Dirty waste converted into nanotechnology luxury. Shewanella oneidensis MR-1 mediate metal recovery as metallic nanoparticles in MES

Suanny
Mosquera
  • Anaya
    Juan

Herstellende metalen s van effluenten is noodzakelijk om de impact op het milieu te verminderen en om potentiële leveranciers te voorzien. Microbiële behandelingen kunnen echter meer doen dan alleen terugwinnen metalen uit oplossing, maar bemiddelen ook in de productie van waardevolle producten voor de nanotechnologiemarkt. That is echt een prestatie! Hier werd onderzoek uitgevoerd om metaalwinning te bevorderen als metallische nanodeeltjes (NPs) met potentiële valorisatie in een groene chemiebenadering.

Verhuizen naar een groene chemie

Vervuiling van de watervoorraden tijdens de metaalverwerking en de awa reness van metaal eindige reserves te verhogen op de waarschuwing om typische primaire grondstoffen te vervangen door meer duurzame alternatieven. Belangrijk voor Europa, die vooral afhankelijk zijn van metaalinvoer (≈ 80%) en hun verontreinigde locaties (35% veroorzaakt door verontreiniging met zware metalen) hebben de urgentie van de sanering gekatapulteerd. Met het oog op een oplossing symboliseren met metaal beladen afvalstromen mogelijke bronnen voor herstel in overeenstemming met het concept van een circulaire economie.

Ik ndustrial afvalwater en percolatiewater kan de markt waardevolle metalen zoals goud en chroom dragen. Hier kunnen metaalconcentraties relatief laag zijn (van ug.L-1 tot mg.L-1 ) ; derhalve kan fysisch klassieke technieken inefficiënt gebruik / produceren onnodig hoeveelheden van giftige chemicaliën, en zijn energie-intensief. Duurzamere technieken, zoals microbiële mijnbouw, hebben veel aandacht getrokken, omdat het ook waardevolle producten kan opleveren, zoals metalen nanoprecipitaten (NP). Deze NP's zijn de afgelopen jaren opmerkelijke bruikbare materialen geworden voor veel velden, bijvoorbeeld. medische diagnostiek, katalytische toepassing en milieusanering.

Microbiële mijnbouw wordt beschouwd als goedkoop, energiebesparend en milieuvriendelijk. Vooral omdat de bacterie een korte levensduur heeft, is NP-productie relatief snel. Aan de energie-eisen voor metallische reductie kan worden voldaan door oxidoreductasen enzymen die zich bevinden op de bacterie CW; en de amfipathische aard van lipidestructuren verschaft het afsluitmiddel voor stabiliteit van de NP's. Daarom voorkomen de microbiële strategieën afval zonder gebruik te maken van externe gevaarlijke chemicaliën in een waterige omgeving die voldeden aan het concept van groene chemie en opwegen tegen andere traditionele methoden.

Hoe doen bacteriën dat?

Voorgestelde mechanismen die microben kunnen hebben met metaal op de oplossing die tot hun herstel leidt, zijn passieve (sorptie, fysisch-chemische reductie) of actief bacterieel metabolisme door hun dissimilatieve en resistentiemechanismen van aanvankelijk levensvatbare cellen. Ten eerste treedt de reductie van metalen opgevangen door de bacteriële functionele groepen op vanwege hun specifiek microbieel metabolisme. Na reductie beginnen veel verminderde atomen te agglomereren in colloïden vanwege hogere bindingseffecten daartussen dan die van het oplosmiddel. Veel metaalatomen diffunderen bijvoorbeeld naar de kiemplaats, terwijl ze geleidelijk de groeiende kristallen binnengaan als nanoschaal-precipitaten (NP's). NP's kunnen extracellulair, intracellulair of bij de CW worden gevormd en gelokaliseerd, afhankelijk van de locatie van de reductiemiddelen en het metabolisme.

Shewanella oneidensis MR-1 . Een bacterie ontmoette meer dan één mechanisme

In eerste instantie konden actieve bacteriecellen interactie aangaan met metalen door hun dissimilerende ademhaling zoalsde Dissimilatory Metal Reducing-bacterie (DMRB). Shewanella oneidensis MR-1 (figuur 1), archetypische DMRB, kunnen metalen door anaerobe ademhaling verminderen door ac e ll membraan-functionele enzymen. Bovendien is dit mechanisme gemedieerd door elektronendonor met verhoogde tarieven waargenomenwanneer H2 werd verstrekt.

In een recent perspectief kunnen de werkingsmechanismen niet alleen worden toegeschreven aan hun actieve mechanismen, maar eerder aan een gekatalyseerde reductie van metalen. Tot op heden kan deze verschijnselen worden bevestigd tijdens de synthese van AuNPs waarbij H2 aanwezig met gedeactiveerde Shewanella genus was verwaarlozen hun actieve bacteriële metabolisme. Beschouwing dan als am icrobiële passieve fysicochemische reductie en kristallisatie.

Dus hoe de dingen die groener en gecontroleerd voor een productieproces kan zijn?   Hydrogen als hoofdrolspelers

 

Het antwoord zou kunnen zijn in dienst een mi crobieel elektrochemisch systeem (MES). Het klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Met een vonk van energie, kan een gecontroleerde toevoer van elektronen van de elektrode waterstof (H2) produceren door elektrolyse van water. Zoals uitgelegd, lijkt Bacteria de H2 te waarderen als een elektronendonor voor NPs synthese. H2-productie in situ in een homogene verdeling kan dus de NP's-synthese verbeteren en kan ook het opslagrisico van de explosieve H2-tank in het magazijn voorkomen!

Dan is het gewoon een kwestie van onschuldige bugs, S. oneidensis, in het kathodecompartiment genaamd bio-kathode. S. oneidensis zijn gecategoriseerd als een modelorganisme voor directe en zelf-gemedieerde elektronenoverdracht geïnoculeerd in elektrochemische cellen, voornamelijk in het anodische compartiment en minder in de kathodische cellen. Hier, deze MES het gebruik van biokathode werd getest als proof of concept voor een nieuwe toepassing in metaalherstel .

De strategieën met biokathoden kunnen bio-gekatalyseerde elektrochemische reacties in de kathode en / of stimulatie van de microbiële metabolismes inhouden, hetzij door directe elektronenoverdracht door membraan-enzymen of indirect via redox-mediatoren en / of waterstof. Het werkingsmechanisme dat focust op H2 kan worden waargenomen in Figuur 2. Dergelijke mechanismen met betrekking tot biotische kathoden zouden inderdaad gunstige omstandigheden voor metaalreductie en transformatie van met metaal verdunde effluenten kunnen stimuleren. Bovendien kan het de productie van NP's verbeteren.

