De Grote Oorlog en psychisch trauma: Hoe wordt dit door moderne auteurs behandeld?

Eline
Van laethemNothing justifies this. Nothing nothing nothing” – RegenerationDeze uitspraak maakt duidelijk dat geen enkele verklaring de verwoestende gevolgen van de Eerste Wereldoorlog kan rechtvaardigen. Gevolgen lieten zich niet alleen voelen op fysiek vlak; ook de mentale gezondheid van soldaten kreeg het uitzonderlijk hard te verduren. Tijdens de Grote Oorlog deed de term “shell shock” namelijk voor het eerst zijn intrede. Hoewel de naam aanvankelijk verwees naar de fysieke gevolgen van ontploffende granaten (‘shells’), groeide tijdens de oorlog het besef dat de symptomen van doofheid, stomheid, spasmen, hallucinaties en slapeloosheid het gevolg konden zijn van een mentale instorting.Op welke manier werd dit trauma behandeld door twintigste-eeuwse auteurs? Waren enkel soldaten het slachtoffer van psychisch trauma ten tijde van de Eerste Wereldoorlog? En is er een continuïteit te bemerken tussen de manier waarop over trauma geschreven werd direct na de Eerste Wereldoorlog en aan het einde van de twintigste eeuw?Auteurs en hun Trauma-FictieDeze scriptie onderzoekt de manier waarop de modernistische auteur Virginia Woolf en de postmodernistische schrijfster Pat Barker trauma voorstellen in respectievelijk Mrs. Dalloway en Regeneration. Woolf maakte de Eerste Wereldoorlog zelf mee en ze publiceerde Mrs. Dalloway slechts enkele jaren nadien, in 1925, toen de oorlogsgruwel nog vers in het collectieve geheugen lag. Pat Barkers verhaal, dat gepubliceerd werd in 1991, moet gelinkt worden aan de laatste decennia van de twintigste eeuw; jaren die gekenmerkt werden door een algemene “posttraumatische stemming”. In deze periode werd de term “posttraumatische stressstoornis” geïntroduceerd en hadden mensen er behoefte aan om terug te blikken op de vele traumatische gebeurtenissen die de twintigste eeuw vormgaven, waaronder de Grote Oorlog.Verwarring in VerteltechniekenPsychologisch trauma wordt in Mrs. Dalloway voornamelijk geïntroduceerd in het personage Septimus Smith, een getraumatiseerde soldaat die na de oorlog moeite heeft om zich opnieuw te integreren in de maatschappij. Smith heeft namelijk hallucinaties en visioenen, lijdt aan slapeloosheid en stottert. De modernistische verteltechnieken die Virginia Woolf gebruikt, zoals flashbacks, herhaling en vrije indirecte rede (aan de hand waarvan de lezer inzicht krijgt in de verwarrende gedachten van personages) blijken uiterst geschikt om de verwarring die gepaard gaat met trauma te verwerken in de narratieve structuur van het boek.Woolfs modernistische vertelstijl lijkt grotendeels te worden verdergezet in Barkers postmodernistische roman. Barker maakt namelijk gebruik van gelijkaardige technieken, zoals flashbacks en herhaling, die de vervormende effecten van trauma verweven in de narratieve structuur van het boek. Flashbacks transporteren getraumatiseerde personages in gedachten terug naar schokkende oorlogssituaties. Herhalingen van bepaalde motieven of passages (waarin soldaten bijvoorbeeld hallucinaties hebben over gestorven vrienden) suggereren het kwellende karakter van trauma.Onbegrip Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog kon de dominante klasse vaak geen begrip opbrengen voor de toestand van getraumatiseerde soldaten. Ook de artsen van Septimus Smith weigeren te luisteren naar zijn ervaringen, waardoor de soldaat uiteindelijk zelfmoord pleegt. Aan het einde van de twintigste eeuw kwamen persoonlijke verhalen van gekwetste individuen meer op de voorgrond. Pat Barkers focus op het perspectief van dokter Rivers, een personage dat getraumatiseerde soldaten aanspoort hun verhaal te verwoorden in de hoop dat dit zal leiden tot herstel, lijkt daarom aan te sluiten bij de posttraumatische context van het boek.Sociaal TraumaVirginia Woolf en Pat Barker richten zich in de eerste plaats op de oorlogstrauma’s van soldaten. De scriptie verkent echter ook een breder perspectief door stil te staan bij sociaal trauma ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Sociaal trauma verwijst naar trauma dat niet veroorzaakt wordt door uitzonderlijke gebeurtenissen, maar wel door dwingende maatschappelijke normen. Gedurende de Eerste Wereldoorlog stond bijvoorbeeld één ideaal van mannelijkheid centraal. Van mannen, en soldaten in het bijzonder, werd verwacht dat ze sterke emoties onderdrukten. Pacifisten, homoseksuelen en getraumatiseerde soldaten beantwoordden niet aan het dominante mannelijke ideaalbeeld. Ze werden daarom behandeld als outsiders, die (vaak op hardhandige wijze) moesten “genezen” worden.Ook al waren maatschappelijke normen niet openlijk gewelddadig, zoals de oorlogsgevechten, toch konden ze leiden tot vormen van trauma, omdat mensen in een keurslijf werden gedwongen en soms het gevoel hadden hun eigenwaarde te verliezen.Feministisch Perspectief: Stemmen van OutsidersVooral vrouwelijke auteurs reflecteerden over sociaal trauma; over hoe maatschappelijke normen het leven van niet-dominante groepen in de samenleving beïnvloedden tijdens en kort na de oorlog.Mrs. Dalloway geeft inzicht in de gedachten van verschillende outsiders. Deze gedachten onthullen op welke manier maatschappelijke identiteitsvorming ten tijde van de Eerste Wereldoorlog traumatische effecten kon hebben. Het personage Clarissa Dalloway heeft gevoelens voor een vrouw, maar omdat ze behoort tot de ‘high-society’ bedwingt ze deze en trouwt ze met een man. Na haar huwelijk heeft ze vaak het gevoel haar oorspronkelijke, eigen identiteit te zijn kwijtgeraakt. Ook Pat Barker geeft een stem aan outsiders, waaronder de homoseksuele soldaten Siegfried Sassoon en Wilfred Owen. Aan de hand van hun machteloosheid en onzekerheid toont de auteur dat de effecten van het dwingende ideaal van mannelijkheid diep geworteld zaten in de maatschappijstructuur.Pat Barker gaat nog een stap verder dan Woolf in het introduceren van verschillende stemmen. Dit komt omdat postmodernistische teksten doorgaans nog meer “uiteenvallen” in verschillende perspectieven dan modernistische teksten. De auteur besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan dialogen. De stemmen die met elkaar in dialoog gaan, vertegenwoordigen vaak contrasterende meningen, waardoor maatschappijkritiek mogelijk wordt. Dokter Rivers behoort bijvoorbeeld tot de dominante klasse in de maatschappij, die de oorlog verheerlijkt en getraumatiseerde soldaten beschouwt als mislukte mannen. Siegfried Sassoon daarentegen vertegenwoordigt (als homoseksueel en pacifist) de stem van een outsider, die dominante normen aan de kaak stelt.En nu?Een studie van de manier waarop Woolf en Barker schreven over trauma en de Eerste Wereldoorlog levert inzichten op die nu nog relevant zijn. De behandeling van getraumatiseerde individuen; kwesties die te maken hebben met (persoonlijke en publieke) identiteit; de vraag hoe om te gaan met verlies: dit zijn zaken die niet enkel centraal staan in de besproken werken van Woolf en Barker, maar die ook vandaag een belangrijke plaats blijven innemen in maatschappelijke debatten.

