee samen te werken. Als het blijkt dat een innovatie niet terug te dringen is, loont het misschien het meest de moeite voor beide partijen - traditioneel bedrijf en disruptieve initiatiefnemer - om samen te werken en de sterktes van beide combineren?

Bibliografie

Adecco Group. (2016). The HR services industry. Retrieved from http://annualreport2015.adecco.com/uploads/tx_dlcenter/05-Adecco-AR-201…- services-industry.pdf

Barclay Simpson. (2018). Introduction to the interim market. Retrieved May 24, 2018, from https://www.barclaysimpson.com/introduction-to-the-interim-market

Bergek, A., Berggren, C., Magnusson, T., & Hobday, M. (2013). Technological discontinuities and the challenge for incumbent firms: Destruction, disruption or creative accumulation?. Research Policy, 42(6-7), 1210-1224.

Bohnsack, R., & Pinkse, J. (2017). Value Propositions for Disruptive Technologies: Reconfiguration Tactics in the Case of Electric Vehicles. California Management Review, 59(4), 79-96.

Bohnsack, R., Pinkse, J., & Kolk, A. (2014). Business models for sustainable technologies: Exploring business model evolution in the case of electric vehicles. Research Policy, 43(2), 284-300. Brachmann, S. (2014). The Rise and Fall of the Company that Invented Digital Cameras. Retrieved

May 18, 2018, from http://www.ipwatchdog.com/2014/11/01/the-rise-and-fall-of-the-

company-that-invented-digital-cameras/id=51953/

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2012). Race Against The Machine: How The Digital Revolution Is

Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and The Economy. Retrieved from http://digital.mit.edu/research/briefs/brynjolfsson_McAfee_Race_Against… dp

Central Intelligence Agency. (2018). GDP - Composition, by sector of origin. Retrieved December 9, 2017, from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012…

Chandy, R. K., & Tellis, G. J. (2000). The incumbent’s curse? Incumbency, size, and radical product innovation. Journal of marketing, 64(3), 1-17.

Chen, C., Zhang, J., & Guo, R. S. (2016). The D-Day, V-Day, and bleak days of a disruptive technology: A new model for ex-ante evaluation of the timing of technology disruption. European Journal of Operational Research, 251(2), 562-574.

Chen, J., Zhu, Z., & Zhang, Y. (2017). A study of factors influencing disruptive innovation in Chinese SMEs. Asian Journal of Technology Innovation, 25(1), 140-157.

Christensen, C. M. (1992a). EXPLORING THE LIMITS OF THE TECHNOLOGY S- CURVE. PART I: COMPONENT TECHNOLOGIES. Production and Operations Management, 1(4), 334-357.

Christensen, C. M. (1992b). Exploring the limits of the technology S-curve. Part II: Architectural technologies. Production and Operations Management, 1(4), 358-366.

Christensen, C. M. (1993). The Rigid Disk Drive Industry: A History of Commercial and Technological Turbulence. The Business History Review, 67(4), 531-588.

Christensen, C. M. (1997a). The innovator's dilemma. Boston, MA: Harvard Business School Press. Christensen, C. M. (1997b). Patterns in the Evolution of Product Competition. European

Management Journal, 15(2), 117-127.

Christensen, C. M. (2006). The ongoing process of building a theory of disruption. Journal of Product

innovation management, 23(1), 39-55.

Christensen, C. M., & Armstrong, E. G. (1998). Disruptive Technologies:A Credible Threat to Leading

Programs in Continuing Medical Education? The Journal of Continuing Education in the

Health Professions, 18(2), 69-80.

Christensen, C. M., & Bower, J. L. (1996). Customer power, strategic investment and the failure of

leading firms. Strategic Management Journal, 17(3), 197-218.

Christensen, C. M., & Raynor, M. (2003). The innovator' solution. Boston, MA: Harvard Business

Review Press.

Christensen, C. M., & Rosenbloom, R. S. (1995). Explaining the attacker's advantage: Technological

paradigms, organizational dynamics, and the value network. Research policy, 24(2), 233-

257.

Christensen, C. M., Suarez, F. F., & Utterback, J. M. (1998). Strategies for Survival in Fast-Changing

Industries. Management Science, 12(2), 207-220.

