Economische groei en stabiliteit van China: Herbalancering van de binnenlandse vraag

Valerie
Van Vlieberghe

Reeds vier decennia ondergaat China een buitengewone positieve trend in de economische groei en sociale ontwikkeling. Momenteel is het een wereldspeler op vlak van economie. Dit deels te danken aan hun intrede bij de WTO (World Trade Organisation), dat zorgde voor een afname van handelsbarrières met het Westen. Rekening houdend met de koopkrachtpariteit is China momenteel de grootste wereldeconomie.

Bovendien speelt de overheid een uiterst belangrijke rol in het reilen en zeilen van de Chinese economie. Vroeger, omwille van een gunstige en rendabele input dat voornamelijk gebaseerd was op goedkope arbeid en de alsmaar toenemende vraag uit de westerse landen, werd er grotendeels focus gelegd op export. Nu, omwille van een aantal aspecten die de Chinese en wereldeconomie in het gedrang zou kunnen brengen op lange termijn, heeft de staat beslist deze export gestuurde economie te beperken met het oog op een duurzame economische groei. Deze duurzame groei benadrukt hoofdzakelijk een afname van de inkomensongelijkheid dat China tot op heden ervaart en het aanmoedigen van eerlijke handel met het westen en zijn omringende landen.

Heel veel studies hebben reeds onderzoek gedaan naar het mechanisme hoe een groei in export leidt tot een groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP), wat verder ook omschreven wordt als economische groei. Reeds veel papers toonden aan dat de Chinese export een substantieel element vormt voor de ontwikkeling en groei van een economie,  maar deze nefaste gevolgen heeft voor de globale wereldeconomie. Omwille van overcapaciteit, inkomensongelijkheid en een gemanipuleerde devaluatie van de Chinese munt kwam China onder druk te staan. Daarom werd een herbalancering van de Chinese groei doorgevoerd dat gebaseerd is op een groei voortkomend uit hun binnenlandse vraag. Hieruit volgt dat de lonen van de Chinese bevolking dienen te stijgen en duwt zijn inwoners naar een middenklassestandaard. China met een oppervlakte van 9.6 miljoen vierkante km en met 1.4 miljard inwoners is de plek bij uitstek om een eigen binnenlandse economie uit te bouwen onafhankelijk van de buitenlandse vraag.

Omwille van deze herbalancering van het Chinese economische systeem verdiept deze paper zich naar het belang van de interne markteconomie. Aan de hand van een Bayesian Vector Autoregression (BVAR) analyse, dat gebaseerd is op een tijdsreeksanalyse met kwartaaldata over de afgelopen 16 jaar, werd er onderzoek gedaan of de binnenlandse vraag effectief een belangrijke rol speelt voor economische groei en of deze een duurzaam effect teweegbrengt. De binnenlandse vraag, wat samen met Export en Import onderdeel is van het Bruto Binnenlands Product, is gebaseerd op overheidsbestedingen, zowel investeringen als consumptie van de overheid, verder ook private investeringen en consumptie van huishoudens. Op basis van eerdere theorieën gevormd door onderzoek, de export-led-growth en domestic-demand-led-growth theorie, kan een conclusie gevormd worden welke van deze theorieën het best toepasbaar is voor China en of deze korte en/of lange termijn effecten teweeg brengen. Deze met behulp van twee onderzoeksmethoden, de “Impules Response Function” en “Variance Decomposition”, als onderdeel van een Bayesian Vector Autoregression analyse.

Hieruit blijkt voornamelijk dat publieke investeringen een belangrijke economische groeimotor vormt voor de lange termijn groei dat China ervaart. Wel tonen studies aan dat deze investeringen zorgen voor overcapaciteitenen wat duurzame groei zou kunnen beperken. Verder is ook zichtbaar dat export de groei stimuleert maar deze ook negatieve groei veroorzaakt op korte termijn. Wat reeds eerder aangehaald is dat export omwille van meerdere factoren geen duurzame groei aanmoedigt. Wat deze studie verder nog aan het licht brengt is dat private consumptie ook een belangrijk aspect is voor een groeiende economie op lange termijn. Bovendien zorgt deze determinant wel voor een duurzame groei die als beleidsmaatregel vooropgesteld wordt.

Uit deze bevindingen kan geconcludeerd worden, het beleid dat China heeft vooropgesteld ook instemt naar de gewenste stabiele en duurzame economische groei. Voornamelijk publieke investeringen op korte termijn en private consumptie zijn de bronnen van de binnenlandse vraag die bijdragen tot deze groei. Wel mag export niet uitgesloten worden om de lange termijn groei te behouden. Aangezien meerdere studies aantonen dat er meer focus dient gelegd te worden op private consumptie en deze studie dit positieve effect ook bevestigd, is nagegaan hoe deze consumptie gestimuleerd kan worden voor China. Naast de stijging van de lonen, zullen autonome investeringen een belangrijke basis vormen om dit consumptiepatroon. Deze investeringen omvatten voornamelijk investeringen in technologie en innovatie die beantwoorden aan de preferenties van de consumerende Chinese bevolking.

shocks in GDP

Bibliografie

A Publication of the Students of the University of Illinois College of Law (2010, December 4). Undervalued renminbi: Illegal or inefficient? Illionois business law journal, 11, 22-28.

Ahuja, A., & Nabar, M. (2012). Investment-led growth in china; global spillovers. St. Louis: Federal Reserve Bank of St Louis. Retrieved from https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/169860….

Akkamik, K. A. (2015). Rapid Economic Growth and its Sustainability in China. Perceptions, XX (1), 133-158. Retrieved from https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/177354….

Arrow, K. J. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing. The Review of Economic Studies, 29 (3), 155-73. DOI: 10.2307/2295952.

Balassa, B. (1978). Export and economic growth: Further evidence. Journal of development economies, 5 (2), 181-89. DOI: 10.1016/0304-3878(78)90006-8.

Baldwin, R. E. (2016). The great convergence: Information Technology and the New Globalization. Cambridge, MA: The Belknap press of Harvard University Press.

Barnett, S., & Brooks, R. (2010). China; does government health and education spending boost consumption? St. Louis: Federal Reserve Bank of St Louis. Retrieved from https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/169860….

Blanchard, O. & Milesi-Ferretti, G. (2012). Policy Corner: (Why) Should Current Account Balances Be Reduced? IMF Economic Review, 60(1), 139-150. Retrieved from http://www.jstor.org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/stable/41427965.

Blanchard, O. & Johnson, D. R. (2013). Macroeconomics: global edition. Essex: Pearson Education Limited.

Britton, E. (2010, July-August). Consumption: New key to Chinese Growth. China Business Review, 26-29.

CEIC data (2017), “Contribution to GDP Growth: Net Export of Goods and Service China”, retrieved on October 20, 2017 from https://www.ceicdata.com/en/indicator/china/data/contribution-to-gdp-gr….

Chan, K. S., Dang, V. Q.T., Li, T. & So, J. Y.C. (2016). Under-consumption, trade surplus and income inequality in China. International Review of Economics & Finance, 43(C), 241-256. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1016/j.iref.2016.02.013.

Chao, C., Chou, W. L., & Yu, E. S. H. (2001). Export Duty Rebates and Export Performance: Theory and China's Experience. Journal of Comparative Economics, 29(2), 314-326. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1006/jcec.2001.1713.

Chenery, H. B. & Strout, A. M. (1966). Foreign Assistance and Economic Development. The American Economic Review, 56(4), 679-733. Retrieved from http://www.jstor.org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/stable/1813524.

Ding, N. (2015). Consumer Credits and Economic Growth in China. The Chinese Economy, 48(4), 269-278. DOI: 10.1080/10971475.2015.1044849.

Gong, X., Xu, D. & Han, W.J. (2015), Household Income and Preschool Attendance in China, Child Development, 86(1), 194–208. Retrieved form https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1111/cdev.12294.

Granger, C.W.J., (1979). Seasonality: causation, interpretation and implications. In A. Zellner (ed.). Seasonal Analysis of Economic Time Series (pp. 33 – 56). NBER.

Griffith-Jones, S. & Cozzi, G. (2015). Investment-led growth: a solution to the European crisis. Political quarterly, 68, 119-133. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1111/1467-923X.12236.

Gualerzi, D. (2001a) Consumption and Growth: Recovery and Structural Change in the US Economy. Cheltenham: Edward Elgar.

Gualerzi, D. (2012b). Towards a theory of the consumption-growth relationship. Review of political economy, 24(1), 33-50. DOI: 10.1080/09538259.2011.636607.

Hamilton, J. D. (2016). You should never use the Hodrick-Prescott filter. The review of economics and statistics. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1162/REST_a_00706

Harrod, R. F. (1959). Domar and dynamic economics. The economic journal, 69(275), 451-461. DOI: 10.2307/2228074.

Helpman, E. & Krugman, P. (1985). Market Structure and Foreign Trade. Cambridge, MA: MIT Press.

