Iedereen mee met de vernieuwing ?

Max
Thuy

 

Sinds de oprichting van het Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (NSKO) in 1957, kent de onderwijskoepel verschillende vernieuwingen. Als ook de Modeopleiding.

De laatste keer geschiedde dit in september 2016, als vervolg op de vernieuwing voor 2e graad BSO Moderealisatie en –presentatie van 2014.

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) ontwierp een actueel leerplan met een nieuwe visie. Deze is voornamelijk gericht op vijf overkoepelende pijlers:

 

-Projectmatig en conceptueel werken

-Recycling en upcycling

-Vakoverschrijdend werken

-Trend en lifestyle   

-De centrale plaats van de leerling.

 

Echter omvat deze visie meer dan 5 pijlers.

Zo is er gekozen om verschillende vakken te groeperen naar enkel 2 verplichte. Namelijk; Mode en, Commerciële Presentatie en Lifestyle (CPL). Voor de andere 2 delen kiest de school uit de verdieping confectie of retouche.

 

In het leerplan is de methodiek van lesgeven grondig onder de loep genomen. Hieruit valt op te maken dat het nieuwe leerplan vraagt om een hedendaagse aanpak. Opdat de leerlingen breder opgeleid worden om in de modesector aan de slag te kunnen.

Op verzoek van de modesector dient de opleiding beter aan te sluiten bij de praktijk. Immers zijn de voorwaarden als ook de vereisten de laatste decennia sterk gewijzigd.

 

KOV verwacht dat de scholen in heel Vlaanderen de optie (3e graad BSO Moderealisatie en –verkoop) aanbieden, en lesgeven vanuit deze visie.

Vandaar de vraag:

Kan het koppelen van specifieke leerinhouden, aan de meest actuele voorbeelden uit de modewereld, de leermotivatie- en niveauverschillen bij BSO-leerlingen uit 3e graad mode nivelleren?

 

Daar het ontbreekt aan universeel cursusmateriaal, dient een leerkracht zelf het leerplan te interpreteren en de visie naar eigen interpretatie te verwerken. Uit onderzoek is gebleken dat dit moeilijker is dan het lijkt. Zo vroeg de meerderheid om ondersteuning, bij het opstellen van eigen cursusmateriaal en actuele voorbeelden, om toe te kunnen passen tijdens de les.

 

Met behulp van een enquête werden de leerkrachten op het verschil tussen recycling en upcycling getoetst. Hieruit bleek dat 64% van de getoetste leerkrachten het verschil niet aan kon duiden, de andere 36% kon dit wel. Uit alle enquêtes, (100%) scheen 44% dit zelfs nooit toe te hebben gepast binnen de mode-lessen. Zij gaven dan ook aan dat dit enkel en alleen te wijten viel aan het gebrek van tijd. Slechts 20% heeft dit duidelijk in een recycling of upcycling project verwerkt. De andere 36% ziet recycling en upcycling als een vorm van retouche. Terwijl retouche hier los van staat.

 

Er wordt door KOV wel verwacht dat recycling en upcycling wordt toegepast binnen de verschillende opleidingsvakken in het kader van duurzaamheid.

Daarom heb ik in de enquête een upcycling-project verwerkt omtrent het Instagram-waardig restylen van een oud hemd. Van de leerkrachten was 92% ervan overtuigd dat duurzaamheid een meerwaarde binnen de mode-lessen is.

 

Binnen de trend en lifestyle is mode-actualiteit een belangrijk aspect.

Dit wordt volgens de enquête door 88% beaamt. Verbazingwekkend genoeg past slechts een enkele minderheid dit wekelijks of maandelijks binnen de mode-opleiding toe.

 

Vanuit het leerplan dienen de lessen te worden gekoppeld aan een trend en lifestyle-concept. Van de leerkrachten is 62% overtuigd dat dit een effectieve meerwaarde biedt bij het motiveren van de leerlingen.

 

Zowel projectmatig alsmede conceptueel werken, zijn begrippen die binnen het leerplan vaak in combinatie worden gehanteerd. Toch is echter 58% van onze leerkrachten niet bekend met “projectmatig werken”. Het werken met projecten heeft een onvoorspelbaar karakter en staat of valt met de zelfstandigheid van de leerling. Veel leerkrachten schrikt dit af, ze willen namelijk graag de controle behouden tijdens projecten.

 

Vanuit het leerplan bestaat de verwachting, dat er gestart wordt met een eenvoudige en gestructureerde opdracht welke zich ontwikkelt tot een complexe opdracht die de leerling zelfstandig uitvoert.

Buitenschoolse projecten binnen het principe van projectmatig werken zijn tevens een belangrijk begrip. Hierover zijn de vakleerkrachten het unaniem eens dat dit een meerwaarde biedt binnen de opleiding, maar het toepassen blijkt minder evident. Dit omdat het zeer veel voorbereiding en organisatie vraagt. Ook wordt het kostenplaatje door veel leerkrachten als argument aangehaald om het niet binnen de opleiding te integreren.

 

Binnen het nieuwe leerplan staat ook de leerling centraal. Bij de ondervraagde leerkrachten bleek dat slechts 8% de lessen steeds opbouwt vanuit de leefwereld van de leerling. De overige 92% deed dit nauwelijks, verondersteld werd dat de leefwereld van de jongeren te begrensd is.

 

Dit staat haaks op wat leerkrachten in opleiding bij Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen aangeleerd krijgen. Om de leerbevordering te stimuleren en de leerlingen gemakkelijker verbanden te laten leggen is het cruciaal om vanuit de leefwereld van de leerlingen te vertrekken. 

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen reikt het leerplan aan als leidraad voor leerkrachten, maar dit is niet genoeg. De leerkrachten moeten vandaag nog zelf voor cursusmateriaal zorgen. Er wordt vanuit het onderwijs gesmeekt naar geschikt cursusmateriaal.

 

Zeker wanneer er een vernieuwing plaatsvindt binnen een opleiding. Het is vaak een hele zoektocht naar de juiste wijze om de vernieuwing volledig tot zijn recht te laten komen binnen de opleiding. De leerkrachten hebben reeds verschillende bijscholingen gevolgd, maar zijn er nog niet helemaal mee vertrouwd.

 

Door het creëren van een ondersteunende handleiding voor leerkrachten hopen we een stukje meer duidelijkheid te bieden om zelf cursusmateriaal op te stellen die aan de visie van de vernieuwing voldoet.

Schooljaar 2018 – 2019 is het de 3e schooljaar na de vernieuwing van de opleiding.

KOV verwacht binnen 5 jaar te kunnen zeggen of de vernieuwing zijn doel heeft bereikt.

 

Bibliografie

 

Den Broeck, P. R. O. F. V. (2017, 9 april). Vernieuwen: ja, maar in continuïteit! Onderwijskrant Vlaanderen. Geraadpleegd van https://www.bloggen.be/onderwijskrant/archief.php?ID=2981331

Katholiek Onderwijs.Vlaanderen. (september 2016). LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MODEREALISATIE en -VERKOOP derde graad bso (D/2016/13.758/010). Geraadpleegd van http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Moderealisatie%20en%20-verkoop…

Klasse. (2003, 31 maart). Exit snit en naad. Klasse voor leraren, 2003(136), 36-37. Geraadpleegd van https://issuu.com/klasse.be/docs/kvl_136

Tanghe, R., & Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. (2003-2004). Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept - visie. Geraadpleegd van http://ond.vvkso-ict.com/vvksomain/download//ProjectmatigeAanpakVolgens…

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. (september 2001). LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MODEREALISATIE EN -VERKOOP Derde graad BSO (D/2001/0279/044). Geraadpleegd van http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Moderealisatie%20en%20-verkoop…

