Zijn smartphones en apps toegankelijk voor mensen met een beperkte arm-handfunctie?

Charlotte
Claes

“For most people, technology makes things easier. For people with disabilities, technology makes things possible.”  - Mary Pat Radabaugh (IBM)

Smartphones en apps zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We gebruiken ze de hele dag door voor sociaal contact, mobiel bankieren, entertainment en werk. Voor mensen met een beperking komen daar nog extra voordelen bij, maar het is net die groep die vaak op problemen botst bij het effectieve gebruik ervan. Waar houden zij rekening mee als ze een smartphone of app (willen) gebruiken? Recent kwalitatief onderzoek zoemt voor het eerst in op de factoren die invloed hebben bij mensen met een beperkte arm-handfunctie, de doelgroep waar ook de onderzoekster zelf toe behoort.

Vooral de fysieke toegankelijkheid van smartphones en apps blijkt een probleem te zijn. Applicaties vereisen (multi-touch)bewegingen en gaan uit van een goede motorische controle, die voor mensen met een beperking toegangsbarrières kunnen creëren. Nochtans kunnen smartphones en apps er voor zorgen dat zij net actiever zijn in hun sociaal netwerk, taken efficiënter kunnen uitvoeren, meer autonomie en zelfvertrouwen krijgen én, heel belangrijk: noodhulp kunnen inroepen.

Om de factoren te achterhalen die een invloed hebben op de adoptie van smartphones en apps bij mensen met een beperkte arm-handfunctie, wordt in dit onderzoek het adoptiemodel UTAUT2 gebruikt. Onder adoptie begrijpen we de fases die iemand zowel mentaal als in gedrag doorloopt vooraleer hij of zij een nieuw product al dan niet probeert, koopt of blijft gebruiken. Dit specifieke model werd gekozen omdat het focust op zeven factoren waar een consument rekening mee houdt voordat hij of zij een nieuwe technologie gaat adopteren.

apps

Welke factoren zijn belangrijk?

De onderzoekster interviewde veertien mensen met een beperkte arm-handfunctie om zo de factoren waar zij rekening mee houden in kaart te brengen. Wat opvalt in de resultaten is dat er een duidelijk verschil is tussen het gedrag van mensen die geen gebruik maken van een besturingssysteem en zij die werken met Tecla of Housemate. Dat zijn scansystemen die via een externe sensor bediend worden met hoofd, kin of lippen. Die laatste groep stelt compatibiliteit van de smartphone met het systeem als absolute voorwaarde voorop. Bij de anderen is de fysieke toegankelijkheid van het toestel zelf de belangrijkste factor, ook al staat de gebruiksvriendelijkheid voor deze mensen nog niet op punt. Langs de ene kant is gebruiksvriendelijkheid dus een voorwaarde, maar tegelijk ook niet omdat de doelgroep de smartphone sowieso gebruikt ondanks de tekortkomingen.

Om de gebreken van de technologie op te vangen doen de deelnemers van dit onderzoek suggesties om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. In de eerste plaats willen ze niets veranderen aan de smartphone zelf, maar willen ze hulpstukken zoals bijvoorbeeld een vingercamera. Zo is er toch een mogelijkheid is om foto’s te trekken, iets wat maar twee van de ondervraagden zelfstandig konden doen. Omdat er een tweestrijd is tussen grootte en zwaarte zou het verminderen van het gewicht ook een grote hulp zijn. De steeds populairder wordende spraaktechnologie blijkt ook nog niet op punt te staan en vereist vaak nog het induwen van knoppen voor ze volwaardig gebruikt kan worden. Diezelfde knoppen aan de zijkant en voorkant van de smartphone zorgen tegelijk voor een beperkte toegankelijkheid bij andere toepassingen. Het wegwerken van multi-touchbewegingen of de optie om oogbediening te gebruiken zouden mooie extra’s zijn.

image

Bij het kiezen van een app is de te leveren inspanning cruciaal bij mensen met een beperkte arm-handfunctie. Ze vermijden apps met te veel clicks en multi-touchbewegingen. Dit is anders bij mensen die werken met een assisterend besturingssysteem. Voor hen is compatibiliteit met hun systeem opnieuw het allerbelangrijkste. Bij sommige types van apps komen bepaalde factoren sterker naar boven dan bij anderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de prestaties van een banking app of een andere nuttige toepassing, die een duidelijk voordeel moeten opleveren voor ze gebruikt worden. Buiten apps waarbij het doel is om te entertainen, verwacht de doelgroep geen rechtstreeks plezier van apps die andere functies vervullen. De meeste geïnterviewden willen liever niet betalen voor apps, maar zijn soms wel verplicht om ze te kopen om de bediening van hun smartphone gemakkelijker te maken. Ten slotte is ook de sociale invloed van anderen niet te onderschatten: indien anderen apps aanraden is de doelgroep snel geneigd om deze ook te proberen.