Jimenez, G. H. & Razmi, A. (2013). Can Asia sustain an export-led growth strategy in the aftermath of the global crisis? Exploring a neglected aspect. Journal of Asian Economics, 29(C), 45-61. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1016/j.asieco.2013.08.0….

Jiming, H. (2006). Understanding Household Consumption in China: The Role of Urbanization and Other Factors. China International Capital Corporation Limited (CICC).

Kaldor, N. (1971), Conflicts in national economic objectives, Economic journal, 81(321), 1-16. DOI: 10.2307/2229754.

Krugman, P. (2013). Hitting China's Wall. The New York Time, July 18, retrieved on April 28, 2018 from https://www.nytimes.com/2013/07/19/opinion/krugman-hitting-chinas-wall….

Kujis, L. & Wang, T. (2005). China's Pattern of Growth: Moving to Sustainability and Reducing Inequality. China and World Economy, 14(1), 1-14. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1111/j.1749-124X.2006.0….

Lardy, N. R. (2007). China: Rebalancing economic growth. The China balance sheet in 2007 and beyond, 1-24.

Laub, Z. & McBride, J. (2017, May 30). The group of seven. Council on foreign relations, retrieved on May 1st, 2018 from https://www.cfr.org/backgrounder/group-seven-g7.

Lee, I. H., Syed, M. H., & Liu, X. (2013). China’s path to consumer-based growth: reorienting investment and enhancing efficiency. St. Louis: Federal Reserve Bank of St Louis. Retrieved from https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/169860….

Leon, J. (2012). Managing the uncertainty in the Hodrick Prescott filter. St. Louis: Federal Reserve Bank of St Louis. Retrieved from https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/169926….

Li, X., & Ning, Y. (2013). The research of Chinese investment-led growth pattern. Management & Engineering, 12, 3-6. Retrieved from https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/147042….

Liao, H. & Liu, X. (2010). Export-total factor productivity growth nexus in East Asian economies, Applied Economics, 41(13), 1663-1675, DOI: 10.1080/00036840601032193.

Liu, X., Song, H. & Romilly, P. (2006). An empirical investigation of the causal relationship between openness and economic growth in China, Applied Economics, 29(12), 1679-1686. DOI: 10.1080/00036849700000043.

Ludvigson, S., Steindel, C. & Lettau, M. (2002), Monetary Policy Transmission through the Consumption Wealth Channel, Economic policy review, 117-133.

Ludvigson, S. C. (2004). Consumer Confidence and Consumer Spending. Journal of Economic Perspectives, 18(2), 29-50. DOI: 10.1257/0895330041371222.

Lütkepohl, H. (1993a). Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin: Springer.

Lütkepohl, H. (2005b). New introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg: Imprint Springer, Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1007/978-3-540-27752-1

Lyons, B. R. (1986). The welfare loss due to strategic investment in excess capacity. International Journal of Industrial Organization, 4(1), 109-119. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1016/0167-7187(86)90050….

Masso, J. & Vahter, P. (2014). The Role of Product-Level Dynamics in Export Growth and Productivity: Evidence from Estonia, Emerging Markets Finance and Trade, 50(4), 42-60. DOI: 10.2753/REE1540-496X500403.

Mo, P. H. (2010). Trade Intensity, Net export and Economic growth. Review of Development Economics, 14(3), 563-576. https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1111/j.1467-9361.2010.0….

Newman, B.A. & Thomson, R.J. (1989). Economic growth and social development: a longitudinal analysis of causal priority. World development, 77 (4), 461-471. https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1016/0305-750X(89)90255….

O’Neill, J. (2001). Building Better Global Economic BRICs, Global Economics Goldman Sachs, 66

Park, A., Yang, D., Shi, X. & Jiang, Y. (2010). Exporting and firm performance: Chinese exporters and the Asian Financial crisis. The Review of Economics and Statistics, 92(4), 822-842. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1162/REST_a_00033.

Pasinetti, L.L. (1981), Structural change and economic growth, Cambridge: Cambridge university press.

Pasinetti, L.L. (1993), Structural economic dynamics, Cambridge: Cambridge university press.

Pencea, S., & Oehler-Sincai, I. (2015). Investment-led development in China – From past accomplishments, to future challenges 1. Romanian Economic and Business Review, 10(2), 103-118. Retrieved from https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/170006….

Prasad, E. (2009). Rebalancing Growth in Asia. Finance & development, 46(4), 19-22.

Parthasarathi, P. (2002). The Great Divergence. Past & Present, 176(1), 275–293. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1093/past/176.1.275.

Rath, B.N. & Akram, V. (2017). Export diversification and total factor productivity growth in case of South Asian region”, Journal of social and economic development, 19(1), 196-210. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1007/s40847-017-0037-z.

Ravn, M. O. & Uhlig, H. (2002). On adjusting the Hodrick-Prescott filter for the frequency of observations. The Review of Economics and Statistics, 84(2), 371–380. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1162/003465302317411604.

Reuters (2013), China premier warns against loose money policies, retrieved on November 28, 2017 from https://www.reuters.com/article/us-china-economy/china-premier-warns-ag….

Rodrik, D. (2013). The new mercantilist challenge, Project syndicate. Retrieved on Jan. 12, 2018 from https://www.project-syndicate.org/commentary/the-return-of-mercantilism….

Shan J. & Sun F. (1998). On the export-led growth hypothesis: the econometric evidence from China. Applied Economics, 30(8), 1055-1065. DOI: 10.1080/000368498325228.

Sharma, C. & Mishra, R. K. (2011). Does export and productivity growth linkage exist? Evidence from the Indian manufacturing industry. International Review of Applied Economics, 25(6), 633-652. DOI: 10.1080/02692171.2011.557046.

Silvia, J. & Iqbal, A. (2012), A Comparison of Consensus and BVAR Macroeconomic Forecasts, Business economics, 47(4), 250–261. Retrieved from http://dx.doi.org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1057/be.2012.27.

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017.

Sims, C. A. & Zha, T. (1998). Bayesian methods for dynamic multivariate models. International Economic Review, 39(4), 949-968. DOI: 10.2307/2527347.

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94. DOI: 10.2307/1884513.

Doan, T., Litterman, R. B. & Sims, C. A. (1983). Forecasting and conditional projection using realistic prior distributions. Cambridge: National Bureau of Economic Research, Inc. Retrieved from http://dx.doi.org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.3386/w1202.

Thomas, P. (2018). The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization, Business Economics, 53(1), 50-52. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1057/s11369-017-0058-9.

Tsen, W. (2010). Domestic Demand, and Economic Growth in China: Granger Causality Analysis. Review of Development Economics, 14(3), 625-639. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1111/j.1467-9361.2010.0….

Uni, H. (2007). Export biased productivity increase and exchange rate regimes in East Asia and Europe. The Kyoto Economic Review, 76(1), 117-138. Retrieved form http://joi.jlc.jst.go.jp/JST.JSTAGE/ker/76.117.

Voon, J.P. & Voon, J.C. (2012). A structural model of consumption: An application to China during the global financial crisis. The journal of Socio-economics, 41(3), 284-288. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1016/j.socec.2012.01.003.

Wang, Z. (2017). China’s Exchange Rate Policy Making: International Pressures Meet Domestic Politics. Asian Studies Review, 41(1), 20–39. DOI: 10.1080/10357823.2016.1264925.

Worldbank (2018). The Worldbank in China: an overview, retrieved on April 28 2018 from http://www.worldbank.org/en/country/china/overview.

Xu, X. & Yan, Y., (2014). Does government investment crowd out private investment in China? Journal of Economic Policy Reform, 17(1), 1-12. DOI: 10.1080/17487870.2013.866897.

Yang, D. T. (2012). Aggregate Savings and External Imbalances in China. Journal of Economic Perspectives, 26(4), 125–146. DOI: 10.1257/jep.26.4.125.

Yang, D. T., Zhang, J., & Zhou, S. (2011). Why are saving rates so high in china? St. Louis: Federal Reserve Bank of St Louis. Retrieved from https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/169864….

Jin-Seok, Y. (2013). Young consumers drive china's new economic model. SERI Quarterly, 6(4), 113-118, 8. Retrieved from https://search-proquest-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/docview/149196….

Yu, X. & Zhoua X. (2014). Income inequality in today’s China. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(19), 6928-6933. DOI:10.1073/pnas.1403158111.

Zhang, X. & J. Hu (1999). Behind Free Trade: Import and China’s Economic 21 Development. Intertrade, 208.

Zhang, Y., Ou, F., Gao, S., Gao, Q., Hu, L. & Liu, Y. (2015). Effect of Low Income on Health Related Quality of Life: A Cross-sectional Study in Northeast China. Asia-Pacific Journal of Public Health, Vol. 27(2), 1013-1025. Retrieved from https://doi-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1177%2F1010539513496839.

Download scriptie (1.12 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Cindy Moons
Kernwoorden