Geen droge humor: scheiding van yttrium en europium efficiënter zonder water

Brecht
Dewulf

Het is zeven uur en de wekker op je smartphone gaat af. Slaapdronken sleep je jezelf naar de keuken en drink je een kop koffie onder het licht van een spaarlamp. Haastig vertrek je vervolgens met de auto naar het werk, waar je de dag doorbrengt achter je computer. Smartphone, spaarlamp, auto en computer: allen bevatten ze zeldzame aardmetalen. Zonder het zelf te beseffen vormen deze schaarse grondstoffen een onmisbaar deel in ons leven. Het is hoog tijd om zorgzaam om te springen met deze belangrijke elementen.

Zeldzame aarden zeldzaam?

De term ‘zeldzame aarden’ is een verzamelnaam voor 17 elementen (scandium, yttrium en de lanthaniden) die chemisch en fysisch erg op elkaar gelijken en daardoor meestal samen in ertsafzettingen gevonden worden. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zijn ze eigenlijk niet zo schaars. In de aardkorst komen de meeste zeldzame aarden even veel voor als pakweg koper of tin. Het is echter moeilijk om afzettingen te vinden die voldoende rijk zijn aan deze metalen om hun ontginning economisch of technisch mogelijk te maken.

Omdat zeldzame aarden onderling zo sterk op elkaar lijken, is de scheiding in de zuivere elementen niet vanzelfsprekend. Sommige hebben echter interessante chemische en fysische eigenschappen in hun zuivere vorm. Zo werd het bijvoorbeeld vanaf de jaren 60 belangrijk om zuiver europium en yttrium te verkrijgen voor gebruik in kleurentelevisies en buislampen. Heel wat moderne technologieën die cruciaal zijn voor de transitie naar duurzame energieopwekking bevatten eveneens zeldzame aarden. Zo vinden we in windturbines en elektrische wagens zeer krachtige magneten terug die neodymium en dysprosium bevatten.

Kritieke grondstoffen

China is de grootste producent van zeldzame aarden: het neemt zowat 90% van de wereldproductie voor zijn rekening. Ook andere landen hebben een voorraad aan zeldzame aarden, maar door de goedkopere productie verwierf China een dominante positie op de wereldmarkt. De importafhankelijkheid van Westerse landen ontging ook de Europese Commissie niet. In een driejaarlijks rapport worden zeldzame aarden gecategoriseerd als kritieke grondstoffen (Engels: critical raw materials) waarvoor dringend nieuwe bronnen gevonden moeten worden.

Hiervoor kunnen we een aantal mogelijkheden overwegen. Uiteraard kunnen nieuwe mijnen geopend worden: de Kvanefjeld-regio in Groenland, bijvoorbeeld, herbergt een gigantische voorraad aan zeldzame aarden (mogelijkerwijs de tweede grootste voorraad ter wereld). We moeten echter ook nadenken over de ecologische impact van een beslissing tot ontginning, die in dit geval navenant kan zijn. Uit milieuoverwegingen is een beter keuze wellicht recyclage, het recupereren van zeldzame aarden uit ons elektronisch afval en onze consumptiegoederen. Dit noemt men ‘urban mining’.

Fluorescentielampen, dit zijn buislampen en spaarlampen, hebben een groot potentieel in dit opzicht. De voornaamste zeldzame aarden in deze lampen zijn yttrium en europium. Het grote voordeel is dat ze reeds massaal ingezameld worden, voornamelijk omwille van het schadelijke kwik die ze bevatten. Door de groeiende populariteit van LED-technologie zal het gebruik van fluorescente lampen op langere termijn wellicht dalen. Het is dan van belang de afvalstroom goed te beheren en het yttrium en europium te recupereren. Beide elementen worden in heel wat andere toepassingen gebruikt. Yttrium kent bijvoorbeeld, naast het gebruik in fluorescentielampen, vele toepassingen in brandstofcellen en in gespecialiseerde keramische materialen. Europium kennen we van de fluorescerende markeringen op Euro-bankbiljetten en vinden we af en toe terug in LED-verlichting.

