Wanneer de Taj Mahal jouw Atomium wordt

Marlieke
Shaw

“Naar India?! Zou je dat wel doen?” Verhuizen naar het buitenland, het is in de 21e eeuw niet langer een rariteit. Wie heeft tegenwoordig geen kennis die het vertrouwde Vlaanderen verruilde voor een ander Europees land? Maar slechts enkelingen gaan ook buiten die Europese grenzen op zoek naar grotere avonturen. Volgens de Verenigde Naties zijn Indiërs de personen die wereldwijd het meest emigreren, maar als Belg emigreren naar India is nog een ander verhaal. Hoe vind je immers je weg tussen de indrukwekkende IT-gebouwen en de verloederde sloppenwijken, in een land waar meer goden zijn dan geasfalteerde wegen?

HET GEZIN DE BAKKER

Op het eerste gezicht is de Vlaamse familie De Bakker een gezin als elk ander: Jos (°1975) en Karen (°1975) hebben een gezellig huis, en drie prachtige kinderen die na de schooluren vertoeven op het voetbalveld en in het zwembad. Wanneer je de gezinsleden beter leert kennen, zie je in dat ze allesbehalve gewoontjes zijn: reizen en verhuizen is hun tweede natuur en ze hebben een bijzonder verhaal te vertellen, onderbouwd door exotische namen van buitenlandse vrienden, halsstarrige woorden Tsjechisch, foto’s en schoolrapporten uit internationale scholen. “Ik denk dat wij mensen zijn die zo af en toe eens moeten verhuizen”, aldus Karen. In december 2017 verruilen Jos en Karen de hectische Vlaamse levensstijl opnieuw, ditmaal voor het tragere Indische leven in Bangalore. De meest Vlaamse ervaring die ze er zullen hebben, is wonen tussen Franstalige Belgen en Zweden, en macaroni eten die bereid wordt door hun Indische kok. Hun kinderen Sophie (°2003), Louise (°2006) en Vince (°2010) reageren heel verschillend op dit nieuws. Terwijl Sophie en Louise het avontuur graag willen aangaan, ziet Vince er als een blok tegenop.

INTEGRATIE

Snel wordt duidelijk dat verhuizen naar India nog een ander paar mouwen is dan de verhuis naar Tsjechië, op 1000 km van thuis, wat het gezin enkele jaren geleden al deed. De eerste dagen gaan voor de gezinsleden gepaard met heel wat gemengde gevoelens: zo is er het ultieme vakantiegevoel wanneer het kwik in India zomerse temperaturen aangeeft terwijl België te maken heeft met een strenge winter, maar ook de walging bij de aanblik van het afval op de straten. En hoewel ze er moedig voor gaan, is het belangrijk om niet te vergeten dat het voor Sophie en Louise alweer vijf jaar geleden is dat ze Engelstalig onderwijs volgden, en dat Vince nooit eerder Engels sprak.

Hoewel het gezin op verschillende momenten met misverstanden te maken krijgt – de Indiërs zeggen steevast ‘ja’ wanneer ze ‘nee’ bedoelen – gaan ze zonder oogkleppen de uitdaging aan en verloopt de aanpassing aan hun nieuwe levensstijl relatief vlot. Met wisselende motivatie en zelfvertrouwen leren ze de Engelse taal. Aan de hand van een verzameling interviews en dagboekfragmenten zowel vóór als na de verhuis, wordt de evolutie van het initiële “hier eten ze met hun handen, dat vind ik eigenlijk echt heel onbeleefd” naar “met de handen eten wordt voor mij zo al normaal” bijgehouden. Voor een buitenstaander lijkt het bijna als vanzelf te gaan.

RELEVANTIE

Aangezien de gezinsleden in verschillende levensfasen zitten, niet allemaal even gemotiveerd zijn en verschillende niveaus van Engels hebben bij het vertrek naar India, wordt in deze masterproef onderzocht welke factoren ervoor zorgen dat ze zich toch allemaal vlot integreren. Hoe goed is hun Engels taalniveau? In welke mate stellen ze zich open voor hun nieuwe thuisland? En hoe groot is de rol van cultuurshock in dit hele verhaal? Tegen de achtergrond van de bestaande wetenschappelijke inzichten stellen we vast dat niet zozeer hun niveau van het Engels hun integratie in India vergemakkelijkt, maar wel het zelfvertrouwen dat ze hebben bij het spreken ervan. Ook het feit dat de familie zich openstelt voor de Indische cultuur en het gevoel heeft op mensen te kunnen terugvallen in hun nieuwe omgeving, draagt bij tot een gevoel van thuishoren. De gevalstudie van het gezin De Bakker zou een verhelderende blik kunnen werpen op de wereld van migranten, en de manieren waarop het gastland de integratie voor hen voortaan kan vergemakkelijken. Want al snel wordt het duidelijk: voor het gezin De Bakker is het niet zozeer de Taj Mahal die hun nieuwe Atomium wordt. Wel dragen ze de Taj Mahal voortaan naast het Atomium in hun hart.

Bibliografie

Acculturation. (2018). In Merriam-Webster. Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/acculturation

Amit, K., & Bar-Lev, S. (2015). Immigrants' Sense of Belonging to the Host Country: The Role of Life Satisfaction, Language Proficiency, and Religious Motives. Social Indicators Research, 124 (3), pp. 947-961. https://doi.org/10.1007/s11205-014-0823-3

Blasi, A., Brown, L., Mahapatra, A., Noble, I., Noble, J., Raub, K., … Stewart, I. (2017). Lonely Planet India. Singapore: Lonely Planet.

Byram, M., Gribkova, B., & Starkey, H. (2002). Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching. A Practical Introduction for Teachers. Strasbourg: Council of

Europe.

Chenail, R. J. (2011). Qualitative Researchers in the Blogosphere: Using Blogs as Diaries and Data. The Qualitative Report, 16 (1), pp. 249-254.

Craeynest, P. (2000). De levensloop van de mens: inleiding in de ontwikkelingspsychologie. Leuven: Acco.

Croucher, S. M., & Kramer, E. (2017). Cultural fusion theory: An alternative to acculturation. Journal of International and Intercultural Communication, 10 (2), pp. 97-114. https://doi.org/10.1080/17513057.2016.1229498

De Houwer, A. (2007). Parental language input patterns and children’s bilingual use. Applied Psycholinguistics, 28, pp. 411-424. doi:10.1017.S0142716407070221

Denies, K. (2015). Individual differences in second language learning: Educational studies on self-efficacy, gender, motivation and willingness to communicate. KU Leuven.

Dewaele, J. M., & Pavlenko, A. (2001-2003). Web questionnaire Bilingualism and Emotions. University of London.

Dixon, L. Q., Zhao, J., Quiroz, B. G., & Shin, J. Y. (2012). Home and community factors influencing bilingual children’s ethnic language vocabulary development. International Journal of Bilingualism, 16 (4), pp. 541-565. doi:10.1177/1367006911429527

Donalek, J. G. (2004). Choosing among qualitative traditions. Urologic Nursing, 24 (5), pp. 409-10, 422.

Donalek, J. G. (2005). The interview in qualitative research. Urologic Nursing, 25 (2), pp. 124-125.

Dong, J., & Dong, Y. (2013). Voicing as an Essential Problem of Communication: Language and Education of Chinese Immigrant Children in Globalization. Anthropology &

Education Quarterly, 44 (2), pp. 161-176. doi:10.1111/aeq.12013

Dörnyei, Z. (2005). The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Ekman, P. (1992). Are There Basic Emotions? Psychological Review, 99 (3), pp. 550-553.

Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1959). Motivational variables in second-language acquisition. Canadian Journal of Psychology, 13 (4), pp. 266-272.

Gaw, K. F. (2000). Reverse culture shock in students returning from overseas. International Journal of Intercultural Relations, 24 (1), pp. 83-104. doi:10.1016/S0147-1767(99)00024-3

Gloaguen, P., & Duval, M. (2012). Zuid-India. Goa. Paris: Hachette.

Hammer, C. S., Farkas, G., & Maczuga, S. (2010). The Language and Literacy Development of Head Start Children: A Study Using the Family and Child Experiences Survey Database. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 41, pp. 70-83. doi:10.1044/0161-1461(2009/08-0050)

Higgins, E. T. (1987). Self-Discrepancy: A Theory Relating Self and Affect. Psychological Review, 94 (3), pp. 319-340.

Hills, M. D. (2002). Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation Theory. Online Readings in Psychology and Culture, 4 (4). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1040

Hoff, E. (2003). The Specificity of Environmental Influence: Socioeconomic Status Affects Early Vocabulary Development Via Maternal Speech. Child Development, 74 (5), pp. 1368-1378. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00612

Holtgraves, T. M., Kashima, Y., Kashima, E., & Kidd, E. (2014). Language and Culture. The Oxford Handbook of Language and Social Psychology, Chapter 010. Oxford: Oxford University Press.

Howe, K. R., & Moses, M. S. (1999). Ethics in Educational Research. Review of Research in Education, 24, pp. 21-59. doi:10.2307/1167266

Huang, H. T., Hsu, C. C., & Chen, S. W. (2015). Identification with social role obligations, possible selves, and L2 motivation in foreign language learning. System, 51, pp. 28-38. http://dx.doi.org/10.1016/j.system.2015.03.003

Kim, Y. Y. (2008). Intercultural personhood: Globalization and a way of being. International Journal of Intercultural Relations, 32, pp. 359-368. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2008.04.005

Levinson, D. J. (1986). A Conception of Adult Development. American Psychologist, 41 (1), pp. 3-13.

Libben, G., & Lindner, O. (1996). Second Culture Acquisition and Second Language Acquisition: Faux amis? Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 1 (1), pp. 1-13.

Liu, Y., & Thompson, A. S. (2018). Language learning motivation in China: An exploration of the L2MSS and psychological reactance. System, 72, pp. 37-48. https://doi.org/10.1016/j.system.2017.09.025

MacIntyre, P. D., Baker, S. C., Clément, R., & Donovan, L. A. (2003). Talking in Order to Learn: Willingness to Communicate and Intensive Language Programs. The Canadian Modern Language Review, 59 (4), pp. 589-607.

Marcoen, A. (1997). Ontwikkelingspsychologie. Leuven: Acco.

Masgoret, A. M., & Gardner, R. C. (1999). A Causal Model of Spanish Immigrant Adaptation in Canada. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 20 (3), pp. 216-236. doi:10.1080/01434639908666378

McCroskey, J. C., & Richmond, V. P. (1987). Willingness to communicate. In J. C. McCroskey, & J. A. Daly (Eds.), Personality and interpersonal communication (pp. 129-156).

Retrieved from http://www.jamescmccroskey.com/publications/bookchapters/008_1987_C3.pdf

Minghuan, L. (1999). ‘We need two worlds’: Chinese immigrant associations in a Western society. Amsterdam: Amsterdam University Press. doi:10.5117/9789053564028

Nicholson, L. (2002). National Geographic Reisgids – India. Wolvega: PrePressMediaPartners.

NVIVO. (2018). Retrieved from https://icts.kuleuven.be/sc/software/nvivo

Panicacci, A., & Dewaele, J. M. (2017). ‘A voice from elsewhere’: acculturation, personality and migrants' self-perceptions across languages and cultures. International Journal of Multilingualism, 14 (4), pp. 419-436. https://doi.org/10.1080/14790718.2016.1273937

Peters, K., & Halcomb, E. (2015). Interviews in qualitative research. Nurse Researcher, 22 (4), pp. 6-7.

Presbitero, A. (2016). Culture shock and reverse culture shock: The moderating role of cultural intelligence in international students’ adaptation. International Journal of Intercultural Relations, 53, pp. 28-38. doi:10.1016/j.ijintrel.2016.05.004

Roskell, D. (2013). Cross-cultural transition: International teachers’ experience of ‘culture shock’. Journal of Research in International Education, 12 (2), pp. 155-172. doi:10.1177/1475240913497297

Rosner, T. T., Namazi, K. H., & Wykle, M. L. (1992). Health Diaries and Interviews. Research on Aging, 14 (2), pp. 248-266. doi:10.1177/0164027592142005

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55 (1), pp. 68-78. doi:10.1037110003-066X.55.1.68

Ryder, A. G., Alden, L. E., & Paulhus, D. L. (2000). Is Acculturation Unidimensional or Bidimensional? A Head-to-Head Comparison in the Prediction of Personality, Self-Identity, and Adjustment. Journal of Personality and Social Psychology, 79 (1), pp. 49-65. doi:10.1037//0O22-3514.79.1.49

Schleppegrell, M. J., & Colombi, M. C. (2002). Developing Advanced Literacy in First and Second Languages: Meaning with Power. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Schwartz, S. H., Verkasalo, M., Antonovsky, A. & Sagiv, L. (1997). Value priorities and social desirability: Much substance, some style. British Journal of Social Psychology, 36 (1), pp. 3-18. https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1997.tb01115.x

Seiter, J. S., & Waddell, D. (1989). (February) The Intercultural Reentry Process: Reentry Shock; Locus of Control; Satisfaction; and Interpersonal Uses of Communication. Paper presented at the Annual Meeting of the Western Speech Communication Association. Spokane, Washington.

Stavans, A., & Hoffmann, C. (2015). Multilingualism. Cambridge: Cambridge University Press.

Taguchi, T., Magid, M., & Papi, M. (2009). The L2 Motivational Self System among Japanese, Chinese and Iranian Learners of English: A Comparative Study. In Z. Dörnyei, & E. Ushioda (Eds.), Motivation, language identity and the L2 self (pp. 66-97). Bristol: Multilingual Matters.

Talmy, S., & Richards, K. (2011). Theorizing Qualitative Research Interviews in Applied Linguistics. Applied Linguistics, 32 (1), pp. 1-5. doi:10.1093/applin/amq045

TISB. (2018). TISB. Retrieved from http://tisb.org

Thompson, A. S., & Vásquez, C. (2015). Exploring Motivational Profiles Through Language Learning Narratives. The Modern Language Journal, 99 (1), pp. 158-174. doi:10.1111/modl.12187

Vauclair, C. M. (2009). Measuring cultural values at the individual-level: considering morality in cross-cultural value research. RAM - Revista de Administração Mackenzie, 10 (3), pp. 60-83.

Walker, U., & Haddon, R. (2011). Foreign language learning conceptualisations of distance learners in New Zealand: goals, challenges and responses. The Language Learning

Journal, 39 (3), pp. 345-364. https://doi.org/10.1080/09571736.2010.537606

Ward, C., & Kennedy, A. (1999). The measurement of sociocultural adaptation. International Journal of Intercultural Relations, 23 (4), pp. 659-677. https://doi.org/10.1016/S0147-1767(99)00014-0

Wiles, R., Crow, G., Heath, S., & Charles, V. (2008). The Management of Confidentiality and Anonymity in Social Research. International Journal of Social Research Methodology, 11 (5), pp. 417-428. https://doi.org/10.1080/13645570701622231

Yang, J. S., & Kim, T. Y. (2011). Sociocultural analysis of second language learner beliefs: A qualitative case study of two study-abroad ESL learners. System, 39, pp. 325-334. doi:10.1016/j.system.2011.07.005

Yu, B. (2010). Learning Chinese abroad: the role of language attitudes and motivation in the adaptation of international students in China. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 31 (3), pp. 301-321. doi:10.1080/01434631003735483

Yu, B., & Shen, H. (2012). Predicting roles of linguistic confidence, integrative motivation and second language proficiency on cross-cultural adaptation. International Journal of Intercultural Relations, 36, pp. 72-82. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2010.12.002