Bibliografie

Bibliografie

Abel, Elizabeth. “Between the Acts of Mrs. Dalloway.” Virginia Woolf and the Fictions of Psychoanalysis. University of Chicago Press, 1989, pp. 30-45. Google Books, https://books.google.be/books?id=KzDtq9NMKrcC&hl=nl&source=gbs_navlinks….

Alden, Natasha. “Regenerating the Past: Fact and Fiction in the Regeneration Trilogy.” Reading Behind the Lines: Postmemory in Contemporary British War Fiction. Manchester UP, 2014, pp. 52-117. Google Books, https://books.google.be/books?id=eOqSDAAAQBAJ&hl=nl&source=gbs_navlinks….

Armstrong, Tim. “Mapping Modernism.” Modernism: A Cultural History. Polity Press, 2005, pp. 23-47.

---. “Modernity, Modernism and Time.” Modernism: A Cultural History. Polity Press, 2005, pp. 1-23.

Barker, Pat. “A Backdoor into the Present: An Interview with Pat Barker, One of Britain’s Most Successful Novelists.” Lola Press Magazine, n.p., 15 March 2015, www.lolapress.org/elec1/artenglish/reus_e.htm.

---. Regeneration. 1991. Penguin Books, 1992.Bernard, Catherine. “Pat Barker’s Critical Work of Mourning: Realism with a Difference.” Études anglaises, vol. 60, no. 2, 2007, pp. 173-184. Cairn, www.cairn.info/revue-etudes-anglaises-2007-2-page-173.htm.

Bistoen, Gregory, et al. “Nachträglichkeit: A Freudian Perspective on Delayed Traumatic Reactions.” Theory & Psychology, vol. 24, no. 5, 2014, pp. 668-687. 10.1177/0959354314530812. 

Bonikowski, Wyatt. “‘Death Was an Attempt to Communicate’: Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway.” Shell Shock and the Modernist Imagination: The Death Drive in Post- World War I British Fiction. Ashgate Pub. Company, 2013, pp. 133-171.

---. “Introduction: Shell Shock and the Traces of War.” Shell Shock and the Modernist Imagination: The Death Drive in Post-World War I British Fiction. Ashgate Pub. Company, 2013, pp. 1-17.

Brannigan, John. Pat Barker. Manchester UP, 2005.Brown, Dennis. “The Regeneration Trilogy: Total War, Masculinities, Anthropologies, and the Talking Cure.” Critical Perspectives on Pat Barker, edited by Sharon Monteith, University of South Carolina Press, 2005, pp. 187-203.Caruth, Cathy. “Unclaimed Experience: Trauma and the Possibility of History.” Yale French Studies, no. 79, 1991, pp. 181-192. JSTOR, www.jstor.org/stable/2930251.Caughie, Pamela L. Virginia Woolf and Postmodernism: Literature in Quest and Question of Itself. University of Illinois Press, 1991.Clewell, Tammy. “Introduction: Rethinking Loss; Remapping the Novel.” Mourning, Modernism, Postmodernism. Palgrave MacMillan, 2009, pp. 1-25.---. “Woolf and the Great War.” Mourning, Modernism, Postmodernism. Palgrave MacMillan, 2009, pp. 25-55.De Lauretis, Teresa. “The Violence of Rhetoric: Considerations on Representation and Gender.” Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction. Indiana UP, 1987, pp. 31-51.DeMeester, Karen. “Trauma and Recovery in Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway.” MFS Modern Fiction Studies, vol. 44, no. 3, 1998, pp. 649-673. Project Muse, doi:10.1353/mfs.1998.0062.

Detloff, Madelyn. The Persistence of Modernism: Loss and Mourning in the Twentieth Century. Cambridge UP, 2009.

Dodman, Trevor. “Introduction: Shell Shock and the World War I Novel.” Shell Shock, Memory, and the Novel in the Wake of World War I. Cambridge UP, 2015, pp. 1-21.

Forter, Greg. “Freud, Faulkner, Caruth: Trauma and the Politics of Literary Form.” Narrative, vol. 15, no. 3, 2007, pp. 259-285. JSTOR, www.jstor.org/stable/30219258.

Frank, Arthur W. “When Bodies Need Voices.” The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics. 2nd ed., the University of Chicago Press, 2013, pp. 1-27. Google Books, https://books.google.be/books?id=qacxAQAAQBAJ&hl=nl&source=gbs_navlinks….

Freud, Sigmund, and J. Breuer. “Case Histories.” Studies on Hysteria, translated and edited by James Strachey, Basic Books, 2000. Google Books, https://books.google.be/books?id=Bo44DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl… urce=gbs_atb#v=onepage&q&f=false.

Froula, Christine. “Mrs. Dalloway’s Postwar Elegy: Women, War, and the Art of Mourning.” Virginia Woolf and the Bloomsbury Avant-Garde: War, Civilization, Modernity. Columbia UP, 2005, pp. 87-129. Google Books, https://books.google.be/books?id=GN7UgbL4kKoC&hl=nl&source=gbs_navlinks….

Gérardin, Isabelle. “Two Contemporary Representations of the Great War between Emotion and Irreverence: William Boyd’s and Pat Barker’s Regeneration.” Études Britanniques Contemporaines, vol. 41, 2011, pp. 105-118. OpenEdition, https://journals.openedition.org/ebc/2351#quotation.Gilbert, Sandra M. “Soldier’s Heart: Literary Men, Literary Women, and the Great War.” Signs, vol. 8, no. 3, 1983, pp. 422-450. JSTOR, www.jstor.org/stable/3173946.Green, Matthew. “Military Wives Demand Action on Psychological Wounds of War.” The Guardian, 26 February 2017, www.theguardian.com/uk-news/2017/feb/26/military- wives-ptsd-mental-health-speak-out-raise-awareness#comments.

Harrington, Ralph. “The Railway Accident: Trains, Trauma, and Technological Crises in Nineteenth-Century Britain.” Traumatic Pasts: History, Psychiatry, and Trauma in the Modern Age, 1870-1930, edited by Mark S. Micale & Paul Lerner. Cambridge UP, 2001, pp. 31-57. Google Books, https://books.google.be/books?id=GOdu8X99oAYC&hl=nl&source=gbs_navlinks….

Harris, Greg “Compulsory Masculinity, Britain, and the Great War: The Literary-Historical Work of Pat Barker.” Critique: Studies in Contemporary Fiction, vol. 39, no. 4, 1998, pp. 290-304. Taylor & Francis Online, https://doi.org/10.1080/00111619809599537.

Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. Taylor & Francis e- Library ed., Routledge, 2004.

Hynes, Samuel. “Anti-Monuments.” A War Imagined: The First World War and English Culture. The Bodley Head, 1990, pp.283-311.

---. “The Last of the Home-Front Wars.” A War Imagined: The First World War and English Culture. The Bodley Head, 1990, pp. 216-235.

Jackson, Roberta Joan. Narratives of Trauma and the Production of Traumatized Narratives as Contexts for Pat Barker’s Regeneration Trilogy. Dissertation, The University of Leeds, 2003.

Joyes, Kaley. “Regenerating Wilfred Owen: Pat Barker’s Revisions.” Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal, vol. 42, no. 3, 2009, pp. 169-183. JSTOR, www.jstor.org/stable/44030674.

Knutsen, Karen Patrick. Reciprocal Haunting: Pat Barker’s Regeneration Trilogy. Waxmann, 2010.

Lanser, Susan. “Toward a Feminist Narratology.” Style, vol. 20, no. 3, 1986, pp. 341-363. JSTOR, www.jstor.org/stable/42945612.

Latham, Monica. “Introduction: Legacies: Modernism Then and Now.” A Poetics of Postmodernism and Neomodernism: Rewriting Mrs. Dalloway. Palgrave Macmillan, 2015. Google Books, https://books.google.be/books?id=cQLACQAAQBAJ&hl=nl&source=gbs_navlinks….

Leese, Peter. Shell Shock: Traumatic Neurosis and the British Soldiers of the First World War. Palgrave, 2002.

Luckhurst, Roger. The Trauma Question. Routledge, 2008.Matson, Patricia. “The Terror and the Ecstasy: The Textual Politics of Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway.” Ambiguous Discourse: Feminist Narratology and British Women Writers, edited by Kathy Mezei, University of North Carolina Press, 2000, pp. 162-187. Google Books, https://books.google.be/books?id=HPNECQAAQBAJ&hl=nl&source=gbs_navlinks….

Mezei, Kathy. “Who is Speaking Here? Free Indirect Discourse, Gender, and Authority in Emma, Howards End, and Mrs. Dalloway.” Ambiguous Discourse: Feminist Narratology and British Women Writers, edited by Kathy Mezei, University of North Carolina Press, 2000, pp. 66-93. Google Books, https://books.google.be/books?id=HPNECQAAQBAJ&hl=nl&source=gbs_navlinks….

Monteith, Sharon. “Warring Fictions: Reading Pat Barker.” Moderna Språk, vol. 91, no. 2, 1997, pp. 124-129. ResearchGate, www.researchgate.net/publication/296741327_Warring_fictions_Reading_Pat….

Moseley, Merritt. “Regeneration (1991).” The Fiction of Pat Barker. Palgrave Macmillan, 2014, pp. 61-76. Google Books, https://books.google.be/books?id=- lgdBQAAQBAJ&hl=nl&source=gbs_navlinks_s.

---. “The Regeneration Trilogy.” The Fiction of Pat Barker. Palgrave Macmillan, 2014, pp. 44-61. Google Books, https://books.google.be/books?id=- lgdBQAAQBAJ&hl=nl&source=gbs_navlinks_s.

Mukherjee, Ankhi. “Stammering to Story: Neurosis and Narration in Pat Barker’s Regeneration.” Critique: Studies in Contemporary Fiction, vol. 43, no. 1, 2001. Taylor & Francis Online, http://dx.doi.org/10.1080/00111610109602171.

“Narrated Monologue.” Anglistik – Uni Freiburg. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, www2.anglistik.uni-freiburg.de/intranet/englishbasics/Consciousness02.htm.

Nickerson, Katherine, and Steven Shea. “W.H.R. Rivers: Portrait of a Great Physician in Pat Barker’s Regeneration Trilogy.” The Lancet, vol. 350, no. 9072, 1997, pp. 205-209. The Lancet, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)02033-3.

Owen, Wilfred. “Disabled.” The Poems of Wilfred Owen, edited by Owen Knowles, Wordsworth Editions Limited, 2002, pp. 57-58. Google Books, https://books.google.be/books?id=qO350DeGItwC&hl=nl&source=gbs_navlinks….

Page, Ruth. “Feminist Narratology in Context: Postmodern Feminist Narratology.” Literary and Linguistic Approaches to Feminist Narratology. Palgrave Macmillan, 2006, pp. 11-17.

Parsons, Deborah. Theorists of the Modernist Novel: James Joyce, Dorothy Richardson, Virginia Woolf. Routledge, 2007.

Paul, Ronald. “In Pastoral Fields: The Regeneration Trilogy and Classic First World War Fiction.” Critical Perspectives on Pat Barker, edited by Sharon Monteith, University of South Carolina Press, 2005, pp. 147-161.

Rae, Patricia. “Introduction: Modernist Mourning.” Modernism and Mourning, edited by Patricia Rae. Bucknell UP, 2007, pp. 13-50.

Renard, Virginie. The Great War and Postmodern Memory: The First World War in Late 20th-century British Fiction (1985-2000). P.I.E. Peter Lang, 2013.

Showalter, Elaine. Introduction. Mrs. Dalloway, by Virginia Woolf, 1925, edited by Stella McNichol, Penguin Books, 2000, pp. xi-x1v.

---. “Male Hysteria: W.H.R. Rivers and the Lessons of Shell Shock.” The Female Malady: Women, Madness and English Culture 1830-1980. Pantheon Books, 1985, pp. 167- 194.

Smethurst, Toby. “The Making of Torture in Pat Barker’s Regeneration.” Critique, vol. 55, no. 4, 2014, pp. 1-16. Taylor & Francis Online, 10.1080/00111619.2013.783781.

Snaith, Anna. “Virginia Woolf’s Narrative Strategies: Negotiating between Public and Private Voices.” Journal of Modern Literature, vol. 20, no. 2, 1996, pp. 133-148. JSTOR, www.jstor.org/stable/3831471.

Steffens, Karolyn. “Communicating Trauma: Pat Barker’s Regeneration Trilogy and W.H.R. Rivers’s Psychoanalytic Method.” Journal of Modern Literature, vol. 37, no. 3, 2014, pp. 36-55. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.2979/jmodelite.37.3.36.

Stevenson, Sheryl. “With the Listener in Mind: Talking about the Regeneration Trilogy with Pat Barker.” Critical Perspectives on Pat Barker, edited by Sharon Monteith, University of South Carolina Press, 2005, pp. 175-187.

Transue, Pamela J. “Mrs. Dalloway and To the Lighthouse.” Virginia Woolf and the Politics of Style, State University of New York Press, 1986, pp. 65-111. Google Books, https://books.google.be/books?id=SNDZ_0syswwC&hl=nl&source=gbs_navlinks….

Van der Wiel, Reina. “Introduction: Trauma, Psychoanalysis, Literary Form.” Literary Aesthetics of Trauma: Virginia Woolf and Jeanette Winterson. Palgrave Macmillan, 2014, pp. 1-23. Google Books, https://books.google.be/books?id=JQs6AwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl….Vickroy, Laurie. “A Legacy of Pacifism: Virginia Woolf and Pat Barker.” Women and Language, vol. 27, no. 2, 2004, pp. 45-50. ProQuest, https://search.proquest.com/docview/198818341?accountid=11077.Warhol, Robyn R. “The Look, the Body, and the Heroine: A Feminist-Narratological Reading of ‘Persuasion’.” NOVEL: A Forum on Fiction, vol. 26, no. 1, 1992, pp. 5-19. JSTOR, www.jstor.org/stable/1345602.

Waterman, David. “Heroic Masculinity and the Enemy Within: The Regeneration Trilogy.” Pat Barker and the Mediation of Social Reality. Cambria Press, 2009, pp. 57-93. Google Books, https://books.google.be/books?id=Rj86Yb3YnCoC&hl=nl&source=gbs_navlinks….

---. “Preface.” Pat Barker and the Mediation of Social Reality. Cambria Press, 2009, pp. xiii- xv. Google Books, https://books.google.be/books?id=Rj86Yb3YnCoC&hl=nl&source=gbs_navlinks….

Wesseling, Elisabeth. “Postmodernism and History.” Writing History as a Prophet: Postmodernist Innovations of the Historical Novel. John Benjamins Publishing Company, 1991, pp. 1-17. Google Books, https://books.google.be/books?id=hGG6oUXFa9wC&hl=nl&source=gbs_navlinks….

Westman, Karin. Pat Barker’s Regeneration: A Reader’s Guide. Continuum, 2001. Woolf, Virginia. A Room of One’s Own. 1928. Penguin Books, 2004.

Woolf, Virginia. A Room of One’s Own. 1928. Penguin Books, 2004.---. Mrs. Dalloway. 1925. Edited by Stella McNichol, Penguin Books, 2000.---. “Three Guineas.” A Room of One’s Own and Three Guineas. 1992. Edited by Anna Snaith, Oxford UP, 2015, pp. 87-217. Google Books, https://books.google.be/books?id=ZudcBgAAQBAJ&hl=nl&source=gbs_navlinks….

Young, Allan. “W.H.R. Rivers and the War Neuroses.” Journal of the History of the Behavioral Sciences, vol. 35, no. 4, 1999, pp. 359-378. Wiley Online Library, 10.1002/(SICI)1520-6696(199923)35:4<359::AID-JHBS3>3.0.CO;2-9.

Yousaf, Nahem, and Sharon Monteith. “Introduction: Reading Pat Barker.” Critical Perspectives on Pat Barker, edited by Sharon Monteith, University of South Carolina Press, 2005, pp. vii-xxiii.

Zwerdling, Alex. “Mrs. Dalloway and the Social System.” Virginia Woolf and the Real World. University of California Press, 1986, pp. 120-144. Google Books, https://books.google.be/books/about/Virginia_Woolf_and_the_Real_World.h… YkTuYctVEwC&redir_esc=y.

Download scriptie (866.76 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. dr. Gert Buelens en dr. Birgit Van Puymbroeck