Gedrag als voorspeller van dementie bij milde cognitieve problemen

Samantha
Dequanter

 

Bouwstenen van dementiedetectie

Hoe oud zal jij zijn in 2030? En in 2050? De kans bestaat dat je op deze leeftijd te maken zal krijgen met verstrooidheid en geheugenklachten. En hoewel normale veroudering gepaard gaat met milde vergeetachtigheid zijn deze klachten niet altijd onschuldig. Bij één op de vijf volwassenen duiden ze namelijk op geheugenstoornissen die naar dementie kunnen leiden. Aangezien dementie een toenemend globaal probleem is wint het tijdig herkennen ervan aan belang. Enkele gekende risicofactoren zijn een hogere leeftijd, het vrouwelijke geslacht, een lager opleidingsniveau en een zwakke cognitieve testprestatie. Uit recent onderzoek blijkt echter dat ook gedrags- en psychologische veranderingen een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling van dementie. Zo zou het optreden van onder andere depressie, angst en onverschilligheid de kans op het ontstaan van dementie vergroten bij ouderen die reeds cognitieve problemen ervaren. Om de individuen met het grootste risico op dementie te kunnen identificeren zijn dan ook zowel cognitieve als gedrags- en psychologische evaluaties nodig. Deze studie trachtte de rol van deze gedrags- en psychologische symptomen bloot te leggen aan de hand van een in de praktijk veelgebruikt instrument, de Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q).

Wijzer worden van dossiers

Om de specifieke rol van deze symptomen te onderzoeken grepen we terug naar dossiers van oudere patiënten die tussen 2006 en 2013 een consultatie hadden gehad op het Daghospitaal Geriatrie van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Deze patiënten kwamen daar terecht met klachten over het geheugen of andere cognitieve functies, en werden er vervolgens uitgebreid geëvalueerd. Ook gedrags- en psychologische  evaluaties maakten deel uit van het testproces. Daarbij werden aan de hand van de NPI-Q volgende symptomen geëvalueerd: wanen, hallucinaties, agressie, depressie, angst, opgetogenheid, onverschilligheid, ontremming, prikkelbaarheid, doelloos repetitief gedrag, nachtelijk onrustig gedrag en veranderde eetlust/eetgedrag. Na registratie van al deze informatie registreerden we eveneens het proces dat de patiënten doorstaan hadden: waren hun geheugenklachten stabiel gebleven doorheen de tijd of waren deze klachten doorheen de tijd geëvolueerd naar ernstigere klachten die bij dementie pasten? Al deze verzamelde gegevens werden vervolgens statistisch geanalyseerd. Daarbij lag de focus op het achterhalen welke gegevens het best konden voorspellen wie van milde cognitieve klachten naar dementie zou evolueren.

Sterkste voorspellers zijn niet vaakst voorkomende symptomen

Uit de resultaten van de dossierstudie is gebleken dat meer dan vier op vijf patiënten met milde cognitieve klachten minstens één gedrags- of psychologisch symptoom vertoonde. Daarbij bleek bijna de helft van de bestudeerde patiënten prikkelbaar te zijn of depressieve gevoelens te hebben. Meer dan een derde van deze patiënten gedroeg zich al eens agressief of stelde moeilijk hanteerbaar gedrag. De minst voorkomende symptomen waren wanen, doelloos repetitief gedrag, opgetogenheid en hallucinaties. Deze bevinding was verwacht aangezien deze symptomen zich over het algemeen vaker voordoen bij dementie dan bij mildere cognitieve stoornissen. Figuur 1 geeft het voorkomen van elk van de gemeten symptomen weer.

image

Figuur 1: Voorkomen van de gedrags- en psychologische symptomen bij de bestudeerde patiënten met milde cognitieve klachten