Christensen, C. M., Verlinden, M., & Westerman, G. (2002). Disruption, disintegration and the

dissipation of differentiability. Industrial and Corporate Change, 11(5), 955-993. Christensen, C., & Raynor, M. (2013). The innovator's solution: Creating and sustaining successful

growth. Harvard Business Review Press.

Cornell University, INSEAD, & World Intellectual Property Organization. (2017). The Global

Innovation Index 2017. Retrieved from https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-

report

Danneels, E. (2004). Disruptive technology reconsidered: A critique and research agenda. Journal of

product innovation management, 21(4), 246-258.

Day, G. S. (1994). The Capabilities of Market-Driven Organizations. Journal of Marketing, 58, 37-52. De Pelsmacker, P. & van Kenhove, P. (2010). Marktonderzoek: methoden en toepassingen.

Amsterdam, the Netherlands: Pearson Education.

2

De Wit, B., & Meyer, R. (2010). Strategy synthesis: Resolving strategy paradoxes to create competitive advantage. Cengage Learning EMEA.

Deloitte. (2013). The Aging Workforce: Finding the silver lining in the talent gap. Retrieved from https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-capital/articles/aging-…

Deloitte. (2016). Future Trends for Legal Services. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Legal/d…- future-trends-for-legal-services.pdf

Dyer, J. H., Gregersen, H. B., & Christensen, C. (2008). Entrepreneur behaviors, opportunity recognition, and the origins of innovative ventures. Strategic Entrepreneurship Journal, 2(4), 317-338.

European Commission. (2016). European Innovation Scoreboard. Retrieved from https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e1b…- ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31234102

Eurostat. (2017, April 3). Innovation statistics. Retrieved December 9, 2017, from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Innovation_…

EY. (n.d.). How did disruption become mainstream? Retrieved December 9, 2017, from http://www.ey.com/gl/en/issues/business-environment/ey-megatrends-under…- disruption

Fan, L., & Suh, Y. H. (2014). Why do users switch to a disruptive technology? An empirical study based on expectation-disconfirmation theory. Information & Management, 51(2), 240-248.

Federgon. (2015). Foresight 2020. Retrieved from http://www.foresight2020.be/files/FEDERGON- foresight-A4-NL.pdf

Flexmarkt. (2018). ABN: ‘Uitzendbranche kan honderden miljoenen euro’s mislopen’. Retrieved May 24, 2018, from https://www.flexmarkt.nl/arbeidsmarkt/uitzendbranche-honderden- miljoenen-euros-mislopen/

Ganguly, A., Das, N., & Farr, J. V. (2017). The Role of Marketing Strategies in Successful Disruptive Technologies. International Journal of Innovation and Technology Management, 14(03), 1750016.

Glaser B, Strauss A. 1967. The Discovery of Grounded Theory. Chicago, IL: Aldine. Govindarajan, V., & Kopalle, P. K. (2006a). The usefulness of measuring disruptiveness of innovations ex post in making ex ante predictions. Journal of product innovation

management, 23(1), 12-18.

3

Govindarajan, V., & Kopalle, P. K. (2006b). Disruptiveness of innovations: measurement and an assessment of reliability and validity. Strategic Management Journal, 27(2), 189-199.

Gulati, R., & Garino, J. (2000). Get the right mix of bricks & clicks. Harvard business review, 78(3), 107-14.

Guttentag, D. A., & Smith, S. L. (2017). Assessing Airbnb as a disruptive innovation relative to hotels: Substitution and comparative performance expectations. International Journal of Hospitality Management, 64, 1-10.

Hagedoorn, J. (1993). Understanding the rationale of strategic technology partnering: Interorganizational modes of cooperation and sectoral differences. Strategic management journal, 14(5), 371-385.

Harvard Business School. (2018). Clayton M. Christensen - Kim B. Clark Professor of Business Administration. Retrieved May 19, 2018, from https://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6437

Henderson, R. (2006). The innovator's dilemma as a problem of organizational competence. Journal of Product Innovation Management, 23(1), 5-11.

Henderson, R. M., & Clark, K. B. (1990). Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms. Administrative Science Quarterly, 9(30), 439-465.

Hüsig, S. (2013). The disruptive potential of PWLAN at the country-level: The cases of Germany, the UK, and the USA. Telecommunications Policy, 37, 1060-1070.

Husig, S., & Hipp, C. (2009). The disruptive potential of Wi-Fi in the German hotspot market. International Journal of Mobile Communications, 7(6), 615-631.

Hwang, J., & Christensen, C. M. (2008). Disruptive Innovation In Health Care Delivery: A Framework For Business-Model Innovation. Health Affairs, 27(5), 1329-1335.

Information Services Group. (2018). The HR Consolidation Wave Continues. Retrieved from https://www.isg-one.com/docs/default-source/default-document-library/ao…- consolidation-wave.pdf?sfvrsn=0

Jurvetson, S. (2010). The Pace of Innovation Never Falters. Retrieved May 16, 2018, from https://www.technologyreview.com/s/417600/the-pace-of-innovation-never-…

Karimi, J., & Walter, Z. (2015). The role of dynamic capabilities in responding to digital disruption: A factor-based study of the newspaper industry. Journal of Management Information Systems, 32(1), 39-81.

4

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

Kothman, I., & Faber, N. (2016). How 3D printing technology changes the rules of the game: Insights from the construction sector. Journal of Manufacturing Technology Management, 27(7), 932-943.

Kranz, J. J., Hanelt, A., & Kolbe, L. M. (2016). Understanding the influence of absorptive capacity and ambidexterity on the process of business model change–the case of on-premise and

cloud-computing software. Information Systems Journal, 26(5), 477-517.

Langlois, R. N., & Robertson, P. L. (1992). Networks and innovation in a modular system: Lessons

from the microcomputer and stereo component industries. Research Policy, 21(4), 297-313. Legaltrek. (2016, April 16). What Is NewLaw and How It Is Changing the Legal Industry Forever.

Retrieved May 2, 2018, from https://legaltrek.com/blog/2016/04/what-is-newlaw-and-

how-it- is-changing-the-legal-industry-forever/

Leifer, R., O'connor, G. C., & Rice, M. (2001). Implementing radical innovation in mature firms: The

role of hubs. The Academy of Management Executive, 15(3), 102-113. Levinthal, D. A., & March, J. G. (1993). The myopia of learning. Strategic management

journal, 14(S2), 95-112.

Lin, C., Zhang, Z., & Yu, C. (2015). Measurement and empirical research on low-end and new market

disruptive innovation. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 18(6), 827-839.

doi:10.1080/09720502.2015.1108092

Lui, A. K., Ngai, E. W., & Lo, C. K. (2016). Disruptive information technology innovations and the cost

of equity capital: The moderating effect of CEO incentives and institutional

pressures. Information & Management, 53(3), 345-354.

Madjdi, F., & Hüsig, S. (2011). The response strategies of incumbent mobile network operators on

the disruptive potential of public W-LAN in Germany. Telecommunications Policy, 35(6),

555-567.

Markides, C. (2006). Disruptive innovation: In need of better theory. Journal of product innovation

management, 23(1), 19-25.

Marx, M., Gans, J. S., & Hsu, D. H. (2014). Dynamic commercialization strategies for disruptive

technologies: Evidence from the speech recognition industry. Management Science, 60(12),

3103-3123.

McDermott, C. M., & O’Connor, G. C. (2002). Managing radical innovation: an overview of emergent

strategy issues. Journal of product innovation management, 19(6), 424-438.

5

McGrath, R. G. (2013, November 25). The Pace of Technology Adoption is Speeding Up. Retrieved May 16, 2018, from https://hbr.org/2013/11/the-pace-of-technology-adoption-is-speeding- up

McKinsey & Company. (2015). The four global forces breaking all the trends. Retrieved December 9, 2017, from https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate- finance/our-insights/the-four-global-forces-breaking-all-the-trends

McKinsey & Company. (n.d.). Growth & Innovation. Retrieved December 9, 2017, from https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-fina…- help-clients/growth-and-innovation

Novotny, M., & Laestadius, S. (2014). Beyond papermaking: technology and market shifts for wood- based biomass industries–management implications for large-scale industries. Technology Analysis & Strategic Management, 26(8), 875-891.

