Studenten, opgelet: ‘het meest efficiënte noteermedium’ is een fabel

Chloë
De Weerdt
  • Fee
    De Bock

PERSBERICHT

Voor onmiddellijke publicatie

 

Studenten, opgelet: ‘het meest efficiënte noteermedium’ is een fabel

ANTWERPEN, 21 juni 2018 – Dat er zoiets bestaat als ‘het meest efficiënte noteermedium’ is volgens twee studentes van de Universiteit Antwerpen een fabel. Noteren met een laptop of met pen en papier: het levert geen verschil in academische prestaties op. Wel blijkt uit hun experimentele studie dat de prestaties afhangen van het werkgeheugen.

De tijd dat laptops hun intrede doen op het Universiteitstoneel is passé: vandaag maken ze steevast deel uit van de bühne. Maar ook pen en papier blijken niet uit de mode te zijn. En dat is terecht, want het ene noteermedium blijkt niet beter of slechter te zijn dan het andere. Dat is wat Chloë De Weerdt en Fee De Bock aantoonden in hun experimenteel onderzoek aan de Universiteit Antwerpen. Hun onderzoek is een reactie op twee voorgaande onderzoeken die elkaar flagrant tegenspreken. Daar waar Pam Müller en Daniel Oppenheimer (2014) met hun onderzoek ode uitbrengen aan pen en papier, stellen Andrea Aerts en Lore Gijsbrechts (2017) dat zowel laptop als pen en papier het leerproces niet schaden. Met een experimenteel onderzoek bij 60 studenten van de Universiteit Antwerpen wilden De Weerdt en De Bock nagaan welke voorgaande bevindingen ze al dan niet kunnen bevestigen. Voor het experiment nodigden ze de deelnemers uit om twee korte filmpjes (TED Talks) te bekijken en daarover onmiddellijk een inhoudelijke vragenlijst op te lossen. Het resultaat? Het onderzoek van De Weerdt en De Bock verdedigt de resultaten van Aerts en Gijsbrechts.

“Maar voor ons was er meer. We vermoedden dat er nog een andere factor een invloed kon uitoefenen op het noteermedium enerzijds en de academische prestaties anderzijds, namelijk het werkgeheugen. Bepaalt de grootte van iemands werkgeheugen of studenten hoger of net lager scoren op een test? Een intrigerende vraag. Maar met ons onderzoek zijn we er helaas niet in geslaagd om hier een uitsluitend antwoord op te formuleren”, aldus De Weerdt. Het werkgeheugen van de deelnemers maten de onderzoekers volgens drie verschillende manieren. Omdat de resultaten van de drie verschillende testen sterk verschillen ten opzichte van elkaar, kunnen De Weerdt en De Bock geen algemene conclusies trekken. Toch vloeit uit de studie een opmerkelijk resultaat voort: studenten met een klein werkgeheugen presteren beter wanneer ze met een laptop notities nemen dan wanneer ze dat met pen en papier doen.Einde persbericht

Contactgegevens

 

Chloë De Weerdt                                             Fee De Bock

+324 70 07 23 30                                              +324 72 44 48 15

chloedeweerdt@hotmail.com                 feedebock@gmail.com

 

 

Universiteit Antwerpen

Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen               info@uantwerpen.be

+323 265 41 11                                                 www.uantwerpen.be

 

Bibliografie

Aerts, A., & Gijsbrechts, L. (2017). Is notities nemen met pen & papier efficiënter dan met een laptop? (Master Thesis). Universiteit Antwerpen, België.

Alloway, T. P. (2006). How does working memory work in the classroom?. Educational Research and reviews, 1(4), 134.

Alloway, T. P., & Alloway, R. G. (2010). Investigating the predictive roles of working memory and IQ in academic attainment. Journal of experimental child psychology, 106(1), 20-29.

Alloway, T. P., Gathercole, S. E., Willis, C., & Adams, A. M. (2004). A structural analysis of working memory and related cognitive skills in young children. Journal of experimental child psychology, 87(2), 85-106.

Anderson, J. R., & Lebiere, C. (1998). The atomic components of thought. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes1. In Psychology of learning and motivation (Vol. 2, pp. 89-195). Academic Press.

Baaijen, V., & Nicolai, T. (2018). Leg die laptop eens weg. Tekst[blad], 24(1), 12-15

Baddeley, A. D. (1983). Working memory. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B, 302(1110), 311-324.

Baddeley, A. (1996). Exploring the central executive. Quarterly Journal of Experimental Psychology: Human Experimental Psychology, 49A(1), 5-28.

Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory?. Trends in cognitive sciences, 4(11), 417-423.

Baddeley, A. (2003). Working memory: looking back and looking forward. Nature reviews neuroscience, 4(10), 829-839.

Barbier, M. L., Roussey, J. Y, Annie Piolat, & Olive, T. (2006). Note-taking in second language: Language procedures and self evaluation of the difficulties. Current Psychology Letters: Behaviour, Brain & Cognition [Online], 20 (3)Geraadpleegd op 20 mei 2018 op:  http://cpl.revues.org/1283

Bekerian, D. A., & Baddeley, A. D. (1980). Saturation advertising and the repetition effect. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 19(1), 17-25.

Bohay, M., Blakely, D. P., Tamplin, A. K., & Radvansky, G. A. (2011). Note taking, review, memory, and comprehension. The American journal of psychology, 124(1), 63-73.

Boyle, J. R., & Weishaar, M. (2001). The effects of strategic note taking on the recall and comprehension of lecture information for high school students with learning disabilities. Learning Disabilities: Research & Practice, 16(3), 133–141.

Bui, D. C., Myerson, J., & Hale, S. (2013). Note-taking with computers: Exploring alternative strategies for improved recall. Journal of Educational Psychology, 105(2), 299.

Brown, C. M. L. (1988, October). Comparison of typing and handwriting in “two-finger typists”. In Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting (Vol. 32, No. 5, pp. 381-385). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications.

Conrad, R., & Hull, A. J. (1964). Information, acoustic confusion and memory span. British journal of psychology, 55(4), 429-432.

Conway, A. R., Kane, M. J., Bunting, M. F., Hambrick, D. Z., Wilhelm, O., & Engle, R. W. (2005). Working memory span tasks: A methodological review and user’s guide. Psychonomic bulletin & review, 12(5), 769-786.

Cowan, N. (1995). Attention and memory: An integrated framework. Oxford University Press.

Craik, F. I., & Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. Journal of verbal learning and verbal behavior, 11(6), 671-684.

Craik, F. I., & Watkins, M. J. (1973). The role of rehearsal in short-term memory. Journal of verbal learning and verbal behavior, 12(6), 599-607.

Dams, E. (2012). De invloed van werkgeheugentraining op informatieverwerking van emotioneel materiaal en ruminatie (Master Thesis). Universiteit Gent, België

Daneman, M., & Carpenter, P. A. (1980). Individual differences in working memory and reading. Journal of verbal learning and verbal behavior, 19(4), 450-466.

Engle, R. W. (2002). Working memory capacity as executive attention. Current directions in psychological science, 11(1), 19-23.

Engle, R. W., Tuholski, S. W., Laughlin, J. E., & Conway, A. R. (1999). Working memory, short-term memory, and general fluid intelligence: a latent-variable approach. Journal of experimental psychology: General, 128(3), 309.

Foos, P. W., Mora, J. J., & Tkacz, S. (1994). Student study techniques and the generation effect. Journal of Educational Psychology, 86(4), 567–576.

Foulin, J. N. (1995). Pauses et débits: les indicateurs temporels de la production écrite. L'année psychologique95(3), 483-504.

Hartley, J. (1976). Lecture handouts and student note‐taking. Programmed Learning and Educational Technology13(2), 58-64.

Hudjetz, A., & Oberauer, K. (2007). The effects of processing time and processing rate on forgetting in working memory: Testing four models of the complex span paradigm. Memory & Cognition, 35(7), 1675-1684.

Kane, M. J., & Engle, R. W. (2002). The role of prefrontal cortex in working-memory capacity, executive attention, and general fluid intelligence: An individual-differences perspective. Psychonomic bulletin & review, 9(4), 637-671.

Kiewra, K. A. (1989). A review of note-taking: The encoding-storage paradigm and beyond. Educational Psychology Review, 1(2), 147-172. doi: 10.1007/BF01326640

Kiewra, K. A. (1985). Investigating notetaking and review: A depth of processing alternative. Educational Psychologist20(1), 23-32.

Kiewra, K. A. (1985). Learning from a lecture: An investigation of notetaking, review and attendance at a lecture. Human Learning: Journal of Practical Research & Applications.

Leijten, M., & Van Waes, L. (2013). Keystroke logging in writing research: Using Inputlog to analyze and visualize writing processes. Written Communication, 30(3), 358-392.

Morris, N., & Jones, D. M. (1990). Memory updating in working memory: The role of the central executive. British journal of psychology, 81(2), 111-121.

Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking. Psychological science, 25(6), 1159-1168.

Open Science Collaboration. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. Science, 349(6251), aac4716.

Paas, F., Renkl, A., & Sweller, J. (2003). Cognitive load theory and instructional design: Recent developments. Educational psychologist, 38(1), 1-4.

Piolat, A., Barbier, M.-L., & Roussey, J.-Y. (2008). Fluency and Cognitive Effort During First- and Second-Language Notetaking and Writing by Undergraduate Students. European Psychologist, 13(2), 114-125. doi: 10.1027/1016-9040.13.2.114

Piolat, A., Olive, T., & Kellogg, R. T. (2005). Cognitive effort during note taking. Applied Cognitive Psychology, 19(3), 291-312.

Seamon, J. G., & Kenrick, D. T. (1994). Psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Shallice, T., & Warrington, E. K. (1970). Independent functioning of verbal memory stores: A neuropsychological study. The Quarterly journal of experimental psychology22(2), 261-273.

Swyzen, L. (2016). Hoe mannelijke en vrouwelijke studenten notities maken in college (Master Thesis). Universiteit Antwerpen, België.

Unsworth, N., Heitz, R. P., Schrock, J. C., & Engle, R. W. (2005). An automated version of the operation span task. Behavior research methods, 37(3), 498-505.

Download scriptie (1.84 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Luuk Van Waes