eenvoudig bouwen

Mitch
Goethals
  • Joyce
    Stroef

Eenvoud en ecologie dat is hetgeen wat ik naar voor wil brengen. De mens stimuleren om spelenderwijze materialen die ongeschikt lijken om mee te bouwen te leren kennen. De bedoeling is om deze te leren kennen op een manier die niet wetenschappelijk wordt benaderd. Het materiaal wordt onder handen genomen door niet na te denken en op iets uit te komen waardoor je het materiaal op een fenomenologische wijze leert kennen. 

 

Bouwafval

Om mensen aan te sporen dat er meer hergebruik moet zijn in plaats van onze wegwerpmaatschappij te bevorderen. Materialen hebben altijd interne kwaliteiten die niet naar voren komen, maar door deze zonder na te denken aan te pakken kun je magistrale vormen en ideeën verkrijgen.

harde isolatiaplaat

Assemblage

Een reis naar Gambia (Afrika) heeft ervoor gezorgd dat ik een andere manier van bouwen heb leren kennen. Een manier van bouwen die voor ons ongekend is en zeer ecologisch is in zijn eigen manier. Zo gaan Gambianen materialen gebruiken die ze vinden in hun omgeving en deze hergebruiken. Net als Mario Merz, die zijn materialen als een zwerver bijhoud en als een cyclus hergebruikt in zijn kunstwerken. Ga ik als ontwerper materialen gebruiken die in éénzelfde cyclus blijven. Zo gaan ze niet verloren door ze te recycleren (aanpassen), maar kun je ze gebruiken op een manier die ongekend is en zijn eigen cyclus maakt. Je maakt dus als persoon een andere recyclagecyclus op die niet als een doorgaans gekend proces wordt gebruikt.

boorafstand

Body

Om het ontwerp over te kunnen brengen moet er in de eerste plaats vervreemding ontstaan en majestueusiteit. Indien een ontwerp zichzelf op een reusachtige manier naar voren brengt kun je mensen intrigeren en kun je ze een vorm van vertrouwen meegeven. Dit vertrouwen wil ik naar voren brengen om de mensen dichter bij het afval te laten komen in plaats van de vuilniszak buiten te zetten en uit te wuiven.

 

Besluit

Dit alles is noodzakelijk voor mij om de mens aan te sporen tot het nadenken over het gebruik van een materiaal die uitsterft bij wijze van spreken. In plaats van een steengroeve (bv. Italiaanse Carara - marmer) uit te putten kan je niet een oud keuken - werkblad van een andere woning hergebruiken. In plaats van die te verschepen of deze via een vrachtwagen tot bij ons te brengen kan je ze niet gewoon in uw dichte omgeving trachten te vinden. Het is dus eigenlijk mensen doen inzien dat niet alles perfect afgelekt en prachtig moet ogen. Misschien is het zelf prachtiger indien het een nieuw leven wordt ingeblazen. Een voorbeeld ter referentie zijn de werken van rotor - architecten.

majestueusiteit

Bibliografie

Literatuur:

- WTCB wetgeving ventilatie (NBN D 50-001)

https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&…

- Heidegger, Martin.(A. Hofstadter). 1971. Building, Dwelling, Thinking, in Poetry, Language, Thought. Londen: Harper & Row

Niet compleet geciteerd vanuit tekst, enkel samengevat.

- Heidegger, Martin.(Jacques de Visscher & Raf De Saeger). 1991(a) . Wonen: Architectuur in het denken van Martin Heidegger. Nijmegen: SUN

- Heidegger Martin.(H.M. Berghs). 1991(b) . Over denken, bouwen, wonen: Vier essays. Nijmegen: SUN

- Heidegger Martin. (Adam Sharr). 2007. Heidegger For architects. Abingdon: Routledge

- Bruno Latour, (Catherine Porter).1993 We have never been modern. Cambridge, Masachusetts: Harvard University Press

- Mario Merz,(Danilo Eccher). 1995. Mario Merz. Torino: Hopefullmonster

Niet compleet geciteerd vanuit tekst, enkel samengevat.

Afbeeldingen:

Afbeelding 1: 3D - doorsnede van een huis

- http://ecotra.be/isolation-par-exterieur/isolations-et-bardages-ventile…

Afbeelding 2: Igloo van Mario Merz met glas en spanschroeven

- http://hlehua.blogspot.com/2017/05/mario-merz-continent-to-continent.ht…

Afbeelding 3: Vogelnest

- http://www.thisiscolossal.com/2013/02/massive-bird-nests-built-on-telep…

- Alle andere afbeeldingen zijn door mijzelf gefotografeerd.

 

Download scriptie (10.93 MB)
Universiteit of Hogeschool
LUCA School of Arts
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Stefaan Onraet