Het effect van emoties op de perceptie van een free sample

Thami Bryon
Persbericht

Hebben emoties een effect op de beoordeling van een free sample?

Inleiding

“84 procent van de volwassenen in de laatste zes maanden heeft al eens een free sample uitgeprobeerd” (Marketing Week, 1997). Deze stelling bevestigd dat sampling een veel gebruikte promotietool in de marketingwereld. Maar heb je ook al eens afgevraagd welk effect emoties hierbij hebben? Welk effect dat emoties hebben specifiek op de beoordeling van een free sample? 

Free sampling

Free sampling, het gratis uitdelen van producten, is geen nieuw begrip in de wereld van sales en marketing. Hierdoor kunnen personen het product kunnen uittesten zonder het product hiervoor aan te kopen (Mooy & Robben, 2002). Via free sampling kan de retailer een zintuigelijke ervaring bieden in de vorm van het testen van het product (Spence, Puccinelli, Grewal & Roggeveen, 2014). Het is dan ook bewezen dat free sampling een stimulerend effect heeft op de verkoop. Darpy (2000) beargumenteert dat de beslissing van aankopen wordt uitgesteld door free sampling en onmiddellijk beïnvloed wordt door het ‘ervaren’ van de sample.Hoewel free sampling een veelgebruikte strategie is in de bedrijfswereld, komt dit onderwerp in de literatuur relatief weinig aan bod (Bawa & Shoemaker, 2004; Ben Amor & Guilbert, 2009; Heilman, Lakishyk & Radas, 2011; Heiman et al., 2001). 

Sampling, het overkoepelend concept, is een manier om klantgerichte promotie te voeren (Kotler, Armstrong & Saunders, 2000). Onder samplingkunnen product gratis worden aangeboden, free sampling zoals bijvoorbeeld in-store sampling, of aangeboden aan verlaagde prijzen (De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, 2007). Dit laatste behoort niet tot de omvang van deze thesis, maar illustreert wel dat free samplingniet de enige variant is onder deze noemer. Het onderscheid moet echter gemaakt worden tussenfree sampling en in-store sampling. In-store sampling is free sampling die plaatsvindt in de winkel. 

Free sampling heeft een hoge relevantie voor de bedrijfswereld omdat het is een veelgebruikte marketingtool is (Heiman, McWilliams, Shen & Zilberman, 2001; Lammers, 1991). Daarnaast zijn emoties ook een belangrijk aspect in de wereld van marketing (Walsh, Shiu, Hassan, Michaelidou & Beatty, 2011). Vervolgens is free sampling een marketingstrategie die weinig onderzocht is (Bawa & Shoemaker, 2004; Ben Amor & Guilbert, 2009; Heilman, Lakishyk & Radas, 2011; Heiman, McWilliams, Shen, & Zilberman, 2001). Door de praktische toepassingen van beide aspecten is hier gekozen om beide onderwerpen te integreren in één onderzoeksvraag: ‘Wat is het effect van emoties op de perceptie van een free sample?’ 

Onderzoek

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, wordt er via literatuurstudie dieper ingegaan op het fenomeen ‘free sampling’. Ook wordt de rol van emoties en de gemoedstoestand van de consument bij het beoordelen van samplesen free samples verder uitgediept. Via een experiment wordt er nagegaan of personen een een andere beoordeling geven aan een product als ze zich in een bepaalde emotionele toestand bevinden. 

Onderzoek geeft aan dat emotie een invloed heeft op de beoordeling van producten (DeSteno, Petty, Rucker, Wegener & Braverman, 2004; Lerner & Keltner, 2000). De beoordeling van free sampling kan dus afhankelijk zijn van de emotionele toestand waar de consument zich in bevindt. Aan de hand van onderzoek kan men het effect van emoties op de beoordeling van een product experimenteel meten. Onderzoeksinspanningen richten zich dan ook op de vraag of emoties gestuurd kunnen worden en welke strategie hiervoor het meest geschikt is (DeSteno, Petty, Rucker & Wegener, 2000). Gezien emoties een effect hebben op de beoordeling van producten, is het belangrijk dat bedrijven hierop focussen. Zo kan de beoordeling van een product beïnvloed worden indien bedrijven inspelen op de emoties hun klanten. 

De beoordeling van een free sample kan mogelijks verschillen van een gewone productbeoordeling. Uit de literatuur blijkt namelijk dat er mogelijks een andere context speelt wanneer producten als ‘gratis’ gezien worden. Ariely (2008) haalt aan dat personen zich irrationeel kunnen gedragen wanneer een product gratis wordt aangeboden. Daarbij maken consumenten irrationele beslissingen waarbij gekozen wordt voor gratis producten ook al is dit economisch gezien niet de beste keuze. Mogelijks biedt deze context andere resultaten dan onderzoeken waarbij de gemoedstoestand van consumenten op productbeoordeling wordt nagegaan. 

Maar de vraag is: hebben emoties een effect op de beoordeling in het geval van het uittesten van een free sample?

Bibliografie

Ambler, T., & Burne, T. (1999). The impact of affect on memory of advertising. Journal of Advertising Research, 39, 25-34.

Anderson, C. (2013 [2010]). Free: How today's smartest businesses profit by giving something for nothing. Random House.

Angie, A. D., Connelly, S., Waples, E. P., & Kligyte, V. (2011). The influence of discrete emotions on judgement and decision-making: A meta-analytic review. Cognition & Emotion, 25(8), 1393- 1422.

Ariely, D. (2008). Predictably irrational (20). New York: HarperCollins.

Arifin, S., & Cheung, P. Y. (2007). A computation method for video segmentation utilizing the pleasure-arousal-dominance emotional information. Proceedings of the 15th ACM international conference on Multimedia (68-77). ACM.

Babin, B. J., Darden, W. R., & Babin, L. A. (1998). Negative emotions in marketing research: affect or artifact?. Journal of Business Research, 42(3), 271-285.

Bagozzi, R. P., Gopinath, M., & Nyer, P. U. (1999). The role of emotions in marketing. Journal of the academy of marketing science, 27(2), 184-206.

Bargh, J. A., & Huang, J. Y. (2009). The selfish goal. The psychology of goals.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

Barrett, K.C., and Campos, J.J. (1987). Perspectives on emotional development: II: A functionalist approach to emotions. In J.D. Osofsky (Ed.), Handbook of infant development (2nd ed., 555-578). New York, NY: Wiley.

Barrett, L. F. (2004). Feelings or words? Understanding the content in self-report ratings of experienced emotion. Journal of personality and social psychology, 87(2), 266.
Image removed.Bawa, K., & Shoemaker, R. (2004). The effects of free sample promotions on incremental brand sales. Marketing Science, 23(3), 345-363.

Beedie, C., Terry, P., & Lane, A. (2005). Distinctions between emotion and mood. Cognition & Emotion, 19(6), 847-878.

Bell, P. A., Greene, T. C., Fisher, J. D., & Baum, A. (2001). Environmental psychology (5th ed.). Fort Worth: Harcourt College Publishers.

Bellizzi, J. A., & Hite, R. E. (1992). Environmental color, consumer feelings, and purchase likelihood. Psychology & marketing, 9(5), 347-363.

Ben Amor, I., & Guilbert, F. (2009). Influences on free samples usage within the luxury cosmetic market. Direct Marketing: An International Journal, 3(1), 67-82.

Bentler, P. M. (1969). Semantic space is (approximately) bipolar. The journal of psychology, 71(1), 33-40.

Bettman, J.R., & Luce, M.F., & Payne, J.W. (1998). Constructive consumer choice processes.Journal of Consumer Research 25(3), 187-217.

Bless, H., Bohner, G., Schwarz, N., and Strack, F. (1990). Mood and persuasion: A cognitive response analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 16, 332-346.

Bless, H., Clore, G.L., Schwarz, N., Golisano, V., Rabe, C., and Woelk, M. (1996). Mood and the use of scripts: does a happy mood really lead to mindlessness? Journal of personality and social psychology, 71(4), 665-679.

Bodenhausen, G.V. (1993). Emotion, arousal, and stereotypic judgment: A heuristic model of affect and stereotyping. In: Mackie, D. and Hamilton, D. (Eds). ‘Affect, cognition and stereotyping: Interactive processes in intergroup perception’, Academic Press, San Diego, CA, 13-37.

Boiten, F. A. (1998). The effects of emotional behaviour on components of the respiratory cycle. Biological psychology, 49(1-2), 29-51.

Bonnet, M., Bradley, M. M., Lang, P. J., & Requin, J. (1995). Modulation of spinal reflexes: Arousal, pleasure, action. Psychophysiology, 32(4), 367-372.

