Hoe de leerkracht LO triggeren tot integratie van Tennis@School?

Annelies
Combes

Tennis@School

Zowel in de lagere school als in het secundair onderwijs wordt er amper of geen tennisles gegeven in de lessen lichamelijke opvoeding. Tennis is nochtans de derde meest gespeelde sport in België. Waarom wordt deze sport dan niet aangeboden en hoe zou dit komen?

Uit een enquête bij LO leerkrachten van lager - en secundair onderwijs bleek dat het grootste deel van de leerkrachten zelden tot nooit tennis geven in de lessen lichamelijke opvoeding. De andere deelnemers van de enquête geven tussen de één en de vijf uur tennis, maar we kunnen veronderstellen dat dit eerder bij één lesuur zal aanleunen dan naar de vijf lesuren.

Er zijn twee grote redenen voor dit nihil aanbod van tennis op school. De eerste oorzaak is het leerplan lichamelijke opvoeding. In het oude leerplan staan de leerplandoelstellingen en leerinhouden afzonderlijk. Bij de leerinhouden staan de sporten die aangeboden moeten worden per categorie vermeld. In de categorie van doel- en terugslagsporten staat tennis er niet bij. In het nieuwe leerplan zijn de leerinhouden en doelstellingen samengenomen waardoor de leerkracht zelf kan invullen met welke sport of hoe hij deze doelen zal behalen met de leerlingen. De tweede reden is de opleiding van de leerkrachten. Tennis is namelijk geen onderdeel van hun lessenpakket. In de opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie aan Howest in Brugge zit deze module ondertussen wel verwerkt.

Tennis Vlaanderen had gemerkt dat het aantal jonge leden in de tennisclubs sterk verminderd was. Ze zochten naar een oplossing en hebben in 2006 het project Kidstennis opgestart. Kidstennis geeft initiatielessen in basisscholen om zo de kinderen aan te sporen te beginnen tennissen en zo hun tennisclubs te promoten. Doordat dit slechts eenmalig was, had dit geen groot resultaat. In 2016 is Tennis Vlaanderen met een nieuw project gekomen, namelijk Tennis@School. Deze zorgt voor opleiding en ondersteuning van de sportleerkrachten van zowel lager als secundair onderwijs. Tennis@School biedt nascholingen met aantrekkelijke praktijksessies met aangepaste oefenstof voor tennis in de lessen lichamelijke opvoeding. Na deze nascholing kan de leerkracht zelf tennisles geven aan hun leerlingen.

De doelstelling van Tennis@School is ervoor zorgen dat tennis veel meer geïntegreerd wordt in het lessenpakket in de vele scholen en zo tennis meer in de kijker te brengen van de kinderen en de sportleerkrachten.

Dit nieuwe project heeft één probleem. Momenteel is het nog niet bekend genoeg om verandering te kunnen brengen. In de resultaten van de enquête bleek dat slecht 7% van de ondervraagden het concept van Tennis@School kent. Samen met Tennis@School is er in de praktijk op zoek gegaan naar oplossingen. Uit de enquête bleek ook dat de leerkrachten alle hulpmiddelen en extra materiaal welkom zouden vinden. Hierdoor is er besloten om een handleiding van Tennis@School te maken. Er is een volledig uitgewerkt product ontworpen van deze handleiding.

Uitgewerkt product handleiding Tennis@School

In de handleiding staat alles wat een leerkracht nodig heeft om een les of lessenreeks tennis te geven op school. Als eerste staat er in de handleiding uitleg over het nodige materiaal en ruimte voor Tennis@School. Uit de resultaten van de enquête kwam vaak dezelfde opmerking terug, namelijk dat de leerkrachten of scholen niet het materiaal hebben om Tennis@School te geven. In de handleiding staat de oplossing hiervoor duidelijk vermeld, dat is namelijk de gratis ontleendienst van Tennis Vlaanderen. Het tweede deel van de handleiding bestaat uit alle oefenstof voor lager - en secundair onderwijs. Deze staan in detail vermeld in de handleiding. Diezelfde oefenstof is ook opgenomen in video’s. Deze video’s staan op de stick die aanwezig is bij de handleiding. De oefenstof is gemaakt met kinderen zelf en heel duidelijk uitgelegd voor de leerkrachten. Als laatste zitten er ook lesvoorbereidingen in. Dit zijn uitgebreide lesvoorbereidingen voor de basisschool en secundair onderwijs. Hiermee kunnen de leerkrachten meteen lessen tennis geven op school. Met deze handleiding hebben de leerkrachten alles bij de hand. 

Als besluit kunnen we zeggen dat Tennis@School probeert om tennis heel eenvoudig aan te bieden, in een kleine ruimte en met weinig materiaal. Hiermee willen ze duidelijk maken dat tennis eenvoudig kan gegeven worden en zo perfect deel kan uitmaken van het lessenpakket lichamelijke opvoeding op school. De lesdoelstellingen van doel – en terugslagsporten kunnen nu eens met een andere sport behaald worden.

Tennis@School is een heel goed concept dat wel eens een grote invloed zou kunnen hebben op het aanbod tennis op school. Er zou misschien wat meer reclame gemaakt kunnen worden in de scholen voor de nascholingen. Op deze nascholingen kan deze handleiding aangeboden worden aan de leerkrachten uit verschillende scholen. Zo kan er wel eens een verandering komen in de populariteit.

We kunnen dus stellen dat Tennis@School het aanbod van tennis op de scholen kan verbeteren, alleen moet het nog wat bekender gemaakt worden!

 

 

Logo Tennis@School

Bibliografie

Caoch +, (2016). Kidstennis relaunch – beleving 2017 – 2020 [pdf]. Geraadpleegd van https://www.tennisvlaanderen.be/documents/12301/5782652/16_Coach%2B_Kid…

 

GO!, (2003/003). Leerplan secundair onderwijs Eerste graad A-Stroom. Brussel.

 

GO!, (2015/001, 22 mei). Leerplan secundair onderwijs eerste graad [pdf]. Geraardpleegd van http://pro.g-o.be/blog/documents/2015-001.pdf

 

Neyens, R. (2017). Tennis@school : handleiding. Brussel: Tennis Vlaanderen

 

Neyens, R., & Pattyn, V. (2016). Aspirant-initiator : module : sportspecifiek tennis. Brussel: Vlaamse Trainersschool.

 

Neyens, R., Loosvelt, M., (2016). Tennis@School presentatie [presentatie powerpoint]. Geraadpleegd van https://leho.howest.be/main/document/document.php?cidReq=CUR07500971011…

 

Pattyn, V., & Neyens, R., & Vanbrabant, P. (2012). Initiator tennis. Brussel: Vlaamse Trainersschool.

 

Tennis Vlaanderen. (z.d.). Kidstennis clubprojecten. Geraadpleegd op verschillende data, van https://www.tennisvlaanderen.be/kidstennis-clubprojecten

 

Tennis Vlaanderen. (z.d.). Kidstennis. Geraadpleegd op verschillende data, van https://www.tennisvlaanderen.be/kidstennis

 

Tennis Vlaanderen. (z.d.). Tennis@School. Geraadpleegd op verschillende data, van https://www.tennisvlaanderen.be/tennis-at-school

 

Wikipedia, Touchtennis, 10 maart 2018, geraadpleegd op verschillende data, 2018, op https://en.wikipedia.org/wiki/Touchtennis

 

Download scriptie (14.57 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Mathieu Loosvelt