#Metoo?Hoe pornografiegebruik de steun aan de metoo-beweging bij Vlaamse adolescenten doet dalen.

Chelly
Maes

“Women are being believed for the first time ever”. Deze lovende woorden komen uit de kritische mond van vrouwenrechten activiste Gloria Steinem die het heeft over de metoo- beweging. Een golf in beweging gebracht na de klachten van 85 vrouwen tegen één van Hollywood’s succesvolste producenten, Harvey Weinsten. Zij beschuldigden hem namelijk allemaal van seksuele intimidatie op de werkvloer. En dit was slechts het begin. 

Algauw deelden miljoenen vrouwen hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag via de hashtage #metoo op sociale media. Zo namen ze de controle terug over hun eigen ervaringen en lichamen. Voor het eerst werd het verhaal van de vrouw niet gedomineerd door het perspectief van de man. Als deze beweging 60 jaar eerder had plaatsvonden had Simone de Beauvoir, de moeder van het feminisme (en niet enkel levensgezel van Sartre), het geprezen voor de manier waarop de vrouw zich in de rol van het ‘subject’ en niet het ‘object’ plaatst. Ook mannen reageerden op deze hashtags en deelden gelijkaardige ervaringen, anderen erkenden dan zelf hun wangedrag met de #Ihave. De hashtag werd het symbool voor de discussies omtrent de heersende verkrachtingsmythes en, bijgevolg, victim blaming in de huidige maatschappij. Fenomenen die onder andere juridisch zware gevolgen voor het slachtoffer kunnen hebben. Victim blaming en verkrachtingsmythes kunnen er namelijk toe leiden dat bepaalde verkrachtingszaken afgewezen worden omdat de schuld niet bij de dader maar het slachtoffer wordt gelegd. Een recent voorbeeld hiervan zijn de controversiële uitspraken van een Spaanse rechter over een verkrachting die had plaatsgevonden in 2016. In deze zaak hadden vijf mannen een 18- jarige vrouw verkracht en dit gefilmd, maar de rechter oordeelde dat dit niet om een effectieve verkrachting ging aangezien de vrouw zich niet voldoende had verdedigd. Hierdoor werden de daders vrijgesproken van hun misdaad en werd de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer gelegd. 

Het onderzoek

Hoe staan Vlaamse adolescenten tegenover de metoo-beweging? Vinden ze dat deze vrouwen overdrijven of moedigen ze dit soort sociale veranderingen net aan? Het onderzoek legt hier dus , onder andere, de focus op de beoordeling van deze metoo-beweging en brengt dit in verband met het pornografiegebruik van de Vlaamse adolescenten. Een negatieve beoordeling van de beweging wordt namelijk gezien als een tijdsspecifieke uiting van seksuele genderstereotypen en verkrachtingsmythes. Het onderzoek ging ervan uit dat adolescenten die meer pornografie bekijken, ook meer die genderstereotiepe attitudes koesteren, verkrachtingsmythes aanvaarden en negatief staan tegenover de metoo-beweging. Dit omwille van de inhouden waaraan de adolescenten worden blootgesteld wanneer ze pornografie consumeren. Het zijn namelijk vooral inhouden waarin de vrouw onderdanig is, geobjectiveerd wordt en dus, kortom, voldoet aan de genderstereotypen. Seksueel onervaren adolescenten kunnen deze verhaallijnen gebruiken als leidraad voor hun eigen (seksuele) leven en attitudes. 

Resultaten

Over het algemeen staat de Vlaamse adolescent positief tegenover de beweging. Ze gaven bijvoorbeeld aan dat ze de slachtoffers, die hun verhaal deelden, moedig vinden. Maar wanneer dit in verband werd gebracht met hun pornografiegebruik bleek dat de beoordeling van het debat negatiever werd. De veronderstelling van het onderzoek werd dus bevestigd: de blootstelling aan seksueel geobjectiveerde vrouwen in pornografie doet de steun aan een feministische beweging zoals de #metoo, dalen. Ook bleek dat deze daling loopt via twee andere ideeën, namelijk het koesteren van genderstereotype attitudes en het aanvaarden van verkrachtingsmythes. Opvallend is dat deze daling hetzelfde was bij zowel jongens als meisjes. Meisjes verzetten zich dus niet meer dan jongens tegen deze negatieve beoordeling van de feministische beweging. 

Deze resultaten zijn van maatschappelijk en communicatiewetenschappelijk belang. Nog nooit eerder werd het metoo debat onderzocht in het communicatiewetenschappelijk domein en werden inzichten verworven over de houding van Vlaamse adolescenten tegenover deze beweging. Het geeft ons een indruk over hoe pornografiegebruik gekoppeld kan worden aan de manier waarop adolescenten denken over de man-vrouw relatie in de huidige maatschappij. Het is van groot belang dat hieruit geleerd wordt en dat adolescenten, maar ook volwassenen, stilstaan bij de impact van hun pornografiegebruik. Dit kan, onder andere, door dit bespreekbaar te maken in seksuele opvoedingslessen en hierbij de juiste cijfers te gebruiken. Adolescenten en volwassenen hebben geen baat bij informatie van sensatiezoekers of personen die enkel spreken over de meest extreme gevallen. Het consumeren van pornografie maakt je niet onmiddellijk de grootste seksist of vrouwenhater, pornografie kan je inspireren, doen fantaseren of bijleren over de menselijke anatomie… als je het op een kritische manier gebruikt. Houd in het achterhoofd dat de blootstelling aan deze specifieke objectiveringen en genderstereotypen in deze specifieke inhouden slechts een klein deel zijn van een groot geheel aan blootstellingen en invloeden. En houd in het achterhoofd dat het deze kleine, onopvallende invloeden misschien wel deze gedachte in uw hoofd kan oproepen de volgende keer dat leest een verkrachtingszaak in uw krant:“Pffff, die overdrijft zeg”

 

Bibliografie

Allen, M., D'alessio, D. A. V. E., & Brezgel, K. (1995). A meta-analysis summarizing the effects of pornography II: Aggression after exposure. Human communication research22(2), 258-283.

Allen, M., Emmers, T., Gebhardt, L., & Giery, M.A. (1995). Exposure to pornography and acceptance of rape myth. Journal of Communication, 45(5), 5-25. 

Allen, M., D’Alessio, D., & Emmers-Somer, T.M. (2000). Reactions of criminal sexual offenders to pornography: A meta-analytic summary. In Roloff, M. (Red.). Communication Yearbook 22 (pp. 139-169). Thousand Oaks, CA : Sage. 

Arakawa, D. R., Flanders, C., & Hatfield, E. (2012). Are variations in gender equality evident in pornography? A cross cultural study. International Journal of InterculturalRelations, 36, 279–285. 

Arnett, J. (1992). Reckless behavior in adolescence: A developmental perspective. Developmental Review, 12, 339–373.

Attwood, F. (2007). No money shot? Commerce, pornography, and new sex taste cultures. Sexualities, 10, 441–456. 

Attwood, F. (2009). Mainstreaming sex: The sexualization of Western culture. Londen: I.B. Tauris.

Austin, E. W., Pinkleton, B. E., Chen, Y. C., & Austin, B. W. (2015). Processing of sexual media messages improves due to media literacy effects on perceived message desirability. Mass Communication and Society18(4), 399-421.

Barron, M., & Kimmel, M. (2000). Sexual violence in three pornographic media: Toward a sociological explanation.Journal of Sex Research, 37, 161–169. 

Belga. (2016, januari 8). Bijna 8 verkrachtingen per dag in België. Geraadpleegd op 8 april , 2018 via http://www.standaard.be/cnt/dmf20160108_02056004

Beyens, I., Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2015). Early adolescent boys’ exposure to Internet pornography: Relationships to pubertal timing, sensation seeking, and academic performance. The Journal of Early Adolescence35(8), 1045-1068.

Blumberg, M. L., & Lester, D. (1991). High school and college students' attitudes toward rape. Adolescence26(103), 727.

Bonino, S., Ciairano, S., Rabaglietti, E., & Cattelino, E. (2006). Use of pornography and self- reported engagement in sexual violence among adolescents. European Journal of Developmental Psychology, 3,265-288. 

Boon, L. (2017, oktober 19). De eerste mannen bekennen schuld: #ihave. Geraadpleegd op 6 maart, 2018 via https://www.parool.nl/binnenland/de-eerste-mannen-bekennen-schuld-ihave…

Boxley, J., Lawrance, L., & Gruchow, H. (1995). A preliminary study of eight grade students’ attitudes toward rape myths and women’s roles. Journal of School Health, 65(3), 96-100

Braun-Courville, D. K., & Rojas, M. (2009). Exposure to sexually explicit web sites and adolescent sexual attitudes and behaviors. Journal of Adolescent Health, 45(2), 156–162. 

Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., & Liberman, R. (2010). Aggression and sexual behavior in best-selling pornography videos: A content analysis update. Violence Against Women, 16, 1065–1085. 

Brooks-Gunn, J., & Graber, J. A. (1999). What’s sex got to do with it? The development of sexual identities during adolescence. In R. J. Contrada, & R. D. Ashmore (Red.). Self, social identity, and physical health: Interdisciplinary explorations(pp. 155–182). New York: Oxford University Press.

Brosius, H. B.,Weaver, J. B., & Staab, J. F. (1993). Exploring the social and sexual “reality” of contemporary pornography. Journal of Sex Research30(2), 161-170.

 

Brown, J. D., White, A. B., & Nikopoulou, L. (1993). Disinterest, intrigue, resistance: Early adolescent girls’ use of sexual media content. In B. S. Greenberg, J. D. Brown, & N. L. Buerkel-Rothfuss (Red.). Media, sex, and the adolescent(pp. 263–276). Cresskill, NJ: Hampton Press.

Brown, J., & L’Engle, K. (2009). X-rated sexual attitudes and behaviors associated with US early adolescents’ exposure to sexually explicit media. Communication Research, 36(1), 129–151. 

Buchanan, C. M., Eccles, J. S., & Becker, J. B. (1992). Are adolescents the victims of raging hormones? Evidence for activational effects of hormones on moods and behavior at adolescence. Psychological Bulletin, 111, 62-107. 

Burt, M. R. (1980). Cultural myths and supports of rape. Journal of Personality and Social Psychology38, 217-230.

Buysse, A. (2014) (Red.). Sexpert: seksuele gezondheid in Vlaanderen. Valorisatierapport. Gent: Academia.

Cameron, K. A., Salazar, L. F., Bernhardt, J. M., Burgess-Whitman, N., Wingood, G. M., & DiClemente, R. J. (2005). Adolescents’ experience with sex on the Web: Results from online focus groups. Journal of Adolescence, 28, 535–540. 

Carol, A. (1994). Nudes, prudes, and attitudes: Pornography and censorship. Gloucester, GB: New Clarion Press.

Check J. (1995). Teenage training: the effects of pornography on adolescent males. In Lederer, L.R., & Delgado, R. (Red.) The Price We Pay: The Case Against Racist Speech, Hate Propaganda, and Pornography(pp. 89-91)New York, NY : Hill and Wang 

Chen, A.S., Leung, M., Chen, C.H., & Yang, S. C. (2013). Exposure to Internet pornography among Taiwanese adolescents. Social Behavior and Personality, 41(1), 157–164. 

Cooper, A. (1998). Sexuality and the Internet: Surfing into the new millennium. CyberPsychology & Behavior, 1(2), 187-193. 

Cowan, G., & Campbell, R. (1995). Rape causal attitudes among adolescents. Journal of Sex Research, 32, 145-153

Cowan, G., & Dunn, K. F. (1994). What themes in pornography lead to perceptions of the degradation of women? Journal of Sex Research, 31, 11–21. 

Cowan, G., Lee, C., Levy, D., & Snyder, D. (1988). Dominance and inequality in X-rated videocassettes.Psychology of Women Quarterly, 12, 299–311. 

Crooks, R., & Baur, K. (2002). Our Sexuality. Belmont, CA: Wadsworth.

De Rycke, L., Vanobbergen, B., van den Akker, D. et al. (2011).Geweld gemeld en geteld: aanbevelingen in de aanpak van geweld tegen kinderen en jongeren.Brussel: Kinderrechtencommissariaat.

DeLamater, J. D., & Hyde, J. S. (1998). Essentialism vs. social constructionism in the study of human sexuality. Journal of sex research35(1), 10-18.

Dill, K. E., Brown, B. P., & Collins, M. A. (2008). Effects of exposure to sex-stereotyped video game characters on tolerance of sexual harassment. Journal of Experimental Social Psychology44(5), 1402-1408.

Dines, G., Jensen, R., & Russo, A. (1998). Pornography: The pro- duction and consumption of inequality.New York, NY: Routledge.

Donnerstein, E., & Smith, S. (2001). Sex in the media: Theory, influences, and solutions.In D. G. Singer & J. L. Singer (Red.). Handbook of children and the media(pp. 289–307). Thousand Oaks, CA: Sage.

Doornwaard, S. M., den Boer, F., Vanwesenbeeck, I., van Nijnatten, C. H., ter Bogt, T. F., & van den Eijnden, R. J. (2017). Dutch Adolescents’ Motives, Perceptions, and Reflections Toward Sex-Related Internet Use: Results of a Web-Based Focus-Group Study. The Journal of Sex Research54(8), 1038-1050.

Driesmans, K., Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2015). Playing a Videogame with a Sexualized Female Character Increases Adolescents’ Rape Myth Acceptance and Tolerance Toward Sexual Harassment. Games for Health Journal, 4(2), 91-94. 

Dworkin, A. (1979). Pornography.New York, NY: Penguin.

Dworkin, A., & McKinnon, C. A. (1988). Pornography and civil rights: A new day for women’s equality. Minneapolis, MN: Organizing Against Pornography.

Emmerink, P. M., van den Eijnden, R. J., ter Bogt, T. F., & Vanwesenbeeck, I. (2017). A Scale for the Assessment of Sexual Standards Among Youth: Psychometric Properties. Archives of sexual behavior46(6), 1699-1709.

Ensink, B., & Van Berlo, W. (1999). Indringende herinneringen. De ontwikkeling van klachten na verkrachting. Utrecht, NL: Nisso

Farley, M. (2006). Prostitution, trafficking, and cultural amnesia: What we must not know in order to keep the business of sexual exploitation running smoothly. Yale JL & Feminism18, 109.

Flood, M. (2007). Exposure to pornography among youth in Australia. Journal of Sociology, 43(1), 45–60. 

Foa, E. B., & Rothbaum, B. O. (2001). Treating the trauma of rape: Cognitive-behavioral therapy for PTSD. New York, NY: Guilford Press.

Frith, H., & Kitzinger, C. (2001). Reformulating sexual script theory: Developing a discursive psychology of sexual negotiation. Theory & Psychology, 11, 209–232. 

Gagnon, J. H., & Simon, W. (1973). Sexual conduct. Chicago, VS: Aldine

Glick, P., & Fiske, S. T. (1996). The ambivalent sexism inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism. Journal of personality and social psychology70(3), 491.

Goodson, P., McCormick, D., & Evans, A. (2000). Sex on the Internet: College students’ emotional arousal when viewing sexually explicit materials online. Journal of Sex Education & Therapy, 25, 252-260.

Goodson, P., McCormick, D., & Evans, A. (2001). Searching for sexually explicit materials on the Internet: An exploratory study of college students’ behavior and attitudes. Archives of Sexual Behavior, 30, 101-118.

Häggström-Nordin, E., Hanson, U., & Tyden, T. (2005). Associations between pornography consumption and sexual practices among adolescents in Sweden. International Journal of STD and AIDS, 16, 102–107

Hald, G. M., Seaman, C., & Linz, D. (2014). Sexuality and pornography. In D. Tolman, L. Diamond, J. Bauermeister,W. George, J. Pfaus, & M.Ward (Red.). APA handbook of sexuality and psychology. Contextual approaches(pp. 3- 35). Washington, DC: American Psychological Association.

Hald, G.M., Malamuth, N.M., & Yuen, C. (2010). Pornography and attitudes supporting violence against women: Revisiting the relationship in nonexperimental studies. Aggressive Behavior, 36, 14–20. 

Hardy, S. A., Steelman, M. A., Coyne, S. M., & Ridge, R. D. (2013). Adolescent religiousness as a protective factor against pornography use. Journal of Applied Developmental Psychology, 34(3), 131–139. 

Henderson, V., Hennessy, M., Barrett, D., Curtis, B., McCoy-Roth, M., Trentacoste, N., & Fishbein, M. (2005). When risky is attractive: Sensation seeking and romantic partner selection. Personality and Individual Differences, 38, 311-325. 

Heremans, T, & Droeven, V. (2017). VRT breekt volledig met Bart De Pauw na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. Geraadpleegd op 6 maart, 2018 via http://www.standaard.be/cnt/dmf20171109_03178485

Hesse, C., & Pedersen, C. L. (2017). Porn sex versus real sex: How sexually explicit material shapes our understanding of sexual anatomy, physiology, and behaviour. Sexuality & Culture21(3), 754-775.

Holt, T. J., Bossler, A. M., & May, D. C. (2012). Low self-control, deviant peer associations, and juvenile cyberdeviance. American Journal of Criminal Justice, 37(3), 378–395. 

Jones, S. (2018, april 26). Protests in Spain as five men cleared of teenager's gang rape. Geraadpleegd op 29 april, 2018 via https://www.theguardian.com/world/2018/apr/26/protests-spain-five-men-c…

Kaestle C, Halpern C, Brown J. 2007. Music videos, pro wrestling, and acceptance of date rape among middle school males and females: an exploratory analysis. Journal of Adolescent Health,40,185-7. 

Kaiser Family Foundation (2001). Generation Rx.com: How Young People Use the Internet for Health Information. Menlo Park, CA : Henry J. Kaiser Family Foundation

Katz, E., Blumer, J., & Gurevitch, M. (1974).Utilization of mass communication by the individual. In J. Blumler & E. Katz (Red.). The uses of mass communication: Current perspectives on gratifications research(pp. 19–32). Beverly Hills, CA: Sage.

Klaassen, M. J., & Peter, J. (2015). Gender (in) equality in Internet pornography: A content analysis of popular pornographic Internet videos. The Journal of Sex Research52(7), 721-735.

Kohut, T., Baer, J.L.,  & Watts, B. (2016). Is Pornography Really about “Making Hate to Women”? Pornography Users Hold More Gender Egalitarian Attitudes Than Nonusers in a Representative American Sample. The Journal of Sex Research, 53(1), 1-11. 

Lanis, K., & Covell, K. (1995). Images of women in advertisements: Effects on attitudes related to sexual aggression. Sex roles32(9-10), 639-649.

Linz, D., & Malamuth, N. (1993). Pornography. Newbury Park, CA: Sage.

Lo, V.H., &Wei, R. (2005). Exposure to Internet pornography and Taiwanese adolescents' sexual attitudes and behavior. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 49(2), 221–237.

Löfgren-Mårtenson, L., & Månsson, S. A. (2010). Lust, love, and life: A qualitative study of Swedish adolescents' perceptions and experiences with pornography. Journal of sex research47(6), 568-579.

Lonsway, K. A., & Fitzgerald, L. F. (1994). Rape myths. In review. Psychology of women quarterly18(2), 133-164.

Luder, M. T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P. A., & Suris, J. C. (2011). Associations between online pornography and sexual behavior among adolescents: Myth or reality? Archives of Sexual Behavior, 40(5), 1027–1035.

Madden, M., Lenhart, A., Duggan, M., Cortesi, S., & Gasser, U. (2013). Teens and technology 2013. Washington, DC: Pew Internet and American Life Project. 

Malamuth, N., & Huppin, M. (2005). Pornography and Teenagers: The Importance of Individual Differences. Adolescent Medicine Clinics, 16, 315-326. 

McKee, A. (2005). The objectification of women in mainstream porn videos in Australia. Journal of Sex Research, 42, 277–290. 

Mesch, G. (2009). Social bonds and Internet pornographic exposure among adolescents. Journal of Adolescence, 32,601–618

Mesch, G. S., & Maman, T. L. (2009). Intentional online pornographic exposure among adolescents: Is the Internet to blame? Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 30(3), 352–367.

Miller, B. C., & Benson, B. (1999). Romantic and sexual relationship development during adolescence. In W. Furman, B. B. Brown, & C. Feiring (Red.). The development of romantic relationships in adolescence(pp. 99–121). Cambridge, GB: Cambridge University Press.

Mitchell, K. J., Finkelhor, D., & Wolak, J. (2003). The exposure of youth to unwanted sexual material on the Internet: A national survey of risk, impact, and prevention. Youth & Society, 34(3), 330–358.

Moniuszko, S.M., & Kelly, C. (2017, oktober 27). Harvey Weinstein scandal: A complete list of the 85 accusers. Geraadpleegd op 6 maart, 2018 via https://www.usatoday.com/story/life/people/2017/10/27/weinstein-scandal…

Neinstein, L.S. (Red.) (2002). Adolescent health care: a practical guide (4th edition). Philadelphia, PA : Lippincott Williams & Wilkins Publishers 

Ogas, O., & Gaddam, S. (2011). A billion wicked thoughts: What the Internet tells us about sexual relationships. New York, NY: Plume.

Ohlheiser, A. (2017, oktober 19). The woman behind ‘Me Too’ knew the power of the phrase when she created it- 10 years ago. Geraadpleegd op 6 maart, 2018 via https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2017/10/19/the-wom…

Oliver, M. B., & Hyde, J. S. (1993). Gender differences in sexuality: A meta analysis. Psychological Bulletin, 114, 29–51.

Owens, E.W., Behun, R. J., Manning, J. C., & Reid, R. C. (2012). The impact of internet pornography on adolescents: A review of the research. Sexual Addiction & Compulsivity, 19, 99- 122. 

Paasonen, S. (2010). Labors of love: Netporn, Web 2.0, and the meanings of amateurism. New Media & Society,12, 1297–1312.

Palys, T. S. (1986). Testing the common wisdom: The social content of video pornography. Canadian Psychology, 27, 22–35. 

Paul, P. (2005). Pornified: How pornography is transforming our lives, our relationships, and our families. New York, NY: Times Books.

Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2006). Adolescents’ exposure to sexually explicit material on the Internet. Communication Research, 33,178– 204. 

Peter, J., & Valkenburg, P.M. (2007). Adolescents’ exposure to a sexualized media environment and notions of women as sex objects. Sex Roles, 56, 381–395.

Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2008). Adolescents’ exposure to sexually explicit Internet material, sexual uncertainty, and attitudes toward uncommitted sexual exploration: Is there a link? Communication Research, 35(5), 579–601. 

Peter, J., & Valkenburg, P.M. (2009). Adolescents’ exposure to sexually explicit internet material and notions of women as sex objects: Assessing causality and underlying processes. Journal of Communication, 59, 407–433.

Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2010). Processes underlying the effects of adolescents’ use of sexually explicit internet material: The role of perceived realism. Communication Research37(3), 375-399.

Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2011). The use of sexually explicit internet material and its antecedents: A longitudinal comparison of adolescents and adults. Archives of Sexual Behavior, 40(5), 1015–1025.

Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2016). Adolescents and pornography: A review of 20 Years of research. The Journal of Sex Research, 53(4e5),1-23.

Petrak, J., & Hedge, B. (2003) (Red.). The trauma of sexual assault: Treatment, prevention and practice. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.

Pfaus, J. G., Kippin, T. E., Coria-Avila, G. A., Gelez, H., Afonso, V. M., Ismail, N., & Parada, M. (2012). Who, what, where, when (and maybe even why)? How the experience of sexual reward connects sexual desire, preference, and performance. Archives of sexual behavior41(1), 31-62.

Pieters, J., Italiano, P., & Offermans, A. (2010). Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Preacher, K.J., & Hayes, A. (2004). SPSS en SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior research methods,instruments & computers, 36(4). 

Ropelato, J. (2007). Internet pornography statistics. Geraadpleegd op 16 februari, 2018 via http://www.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics/

Rozina, S. (2017, oktober 16). How ‘Me Too’ is exposing the scale of sexual abuse’. Geraadpleegd om 6 maart, 2018 via http://www.bbc.com/news/blogs-trending-41633857

Russell, D. (1993). Making violence sexy. Feminist views on pornography. New York, NY: Columbia University Press.

Ryan, W. (1971). Blaming the Victim. New York, NY: PantheonBooks Inc. 

Sabina, C., Wolak, J., & Finkelhor, D. (2008). The nature and dynamics of Internet pornography exposure for youth. Cyberpsychology & Behavior, 11(6), 691–693.

Santiago, C., & Criss, D. (2017, oktober 17). An activist, a little girl and the heartbreaking origin of ‘Me Too’. Geraadpleegd om 6 maart, 2018 via https://edition.cnn.com/2017/10/17/us/me-too-tarana-burke-origin-trnd/i…

Savin-Williams, R. C., & Diamond, L. M. (2004). Sex. In R.M. Lerner & L. Steinberg (Red.). Handbook of adolescent psychology(pp. 189–231). Hoboken, NJ: Wiley.

Ševčíková, A.,  Šerek, J., Barbovschi, M., & Daneback, K. (2014). The roles of individual characteristics and liberalism in intentional and unintentional exposure to online sexual material among European youth: A multilevel approach. Sexuality Research and Social Policy11(2), 104-115.

Ševčíková, A., & Daneback, K. (2014). Online pornography use in adolescence: Age and gender differences. European Journal of Developmental Psychology11(6), 674-686.

Shek, D. T. L., & Ma, C. M. S. (2012). Consumption of pornographic materials among early adolescents in Hong Kong: Profiles and psychosocial correlates. International Journal on Disability and Human Development, 11(2), 143–150.

Simon, W., & Gagnon, J.H. (1973). Sexual Conduct.Londen : Routledge

Simon, W. (1996). Postmodern sexualities. Londen: Routledge.

Simon, W., & Gagnon, J. H. (1986). Sexual scripts: Permanence and change. Archives of Sexual Behavior, 15, 97–120.

Simon, W., & Gagnon, J. H. (1987). A sexual scripts approach. In J. H. Geer & W. T. O’Donohue (Eds.), Theories of human sexuality (pp. 363–383). New York, NY: Plenum. 

Simon, W., & Gagnon, J. H. (2003). Sexual scripts: Origins, influences and changes. Qualitative Sociology, 26, 491–497.

Sinkovic, M., Stulhofer, A., & Bozic, J. (2013). Revisiting the association between pornography use and risky sexual behaviors. The role of early exposure to pornography and sexual sensation seeking. Journal of Sex Research, 50, 633–641. 

Strossen, N. (1995). Defending pornography: Free speech, sex, and the fight for women’s rights. New York, NY: University Press.

Strouse, J. S., Goodwin, M. P., & Roscoe, B. (1994). Correlates of attitudes toward sexual harassment among early adolescents. Sex Roles31(9-10), 559-577.

Štulhofer, A., Buško, V., & Landripet, I. (2010). Pornography, sexual socialization, and satisfaction among young men. Archives of sexual behavior39(1), 168-178.

ter Bogt, T. F. M., Engels, R. C. M. E., Bogers, S., & Kloosterman, M. (2010). “Shake it baby, shake it:” Media preferences, sexual attitudes and gender stereotypes among adolescents. Sex Roles, 63, 844–859. 

Thornburgh, D., & Lin, H. S. (2002). Youth, Pornography and the Internet: Can We Provide Sound Choices in a Safe Environment?Washington D.C. : National Academy Press

To, S. M., Iu Kan, S. M., & Ngai, S. S. Y. (2015). Interaction effects between exposure to sexually explicit online materials and individual, family, and extrafamilial factors on Hong Kong high school students’ beliefs about gender role equality and body-centered sexuality. Youth & Society47(6), 747-768.

To, S. M., Ngai, S. S. Y., & Kan, S. M. I. (2012). Direct and mediating effects of accessing sexually explicit online materials on Hong Kong adolescents' attitude, knowledge, and behavior relating to sex. Children and Youth Services Review34(11), 2156-2163.

Traeen, B., Spitznogle, K., & Beverfjord, A. (2004). Attitudes and use of pornography in the Norwegian population 2002. Journal of Sex Research, 41, 193–200.

Traeen, B., Stigum, H., & Sorensen, D. (2002). Sexual diversity in urban Norwegians. Journal of sex research39(4), 249-258.

Truijens, A. (2017, november 4). "Trial by media richt alleen maar schade aan - het volksgericht oordeelt voordat de misdaad bewezen is". Geraadpleegd op 6 maart, 2018 via https://www.volkskrant.nl/opinie/trial-by-media-richt-alleen-maar-schad…

Tsaliki, L. (2011). Playing with porn: Greek children’s explorations in pornography. Sex Education, 11(3), 293–302. 

Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas, G., Konstantoulaki, E., Constantopoulos, A., & Kafetzis, D. (2009). Adolescent pornographic Internet site use: A multivariate regression analysis of the predictive factors of use and psychosocial implications. CyberPsychology and Behavior, 12(5), 545–550.

Van Berlo, W., & Mooren, T. (2009). Seksueel geweld: gevolgen en behandeling. Seksuologie, 419-435.

Vanden Abeele, M., Campbell, S. W., Eggermont, S., & Roe, K. (2014). Sexting, mobile porn use, and peer group dynamics: Boys' and girls' self-perceived popularity, need for popularity, and perceived peer pressure. Media Psychology17(1), 6-33.

Vandenbosch, L. (2015). Antecedents of adolescents’ exposure to different types of sexually explicit Internet material: A longitudinal study. Computers in Human Behavior50, 439-448.

Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013). Sexually explicit websites and sexual initiation: Reciprocal relationships and the moderating role of pubertal status. Journal of Research on Adolescence23(4), 621-634.

Vandenbosch, L., & Peter, J. (2016). Antecedents of the initiation of watching sexually explicit Internet material: A longitudinal study among adolescents. Mass Communication and Society19(4), 499-521.

Vannier, S. A., Currie, A. B., & O'Sullivan, L. F. (2014). Schoolgirls and soccer moms: A content analysis of free “teen” and “MILF” online pornography. The Journal of Sex Research51(3), 253-264.

Ward, L. M. (2003). Understanding the role of entertainment media in the sexual socialization of American youth: A review of empirical research. Developmental Review23(3), 347-388.

Weber, M., Quiring, O., & Daschmann, G. (2012). Peers, parents and pornography: Exploring adolescents’ exposure to sexually explicit material and its developmental correlates. Sexuality & Culture16(4), 408-427.

Wiederman, M. W. (2015). Sexual script theory: Past, present, and future. In Handbook of the sociology of sexualities (p. 7-22). Berlijn, DU: Springer

Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Unwanted and wanted exposure to online pornography in a national sample of youth Internet users. Pediatrics119(2), 247-257.

Women in the World. (2018, februari 2). Gloria Steinem hails #MeToo movement — and gives a scathing rebuke to its critics.Geraadpleegd op 21 mei, 2018 via https://womenintheworld.com/2018/02/08/gloria-steinem-hails-metoo-movem…

Wright, P. J., & Donnerstein, E. (2014). Sex online: Pornography, sexual solicitation, and sexting. Adolescent medicine: state of the art reviews25(3), 574-589.

Yang, N., & Linz, D. (1990). Movie ratings and the content of adult videos: The sex‐violence ratio. Journal of Communication40(2), 28-42.

Ybarra, M. L., & Mitchell, K. J. (2005). Exposure to Internet pornography among children and adolescents: A national survey. Cyber Psychology and Behavior, 8(5), 473–486. 

Zuckerman, M. (1979). Sensation seeking. Hoboken, NJ, VS: John Wiley & Sons, Inc.

Download scriptie (1.28 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. Laura Vandenbosch