Bower, G. H. (1981). Mood and memory. American psychologist, 36(2), 129.
Bower, G.H. (1991). Mood congruity of social judgment. Forgas, J. (Ed.). ‘Emotion and social

judgment, Pergamon Press, Oxford, 31-54.
Bradley, M. M., & Lang, P. J. (1994). Measuring emotion: The self-assessment manikin and the

semantic differential. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25(1), 49-59.

Bradley, M. M., Miccoli, L., Escrig, M. A., & Lang, P. J. (2008). The pupil as a measure of emotional arousal and autonomic activation. Psychophysiology, 45(4), 602-607.

Brengman, M. (2002). The impact of colour in the store environment: an environmental psychology approach (Doctoral dissertation, Ghent University).

Brengman, M., & Geuens, M. (2004). The four dimensional impact of color on shopper’s

emotions. ACR North American Advances.
Brewer, D., Doughtie, E. B., & Lubin, B. (1980). Induction of mood and mood shift. Journal of

Clinical Psychology, 36(1), 215-226.
Bronner, A. E. (2016). Face Reading: de rol van gezichtsuitdrukking in de effectiviteit van

vermakelijke reclame.
Burns, A. C. (2006). Principes van marktonderzoek, 4/e. Pearson Education.

Butler, G., & Mathews, A. (1987). Anticipatory anxiety and risk perception. Cognitive Therapy and Research, 11 (5), 551-565.

Carson, T. P., & Adams, H. E. (1980). Activity valence as a function of mood change. Journal of Abnormal Psychology, 89(3), 368.

Carstensen, L. L., Isaacowitz, D. M., & Charles, S. T. (1999). Taking time seriously: A theory of socioemotional selectivity. American psychologist, 54(3), 165.

Cicchetti, C. (2012). The First Free Sample: Benjamin T. Babbitt. Geraadpleegd viahttp://www.gcmarketingservices.com/index.php/2012/07/the-first-free-sam…- babbitt/

Clark, D. M., & Teasdale, J. D. (1982). Diurnal variation in clinical depression and accessibility of memories of positive and negative experiences. Journal of abnormal psychology, 91(2), 87.

Clore, G. L., Schwarz, N., & Kirsch, J. (1983). Generalized mood effects on evaluative judgments.

Meeting of the Midwestern Psychological Association, Chicago.

Clore, G.L. (1992). Cognitive phenomenology: Feelings and the construction of judgment. In L.L. Martin and A. Tesser (Eds.), The construction of social judgments, 133- 163. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Costa, V. D., Lang, P. J., Sabatinelli, D., Versace, F., & Bradley, M. M. (2010). Emotional imagery: assessing pleasure and arousal in the brain's reward circuitry. Human brain mapping, 31(9), 1446- 1457.

Damasio, A. R. (1994). Descartes’ error: Emotion, rationality and the human brain.

Darpy, D. (2000). Consumer procrastination and purchase delay. In 29th Annual Conference

EMAC (8). Davidson, R. J. (1994). On emotion, mood, and related affective constructs. The nature of emotion:Fundamental questions, 51-55.

Davidson, R. J., Ekman, P., Saron, C. D., Senulis, J. A., & Friesen, W. V. (1990). Approach- withdrawal and cerebral asymmetry: Emotional expression and brain physiology: I. Journal of personality and social psychology, 58(2), 330.

De Pelsmacker, P. and Van Kenhove, P. (2006), Marktonderzoek. Technieken en Toepassingen(Marketing Research. Techniques and Applications). Amsterdam: Pearson Education Benelux.

De Pelsmacker, P., & Van Kenhove, P. (2014). Marktonderzoek, Methoden en toepassingen (4th ed.). Amsterdam: Pearson Benelux.

De Pelsmacker, P., Geuens, M., & Van den Bergh, J. (2007). Marketing communications: A European perspective. Amsterdam: Pearson education.

Deloitte Research (2007). Shopper Marketing: Capturing a Shopper’s Mind, Heart and Wallet.New York: Deloitte Development, PLC.

DeSteno, D., Petty, R. E., Wegener, D. T., & Rucker, D. D. (2000). Beyond valence in the perception of likelihood: The role of emotion specificity. Journal of personality and social psychology, 78(3), 397.