De symptomen die de ontwikkeling van dementie het best konden voorspellen waren onverschilligheid en nachtelijk onrustig gedrag. Een derde van de bestudeerde patiënten werd omschreven als onverschillig en minder geïnteresseerd dan voorheen. Deze mensen bleken bijna twee maal zoveel kans te hebben om dementie te ontwikkelen dan de patiënten zonder deze klachten. Iets minder dan een derde van de patiënten had wijzigingen in het slaap-waak-patroon, bijvoorbeeld door ’s nachts wakker te zijn, vroeg op te staan of regelmatig overdag te dutten. Deze patiënten hadden bijna drie maal zoveel kans om dementie te ontwikkelen dan de patiënten zonder slaap-waakstoornissen. Verder vonden we ook bevestiging voor leeftijd en zwakkere cognitieve testprestatie als belangrijke risicofactoren voor dementie.Onderliggend ziekteproces

Hoe komt het dat onverschilligheid en slaap-waakstoornissen dementie kunnen voorspellen? En waarom zijn nu juist deze symptomen en niet de andere onderzochte symptomen voorspellend? Een van de mogelijke verklaringen is dat patiënten met deze symptomen als het ware reageren op het besef dat hun cognitieve gezondheid achteruit gaat. Zij zouden zich daardoor bijvoorbeeld onverschillig kunnen opstellen of juist door veelvuldig piekeren wakker kunnen liggen ’s nachts. Aangezien we echter geen voorspellende waarde vonden voor symptomen als depressie en angst lijkt deze verklaring echter weinig aannemelijk. Een beter passende verklaring is dat slaap-waakstoornissen en onverschilligheid signalen zijn van een onderliggend ziekteproces dat naar dementie evolueert. Hiervoor bestaan in de wetenschappelijke literatuur al enkele aanwijzingen. Vanuit dit perspectief kunnen onverschilligheid en slaap-waakstoornissen beschouwd worden als vroege alarmsignalen voor een negatief evoluerende toestand bij mensen die reeds milde cognitieve problemen ervaren.Efficiëntere zorg voor hoog-risico patiënten

De bepaling van deze symptomen als voorspellers van dementie is belangrijk voor de klinische praktijk. Als deze slaap-waakstoornissen en onverschilligheid vroege alarmsignalen voor dementie zouden zijn dan kunnen patiënten met milde cognitieve problemen die deze symptomen vertonen beschouwd worden als diegenen met het meeste risico op dementie. Aangezien er nog geen oorzakelijke behandeling voor dementie bestaat zullen deze patiënten op deze manier aldus het best herkend worden en bijgevolg vroeger en beter ondersteund kunnen worden. En zo zal ook jij kunnen genieten van efficiëntere zorg voor cognitieve moeilijkheden, indien deze zich binnen tien, twintig of dertig jaar zouden voordoen.

Bibliografie

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th  

 ed., text rev.). Washington, DC. 

Andrade, C. & Radhakrishnan, R. 2009. The prevention and treatment of cognitive decline and 

 dementia: An overview of recent research on experimental treatments. Indian Journal of 

 Psychiatry, 51(1): 12–25. 

Apostolova, L.G. & Cummings, J.L. 2008. Neuropsychiatric Manifestations in Mild Cognitive 

 Impairment: A Systematic Review of the Literature. Dementia and Geriatric Cognitive 

 Disorders, 25(2): 115–126. 

Artero, S., Ancelin, M.-L., Portet, F., Dupuy, A., Berr, C., Dartigues, J.-F., Tzourio, C., Rouaud, O.,  

 Poncet, M., Pasquier, F., Auriacombe, S., Touchon, J. & Ritchie, K. 2008. Risk profiles for 

 mild cognitive impairment and progression to dementia are gender specific. Journal of 

 Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 79(9): 979–984. 

Baumgart, M., Snyder, H.M., Carrillo, M.C., Fazio, S., Kim, H. & Johns, H. 2015. Summary of the  

 evidence on modifiable risk factors for cognitive decline and dementia: A population-based 

 perspective. Alzheimer’s & Dementia, 11(6): 718–726. 

Brodaty, H., Connors, M.H., Ames, D., Woodward, M. & on behalf of the PRIME study group. 2014.  

 Progression from mild cognitive impairment to dementia: A 3-year longitudinal study. 

 Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 48(12): 1137–1142. 