Van de theorie tot de praktijk

Deze onderzoeksstudie werd eerst uitgevoerd met synthetische oplossingen van goud en chroom in penicillineflessen onder 7 verschillende factoren die de productie van NP's kunnen beïnvloeden, volgens de literatuur. De toegepaste methodologie was de fractionele factor van DOE voor het snel volgen van de significante factoren. De eerste bevinding van deze masterproef was dat de omstandigheden van hogere pH (5-7) en lage initiële metaalconcentratie (0,2 mM) de hogere metaalverwijdering significant beïnvloeden. Na validatie van de resultaten werd gevonden dat de significante factoren voor beide metalen, gecombineerd met Shewanella oneidensis en H2 als elektrondonor in anoxische omstandigheden, een maximale respons gaven. Daarom werden deze aandoeningen nagebootst in MES en vergeleken met een abiotische controle. De resultaten van dit onderzoek tonen duidelijk   dat MES een hogere verwijdering biedt (91% voor goud en 61 % voor chroom) en in een snellere tijd (<24 uur) met NP's-productie dan abiotische elektrochemische systemen (57 % voor goud en 1 % voor chroom).

Als besluit kan worden dat metalen konden worden teruggewonnen uit metaalhoudende afvalstoffen als nanodeeltjes in een benadering van groene chemie door MES, waardoor twee inzichten van metaalherstel en valorisatie werden verenigd

Bibliografie

Abbas, SH, Ismail, IM, Mostafa, TM, y Sulaymon, AH (2016). Biosorción de metales pesados: una revisión, (enero).

Agarwal, H., Venkat Kumar, S., y Rajeshkumar, S. (2017). Una revisiónen verdesíntesis de nanopartículas de óxido de zinc: un enfoque ecológico. Resource-Efficient Technologies , 3 (4), 406-413. https://doi.org/10.1016/j.reffit.2017.03.002

Al-Saadi, T. (2015). Síntesis y caracterización estructural de las nanopartículas de Cr2O3 preparadas con Cr (NO3) 3.9H2O y trietanolamina bajo irradiación con microondas, 44 .

Amendola, V., Pilot, R., Frasconi, M., Maragò, OM, & Iatì, MA (2017). Resonancia de plasmones superficiales en nanopartículas de oro: una revisión. Journal of Physics: Condensed Matter , 29 (20), 203002. https://doi.org/10.1088/1361-648X/aa60f3

Arshadi, M., Amiri, MJ, y Mousavi, S. (2014). Investigaciones cinéticas, de equilibrio y termodinámicas de la adsorción de Ni (II), Cd (II), Cu (II) y Co (II) sobre la ceniza de paja de cebada. Recursos hídricos e industria , 6 , 1-17. https://doi.org/10.1016/j.wri.2014.06.001

Avendaño, R., Chaves, N., Fuentes, P., Sánchez, E., Jiménez, J. I., & Chavarría, M. (2016). Production of selenium nanoparticles in Pseudomonas putidaKT2440. Informes científicos , 6 (octubre), 1-9. https://doi.org/10.1038/srep37155

Avoscan, L., Carrière, M., Proux, O., Sarret, G., Degrouard, J., Covès, J., & Gouget, B. (2009). Acumulación mejorada de selenato en CupriavidusmetalliduransCH34 no desencadena una vía de desintoxicación. Microbiología Aplicada y Ambiental , 75 (7), 2250-2252. https://doi.org/10.1128/AEM.02452-08

Banfield, J., y Nealson, KH (1997). Geomicrobiología: Interacciones entre microbios y minerales . (PH Ribbe, Ed.). Sociedad Mineralógica de América.

Bao, H., Lu, Z., Cui, X., Qiao, Y., Guo, J., Anderson, JM, y Li, CM (2010). Síntesis microbiana extracelular de puntos cuánticos CdTe biocompatibles. Acta Biomaterialia , 6 (9), 3534-3541. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2010.03.030

Bard, AJ, y Faulkner, L. (2001). Métodos electroquímicos Fundamentos y aplicaciones . Ciencia (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc. Obtenido de http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.matsci.30.1.117

Bard, AJ, Parsons, R., Jordan, J., & Chemistry., IU de P. y A. (1985). Potenciales estándar en solución acuosa . Nueva York: M. Dekker.

BD Bioscience. (2000) Introducción a la citometría de flujo: una guía de aprendizaje.

Beeby, M., Cho, M., Stubbe, J., y Jensen, GJ (2012). Crecimiento y localización depolihidroxibutirato gránulos en ralstonia eutropha. Journal of Bacteriology , 194 (5), 1092-1099. https://doi.org/10.1128/JB.06125-11

Belchik, SM, Kennedy, DW, Dohnalkova, AC, Wang, Y., Sevinc, PC, Wu, H., ... Shi, L. (2011). Reducción extracelular de cromo hexavalente por citocromos MtrC y OmcA de ShewanellaoneidensisMR-1. Microbiología Aplicada y Ambiental , 77 (12), 4035-4041. https://doi.org/10.1128/AEM.02463-10

Beveridge, TJ, y Murray, RGE (1976). Captación y retención de metales por paredes celulares de Bacillus-Subtilis. Journal of Bacteriology , 127 (3), 1502-1518.

Beverskog, B., y Puigdomenech, I. (1997). Diagramas de Pourbaix revisados ​​paraníquela 25-300 ° c. Corrosion Science , 39 (5), 969-980. https://doi.org/10.1016/S0010-938X(97)00002-4

BioelectroMET. (2016). BioelectroMET. Obtenido de http://www.bioelectromet.eu/work-packages

Bockris, JO, y Nagy, Z. (1973). Factor de simetría y coeficiente de transferencia. Una fuente de confusión en la cinética de los electrodos. Journal of Chemical Education , 50 (12), 839. https://doi.org/10.1021/ed050p839

Box, GE, Hunter, JS, y Hunter, WG (1978). Estadísticas para experimentadores: una introducción al diseño, análisis de datos y construcción de modelos . Nueva York: Nueva York (NY): Wiley. Obtenido de http://lib.ugent.be/catalog/rug01:000009324

Brown, SD, Thompson, MR, VerBerkmoes, NC, Chourey, K., Shah, M., Zhou, J., ... Thompson, DK (2006). Dinámica Molecular de ShewanellaoneidensisRespuesta al estrés con cromato Proteómica molecular y celular , 5 (6), 1054-1071. https://doi.org/10.1074/mcp.M500394-MCP200

Buysschaert, B., Kerckhof, FM, Vandamme, P., De Baets, B., y Boon, N. (2018). Huella digital por citometría de flujo para la discriminación de cepas microbianas y la caracterización fisiológica. Citometría Parte A , 93 (2), 201-212. https://doi.org/10.1002/cyto.a.23302

Carrettin, S., McMorn, P., Johnston, P., Griffin, K., Kiely, CJ, Attard, GA, y Hutchings, GJ (2004). Oxidación de glicerol usando catalizadores de oro soportados. Temas en Catálisis , 27 (1-4), 131-136. https://doi.org/1022-5528/04/0200-0131/0

Castro, L., Blázquez, ML, Muñoz, J. Á., González, FG, y Ballester, A. (2014). Mecanismo y aplicaciones de nanopartículas de metal preparadas por proceso bio-mediado. Revisiones en Ciencias Avanzadas e Ingeniería , 3 (3), 199-216. https://doi.org/10.1166/rase.2014.1064

Catal, T., Bermek, Æ. H., y Liu, Æ. H. (2009). Eliminación de selenito de las aguas residuales utilizando celdas de combustible microbianas, 1211-1216. https://doi.org/10.1007/s10529-009-9990-8

Cervantes, C., Campos-García, J., Devars, S., Gutiérrez-Corona, F., Loza-Tavera, H., Torres-Guzmán, JC, y Moreno-Sánchez, R. (2001). Interacciones de cromo con microorganismos y plantas. FEMS Microbiology Reviews , 25 (3), 335-347. https://doi.org/10.1016/S0168-6445(01)00057-2

Chen, LX, Lv, JJ, Wang, AJ, Huang, H., y Feng, JJ (2016). La síntesis química húmeda en un solo paso de cadenas de nanoflores de oro como sustratos de dispersión Raman mejorados en superficie altamente activos. Sensores y actuadores, B: Chemical , 222 , 937-944. https://doi.org/10.1016/j.snb.2015.09.010

Chubar, N., Behrends, T., y Van Cappellen, P. (2008). Biosorción de metales (Cu2 +, Zn2 +) y aniones (F-, H2PO4-) por células viables y autoclavadas de la bacteria Gram-negativa Shewanellaputrefaciens. Coloides y superficies B: Biointerfaces , 65 (1), 126-133. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2008.03.006

Codd, R., Dillon, CT, Levina, A., y Lay, PA (2001). Estudios sobre la genotoxicidad del cromo: del tubo de ensayo a la célula. Coordination Chemistry Reviews , 216 - 217 (2001), 537 - 582. https://doi.org/10.1016/S0010-8545(00)00408-2

Courtney, JM (2011). Electrodos de difusión de gas de bioingeniería (GDE) para celdas de combustible de membrana de intercambio de protones (PEMFC). Obtenido de http://etheses.bham.ac.uk/1434/3/Courtney11Mres.pdf

Critical Raw Materials - Comisión Europea. (Dakota del Norte). Obtenido el 10 de septiembre de 2017 en https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/cri…

Dahl, JA, Maddux, BLS y Hutchison, JE (2007). Hacia un ambiente más verdenanosíntesis. Chemical Reviews , 107 (6), 2228-2269. https://doi.org/10.1021/cr050943k

Daulton, TL, y Little, BJ (2006). Determinación de la valencia de cromo en el rango de Cr (O) -Cr (VI) mediante espectroscopía de pérdida de energía de electrones. Ultramicroscopy , (106), 561-573. https://doi.org/10.1016/j.ultrainic.2006.02.005

Daulton, TL, Little, BJ, Jones-meehan, J., Blom, DA, y Allard, LF (2007). Reducción microbiana de cromo desde el estado hexavalente a divalente, 71 , 556-565. https://doi.org/10.1016/j.gca.2006.10.007

De Corte, S., Hennebel, T., Verschuere, S., Cuvelier, C., Verstraete, W., y Boon, N. (2011). Formación de nanopartículas de oro usando Shewanellaoneidensis: Un proceso rápido de biosorción y reducción lenta. Journal of Chemical Technology and Biotechnology , 86 (4), 547-553. https://doi.org/10.1002/jctb.2549

De Gusseme, B. (2010). Estrategias de ingeniería microbiana para la eliminación de microcontaminantes orgánicos y biológicos deagua. La Universidad de Ghent.

De Roy, K., Clement, L., Thas, O., Wang, Y., y Boon, N. (2012). Citometría de flujo para la rápida toma de huellas digitales en la comunidad microbiana. Water Research , 46 (3), 907-919. https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.11.076

Deplanche, K., y Macaskie, LE (2008). Biorecuperación de oro por Escherichia coli y Desulfovibriodesulfuricans. Biotechnology and Bioengineering , 99 (5), 1055-1064. https://doi.org/10.1002/bit.21688

Diederen, A. (2010). Agotamiento de los recursos globales: gestión de la austeridad y los elementos de la esperanza . https://doi.org/10.13140/2.1.1063.3923

Diels, L., van Roy, S., Somers, K., Willems, I., Doyen, W., Mergeay, M., ... Leysen, R. (1995). El uso de bacterias inmovilizadas en reactores de membrana tubular para la recuperación de metales pesados ​​y la degradación de aromáticos clorados. Journal of Membrane Science , 100 (3), 249-258. https://doi.org/10.1016/0376-7388(94)00253-U

Dominguez-Benetton, X., Varia, JC, Pozo, G., Modin, O., Heijne, A. Ter, Fransaer, J., y Rabaey, K. (2018). Recuperación de metal por electro-metalurgia microbiana. Progress in Materials Science , 94 , 435-461. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2018.01.007

Dozie-Nwachukwu, SO, Obayemi, JD, Danyuo, YT, Etuk-Udo, G., Chi, Y., Hu, J., ... Soboyejo, WO (2017). Biosíntesis de nanopartículas de oro y nanopartículas de oro / prodigiosina con bacterias Serratia marcescens. Valorización de residuos y biomasa , 8 (6), 2045-2059. https://doi.org/10.1007/s12649-016-9734-7

Dumas, C., Basseguy, R., y Bergel, A. (2008). Actividad electroquímica de biopelículas <i> Geobacter sulfurreducens </ i> en ánodos de acero inoxidable. Electrochimica Acta , 53 (16), 5235-5241. Obtenido de http://www.sciencedirect.com/science/article/B6TG0-4RX075R-6/1/3ba25de2…

Durán, N., y Seabra, AB (2012). Nanopartículas de óxido metálico: estado del arte en síntesis biogénicas y sus mecanismos. Applied Microbiology and Biotechnology , 95 (2), 275-288. https://doi.org/10.1007/s00253-012-4118-9

El-Naggar, MI, Wanger, G., Leung, KM, Yuzvinsky, TD, Southam, G., Yang, J., ... Gorby, YA (2010). Transporte eléctrico a lo largo de nanohilos bacterianos desde ShewanellaoneidensisMR-1. Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias , 107 (42), 18127-18131. https://doi.org/10.1073/pnas.1004880107

EPA. (1992). MÉTODO 7196A - Método colorimétrico, (julio), 1-6.

Comisión Europea. (2010). Materias primas críticas para la UE, Informe del Grupo de trabajo ad-hoc sobre la definición de materias primas críticas. Eucom , 39 , 1-84. https://doi.org/10.1002/eji.200839120.IL-17-Producing

Fan, J., Onal Okyay, T., y Frigi Rodrigues, D. (2014). La sinergia de las fases de temperatura, pH y crecimiento en la biosorción de metales pesados ​​por dos aislamientos ambientales. Journal of Hazardous Materials , 279 , 236-243. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.07.016

Flores, C., y O`Keefe, R. (1995). Recuperación de oro a partir de solventes orgánicos utilizando stripping galvánico. Estados Unidos: Minerals, Metals and Materials Society, Warrendale, PA (Estados Unidos). Obtenido de https://www.osti.gov/servlets/purl/78163

Fredrickson, JK, Romine, MF, Beliaev, AS, Auchtung, JM, Driscoll, ME, Gardner, TS, ... Tiedje, JM (2008). Hacia la biología de sistemas ambientales de Shewanella. Nature Reviews Microbiology , 6 , 592. Obtenido de http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro1947

Friman, H., Schechter, A., Nitzan, Y., y Cahan, R. (2012). Efecto del voltaje externo en Pseudomonasputida F1 en una bio electroquímicocélula que usa tolueno como única fuente de carbono y energía. Microbiology , 158 (2), 414 - 423. https://doi.org/10.1099/mic.0.053298-0sole carbon and energy source.

G. Ingale, A. (2013). Síntesis biogénica de nanopartículas y aplicaciones potenciales: un enfoque ecológico. Journal of Nanomedicine & Nanotechnology , 4 (2), 10-17. https://doi.org/10.4172/2157-7439.1000165

Gadd, G. (2010). Metales, minerales y microbios: Geomicrobiología y biorremediación. Microbiology , 156 (3), 609 - 643. https://doi.org/10.1099/mic.0.037143-0and microbes: Geomicrobiology and bioremediation.

Gadd, GM, y White, C. (1993). Tratamiento microbiano de la contaminación por metales: ¿una biotecnología funcional? Trends in Biotechnology , 11 (8), 353-359. https://doi.org/10.1016/0167-7799(93)90158-6

Gericke, M., y Pinches, A. (2006). Síntesis biológica de nanopartículas metálicas. Hidrometalurgia , 83 (1-4), 132-140. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2006.03.019

GetAMet. (2016). GetAMet. Obtenido de http://www.getamet.be/the-project.html

Gildemyn, S., Rozendal, RA, y Rabaey, K. (2017). Una evaluación Gibbbs Free Energy-Based of Microbial Electrocatalysis. Trends in Biotechnology , 35 (5), 393-406. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2017.02.005

Gopinath, V., Priyadarshini, S., Loke, MF, Arunkumar, J., Marsili, E., MubarakAli, D., ... Vadivelu, J. (2015). Síntesis biogénica, caracterización de nanopartículas de plata antibacterianas y su citotoxicidad celular. Arabian Journal of Chemistry , 10 (8), 1107-1117. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2015.11.011

Goris, J., Vos, P. De, Coenye, T., Hoste, B., Janssens, D., Brim, H., ... Vandamme, P. (2001). Clasificación de bacterias resistentes a los metales de biotopos industriales como Ralstoniacampinensissp. nov., Ralstoniametalliduranssp. nov. y Ralstoniabasilensis Steinle 1998 enmendar. Revista Internacional de Microbiología Sistemática y Evolutiva , (2001), 1773-1782. https://doi.org/10.1099/00207713-51-5-1773

Graedel, TE, Harper, EM, Nassar, NT, Nuss, P. y Reck, BK (2015). Criticidad de metales y metaloides. Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América , 112 (14), 4257-4262. https://doi.org/10.1073/pnas.1500415112

Gregory, KB, Bond, DR, y Lovley, DR (2004). Electrodos de grafito como donadores de electrones para la respiración anaeróbica. Environmental Microbiology , 6 (6), 596-604. https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2004.00593.x

Gregory, KB, y Lovley, DR (2005). Remediación y recuperación de uranio de entornos contaminados subsuperficiales con electrodos, 39 (22), 8943-8947. https://doi.org/10.1021/es050457e

Guo, K., Prévoteau, A., Patil, SA, y Rabaey, K. (2015). Electrodos de ingeniería para electrocatálisis microbiana. Current Opinion in Biotechnology , 33 , 149-156. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2015.02.014

Gupta, VK, Nayak, A., y Agarwal, S. (2015). Bioadsorbentes para remediación de metales pesados: estado actual y sus perspectivas de futuro. Environmental Engineering Research , 20 (1), 1-18. https://doi.org/10.4491/eer.2014.018

Hagelüken, C., Lee-Shin, J., Carpentier, A., y Heron, C. (2016). La economía circular de la UE y su relevancia para el reciclaje de metales. Reciclaje , 1 (2), 242-253. https://doi.org/10.3390/recycling1020242

Haynes, WM (2012). Manual de Química y Física del CRC, 93.ª edición . Taylor y Francis. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=-BzP7Rkl7WkC

Él, Y., Cheng, Y.-Y., Wang, W., y Yu, H. (2015). Un enfoque verde para recuperar Au (III) en solución acuosa usando hidrogeles rGO biológicamente ensamblados. Chemical Engineering Journal , 270 , 476-484. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.02.024

Hennebel, T., Boon, N., Maes, S., y Lenz, M. (2015). Biotecnologías para la recuperación crítica de materias primas de fuentes primarias y secundarias: prioridades de I + D y perspectivas futuras. New Biotechnology , 32 (1), 121-127. https://doi.org/10.1016/j.nbt.2013.08.004

Hennebel, T., De Gusseme, B., Boon, N., y Verstraete, W. (2009). Metales biogénicos en tratamiento avanzado de agua. Tendencias en Biotecnología , 27 (2), 90-98. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2008.11.002

Herzberg, M., Bauer, L., y Nies, DH (2014). La eliminación del gen zupT para un importador de zinc influye en las reservas de zinc en CupriavidusmetalliduransCH34. Metallomics , 6 (3), 421. https://doi.org/10.1039/c3mt00267e

Hintermayer, S., Yu, S., Krömer, JO, y Weuster-Botz, D. (2016). La respiración anódica de PseudomonasputidaKT2440 en un biorreactor de tanque agitado. Biochemical Engineering Journal , 115 , 1-13. https://doi.org/10.1016/j.bej.2016.07.020

Horeyalla, S., Sreedharamurthy, S., & Nanjappagowda, R. (2017). Biosynthesis of Nickel Nanoparticles from Bacteria and Evaluation of Their Biological Activity. Journal of Pharmacy Research, 11(5), 459–463. Retrieved from http://jprsolutions.info/article_detail.php?article_id=1720

Huang, L., Chai, X., Chen, G., & Logan, B. E. (2011). Effect of Set Potential on Hexavalent Chromium Reduction and Electricity Generation from Biocathode Microbial Fuel Cells, 5025–5031. https://doi.org/10.1021/es103875d

Huang, L., Regan, J. M., & Quan, X. (2011). Bioresource Technology Electron transfer mechanisms , new applications , and performance of biocathode microbial fuel cells. Bioresource Technology, 102(1), 316–323. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.06.096

Hutchings, G. J., Brust, M., & Schmidbaur, H. (2008). Gold—an introductory perspective. Chemical Society Reviews. https://doi.org/10.1039/b810747p

Jaswal, V. S., Arora, A. K., Kinger, M., Gupta, V. D., & Singh, J. (2014). Synthesis and characterization of chromium oxide nanoparticles. Oriental Journal of Chemistry, 30(2), 559–566. https://doi.org/10.13005/ojc/300220

Kane, A. L., Brutinel, E. D., Joo, H., Maysonet, R., VanDrisse, C. M., Kotloski, N. J., & Gralnick, J. A. (2016). Formate Metabolism in Shewanella oneidensis Generates Proton Motive Force and Prevents Growth without an Electron Acceptor. Journal of Bacteriology, 198(8), 1337–1346. https://doi.org/10.1128/JB.00927-15

Kashefi, K., Tor, J. M., Nevin, K. P., & Derek, R. (2001). Reductive Precipitation of Gold by Dissimilatory Fe (III)-Reducing Bacteria and Archaea. Applied and Environmental Microbiology, 67(iii), 3275–3279. https://doi.org/10.1128/AEM.67.7.3275

Kempthorne, O. (1960). Design and Analysis of experiments. (W. Shewart & S. Wilks, Eds.). New York: Wiley Publications in Statistics.

Kim, B. H., Lim, S. S., Daud, W. R. W., Gadd, G. M., & Chang, I. S. (2015). The biocathode of microbial electrochemical systems and microbially-influenced corrosion. Bioresource Technology, 190. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.04.084

Kimbrough, D. E., Cohen, Y., Winer, A. M., Creelman, L., & Mabuni, C. (1999). A Critical Assessment of Chromium in the Environment. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 29(1), 1–46. https://doi.org/10.1080/10643389991259164

Konishi, Y., Ohno, K., Saitoh, N., Nomura, T., Nagamine, S., Hishida, H., … Uruga, T. (2007). Bioreductive deposition of platinum nanoparticles on the bacterium Shewanella algae. Journal of Biotechnology, 128(3), 648–653. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2006.11.014

Konishi, Y., Tsukiyama, T., Ohno, K., Saitoh, N., Nomura, T., & Nagamine, S. (2006). Intracellular recovery of gold by microbial reduction of AuCl 4 - ions using the anaerobic bacterium Shewanella algae. Hydrometallurgy, 81(1), 24–29. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2005.09.006

Konishi, Y., Tsukiyama, T., Tachimi, T., Saitoh, N., Nomura, T., & Nagamine, S. (2007). Microbial deposition of gold nanoparticles by the metal-reducing bacterium Shewanella algae. Electrochimica Acta, 53(1), 186–192. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2007.02.073

Kotloski, N. J., & Gralnick, J. A. (2013). Flavin Electron Shuttles Dominate Extracellular Electron Transfer by Shewanella oneidensis. mBio, 4(1), e00553-12. https://doi.org/10.1128/mBio.00553-12

Kracke, F., y Vassilev, IJO (2015). Transporte de electrones microbianos y conservación de energía: la base para optimizar los sistemas bioelectroquímicos. Frontiers in Microbiology , 6 (JUN), 1-18. https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.00575

Krapf, MEM, Lartiges, B., Merlin, C., Francius, G., Ghanbaja, J., y Duval, JFL (2016). Descifrando el mecanismo de agregación de las bacterias ( ShewanellaoneidensisMR1) en presencia de polietilenimina: efectos de la superestructura exopolimérica y del peso molecular del polímero. Coloides y superficies B: Biointerfaces , 139 , 285-293. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2015.12.015

Kreibig, U., y Vollmer, M. (1995). Resultados experimentales y discusión BT - Propiedades ópticas de los clústeres metálicos (pp. 275-436). Berlín, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-09109-8_4

Krishnamurthy, S., y Yun, YS (2013). Recuperación de nanopartículas de oro sintetizadas microbianamente utilizando citrato de sodio y detergentes. Chemical Engineering Journal , 214 , 253-261. https://doi.org/10.1016/j.cej.2012.10.028

Lazic, ZIR (2004). Diseño de Experimentos en Ingeniería Química Una Guía Práctica . https://doi.org/10.1002/3527604162

Lenth, RV (1989). Análisis rápido y fácil de factoriales fraccionales sin replicar. Technometrics , 31 , 469-473.

Lindsay, DR, Farley, KJ, y Carbonaro, RF (2012). Oxidación de CrIII a CrVI durante la cloración del agua potable. Journal of Environmental Monitoring , 14 (7), 1789. https://doi.org/10.1039/c2em00012a

Loferer-Krößbacher, M., Klima, J., y Psenner, R. (1998). Determinación de la masa seca de células bacterianas mediante microscopía electrónica de transmisión y análisis de imágenes densitométricas. Microbiología Aplicada y Ambiental , 64 (2), 688-694.

Logan, BE, y Rabaey, K. (2013). Conversión de residuos en bioelectricidad y productos químicos mediante el uso de tecnologías electroquímicas microbianas. Science , 337 (6095), 686-690.

Lovley, D. R. (1993). Anaerobes into heavy metal: Dissimilatory metal reduction in anoxic environments. Trends in Ecology and Evolution, 8(6), 213–217. https://doi.org/10.1016/0169-5347(93)90102-U

Luo, H., Qin, B., Liu, G., Zhang, R., Tang, Y., & Hou, Y. (2015). Selective recovery of Cu2+ and Ni2+ from wastewater using bioelectrochemical system. Frontiers of Environmental Science and Engineering, 9(3), 522–527. https://doi.org/10.1007/s11783-014-0633-5

Macaskie, L. E., & Deplanche, K. (2008). Catalytic activity of biomanufactured Au nanocatalysts in the selective oxidation of glycerol. Journal of Biotechnology, 136(2008), S375. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2008.07.863

Macaskie, L. E., Mikheenko, I. P., Yong, P., Deplanche, K., Murray,  a J., Paterson-beedle, M., … Lloyd, J. R. (2010). Hydrometallurgy Today´s wastes , tomorrow´s materials for environmental protection. Hydrometallurgy, 104(3–4), 483–487. https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2010.01.018

Majeed, A. M. A., Abd, A. N., Hussein, A. A., & Habubi, N. F. (2015). Fabrication and Characterization of Copper Oxide Nanoparticles / PSi Heterodiode, 57, 25–35. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILCPA.57.25

Malik, A. (2004). Metal bioremediation through growing cells. Environment International, 30(2), 261–278. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envint.2003.08.001

Mergeay, M., Monchy, S., Vallaeys, T., Auquier, V., Benotmane, A., Bertin, P., … Wattiez, R. (2003). Ralstonia metallidurans, a bacterium specifically adapted to toxic metals: Towards a catalogue of metal-responsive genes. FEMS Microbiology Reviews, 27(2–3), 385–410. https://doi.org/10.1016/S0168-6445(03)00045-7

Mergeay, M., Nies, D. H., Schlegel, H. G., Gerits, J., Charles, P., & Gijsegem, F. V. (1985).  Alcaligenes eutrophus  CH34 ia a facultative Chemolithotrophy with plasmid-bound resistance to heavy metals. Journal of Bacteriology, 162(1), 328.

MetGrow. (2018). METGrow. Retrieved April 15, 2018, from http://metgrowplus.eu

Middleton, S. S., Latmani, R. B., Mackey, M. R., Ellisman, M. H., Tebo, B. M., & Criddle, C. S. (2003). Cometabolism of Cr(VI) by Shewanella oneidensis MR-1 produces cell-associated reduced chromium and inhibits growth. Biotechnology and Bioengineering, 83(6), 627–637. https://doi.org/10.1002/bit.10725

Mikolay, A., Huggett, S., & Tikana, L. (2010). Survival of bacteria on metallic copper surfaces in a hospital trial, 9, 1875–1879. https://doi.org/10.1007/s00253-010-2640-1

Monchy, S., Benotmane, M. A., Wattiez, R., van Aelst, S., Auquier, V., Borremans, B., … Vallaeys, T. (2006). Transcriptomic and proteomic analyses of the pMOL30-encoded copper resistance in Cupriavidus metallidurans strain CH34. Microbiology, 152(6), 1765–1776. Retrieved from http://mic.microbiologyresearch.org/content/journal/micro/10.1099/mic.0…

Monsieurs, P., Moors, H., Houdt, R. Van, Janssen, P. J., Janssen, A., Coninx, I., … Leys, N. (2011). Heavy metal resistance in Cupriavidus metallidurans CH34 is governed by an intricate transcriptional network, 1133–1151. https://doi.org/10.1007/s10534-011-9473-y

Mulvaney, P. (1996). Surface Plasmon Spectroscopy of Nanosized Metal Particles. Langmuir, 12(3), 788–800. https://doi.org/10.1021/la9502711

Murray, C. B., and C. R. Kagan, & Bawendi, M. G. (2000). Synthesis and Characterization of Monodisperse Nanocrystals and Close-Packed Nanocrystal Assemblies. Annual Review of Materials Science, 30(1), 545–610. https://doi.org/10.1146/annurev.matsci.30.1.545

Myers, C. R., Carstens, B. P., Antholine, W. E., & Myers, J. M. (2000). Chromium(VI) reductase activity is associated with the cytoplasmic membrane of anaerobically grown Shewanella putrefaciens MR-1. Journal of Applied Microbiology, 88(1), 98–106. https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.2000.00910.x

Nakajima, A. (2003). Accumulation of gold by microorganisms. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 19(4), 369–374. https://doi.org/10.1023/A:1023944905364

Nancharaiah, Y. V., Dodge, C., Venugopalan, V. P., Narasimhan, S. V., & Francis, A. J. (2010). Immobilization of Cr(VI) and Its reduction to Cr(III) phosphate by granular biofilms comprising a mixture of microbes. Applied and Environmental Microbiology, 76(8), 2433–2438. https://doi.org/10.1128/AEM.02792-09

Nancharaiah, Y. V., Venkata Mohan, S., & Lens, P. N. L. (2015). Metals removal and recovery in bioelectrochemical systems: A review. Bioresource Technology, 195, 102–114. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.06.058

National Institutes of Health. (2016). Image J. Java. Retrieved from https://imagej.nih.gov

Nazari, P., Faramarzi, M. A., Sepehrizadeh, Z., Mofid, M. R., Bazaz, R. D., & Shahverdi, A. R. (2012). Biosynthesis of bismuth nanoparticles using Serratia marcescens isolated from the Caspian Sea and their characterisation. IET Nanobiotechnology, 6(2), 58. https://doi.org/10.1049/iet-nbt.2010.0043

Nies, D. H. (1999). Microbial heavy-metal resistance. Applied Microbiology and Biotechnology, 51(6), 730–750.

Niu, Z., Jia, Y., Chen, Y., Hu, Y., Chen, J., & Lv, Y. (2018). Positive effects of bio-nano Pd (0) toward direct electron transfer in Pseudomona putida and phenol biodegradation. Ecotoxicology and Environmental Safety, 161(June), 356–363. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.06.011

Norland, S., Heldal, M., & Tumyr, O. (1987). On the relation between dry matter and volume of bacteria. Microbial Ecology, 13(2), 95–101. https://doi.org/10.1007/BF02011246

Osman, D., & Cavet, J. S. (2008). Chapter 8 - Copper Homeostasis in Bacteria. In A. I. Laskin, S. Sariaslani, & G. M. B. T.-A. in A. M. Gadd (Eds.) (Vol. 65, pp. 217–247). Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0065-2164(08)00608-4

Pandian, C. J., Palanivel, R., & Dhananasekaran, S. (2015). Green synthesis of nickel nanoparticles using Ocimum sanctum and their application in dye and pollutant adsorption. Chinese Journal of Chemical Engineering, 23(8), 1307–1315. https://doi.org/10.1016/j.cjche.2015.05.012

Paques. (2014). THIOTEQ Metal. Retrieved from https://en.paques.nl/products/other/thioteqmetal

Parikh, R. Y., Singh, S., Prasad, B. L. V, Patole, M. S., Sastry, M., & Shouche, Y. S. (2008). Extracellular Synthesis of Crystalline Silver Nanoparticles and Molecular Evidence of Silver Resistance from Morganella sp.: Towards Understanding Biochemical Synthesis Mechanism. ChemBioChem, 9(9), 1415–1422. https://doi.org/10.1002/cbic.200700592

Parker, D. L., Borer, P., & Bernier-Latmani, R. (2011). The response of Shewanella oneidensis MR-1 to Cr(III) toxicity differs from that to Cr(VI). Frontiers in Microbiology, 2(NOV), 1–14. https://doi.org/10.3389/fmicb.2011.00223

Pasula, R. R., & Lim, S. (2017). Engineering nanoparticle synthesis using microbial factories. Engineering Biology, 1(1), 12–17. https://doi.org/10.1049/enb.2017.0009

Pourbaix, M. (1966). Atlas of electrochemical equilibria in aqueous solutions. Oxford, New York: Pergamon Press. Retrieved from file://catalog.hathitrust.org/Record/001035158

Rabaey, K. (2010). Bioelectrochemical systems : from extracellular electron transfer to biotechnological application. London: IWA publishing.

Rabaey, K., & Rozendal, R. A. (2010). Microbial electrosynthesis - Revisiting the electrical route for microbial production. Nature Reviews Microbiology, 8(10), 706–716. https://doi.org/10.1038/nrmicro2422

Rabaey, K., & Verstraete, W. (2005). Microbial fuel cells: Novel biotechnology for energy generation. Trends in Biotechnology, 23(6), 291–298. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2005.04.008

Rajesh, K. M., Ajitha, B., Ashok Kumar Reddy, Y., Suneetha, Y., & Sreedhara Reddy, P. (2016). Synthesis of copper nanoparticles and role of pH on particle size control. Materials Today: Proceedings, 3(6), 1985–1991. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2016.04.100

Rakesh, S., Ananda, N., & Gowda, M. (2013). Synthesis of Chromium ( III ) Oxide Nanoparticles by Electrochemical Method and Mukia Maderaspatana Decomposition and Antibacterial Study, 2013(October), 127–135.

Ramesh, C., Kumar, K. T. M., & Ragunathan, N. L. and V. (2012). Green Synthesis of Cr2O3 Nanoparticles Using Tridax procumbens Leaf Extract and its Antibacterial Activity on Escherichia coli. Current Nanoscience. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2174/157341312801784366

Ravindranath, S. P., Henne, K. L., Thompson, D. K., & Irudayaraj, J. (2011). Surface-enhanced Raman imaging of intracellular bioreduction of chromate in Shewanella oneidensis. PLoS ONE, 6(2), 1–10. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016634

Rawlings, D. E. (2002). Heavy Metal Mining Using Microbes. Annual Review of Microbiology, 56(1), 65–91. https://doi.org/10.1146/annurev.micro.56.012302.161052

Reith, F., Etschmann, B., Grosse, C., Moors, H., Benotmane, M. a, Monsieurs, P., … Brugger, J. (2009). Mechanisms of gold biomineralization in the bacterium Cupriavidus metallidurans. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(42), 17757–17762. https://doi.org/10.1073/pnas.0904583106

Rozycki, T. Von, & Nies, D. H. (2009). Cupriavidus metallidurans : evolution of a metal-resistant bacterium, 115–139. https://doi.org/10.1007/s10482-008-9284-5

Rubilar, O., Rai, M., Tortella, G., Diez, M. C., Seabra, A. B., & Durán, N. (2013). Biogenic nanoparticles: Copper, copper oxides, copper sulphides, complex copper nanostructures and their applications. Biotechnology Letters, 35(9), 1365–1375. https://doi.org/10.1007/s10529-013-1239-x

Sai-Anand, G., Gopalan, A. I., Kang, S. W., & Lee, K. P. (2013). Fabrication of gold nanoflower anchored conducting polymer hybrid film electrode by pulse potentiostatic deposition. IEEE Electron Device Letters, 34(8), 1065–1067. https://doi.org/10.1109/LED.2013.2266669

Saif Hasan, S., Singh, S., Parikh, R. Y., Dharne, M. S., Patole, M. S., Prasad, B. L. V., & Shouche, Y. S. (2008). Bacterial Synthesis of Copper/Copper Oxide Nanoparticles. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 8(6), 3191–3196. https://doi.org/10.1166/jnn.2008.095

Sander, R. (2015). Compilation of Henry’s law constants (version 4.0) for water as solvent. Atmospheric Chemistry and Physics, 15(8), 4399–4981. https://doi.org/10.5194/acp-15-4399-2015

Sarsby, R. W., & Meggyes, T. (2001). The exploitation of natural resources and the consequences. London : Telford. Retrieved from http://lib.ugent.be/catalog/rug01:000737196

Sastry, M., Ahmad, A., Islam Khan, M., & Kumar, R. (2003). Biosynthesis of metal nanoparticles using fungi and actinomycete. Current Science, 85(2), 162–170. https://doi.org/10.1016/S0927-7765(02)00174-1

Scott Mathews, F. (1985). The structure, function and evolution of cytochromes. Progress in Biophysics and Molecular Biology, 45(1), 1–56. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0079-6107(85)90004-5

Selembo, P. A., Merrill, M. D., & Logan, B. E. (2009). The use of stainless steel and nickel alloys as low-cost cathodes in microbial electrolysis cells. Journal of Power Sources. Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2008.12.144

Shamaila, S., Sajjad, A. K. L., Ryma, N.-A., Farooqi, S. A., Jabeen, N., Majeed, S., & Farooq, I. (2016). Advancements in nanoparticle fabrication by hazard free eco-friendly green routes. Applied Materials Today, 5, 150–199. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apmt.2016.09.009

Shantkriti, S., & Rani, P. (2014). Biological synthesis of Copper nanoparticles using Pseudomonas fluorescens. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 3(9), 374–383.

Sharma, M., Bajracharya, S., Gildemyn, S., Patil, S. A., Alvarez-gallego, Y., Pant, D., & Rabaey, K. (2014). A critical revisit of the key parameters used to describe microbial electrochemical systems. Electrochimica Acta, 140, 191–208. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2014.02.111

Shen, J., Sun, Y., Huang, L., & Yang, J. (2015). Microbial electrolysis cells with biocathodes and driven by microbial fuel cells for simultaneous enhanced Co(II) and Cu(II) removal. Frontiers of Environmental Science and Engineering, 9(6), 1084–1095. https://doi.org/10.1007/s11783-015-0805-y

Silver, S., & Phung, L. T. (2009). Heavy Metals, Bacterial Resistance. new surprises (Vol. 50). https://doi.org/10.1016/B978-012373944-5.00267-4

Singapore, N. (2015). Growth Curve of Shewanella oneidensis MR-1 in Presence of Heavy Metals. Retrieved from http://2015.igem.org/wiki/images/c/ca/MR-1_growth_in_heavy_metal.pdf

Singh, B. N., Rawat, A. K. S., Khan, W., Naqvi, A. H., & Singh, B. R. (2014). Biosynthesis of stable antioxidant ZnO nanoparticles by Pseudomonas aeruginosa Rhamnolipids. PLoS ONE, 9(9). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0106937

Singh, R., Chadetrik, R., Kumar, R., Bishnoi, K., Bhatia, D., Kumar, A., … Singh, N. (2010). Biosorption optimization of lead(II), cadmium(II) and copper(II) using response surface methodology and applicability in isotherms and thermodynamics modeling. Journal of Hazardous Materials, 174(1–3), 623–634. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.09.097

Sleutels, T., Hamelers, H. V, Rozendal, R. A., & Buisman, C. (2009). Ion transport resistance in Microbial Electrolysis Cells with anion and cation exchange membranes. International Journal of Hydrogen Energy, 34(9), 3612–3620. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2009.03.004

Song, C., Dou, Y., Yuwen, L., Sun, Y., Dong, C., & Li, F. (2018). A gold nanoflower-based traceable drug delivery system for intracellular SERS imaging-guided. Journal of Materials Chemistry B, 6, 3030–3039. https://doi.org/10.1039/C8TB00587G

Southam, G., & J. Beveridge, T. (1994). The in vitro formation of placer gold by bacteria. Geochimica et Cosmochimica Acta (Vol. 58). https://doi.org/10.1016/0016-7037(94)90355-7

Srinath, T., Verma, T., Ramteke, P. W., & Garg, S. K. (2002). Chromium (VI) biosorption and bioaccumulation by chromate resistant bacteria. Chemosphere, 48(4), 427–435. https://doi.org/10.1016/S0045-6535(02)00089-9

Suresh, A. K., Pelletier, D. A., Wang, W., Broich, M. L., Moon, J. W., Gu, B., … Doktycz, M. J. (2011). Biofabrication of discrete spherical gold nanoparticles using the metal-reducing bacterium Shewanella oneidensis. Acta Biomaterialia, 7(5), 2148–2152. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2011.01.023

Takeno, N. (2005). Atlas of Eh-pH diagrams Intercomparison of thermodynamic databases. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology Tokyo, (419), 285. Retrieved from http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Atlas+of+…

Tandukar, M., Huber, S., Onodera, T., & Pavlostathis, S. (2009). Biological Chromium ( VI ) Reduction in the Cathode of a Microbial Fuel Cell, 43(21), 8159–8165.

Taran, M., Rad, M., & Alavi, M. (2017). Antibacterial Activity of Copper Oxide ( CuO ) Nanoparticles Biosynthesized by Bacillus sp . FU4 : Optimization of Experiment Design. Tabriz University of Medical Sciences, 23(3), 198–206. https://doi.org/10.15171/PS.2017.30

Thompson, W. T., Kaye, M. H., Bale, C. W., & Pelton, A. D. (2011). Pourbaix Diagrams for Multielement Systems. Uhlig’s Corrosion Handbook: Third Edition, 103–109. https://doi.org/10.1002/9780470872864.ch8

Thrash, J. C., & Coates, J. D. (2008a). Critical Review : Direct and Indirect Electrical Stimulation of Microbial Metabolism. Critical Review, 42(11), 3921–3931. https://doi.org/10.1021/es702668w

Thrash, J. C., & Coates, J. D. (2008b). Direct and Indirect Electrical Stimulation of Microbial Metabolism. Critical Review, 42(11), 3921–3931. https://doi.org/10.1021/es702668w

Van Liedekerke, M., Prokop, G., Rabl-Berger, S., Kibblewhite, M., & Louwagie, G. (2014). Progress in management of contaminated sites in Europe. JRC Reference Reports. https://doi.org/10.2788/4658

Varcoe, J., Atanassov, P., Deker, D., Herring, A., Hickner, M. A., Kohl, P. A., … Zhuang, L. (2014). Anion-exchange membranes in electrochemical energy systems†. Energy & Environmental Science, 7, 3135–3191. https://doi.org/10.1039/C4EE01303D

Varia, J. (2012). Bioelectrochemical systems for the remediation of metal-ion effluents, (August).

Varia, J. (2018). Teeny gold nanofactories. Ghent.

Varia, J. C., Martinez, S. S., Velasquez-Orta, S., & Bull, S. (2014). Microbiological influence of metal ion electrodeposition: Studies using graphite electrodes, [AuCl4]- and Shewanella putrefaciens. Electrochimica Acta, 115, 344–351. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2013.10.166

Varia, J., Martínez, S. S., Orta, S. V., Bull, S., & Roy, S. (2013). Bioelectrochemical metal remediation and recovery of Au3+, Co2+ and Fe3+ metal ions. Electrochimica Acta, 95(July), 125–131. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2013.02.051

Varia, J., Zegeye, A., Roy, S., Yahaya, S., & Bull, S. (2014). Shewanella putrefaciens for the remediation of Au3+, Co2+ and Fe3+ metal ions from aqueous systems. Biochemical Engineering Journal, 85, 101–109. https://doi.org/10.1016/j.bej.2014.02.002

Varia, J., Zegeye, A., Velasquez-Orta, S., & Bull, S. (2016). Process analysis of AuCl4- sorption leading to gold nanoparticle synthesis by Shewanella putrefaciens. Chemical Engineering Journal, 288, 482–488. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.12.001

Varshney, R., Bhadauria, S., Gaur, M. S., & Pasricha, R. (2010). Characterization of copper nanoparticles synthesized by a novel microbiological.

Volesky, B. (1987). Biosorbentes para recuperación de metales. Trends in Biotechnology , 5 (4), 96-101. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0167-7799(87)90027-8

Wang, H., y Ren, ZJ (2014). Recuperación de metales bioelectroquímicos de aguas residuales: una revisión. Water Research , 66 , 219-232. https://doi.org/10.1016/j.watres.2014.08.013

Wang, S., Qian, K., Bi, X., y Huang, W. (2009). Influencia de la especiación de HAuCl4 acuoso en la síntesis, estructura y propiedad de los coloides de Au. Journal of Physical Chemistry C , 113 (16), 6505-6510. https://doi.org/10.1021/jp811296m

Windt, W., Aelterman, P., y Verstraete, W. (2005). Deposición bioreductiva de nanopartículas de paladio (0) en Shewanellaoneidensis con actividad catalítica hacia la decloración reductiva de bifenilos policlorados. Environmental Microbiology , 7 (3), 314-325. https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2004.00696.x

Wu, C., Cheng, Y.-Y., Li, B.-B., Li, W.-W., Li, D.-B., y Yu, H.-Q. (2013). Dependencia del aceptor de electrones de la secreción del transportador de electrones y la transferencia de electrones extracelular por S hewanellaoneidensisMR-1. Bioresource Technology , 136 (Suplemento C), 711-714. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.02.072

Wu, J.-W., y Ng, I.-S. (2017). Biofabricación de nanopartículas de oro por especies de Shewanella. Bioresources and Bioprocessing , 4 (1), 50. https://doi.org/10.1186/s40643-017-0181-5

Xafenias, N., Zhang, Y., y Banks, CJ (2013). Rendimiento mejorado de cátodos reductores de cromo hexavalente en presencia de S hewanellaoneidensisMR-1 y lactato. Environmental Science and Technology , 47 (9), 4512-4520. https://doi.org/10.1021/es304606u

Xue, H., Zhou, P., Huang, L., Quan, X., y Yuan, J. (2017). Reducción de Cr catódico (VI) por bacterias electroquímicamente activas detectadas porfluorescentsonda. Sensores y actuadores, B: Chemical , 243 , 303-310. https://doi.org/10.1016/j.snb.2016.11.154

Yin, CY, Aroua, MK, y Daud, WMAW (2007). Revisión de las modificaciones del carbón activado para mejorar la absorción de contaminantes a partir de soluciones acuosas. Tecnología de separación y purificación , 52 (3), 403-415. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.seppur.2006.06.009

Yin, Q., Brandon, NP, y Kelsall, GH (2000). Síntesis electroquímica de Cr (II) en electrodos de carbono en soluciones acuosas ácidas. Journal of Applied Electrochemistry , 30 (Países Bajos), 1109-1117.

Download scriptie (427.78 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Jeet Varia, Korneel Rabaey