DeSteno, D., Petty, R.E., Rucker, D.D., Wegener, D.T., and Braverman, J. (2004). Discrete emotions and persuasion: the role of emotion-induced expectancies. Journal of Personality and Social Psychology, 86(1), 43-56.

Dewey, J. (1895). The theory of emotions: II. The significance of emotions. Psychological Review,2, 13-32.

Du Plessis, E. (2005). The advertised mind: groundbreaking insights into how our brains respond to advertising. Kogan Page Publishers.

Ekman, P. E., & Davidson, R. J. (1994). The nature of emotion: Fundamental questions. Oxford University Press.

Ekman, P., & Friesen, W. (1978). Facial Action Coding System Palo Alto, CA: Consulting Psychol.

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1975). Unmasking the face: A guide to recognizing emotions from facial cues.

Feldman, J. A., & Ballard, D. H. (1982). Connectionist models and their properties. Cognitive science, 6(3), 205-254.

Forgas, J. P., & Bower, G. H. (1988). Affect in social and personal judgments. Affect, cognition, and social behavior, 183-208.

Forgas, J.P. (1991). Emotion & Social judgment. Permagon Press.

Forgas, J.P., and Moylan, S.J. (1987). After the movies: The effects of transient mood states on

social judgments. Personality and Social Psychology Bulletin, 13, 478-489.

Gardner, M. P. (1985). Mood states and consumer behavior: A critical review. Journal of Consumer research, 12(3), 281-300.

Gedenk, K., & Neslin, S. A. (1999). The role of retail promotion in determining future brand loyalty: Its effect on purchase event feedback. Journal of Retailing, 75(4), 433-459.

Geertsma, P. (2017). Wat is het Hawthorne-effect? Geraadpleegd viahttp://www.technischwerken.nl/kennisbank/management-kennisbank/wat-is-h…- effect/

Gerrards-Hesse, A., Spies, K., & Hesse, F. W. (1994). Experimental inductions of emotional states and their effectiveness: A review. British journal of psychology, 85(1), 55-78.

Gifford, R. (2007). Environmental psychology: Principles and practice (372). Colville, WA: Optimal books.

Gorn, G. J., Goldberg, M. E., & Basu, K. (1993). Mood, awareness, and product evaluation. Journal of Consumer Psychology, 2(3), 237-256.

Gross, J. J., & Levenson, R. W. (1995). Emotion elicitation using films. Cognition & Emotion, 9(1), 87-108.

Hagemann, D., Naumann, E., Maier, S., Becker, G., Lürken, A., & Bartussek, D. (1999). The assessment of affective reactivity using films: Validity, reliability and sex differences. Personality and Individual differences, 26(4), 627-639.

Hall, B. F. (2002). A new model for measuring advertising effectiveness. Journal of Advertising Research, 42(2), 23-31.

Havlena, W. J., & Holbrook, M. B. (1986). The varieties of consumption experience: comparing two typologies of emotion in consumer behavior. Journal of consumer research, 13(3), 394-404.

Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium. Communication monographs, 76(4), 408-420.

Hayes, A. F. (2013). PROCESS SPSS Macro (Computer software and manual).

Hebb, D.O. (1946). On the nature of fear. Psychological Review, 53, 259-276.

Heilman, C., Lakishyk, K., & Radas, S. (2011). An empirical investigation of in-store sampling promotions. British Food Journal, 113(10), 1252-1266.

Heiman, A., McWilliams, B., Shen, Z., & Zilberman, D. (2001). Learning and forgetting: Modeling optimal product sampling over time. Management Science, 47(4), 532-546.

Hewig, J., Hagemann, D., Seifert, J., Gollwitzer, M., Naumann, E., & Bartussek, D. (2005). Brief report. Cognition & Emotion, 19(7), 1095-1109.

Holbrook, M. B., & Batra, R. (1987). Assessing the role of emotions as mediators of consumer responses to advertising. Journal of consumer research, 14(3), 404-420.

Holmes, J. H., & Lett, J. D. (1977). Product sampling and word of mouth. Journal of Advertising Research.

Hsieh, J. K., Hsieh, Y. C., Chiu, H. C., & Yang, Y. R. (2014). Customer response to web site atmospherics: Task-relevant cues, situational involvement and PAD.Journal of Interactive Marketing, 28(3), 225-236.

Hubert, W., & de Jong-Meyer, R. (1990). Psychophysiological response patterns to positive and negative film stimuli. Biological psychology, 31(1), 73-93.