Clarke, D.E., Ko, J.Y., Lyketsos, C., Rebok, G.W. & Eaton, W.W. 2010. Apathy and cognitive and  

 functional decline in community-dwelling older adults: results from the Baltimore ECA 

 longitudinal study. International Psychogeriatrics, 22(05): 819–829. 

Cooper, C., Sommerlad, A., Lyketsos, C.G. & Livingston, G. 2015. Modifiable predictors of dementia  

 in mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. The American Journal 

 of Psychiatry, 172(4): 323–334. 

Cummings, J.L., Mega, M., Gray, K., Rosenberg-Thompson, S., Carusi, D.A. & Gornbein, J. 1994.  

 The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in 

 dementia. Neurology, 44(12): 2308–2314. 

De Roeck, E., Ponjaert-Kristoffersen, I., Bosmans, M., De Deyn, P.P., Engelborghs, S. & Dierckx, E.  

 2016. Are depressive symptoms in mild cognitive impairment predictive of conversion to 

 dementia? International Psychogeriatrics, 28(6): 921-928. 

Dierckx, E., Engelborghs, S., De Raedt, R., De Deyn, P.P. & Ponjaert-Kristoffersen, I. 2007. 

 Differentiation between mild cognitive impairment, Alzheimer’s disease and depression by 

 means of cued recall. Psychological Medicine, 37(5): 747–755. 

Donovan, N.J., Amariglio, R.E., Zoller, A.S., Rudel, R.K., Gomez-Isla, T., Blacker, D., Hyman, B.T., Locascio, J.J., Johnson, K.A., Sperling, R.A., Marshall, G.A. & Rentz, D.M. 2014. Subjective Cognitive Concerns and Neuropsychiatric Predictors of Progression to the Early Clinical Stages of Alzheimer Disease. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 22(12): 1642–1651. 

Edwards, E.R., Spira, A.P., Barnes, D.E. & Yaffe, K. 2009. Neuropsychiatric symptoms in mild cognitive impairment: differences by subtype and progression to dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry, 24(7): 716–722. 

Folstein, M.F., Folstein, S.E. & McHugh, P.R. 1975. Mini-mental state. Journal of Psychiatric  Research, 12(3): 189–198. 

Gallagher, D., Coen, R., Kilroy, D., Belinski, K., Bruce, I., Coakley, D., Walsh, B., Cunningham, C. &  Lawlor, B.A. 2011. Anxiety and behavioural disturbance as markers of prodromal Alzheimer’s 

 disease in patients with mild cognitive impairment. International Journal of Geriatric Psychiatry, 26(2): 166–172. 

Gallagher, D., Fischer, C.E. & Iaboni, A. 2017. Neuropsychiatric Symptoms in Mild Cognitive Impairment: An Update on Prevalence, Mechanisms, and Clinical Significance. The Canadian  Journal of Psychiatry, 62(3): 161–169. 

Geda, Y.E., Roberts, R.O., Knopman, D.S., Petersen, R.C., Christianson, T.J.H., Pankratz, V.S., 

 Smith, G.E., Boeve, B.F., Ivnik, R.J., Tangalos, E.G. & Rocca, W.A. 2008. Prevalence of 

 Neuropsychiatric Symptoms in Mild Cognitive Impairment and Normal Cognitive Aging: 

 Population-Based Study. Archives of General Psychiatry, 65(10): 1193-1198. 

Geda, Y.E., Roberts, R.O., Mielke, M.M., Knopman, D.S., Christianson, T.J.H., Pankratz, V.S., Boeve,  

 B.F., Tangalos, E.G., Petersen, R.C. & Rocca, W.A. 2014. Baseline Neuropsychiatric 

 Symptoms and the Risk of Incident Mild Cognitive Impairment: A Population-Based Study. 

 American Journal of Psychiatry, 171: 572-581. 

Graf, C. 2008. The Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale: AJN, American Journal of  

 Nursing, 108(4): 52–62. 

IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp. 

Kat, M.G., de Jonghe, J.F.M., Aalten, P., Kalisvaart, C.J., Dröes, R.M. & Verhey, F.R.J. 2002. 

 Neuropsychiatric symptoms of dementia: psychometric aspects of the Dutch 

 Neuropsychiatric Inventory (NPI). Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 33(4): 150– 

 155. 

Katz, S. 1963. Studies of Illness in the Aged: The Index of ADL: A Standardized Measure of Biological  

 and Psychosocial Function. JAMA, 185(12): 914-919. 

Kaufer, D.I., Cummings, J.L., Ketchel, P., Smith, V., MacMillan, A., Shelley, T., Lopez, O.L. & 

 DeKosky, S.T. 2000. Validation of the NPI-Q, a brief Clinical Form of the Neuropsychiatric 

 Inventory. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 12(2): 233-239. 

Kida, J., Yamashita, F., Kodama, C., Ikejima, C., Takahashi, S., Ota, M., Kiyotaka, N., Mizukami, K.  

 & Asada, T. 2009. Subtypes of MCI and their progression to particular types of dementia: a 

 community-based prospective neuro-imaging study. Alzheimer’s & dementia: the journal of 

 the Alzheimer's Association, 5(4): 11-12. 

Kim, S.H., Kang, H.S., Kim, H.J., Ryu, H.J., Kim, M. young, Seo, S.W., Na, D.L. & Han, S.-H. 2013.  

 Neuropsychiatric predictors of conversion to dementia both in patients with amnestic mild 

 cognitive impairment and those with subcortical vascular MCI. Clinical Neurology and 

 Neurosurgery, 115(8): 1264–1270. 

Kristman, V., Manno, M. & Côté, P. 2003. Loss to Follow-Up in Cohort Studies: How Much is Too  

 Much? European Journal of Epidemiology, 19(8): 751–760. 

Lawton, M.P. & Brody, E.M. 1969. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental  

 activities of daily living. The Gerontologist, 9(3): 179–186. 

Lee, G.J., Lu, P.H., Hua, X., Lee, S., Wu, S., Nguyen, K., Teng, E., Leow, A.D., Jack, C.R., Toga,  

 A.W., Weiner, M.W., Bartzokis, G. & Thompson, P.M. 2012. Depressive Symptoms in Mild 

 Cognitive Impairment Predict Greater Atrophy in Alzheimer’s Disease-Related Regions. 

 Biological Psychiatry, 71(9): 814–821. 

Leoutsakos, J.-M.S., Forrester, S.N., Lyketsos, C.G. & Smith, G.S. 2015. Latent Classes of 

 Neuropsychiatric Symptoms in NACC Controls and Conversion to Mild Cognitive Impairment 

 or Dementia. Journal of Alzheimer’s Disease, 48(2): 483–493. 

Lindeboom, J., Schmand, B., Tulner, L., Walstra, G. & Jonker, C. 2002. Visual association test to  

 detect early dementia of the Alzheimer type. Journal of Neurology, Neurosurgery, and 

 Psychiatry, 73(2): 126–133. 

Lopez, O.L., Becker, J.T., Chang, Y.-F., Sweet, R.A., DeKosky, S.T., Gach, M.H., Carmichael, O.T., 

 McDade, E. & Kuller, L.H. 2012. Incidence of mild cognitive impairment in the Pittsburgh 

 Cardiovascular Health Study-Cognition Study. Neurology, 79(15): 1599–1606. 

Lopez, O.L., Kuller, L.H., Becker, J.T., Dulberg, C., Sweet, R.A., Gach, H.M. & Dekosky, S.T. 2007.  

 Incidence of dementia in mild cognitive impairment in the cardiovascular health study 

 cognition study. Archives of Neurology, 64(3): 416–420. 

Luck, T., Luppa, M., Angermeyer, M.C., Villringer, A., König, H.-H. & Riedel-Heller, S.G. 2011. Impact  

 of impairment in instrumental activities of daily living and mild cognitive impairment on time 

 to incident dementia: results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged. Psychological 

 Medicine, 41(05): 1087–1097. 

Lyketsos, C.G., Carrillo, M.C., Ryan, J.M., Khachaturian, A.S., Trzepacz, P., Amatniek, J., Cedarbaum,  

 J., Brashear, R. & Miller, D.S. 2011. Neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease. 

 Alzheimer’s & dementia: the journal of the Alzheimer’s Association, 7(5): 532–539. 

Lyketsos, C.G., Lopez, O., Jones, B., Fitzpatrick, A.L., Breitner, J. & DeKosky, S. 2002. Prevalence  

 of Neuropsychiatric Symptoms in Dementia and Mild Cognitive Impairment: Results From the 

 Cardiovascular Health Study. JAMA, 288(12): 1475-1483. 

Mah, L., Binns, M.A. & Steffens, D.C. 2015. Anxiety Symptoms in Amnestic Mild Cognitive Impairment  

 Are Associated with Medial Temporal Atrophy and Predict Conversion to Alzheimer Disease. 

 The American Journal of Geriatric Psychiatry, 23(5): 466–476. 

Modrego, P.J. & Ferrández, J. 2004. Depression in Patients With Mild Cognitive Impairment Increases  

 the Risk of Developing Dementia of Alzheimer Type. Archives of Neurology, 61: 1290-1293. 

Monastero, R., Mangialasche, F., Camarda, C., Ercolani, S. & Camarda, R. 2009. A Systematic Review  

 of Neuropsychiatric Symptoms in Mild Cognitive Impairment. Journal of Alzheimer’s Disease, 

 18(1): 11–30. 

Palmer, K., Berger, A.K., Monastero, R., Winblad, B., Bäckman, L. & Fratiglioni, L. 2007. Predictors  

 of progression from mild cognitive impairment to Alzheimer disease. Neurology, 68(19): 

 1596–1602. 

Palmer, K., Di Iulio, F., Varsi, A.E., Gianni, W., Sancesario, G., Caltagirone, C. & Spalletta, G. 2010.  

 Neuropsychiatric predictors of progression from amnestic-mild cognitive impairment to 

 Alzheimer’s disease: the role of depression and apathy. Journal of Alzheimer’s disease, 

 20(1): 175–183. 

Peters, M.E., Rosenberg, P.B., Steinberg, M., Norton, M.C., Welsh-Bohmer, K.A., Hayden, K.M., 

 Breitner, J., Tschanz, J.T. & Lyketsos, C.G. 2013. Neuropsychiatric Symptoms as Risk Factors 

 for Progression From CIND to Dementia: The Cache County Study. The American Journal of 

 Geriatric Psychiatry, 21(11): 1116–1124. 

Petersen, R.C. 2004. Mild cognitive impairment as a diagnostic entity. Journal of Internal Medicine,  

 256(3): 183–194. 

Petersen, R.C., Stevens, J.C., Ganguli, M., Tangalos, E.G., Cummings, J.L. & DeKosky, S.T. 2001.  

 Practice parameter: early detection of dementia: mild cognitive impairment (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of 

 Neurology. Neurology, 56(9): 1133–1142. 

Pink, A., Stokin, G.B., Bartley, M.M., Roberts, R.O., Sochor, O., Machulda, M.M., Krell-Roesch, J.,  

 Knopman, D.S., Acosta, J.I., Christianson, T.K., Pankratz, V.S., Mielke, M.M., Petersen, R.C. 

 & Geda., Y.E. 2015. Neuropsychiatric symptoms, APOE e4, and the risk of incident dementia. 

 Neurology, 84: 935-943. 

Ramakers, I.H.G.B., Visser, P.J., Aalten, P., Kester, A., Jolles, J. & Verhey, F.R.J. 2010. Affective  

 symptoms as predictors of Alzheimer’s disease in subjects with mild cognitive impairment: a 

 10-year follow-up study. Psychological Medicine, 40(7): 1193–1201. 

Rodakowski, J., Saghafi, E., Butters, M.A. & Skidmore, E.R. 2015. Non-pharmacological interventions  

 for adults with mild cognitive impairment and early stage dementia: An updated scoping 

 review. Molecular Aspects of Medicine, 43–44: 38–53. 

Rosenberg, P.B., Mielke, M.M., Appleby, B.S., Oh, E.S., Geda, Y.E. & Lyketsos, C.G. 2013. The 

 Association of Neuropsychiatric Symptoms in MCI with Incident Dementia and Alzheimer 

 Disease. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 21(7): 685–695. 

Roth, M., Tym, E., Mountjoy, C.Q., Huppert, F.A., Hendrie, H., Verma, S. & Goddard, R. 1986. 

 CAMDEX. A standardised instrument for the diagnosis of mental disorder in the elderly with 

 special reference to the early detection of dementia. The British Journal of Psychiatry, 149(6): 

 698–709. 

Serrano, C.M., Dillon, C., Leis, A., Taragano, F.E. & Allegri, R.F. 2013. Mild cognitive impairment:  

 risk of dementia according to subtypes. Actas Espanolas De Psiquiatria, 41(6): 330–339. 

Somme, J., Fernández-Martínez, M., Molano, A. & Zarranz, J.J. 2013. Neuropsychiatric symptoms  

 in amnestic mild cognitive impairment: increased risk and faster progression to dementia. 

 Current Alzheimer Research, 10(1): 86–94. 

Teng, E., Lu, P.H. & Cummings, J.L. 2007. Neuropsychiatric Symptoms Are Associated with 

 Progression from Mild Cognitive Impairment to Alzheimer’s Disease. Dementia and Geriatric 

 Cognitive Disorders, 24(4): 253–259. 

Tifratene, K., Robert, P., Metelkina, A., Pradier, C. & Dartigues, J.F. 2015. Progression of mild 

 cognitive impairment to dementia due to AD in clinical settings. Neurology, 85(4): 331–338. 

Tschanz, J.T., Welsh-Bohmer, K.A., Lyketsos, C.G., Corcoran, C., Green, R.C., Hayden, K., Norton,  

 M.C., Zandi, P.P., Toone, L., West, N.A., Breitner, J.C.S. & the Cache County Investigators. 

 2006. Conversion to dementia from mild cognitive disorder: The Cache County Study. 

 Neurology, 67(2): 229–234. 

Vicini Chilovi, B., Conti, M., Zanetti, M., Mazzù, I., Rozzini, L. & Padovani, A. 2009. Differential Impact  

 of Apathy and Depression in the Development of Dementia in Mild Cognitive Impairment 

 Patients. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 27(4): 390–398. 

Wadsworth, L.P., Lorius, N., Donovan, N.J., Locascio, J.J., Rentz, D.M., Johnson, K.A., Sperling, R.A. 

 & Marshall, G.A. 2012. Neuropsychiatric Symptoms and Global Functional Impairment along 

 the Alzheimer's Continuum. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 34: 96–111. 

Wallace, M. & Shelkey, M. 2007. Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL).  

 Urologic Nursing, 27(1): 93–94. 

Winblad, B., Palmer, K., Kivipelto, M., Jelic, V., Fratiglioni, L., Wahlund, L.-O., Nordberg, A., 

 Bäckman, L., Albert, M., Almkvist, O., Arai, H., Basun, H., Blennow, K., de Leon, M., DeCarli, 

 C., Erkinjuntti, T., Giacobini, E., Graff, C., Hardy, J., Jack, C., Jorm, A., Ritchie, K., van Duijn, C., Visser, P. & Petersen, R.C. 2004. Mild cognitive impairment--beyond controversies, 

 towards a consensus: report of the International Working Group on Mild Cognitive 

 Impairment. Journal of Internal Medicine, 256(3): 240–246. 

Woodford, H.J. & George, J. 2007. Cognitive assessment in the elderly: a review of clinical methods.  

 QJM, 100(8): 469–484. 

Yesavage, J.A., Brink, T.L., Rose, T.L., Lum, O., Huang, V., Adey, M. & Leirer, V.O. 1982. 

 Development and validation of a geriatric depression screening scale: A preliminary report. 

 Journal of Psychiatric Research, 17(1): 37–49. 

Download scriptie (950.12 KB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. Ellen Gorus & Prof. Dr. Patricia De Vriendt
Thema('s)