Vlaanderen telt meer dan 1.000.000 zelfstandigen, bent u de volgende?

Britt
Meeusen

Het starten van een eigen zaak kent een stijgende trend in Vlaanderen. Jongeren, pas afgestudeerden starten een eigen zaak, maar ook werknemers stappen vaker over naar een zelfstandige activiteit in hoofd- of bijberoep. De overheid lanceerde extra gunstmaatregelen en zorgt er zo voor dat het hebben van een eigen zaak nog nooit zo aantrekkelijk was.

 

Het hebben van een eigen zaak klinkt als iets fantastisch, goed haalbaar mits een goed idee en werken wanneer u maar wilt. Echter mag het opstarten van een zaak niet onderschat worden. Een goede voorbereiding is daarom een must. Ondernemers dienen rekening te houden met fiscale en financiële voorwaarden. Het opstellen van een businessplan en financieel plan kan een beter inzicht geven van hoe de ondernemer de zaak gaat opstarten en verder kan uitbreiden tot een bloeiend concept.

De ondernemer dient voor de opstart van de onderneming een ondernemingsvorm aan te nemen. De starter kan hier opteren voor een eenmanszaak, een bvba of een nv. Hiernaast zijn er nog enkele opties, maar deze worden in de praktijk minder vaak gebruikt voor de opstart van een onderneming. Het grote verschil bevindt zich bij de al dan niet hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer. Wenst hij het privévermogen en het vermogen van de zaak van elkaar af te schermen, start hij het beste een bvba op. Is er niet veel risico en worden er weinig privé middelen ingebracht alvorens de zaak op te starten, dan kan de ondernemer kiezen voor een eenmanszaak. Dit is enkel verstandig indien er geen grote aankopen dienen te gebeuren voor de opstart van de ondernemer.

Dit was slechts het begin, verder dient u na te denken over de boekhouding, op welke manier u deze gaat voeren, met welke boekhoudsoftware en of u al dan niet verplicht bent om een boekhouder in dienst te nemen. Het is wel aan te raden indien u geen verplichting tot het nemen van een boekhouder heeft, toch een adviesgesprek te nemen bij een erkende boekhouder. U kan heel goed zijn in het bakken van broden, maar het verwerken van cijfers kan wel eens tegen slaan. Een goede boekhouder kan u wat geld kosten, maar kan er ook voor zorgen dat u een grote som bespaard.

Indien u financiering nodig heeft voor de opstart van uw onderneming mogelijk te maken, moet u ervoor zorgen dat u een grondig financieringsplan klaar heeft. Hierin moeten uw activiteiten duidelijk vermeld staan, rekening houdend met de risico’s en de opportuniteiten die de onderneming kan ondervinden.

De bijdrage die de overheid leverde om het beroep van een zelfstandige aantrekkelijker te maken, is het afschaffen van het statuut van bedrijfsbeheer alsook de beroepskennis. Deze maatregelen zorgen ervoor dat er meer uniformiteit is tussen de Europese en Belgische ondernemingen en dat de regelgeving op dit niveau gelijklopend is. Daarnaast werden ook een reeds opportuniteiten gecreëerd op het vlak van financiering. Zo bestaat er een goedgunstig klimaat voor 45-plussers die de sprong naar een eigen onderneming willen nemen en hiernaast een uitkering kunnen krijgen. Ook zijn er verschillende financieringsmogelijkheden (zoals de win-winlening, een crowdfundingplatform…) en subsidies die ervoor zorgen dat u aan het noodzakelijke startkapitaal kan geraken.

Een onderneming opstarten vraag veel moed en energie. U kan u in dit proces laten bijstaan door ervaren experts die u zullen begeleiden voor het opstellen van een ondernemingsplan, financieel plan en allerlei andere ondernemingszaken … U kan hiervoor terecht bij UNIZO, de ondernemingsorganisatie die via specifieke trajecten kan begeleiden in de gewenste domeinen. Hiernaast zijn er ook nog verschillende andere ondernemingen die u zowel financieel als ondersteunend kunnen begeleiden.