Obal, M. (2013). Why do incumbents sometimes succeed? Investigating the role of interorganizational trust on the adoption of disruptive technology. Industrial Marketing Management, 42(6), 900 –908.

Pervez, T., Maritz, A., & De Waal, A. (2013). Innovation and social entrepreneurship at the bottom of the pyramid-A conceptual framework. South African Journal of Economic

Management Sciences, 16(5), 54-66.

Prahalad, C. K., & Bettis, R. A. (1986). The dominant logic: A new linkage between diversity and performance. Strategic management journal, 7(6), 485-501.

Prajogo, D. (2006). The Relationship between Innovation and Business Performance—A Comparative Study between Manufacturing and Service Firms. Knowledge and Process Management, 13(3), 218-225.

PwC. (2013). Unleashing the power of innovation. Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/innovationsurvey/files/innovation_full_report…

Recker, J. (2013). Scientific Research in Information Systems. Heidelberg, Germany: Springer. Ribstein, L. (2010). The Death Of Big Law. Wisconsin Law Review, 3, 749-815.

Rosenbloom, R. S., & Christensen, C. M. (1994). Technological discontinuties, organizational

capabilities, and strategic commitments. Industrial and corporate change, 3(3), 655-685. Sandström, C. G. (2016). The non-disruptive emergence of an ecosystem for 3D Printing—Insights

from the hearing aid industry's transition 1989–2008. Technological Forecasting and Social Change, 102, 160-168.

6

Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. Social Science Electronic Publishing, 25(1), 90-91.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. Chichester, United Kingdom: John Wiley & Sons.

Slater, Stanley F. and Narver, John C. (1998). Customer-Led and Market-Oriented: Let’s Not Confuse the Two. Strategic Management Journal 19(10), 1001–1006.

Sood, A., & Tellis, G. J. (2011). Demystifying disruption: a new model for understanding and predicting disruptive technologies. Marketing Science, 30(2), 339-354.

Tellis, G. J. (2006). Disruptive technology or visionary leadership?. Journal of Product Innovation Management, 23(1), 34-38.

The Boston Consulting Group. (2017). Innovation in 2016. Retrieved December 9, 2017, from https://www.bcg.com/publications/2017/growth-innovation-in-2016.aspx

The White House - Washington. (2015). A Strategy for American Innovation. Retrieved from https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/strategy_for_a… oi_october_2015.pdf

Tushman, M. L., & Anderson, P. (1986). Technological Discontinuities and Organizational Environments. Administrative Science Quarterly, 31(3), 439-465.

Useem, J. (1999, September 6). Internet Defense Strategy: Cannibalize Yourself. Retrieved April 19, 2018, from

http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/1999/09/06…

.htm

Vlaamse Regering. (2014). Beleidsnota 2014-2019. Retrieved from

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-w…-

wetenschap-en-innovatie

Wagner, M. (2016). Managing disruptive innovation with technology acquisitions: the informing

case of software-based high-technology industries. Technology Analysis & Strategic

Management, 28(8), 979-991.

Weeks, M. R. (2015). Is disruption theory wearing new clothes or just naked? Analyzing recent

critiques of disruptive innovation theory. Innovation, 17(4), 417-428. Wetfeet. (2012). Industry Overview: Human Resources. Retrieved May 24, 2018, from

https://www.wetfeet.com/articles/industry-overview-human-resources

Wolak, R., Kalafatis, S., & Harris, P. (1998). An Investigation Into Four Characteristics of Services.

Journal of Empirical Generalisations in Marketing Science, 3, 22-43.

7

World Intellectual Property Organization. (2017, March 15). Record Year for International Patent Applications in 2016; Strong Demand Also for Trademark and Industrial Design Protection. Retrieved December 9, 2017, from http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0002.html

Yu, D., & Hang, C. C. (2011). Creating technology candidates for disruptive innovation: Generally applicable R&D strategies. Technovation, 31(8), 401-410.

Download scriptie (2.41 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. dr. Liselore Berghman