Conclusie: compatibiliteit en gebruiksvriendelijkheid zijn het belangrijkste

De doelgroep kan uiteindelijk onderverdeeld worden in twee categorieën: zij die compatibiliteit het belangrijkste vinden (diegenen met een besturingssysteem) en zij die zonder werken en gebruiksvriendelijkheid vooropstellen. Ondanks dat de mensen in de eerste categorie hun lichaam niet kunnen bewegen, kunnen ze alle apps besturen via het systeem en is de invloed van hun beperking op hun smartphonegebruik gering. De tweede groep kan verder opgesplitst worden op basis van gebruiksgemak: zij die aangeven dat ze hun smartphone en apps vlot kunnen gebruiken en zij die hun gebruik als problematisch beschouwen. Er zijn zelfs geïnterviewden die daarom helemaal géén smartphone gebruiken! De verbeteringssuggesties die naar boven kwamen zijn vooral gericht op design en software. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel voor smartphones en apps volledig toegankelijk en gebruiksvriendelijk zullen zijn zodat mensen met een beperkte arm-handfunctie ze probleemloos kunnen gebruiken. Ontwikkelaars, ontwerpers en investeerders: Go for it!

 

Bibliografie

Aldhaban, F. (2016). Exploratory Study of the Adoption and Use of the Smartphone Technology in Emerging Regions: Case of Saudi Arabia (Onderzoek Portland State University). Geraadpleegd van https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3656&con…

Chib, A., & Jiang, Q. (2014). Investigating Modern-DayTalaria:Mobile Phones and the Mobility-Impaired in Singapore. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(3), 6-9. https://doi.org/10.1111/jcc4.12070

Cho, J., & Erin Lee, H. (2017). Contextualization of motivations determining the continuance intention to use smart devices among people with physical disabilities. Telematics and Informatics, 34(1), 3. https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.05.011

Cugola, G., Ghezzi, C., Pinto, L. S., & Tamburrelli, G. (2014). SelfMotion: A declarative approach for adaptive service-oriented mobile applications. Journal of Systems and Software, 92, 3-2. https://doi.org/10.1016/j.jss.2013.10.057

De Pelmacker, P., & Van Kenhove, P. (2015). Marktonderzoek: Methoden en toepassingen (4e ed.). Amsterdam, Nederland: Pearson Benelux.

Dou, K., Yu, P., Deng, N., Liu, F., Guan, Y., Li, Z., . . . Duan, H. (2017). Patients’ Acceptance of Smartphone Health Technology for Chronic Disease Management: A Theoretical Model and Empirical Test. JMIR mHealth and uHealth, 5(12), 1-22. https://doi.org/10.2196/mhealth.7886

Díaz-Bossini, J., & Moreno, L. (2014). Accessibility to Mobile Interfaces for Older People. Procedia Computer Science, 27, 5-7. https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.02.008

Fehlings, M., Singh, A., Tetreault, L., Kalsi-Ryan, S., & Nouri, A. (2014). Global prevalence and incidence of traumatic spinal cord injury. Clinical Epidemiology, , 3-0. https://doi.org/10.2147/clep.s68889

Farooqi, S. (2013). MANAGEMENT INNOVATION: A KEY DRIVER FOR PROVIDING COMPETITIVE EDGE. Impact Journals, 1(6), 7-10. Geraadpleegd van http://www.impactjournals.us/download.php?fname=--1387001163-2.%20Manag…

Taylor, David G., Voelker, Troy A., & Pentina, I.  (2011). Mobile Application Adoption by Young Adults: A Social Network Perspective (Onderzoek Sacred Heart University). Geraadpleegd van http://digitalcommons.sacredheart.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&…

Hew, J., Lee, V., Ooi, K., & Wei, J. (2015). What catalyses mobile apps usage intention: an empirical analysis. Industrial Management & Data Systems, 115(7), 1-2. https://doi.org/10.1108/imds-01-2015-0028

Jeong, B. K., & Yoon, T. E. (2013). An Empirical Investigation on Consumer Acceptance of Mobile Banking Services. Business and Management Research, 2(1). https://doi.org/10.5430/bmr.v2n1p31

Kim, S. J., Wang, R. J., & Malthouse, E. C. (2015). The Effects of Adopting and Using a Brand's Mobile Application on Customers' Subsequent Purchase Behavior. Journal of Interactive Marketing, 31, 2-8. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2015.05.004

Legner, C., Urbach, N., & Nolte, C. (2016). Mobile business application for service and maintenance processes: Using ex post evaluation by end-users as input for iterative design. Information & Management, 53(6), 8-1. https://doi.org/10.1016/j.im.2016.03.001

Linnhoff, S., & Smith, K. T. (2016a). An examination of mobile app usage and the user’s life satisfaction. Journal of Strategic Marketing, 25(7), 5-8. https://doi.org/10.1080/0965254x.2016.1195857

Linnhoff, S., & Smith, K. T. (2016b). An examination of mobile app usage and the user’s life satisfaction. Journal of Strategic Marketing, 25(7), 5-8. https://doi.org/10.1080/0965254x.2016.1195857

Lu, J. (2014). Are personal innovativeness and social influence critical to continue with mobile commerce? Internet Research, 24(2), 1-3. https://doi.org/10.1108/intr-05-2012-0100

Lu, J., Mao, Z., Wang, M., & Hu, L. (2015a). Goodbye maps, hello apps? Exploring the influential determinants of travel app adoption. Current Issues in Tourism, 18(11), 1-0. https://doi.org/10.1080/13683500.2015.1043248

Mortelmans, D. (2013). Handboek Kwalitatieve Onderzoeksmethode (4e ed.). Leuven, België: Acco.

Muñoz-Leiva, F., Climent-Climent, S., & Liébana-Cabanillas, F. (2017). Determinants of intention to use the mobile banking apps: An extension of the classic TAM model. Spanish Journal of Marketing - ESIC, 21(1), 2-5. https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001

Naftali, M., & Findlater, L. (2014). Accessibility in context. Proceedings of the 16th international ACM SIGACCESS conference on Computers & accessibility - ASSETS '14, . https://doi.org/10.1145/2661334.2661372

Nam, S., & Park, E. (2017). The effects of the smart environment on the information divide experienced by people with disabilities. Disability and Health Journal, 10(2), 2-5. https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2016.11.001

Nevasalo, E. (2013). Factors Affecting Entertainment Mobile Application Adoption (Thesis Aalto University School of Business). Geraadpleegd van https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21299

O Omolade, A., & O Opesade, A. (2017). Predictors of Use of Mobile Applications by University Students in Oyo State, Nigeria. Journal of Information Science, Systems and Technology, 1(1), 34-48. Geraadpleegd van http://arcis.ui.edu.ng/jisst/upload/JISST-Vol1-No1-Predictors%20of%20%2…

Pheeraphuttharangkoon, S. (2015). The Adoption, Use and Diffusion of Smartphones among Adults over Fifty in the UK (Thesis University of Hertfordshire). Geraadpleegd van http://uhra.herts.ac.uk/handle/2299/16558

Reulink, N., & Lindeman, L. (2005). Dictaat kwalitatief onderzoek (Faculty of Science, Nijmegen). Geraadpleegd van http://www.cs.ru.nl/~tomh/onderwijs/om2%20(2005)/om2_files/syllabus/kwa…

Roy, S. (2017). APP ADOPTION AND SWITCHING BEHAVIOR: APPLYING THE EXTENDED TAM IN SMARTPHONE APP USAGE. Journal of Information Systems and Technology Management, 14(2), 2-3. https://doi.org/10.4301/s1807-17752017000200006

S Raja, D. (2016). Bridging the Disability Divide through Digital Technologies (Background paper world development report). Geraadpleegd van http://pubdocs.worldbank.org/en/123481461249337484/WDR16-BP-Bridging-th…

Shen, G. C. (2015). Users' adoption of mobile applications: Product type and message framing's moderating effect. Journal of Business Research, 68(11), 2-3. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.06.018

Shih, Y., & Fang, K. (2004). The use of a decomposed theory of planned behavior to study Internet banking in Taiwan. Internet Research, 14(3), 2-1. https://doi.org/10.1108/10662240410542643

T Morris, J., M Sweatman, W., & L Jones, M. (2016). Smartphone Use and Activities by People with Disabilities: User Survey 2016 (Onderzoek Shepherd Center). Geraadpleegd van http://scholarworks.csun.edu/bitstream/handle/10211.3/190202/JTPD-2017-…

Toegankelijkheid iPhone. (z.d.). Geraadpleegd op 2 augustus 2018, van https://www.apple.com/benl/accessibility/iphone/physical-and-motor-skil…

Veldeman, B. (2016). UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY TOEGEPAST OP WEARABLES (Thesis Universiteit Gent). Geraadpleegd van https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/273/551/RUG01-002273551_2016_000…

Venkatesh, V., & D Davis, F. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal FieldStudies. Management Science, 46(2), 186-204. Geraadpleegd van http://www.jstor.org/stable/2634758

Verkasalo, H., López-Nicolás, C., Molina-Castillo, F. J., & Bouwman, H. (2010a). Analysis of users and non-users of smartphone applications. Telematics and Informatics, 27(3), 2-4. https://doi.org/10.1016/j.tele.2009.11.001

Xu, R., Frey, R. M., Fleisch, E., & Ilic, A. (2016). Understanding the impact of personality traits on mobile app adoption – Insights from a large-scale field study. Computers in Human Behavior, 62, 2-4. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.04.011

Zhong, Y., Weber, A., Burkhardt, C., Weaver, P., & Bigham, J. P. (2015). Enhancing Android accessibility for users with hand tremor by reducing fine pointing and steady tapping. Proceedings of the 12th Web for All Conference on - W4A '15, . https://doi.org/10.1145/2745555.2747277

Download scriptie (2.27 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Professor Annouk Lievens