Hupp, O., Gröppel-Klein, A., Dieckmann, A., Broeckelmann, P., & Walter, K. (2008). Beyond verbal scales: Measurement of emotions in advertising effectiveness research. Yearbook of Marketing and Consumer Research, 6(4), 72-99.

Hyun, S. S., Kim, W., & Lee, M. J. (2011). The impact of advertising on patrons’ emotional responses, perceived value, and behavioral intentions in the chain restaurant industry: The moderating role of advertising-induced arousal.International Journal of Hospitality Management, 30(3), 689-700.

Isen, A. M. (1984). Toward understanding the role of affect in cognition.
Isen, A. M., Daubman, K. A., & Gorgoglione, J. M. (1987). The influence of positive affect on

cognitive organization: Implications for education. Aptitude, learning, and instruction, 3, 143-164. Isen, A. M., Shalker, T. E., Clark, M., & Karp, L. (1978). Affect, accessibility of material in

memory, and behavior: A cognitive loop?. Journal of personality and social psychology, 36(1), 1.

Jain, D., & Mahajan, V., & Muller, E. (1995). An Approach for Determining Optimal Product Sampling for the Diffusion of a New Product. Journal of Product Innovation Management 12(2), 124-135.

Jansen, D. M., & Frijda, N. H. (1994). Modulation of the acoustic startle response by film-induced fear and sexual arousal. Psychophysiology, 31(6), 565-571.

Johnson-Laird, P.N., and Oatley, K. (1992). Basic emotions, rationality, and folk theory. Cognition and Emotion, 6, 201-223.

Johnson, E. J., & Tversky, A. (1983). Affect, generalization, and the perception of risk. Journal of personality and social psychology, 45(1), 20.

Kaltcheva, V. D., & Weitz, B. A. (2006). When should a retailer create an exciting store environment?. Journal of marketing, 70(1), 107-118.

Keltner, D., Locke, K.D., and Audrain, P.C. (1993). The influence of attributions on the relevance of negative feelings to personal satisfaction. Personality and Social Psychology Bulletin, 19, 21- 29.

Kleinginna, P. R., & Kleinginna, A. M. (1981). A categorized list of emotion definitions, with suggestions for a consensual definition. Motivation and emotion, 5(4), 345-379.

Kotler, P., Armstrong, G., & Saunders, J. A. (2000). Principes van marketing: de Europese editie. 2e gewijzigde druk Schoonhoven: Academic Service.

Kroeber-Riel, W./Weinberg, P./Gröppel-Klein, A. (2008). Konsumentenverhalten. Consumer Behavior, 9th ed., Munich.

Kuppens, P . (2008). Individual differences in the relationship between pleasure and arousal. Journal of Research in Personality, 42(4), 1053-1059.

Lammers, H. B. (1991). The effect of free samples on immediate consumer purchase. Journal of Consumer Marketing, 8(2), 31-37.

Laroche, M., Teng, L., Michon, R., & Chebat, J. C. (2005). Incorporating service quality into consumer mall shopping decision making: a comparison between English and French Canadian consumers. Journal of Services Marketing, 19(3), 157-163.

Lazarus, R. S., Speisman, J. C., & Mordkoff, A. M. (1963). The relationship between autonomic indicators of psychological stress: Heart rate and skin conductance. Psychosomatic medicine.

Lazarus, R. S., Speisman, J. C., Mordkoff, A. M., & Davison, L. A. (1962). A laboratory study of psychological stress produced by a motion picture film. Psychological Monographs: General and Applied, 76(34), 1.

Lazarus, R.S. (1991). Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press.LeDoux, J. (1996). The emotional brain New York. NY: Simon and Schuster.

Lee-Young, G. (2016). Identifying and weeding out dishonest survey respondents. Geraadpleegd via https://www.fipp.com/news/features/identifying-and-weeding-out-dishones…

Lerner, J.S. and Keltner, D. (2000). Beyond valence: toward a model of emotion- specific influences on judgment and choice. Psychology Press Ltd. Cognition and emotion, 14(4), 473-493.

Levenson, R. (1994). Human emotion: a functional view. P. Ekman and R.J. Davidson (Eds.). The nature of emotion, New York: Oxford University Press, 123-126.

Leventhal, H. (1980). Toward A Comprehensive Theory of Emotion1. InAdvances in experimental social psychology (Vol. 13, 139-207). Academic Press.

Lin, I. Y. (2010). The interactive effect of Gestalt situations and arousal seeking tendency on customers' emotional responses: matching color and music to specific services capes. Journal of Services Marketing, 24(4), 294-304.

Liu, Y., & Jang, S. C. (2009). The effects of dining atmospherics: An extended Mehrabian–Russell model. International Journal of Hospitality Management, 28(4), 494-503.

Magai, C. (2001). Emotions over the life span. J. E. Birren & K. W. Schaie (Eds.), Handbook of the psychology of aging (165–183). San Diego, CA: Academic Press.

Mandler, G. (1984). Mind and body: Psychology of emotion and stress. New York, NY: Norton. IX

Marketing Week, London, (1997, December 11). 20(37) 36. Centaur Communication Ltd.

Martin, L. L., Abend, T., Sedikides, C., & Green, J. D. (1997). How would it feel if...? Mood as input to a role fulfillment evaluation process. Journal of Personality and Social Psychology, 73(2), 242.

Martin, M. (1990). On the induction of mood. Clinical Psychology Review, 10(6), 669-697.

Martinez-Ruiz, M.P., & Molla ́-Descals, A., & Gomez-Borja, M.A. & Rojo-Alvarez, J.L. (2005). Using daily store-level data to understand price promotion effects in a semiparametric regression model. Journal of Retailing and Consumer Services 13(3), 193-204.

McConatha, J. T., Leone, F. M., & Armstrong, J. M. (1997). Emotional control in adulthood. Psychological Reports, 80(2), 499-507.

McGrath, L.C., & Stanton, D. (2009). Groundbreaking Study Redefines In-Store Sampling Impact and Usage. Geraadpleegd viahttps://www.businesswire.com/news/home/20090803005049/en/Groundbreaking…- Redefines-In-Store-Sampling-Impact-Usage

McHugo, G. J., Smith, C. A., & Lanzetta, J. T. (1982). The structure of self-reports of emotional responses to film segments. Motivation and Emotion, 6(4), 365-385.

Meade, A. W., & Craig, S. B. (2012). Identifying careless responses in survey data. Psychological methods, 17(3), 437.

Mehrabian A. (1996), Pleasure-arousal-dominance: a general framework for describing and measuring individual differences in temperament, Current Psychology, Vol. 14, Issue 4

Mehrabian, A. (1995). Framework for a comprehensive description and measurement of emotional states. Genetic, social, and general psychology monographs.

Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). An approach to environmental psychology. the MIT Press.

Mewborn, C. R., & Rogers, R. W. (1979). Effects of threatening and reassuring components of fear appeals on physiological and verbal measures of emotion and attitudes. Journal of Experimental Social Psychology, 15(3), 242-253.

Mooy, S. C., & Robben, H. S. (2002). Managing consumers’ product evaluations through direct product experience. Journal of Product & Brand Management, 11(7), 432-446.

Morrison, M., Gan, S., Dubelaar, C., & Oppewal, H. (2011). In-store music and aroma influences on shopper behavior and satisfaction. Journal of Business Research, 558-564.

Mukherjee, A., & Hoyer, W. D. (2001). The effect of novel attributes on product evaluation. Journal of Consumer Research, 28(3), 462-472.

Noppe, C. (2012). Wat is de invloed van in-store sampling op de geplande en ongeplande aankopen? (Masterproef, Universiteit Gent)

Nordfält, J., & Lange, F. (2013). In-store demonstrations as a promotion tool. Journal of Retailing and Consumer Services 20(1), 20-25.

Osgood, C.E. & Suci, G J. (1955a). Factor analysis of meaning. Journal of Experimental Psychology. 50. 325- 328.

Osgood, C.E. & Tannenbaum, P.H. (1955b). The principle of congruity in the prediction of attitude change. Psychological Review, 62, 1, 42-55.

Osgood, C.E., Suci. GJ. & Tannenbaum. P.H. (1957). The measurement of meaning. Urbana: University of Illinois Press.

Ourania, N., & Aspasia, V. (2015). Marketing responses of Greek food manufacturing firms due to economic crisis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 350-357.

Pasupathi, M., Carstensen, L. L., Turk-Charles, S., & Tsai, J. (1998). Emotion and aging. In H. Friedman (Ed.), Encyclopedia of mental health (91–101). San Diego, CA: Academic Press.

Paulhus, D. L. (2002). Socially Desirable Responding: The Evaluation of a Construct. HI Braun, DN Jackson & DE Wiley (Hrsg.), The Role of Constructs in Psychological and Educational Measurement, 49-69.

Penz, E., & Hogg, M. K. (2011). The role of mixed emotions in consumer behaviour: Investigating ambivalence in consumers' experiences of approach-avoidance conflicts in online and offline settings. European Journal of Marketing, 45(1/2), 104-132.

Peracchio, L. A., & Tybout, A. M. (1996). The moderating role of prior knowledge in schema- based product evaluation. Journal of Consumer Research, 23(3), 177-192.

Pham, M. T. (1998). Representativeness, relevance, and the use of feelings in decision making. Journal of consumer research, 25(2), 144-159.

Pham, M. T. (2009). The lexicon and grammar of affect-as-information in consumer decision making: the GAIM.

Philippot, P. (1993). Inducing and assessing differentiated emotion-feeling states in the laboratory. Cognition and emotion, 7(2), 171-193.

Phillips, L. H., MacLean, R. D., & Allen, R. (2002). Age and the understanding of emotions: Neuropsychological and sociocognitive perspectives. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57(6), 526-530.

Pieters, R. G., & de Klerk-Warmerdam, M. (1996). Ad-evoked feelings: Structure and impact on Aad and recall. Journal of Business Research, 37(2), 105-114.

Plutchik, R. (1991). The emotions (Rev. ed.).

Plutchik, R. (2003). Emotions and life: Perspectives from psychology, biology, and evolution. American Psychological Association.

Quelch, J., & Harding, D. (1996). Brands versus private labels: Fighting to win. Harvard Bus. Rev.,74, 99-109.

Reisenzein, R. (1994). Pleasure-arousal theory and the intensity of emotions. Journal of Personality and Social Psychology, 67(3), 525.

Richins, M. L. (1997). Measuring emotions in the consumption experience. Journal of consumer research, 24(2), 127-146.

Russell, J. A., & Mehrabian, A. (1977). Evidence for a three-factor theory of emotions. Journal of research in Personality, 11(3), 273-294.

Russell, J. A., Ward, L. M., & Pratt, G. (1981). Affective quality attributed to environments: A factor analytic study. Environment and behavior, 13(3), 259-288.

Salovey, P., & Birnbaum, D. (1989). Influence of mood on health-relevant cognitions. Journal of Personality and social Psychology, 57(3), 539.

Scherer, K. R. (2005). What are emotions? And how can they be measured?. Social science information, 44(4), 695-729.

Schultz, Don E., Robinson, W. A., & Petrison, L. A. (1998). Sales Promotion Essentials. NTC Business Books, Lincolnwood, IL.

Schwarz, N. (1990). Feelings as information: Informational and motivational functions of affective states. In E.T. Higgins & R.M. Sorrentino (Eds.), Handbook of motivation and cognition: Foundations of social behaviour, 2, New York: Guilford Press, 527-561.

Schwarz, N., & Clore, G. L. (1983). Mood, misattribution, and judgments of well-being: informative and directive functions of affective states. Journal of personality and social psychology, 45(3), 513.

Schwarz, N., & Clore, G. L. (1996). Feelings and phenomenal experiences. Social psychology: Handbook of basic principles, 2, 385-407.

Schwarz, N., and Clore, G. L. (1988). How do I feel about it? Informative functions of affective states. K. Fiedler & J. Forgas (Eds.). Affect, cognition, and social behaviour, Toronto: Hogrefe International, 44-62.

Scott, C.A., & Yalch, R.F. (1980). Consumer response to initial trial: A Bayesian analysis. J. Consumer Res., 7(2), 32-41.

Sethuraman, R., & Cole, C. (1999). Factors influencing the price premiums that Consumers pay for national brands over store brands. Journal of Product & Brand Management, 8(4), 340-351.

Shankar, V. (2011). Shopper Marketing. Cambridge, Massachusetts: Marketing Science Institute.Shankar, V., Inman, J. J., Mantrala, M., Kelley, E., & Rizley, R. (2011). Innovations in shopper

marketing: current insights and future research issues. Journal of Retailing, 87, S29-S42.

Slama, M. E. (2005). Emotions and life: Perspectives from psychology, biology, and evolution. Psychology & Marketing, 22(1), 97-101.

Sorensen, H. (2009). Inside the mind of the shopper. New Jersey: Pearson Education Inc.Spence, C., Puccinelli, N. M., Grewal, D., & Roggeveen, A. L. (2014). Store atmospherics: A

multisensory perspective. Psychology & Marketing, 31(7), 472-488.
Stäudel, T., & Paetzold, U. (1984). Emotionsatadruck beim Problemhen. Unpublished manuscript,

Universiteit Bamberg.

Sutherland, G., Newman, B., & Rachman, S. (1982). Experimental investigations of the relations between mood and intrusive unwanted cognitions. British Journal of Medical Psychology, 55(2), 127-138.

Swanborn, P.G. (1988). Schaaltechnieken. theorie en praktijk van acht eenvoudige procedures.(2nd ed.). Amsterdam/Mcppel: Boom.

Tomarken, A. J., Davidson, R. J., & Henriques, J. B. (1990). Resting frontal brain asymmetry predicts affective responses to films. Journal of personality and social psychology, 59(4), 791.

Tourangeau, R., & Yan, T. (2007). Sensitive questions in surveys. Psychological bulletin, 133(5), 859.

Tuan Pham, M. (2004). The logic of feeling. Journal of Consumer Psychology, 14(4), 360-369. Underwood, B., Moore, B. S., & Rosenhan, D. L. (1973). Affect and self-

gratification. Developmental psychology, 8(2), 209.
Urban, G. L., & Hauser, J. R. (1980). Design and marketing of new products. Prentice hall,

Englewood Cliffs, 341-342.

Van Kuilenburg, H., M. Wiering & M. den Uyl (2005). A model based method for facial expression recognition. In D. Hutchison, T. Kanade, J. Kittler, J.M. Kleinberg, F. Matern, J.C. Mitchell, M. Noar, ... G. Weikum (Eds.), Lectures Notes in Computer Science: Vol. 3720. Machine Learning: ECML 2005 (194-205). Berlin, Germany: Springer-Verlag. doi: 10.1007/11564096_22

Velten Jr, E. (1968). A laboratory task for induction of mood states. Behaviour research and therapy, 6(4), 473-482.

Verberk, G., Scheepers, P.L.H., & Felling, A. (1994). Een methodologische vergelijking: De Likert-, en de semantische differentiaal meettechniek toegepast op etnocentrische attitudes.

Voinea, L., & Filip, A. (2011). Analyzing the main changes in new consumer buying behavior during economic crisis. International Journal of Economic Practices and Theories, 1(1), 14-19.

Walmart gebruikt vendingmachine gratis samples. (2018). Geraadpleegd op 1 februari 2018 via

http://shoppermarketingupdate.nl/16149/walmart-gebruikt-vendingmachine-…- samples/#respond

Walsh, G., Shiu, E., Hassan, L. M., Michaelidou, N., & Beatty, S. E. (2011). Emotions, store- environmental cues, store-choice criteria, and marketing outcomes.Journal of Business Research, 64(7), 737-744.

Walter, S., Kessler, H., Gruss, S., Jerg-Bretzke, L., Scheck, A., Ströbel, J., ... & Traue, H. C. (2011). The influence of neuroticism and psychological symptoms on the assessment of images in three- dimensional emotion space. GMS Psycho-Social-Medicine, 8.

Wegener, D.T., and Petty, R.E. (1994). Mood management across affective states: the hedonic contingency hypothesis. Journal of personality and social psychology, 66(6), 1034-1048.

Wegener, D.T., Petty, R.E., and Smith, S.M. (1995). Positive mood can increase or decrease message scrutiny: the hedonic contingency view of mood and message processing. Journal of personality and social psychology, 69(1), 5-15.

Weisenberg, M., Raz, T., & Hener, T. (1998). The influence of film-induced mood on pain perception. Pain, 76(3), 365-375.

Westermann, R., Spies, K., Stahl, G., & Hesse, F. W. (1996). Relative effectiveness and validity of mood induction procedures: A meta-analysis. European Journal of social psychology, 26(4), 557-580.

Westermann, R., Stahl, G. U. N. T. E. R., & Hesse, F. (1996). Relative effectiveness and validity of mood induction procedures: analysis. European Journal of social psychology, 26(4), 557-580.

Universiteit of Hogeschool
Handelswetenschappen - Commercieel beleid
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Anneleen Van Kerckhove
Kernwoorden
Share this on: