Het creëren, positioneren & onteren van het vrouwbeeld. Vertrokken vanuit Lilith.

Esther Schelfhout
Persbericht

sex sells, that's what the bible tells

In het Westen worden heel wat producten verkocht op de markt met een naakte vrouw in advertenties. In datzelfde Westen zijn ook heel wat jongeren opgevoed, wetende wat De Bijbel is.

Zou het kunnen dat de één van de oudste boeken ter wereld en dit in beeld brengen van vrouwelijkheid met elkaar te maken hebben? 
In 'Het creëren, positioneren en onteren van het vrouwbeeld', gaat Esther Schelfhout opzoek naar de oorsprong van onteerde vrouwbeelden, en stuit zo op het verhaal van Adam en Lilith, Adam' s eerste vrouw, voor Eva.

Door terug te gaan in de tijd, verfrist ze het geheugen van de lezer en deelt ze haar verontwaardiging over de hedendaagse beeldcultuur. 

Een wandeling in een hedendaagse bijbel waar je zowel poëzie en 'poesie' ervaart. 

 

Bibliografie

-Barbara B. Koltuv (2003), Lilith; het donkere vrouwelijke, Meppels:
Drukkerij Aionion.
-Bollmann S. (2006), Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk., Amsterdam,
Mercatorfonds.
-Bollmann, S., (2011), Vrouwen die lezen zijn vrij, Amsterdam,
Mercatorfonds.
-Botke, K., Kootte T., Van Den Hout G., (2006), Bijbelse vrouwen in de
kunst, Zwolle: Uitgeverij Waanders.
-Cools, A., (2015), De macht van de sirene: kennis en verleiding in de
moderniteit, Academia Press.
-Elizabeth A. Sackler Foundation. (2007) Global Feminisms, new directions
in contemporary art. London: Merrell Publishers Limited
-Emants M., (1879), Lilith, gedicht in drie zangen
-Haag, H & Kirchenberger, J.H. & Sölle, D. (1993) Vrouwen in de bijbel.
Leuven: uitgeverij Davidsfonds.
-Heartney, E & Posner, H. (2013) The Reckoning, women artist of the new
millenium. Munich, Londen, New York: uitgeverij Prestel.
-Howe Gaines, J. (2001) Lilith, Seductress, heroine or murderer, Biblical
Archaeology, geraadpleegd December 2017.
-Kindt G., Sancta Erotica: hoe de kerk Maria Magdalena gebruikte, 2003
-MSK Gent (2002) Baert B., Hoozee R., Van Reeth I., Maria Magdalena:
zondares van de middeleeuwen tot vandaag, MSK gent.

-Willinck, T. (1971), Marcellus Emants, Lilith, gedicht in drie zangen. Tj-
eenk Willinck- Noorduijn N.V, Culemborg.

Universiteit of Hogeschool
Autonomous Design
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Liesbet Klusters
Kernwoorden
Share this on: