Stimulatie van leesplezier: Waarom zouden onze kinderen nog lezen?

Isabelle
Verschueren

 

Reading child

Een boek een eerste keer lezen voelt als het sluiten van een nieuwe vriendschap.

Een boek herlezen lijkt op het opzoeken van een oude vriend. (Chambers, 2002)

Wat wilt u uw kinderen meegeven als het niet is dat lezen LEUK is?

 

Het grote scherm

Vandaag de dag ziet u overal schermen. Of het nu gsm-, televisie-, computer- of tabletschermen zijn. We lijken eraan verslaafd, al was het maar voor de apps of spelletjes die het ons biedt! Overal en altijd zijn we wel op een scherm aan het blindstaren.

Screens

Onderzoek heeft echter al meerdere keren aangetoond dat het slecht kan zijn voor uw gezondheid om zo vaak per dag aan een scherm gekluisterd te zitten. Hoofdpijn, migraine, slecht slapen, … Het zijn voor niemand onbekende symptomen. Toch blijven we ons omringen met al die schermen! Om constant op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt, om in contact te zijn met mensen van over de hele wereld én mensen die vlak naast ons staan op dat moment en/of om de verveling tegen te gaan.

 

Natuurlijk is het handig iemand te kunnen bellen of mailen die aan de andere kant van de wereld zit.

Natuurlijk is het vooruitgang om daarvoor niet meer van postduiven af te hangen.

 

Maar is er dan geen alternatief voor al die schermen om bijvoorbeeld de verveling tegen te gaan of meer te weten te komen over de wereld?

 

Lezen als alternatief

Wat dacht u van lezen als alternatief? Onderzoek toonde al aan dat kinderen die graag lezen, ook vaker gaan lezen en dus béter lezen. De Sterck (1997) stelde trouwens dat kinderen openbloeien in een omgeving waar boeken aanwezig zijn.

Teksten en verhalen ontwikkelen eveneens de verbeelding en trainen het verstand. Ze helpen ook klaarheid te scheppen in uw gevoelens en bieden een vorm van identificatie of herkenning.

Verder bieden boeken ook ontspanning, zonder dat het u daarom hoofdpijn of een slechte nachtrust bezorgt, zoals alle schermen om ons hen wel doen.

 

Hoe doet u dat nu, leesplezier stimuleren?

In wat volgt vindt u enkele tips om zelf leesplezier te stimuleren bij kinderen. Het maakt hierbij niet uit of u zelf graag leest, want wie weet stimuleert u wel uw eigen leesplezier met deze tips?

 

Het belangrijkste middel om leesplezier te stimuleren is voorlezen! Voorlezen vanaf de geboorte totdat kinderen het beu zijn. Dat is trouwens niet van zodra zij zelf kunnen lezen, maar tot ver daarna blijven kinderen het leuk vinden te worden voorgelezen.

 

Voorlezen is natuurlijk niet het enige wat u kan doen om het leesplezier bij uw kinderen te stimuleren. Praten over boeken en hierbij duidelijk maken dat alles kan en mag verteld worden, is van onschatbare waarde! Stel hen hierbij vragen en laat hen vertellen over wat ze lezen en wat ze hierbij wel/niet goed vinden. Vertel zelf ook over wat u leuk vindt in een verhaal. Bied uw kinderen boeken aan en zorg ervoor dat er boeken in de omgeving van uw kinderen zijn.

Books

De invloed van ouders en leerkrachten is niet te onderschatten. Zij helpen tenslotte de kinderen bij het vinden en kiezen van goede teksten en verhalen.  

 

Zorg ervoor dat kinderen een eigen leesplekje hebben met een gevarieerd aanbod en werk rond en met boeken. Knutsel bijvoorbeeld rond een van hun lievelingsboeken of bedenk er een spel rond. Op het internet vindt u ongetwijfeld ideetjes zat. Natuurlijk kan u ook altijd raad vragen in de lokale bibliotheek. Zij helpen u met plezier verder!

 

Tot slot

Lees zelf met plezier, want zien lezen doet lezen!

 

Het is een plezier om mensen te zien lezen, om ze te zien opgaan in hun leesplezier.

Ze zijn weg, vertrokken, de deur uit. Verzonken in de tekst of in de prenten.

In het boek gekropen. Ze horen of zien niets anders meer.

De soep wordt koud, de telefoon rinkelt, … maar de lezer leest.

Alle aandacht is op het boek gericht. Alle concentratie wordt ernaartoe gezogen.

(De Sterck, 1997)

Bibliografie

Andries, C. (1995). Leesbevordering. Leuven: Uitgeverij Garant.

Chambers, A. (2002). De leesomgeving. Leuven: Davidsfonds.

Chambers, A. (2002). Vertel eens. Leuven: Davidsfonds.

De Hoop, F. & Janson, D.J. (1993). Omgaan met (hoog)begaafde kinderen. Een andere kijk op (hoog)begaafdheid in school en gezin. Baarn: Uitgeverij Intro. (infomap voor leerkrachten)

De Sterk, M. (1997). Lees je mee? Tielt: Uitgeverij Lannoo nv.

Ghesquiere, R. (2008). Het verschijnsel jeugdliteratuur. Leuven: Acco.

Kemmeren, C. (2010). Aan de slag met kinderboeken. Zoetermeer: NBD Biblion.

Oostdam, R., Blok, H. & Boendermaker, C. (2012). Zwakke lezers effectief helpen met begeleid hardop lezen. Amersfoort: Agiel.

Schiet, M. (2001). Opgroeien in balans: de opvoedwijzer voor alle ouders. Amsterdam: The house of books.

Stalpers, C.P. & Heerze, M. (1999). Moeilijkheid gemeten. Meerhout: Infoboek.

Van Ginkel, H. (13 februari 2011). Leespraat bij Downsyndroom in het reguliere onderwijs.

https://www.youtube.com/watch?v=MqD1AiUM_rg (infomap voor leerkrachten)

Vos, J. & Meijer, C. (1985). Wegwijs in de jeugdliteratuur. Den Haag: Uitgeverij Nijhoff.

Download scriptie (1.05 MB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Joke Simons
Thema('s)