Klimaatfinanciering en gedwongen ontheemding: het recht op huisvesting in het gedrang

Melanie Meyskens
Persbericht

Klimaatfinanciering en gedwongen ontheemding: waar een wil is, daar hoeft men niet weg

Context

De verandering van het klimaat is een fenomeen dat ieder van ons ondertussen wel kent. De nieuwsberichten over smeltende ijskappen, het verlies van tropisch regenwoud, … komen dagelijks binnen in onze huiskamers. Men zou dus denken dat praktijken die proberen deze klimaatverandering tegen te gaan alleen maar iets goeds met zich meebrengen, maar helaas is er ook een negatieve keerzijde aan dit verhaal…

Hoewel er over het algemeen erg veel aandacht gaat naar de klimaatverandering, gaat er veel minder aandacht naar klimaatfinanciering. Klimaatfinanciering wordt omschreven als de financiering van bepaalde acties die op hun beurt zorgen voor de inperking van de klimaatverandering.

Uiteraard is het positief dat bossen opnieuw geplant worden en dat er meer gekozen wordt voor duurzame energie maar wat vaak niet bovenkomt zijn de negatieve effecten die deze acties met zich kunnen meebrengen.

Deze scriptie is dus van belang om aan te tonen wat deze negatieve effecten zijn in de praktijk en dat hier niet luchtig over heen gegaan mag worden. Er moet meer maatschappelijke aandacht geschonken worden aan dit probleem, om op die manier ook sneller tot een effectieve oplossing te kunnen komen.

Botsing van belangen

Deze scriptie heeft de botsing tussen de financiering van het klimaat en mensenrechten onderzocht. Ik heb specifiek gekozen voor het mensenrecht van het recht op huisvesting, omdat hier opvallend veel problemen rijzen.

Deze botsing is best te illustreren met een voorbeeld: voorbeelden van klimaatfinanciering zijn, zoals reeds aangehaald, het opnieuw planten van bossen of het bouwen van een dam die gebruikt wordt voor waterenergie. Beide voorbeelden zorgen ervoor dat de verslechtering van het klimaat wordt afgeremd, maar anderzijds zorgen ze er ook voor dat op de plaatsen van deze projecten er geen plaats meer is om te wonen en mensen gedwongen hun land moeten achterlaten. Iets dat in principe tot een verbetering zou moeten leiden, kan zeer negatief uitvallen en voor velen enkel een verslechtering betekenen. Dit illustreert dus een botsing van twee belangen, waarbij het niet zwart-wit te stellen is welk belang prioritair is.

Problematiek

De voornaamste vragen die hierbij gesteld werden zijn ten eerste de vraag naar wat de belangrijke wereldspelers vandaag reeds doen om aan deze botsing tegemoet te komen en ten tweede de vraag wat er moet gebeuren wanneer de oplossingen van deze spelers blijken te falen in de werkelijkheid. Deze spelers zorgen voor de financiële ondersteuning van acties die weerstand kunnen bieden tegen de huidige klimaatverandering.

Uit mijn onderzoek is dan ook gebleken dat hoewel er oplossingen (in theorie) aangeboden worden, er blijkt in de praktijk en uit concrete case studies dat er toch nog veel misloopt en dat financieringsinstanties nog niet voldoende doen om te zorgen dat het recht op huisvesting niet geschonden wordt. Vaak ontbreekt er een specifieke regel die vooropstelt dat het recht op huisvesting niet geschonden mag worden, vaak is er geen of geen voldoende mogelijkheid om een klacht in te dienen en vaak worden diegenen die er belang bij hebben helemaal niet betrokken bij het project en weten ze dus van niets.

Nood maatschappelijke aandacht

Ik wil met deze masterscriptie dan ook aankaarten dat het dringend tijd is om onze visie gericht op het tegengaan van klimaatverandering, meer te richten op de problematiek die dit tegengaan met zich kan meebrengen. Het zou niet mogen dat ‘iets goeds doen’ voor het klimaat, iets slechts voor mensen en mensenrechten veroorzaakt. Er moet met andere woorden bij elke actie die men hier onderneemt, afgewogen worden of deze actie opweegt tegen de mogelijke negatieve gevolgen en de soms desastreuze gevolgen voor het recht op huisvesting en mensenrechten in het algemeen.

Bibliografie

WETGEVING

 

Artikel 5 UVRM.

 

Artikel 25 UVRM.

 

Artikel 11 IVESCR.

 

Artikel 1 Optioneel Protocol bij het Internationale Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten.

 

Artikel 2 Optioneel Protocol bij het Internationale Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten.

 

Artikel 3 Optioneel Protocol bij het Internationale Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten.

 

Artikel 21 VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken. Artikel 27, §3 Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Artikel 14, §2 h) Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen.

 

Artikel 28, §1 Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

 

Artikel 13 IAO Verdrag betreffende inheemse en in stamverband levende volken in onafhankelijke landen (nr. 169).

 

Artikel 38 Statuut Internationaal Gerechtshof.

 

Artikel 3 aansprakelijkheid van internationale organisaties. Artikel 4 aansprakelijkheid van internationale organisaties.

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), 1992. Artikel 12 Kyoto Protocol bij het VN-Kaderverdrag inzake klimaatverandering, 1998.

Akkoord                                  van                                  Kopenhagen,                                  2009, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2009/cop15/eng/11a….

 

Klimaatakkoord                                  van                                  Parijs,                                  2015, https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pd… ent.pdf.

 

RECHTSPRAAK

 

EHRM 18 februari 1999, nr. 28934/95, Beer en Regan tegen Duitsland. EHRM 18 februari 1999, nr. 26083/94, Waite en Kennedy tegen Duitsland.

Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten 17 juni 2015, nr. 2/2014, I.D.G. t.

Spanje.

 

Europees Comité voor Sociale Rechten 18 oktober 2006, nr. 21/2005, Europees Centrum voor de Rechten van Roma t. Griekenland.

 

Afrikaanse Commissie voor de Rechten van Mensen en Volken, 27 mei 2002, nr. 155/96, Het Centrum voor Sociale en Economische Rechten Acties en het Centrum voor Economische en Sociale Rechten t. Nigeria.

 

RECHTSLEER

 

Adaptation Fund Board, Operational Policies and Guidelines for Parties to access Resources from                       the                Adaptation                Fund,                2017,                39                p., http://unfccc.int/files/adaptation/implementing_adaptation/adaptation_f… cation/pdf/afbguide.pdf.

 

Adaptation Fund Board, Ad Hoc Complaint Handling Mechanism (ACHM), 2016, 6 p., https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/12/Ad-Hoc-Compl…- Mechanism_final_March2017.pdf.

 

Adaptation     Fund     Board,     Environmental      and     Social      Policy,      2016,      9     p., https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2013/11/Amended-Marc…- ANNEX-3-Environmental-social-policy-March-2016.pdf.

 

AIZAWA, M., “Staying Human-Centric at the Intersection of Climate Change and Human rights”, Journal of Energy and Natural Resources Law 2016, 86-94.

 

ALSTON, P., (Special Rapporteur on extreme poverty and human rights), Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms, 2015, 23 p., https://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/243/35/PDF/N1524335.pdf?OpenElement.

 

ALSTON, P., “The Universal Declaration at 35: Western and Passé or Alive and Universal”,

International Commission of Jurists Review 1983, 60-70.

 

American Law Institute, Restatement of the Law (Third): the Foreign Relations Law of the United States, Volume 2, Washington D.C., 1986, 561 p.

 

Amnesty International, Written Statement for the 24th Session of the Human Rights Council,

2013, 3 p., https://www.amnesty.org/download/Documents/16000/ior410202013en.pdf.

 

ANTON, D.K. en SHELTON, D.L., Environmental Protection and Human Rights, Cambridge, Cambridge University, 2011, xxxviii + 986 p.

The Board of Executive Directors of World Bank, 1999 Clarification of the Board's Second Review                                      of                          the                          Inspection                           Panel, http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelMandateDocuments/Clarificati…. pdf.

BRADLOW, D., “International Organisations and Private Complaints: The Case of the World Bank Inspection Panel”, Virginia Journal of International Law 1994, 553-613.

 

BROUDER, A. en GARRETA, C., “Global Environment Facility” in C. TIETJE en A. BROUDER (eds.), Handbook of Transnational Economic Governance Regimes, Brill, 2014, 899-914.

 

BURGER, M. en WENTZ, J., Climate Change and Human Rights, UNEP, 2015, 43 p., http://columbiaclimatelaw.com/files/2016/06/Burger-and-Wentz-2015-12-Cl…- and-Human-Rights.pdf.

 

BUCHNER,   B.,   FALCONER,   A.,   HERVE-MIGNUCCI,   M., TRABACCHI, C. en

BRINKMAN, M., The Landscape of Climate Finance, A CPI Report, Climate Policy Initiative, 2011, 70 p., https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2011/10/The- Landscape-of-Climate-Finance-120120.pdf.

 

CAIRNCROSS, A., The International Bank for Reconstruction and Development, Essays in International Finance, Princeton University, New Jersey, 1959, 38 p.

 

Carbon Market Watch, Annual Report 2016, 2016, 31 p., https://carbonmarketwatch.org/publications/annual-report-2016/.

 

Carbon Market Watch, Human Rights Implications of Climate Change Mitigation Actions, second edition, 2016, 31 p., https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2016/05/NC- HUMAN-RIGHTS-IMPLICATIONS-OF-CLIMATE-CHANGE-MITIGATION-ACTIONS- VERSION-02-MAY-2016-OK-WEB-spread-page-.pdf.

 

Carbon Market Watch, Human Rights Implications of Climate Change Mitigation Actions, 2015, 23 p., http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2015/11/HUMAN-RIGHTS- IMPLICATIONS-OF-CLIMATE-CHANGE-MITIGATION-ACTIONS_WEB-final.pdf.

 

Carbon Market Watch, Social and Environmental Accountability of Climate Finance Instruments. Policy Brief September 2015, 2015, 16 p, http://climateobserver.org/wp- content/uploads/2015/09/Social_Environmental_Accountability_Climate_Finance_Instrument s-Carbon-Market-Watch.pdf.

 

Carbon Market Watch, Human Rights Accountability of Climate Action, 2015, 2 p., http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2015/11/All-climate-act…- line-with-HR_WEB_final.pdf.

 

Carbon Market Watch, Santa Rita: CDM Hydro Dam in Guatemala. The need for safeguards in climate finance flows, 2015, 4 p., http://carbonmarketwatch.org/wp- content/uploads/2015/03/Fact-Sheet-FINAL-ENG1.pdf.

 

Carbon Market Watch, Letter to UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, 2014, 8 p., http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2014/04/Letter-to-UN-Sp…- Rapporteur-on-the-Rights-of-Indigenous-Peoples_SantaRita.pdf.

 

Carbon Market Watch, Local realities of CDM projects – A compilation of case studies, 2013,

11          p.,          https://carbonmarketwatch.org/publications/local-realities-of-cdm-proje…- compilation-of-case-studies/.

 

CDM Executive Board, Procedure: Process for dealing with letters from DNAs that withdraw approval/                    authorization,     2013,     10     p.,     https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-

20131111130016461-

reg_proc10.pdf/reg_proc10.pdf?t=bWR8cDgyNXJkfDBzgx8rd4PYcRbNY8NOmqeS.

 

CDM Executive Board, Project Design Document Form For CDM Project Activities (F- CDM-PDD),                                                           2013,                                      66                                      p.,

https://cdm.unfccc.int/filestorage/Q/H/B/QHBEYOL9TDS70XG3AR8MWUV4KZ26N5… D%20Santa%20Rita2_version3-oct2013.pdf?t=dk58cDgyNDRnfDB- BxRb2gDuS8Jt0X0KClDK.

 

CDM Executive Board, Project Design Document Form (CDM-PDD), 2006, 67 p., https://cdm.unfccc.int/filestorage/B/O/L/BOLWGNA7FS4YKM23JCHPQ695ZIU8ET…

%20Blanco%20PDD%20v3.08?t=SXZ8cDgyNHN3fDAcahnFQ1xRPR0rFxGgE53x.

 

CDM Executive Board, Project Design Document Form For CDM Project Activities (F- CDM-PDD),                                                           2005,                                      61                                      p.,

https://cdm.unfccc.int/filestorage/6/Q/0/6Q0BAZ0YAHHT4RYRP7FIG71BHOD4MU…

%20Jepirachi%20Final%20ver%201_4%20_final_.pdf?t=Tnp8cDgyNDhkfDBjmK1X0zmiR s1vzjZI1b0X.

 

Centre for International Environmental Law, Glass Half Full? The State of Accountability in Development                                 Finance,            2016,            129            p.,            http://www.ciel.org/wp- content/uploads/2016/01/IAM_DEF_WEB.pdf.

 

Centre for International Environmental Law en CARE International, Climate change: tackling the greatest human rights challenge of our time. Recommendations for effective action on climate change and human rights, 2015, 11 p., https://www.care.at/wp- content/uploads/2015/10/01_CARE_and_CIEL_-_Climate_Change_and_Human_Rights.pdf.

 

CESCR, General Comment No. 7: The right to adequate housing (art.11.1): forced evictions, UN Doc E/1998/22, 1997.

 

CESCR, General Comment No. 4: The right to adequate housing (Art. 11(1) of the Covenant), UN Doc E/1992/23, 1991.

 

CIEL, IWGIA, RNF, CARE, WEDO, AIPP, ITUC, Delivering on the Paris Promises: Combating Climate Change while Protecting Rights, Recommendations for the Negotiations of the Paris Rule Book, 2017, 19 p., http://www.ciel.org/wp- content/uploads/2017/05/Delivering-On-Paris-Web.pdf.

 

CLAPHAM, A., Human Rights Obligations of Non-state Actors, Oxford, University Press, 2006, 648 p.

 

Clean Development Mechanism, Standard: CDM project standard for project activities, CDM-EB93-A04-STAN, 63 p., https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile- 20170307130848253-

reg_stan04.pdf/reg_stan04.pdf?t=amt8cDgyMTFmfDCaUwiQWxCtVTPZkYafxTtF.

 

Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, Mr. Miloon Kothari, submitted pursuant             to                           Commission                             resolution              2000/9,             29             p., http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.4/2001/51.

 

Committee on Legal Affairs and Human Rights, Accountability of international organisations for human rights violations, Parliamentary Assembly, 2013, 23 p., http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2013/ajdoc172013.pdf.

 

Compliance Advisor Ombudsman, Annual Report 2017, 2017, 25 p., http://www.cao- ombudsman.org/documents/CAO-annualreport17-web-singles.pdf.

 

Compliance Advisor Ombudsman, CAO Investigation of IFC Environmental and Social Performance in relation to: Latin Renewables Infrastructure Fund, Latin America Region, as related           to                Hidroeléctrica            Santa    Rita    complaint,     2017,    47    p.,    http://www.cao- ombudsman.org/cases/document- links/documents/CAOInvestigationReportREALLRIF_Final.pdf.

 

Compliance       Advisor       Ombudsman,       Grievance       Mechanism       Toolkit,       2016, http://documents.worldbank.org/curated/en/341561478084136868/pdf/108860…- GrievanceMechaimsToolkit-2016-PUBLIC.pdf.

Compliance Advisor Ombudsman, Advisory Series, Lessons from CAO cases: Land, 2015, 35 p.,                                                                                                                             http://www.cao-

ombudsman.org/howwework/advisor/documents/CAO_AdvisorySeries_LANDr4.pdf.

 

Compliance Advisor Ombudsman, CAO Assessment Report. Complaint regarding IFC investment in                         Real    LRIF       (Project   #31458),       2015,             http://www.cao- ombudsman.org/cases/document- links/documents/CAOAssessmentReport_RealLRIF_June2015_ENG.pdf.

 

Conference of the Parties, Twenty-third session, Preparations for the implementation of the Paris Agreement and the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of    the              Parties     to                    the          Paris        Agreement,  10                          p., https://unfccc.int/resource/docs/2017/cop23/eng/l13.pdf.

 

Conference of the Parties, Twenty-third session, Report of the Standing Committee on Finance, 70 p., http://unfccc.int/resource/docs/2017/cop23/eng/09.pdf.

 

Conference of the Parties, Sixteenth session, Part Two: Action taken by the Conference of the Parties                        at             its             sixteenth             session,             2010,             31             p., http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf.

 

CORNWALL, A. en NYAMU-MUSEMBI, C., “Putting the ‘rights‐based approach’ to development into perspective”, Third World Quarterly 2004, 1415-1437.

 

DAES, E.-I. A., (Special Rapporteur of the UN Sub-Commission of Prevention of Discrimination and Protection of Minorities), The Individual’s Duties to the Community and the Limitations on Human Rights and Freedoms under Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights, A Contribution to the Freedom of the Individual under Law, E/CN.4/Sub.2/432/Rev.2, 1981, 214 p.

 

DANINO, R., The Legal Aspects of the World Bank's Work on Human Rights, 2007, 25 p., https://ael.eui.eu/wp-content/uploads/sites/28/2017/04/Fiti-Sinclair-06….

 

DARROW, M., Between Light and Shadow: The World Bank, the International Monetary Fund and International Human Rights Law, Oxford, Hart, 2003, 353 p.

 

DAUGIRDAS, K., “How and Why International Law Binds International Organizations”,

Harvard International Law Journal 2016, 325-381.

 

DE BAETS, A., “The Impact of the Universal Declaration of Human Rights on the Study of History”, History and Theory 2009, 20-43.

 

Departement Omgeving, Mitigatie en Adaptatie, https://www.lne.be/mitigatie-en-adaptatie.

 

DE SCHUTTER, O., “Human Rights and the Rise of International Organizations: The Logic of Sliding Scales in the Law of International Responsibility” in J. WOUTERS, E. BREMS, S. SMIS en P. SCHMITT (eds.) Accountability for Human Rights Violations by International Organizations, Antwerpen, Intersentia, 2010, 51-128.

 

ECC Platform, Conflict Factsheet: Santa Rita Dam Conflict in Guatemala, 6 p., https://factbook.ecc-platform.org/fop/pdf/export?nid%5B%5D=16111.

 

Economic Commission for Europe, Financing Global Climate Change Mitigation, ECE Energy Series no. 37, 2010, 181 p., http://www.regionalcommissions.org/GEE21.pdf.

 

FAIX, M., “Are International Organizations Bound by International Human Rights Obligations?”, Palacký University Faculty of Law 2014, 267-290.

 

FEARNSIDE, P.M., “Amazon dams and waterways: Brazil’s Tapajo ´s Basin plans”, Ambio

2015, 426-439.

