Een ANder plan? Hoe anderstalige nieuwkomers uit het 4de leerjaar actief betrekken bij de lessen begrijpend lezen geïntegreerd in wereldoriëntatie?

Katrijn
Clincke

Dit onderzoek is gericht op het betrekken van AN binnen de lessen begrijpend lezen. Dit leidt verder naar integratie van begrijpend lezen (informatieve teksten) in wereldoriëntatie. 

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is in overleg met de klasleerkracht en op basis van wetenschappelijke literatuur en onderzoek daarover, mogelijkheden/manieren vast te leggen en voorbeelden te kunnen geven van hoe je ervoor kan zorgen als leerkracht dat de anderstalige nieuwkomer ook kan deelnemen aan de les begrijpend lezen. Dat leesstrategieën vakoverschrijdend kunnen ingezet worden in de klas. 

Gegevens voor dit onderzoek werden verzameld met de hulp van de taalcoach van stad Aalst en ook de beleidsmedewerker professionalisering van de scholengroep 19 Dender. Met de ondersteuning van de directie en zorgcoördinator zijn er krachtige gesprekken ontstaan met klasleerkrachten. Verder zijn er gegevens verzameld vanuit wetenschappelijke bronnen. 

Het onderzoek bied nuttige praktische tips voor de AN-vriendelijke klaswerking binnen de lessen begrijpen lezen. Waarbij er aandacht is voor het technisch leesniveau, voor de woordenschat binnen een tekst, de motivatie en het begrijpend luisteren. 

In het laatste deel worden de resultaten van dit korte onderzoek binnen de wereldoriëntatie gepresenteerd. Door de leesstrategieën te koppelen aan het leerplan zijn er hulpmiddelen en gereedschappen ontstaan, zoals een stappenplan en een woordspin met vraagwoorden. Om dit allemaal te combineren kwam dit onderzoek tot een soort van taakgericht werken. 

 

Katrijn Clincke, mei 2018

Bibliografie

Grip op lezen 

Kees Vernooy 

pedaGOgische begeleidingsdienst 

Zien is snappen 

Leesfestijn 

Taakgericht onderwijs in een notendop, Kris Van den Branden

Storyline approach: Brug tussen begrijpend lezen en wereldoriëntatie 

Download scriptie (1.39 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Nathalie Heyninck
Thema('s)