De invloed van Right-to-work wetten op de omvang en kwaliteit van innovatie binnen bedrijven

Evy
Paelinckx
  • Wouter
    Torsin

Recent onderzoek aan de KU Leuven toont aan dat het aantal en de kwaliteit van patenten binnen Amerikaanse bedrijven toeneemt na de invoering van een Right-to-work wet in een staat.

Nieuwe bevindingen over  Right-to-work wetten

De Amerikaanse Right-to-work wetgeving verbiedt het opnemen van bepalingen in een arbeidsovereenkomst die een werknemer verplichten zich aan te sluiten bij een vakbond of deze financieel te steunen. De invoering van deze wet gebeurt op het niveau van de Amerikaanse staten en dus beschikken bepaalde staten wel over deze wet en anderen niet. Eerder onderzoek toonde al aan dat Right-to-work wetten een invloed hebben op economische factoren zoals de winstgevendheid, investeringen en aandelenkoers van bedrijven. Dit onderzoek toont aan dat de introductie van deze wet leidt tot een toename in het aantal patenten, maar ook de kwaliteit ervan wat dus aangeeft dat bedrijven meer innovatief zijn na het invoeren van deze wet. Dit onderzoek is relevant omdat innovatie kan leiden tot economische groei wat op zijn beurt gunstig is voor meerdere partijen waaronder bedrijven en de consument.

Gevolgen voor de economie en beleidsmakers

De bevindingen van dit onderzoek zijn belangrijk voor meerder partijen waaronder beleidsmakers, maar ook bedrijven en vakbonden. De toename in innovatie en de hogere kwaliteit ervan kan aangeven dat bedrijven voor de invoering van een Right-to-work wet minder innovatief zijn omwille van strategische redenen. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn namelijk risicovol. Werknemers die (verplicht) lid zijn van een vakbond, hebben de macht om hogere lonen te eisen als compensatie voor het hogere risico en ook het hogere verwachte rendement dan bijvoorbeeld bij kapitaalinvesteringen (zoals het vervangen van een versleten machine.) Na de invoering van deze wet neemt de macht van de vakbond af aangezien er minder leden en financiële bijdragen zijn. Hierdoor zullen de werknemers die nog wel in een vakbond zitten, minder geneigd zijn om hogere lonen te vragen. Indien er dus geen Right-to-work wet is, zullen bedrijven minder innoveren om de vraag naar hogere lonen te remmen. Voor beleidsmakers zijn deze bevindingen belangrijk aangezien het al dan niet invoeren van een Right-to-work wet een impact kan hebben op de innovativiteit maar ook andere economische factoren. Voor bedrijven kunnen deze bevindingen ook een impact hebben aangezien zij de mogelijkheid hebben om te verhuizen naar een staat met een Right-to-work wet.

Dit onderzoek van de KU Leuven is interessant in de huidige tijden aangezien president Trump en zijn regering voorstander zijn van Right-to-work wetten. Zij geloven dat deze de aantrekkelijkheid van de Amerikaanse staten voor bedrijven, die op hun beurt banen creëren, kunnen verhogen. Trump en zijn regering zijn dan ook voorstander van de invoering van een Right-to-work wet voor heel de VS.

Bibliografie

Abraham, S., & Voos, P. 2000. Right-to-Work Laws: New Evidence from the Stock Market. Southern Economic Journal, 67(2): 345-362.

Ayaydin, Ö., Thewissen, J., Torsin, W. 2018. The crowding-out effect of green energy innovation. In A. Bosman, V. Ediger & M. Karan (Eds.), Energy Economy, Finance and Geostrategy. Springer International Publishing.

Becker, B. 2013. The determinants of R&D investment: A survey of the empirical research. IDEAS Working Paper Series: Federal Reserve Bank of St Louis.

Bernstein, J., & Spielberg, B. 2017. The Trump administration’s ongoing attack on workers. https://www.forbes.com.

Betts, J., Odgers, C., & Wilson, M. 2001. The effects of unions on research and development: an empirical analysis using multi-year data. The Canadian Journal of Economics. 34(3): 785-806.

Bradley, D., Kim, I. Tian, X. 2016. Do Unions Affect Innovation? Management science. 62(7): 2251-2271.

Bruno, R., Zullo, R., Manzo, F., & Dickson, A. 2015. The economic effects of adopting a right-to-work law: implications for Illinois, Labor studies journal, 40(4): 319-361.

Chen, H., Kacperczyk, M., & Ortiz-Molina, H. 2011. Do Nonfinancial Stakeholders Affect the Pricing of Risky Debt? Evidence from Unionized Workers. Review of Finance, 16(2): 347-383.

Collins, B. 2012. Right to Work Laws: Legislative Background and Empirical Research. https://fas.org/.

Corporate finance institute. 2017. What is Net Profit Margin? https://corporatefinanceinstitute.com.

De Prijcker, S. 2017. Onderzoeksmethodologie financieel management. Panel data. [syllabus]. Antwerpen: Ku Leuven.

Doucouliagos, H., & Laroche, P. (2010). Unions, Innovation, and Technology Adoption: New insights from the cross-country evidence. IDEAS Working Paper Series:

Federal Reserve Bank of St Louis.

Eisenach, J. 2015. Right-to-Work Laws: The Economic Evidence. http://www.nera.com.

Elwood, D., Fine, G. 1987. The Impact of Right-to-Work Laws on Union Organizing.  Journal of Political Economy. 95 (2): 250-273.

Eren, O., & Ozbeklik, S. 2011. Right-to-work laws and state-level economic outcomes: evidence from the case studies of Idaho and Oklahoma using synthetic control method. IDEAS Working Paper Series. Federal Reserve Bank of St Louis.

Gould, E., & Kimball, W. 2015. “Right-to-work” states still have lower wages, EPI briefing paper: 395: Economic Policy Institute.

Hirsch, B., & Link, A. 1987. Labor union effects on innovative activity. Journal of labor research, 8(4): 323-332.

Hogler, R. 2011. How Right to Work Is Destroying the American Labor Movement. Employee Responsibilities and Rights Journal. 23:295-304.

Hogler, R., Shulman, S., & Weiler, S. 2004. Right-to-Work Legislation, Social Capital, and Variations in State Union Density. The Review of Regional Studies. 34(1): 95-111.

Inderrieden, J., Laczniak, G., & Pecotich, A. 1990. Determinants of R&D expenditures and expectations. The Journal of High Technology Management Research, 1(2): 207-221.

Investopedia. s.d. Rent-Seeking. http://www.investopedia.com.

Kothari, S., Laguerre, T., & Leone, J. 2002. Capitalization versus Expensing: Evidence on the Uncertainty of Future Earnings from Capital Expenditures versus R&D Outlays. Review of Accounting Studies, 355(7): 355-382.

Leef, G. 2015. Indiana, Michigan, Now Wisconsin: What The Right-To-Work Momentum Means. https://www.forbes.com.

Liu, L. 2011. Research on the determinants of R&D expenditures: An empirical study on listed Bio-pharmaceutical companies of U.S. Master thesis. Umeå School of Business.

Marciukaityte, D. 2017. Labor Laws and Corporate Investment. Illinois State University working paper.

Marciukaityte, D. 2018. Labor Laws and Firm Performance. Journal Of Financial Research, 41(1): 5-32.

Matsa, D. 2010. Capital Structure as a Strategic Variable: Evidence from Collective Bargaining. Journal of Finance, 65(3): 1197-1232.

Moore, W. 1980. Membership and Wage Impact of Right-to-Work Laws. Journal of Labor Research. 1(2): 349-68.

National Institute for Labor Relations Research. 2014. Right to Work States Benefit From Faster Growth, Higher Real Purchasing Power. http://www.nilrr.org.

National right to work committee. 2017. Right to work states timeline. https://nrtwc.org.

National right to work legal defense foundation. 2017. Right to work states. http://www.nrtw.org.

OECD. 2001. Science, technology and industry outlook: drivers of growth: information technology, innovation and entrepreneurship. Paris: OECD Publishing.

Oxford Dictionaries, s.d. Research and development. https://en.oxforddictionaries.com.

Patterson, M. 2017. Under Trump, Right-To-Work More Valuable Than Ever. https://www.forbes.com.

Reed, W. 2003. How Right-to-Work Laws Affect Wages. Journal of Labor Research. 24(4): 713-730.

Stevans, L. 2007. The Effect of Endogenous Right-to-Work Laws on Business and Economic Conditions in the United States: A Multivariate Approach. Review of Law and Economics, 5(1): 595-614.

Stiglitz, J. (2014). Unemployment and Innovation. NBER Working Paper Series: 20670: National Bureau Of Economic Research.

Van Reenen, J. 1996. The creation and capture of rents: wages and innovation in a panel of U.K. companies. The Quarterly Journal of Economics. 111(1): 195-226.

Download scriptie (546.64 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
James Thewissen
Kernwoorden