 

General Assembly of United Nations, The Global Strategy for Shelter for the Year 2000, 1988, 161 p., http://www.nuigalway.ie/media/housinglawrightsandpolicy/files/undocs/UN- Global-Strategy-for-Shelter-to-the-Year-2000-.pdf.

 

Global      Environment      Facility,      25      Years      of      the      GEF,      2016,      245      p., https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/31357FinalWeb.p….

Global Environment Facility, Instrument for the Establishment of the Restructured Global Environment                                             Facility,                         2015,                         148                         p., https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/GEF_Instrument-Int…- March23.2015.pdf.

 

Global Environment Facility, Policy on Public Involvement in GEF Projects, 2012, https://www.thegef.org/sites/default/files/documents/Public_Involvement….

 

Global Environment Facility, Principles and Guidelines for Engagement with Indigenous Peoples, 2012,                                                      24                                             p., https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF_IP_Part_1_G….

 

Global Environment Facility, GEF Policy on Agency Minimum Standards on Environmental and Social Safeguards, 2011, 34 p., https://www.thegef.org/sites/default/files/council- meeting- documents/C.41.10.Rev_1.Policy_on_Environmental_and_Social_Safeguards.Final%20of%2 0Nov%2018.pdf.

 

Green Climate Fund, Environmental and social management system: environmental and social                                      policy,                             2018,                             33                             p., https://www.greenclimate.fund/documents/20182/953917/GCF_B.19_06_-

_Environmental_and_social_management_system environmental_and_social_policy.pdf/12 6d7a6c-c20a-4d4f-9ef4-ad0719ef32a8.

 

Green Climate Fund, 2017 Independent Redress Mechanism Annual Report, 2017, 29 p., https://www.greenclimate.fund/documents/20182/953917/GCF_B.19_26_-

_2017_Independent_Redress_Mechanism_Annual_Report.pdf/c9d7b45c-57f1-4b4c-b1b6- 7b4504b9ec61.

 

Green Climate Fund, Guiding Framework and Procedures for Accrediting National, Regional and International Implementing Entities and Intermediaries, Including the Fund’s Fiduciary Principles and Standards and Environmental and Social Safeguards, 2014, 43 p., https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24943/GCF_B.07_02_-

_Guiding_Framework_for_Accreditation.pdf/a855fdf1-e89b-47fb-8a41-dfa2050d38b9.

 

Green Climate Fund, Governing Instrument for the Green Climate Fund, 2011, 20 p., https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/Governing_Instrume… 5-cd54-4ab0-9e37-fb637a9c6235.

 

GREIBER, T., Conservation with Justice. A Rights-based Approach, IUCN, Gland, Switzerland, 2009, xiv + 118 p.

 

HALLT, M.J. en WEISS, D.C., “Avoiding Adaptation Apartheid: Climate Change Adaptation and Human Rights Law”, The Yale Journal of International Law 2012, 309-366.

 

HANNUM, H., “The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law”, Georgia Journal of International and Comparative Law 1996, 287-397.

 

HORSTMANN, B. en ABEYSINGHE, A.C., “The Adaptation Fund of the Kyoto Protocol: A model for financing adaptation to climate change?”, Climate Law 2 2011, 415-437.

 

HULME, M. H., “Preambles in Treaty Interpretation”, University of Pennsylvania Law Review      2016,                                                                    1281-1343,

https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=9527&cont… w.

 

Human Rights Watch, Abuse-Free Development: How the World Bank Should Safeguard Against                          Human              Rights              Violations,              2013,              59              p., https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/worldbank0713_ForUpload….

 

HUMPHREY, J., “The International Bill of Rights: Scope and Implementation, William & Mary Law Review 1976, 527-541.

 

IBRD            Articles             of            Agreement,             Article             1             ‘Purposes’, http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/ibrd-articlesof….

 

IBRD Articles of Agreement, Article 3 Section 4, ‘Conditions on which the Bank may Guarantee  or                                                     Make                               Loans’, http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/ibrd-articlesof….

 

IBRD Articles of Agreement, Article 4, Section 10 ‘Political Activity Prohibited’, http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/ibrd-articlesof….

 

IBRD    Articles     of    Agreement,    Article     7    ‘Status,     Immunities     and    Privileges’, http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/ibrd-articlesof….

 

ICJ, “Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 Between the WHO and Egypt, Advisory Opinion”, ICJ 1980, 73-98, http://www.icj-cij.org/files/case-related/65/065- 19801220-ADV-01-00-EN.pdf.

 

IFC             Articles              of             Agreement,             Article             1             ‘Purposes’, http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1c95b500484cb68d9f3dbf5f4fc3f18b/IFC… Agreement.pdf?MOD=AJPERES.

 

IFC Articles of Agreement, Article 6 ‘Status, Immunities and Privileges’, http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/1c95b500484cb68d9f3dbf5f4fc3f18b/IFC… Agreement.pdf?MOD=AJPERES.

 

Inspection           Panel,           Annual           Report           2017,           2017,           40           p., http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Annual-Reports-2017.aspx.

 

Inspection Panel, Emerging Lessons Series No. 1: Involuntary Resettlement, 2016, 35 p., http://ewebapps.worldbank.org/apps/IP/IPPublications/Final_Version_Invo… ement_05_17_2016.pdf.

 

Inter-American Commission on Human Rights, Indigenous and Tribal Peoples’ Rights over Their Ancestral Lands and Natural Resources. Norms and Jurisprudence of the InterAmerican    Human                                     Rights              System,           2009,               140               p., http://www.oas.org/en/iachr/indigenous/docs/pdf/AncestralLands.pdf.

 

International Bank for Reconstruction and Development, Management Discussion and Analysis,    2012,                                                      101                                          p., http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/IBRD_MDA_and_Financial_Statements… df.

 

International Bar Association, Achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate Disruption, Climate Change Justice and Human Rights Task Force Report, Londen, 2014, 240 p.

 

International Council on Human Rights Policy, Climate Change and Human Rights: A Rough Guide, 2008, 107 p., http://www.ichrp.org/files/reports/45/136_report.pdf.

 

International Finance Corporation, IFC Management's Response to the CAO Investigation Report on Latin Renewables Infrastructure Fund, as related to the Hidroelectrica Santa Rita complaint (project #31458), 2017, 8 p., http://www.cao-ombudsman.org/cases/document- links/documents/IFCManagementResponsetoCAOInvestigationReportforLatinRenewables.... pdf.

 

International Finance Corporation, The first six decades: leading the way in private sector development,                                         a                   history,                    2016,                   144                    p., https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25402/109806…- History-Book-Web-Version-OUO-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

 

International Finance Corporation, IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, 2012, 66 p.

 

International Finance Corporation, Climate Finance: Engaging the Private Sector, A background paper for “Mobilizing Climate Finance,” a report prepared at the request of G20 Finance                Ministers,                                       2011,                                  28                                p. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5d659a804b28afee9978f908d0338960/Cl…

_G20Report.pdf?MOD=AJPERES.

 

International Law Association, Accountability of International Organisations, Report of the Seventy-first Conference, 2004, 53 p.

 

International Law Commission, Draft articles of the responsibility of international organizations,   2011,

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2….

 

JODOIN, S., HANSEN, K. en HONG, C., “Displacement due to responses to climate change: the role of a rights-based approach” in B. MAYER en F. CREPEAU (eds.), Research Handbook on Climate Change, Migration and the Law, Cheltenham, Gloucestershire, Edward Elgar Publishing, 2017, 205-237.

 

JOHL, A. en LADOR, Y., “A Human Rights-based Approach to Climate Finance”, Dialogue on                  Globalization              2012,              20              p.,              http://www.ciel.org/wp- content/uploads/2014/11/ClimateFinance_Feb2012.pdf.

 

KAHALE, O.C., “Project finance and the relevant human rights”, in S. LEADER en D. ONG (eds.), Global Project Finance, Human Rights and Sustainable Development, Cambridge, University Press, 2011, 37-66.

 

LEADER, S., “An introduction to the issues”, in S. LEADER en D. ONG (eds.), Global Project Finance, Human Rights and Sustainable Development, Cambridge, University Press, 2011, 3-11.

 

LE FLOCH, G., “Responsibility for Human Rights Violations by International Organizations” in VIRZO en INGRAVALLO (eds), Evolutions in the Law of International Organizations, Leiden/Boston, Brill Nijhof, 2015, 381-405.

 

LIN, J. en STRECK, C., “Mobilising Finance for Climate Change Mitigation: Private Sector Involvement in International Carbon Finance Mechanisms”, Melbourne Journal of International Law 2009, 70-101.

 

MCBETH, A., “A Right by Any Other Name: The Evasive Engagement of International Financial Institutions with Human Rights”, The George Washington International Law Review 2009, 1101-1156.

 

MCINERNEY-LANKFORD, S., “International Development Actors and Human rights”, in

M. LANGFORD, A. SUMNER, A.E. YAMIN (eds.), The Millennium Development Goals and Human Rights: Past, Present and Future, Cambridge, University Press, 2013, 160-208.

 

MCINERNEY-LANKFORD, S. en SANO, H.-O., Human Rights Indicators in Development, an Introduction, The World Bank, Washington, 2010, 79 p.

 

MERON, T., Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford, Clarendon Press, 1989, 263 p.

 

Multilateral Development Banks, Joint Statement at Paris, COP21, Delivering Climate Change Action at Scale: Our Commitment to Implementation, 2017, 3 p., http://www.eib.org/attachments/press/joint-mdb-statement-climate_nov-28….

 

Multilateral Investment Guarantee Agency, Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, 2013, 47 p.

 

NANWANI, S., “Holding Multilateral Development Banks to Account: Gateways and Barriers”, International Community Law Review 2008, 199-226.

 

NELSON, P.J. en DORSEY, E., “Who practices rights-based development? A progress report on work at the nexus of human rights and development”, World Development 2018, 97-103.

 

O’MANIQUE, J., “Human Rights and Development”, Human Rights Quarterly 1992, 78-103.

 

OCHA,      Guiding       Principles       of       Internal       Displacement,       2001,       15       p., http://www.unhcr.org/protection/idps/43ce1cff2/guiding-principles-inter…- displacement.html.

 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, The Right to Adequate Housing, Fact Sheet No. 21/Rev.1, 51 p.

 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Draft Guidelines for a Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies, 58 p., http://www.refworld.org/pdfid/3f8298544.pdf.

 

OLAWUYI, D.S., “Climate justice and corporate responsibility: taking human rights  seriously in climate actions and projects”, Journal of energy and natural resources law 2016, 27-44.

 

ORELLANA, M.A., “A Human Rights-Based Approach to Climate Change” in J. PARRA (ed.), The Human Rights-Based Approach: A Field of Action for Human Rights Education, Genève, Cifedhop, 2012, 53-64.

 

PARTSCH, K. J., “The Contribution of Universal International Instruments on Human Rights”, in A. L. C. DE MESTRAL (ed.), The Limitations of Human Rights in Comparative Constitutional Law, Quebec, Y. Blais, 1986, 593 p.

 

PEREZ, B.F., HOFBAUER, J.A., MAYRHOFER, M. en CALZADILLA, P.V., “Rethinking

the Role of Development Banks in Climate Finance: Panama’s Barro Blanco CDM Project and Human Rights”, Law, Environment and Development Journal 2016, 17 p.

 

Presbyterian Peace Fellowship, Civil Society Groups call on UN to investigate Santa Rita Dam in Guatemala, 2014, http://presbypeacefellowship.org/content/civil-society-groups-call- un-investigate-santa-rita-dam-guatemala#.WSA5DuvyjIU.

 

ROHT-ARRIAZA, N., “Human Rights in the Climate Change Regime”, Journal of Human Rights and                                    the                          Environment          2010, http://www.law.uga.edu/sites/default/files/u190/RohtArriaza.pdf.

 

ROTH-ARRIAZA, N., “First, Do No Harm: Human Rights and Efforts to Combat Climate Change”, Georgia Journal of International and Comparative Law 2010, 593-612, http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1134&cont….

 

SCHACHTER, O., “International Law Implications of U.S. Human Rights Policies”, New York Law School Law Review 1978, 63-87.

 

SCHALATEK, L. en BIRD, N., The Principles and Criteria of Public Climate Finance - A Normative Framework, Heinrich Böll Stiftung North America en Overseas Development Institute, 2016, 1-4, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11018.pdf.

 

SCHERMERS, H.G., “The Legal Bases of International Organization Action”, in R. J. DUPUY (ed.), A Handbook on International Organizations, Boston, Martinus Nijhoff, 1998, 967 p.

 

SCHWABE, C., Guatemala: Communities attempt to block dam, Maryknoll Office for Global Concerns, 2014, http://maryknollogc.org/article/guatemala-communities-attempt-block-dam.

 

SIMMA, B. en ALSTON, P., “The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles” Australian Yearbook of International Law 1988-89, 82-108.

 

Solomon Islands Government: Ministry of Mines, Energy and Rural Electrification, Tina River Hydroelectric Development Project (TRHDP): resettlement plan: Land acquisition and livelihoods                                   restoration                   plan,                  2017,                  147                  p., http://documents.worldbank.org/curated/en/832721471415550419/pdf/SFG236…- RP-P161319-Box402881B-PUBLIC-Disclosed-1-27-2017.pdf.

 

Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, Human Rights and Safeguards in the New Climate Mechanism established in Article 6, paragraph 4 of the Paris Agreement, 2016, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/Letter_to_SBSTA_UNFCC… 6.pdf.

 

Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, Human rights-based national housing strategies, Human Rights Council, A/HRC/37/53, 2018, 21 p., https://documents- dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/007/65/PDF/G1800765.pdf?OpenElement.

 

Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement, Annex 1 of the report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, A/HRC/4/18, 2007, 15 p., http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf.

 

STACEY, J., VERHAGEN, T., VOYSEY, A. en WHITTINGTON, E., The Paris Climate

Agreement: Implications for banks, institutional investors, private equity and insurers, University of Cambridge, 2016, 5 p., https://www.cisl.cam.ac.uk/publications/publication- pdfs/implications-for-international-banks.pdf.

 

TAULI-CORPUZ, V. en LYNGHE, A., Impact of Climate Change Mitigation Measures on Indigenous Peoples and on Their Territories and Lands, New York, United Nations Economic and Social Council, 2008, 24 p.

 

THEIS, J., Brief Introduction to Rights-based Programming, Save the Children Sweden, 2003.

 

THORNBERRY, P., International Law and the Rights of Minorities, Oxford, Clarendon Press, 1991, 451 p.

 

UNFCCC Decision 3/CMP.1, Modalities and procedures for a clean development mechanism as defined in Article 12 of the Kyoto Protocol, UN Doc. FCCC/ KP/CMP/2005/8/Add.1, 6-30, https://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/08a01.pdf.

 

UNFCCC Decision 10/CP.7, Funding under the Kyoto Protocol, 69 p., http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a01.pdf#page=52.

 

UNFCCC, Governing Instrument for the Green Climate Fund, 2011, 20 p., https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/Governing_Instrume… 5-cd54-4ab0-9e37-fb637a9c6235.

 

United Nations Centre for Human Settlements, Strategies to combat homelessness, Annex 2: What does adequate housing mean?, 2000, 202 p., http://mirror.unhabitat.org/documents/HS- 599x.pdf.

 

United Nations Development Programme, UNDP Support to the Implementation of Sustainable Development Goal 16, 2016, 19 p.

 

United Nations Housing Rights Programme, Monitoring housing rights: Developing a set of indicators to monitor the full and progressive realisation of the human right to adequate housing, 2003, 76 p., http://mirror.unhabitat.org/documents/Monitoring-Housing-Rights.pdf.

 

United Nations Housing Rights Programme, Housing rights legislation: Review of international and national legal instruments, 2002, 124 p., http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HousingRightsen.pdf.

 

UN Habitat, The Habitat Agenda Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of Action, 2003, 109 p., http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/habitat_agenda.pdf.

 

United States Department of State, Proceedings and Documents of the United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, New Hampshire, 1944, 1126 p., https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/books/1948_state_….

 

VANDERHEIDEN, S., “Justice and Climate Finance: Differentiating Responsibility in the Green                  Climate        Fund”,        The        International         Spectator         2015,        31-45, http://www.tandfonline.com.ep.fjernadgang.kb.dk/doi/pdf/10.1080/0393272… eedAccess=true.

 

VAN CALSTER, G., VANDENBERGHE, W. en REINS, L., Research Handbook on Climate Change Mitigation Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2016, xxxvi + 754 p.

 

VAN GENUGTEN, W., The World Bank Group, IMF and Human Rights, Antwerpen, Intersentia, 2015, 114 p.

 

WALDOCK, H., “Human Rights in Contemporary International Law and the Significance of the European Convention”, International & Comparative Law 1965, 23 p.

 

The World Bank, Environmental and Social Framework, 2017, 106 p.

 

The World Bank, Draft for Public Comment, Guidance Note for ESS5, Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement, 2017, 32 p.

 

The        World        Bank       Group,        Annual        Report        2017,        2017,       80        p., http://pubdocs.worldbank.org/en/908481507403754670/Annual-Report-2017-W….

 

The World Bank, Letter from Anne-Marie Leroy and Makhtar Diop to the Special Rapporteur on the right to food and the Independent Expert on the effects of foreign debt and other international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, 9 oktober 2012, 5 p., https://spdb.ohchr.org/hrdb/22nd/THE_WORLD_BANK_09.10.12_(2.2012).pdf.

 

World Health Organization, World Report on Ageing and Health, 2015, 246 p., http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186463/9789240694811_en… 617A348C3AA7FDCB40381D5F08F72D2?sequence=1.

 

WILDER, M. en FITZ-GERALD, L., “Clean Development Mechanism” in C. TIETJE en A. BROUDER (eds.), Handbook of Transnational Economic Governance Regimes, Brill, 2014, 817-826.

 

WOUTERS, J. en COGOLATI, S., “Taking Substainable Development Goal 17 Seriously: The World Bank’s Legal Framework for Providing Global Public Goods” in F. FARIELLO,

L.  BOISSON DE CHAZOURNES en K. E. DAVIS (eds.),  Financing and Implementing  the

 

Post-2015 Development Agenda, The World Bank Legal Review Volume 7, Washington D.C., World Bank, 2016, 185-201.

 

WOUTERS, J., BREMS, E., SMIS, S. en SCHMITT, P., “Accountability for human rights violations by international organisations: introductory remarks” in J. WOUTERS, E. BREMS,

S. SMIS en P. SCHMITT (eds.) Accountability for Human Rights Violations by International Organizations, Antwerpen, Intersentia, 2010, 1-18.

 

ZAHAR, A., Climate Change Finance and International Law, United Kingdom, Routledge, 2016, 182 p.

Universiteit of Hogeschool
Master in de rechten
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. J. Wouters
Kernwoorden
Share this on: