De meerwaarde van Mantelhart

Mabelle
De Coninck

Mantelhart

Logo Mantelhart

Stel… u moet naar uw werk. Het is koud buiten. U doet uw jas aan en uw sjaal rond uw hals. U stapt de deur uit en wandelt richting uw auto. Wanneer u aan uw auto komt, merkt u dat u uw autosleutels binnen bent vergeten. U keert terug en wanneer u terug binnen bent, weet u niet meer waar u uw sleutel heeft gelegd. Iedereen van jullie heeft dit waarschijnlijk al eens meegemaakt. Dit is frustrerend. Als wij het soms al moeilijk hebben om zaken terug te vinden. Stel je dan eens voor wat deze situatie teweegbrengt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Hoe is dit idee tot stand gekomen? 

Veel mensen beseffen niet dat de zorg voor mensen met dementie niet te onderschatten is. Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de ondersteuning ervan. Maar op wie duidt de term ‘mantelzorgers’? Mantelzorgers zijn personen die onbetaald hulp bieden aan zorgbehoevende uit de directe omgeving. De voorbije decennia is het begrip mantelzorg positief geëvolueerd en krijgen mantelzorgers steeds meer erkenning (bv. Dag van de Mantelzorg). Dit is niet genoeg. De “vanzelfsprekende zorg” die mantelzorgers lijken op te nemen, is toch niet zo vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat mantelzorgers ondersteund worden bij hun noden en behoeften. Het vinden van juiste info en hulpbronnen is er een van. 

Startpagina

Wanneer we kijken op het macroniveau, het niveau van de samenleving/maatschappij, is het van groot belang dat we mantelzorgers van personen met dementie gewoon behandelen, hen serieus nemen… en erkenning geven voor hetgeen wat ze doen. De term ‘mantelzorger’ is nog steeds niet ingeburgerd in de samenleving, mede door het feit dat deze mantelzorgers zichzelf niet altijd als mantelzorgers identificeren. Met Mantelhart wil ik drempelverlagend werken voor deze mantelzorgers zodat ze niet onmiddellijk de stap naar iemand hoeven te zetten, waarbij ze op hun eigen tempo het begrip dementie kunnen ontdekken. Door het gebruik van Mantelhart zullen deze mantelzorgers misschien sneller merken dat ze zeker hulp mogen en durven vragen en dat ze dit niet allemaal in hun eentje moeten opnemen. Daar kunnen wij hen als maatschappij zeker bij helpen. 

Op welk vlak kan Mantelhart een meerwaarde bieden? Dementie is sinds enkele jaren sterk aanwezig in mijn persoonlijk leven. Ik ervaar zelf hoe zwaar de zorg voor iemand met dementie soms kan zijn. De sector ouderenzorg is mee geëvolueerd, mede door het gebruik van apps. Uit onderzoek bleek dat er tot op heden geen mantelzorgapp bestond die inzet op het verschaffen van juiste info en hulpbronnen op één centrale plaats. Naast de reguliere ondersteuning mag er ook ingezet worden op de digitale ondersteuning, want we leven nu eenmaal in een digitaal tijdperk. Deze beide vormen van ondersteuning vullen elkaar aan en deze aanvulling is een surplus voor mantelzorgers van personen met dementie. Ik wil stap voor stap mijn stempel kunnen drukken in de ondersteuning van mantelzorgers van personen met dementie, beginnende met de mantelzorgapp Mantelhart. De bedoeling is om alle belangrijke informatie omtrent dementie, mantelzorg, diensten, links… te bundelen op één plaats. Er is tegenwoordig zo’n grote hoeveelheid aan informatie omtrent deze onderwerpen, waardoor sommige mantelzorgers zich verliezen in deze grote berg van informatie. Mijn ambitie was om dit tegen te gaan en mantelzorgers een eenvoudiger alternatief aan te bieden. 

Lokale dienstenMantelhart is een informatieve en kwalitatieve mantelzorgapplicatie en is ontwikkeld om mantelzorgers van personen met dementie een houvast te bieden in het zorgproces. Het voorziet verscheidene rubrieken zoals vaardigheden met tips, lokale diensten Lochristi en omstreken… Mantelhart is gratis te downloaden via de Google Play Store en is zowel beschikbaar op smartphone als tablet (Android). Wat de app zo bijzonder maakt, is dat deze ontwikkeld is in samenwerking met de mantelzorgers van mijn stageplaats. De mantelzorgers werden via vragenlijsten bevraagd om te kijken wat zij als nuttig beschouwden in de app. Voor het technische aspect heb ik beroep gedaan op Alexander Loquet. Mantelhart beschikt over een mooi en hedendaags design. Ook zijn de meest recente technologieën verwerkt in de app. De reacties op de lancering van Mantelhart zijn, ook al zeg ik het zelf, lovend. Zo werden er reeds beoordelingen gegeven op Mantelhart: “App is duidelijk, gebruiksvriendelijk en heel nuttig voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor personen met dementie.”. Het werd ook als een meerwaarde gezien op mijn stageplaats. Het wordt beschouwd als een innovatief project die de discussie omtrent dementie niet uit de weg gaat en die erkenning geeft aan mantelzorgers. Ik steek mijn ambitie niet onder stoelen of banken en zie Mantelhart als een groot project met veel mogelijkheden.

Voor mij was het heel belangrijk dat ‘buitenstaanders’ na mijn bachelorproef beseffen dat de zorg voor personen met dementie niet te onderschatten is. Het groeiend besef zal een geleidelijk, gestaag, maar vooral groeiend proces zijn. Want samen proberen we dementie draagbaar te maken. 

Mantelhart: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alexanderloquet.mante…

Bibliografie

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. (2016, september). Omgaan met personen met dementie. tips van, voor & door familieleden en mantelzorgers van personen met beginnende dementie. Turnhout, Antwerpen, België.

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. (2016, september). Omgaan met personen met dementie. Tips van, voor & door familieleden en mantelzorgers van personen met matige dementie.Turnhout, Antwerpen, België.

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. (2016, September). Omgaan met personen met dementie. Tips van, voor & door familieleden en mantelzorgers van personen met ernstige dementie.Turnhout, Antwerpen, België.

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. (2016, september). Samen dementie draagbaar maken. De mantelzorgers, 5-21. Turnhout, Antwerpen, België.

Baluchon Alzheimer België vzw. (z.j.). Opgehaald van Baluchon Alzheimer België vzw: http://www.baluchon-alzheimer.be/nl/onthaal.htm

Bond Moyson West-Vlaanderen. (z.j.). Behandeling van dementie. In Wegwijs in de zorg voor personen met dementie(pp. 23-24). Kortrijk.

Cubigo. (z.j.). Langer zelfstandig thuis wonen. Opgehaald van http://www.cubigo.com/be/#hero

De Coninck, M., & Loquet, A. (2018). Mantelhart. Lochristi, Oost-Vlaanderen, België.

de Lange, R., Schuman, H., & Montessori, N. M. (2016). Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals. Antwerpen-Apeldoorn: Garant-Uitgevers nv.

De Potter, V., Dispa, M. F., & Teller, M. (2017). Dementie, hoe ermee omgaan? In V. D. Potter, M. F. Dispa, & M. Teller. Brussel, België: Manufast-ABP vzw.

De Zilveren Sleutel. (z.j.). Langer zelfstandig thuis wonen begint vandaag! . Opgehaald van De Zilveren Sleutel: http://www.dezilverensleutel.be

Dedry, A. (2014, mei 8). De vele gezichten van uitzichten van mantelzorg. Opgehaald van http://www.aidants-proches.be/shared/File/les-ap-en-flandre.pdf

Dirkse, R., & Petit, C. (2016). Had ik het maar geweten. In Moderne dementiezorg(pp. 12-19). Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij Kosmos.

HoGent. (2018). Fonds 'Engage. Small things matter'. Opgehaald van https://www.hogent.be/fondsengage/

Ijsselstein, G. (2014, juli). Dé mantelzorger bestaat niet. IJsselstein, Nederland.

Koning Boudewijnstichting. (2016). Mantelzorgers van thuiswonende ouderen in België: een cruciale en complexe rol.Brussel: Manufast-ABP vzw.

MyinLife. (2015). Steunkring dementie. Opgehaald van https://www.myinlife.nl/nl

NIH. (2017, december 31). Basics of Alzheimer's disease and dementie: what is dementia? . Opgehaald van National Institute on Aging: https://www.nia.nih.gov/health/what-dementia

Rondia, K., & Charlot, V. (2010). Een andere kijk op dementie.Opgehaald van Koning Boudewijnstichting: https://www.kbs-frb.be/nl/Virtual-Library/2010/295081

Steyaert, J. (2016). Prevalentie: hoeveel personen in Vlaanderen hebben dementie? Antwerpen-Berchem.

Synoniemen.net. (2018). Vind steeds het juiste woord. Opgehaald van https://synoniemen.net

Van de Walle, M. (2015). Ziektebeelden dementie. In C. Mutualiteit, Dementie: als je niet meer weet dat je vergeet(pp. 8-11). Brussel.

Van der Velden, R. (2011, januari). Generiek of specifiek opleiden?Opgehaald van ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/265048782_Generiek_of_specifie…

Vandeurzen, J. (2016, juli 1). Nabije zorg in een warm Vlaanderen: Vlaams Mantelzorgplan 2016 - 2020. Brussel, België.

Verschraegen, J. (2008). Basisinformatie dementie. Antwerpen-Berchem, België: EPO-drukkerij.

Vlaamse Regering. (2009, maart 13). Decreet woonzorgdecreet. Hoofdstuk 1 algemene bepalingen artikel 2.Opgehaald van Codex Vlaanderen: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1017896.html#H1044…

Way2Web. (z.j.). Deze voordelen overtuigen je om het juiste logo te kiezen. Opgehaald van Way2Web: https://www.way2web.be/nl/blog/waarom-is-een-logo-belangrijk

World Health Organization. (2017). Global action plan on the public health response to dementia 2017-2025. Geneve, Zwitserland: WHO Document Production Services.

WZC Sint-Eligius. (2015). Fasen in het dementeringsproces. In Wegwijzer Kristal en Amethist: Gids voor studenten die stage lopen op de afdeling voor personen met dementie(pp. 14-15). Zeveneken, Lochristi: WZC Sint-Eligius.

Download scriptie (4.65 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Tinneke Moyson