Duurzame scheiding van yttrium en europium

We hebben reeds eerder vermeld dat het niet gemakkelijk is de zeldzame aarden van elkaar te scheiden. Kenmerkend voor de processen die daarvoor ontwikkeld werden, zijn de bijzonder hoge kosten en een enorme impact op het milieu. Conventionele industriële processen maken gebruik van solventextractie, een techniek gebaseerd op twee niet-mengbare vloeistoffasen. Deze vloeistoffen zijn enerzijds water, waarin zich het oorspronkelijk metaalmengsel bevindt, en een organisch solvent met het extractant, een molecule dat een verschillende affiniteit vertoont voor de te scheiden zeldzame aarden. Dikwijls zijn tientallen tot honderden extractiestappen nodig en gaat dit gepaard met een groot verbruik van chemicaliën en water .

We onderzochten de mogelijkheid om een efficiënter extractieproces te ontwikkelen door water te vervangen door een duurzaam solvent. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de procesveiligheid en de gezondheid van werknemers. Daarnaast moeten ook biogebaseerde en biologisch afbreekbare solventen bestudeerd worden. De voordelen van niet-waterige solventextractie zijn divers. Het zorgt niet alleen voor een efficiëntere scheiding met veel minder stappen, maar reduceert ook het verbruik van water en chemicaliën.

In het door ons ontwikkelde proces voor de scheiding van yttrium en europium wordt water vervangen door ethyleenglycol, beter gekend als koelvloeistof. Dit solvent is goedkoop, niet-ontvlambaar en veilig voor gebruik in industriële processen. Het kan gewonnen worden uit biomassa en commerciële processen om ethyleenglycol te halen uit cellulose of suikers bestaan al of worden onderzocht. Bij een vergelijking van het conventionele proces met het niet-waterige proces, blijkt dat met die nieuwe methode yttrium en europium veel efficiënter gescheiden worden. Het rendement van de scheidingsefficiëntie nam toe met een factor van circa 20 ten opzichte van waterige solventextractie. Verdere optimalisatie van het proces liet ons toe om yttrium en europium van elkaar te scheiden en te recupereren.

Het ontwikkelde proces toont aan dat niet-waterige solventextractie zeer efficiënt en selectief yttrium en europium kan scheiden. Dit biedt goede vooruitzichten voor de recyclage van fluorescentielampen. Omdat zeldzame aarden zo belangrijk zijn voor de duurzame ontwikkeling en de energietransitie en het tegelijk essentieel is om de grondstofvoorraden voor de toekomstige generaties niet te hypothekeren, zijn innovatieve processen zoals deze een belangrijke stap richting een duurzame, circulaire economie.

Bibliografie

(1)      Binnemans, K.; Jones, P. T. Rare Earths and the Balance Problem. J. Sustain. Metall. 2015, 1 (1), 29–38.

(2)      Binnemans, K.; Jones, P. T.; Van Acker, K.; Blanpain, B.; Mishra, B.; Apelian, D. Rare-Earth Economics: The Balance Problem. JOM 2013, 65 (7), 846–848.

(3)      European Commission. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the 2017 List of Critical Raw Materials for the EU. 2017, 8.

(4)      ERECON. Strengthening the European Rare Earths Supply Chain: Challenges and Policy Options; Kooroshy, J., Tiess, G., Tukker, A., Walton, A., Eds.; 2014.

(5)      European Commission. Study on the Review of the List of Critical Raw Materials: Criticality Assessments; 2017.

(6)      Binnemans, K.; Jones, P. T.; Blanpain, B.; Van Gerven, T.; Yang, Y.; Walton, A.; Buchert, M. Recycling of Rare Earths: A Critical Review. J. Clean. Prod. 2013, 51, 1–22.

(7)      Binnemans, K.; Jones, P. T. Perspectives for the Recovery of Rare Earths from End-of-Life Fluorescent Lamps. J. Rare Earths 2014, 32 (3), 195–200.

(8)      Wu, Y.; Yin, X.; Zhang, Q.; Wang, W.; Mu, X. The Recycling of Rare Earths from Waste Tricolor Phosphors in Fluorescent Lamps: A Review of Processes and Technologies. In Resources, Conservation and Recycling; Elsevier B.V., 2014; Vol. 88, pp 21–31.

(9)      De Carolis, R.; Fontana, D.; Pietrantonio, M.; Pucciarmati, S.; Torelli, G. N. A Hydrometallurgical Process for Recovering Rare Earths and Metals from Spent Fluorescent Lamps. Environ. Eng. Manag. J. 2015, 14 (7), 1603–1609.

(10)    Kazimierczuk, M. K.; Member, S.; Szaraniec, W. Electronic Ballast for Fluorescent Lamps. IEEE Trans. Power Electron. 1993, 8 (4), 386–395.

(11)    Lucas, J.; Lucas, P.; Mercier, T. Le; Rollat, A.; Davenport, W. G. I. Rare Earths: Science, Technology, Production, and Use; Elsevier: Amsterdam, 2015.

(12)    Ronda, C. R. Luminescence: From Theory to Applications; Ronda, C., Ed.; Wiley-VCH: Weinheim, 2007.

(13)    Dupont, D.; Binnemans, K. Rare-Earth Recycling Using a Functionalized Ionic Liquid for the Selective Dissolution and Revalorization of Y2O3:Eu3+ from Lamp Phosphor Waste. Green Chem. 2015, 17 (2), 856–868.

(14)    Tunsu, C.; Petranikova, M.; Ekberg, C.; Retegan, T. A Hydrometallurgical Process for the Recovery of Rare Earth Elements from Fluorescent Lamp Waste Fractions. Sep. Purif. Technol. 2016, 161, 172–186.

(15)    Ippolito, N. M.; Innocenzi, V.; De Michelis, I.; Medici, F.; Vegliò, F. Rare Earth Elements Recovery from Fluorescent Lamps: A New Thermal Pretreatment to Improve the Efficiency of the Hydrometallurgical Process. J. Clean. Prod. 2017, 153, 287–298.

(16)    Shin, D. W.; Kim, J. G. Study on the Separation and Extraction of Rare-Earth Elements from the Phosphor Recovered from End of Life Fluorescent Lamps. Arch. Metall. Mater. 2015, 60 (2), 1257–1260.

(17)    Innocenzi, V.; De Michelis, I.; Ferella, F.; Vegliò, F. Recovery of Yttrium from Cathode Ray Tubes and Lamps’ Fluorescent Powders: Experimental Results and Economic Simulation. Waste Manag. 2013, 33 (11), 2390–2396.

(18)    De Michelis, I.; Ferella, F.; Varelli, E. F.; Vegliò, F. Treatment of Exhaust Fluorescent Lamps to Recover Yttrium: Experimental and Process Analyses. Waste Manag. 2011, 31 (12), 2559–2568.

(19)    Innocenzi, V.; Ippolito, N. M.; Pietrelli, L.; Centofanti, M.; Piga, L.; Vegliò, F. Application of Solvent Extraction Operation to Recover Rare Earths from Fluorescent Lamps. J. Clean. Prod. 2018, 172, 2840–2852.

(20)    Tunsu, C.; Lapp, J. B.; Ekberg, C.; Retegan, T. Selective Separation of Yttrium and Europium Using Cyanex 572 for Applications in Fluorescent Lamp Waste Processing. Hydrometallurgy 2016, 166, 98–106.

(21)    Tunsu, C.; Ekberg, C.; Retegan, T. Characterization and Leaching of Real Fluorescent Lamp Waste for the Recovery of Rare Earth Metals and Mercury. Hydrometallurgy 2014, 144145, 91–98.

(22)    Tunsu, C.; Ekberg, C.; Foreman, M.; Retegan, T. Targeting Fluorescent Lamp Waste for the Recovery of Cerium, Lanthanum, Europium, Gadolinium, Terbium and Yttrium. Trans. Institutions Min. Metall. Sect. C Miner. Process. Extr. Metall. 2016, 125 (4), 199–203.

(23)    CYTEC Industries Inc. CYANEX 572 Extractant. Technical Brochure. 2013, 2.

(24)    Strauss, M. L.; Mishra, B.; Martins, G. P. Selective Reduction and Separation of Europium from Mixed Rare-Earth Oxides from Waste Fluorescent Lamp Phosphors. In Rare Metal Technology 2017; Kim, H., Alam, S., Neelameggham, N. R., Oosterhof, H., Ouchi, T., Guan, X., Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2017; pp 31–36.

(25)    Van den Bogaert, B.; Havaux, D.; Binnemans, K.; Van Gerven, T. Photochemical Recycling of Europium from Eu/Y Mixtures in Red Lamp Phosphor Waste Streams. Green Chem. 2015, 17 (4), 2180–2187.

(26)    Resende, L. V.; Morais, C. A. Study of the Recovery of Rare Earth Elements from Computer Monitor Scraps - Leaching Experiments. Miner. Eng. 2010, 23 (3), 277–280.

(27)    Resende, L. V.; Morais, C. A. Process Development for the Recovery of Europium and Yttrium from Computer Monitor Screens. Miner. Eng. 2015, 70, 217–221.

(28)    Dexpert-Ghys, J.; Regnier, S.; Canac, S.; Beaudette, T.; Guillot, P.; Caillier, B.; Mauricot, R.; Navarro, J.; Sekhri, S. Re-Processing CRT Phosphors for Mercury-Free Applications. J. Lumin. 2009, 129 (12), 1968–1972.

(29)    Yin, X.; Wu, Y.; Tian, X.; Yu, J.; Zhang, Y. N.; Zuo, T. Green Recovery of Rare Earths from Waste Cathode Ray Tube Phosphors: Oxidative Leaching and Kinetic Aspects. ACS Sustain. Chem. Eng. 2016, 4 (12), 7080–7089.

(30)    Tian, X.; Yin, X.; gong, Y.; Wu, Y.; Tan, Z.; Xu, P. Characterization, Recovery Potentiality, and Evaluation on Recycling Major Metals from Waste Cathode-Ray Tube Phosphor Powder by Using Sulphuric Acid Leaching. J. Clean. Prod. 2016, 135, 1210–1217.

(31)    Singh, N.; Li, J.; Zeng, X. Global Responses for Recycling Waste CRTs in E-Waste. Waste Manag. 2016, 57, 187–197.

(32)    Singh, N.; Li, J.; Zeng, X. Solutions and Challenges in Recycling Waste Cathode-Ray Tubes. J. Clean. Prod. 2016, 133, 188–200.

(33)    Kelly, J. R.; Denry, I. Stabilized Zirconia as a Structural Ceramic: An Overview. Dent. Mater. 2008, 24 (3), 289–298.

(34)    Clarke, D. R.; Phillpot, S. R. Thermal Barrier Coating Materials. Mater. Today 2005, 8 (6), 22–29.

(35)    Hardwicke, C. U.; Lau, Y. C. Advances in Thermal Spray Coatings for Gas Turbines and Energy Generation: A Review. J. Therm. Spray Technol. 2013, 22 (5), 564–576.

(36)    Solanki, K. N.; Orlov, D.; Neelameggham, N. R.; Joshi, V. Magnesium Technology 2018; Solanki, K. N., Orlov, D., Neelameggham, N. R., Joshi, V., Eds.; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 2018.

