OESO bestrijdt belastingontwijking met verboden wapens

Roeland
Haest

Weet u hoeveel belastingen multinationals wereldwijd ontwijken met behulp van fiscale constructies? De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) weet het ook niet. Toch heeft ze aan de bestrijding ervan een hoge prioriteit gegeven. Met haar richtlijnen tast ze de grenzen af van haar eigen principes.

Belastingontwijking

De OESO heeft de strijd aangebonden met belastingontwijking door multinationals, het zogenoemde Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Schandalen zoals Lux Leaks en de Panama Papers hebben belastingontwijking hoog op de politieke agenda geplaatst. Door producten en diensten te verkopen aan zuster- en dochtermaatschappijen, kunnen bedrijven hun winsten naar belastingparadijzen overhevelen. Verbonden bedrijven, die deel uitmaken van dezelfde multinationale groep, handelen vaak onderling. Op zich is het niet ongewoon dat ze producten of diensten uitwisselen. Zo worden Pringles die door Kellogg’s in Mechelen worden geproduceerd eerst verkocht aan buitenlandse zustermaatschappijen en vervolgens pas aan grootwarenhuizen en dergelijke.

Het is pas problematisch als bedrijven zulke interne transacties opzettelijk verkeerd gaan prijzen. Zo verschuiven ze winsten artificieel naar landen met een lage belastingdruk. De OESO bestrijdt dit al vele jaren. Ze hanteert richtlijnen die beschrijven hoe deze transacties geprijsd moeten worden. Verbonden bedrijven moeten elkaar vergoedingen aanrekenen die onafhankelijke ondernemingen zouden overeenkomen.

Moeilijk te waarderen

In sommige gevallen is het moeilijk om de juiste vergoeding vast te stellen. Dit is onder meer het geval bij unieke patenten, knowhow en andere specifieke niet-tastbare bezittingen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw geneesmiddel dat niet volledig getest is. De producent is nog niet zeker dat het geneesmiddel goedgekeurd zal worden, laat staan dat de verkoopcijfers duidelijk te bepalen zijn. Op dat moment kan besloten worden dat een buitenlandse dochter het geneesmiddel verder zal testen en uiteindelijk produceren. Ondanks de onzekerheid, moet de moedermaatschappij toch een prijs vaststellen voor de licentie aan haar buitenlandse dochter. Ook de fiscus kan bij een belastingcontrole moeilijk de marktconforme waarde vaststellen. De OESO vreest dat bedrijven hier misbruik van maken. Door moedwillig te hoge of te lage prijzen aan te rekenen aan dochter- en zustervennootschappen, parkeren multinationals hun winsten in fiscaal gunstige landen.

Om zo’n misbruik te vermijden, heeft de OESO nieuwe richtlijnen uitgevaardigd. De fiscus zou de werkelijke opbrengsten als maatstaf kunnen gebruiken tijdens haar controles. Op basis daarvan kan de fiscus aanpassingen maken aan de prijs, ongeacht wat de verbonden partijen zijn overeengekomen. De OESO gaat hierbij voorbij aan het feit dat voorspellingen nooit exact zijn. Het voorspellen van marktontwikkelingen is vatbaar voor significante afwijkingen. Ook een onderneming kan met haar beste inschatting ver naast de waarheid zitten. Zo voorspelde marktonderzoeksbureau Gartner in 2010 dat er in het jaar 2014 bijna 260.000 smartphones verkocht zouden worden met het besturingssysteem Android. In 2014 zijn er meer dan een miljoen verkocht.

Als een onderneming de bal misslaat, kan ze een bijkomende rekening van de fiscus verwachten, inclusief boetes. Bedrijven moeten dan maar kunnen aantonen dat ze de toekomst onmogelijk correct hadden kunnen voorspellen. Kansen werden laag ingeschat dat Donald Trump de presidentsverkiezingen zou winnen. Achteraf is het bijna onmogelijk om aan te tonen dat het vooraf zo ondenkbaar leek.

Strijdig met eigen principes

De aanbevelingen van de OESO zijn gebaseerd op regelgeving die al decennia van kracht is in de Verenigde Staten. Daar loopt de fiscus nog steeds tegen principiële en praktische bezwaren om de regels toe te passen zonder teruggefloten te worden door het gerecht. De aanbevelingen gaan hier tegen soortgelijke bezwaren botsen. Ze zijn strijdig met de Belgische wetgeving en rechtspraak. Ook op Europees vlak rijzen er problemen met het principe van rechtszekerheid. De OESO dreigt met haar richtlijn zelfs in te gaan tegen haar eigen principes. Prijsaanpassingen zoals die de fiscus kan opleggen, zouden nooit door onafhankelijke bedrijven worden toegepast.

OESO vergaloppeert zich

In haar ijver om belastingontwijking in te dammen, legt de OESO regels op die hun doel voorbijschieten. Bedrijven lopen het risico beboet te worden voor oprechte transacties. Voorspellingen van de toekomst moeten juist zijn of hebben fiscale consequenties. Bedrijven worden geacht schuldig te zijn aan belastingontduiking, tenzij ze het tegendeel kunnen bewijzen. De hele klas wordt gestraft omdat iemand heeft vals gespeeld.

Bibliografie

Wetgeving en regelgeving

An Act to provide for reconciliation pursuant to titles II and V of the concurrent resolution on the budget for fiscal year 2018, Pub. L. 115-97, Stat. 22 December 2017, 2054.

Circ. no. AFZ/98-0003, 28 June 1999, www.fisconet.be.

Code of Federal Regulations, Title 26 - Internal Revenue (Treasury Regulations), www.gpo.gov.

Council Regulation no. 659/1999, 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the EC Treaty, OJ 27 March 1999, L83, 1.

Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz), BGBl. 12 September 1972.

IC 87-2R, 27 September 1999, www.canada.ca.

INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS), “Compensatory Stock Options Under Section 482”, FR 26 August 2003, 51171.

INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS), “Treatment of Services Under Section 482; Allocation of Income and Deductions From Intangibles; and Apportionment of Stewardship Expense”, FR 4 August 2006, 44466.

JOINT COMMITTEE ON TAXATION, General Explanation of the Tax Reform Act of 1986, 4 May 1987, Washington, US Government Printing Office, 1987 and www.jct.gov/jcs-10-87.pdf, 1379 p.

MvT bij Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, Parl.St. Kamer 2003-04, no. 51-1079/1.

Rev. Proc. 2015–41, IRB 2015-35, 263.

Tax Reform Act of 1986, Pub. L. 99-514, Stat. 22 October 1986, 2085.

United States Code, Title 26 - Internal Revenue Code, http://uscode.house.gov.

Verordnung vom 12 August 2008 zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes nach § 1 Abs. 1 des Außensteuergesetzes in Fällen grenzüberschreitender Funktionsverlagerungen (Funktionsverlagerungsverordnung - FVerlV), BGBl. 18 August 2008.

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, BS 9 July 2004.

Wet van 10 April 1992 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, BS 30 July 1992.

Wet van 21 maart 1804 Burgerlijk Wetboek, BS 3 September 1807.

Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, BS 31 December 2002.

Rechtspraak

9th Cir. 13 January 2010, Xilinx, Inc. v. C.I.R., F.3d 2010, 1017.

9th Cir. 22 March 2010, Xilinx, Inc. v. C.I.R., F.3d 2010, 1191.

9th Cir. 27 May 2009, Xilinx, Inc. v. C.I.R., F.3d 2009, 482.

Brussels 12 April 2002, FJF 2002/253 and TFR, 2003, 564, note B. VAN HONSTÉ.

Brussels 17 February 1999, FJF 2000/196.

Cass. 10 April 2000, AR F.99.0005.F.

Cass. 20 September 1972, Arr.Cass. 1973, 78.

CJEU 5 July 2012, C-318/10, ECLI:EU:C:2012:415, ‘SIAT’.

CJEU 15 November 2011, no. C-106/09 P and C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732.

CJEU 8 September 2011, no. C-78/08 to C‑80/08, ECLI:EU:C:2011:550.

CJEU 21 January 2010, no. C-311/08, ECLI:EU:C:2010:26, ‘SGI’.

CJEU 18 July 2007, C-231/05, ECLI:EU:C:2007:439, ‘Oy AA’.

CJEU 13 March 2007, no. C-524/04, ECLI:EU:C:2007:161, ‘Thin Cap Group Litigation’.

CJEU 12 September 2006, no. C-196/04, ECLI:EU:C:2006:544, ‘Cadbury Schweppes’.

CJEU 29 June 2006, C-524/04, ECLI:EU:C:2006:436, opinion A. GEELHOED.

CJEU 22 June 2006, no. C-182/03 and C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416.

CJEU 10 January 2006, no. 222/04, ECLI:EU:C:2006:8.

CJEU 15 December 2005, no. C-66/02, ECLI:EU:C:2005:768.

CJEU 12 December 2002, no. C-324/00, ECLI:EU:C:2002:749, ‘Lankhorst-Hohorst’.

CJEU 8 March 2001, no. C-397/98 and C-410/98, ECLI:EU:C:2001:134.

CJEU 13 April 2000, C-251/98, ECLI:EU:C:2000:205.

CJEU 29 April 1999, C-311/97, ECLI:EU:C:1999:216.

CJEU 27 June 1996, no. C-107/94, ECLI:EU:C:1996:251.

CJEU 11 August 1995, no. C-80/94, ECLI:EU:C:1995:271.

CJEU 15 March 1994, no. 387/92, ECLI:EU:C:1994:100.

CJEU 12 July 1984, no. C- 170/83, ECLI:EU:C:1984:271.

Ghent 29 April 1999, A.F.T. 1999, 315 (resume), note P. CAUWENBERGH.

Liège 13 December 2002, FJF 2003/76.

Liège 21 May 1997, Fisc.Koer. 1997, 436 (resume), note P. CAUWENBERGH.

Liège 8 February 1984, FJF 85/8.

US Tax Court 26 July 2017, T.C. Memo. 2017-147, Eaton Corp. v. Commissioner, www.ustaxcourt.gov.

US Tax Court 23 March 2017, Amazon.com, Inc. v. Commissioner, www.ustaxcourt.gov.

US Tax Court 9 June 2016, T.C. Memo. 2016-112, Medtronic, Inc. v. Commissioner, www.ustaxcourt.gov.

US Tax Court 27 July 2015, Altera Corp. v. Commissioner, T.C. 2015, 91 and www.ustaxcourt.gov.

US Tax Court 10 December 2009, Veritas Software Corp. & subs. v. Commissioner, T.C. 2009, 297-339 and www.ustaxcourt.gov.

US Tax Court 30 August 2005, Xilinx Inc. v. Commissioner, T.C. 2005, 37 and www.ustaxcourt.gov.

US Tax Court 23 March 1989, Bausch & Lomb, Inc. v. Commissioner, T.C. 1989, 525.

US Tax Court 6 September 1973, R. T. French Company v. Commissioner, T.C. 1973, 836.

Rechtsleer

BAKER, P., “Transfer Pricing and Community Law: The SGI Case”, Intertax 2010, 194-196.

BERNSTEIN, J., “Transfer Pricing In Canada”, Bull. for Int. Taxation 1999, 570-581.

BRAUNER, Y., “Cost Sharing and the Acrobatics of Arm’s Length Taxation”, Intertax 2010, 554-567.

BRAUNER, Y., “Value In The Eye Of The Beholder: The Valuation Of Intangibles For Transfer Pricing Purposes”, Va. Tax Rev. 2008, 79-164.

BYRNES, W., “Byrnes’ Analysis of the 200+ page Amazon Decision. Is it the Death Knell of the Income Method and Inclusion of Employee Stock Compensation for Cost Sharing Agreement Valuation?”, Kluwer International Tax Blog, 2017, http://kluwertaxblog.com/ 2017/03/24/is-amazon-com-inc-the-death-knell-of-the-irscost-sharing-agreement-valuation-approach/.

CAUWENBERGH, P. and LUCAS MAS, M. O., “The New German Transfer Pricing Rules on Cross-Border Relocation of Functions: A Preliminary Analysis”, European Taxation 2008, 514-526.

CENTRE FOR EUROPEAN ECONOMIC RESEARCH (ZEW) GMBH, The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016, 66 p. and DOI: 10.2778/584818.

CORTEZ, B. & VOGEL, T., “The (In)Consistency of the German Foreign Transaction Tax Act with European Law”, Intertax 2011, 404-416.

CRAMA, P., DE REYCK, B. and DEGRAEVE, Z., "Milestone Payments or Royalties? Contract Design for R&D Licensing", Oper. Res. 2008, 1539-1552.

DAMODARAN, A., “Dealing with Intangibles: Valuing Brand Names, Flexibility and Patents”, 2007, DOI: 10.2139/ssrn.1374562, 73 p.

DE LANGE, M., LANKHORST, P. and HAFKENSCHEID, R., “(Non-)Recognition of Transactions between Associated Enterprises: On Behaving in a Commercially Rational Manner, Decision-Making Traps and BEPS”, Int. Transfer Pricing J. 2015, 85-94.

DELOITTE, Study on the application of economic valuation techniques for determining transfer prices of cross border transactions between members of multinational enterprise groups in the EU, 2016, European Union, DOI: 10.2778/478527, 223 p.

DIMASI, J. A., GRABOWSKI, H. G. and HANSEN, R. W., “Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs”, J. Health Econ. 2016, 20-33.

EIGELSHOVEN, A. and STEMBER, K., “New Transfer Pricing Rules”, Int. Transfer Pricing J. 2008, 63-67.

FELGRAN, S. D. and HUGHES, M., “Transfer Pricing Meets State Aid: Conflicting Arm’s-Length Standards and Other Lessons From the Apple Saga”, TNI 2017, 959-973.

FISCHHOFF, B., “Hindsight is not equal to foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under uncertainty”, J. Exp. Psychol. Hum. Percept. Perform. 1975, 288-299.

FORT, E., “EU State Aid and Tax: An Evolutionary Approach”, European Taxation 2017, 370-383.

GUNN, A. and LUTS, J., “Tax Rulings, APAs and State Aid: Legal Issues”, EC Tax Review 2015, 119-125.

GUSTAFSON, C. H., PERONI, R. J. and PUGH, R. C., Taxation of International Transactions: Materials, Texts And Problems, St. Paul, West Publishing Co., 2011, 1314 p.

HINNEKENS, L., Europese Unie en directe belastingen, Ghent, Larcier, 2012, 1368 p.

HITCHNER, J. R., Financial valuation: applications and models, Hoboken, N.J, Wiley, 2003, 1030 p.

KESSLER, W. and EICKE, R., “Out of Germany: The New Function Shifting Regime”, TNI 2007, 53-56.

KUMAR, A., “Hard-to-Value Stocks, Behavioral Biases, and Informed Trading”, JFQA 2009, 1375-1401.

LASHBROOKE, E. C., JR., “I.R.C. § 482 Commensurate With Income Standard For Transfers Of Intangibles”, DePaul Bus. L. J. 1989, 173-191.

LEVEY, M. M. and RUCHELMAN, S. C., “Section 482 - The Super Royalty Provisions Adopt The Commensurate Standard”, Tax Lawyer 1988, 611-651.

MARKHAM, M., The Transfer Pricing of Intangible Assets, The Hague, Kluwer, 2005, 335 p.

MCSHAN, W. S., MERWIN, M. J., STONE, G. B. AND WRIGHT, D. R., “A Review of Third-Party License Agreements: Are Periodic Adjustments Arm's Length?”, The Tax Exec. 1989, 353-358.

MUSSELLI, A., “Intangible Revenues Assigned to the Developer and Not to the Funder Lacking “Development Monitoring Staff”: OECD Transfer Pricing Anti-Abuse Rule Clashes with Economics of Contracts”, Int. Tax J. 2017, issue 6, 37-43.

OESTREICHER, A., “Germany” in INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION (ed.), IFA Cahier Volume 102b The future of transfer pricing, The Hague, Sdu, 2017, 387-407.

OESTREICHER, A., “Valuation Issues in Transfer Pricing of Intangibles: Comments on the Scoping of an OECD Project”, Intertax 2011, 126-131.

OWENS, P. K., RADDAD, E., MILLER, J. W., STILLE, J. R., OLOVICH, K. G., SMITH, N. V., JONES, R. S. and SCHERER, J. C., “A decade of innovation in pharmaceutical R&D: the Chorus model”, Nature 2014, 17-28.

PENELLE, P., “The OECD hard-to-value intangible guidance”, Int. Tax Rev. 2017, Special ed., 11-17.

PHILLIPS, G. M. and ZHDANOV, A., “R&D and the Incentives from Merger and Acquisition Activity”, Rev. Financial Stud. 2013, 34-78.

REYPENS, N., “Belgium” in DUFF & PHELPS (ed.), Guide to International Transfer Pricing: Law, Tax Planning and Compliance Strategies, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2014, 183-239.

ROGERSON, W. P., “Contractual Solutions to the Hold-Up Problem”, Rev. Econ. Stud. 1992, 777-794.

SCHLER, M. L., “The Arm’s-Length Standard After Altera and BEPS”, TN 2015, 1149-1170.

SCHÖN, W., “Transfer Pricing Issues of BEPS in the Light of EU Law”, BTR 2015, 417-428.

SCHÖN, W., “Transfer Pricing, the Arm’s Length Standard and European Union Law” in RICHELLE, I., SCHÖN, W. and TRAVERSA, E. (eds), Allocating Taxing Powers within the European Union, Heidelberg, Springer, 2013, 73-99.

SCHNORBERGER, S., “Arm's Length Principle, Exit Tax and Commensurate with Income Standard: Some Practical Thoughts on the New German Transfer Pricing Rules 2008”, Intertax 2008, 25-28.

STIGLITZ, J.E., "The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics", QJE 2000, 1441-1478.

TRIPLETT, C. S. and MALONEY, J. C., “Advance Rulings in the United States”, Bull. for Int. Taxation 2001, 407-416.

US DEPARTMENT OF THE TREASURY, “The European Commission’s Recent State Aid Investigations Of Transfer Pricing Rulings”, 2016, www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/White-Pa…, 25 p.

VANWELKENHUYZEN, T., “Belgium” in INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION (ed.), IFA Cahier Volume 102b The future of transfer pricing, The Hague, Sdu, 2017, 155-176.

VARNER, T.R., "An Economic Perspective on Patent Licensing Structure and Provisions", Business Economics 2011, 229-236.

WEBER, D., “Abuse of Law in European Tax Law: An Overview and Some Recent Trends in the Direct and Indirect Tax Case Law of the ECJ – Part 2”, European Taxation 2013, 313-328.

Overige

ALPHABET INC., “Form 10-K”, 2017, www.sec.gov/edgar, 89 p.

ALPHABET INC., “Form 10-K”, 2018, www.sec.gov/edgar, 92 p.

APPLE INC., “Form 10-K”, 2018, www.sec.gov/edgar, 77 p.

COLUCID PHARMACEUTICALS, INC., “Form 10-Q”, first quarter, 2015, www.sec.gov/edgar, 22 p.

COLUCID PHARMACEUTICALS, INC., “Form 10-Q”, second quarter, 2015, www.sec.gov/edgar, 20 p.

COLUCID PHARMACEUTICALS, INC., “Form 10-Q”, third quarter, 2015, www.sec.gov/edgar, 22 p.

COLUCID PHARMACEUTICALS, INC., “Form 10-Q”, first quarter, 2016, www.sec.gov/edgar, 24 p.

COLUCID PHARMACEUTICALS, INC., “Form 10-Q”, second quarter, 2016, www.sec.gov/edgar, 24 p.

COLUCID PHARMACEUTICALS, INC., “Form 10-Q”, third quarter, 2016, www.sec.gov/edgar, 27 p.

COLUCID PHARMACEUTICALS, INC., “Form 10-K”, 2016, www.sec.gov/edgar, 85 p.

COLUCID PHARMACEUTICALS, INC., “Form 424B4 - Prospectus”, 2015, www.sec.gov/edgar, 169 p.

COLUCID PHARMACEUTICALS, INC., “Amendment no. 3 to Form S-1 registration statement - Exhibit 10.10”, 2015, www.sec.gov/edgar, 42 p.

Commission Decision (EC) of 4.10.2017 on State aid SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) implemented by Luxembourg to Amazon, 4 October 2017, C(2017) 6740 final.

Commission decision (EU) 2016/1699 of 11 January 2016 on the excess profit exemption State aid scheme SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) implemented by Belgium, OJ 27 September 2016, L260, 61-103.

Commission Decision (EU) 2016/2326 of 21 October 2015 on State aid SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) which Luxembourg granted to Fiat, OJ 22 December 2016, L351, 1-67.

Commission Decision (EU) 2017/1283 of 30 August 2016 on State aid SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) implemented by Ireland to Apple, OJ 19 July 2017, L187, 1-110.

Commission Decision (EU) 2017/502 of 21 October 2015 on State aid SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) implemented by the Netherlands to Starbucks, OJ 29 March 2017, L83, 38-115.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council (EC). A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action, 17 June 2015, COM(2015) 302 final.

Decision 21 October 2014, no. 2014.552, www.fisconetplus.be.

ELI LILLY AND COMPANY, “Form 10-K”, 2018, www.sec.gov/edgar, 121 p.

INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS), “Announcement And Report Concerning Advance Pricing Agreements”, 2018, www.irs.gov/pub/irs-drop/a-18-08.pdf, 30 p.

INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS), “Tax Code, Regulations and Official Guidance”, www.irs.gov/privacy-disclosure/tax-code-regulations-and-official-guidan… (consultation on 26 December 2017).

GOOGLE INC., “Form 10-K”, 2011, www.sec.gov/edgar, 88 p.

Letter to the Member State (EC). State aid SA.46470 (2017/NN) - Netherlands - Possible State aid in favour of Inter IKEA, 18 December 2017, C(2017) 8753 final.

MCDONALD’S CORPORATION, “Form 10-K”, 2018, www.sec.gov/edgar, 58 p.

OECD, “Draft Revised Guidance On The Transactional Profit Split Method”, 2017, www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/Revised-guidance-on-profit-splits-201…, 23 p.

OECD, “Intercompany Transfer Pricing Regulations Under Us Section 482 Temporary And Proposed Regulations”, 1993, OCDE/GD(93)131, www.oecd.org/officialdocuments/ publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(93)131&docLanguage=En, 25 p.

OECD, “The Approach To Hard-To-Value Intangibles: Implementation Guidance For Tax Administrations”, 2017, www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/BEPS-implementation-guidance-on-hard-…, 7 p.

OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, Paris, OECD Publishing, 2013, 40 p. and DOI: 10.1787/9789264202719-en.

OECD, Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 - 2015 Final Reports, Paris, OECD Publishing, 2015, 186 p. and DOI: 10.1787/9789264241244-en.

OECD, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report, Paris, OECD Publishing, 2015, 85 p. and DOI: 10.1787/9789264241190-en.

OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, Paris, OECD Publishing, 2017, 654 p. and DOI: 10.1787/mtc_cond-2017-en.

OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017, Paris, OECD Publishing, 2017, 607 p. and DOI: 10.1787/tpg-2017-en.

OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, Paris, OECD Publishing, 2010, 371 p. and DOI: 10.1787/tpg-2010-en.

STARBUCKS CORPORATION, “Form 10-K”, 2018, www.sec.gov/edgar, 98 p.

State aid - Luxembourg - State aid SA.38945 (2015/C) (ex 2015/NN) - Alleged aid to McDonald’s - Invitation to submit comments pursuant to Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ 15 July 2016, C258, 11-48.

TVM CAPITAL LIFE SCIENCE, “About us”, www.tvm-lifescience.com/about-us/ (consultation 17 December 2017).

TVM CAPITAL LIFE SCIENCE, “CoLucid Pharmaceuticals”, www.tvm-lifescience.com/portfolio/colucid-pharmaceuticals/ (consultation 12 January 2018).

U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA), “Step 3: Clinical Research”, www.fda.gov/ForPatients/Approvals/Drugs/ucm405622.htm (consultation on 10 January 2018).

www.investing.com/equities/colucid-pharmaceuticals-chart (consultation 11 January 2018).

www.gartner.com/newsroom/id/1434613 (consultation 21 January 2018).

www.gartner.com/newsroom/id/1622614 (consultation 21 January 2018).

www.gartner.com/ newsroom/id/2017015 (consultation 21 January 2018).

www.gartner.com/newsroom/id/1764714 (consultation 21 January 2018).

www.gartner.com/newsroom/id/1848514 (consultation 21 January 2018).

www.gartner.com/newsroom/id/2335616 (consultation 21 January 2018).

www.gartner.com/newsroom/id/2665715 (consultation 21 January 2018).

www.gartner.com/newsroom/id/2996817 (consultation 21 January 2018).

www.gartner.com/newsroom/ id/3061917 (consultation 21 January 2018).

www.gartner.com/newsroom/id/3115517 (consultation 21 January 2018).

www.gartner.com/newsroom/id/3169417 (consultation 21 January 2018).

www.gartner.com/newsroom/id/3215217 (consultation 21 January 2018).

www.lawinsider.com.

www.theverge.com/2012/4/25/2974909/google-wanted-to-sell-10m-android-ta… (consultation 21 January 2018).

Download scriptie (674.68 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. dr. Patrick Cauwenbergh