Bacteriën in drinkwater: nieuwe techniek onthult hun geheimen

Jorien
Favere

Veilig en zuiver drinkwater… een evidentie?

Drinkwater? Het lijkt voor u vanzelfsprekend, het water dat dagelijks in gulle hoeveelheden uit uw kraan stroomt. Het is dan ook een basisrecht om toegang te hebben tot veilig en zuiver drinkwater. Echter, tot op de dag van vandaag blijft het een wereldwijde uitdaging om de drinkwaterkwaliteit te waarborgen. Dit geldt voor zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen, denk bijvoorbeeld aan de droogte van deze zomer die zelfs in Vlaanderen voor grote onrust zorgde. In de toekomst zullen de toenemende verstedelijking, de bevolkingsgroei en de opwarming van de aarde grote uitdagingen met zich meebrengen. Drinkwater is essentieel, maar hoe kunnen we de kwaliteit van het water van nu en van de toekomst blijven garanderen?  

Bacteriën zijn de boosdoeners

Om te kunnen anticiperen op drinkwaterproblematieken, moeten we eerst de mogelijke oorzaken bestuderen. Met andere woorden, wat kan ons drinkwater onveilig maken? Drinkwater bevat weinig voedingsstoffen, maar desalniettemin kunnen er veel micro-organismen in overleven en zelfs groeien, al is die microbiële gemeenschap voornamelijk onschadelijk. Het grootste gezondheidsrisico is de besmetting van het drinkwater met ziekteverwekkende micro-organismen. Uitbraken van door drinkwater overgedragen ziektes zijn ook in Vlaanderen niet zeldzaam. Het is daarom van essentieel belang om de drinkwaterkwaliteit, en in het bijzonder de microbiële kwaliteit, op te volgen om uitbraken van ziektes te voorkomen.

Meten is weten

In de voorbije tweehonderd jaar werden verschillende technieken ontwikkeld om de microbiële drinkwaterkwaliteit op te volgen. Plaattellingen, een van de oudste methoden, wordt vandaag nog steeds als de gouden standaard beschouwd. Hierbij worden de bacteriën in petrischaaltjes opgegroeid, en na één à twee dagen worden de gevormde kolonies geteld. Er zijn echter twee cruciale beperkingen; ten eerste is er dus een lange wachttijd tussen de staalname en het resultaat. Ten tweede is er sprake van de “Great Plate Count Anomaly”, die zegt dat slechts minder dan 1% van de aanwezige bacteriën in het drinkwater ook effectief in de petrischaaltjes kunnen groeien. Er is dus nood aan een accurate en snelle techniek voor routinematige opvolging van de microbiële drinkwaterkwaliteit.

Flow cytometrie, een techniek overgewaaid uit de medische sector, heeft deze beperkingen niet en is daarom een veelbelovende techniek voor de monitoring van de microbiële drinkwaterkwaliteit. Flow cytometrie is een optische techniek die de interactie van partikels, in dit geval bacteriële cellen, met een lichtbundel meet. Zo krijgt men een beeld van het aantal cellen en hun uiterlijke kenmerken. In combinatie met geavanceerde data-analyse kan flow cytometrie gebruikt worden om een vingerafdruk van de microbiële gemeenschap te maken. Deze vingerafdruk is uniek voor een microbiële gemeenschap, net zoals een menselijke vingerafdruk uniek is. Flow cytometrie heeft dus veel potentieel, maar wat is nu de waarde van deze techniek voor microbiële monitoring van drinkwater?

Netwerken, netwerken, netwerken

Drinkwater wordt na de productie (meestal) gedesinfecteerd om de microbiële groei in het distributienetwerk te beperken. Deze netwerken bestaan uit leidingen, kranen, bekkens en watertorens. Afhankelijk van de opbouw van het drinkwaternetwerk, de watersamenstelling en de desinfectiemethode zal er zich een microbiële gemeenschap in het netwerk ontwikkelen. Die microbiële gemeenschap kan zelfs doorheen één netwerk sterk verschillen.

Om een beeld te krijgen van de dynamica van de microbiële gemeenschap in een drinkwaternetwerk werden metingen uitgevoerd in Washington DC (VS). Washington DC is een miljoenenstad, en wordt bijgevolg gekenmerkt door een uitgebreid drinkwaternetwerk. Dat brengt dus ook mogelijke obstakels met zich mee: lauw water dat lang stilstaat in de uithoeken van het netwerk vormt immers de ideale omgeving voor bacteriële groei. Om dit te vermijden worden de brandkranen van het drinkwaternetwerk, waar de brandweer haar slangen op aansluit, regelmatig gespoeld. Dergelijke operationele beslissingen worden momenteel voornamelijk op basis van de concentratie desinfectans (chloor) genomen. Concreet wil dit zeggen dat men een brandkraan zal spoelen wanneer een lage chloorconcentratie wordt gemeten, totdat de chloorconcentratie terug aanvaardbaar is. Zo wordt de waterkwaliteit op peil gehouden, en wordt verondersteld dat ook de microbiële kwaliteit terug hersteld is.

Om het gedrag van de microbiële gemeenschap in het drinkwaternetwerk op te volgen, werd gedurende drie maanden de drinkwaterkwaliteit tijdens het spoelen in enkele probleemzones opgevolgd, gecombineerd met flow cytometrische metingen. De vingerafdrukken van de microbiële gemeenschappen toonden aan dat de chloorconcentratie niet altijd een goede indicator is voor de microbiële drinkwaterkwaliteit. Met andere woorden, veranderingen in de microbiële gemeenschap kunnen tijdens het spoelen aangeven dat het water “ververst” is, iets wat niet altijd gereflecteerd werd in de chloorconcentratie. Beslissingen over het al dan niet spoelen van brandkranen zouden dus niet steeds hoofdzakelijk op basis van de chloorconcentratie moeten genomen worden.

Ook konden veranderingen in de waterkwaliteit aan veranderingen in de microbiële gemeenschap worden gelinkt: de microbiële gemeenschappen van het drinkwater veranderden met de tijd (seizoenaal) of waren afhankelijk van de spoelduur. Dit betekent dat men met behulp van “baseline” metingen gedurende een jaar, toekomstige afwijkende flow cytometrische metingen kan gebruiken als indicatie van mogelijke microbiële risico’s of uitbraken.

Ook in watertorens staat het drinkwater bij operationele problemen vaak lang stil, en kan er dus overmatige bacteriële groei plaatsvinden. Daarom werd flow cytometrie, in combinatie met een in-line staalnamerobot, ingezet als monitoringssysteem in watertorens van FARYS (Gent) en Pidpa (Antwerpen). Ook hier vertoonden de flow cytometrische vingerafdrukken een voldoende gevoeligheid om kleine operationele veranderingen, zoals aanpassingen van inkomende wateren of verandering in de grootte van het inkomend debiet, in de microbiële gemeenschap te detecteren.   

Flow cytometrie, de toekomst?

Zowel vanuit academisch als industrieel perspectief biedt flow cytometrie veel mogelijkheden. Niet alleen werd er veel additionele informatie over de microbiële gemeenschappen in drinkwaterdistributienetwerken verkregen, ook zouden deze gebruikt kunnen worden als basis voor operationele beslissingen. Door het slim inzetten van deze techniek, kan op lange termijn enorm veel tijd, geld en water bespaard worden, én de publieke gezondheid beschermd worden. Flow cytometrie lijkt dus de techniek van de toekomst voor de opvolging van de microbiële drinkwaterkwaliteit.

Bibliografie

Allen, Edberg, & Reasoner. (2004). Heterotrophic plate count bacteria—what is their significance in drinking water? International Journal of Food Microbiology, 92(3), 265–274.

Amann, Ludwig, & Schleifer. (1995). Phylogenetic identification and in situ detection of individual microbial cells without cultivation. Microbiological Reviews, 59(1), 143–169.

Amy. (2007). USA to Europe: Who is the true world leader in drinking water technoloy (what can each learn from the other?). 59e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening & 26e in Riolering En Afvalwaterbehandeling: Grenzen Verleggen, 19–27.

AWWA. (2002a). Effects of Water Age on Distribution System Water Quality. American Water Works Association.

AWWA. (2002b). Permeation and Leaching. American Water Works Association.

AWWA. (2013). Nitrification Prevention and Control in Drinking Water. American Water Works Association.

Bartram, Cotruvo, Exner, Fricker, & Glasmacher. (2003). Heterotrophic plate counts and drinking-water safety. London: IWA Publishing.

Bashashati, & Brinkman. (2009). A survey of flow cytometry data analysis methods. Advances in Bioinformatics.

BD biosciences. (2000). Introduction to Flow Cytometry: a learning guide. San Jose, CA.

BD biosciences. (2018). Spectrum Viewer. Retrieved March 5, 2018, from http://www.bdbiosciences.com/us/s/spectrumviewer

Beech, & Sunner. (2004). Biocorrosion: Towards understanding interactions between biofilms and metals. Current Opinion in Biotechnology, 15(3), 181–186.

Benarde, Snow, Olivieri, & Davidson. (1967). Kinetics and mechanism of bacterial disinfection by chlorine dioxide. Applied Microbiology, 15(2), 257–65.

Benedict, Reses, Vigar, Roth, Roberts, Mattioli, … Hill. (2017). Surveillance for Waterborne Disease Outbreaks Associated with Drinking Water — United States, 66(44), 1216–1221.

Berney, Vital, Hülshoff, Weilenmann, Egli, & Hammes. (2008). Rapid, cultivation-independent assessment of microbial viability in drinking water. Water Research, 42(14), 4010–4018.

Berry, Xi, & Raskin. (2006). Microbial ecology of drinking water distribution systems. Current Opinion in Biotechnology, 17(3), 297–302.

Besmer, Epting, Page, Sigrist, Huggenberger, & Hammes. (2016). Online flow cytometry reveals microbial dynamics influenced by concurrent natural and operational events in groundwater used for drinking water treatment. Scientific Reports, 1–10.

Besmer, & Hammes. (2016). Short-term microbial dynamics in a drinking water plant treating groundwater with occasional high microbial loads. Water Research, 107, 11–18.

Besmer, Sigrist, Props, Buysschaert, Mao, Boon, & Hammes. (2017). Laboratory-scale simulation and real-time tracking of a microbial contamination event and subsequent shock-chlorination in drinking water. Frontiers in Microbiology, 8(10), 1–11.

Besmer, Weissbrodt, Kratochvil, Sigrist, Weyland, & Hammes. (2014). The feasibility of automated online flow cytometry for In-situ monitoring of microbial dynamics in aquatic ecosystems. Frontiers in Microbiology, 5(6), 1–12.

Betancourt, & Rose. (2004). Drinking water treatment processes for removal of Cryptosporidium and Giardia. Veterinary Parasitology, 126, 219–234.

Boe-Hansen, Albrechtsen, Arvin, & Jørgensen. (2002). Bulk water phase and biofilm growth in drinking water at low nutrient conditions. Water Research, 36(18), 4477–4486.

Bolyard, Fair, & Hautman. (1992). Occurrence of chlorate in hypochlorite solutions used for drinking water disinfection. Environmental Science & Technology, 26(8), 1663–1665.

Bray, & Curtis. (1957). An ordination of the upland forest communities of Southern Wisconsin. Ecological Monographs, 27(4), 325–349.

Breiman. (1996). Bagging Predictors. Machine Learning, 140, 123–140.

Breiman. (2001). Random Forests. European Journal of Mathematics, 45, 5–32.

Buysschaert. (2018). Single-cell optical fingerprinting for microbial community characterization. Ghent University.

Buysschaert, Byloos, Leys, Van Houdt, & Boon. (2016). Reevaluating multicolor flow cytometry to assess microbial viability. Applied Microbiology and Biotechnology, 100(21), 9037–9051.

Camper, Lechevallier, Broadaway, & Mcfeters. (1986). Bacteria associated with granular activated carbon particles in drinking water. Applied and Environmental Microbiology, 52(3), 434–438.

Cantor, Denig-Chakroff, Vela, Pfeinik, & Lynch. (2000). Use of polyphosphate in corrosion control. Journal / American Water Works Association, 92(2), 85–102.

Castro, & Neves. (2003). Chlorine decay in water distribution systems case study - Lousada network. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 2(2), 261–266.

Cervero-Aragó, Rodríguez-Martínez, Puertas-Bennasar, & Araujo. (2015). Effect of common drinking water disinfectants, chlorine and heat, on free Legionella and amoebae-associated Legionella. PLoS ONE, 10(8), 1–18.

Chappelle, & Levin. (1968). Use of the Firefly Bioluminescent and Counting of Reaction Bacteria. Biochemical Medicine, 52(1), 41–52.

Characklis. (1988). Bacterial regrowth in distribution systems. American Water Works Association.

Chiao, Clancy, Pinto, Xi, & Raskin. (2014). Differential resistance of drinking water bacterial populations to monochloramine disinfection. Environmental Science and Technology, 48(7), 4038–4047.

Choi, & Choi. (2010). The effects of UV disinfection on drinking water quality in distribution systems. Water Research, 44(1), 115–122.

Choi, & Valentine. (2002). Formation of N-nitrosodimethylamine (NDMA) from reaction of monochloramine: A new disinfection by-product. Water Research, 36(4), 817–824.

Chuang, Lin, Wang, & Tung. (2013). The contribution of dissolved organic nitrogen and chloramines to nitrogenous disinfection byproduct formation from natural organic matter. Water Research, 47(3), 1308–1316.

Clark, Goodrich, & Wymer. (1993). Effect of the distribution system on the drinking water quality. Journal of Water Supply: Research & Technology, 42(1), 30–38.

Clark, & Haught. (2005). Characterizing pipe wall demand: implications for water quality modeling. Journal of Water Resources Planning and Management, 131(3), 208–217.

Courtens, Vandekerckhove, Prat, Vilchez-Vargas, Vital, Pieper, … Vlaeminck. (2016). Empowering a mesophilic inoculum for thermophilic nitrification: Growth mode and temperature pattern as critical proliferation factors for archaeal ammonia oxidizers. Water Research, 92, 94–103.

Cutler, Edwards, Beard, Cutler, Hess, Gibson, … Lawler. (2007). Random Forests for Classification in Ecology. Ecology, 88(11), 2783–2792.

DC Water. (2017). Drinking Water is Distributed by Elevation Levels. Retrieved April 13, 2018, from https://www.dcwater.com/water-distribution-system

De Roy. (2014). Microbial resource management: introducing new tools and ecological theories. Ghent University.

De Roy, Clement, Thas, Wang, & Boon. (2012). Flow cytometry for fast microbial community fingerprinting. Water Research, 46(3), 907–919.

Decreet. (2002a). Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie. Belgisch Staatsblad, 2907–2923.

Decreet. (2002b). Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending. Belgisch Staatsblad, 32838.

Dewettinck, Hulsbosch, Van Hege, Top, & Verstraete. (2001). Molecular fingerprinting of bacterial populations in groundwater and bottled mineral water. Applied Microbiology and Biotechnology, 57(3), 412–418.

Dickson. (1981). An exact definition of total alkalinity and a procedure for the estimation of alkalinity and total inorganic carbon from titration data. Deep Sea Research Part A, Oceanographic Research Papers, 28(6), 609–623.

Douglas, Merrill, & Catlin. (1996). Water quality deterioration from corrosion of cement-mortar linings. Journal American Water Works Association, 88(7), 99–107.

Douterelo, Boxall, Deines, Sekar, Fish, & Biggs. (2014). Methodological approaches for studying the microbial ecology of drinking water distribution systems. Water Research, 65, 134–156.

Douterelo, Sharpe, & Boxall. (2013). Influence of hydraulic regimes on bacterial community structure and composition in an experimental drinking water distribution system. Water Research, 47(2), 503–516.

Dufour. (1998). Grondwater in Nederland, onzichtbaar water waarop wij lopen. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO.

El-Chakhtoura, Prest, Saikaly, van Loosdrecht, Hammes, & Vrouwenvelder. (2015). Dynamics of bacterial communities before and after distribution in a full-scale drinking water network. Water Research, 74, 180–190.

EPA. (2011). Water Treatment Manual: Disinfection. Wexford.

European Communities. (1998). Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal, 41, 32–54.

European Parliament. (2000). Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal, 43, 1–73.

Fan, & Steinberg. (1996). Health implications of nitrate and nitrite in drinking water: An update on methemoglobinemia occurrence and reproductive and developmental toxicity. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 23(1 I), 35–43.

Frateur, Deslouis, Kiene, Levi, & Tribollet. (1999). Free chlorine consumption induced by cast iron corrosion in drinking water distribution systems. Water Research, 33(8), 1781–1790.

Gatza, Hammes, & Prest. (2013). Assessing water quality with the BD AccuriTM C6 flow cytometer. White Paper. BD Biosciences.

George, Petit, & Servais. (2000). Use of enzymatic methods for rapid enumeration of coliforms in freshwaters. Journal of Applied Microbiology, 88(3), 404–413.

Gillespie, Lipphaus, Green, Parsons, Weir, Juskowiak, … Nocker. (2014). Assessing microbiological water quality in drinking water distribution systems with disinfectant residual using flow cytometry. Water Research, 65, 224–234.

Greenacre, & Primicerio. (2014). Multivariate analysis of ecological data. Fundacion BBVA.

Grégori, Citterio, Ghiani, Labra, Sgorbati, Brown, & Denis. (2001). Resolution of viable and membrane-compromised bacteria in freshwater and marine waters based on analytical flow cytometry and nucleic acid double staining. Applied and Environmental Microbiology, 67(10), 4662–4670.

Grunditz, Gumaelius, & Dalhammar. (1998). Comparison of inhibition assays using nitrogen removing bacteria: application to industrial wastewater. Water Research, 32(10), 2995–3000.

Hallam, West, Forster, Powell, & Spencer. (2002). The decay of chlorine associated with the pipe wall in water distribution systems. Water Research, 36(14), 3479–3488.

Hammes, Berney, Wang, Vital, Köster, & Egli. (2008). Flow-cytometric total bacterial cell counts as a descriptive microbiological parameter for drinking water treatment processes. Water Research, 42(1–2), 269–277.

Hammes, Broger, Weilenmann, Vital, Helbing, Bosshart, … Sonnleitner. (2012). Development and laboratory-scale testing of a fully automated online flow cytometer for drinking water analysis. Cytometry Part A, 81A(6), 508–516.

Hammes, & Egli. (2007). A flow cytometric method for AOC determination. Technau.

Hammes, & Egli. (2010). Cytometric methods for measuring bacteria in water: Advantages, pitfalls and applications. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 397(3), 1083–1095.

Hammes, Goldschmidt, Vital, Wang, & Egli. (2010). Measurement and interpretation of microbial adenosine tri-phosphate (ATP) in aquatic environments. Water Research, 44(13), 3915–3923.

Hannoun, & Boulos. (1997). Optimizing distribution storage water quality: a hydrodynamic approach. Applied Mathematical Modelling, 21(8), 495–502.

Harms, Cognet, Lommerse, Blab, & Schmidt. (2001). Autofluorescent proteins in single-molecule research: applications to live cell imaging microscopy. Biophysical Journal, 80(5), 2396–2408.

Harper, Manoharan, Mavinic, & Randall. (1996). Chromium and nickel toxicity during the biotreatment of high ammonia landfill leachate. Water Environment Research, 68(1), 19–24.

Hill. (1973). Diversity and evenness: a unifying notation and its consequences. Ecology, 54(2), 427–432.

Hoefel, Monis, Grooby, Saint, & Andrews. (2005). Culture-independent techniques for rapid detection of bacteria associated with loss of chloramine residual in a drinking water system. Applied and Environmental Microbiology, 71(11), 6479–6488.

Hofmann, & Griebler. (2018). DOM and bacterial growth efficiency in oligotrophic groundwater: Absence of priming and co-limitation by organic carbon and phosphorus. Aquatic Microbial Ecology, 81(1), 55–71.

IARC. (2010). Ingested nitrate and nitrite, and cyanobacterial peptide toxins. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 94, 412.

Jacangelo, Rhodes Trussell, & Watson. (1997). Role of membrane technology in drinking water treatment in the United States. Desalination, 113(2–3), 119–127.

Jones. (2006). The effect of environmental factors on estimated viable and total populations of planktonic bacteria in lakes and experimental enclosures. Freshwater Biology, 7(1), 67–91.

Karim, Abbaszadegan, & Lechevallier. (2003). Potential for pathogen intrusion during pressure transients. Journal American Water Works Association, 95(5), 134–146.

Karl. (1980). Cellular nucleotide measurements and applications in microbial ecology. Microbiological Reviews, 44(4), 739.

Keen, & Prosser. (1987). Steady state and transient growth of autotrophic nitrifying bacteria. Archives of Microbiology, 147(1), 73–79.

Kirmeyer. (2004). Optimizing chloramine treatment. American Water Works Association.

Kirmeyer, Odell, Jacangelo, Wilczak, & Wolfe. (1995). Nitrification occurrence and control in chloraminated water systems. American Water Works Association.

Koch. (1883). Über die neuen Untersuchungsmethoden zum Nachweis der Mikrokosmen in Boden, Luft und Wasser. Ärztliches Vereinsblatt Für Deutschland, (137), 274–284.

Koch, Harnisch, Schröder, & Müller. (2014). Cytometric fingerprints: Evaluation of new tools for analyzing microbial community dynamics. Frontiers in Microbiology, 5, 1–12.

Koninklijk besluit. (2002). Koninklijk besluit betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt. Belgisch Staatsblad, 11443–11458.

Kool, Carpenter, & Fields. (1999). Effect of monochloramine disinfection of municipal drinking water on risk of nosocomial Legionnaires’ disease. Lancet, 353(9149), 272–277.

Lankford, & Byers. (1973). Bacterial assimilation of iron. Critical Reviews in Microbiology, 2(3), 273–331.

Lautenschlager, Boon, Wang, Egli, & Hammes. (2010). Overnight stagnation of drinking water in household taps induces microbial growth and changes in community composition. Water Research, 44(17), 4868–4877.

Lautenschlager, Hwang, Liu, Boon, Köster, Vrouwenvelder, … Hammes. (2013). A microbiology-based multi-parametric approach towards assessing biological stability in drinking water distribution networks. Water Research, 47(9), 3015–3025.

LeChevallier. (1999). The case for maintaining a desinfectant residual. Journal American Water Works Association, 91(1), 86–94.

Lee, Pressman, & Wahman. (2018). Three-dimensional free chlorine and Monochloramine biofilm penetration: correlating penetration with biofilm activity and viability. Environmental Science and Technology, 52(4), 1889–1898.

Lee, Tong, Millero, Sabine, Dickson, Goyet, … Key. (2006). Global relationships of total alkalinity with salinity and temperature in surface waters of the world’s oceans. Geophysical Research Letters, 33(19), 1–5.

Lee, Wahman, Bishop, & Pressman. (2011). Free chlorine and monochloramine application to nitrifying biofilm: Comparison of biofilm penetration, activity, and viability. Environmental Science and Technology, 45(4), 1412–1419.

Lehtola, Laxander, Miettinen, Hirvonen, Vartiainen, & Martikainen. (2006). The effects of changing water flow velocity on the formation of biofilms and water quality in pilot distribution system consisting of copper or polyethylene pipes. Water Research, 40(11), 2151–2160.

Lehtola, Miettinen, Hirvonen, Vartiainen, & Martikainen. (2007). Estimates of microbial quality and concentration of copper in distributed drinking water are highly dependent on sampling strategy. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 210(6), 725–732.

Lipponen, Suutari, & Martikainen. (2002). Occurrence of nitrifying bacteria and nitrification in Finnish drinking water distribution systems, 36, 4319–4329.

Liu, Gunawan, Barraud, Rice, Harry, & Amal. (2016). Understanding, monitoring, and controlling biofilm growth in drinking water distribution systems. Environmental Science and Technology, 50(17), 8954–8976.

Liu, Wu, Wang, Ong, Hu, & Ng. (2002). Investigation of assimilable organic carbon (AOC) and bacterial regrowth in drinking water distribution system. Water Research, 36(4), 891–898.

Lorenzo-Lorenzo, Are-Mazas, Villacorta-Martinez de Maturana, & Duran-Oreiro. (1993). Effect of ultraviolet disinfection of drinking water on the Viability of Cryptosporidium parvum oocysts. The Journal of Parasitology, 79(1), 67–70.

Makris, Andra, & Botsaris. (2014). Pipe scales and biofilms in drinking-water distribution systems: undermining finished water quality. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 44(13), 1477–1523.

Manuel, Nunes, & Melo. (2007). Dynamics of drinking water biofilm in flow/non-flow conditions. Water Research, 41(3), 551–562.

Masters, Wang, Pruden, & Edwards. (2015). Redox gradients in distribution systems influence water quality, corrosion, and microbial ecology. Water Research, 68, 140–149.

McCoy, & VanBriesen. (2014). Comparing spatial and temporal diversity of bacteria in a chlorinated drinking water distribution system. Environmental Engineering Science, 31(1), 32–41.

McCoy, Vanbriesen, & Asce. (2012). Temporal variability of bacterial diversity in a chlorinated drinking water distribution system. Journal of Environmental Engineering, 138(7), 786–795.

Melcer. (2004). Methods for wastewater characterization in activated sludge modelling. IWA Publishing.

Moritz, Flemming, & Wingender. (2010). Integration of Pseudomonas aeruginosa and Legionella pneumophila in drinking water biofilms grown on domestic plumbing materials. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 213(3), 190–197.

Morton, Zhang, & Edwards. (2005). Implications of nutrient release from iron metal for microbial regrowth in water distribution systems. Water Research, 39(13), 2883–2892.

Müller, & Nebe-Von-Caron. (2010). Functional single-cell analyses: Flow cytometry and cell sorting of microbial populations and communities. FEMS Microbiology Reviews, 34(4), 554–587.

Muster, Gotama, Gould, De Silva, Beale, Burn, & Davis. (2011). Cement mortar linings in cast and ductile iron pipes: Life expectancy and dependence upon water chemistry (Vol. 2).

Muyzer. (1999). DGGE/TGGE a method for identifying genes from natural ecosystems. Current Opinion in Microbiology, 2(3), 317–322.

Nescerecka, Juhna, & Hammes. (2018). Identifying the underlying causes of biological instability in a full-scale drinking water supply system. Water Research, 135, 11–21.

Neville. (2001). Effect of cement paste on drinking water. Materials and Structures, 34(240), 367–372.

Nie, Liu, Chen, Liu, & Ao. (2016). Flow cytometric assessment of the effects of chlorine, chloramine, and UV on bacteria by using nucleic acid stains and 5-cyano-2,3-ditolyltetrazolium chloride. Frontiers of Environmental Science and Engineering, 10(6).

Niquette, Servais, & Savoir. (2001). Bacterial dynamics in the drinking water distribution system of Brussels. Water Research, 35(3), 675–682.

Oki, & Kanae. (2006). Global Hydrological Cycles and Water Resources. Freshwater Resources, 313, 1068–1072.

Prest, Hammes, Kötzsch, van Loosdrecht, & Vrouwenvelder. (2013). Monitoring microbiological changes in drinking water systems using a fast and reproducible flow cytometric method. Water Research, 47(19), 7131–7142.

Prest, Hammes, van Loosdrecht, & Vrouwenvelder. (2016). Biological stability of drinking water: Controlling factors, methods, and challenges. Frontiers in Microbiology, 7(2).

Proctor, Besmer, Langenegger, Beck, Walser, Ackermann, … Hammes. (2018). Phylogenetic clustering of small low nucleic acid-content bacteria across diverse freshwater ecosystems. ISME Journal, 1–16.

Proctor, Gächter, Kötzsch, Rölli, Sigrist, Walser, & Hammes. (2016). Biofilms in shower hoses – choice of pipe material influences bacterial growth and communities. Environmental Science: Water Research and Technology, 2(4), 670–682.

Props, Monsieurs, Mysara, Clement, & Boon. (2016). Measuring the biodiversity of microbial communities by flow cytometry. Methods in Ecology and Evolution, 7(11), 1376–1385.

Rabaey, & Verstraete. (2015). Biotechnological processes in environmental sanitation. Ghent Univeristy.

Rahman. (2014). Introduction to Flow Cytometry. Oxford: AbD Serotec.

Ramseier, von Gunten, Freihofer, & Hammes. (2011). Kinetics of membrane damage to high (HNA) and low (LNA) nucleic acid bacterial clusters in drinking water by ozone, chlorine, chlorine dioxide, monochloramine, ferrate(VI), and permanganate. Water Research, 45(3), 1490–1500.

Reasoner. (2004). Heterotrophic plate count methodology in the United States. International Journal of Food Microbiology, 92(3), 307–315.

Reiff. (1995). Balancing the chemical and microbial risks in the disinfection of drinking water supplies in developing countries. International Association Hydrological Sciences Publications.

Rice, Baird, Eaton, & Clesceri. (2012). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (22nd ed.). American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation.

Rogers, & Holyst. (2009). FlowFP: A Bioconductor Package for Fingerprinting Flow Cytometric Data. Advances in Bioinformatics, 2009, 1–11.

Rogers, Moser, Holyst, Bantly, Mohler, Scangas, & Moore. (2008). Cytometric fingerprinting: Quantitative characterization of multivariate distributions. Cytometry Part A, 73(5), 430–441.

Rompré, Servais, Baudart, De-Roubin, & Laurent. (2002). Detection and enumeration of coliforms in drinking water: current methods and emerging approaches. Journal of Microbiological Methods, 49(1), 31–54.

Rossman, Clark, & Grayman. (1995). Modelling chlorine residuals in drinking-water distribution systems. Journal of Environmental Engineering, 120(4), 803–820.

Rożej, Cydzik-Kwiatkowska, Kowalska, & Kowalski. (2015). Structure and microbial diversity of biofilms on different pipe materials of a model drinking water distribution systems. World Journal of Microbiology & Biotechnology, 31(1), 37–47.

Rusin, Rose, Haas, & Gerba. (1997). Reviews of Environmental Contamination and Toxicology. (Ware, Ed.) (1st ed., Vol. 152). New York: Springer.

Sakakibara, Murakami, Hattori, Nakajima, & Imai. (1997). Enzymatic treatment to eliminate the extracellular ATP for improving the detectability of bacterial intracellular ATP. Analytical Biochemistry, 250(2), 157–161.

Sarin, Snoeyink, Lytle, & Kriven. (2004). Iron corrosion scales: model for scale growth, iron release, and colored water formation. Journal of Environmental Engineering, 130(4), 364–373.

Sarker, Patel, Heitz, & Anwar. (2018). Evaluation of zinc and copper for co-inhibition of nitrification in mild nitrified drinking water. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(2), 2939–2943.

Sedlak. (2014). Water 4.0: the past, present, and future of the world’s most vital resource. Yale University Press.

Shang, Uber, & Rossman. (2008). Modeling reaction and transport of multiple species in water distribution systems. Environmental Science and Technology, 42(3), 808–814.

Shapiro. (2005). Practical Flow Cytometry. Wiley.

Shuler, Aris, & Tsuchiya. (1972). Hydrodynamic focusing and electronic cell-sizing techniques. Applied Microbiology, 24(3), 384–388.

Staley, & Konopka. (1985). Measurement of in situ activities of nonphotosynthetic microorganisms in aquatic and terrestrial habitats. Annual Reviews in Microbiology, 39(1), 321–346.

Stocks. (2004). Mechanism and use of the commercially available viability stain, BacLight. Cytometry Part A, 61(2), 189–195.

Templeton, Hofmann, & Andrews. (2006). Case study comparisons of computational fluid dynamics (CFD) modeling versus tracer testing for determining clearwell residence times in drinking water treatment. Journal of Environmental Engineering, 5(6), 529–536.

Teunis, Medema, Kruidenier, & Havelaar. (1997). Assessment of the risk of infection by Cryptosporidium or Giardia in drinking water from a surface water source. Water Research, 31(6), 1333–1346.

Tryby, Boccelli, Koechling, Uber, Summers, & Rossman. (1999). Booster chlorination for managing disinfectant residuals. Journal American Water Works Association, 91(1), 95–108.

United Nations. (1997). Comprehensive assessment of the freshwater resources of the world. Stockholm.

USACE. (2013). Baltimore district: water treatment process. Retrieved December 27, 2017, from http://www.nab.usace.army.mil/Missions/Washington-Aqueduct/Treatment-Pr…

US Congress. (1996). Safe Drinking Water Act (SDWA). Public Health Service Act, 964–1043.

US EPA. (1998). National Primary Drinking Water Regulations: Disinfectant and Disinfection byproducts. Federal Register, 63(241), 69390–69476.

US EPA. (2001). Potential Contamination Due to Cross-Connections and Backflow and the Associated Health Risks. Washington DC: United States Environmental Protection Agency.

US EPA. (2002a). Health Risks from Microbial Growth and Biofilms in Drinking Water Distribution Systems. Washington DC: United States Environmental Protection Agency.

US EPA. (2002b). National Primary Drinking Water Regulations: Long Term 1 Enhanced Surface Water Treatment Rule. Federal Register, 69(9), 1812–1817.

US EPA. (2003a). The potential for health risks from intrusion of contmainants into the distribution system from pressure transients. Distribution System Issue Paper.

US EPA. (2003b). Water on tap: what you need to know.

US EPA. (2004a). National Primary Drinking Water Regulations. In Code of Federal Regulations (40th ed.). Washington DC: United States Environmental Protection Agency.

US EPA. (2004b). National Secondary Drinking Water Regulations. In Code of Federal Regulations (40th ed.). Washington DC: United States Environmental Protection Agency.

US EPA. (2006). National Primary Drinking Water Regulations: Ground Water Rule. Federal Register, 71(216), 65573–65660.

US EPA. (2010). Priorities of the Distribution System Research and Information Collection Partnership. Washington DC: United States Environmental Protection Agency.

US EPA. (2013). National Primary Drinking Water Regulations: Revisions to the Total Coliform Rule. Federal Register, 78(30), 10270–1365.

van der Hoek, Bertelkamp, Verliefde, & Singhal. (2014). Drinking water treatment technologies in Europe: state of the art – challenges – research needs. Journal of Water Supply: Research and Technology, 63(2), 124.

van der Kooij, Visser, & Hijnen. (1982). Determining the concentration of easily assimilable organic carbon in drinking water. Journal American Water Works Association, V 74(N 10), 540–545.

van der Wielen, & van der Kooij. (2013). Nontuberculous mycobacteria, fungi, and opportunistic pathogens in unchlorinated drinking water in the Netherlands. Applied and Environmental Microbiology, 79(3), 825–834.

Van Nevel. (2014). Growth and flow cytometric monitoring of bacteria in drinking water. Ghent University.

Van Nevel, Buysschaert, De Gusseme, & Boon. (2016). Flow cytometric examination of bacterial growth in a local drinking water network. Water and Environment Journal, 30(1–2), 167–176.

Van Nevel, Buysschaert, De Roy, De Gusseme, Clement, & Boon. (2017). Flow cytometry for immediate follow-up of drinking water networks after maintenance. Water Research, 111, 66–73.

Van Nevel, Koetzsch, Proctor, Besmer, Prest, Vrouwenvelder, … Hammes. (2017). Flow cytometric bacterial cell counts challenge conventional heterotrophic plate counts for routine microbiological drinking water monitoring. Water Research, 113, 191–206.

Vandekerckhove. (2014). Ontwikkelingsstrategieën voor thermofiele nitrificatie ter behandeling van warm afvalwater. Ghent University.

Veal, Deere, Ferrari, Piper, & Attfield. (2000). Fluorescence staining and flow cytometry for monitoring microbial cells. Journal of Immunological Methods, 243(1–2), 191–210.

Venkobachar, Iyengar, & Prabhakara Rao. (1977). Mechanism of disinfection: effect of chlorine on cell membrane functions. Water Research, 11(8), 727–729.

Vermijs. (2017). Flow cytometric monitoring of process water. Ghent University.

Vikesland, Ozekin, & Valentine. (2001). Monochloramine decay in model and distribution system waters. Water Research, 35(7), 1766–1776.

Volk, Dundore, Schiermann, & Lechevallier. (2000). Practical evaluation of iron corrosion control in a drinking water distribution system. Water Research, 34(6), 1967–1974.

Wade Miller. (2006). Integrated concepts in water reuse: Managing global water needs. Desalination, 187(1–3), 65–75.

Wang, Edwards, Falkinham III, & Pruden. (2013). Probiotic approach to pathogen control in premise plumbing systems? A review. Environmental Science and Technology, 47(18), 10117–10128.

Wang, Hammes, Boon, Chami, & Egli. (2009). Isolation and characterization of low nucleic acid (LNA)-content bacteria. ISME Journal, 3(8), 889–902.

Wang, Hu, Hu, Yang, & Qu. (2012). Effects of disinfectant and biofilm on the corrosion of cast iron pipes in a reclaimed water distribution system. Water Research, 46(4), 1070–1078.

Water in the West. (2013). Water Energy Nexus: Literature Review, 146.

Westbrook, & Digiano. (2009). Rate of chloramine decay at pipe surfaces. Journal American Water Works Association, 101(7).

Whitehead, Kricka, Carter, & Thorpe. (1979). Analytical luminescence: its potential in the clinical laboratory. Clinical Chemistry, 25(9), 1531–1546.

Whittaker. (1972). Evolution and Measurement of Species Diversity. Taxon, 21(2/3), 213–251.

WHO. (2005a). Bromate in Drinking-water. Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. Geneva.

WHO. (2005b). Chlorite and Chorate in Drinking-water. Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. Geneva.

WHO. (2011). Guidelines for drinking-water quality. World Health Organization. Geneva.

Williams, LeBel, & Benoit. (1997). Disinfection by-products in Canadian drinking water. Chemosphere, 34(2), 299–316.

Yang, Cheng, Li, Yu, Gin, Chen, & Reinhard. (2017). Effects of monochloramine and hydrogen peroxide on the bacterial community shifts in biologically treated wastewater. Chemosphere, 189, 399–406.

Zhang, & DiGiano. (2002). Comparison of bacterial regrowth in distribution systems using free chlorine and chloramine: A statistical study of causative factors. Water Research, 36(6), 1469–1482.

Zhang, & Edwards. (2010). Nutrients and metals effects on nitrification in drinking water systems. Journal American Water Works Association, 102(7), 56–66.

Zhang, Love, & Edwards. (2009). Nitrification in drinking water systems. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 39(3), 153–208.

Download scriptie (7.12 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Nico Boon, Prof. Bart De Gusseme