Mocht u na het lezen van deze korte info interesse gekregen hebben in al de mogelijkheden en voorwaarden waar u rekening mee moet houden als starter ondernemer, lees dan zeker mijn bachelorproef “voorwaarden van startende ondernemingen”. U kan hierin de theorie terugvinden alsook een uitgewerkt voorbeeld van een student die zelfstandige wil worden met daarnaast een werknemer die wil overschakelen naar het statuut van zelfstandige (in bijberoep). Ik wens u alvast veel leesplezier.

Bibliografie

artikel 145 §1, 3° en 4°e lid, WIB 92.

artikel 15, 15/1 Wetboek van vennootschappen.

Acerta. (2018). Heeft mijn onderneming een aparte bankrekening nodig? Opgehaald van ikwilstarten.be: https://ikwilstarten.be/startersvragen/heeft-mijn-onderneming-een-apart…

Admb. (2018). De transitiepremie voor starters in hoofdberoep. Opgehaald van admb: https://www.admb.be/nl/admb/nieuws/de-transitiepremie-voor-starters-hoo…

Agentschap Innoveren & Ondernemen. (sd). Go4Business. Opgehaald van Agentschap Innoveren & Ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-advies/go4busine…

Belga. (2017). Aantal startende ondernemers naar recordhoogte. Opgehaald van De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20170517_02886488

Belga. (2017). Muyters heeft premie voor werkzoekenden die eigen zaak starten. Opgehaald van De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20171217_03247389

Belga. (2018). Regering kondigt hervormingen aan bij voedselagentschap na nieuw vleesschandaal: “Dit zijn maffiapraktijken”. Opgehaald van HLN: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/regering-kondigt-hervormingen-aan-…

belgium.be. (sd). Vennootschapsvormen. Opgehaald van belgium.be: https://www.belgium.be/nl/economie/onderneming/oprichting/vennootschaps…

Dvba. (2017). Wat is een micro-vennootschap en wat zijn de (fiscale) voordelen? Opgehaald van D&V Bedrijfsadviseurs Accountants - Belastingconsulenten : https://www.dvba.be/nieuws/micro-vennootschap/

Federale Overheidsdienst Financiën. (sd). Belastingen voor startende ondernemers. Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/boekhouding-belastingen-en-fisc…

KBC. (sd). Opgehaald van Start it@KBC: http://www.startit.be/

KBC. (2015). Uw eigen zaak plannen en uitvoeren. Brussel: KBC Groep NV.

KBC. (sd). Welke verzekeringen heb ik nodig als starter? Opgehaald van KBC: https://www.kbc.be/ondernemen/nl/artikel/risicos/in-kaart-brengen/risic…

Muntjewerf, D. (2017). Denk als een investeerder en maak het beste businessplan. Business contact.

Naeyer, T. D. (2018). Afschaffing beroepsbekwaamheid in Vlaanderen: de gevolgen op een rijtje. Opgehaald van Moore Stephens: https://www.moorestephens.be/nl/diensten/tax-legal-services/776-afschaf…

Ondernemerslijn (2017). Starterskit. UNIZO vzw.

Put, N. (2018). Moet je in 2018 nog bedrijfsbeheer bewijzen? Opgehaald van SBB: https://www.sbb.be/nl/blog/moet-je-in-2018-nog-bedrijfsbeheer-bewijzen

RVA. (2017). C1. Opgehaald van RVA: http://www.rva.be/nl/formulieren/c1

RVA. (2017). Mag u tijdens uw werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige in het kader van het voordeel "Springplank naar zelfstandige" uitoefenen?  Opgehaald van Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t158

SBB. (2018). Wat betekent het Zomerakkoord voor vennootschappen? 10 verhelderende vragen en antwoorden. Opgehaald van SBB: https://www.sbb.be/nl/blog/wat-betekent-het-zomerakkoord-voor-vennootsc…

Staey, L. V. (2018). 10 tips om een boekhouder te kiezen. ZO, 43-45.

UNIZO. (sd). 10 tips om de keuze van je boekhouder te handhaven. Opgehaald van UNIZO: https://www.unizo.be/starters/advies/10-tips-om-de-keuze-van-je-boekhou…

UNIZO Startersservice. (2017). UNIZO Startersbrochure (digitaal). UNIZO vzzw.

UNIZO vzw. (2018). Starten als zelfstandig ondernemer - infosessie. UNIZO vzw.

UNIZO vzw. (2018). Wat is een startende onderneming. Elisa Demeulenaere.

UNIZO vzw. (sd). Bewijs kennis bedrijfsbeheer: kan iemand anders dat voor jou leveren?  Opgehaald van UNIZO: https://www.unizo.be/starters/advies/bewijs-kennis-bedrijfsbeheer-kan-i…

UNIZO vzw. (sd). De vereiste basiskennisbedrijfsbeheer voor startende ondernemers zal worden afgeschaft: wat betekent dat concreet? Opgehaald van UNIZO: https://www.unizo.be/advies/de-vereiste-basiskennisbedrijfsbeheer-voor-…

UNIZO vzw. (sd). GO4BUSINESS. Opgehaald van UNIZO: https://www.unizo.be/starters/projecten/go4business

UNIZO vzw. (sd). Wat is een ondernemingsnummer?  Opgehaald van UNIZO: https://www.unizo.be/starters/advies/wat-een-ondernemingsnummer

UNIZO vzw. (sd). Zomerakkoord federale regering - Wat betekent het voor zelfstandigen en kmo's? Opgehaald van UNIZO: https://www.unizo.be/advies/zomerakkoord-federale-regering-wat-betekent…

UNIZO vzw. (sd). De vereiste basiskennisbedrijfsbeheer voor startende ondernemers zal worden afgeschaft: wat betekent dat concreet? Opgehaald van UNIZO: https://www.unizo.be/advies/de-vereiste-basiskennisbedrijfsbeheer-voor-…

Verhamme, M. (sd). Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep, wat is het verschil? Opgehaald van KBC: https://www.kbc.be/ondernemen/nl/artikel/zelfstandige-worden/eigen-zaak…

Vlaanderen. (2018). Startlening +. Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/startlening

Vlaanderen. (sd). Kapitaal en krediet voor ondernemers. Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/kapitaal-en…

VOKA. (sd). Kan ik een onderneming starten? Opgehaald van VOKA: https://www.voka.be/ondernemen/starten/kan-ik-een-onderneming-starten

winwinlening. (sd). Wat houdt het in? Opgehaald van winwinlening: http://www.pmvz.eu/winwinlening

Wolters Kluwer. (2018). Het Zomerakkoord van A tot Z. Opgehaald van Wolters Kluwer: https://fiscaalinformatief.wolterskluwer.be/campagne/zomerakkoord/

Xerius. (2018). Hoeveel sociale bijdragen betaal je in 2018? Opgehaald van XERIUS: https://www.xerius.be/hubfs/docs/NL/sociale-bijdragen-zelfstandigen.pdf

Xerius. (2018). Zelfstandige versus werknemer. Opgehaald van Xerius: https://www.xerius.be/zelfstandigen/start-eigen-zaak/zelfstandige-versu…

Zenito. (2016, 06 1). Welke fiscale voordelen krijgen startende ondernemingen?  Opgehaald van Zenito: https://blog.zenito.be/nl/welke-fiscale-voordelen-krijgen-startende-ond…

Zenito. (2017). Startersgids 2017. Brussel: Jan Steverlynck.

Zenito. (2018). KBO en ondernemingsnummer. Opgehaald van Zenito: https://www.zenito.be/nl/kbo-en-ondernemingsnummer

Zenito. (2018). Starters GPS. Opgehaald van Zenito: https://www.zenito.be/nl/formulier/starters-gps

Download scriptie (728.14 KB)
Universiteit of Hogeschool
UC Leuven-Limburg
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Saskia Breuval