(37)    Staiger, M. P.; Pietak, A. M.; Huadmai, J.; Dias, G. Magnesium and Its Alloys as Orthopedic Biomaterials: A Review. Biomaterials 2006, 27 (9), 1728–1734.

(38)    Pan, F.; Yang, M.; Chen, X. A Review on Casting Magnesium Alloys: Modification of Commercial Alloys and Development of New Alloys. J. Mater. Sci. Technol. 2016, 32 (12), 1211–1221.

(39)    Luo, A. A. Magnesium Casting Technology for Structural Applications. J. Magnes. Alloy. 2013, 1, 2–22.

(40)    Mallmann, E. J. J.; Sombra, A. S. B.; Goes, J. C.; Fechine, P. B. A. Yttrium Iron Garnet: Properties and Applications Review. Solid State Phenom. 2013, 202, 65–96.

(41)    Kitizawa, K.; Atake, T.; Ishii, H.; Sato, H.; Takagi, H.; Uchida, S.; Sairi, Y.; Fueki, K.; Tanaka, S. Related Content Specific Heat and Superconductivity of Ba2YCu3Oy. Jpn. J. Appl. Phys. 1987, 26 (5), 748–750.

(42)    Poelman, D.; Smet, P. Europium-Doped Phosphors for Lighting: The Past, the Present and the Future. 2011 Int. Work. Adv. Nanovision Sci. 2011, No. November, 18–21.

(43)    Binnemans, K.; Jones, P. T. Solvometallurgy: An Emerging Branch of Extractive Metallurgy. J. Sustain. Metall. 2017, 3 (3), 570–600.

(44)    Rydberg, J.; Cox, M.; Musikas, C.; Choppin, G. R. Solvent Extraction Principles & Practice, 2nd ed.; Rydberg, J., Cox, M., Musikas, C., Choppin, G. R., Eds.; Marcel Dekker, Inc: New York - Basel, 2004.

(45)    Rice, N. M.; Irving, H. M. N. H.; Leonard, M. a. Nomenclature for Liquid-Liquid Distribution (Solvent Extraction) (IUPAC Recommendations 1993). Pure Appl. Chem. 1993, 65 (11), 2373–2396.

(46)    Bridges, D.W.; Rosenbaum, J. B. Metallurgical Application of Solvent Extraction; U.S. Department of the Interior - Bureau of Mines: Washington D.C., 1962.

(47)    Hudson, M. J. An Introduction to Some Aspects of Solvent Extraction Chemistry in Hydrometallurgy. Hydrometallurgy 1982, 9 (2), 149–168.

(48)    Thakur, N. V. Separation of Rare Earths by Solvent Extraction. Miner. Process. Extr. Metall. Rev. 2000, 21 (1–5), 277–306.

(49)    Zhang, J.; Zhao, B.; Schreiner, B. Separation Hydrometallurgy of Rare Earth Elements; Springer International Publishing: Basel, 2016.

(50)    Wilson, A. M.; Bailey, P. J.; Tasker, P. A.; Turkington, J. R.; Grant, R. A.; Love, J. B. Solvent Extraction: The Coordination Chemistry behind Extractive Metallurgy. Chem. Soc. Rev. 2014, 43 (1), 123–134.

(51)    Turkington, J. R.; Bailey, P. J.; Love, J. B.; Wilson,  a M.; Tasker, P. a. Exploiting Outer-Sphere Interactions to Enhance Metal Recovery by Solvent Extraction. Chem. Commun. 2013, 49, 1891–1899.

(52)    Sui, N.; Huang, K.; Zhang, C.; Wang, N.; Wang, F.; Liu, H. Light, Middle, and Heavy Rare-Earth Group Separation: A New Approach via a Liquid-Liquid-Liquid Three-Phase System. Ind. Eng. Chem. Res. 2013, 52 (17), 5997–6008.

(53)    Tunsu, C.; Ekberg, C.; Foreman, M.; Retegan, T. Studies on the Solvent Extraction of Rare Earth Metals from Fluorescent Lamp Waste Using Cyanex 923. Solvent Extr. Ion Exch. 2014, 32 (6), 650–668.

(54)    Gupta, B.; Malik, P.; Deep, A. Solvent Extraction and Separation of Tervalent Lanthanides and Yttrium Using Cyanex 923. Solvent Extr. Ion Exch. 2003, 21 (2), 239–258.

(55)    Yaita, T.; Narita, H.; Suzuki, S.; Tachimori, S.; Motohashi, H.; Shiwaku, H. Structural Study of Lanthanides(III) in Aqueous Nitrate and Chloride Solutions by EXAFS. J. Radioanal. Nucl. Chem. 1999, 239 (2), 371–375.

(56)    Doidge, E. D.; Carson, I.; Love, J. B.; Morrison, C. A.; Tasker, P. A. The Influence of the Hofmeister Bias and the Stability and Speciation of Chloridolanthanates on Their Extraction from Chloride Media. Solvent Extr. Ion Exch. 2016, 34 (7), 579–593.

(57)    Reddy, M. L. P.; Varma, R. L.; Ramamohan, T. R.; Sahu, S. K.; Chakravortty, V. Cyanex 923 as an Extractant for Trivalent Lanthanides and Yttrium. Solvent Extr. Ion Exch. 1998, 16 (3), 795–812.

(58)    Xie, F.; Zhang, T. A.; Dreisinger, D.; Doyle, F. A Critical Review on Solvent Extraction of Rare Earths from Aqueous Solutions. Miner. Eng. 2014, 56, 10–28.

(59)    Batchu, N. K.; Vander Hoogerstraete, T.; Banerjee, D.; Binnemans, K. Non-Aqueous Solvent Extraction of Rare-Earth Nitrates from Ethylene Glycol to n-Dodecane by Cyanex 923. Sep. Purif. Technol. 2017, 174, 544–553.

(60)    Batchu, N. K.; Vander Hoogerstraete, T.; Banerjee, D.; Binnemans, K. Separation of Rare-Earth Ions from Ethylene Glycol (+LiCl) Solutions by Non-Aqueous Solvent Extraction with Cyanex 923. RSC Adv. 2017, 7 (72), 45351–45362.

(61)    Li, Z.; Li, X.; Raiguel, S.; Binnemans, K. Separation of Transition Metals from Rare Earths by Non-Aqueous Solvent Extraction from Ethylene Glycol Solutions Using Aliquat 336. Sep. Purif. Technol. 2018, 201, 318–326.

(62)    Capello, C.; Fischer, U.; Hungerbühler, K. What Is a Green Solvent? A Comprehensive Framework for the Environmental Assessment of Solvents. Green Chem. 2007, 9, 927–934.

(63)    Byrne, F. P.; Jin, S.; Paggiola, G.; Petchey, T. H. M.; Clark, J. H.; Farmer, T. J.; Hunt, A. J.; Robert McElroy, C.; Sherwood, J. Tools and Techniques for Solvent Selection: Green Solvent Selection Guides. Sustain. Chem. Process. 2016, 4 (7), 1–24.

(64)    Henderson, R. K.; Jiménez-González, C.; Constable, D. J. C.; Alston, S. R.; Inglis, G. G. A.; Fisher, G.; Sherwood, J.; Binks, S. P.; Curzons, A. D. Expanding GSK’s Solvent Selection Guide – Embedding Sustainability into Solvent Selection Starting at Medicinal Chemistry. Green Chem. 2011, 13 (4), 854.

(65)    Alder, C. M.; Hayler, J. D.; Henderson, R. K.; Redman, A. M.; Shukla, L.; Shuster, L. E.; Sneddon, H. F. Updating and Further Expanding GSK’s Solvent Sustainability Guide. Green Chem. 2016, 18 (13), 3879–3890.

(66)    Prat, D.; Hayler, J.; Wells, A. A Survey of Solvent Selection Guides. Green Chem. 2014, 16 (10), 4546–4551.

(67)    Alfonsi, K.; Colberg, J.; Dunn, P. J.; Fevig, T.; Jennings, S.; Johnson, T. A.; Kleine, H. P.; Knight, C.; Nagy, M. A.; Perry, D. A.; et al. Green Chemistry Tools to Influence a Medicinal Chemistry and Research Chemistry Based Organisation. Green Chem. 2008, 10 (1), 31–36.

(68)    Royal Dutch Shell. Shell GTL Solvent GS190. Technical Datasheet. 2016.

(69)    Larsen, E. M.; Trevorrow, L. E. The Systems Formed by Zirconium and Hafnium Tetrachloride with Acetonitrile and Isoamyl Ether. J. Inorg. Nucl. Chem. 1956, 2, 254–259.

(70)    Matsui, M.; Aoki, T.; Inoue, O.; Shigematsu, T. Nonaqueous Liquid-Liquid Extraction. Extraction of Zinc and Cadmium from Ethylene Glycol Solution of Bromide by Trioctylphosphine Oxide. Bull. Inst. Chem. Res., Kyoto Univ. 1975, 52 (5~6), 652–657.

(71)    Wada, Y.; Aoki, T.; Kumagai, T.; Matsui, M. Nonaqueous Liquid-Liquid Extraction of Zinc , Cadmium and Cobaltous Ions from Ethylene Glycol and Propylene Glycol Solutions of Chloride by Long Chain Alkyl Amine and Alkyl Ammonium Compound. Bull. Inst. Chem. Res., Kyoto Univ. 1985, 62 (5~6), 348–355.

(72)    Cytec Industries Inc. CYANEX 923 Extractant Datasheet. 2008, p 16.

(73)    Regadío, M.; Riaño, S.; Binnemans, K.; Vander Hoogerstraete, T. Direct Analysis of Metal Ions in Solutions with High Salt Concentrations by Total Reflection X-Ray Fluorescence. Anal. Chem. 2017, 89 (8), 4595–4603.

(74)    Riaño, S.; Regadío, M.; Binnemans, K.; Vander Hoogerstraete, T. Practical Guidelines for Best Practice on Total Reflection X-Ray Fluorescence Spectroscopy: Analysis of Aqueous Solutions. Spectrochim. Acta B 2016, 124, 109–115.

(75)    Anton Paar. How to measure viscosity https://wiki.anton-paar.com/en/how-to-measure-viscosity/ (accessed April 30, 2018).

(76)    Honeywell. HYDRANAL Product Overview Guide; 2017; p 12.

(77)    Mettler Toledo. Good Titration Practice TM in Karl Fischer Titration (GTP KF Brochure); Schwerzenbach, Switzerland, 2011.

(78)    Injarean, U.; Pichestapong, P.; Kewsuwan, P.; Laohaphornchaiphan, J. Batch Simulation of Multistage Countercurrent Extraction of Uranium in Yellow Cake from Monazite Processing with 5% TBP/Kerosene. Energy Procedia 2014, 56, 129–134.

(79)    KU Leuven - Department of Chemistry. Introductory Safety Guidelines https://chem.kuleuven.be/veiligheid/documenten/safety-brochure.pdf (accessed May 28, 2018).

(80)    Johansson, G.; Yokoyama, H.; Ohtaki, H. Structure of Solvated Metal Ions in Nitrate and Chloride Solutions of Erbium and Yttrium in Dimethylsulfoxide. J. Solution Chem. 1991, 20 (9), 859–874.

(81)    Sun, J.; Liu, H. Selective Hydrogenolysis of Biomass-Derived Xylitol to Ethylene Glycol and Propylene Glycol on Supported Ru Catalysts. Green Chem. 2011, 13 (1), 135–142.

(82)    Ji, N.; Zhang, T.; Zheng, M.; Wang, A.; Wang, H.; Wang, X.; Chen, J. G. Direct Catalytic Conversion of Cellulose into Ethylene Glycol Using Nickel-Promoted Tungsten Carbide Catalysts. Angew. Chemie - Int. Ed. 2008, 47 (44), 8510–8513.

(83)    Wang, A.; Zhang, T. One-Pot Conversion of Cellulose to Ethylene Glycol with Multifunctional Tungsten-Based Catalysts. Acc. Chem. Res. 2013, 46 (7), 1377–1386.

(84)    Vafaeezadeh, M.; Hashemi, M. M. Polyethylene Glycol (PEG) as a Green Solvent for Carbon-Carbon Bond Formation Reactions. J. Mol. Liq. 2015, 207, 73–79.

(85)    Kidwai, M.; Jahan, A.; Bhatnagar, D. Polyethylene Glycol: A Recyclable Solvent System for the Synthesis of Benzimidazole Derivatives Using CAN as Catalyst. J. Chem. Sci. 2010, 122 (4), 607–612.

(86)    Chen, J.; Spear, S. K.; Huddleston, J. G.; Rogers, R. D. Polyethylene Glycol and Solutions of Polyethylene Glycol as Green Reaction Media. Green Chem. 2005, 7 (2), 64–82.

(87)    Martí, M.; Molina, L.; Alemán, C.; Armelin, E. Novel Epoxy Coating Based on DMSO as a Green Solvent, Reducing Drastically the Volatile Organic Compound Content and Using Conducting Polymers as a Nontoxic Anticorrosive Pigment. ACS Sustain. Chem. Eng. 2013, 1 (12), 1609–1618.

(88)    Ponomarev, I. I.; Blagodatskikh, I. V.; Muranov, A. V.; Volkova, Y. A.; Razorenov, D. Y.; Ponomarev, I. I.; Skupov, K. M. Dimethyl Sulfoxide as a Green Solvent for Successful Precipitative Polyheterocyclization Based on Nucleophilic Aromatic Substitution, Resulting in High Molecular Weight PIM-1. Mendeleev Commun. 2016, 26 (4), 362–364.

(89)    Innocenzi, V.; De Michelis, I.; Ferella, F.; Beolchini, F.; Kopacek, B.; Vegliò, F. Recovery of Yttrium from Fluorescent Powder of Cathode Ray Tube, CRT: Zn Removal by Sulphide Precipitation. Waste Manag. 2013, 33 (11), 2364–2371.

(90)    Innocenzi, V.; De Michelis, I.; Ferella, F.; Vegliò, F. Secondary Yttrium from Spent Fluorescent Lamps: Recovery by Leaching and Solvent Extraction. Int. J. Miner. Process. 2017, 168, 87–94.

(91)    Pan, X. Y.; Peng, L.; Chen, W. H.; Wang, J.; Chen, Z. Recovery of Y and Eu from Waste Phosphors of CRT TVs and the Preparation of Yttrium Europium Oxide. Appl. Mech. Mater. 2013, 295298, 1840–1845.

(92)    Van Loy, S.; Binnemans, K.; Van Gerven, T. Recycling of Rare Earths from Lamp Phosphor Waste: Enhanced Dissolution of LaPO4:Ce3+,Tb3+ by Mechanical Activation. J. Clean. Prod. 2017, 156, 226–234.

(93)    Chung, D.-Y.; Kim, E.-H.; Lee, E.-H.; Yoo, J.-H. Solubility of Rare Earth Oxalate in Oxalic and Nitric Acid Media. J. Ind. Eng. Chem. 1998, 4 (4), 277–284.

(94)    Gernon, M. D.; Wu, M.; Buszta, T.; Janney, P. Environmental Benefits of Methanesulfonic Acid. Green Chem. 1999, 1 (3), 127–140.

Download scriptie (1.62 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. Koen Binnemans