Vlaamse Onderwijsraad. (17 juni 2003). Advies over de vernieuwing van de specialisatiejaren van het studiegebied Mode (RSO/LVP/ADV/014). Geraadpleegd van https://assets.vlor.be/www.vlor.be/import/rso-adv014.pdf

Vlaamse Onderwijsraad. (26 april 2005). Advies over de naamswijziging van het vak kleding in het studiegebied Mode (RSO/GCO/ADV/009). Geraadpleegd van https://assets.vlor.be/www.vlor.be/import/rso-adv009-0405.pdf

Vlaanderen in onderwijs en vorming. (23 april 2015). Studieaanbod binnen het studiegebied Mode: Screening van de studierichtingen in het studiegebied Mode in het voltijds secundair onderwijs (D/2016/13.758/010). Geraadpleegd van http://eindtermen.vlaanderen.be/secundair-onderwijs/screeningen/mode_de…

 

    1. Websites

 

Mode onderwijs.be. (z.d.). Wie zijn wij. Geraadpleegd op 21 oktober 2017, van http://www.modeonderwijs.be/Databases/mode.nsf/openhome/0?OpenDocument

 

   1. Scholen

 

    1. Websites

 

Annuntiata-instituut. (z.d.). Moderealisatie en -verkoop. Geraadpleegd op 15 april 2018, van http://annuntiata.be/mode/bso-3gr-moderealisatie-verkoop/

Atheneum MXM. (z.d.). [Mode in Atheneum MXM] [Twitter]. Geraadpleegd op 21 oktober 2017, van https://twitter.com/AtheneumMXM

Atheneum MXM. (2017, 15 september). Wil je de nieuwe Jani worden? Dat kan nu via de officiële cursus 'Zo Man Zo Vrouw'. Geraadpleegd op 21 oktober 2017, van http://newsmonkey.be/article/82095

Atlas College Genk. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van https://www.atlascollege.be/

BOELEE, M., & ArtEZ. (z.d.). Fashion Design Visie. Geraadpleegd op 15 december 2017, van https://www.artez.nl/opleidingen/fashion-design/visie

Campus sint-ursula - lier. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van https://www.campussintursula.be/

Heilig Graf - Turnhout. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van www.heilig-graf.be/

Heilige familie ieper. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van http://www.hfieper.be/site/toppage.php?topid=1&topopennivid=1&topopenid…

Het Heilig Pius X-instituut Antwerpen. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van https://www.piustien.net/

Ims Borgerhout. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van https://www.ims-borgerhout.be/

Kosh campus bovenrij. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van https://www.kosh.be/

Margareta-Maria-Instituut - Kortemarkt. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van https://www.mmikortemark.be/

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart - Waregem. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van https://www.hemelvaart.be/

Onze-Lieve-Vrouwe instituut Poperinge. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van http://olvi.be/

Prizma campus izegem. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van http://ccol.prizma.be/

Sint-Godelieve-instituut - Kapelle-op-den-Bos. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van www.sint-godelieve-instituut.be/

Sint-Jozef Kontich. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van https://www.sji.be/

Stella matutina - wuustwezel. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van https://stella-matutina.be/

Technisch Instituut Sint-Vincentius - Torhout. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van https://www.sint-rembert.be

Ursulinen Mechelen. (z.d.). MODE in Ursulinen Mechelen. Geraadpleegd op 15 april 2018, van http://www.ursulinenmechelen.be/mode

Viso Gent. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van https://www.viso.be/

Viso Roeselare. (z.d.). DERDE GRAAD BSO MODEREALISATIE EN -VERKOOP. Geraadpleegd op 28 april 2018, van http://www.viso-roeselare.be/derde-graad-bso-moderealisatie-en-verkoop/

 

   1. Recycling

 

    1. Druk

 

De Kringwinkel. (2016). DE KRINGWINKELSECTOR IN 2016 (Jaarcijfers 2016). Geraadpleegd van https://www.dekringwinkel.be/documenten/Over%20De%20Kringwinkel/2016_kw…

Van Hout, C. (2016). Laten we dezelfde taal proberen te spreken (thesis 2016). Geraadpleegd van http://arno.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=560743

Van Klaren, F. (2014). Reduce Reuse Recycle (scriptie 2014). Geraadpleegd van http://arno.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=560745

 

    1. Website

 

Enthoven, E. (z.d.). Modedragers. Geraadpleegd op 16 februari 2018, van https://www.behance.net/

Recycling Netwerk Benelux. (z.d.). Grondstoffenschaarste. Geraadpleegd op 17 februari 2018, van http://www.recyclingnetwerk.org/

Saxcell. (z.d.). Saxcell. Geraadpleegd op 18 februari 2018, van http://www.saxcell.nl/

Somerville, M. (z.d.). 4 Brands Doing Clothes Recycling Right. Geraadpleegd op 18 februari 2018, van https://www.earth911.com/

Texperium. (z.d.). WE FASHION - EUROPEAN CLOTHING ACTION PLAN. Geraadpleegd op 20 februari 2018, van http://www.texperium.eu/

Vereniging Afvalbedrijven. (z.d.). Tweede leven van oude kleren. Geraadpleegd op 12 februari 2018, van https://www.verenigingafvalbedrijven.nl

Vogue, & Smend, M. (z.d.). Leftovers, Zerowaste & Recycling: Das sind die Slowfashion-Trends. Geraadpleegd op 30 januari 2018, van https://www.vogue.de/

 

   1. Upcycling

 

    1. Druk

 

Bos, P. (z.d.). Upcycling als er markt voor is. Geraadpleegd op 1 maart 2018, van http://www.twentevisie.nl/Files/Billeder/PDF%20Archief/2011/Maart/tv031…

Design Vlaanderen. (z.d.). Out to Sea? The Plastic Garbage Project. Kwintessens, 2014(2), 4-3.

Fedustria. (2018). Conjunctuur in de Belgische textielindustrie in 2017. Geraadpleegd van https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fedustria-media/Persberichten/Conjun…

Global Change Award. (2018). Circular x Fashion Tech (Trend Report 2018). Geraadpleegd van https://issuu.com/globalchangeaward/docs/circular_x_fashiontech_trend_r…

Schrauwen, J., & Schramme, A. (2013). DE MODE-INDUSTRIE IN VLAANDEREN GESEGMENTEERD (Rapport 2013). Geraadpleegd van https://www.flandersdc.be/uploads/media/588611aa6a2e1/2016-03-ams-demod…

 

    1. Website

 

Atelier Noterman. (z.d.). Denim. Geraadpleegd op 24 maart 2018, van https://www.ateliernoterman.com/collections/atelier-noterman-sustainabl…

Eco Life Style. (2014, 22 aprila). H&M RECYCLEERT JOUW AFDANKERTJES: ‘DON’T LET FASHION GO TO WASTE’. Geraadpleegd op 22 maart 2018, van https://www.ecolifestyle.be/hm-recycleert-jouw-afdankertjes-dont-let-fa…

Eco Life Style. (2014, 17 aprilb). MUD JEANS LANCEERT “LEASE A BAG”. Geraadpleegd op 22 maart 2018, van https://www.ecolifestyle.be/mud-jeans-lanceert-lease-a-bag/

Eco Life Style. (2014, 20 maartc). FEUERWEAR: VAN BRANDWEERSLANG TOT FASHION ITEM. Geraadpleegd op 22 maart 2018, van https://www.ecolifestyle.be/feuerwear-van-brandweerslang-tot-fashion-it…

Eco Life Style. (2016, 8 junia). ADIDAS PRINT SNEAKER UIT OCEAANPLASTIC. Geraadpleegd op 22 maart 2018, van https://www.ecolifestyle.be/adidas-print-sneaker-uit-oceaanplastic/

Eco Life Style. (2016, 31 maartb). ATELIER NOTERMAN GEEFT DE JEANS EEN DETOX KUUR. Geraadpleegd op 22 maart 2018, van https://www.ecolifestyle.be/atelier-noterman-geeft-de-jeans-een-detox-k…

Eco Life Style. (2016, 25 junic). VAN OUD OVERHEMD TOT BOXERSHORT. Geraadpleegd op 22 maart 2018, van https://www.ecolifestyle.be/van-oud-overhemd-tot-boxershort/

Eco Life Style. (2017, 27 februaria). LITTLE BOOMERANG MAAKT STIJLVOLLE KINDERKLEDIJ UIT OUDE OVERHEMDEN. Geraadpleegd op 22 maart 2018, van https://www.ecolifestyle.be/little-boomerang-maakt-stijlvolle-kinderkle…

Eco Life Style. (2017, 22 aprilb). EEN EINDELOZE GARDEROBE DANKZIJ LES REBELLES D’ANVERS. Geraadpleegd op 22 maart 2018, van https://www.ecolifestyle.be/een-eindeloze-garderobe-dankzij-les-rebelle…

Hanemaaijer, A. (z.d.). Van take-make-waste naar circulaire economie. Geraadpleegd op 20 maart 2018, van https://www.werkenvoornederland.nl/vakgebieden/beleidsmedewerkers/van-t…

Spaepen, V., & Vlaanderen Circulair. (2017, 9 oktober). Een tweede leven voor producten: hergebruik en herbestemming als circulaire successtrategie. Geraadpleegd op 10 april 2018, van https://www.flandersdc.be/nl/magazine/circulaire-economie-hergebruik-he…

Van Roy, M., & Vlaanderen Circulair. (2017, 30 oktober). Aandachtig, Bewust Consumeren: het ABC van de duurzame mode. Geraadpleegd op 14 april 2018, van https://www.flandersdc.be/nl/magazine/het-abc-van-de-duurzame-mode

   1. Projectmatig werken

 

    1. Druk

 

Tanghe, R., & Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. (2003-2004). Projectmatige aanpak volgens een concentrisch vormingsconcept - visie. Geraadpleegd van http://ond.vvkso-ict.com/vvksomain/download//ProjectmatigeAanpakVolgens…

Concept uitgeefgroep. (2017). De kracht van projectmatig werken. In E. Schouten (Red.), Projectmatig werken in de praktijk (2e ed., pp. 1-36). Geraadpleegd van https://www.conceptuitgeefgroep.nl/documents/ot/projectmatig-werken-in-…

Indesteege, L. (2010). Projectmatig werken. Geraadpleegd van https://associatie.kuleuven.be/schoolofeducation/bijlagen/Projectmatigw…

Wisman, E. (2013). Een droom met een deadline. Amsterdam, Nederland: Succesboeken.Nl.

 

    1. Website

 

Zwagerman, M., & Straight-Line Business School. (2018, 30 maart). INTERVIEW - Leadership Experience [YouTube]. Geraadpleegd op 4 april 2018, van Marianne Zwagerman

 

   1. Trend

 

     1. Druk

 

Mortier, C., & Istock. (z.d.). Waar komen modetrends vandaan? Geraadpleegd op 15 mei 2018, van https://www.scriptiebank.be/sites/default/files/thesis/2016-09/Achtergr…

Q4. (2015). influencer marketing. Geraadpleegd van www.q4inc.com

York, A. (2014). Revitalize Your Celebrity Social Media Management Strategy. Geraadpleegd van https://sproutsocial.com/insights/celebrity-social-media-management/

 

 

    1. Website

 

Trend-Watching. (z.d.). Global Trend. Geraadpleegd op 18 mei 2018, van http://www.trendwatching.com

Première vision Paris. (z.d.). Première vision Paris 2017. Geraadpleegd op 15 mei 2018, van https://www.premierevision.com/en

Poel, N. (2018, 3 maart). 10 Belgian Instagrammers to Follow. Geraadpleegd op 30 mei 2018, van https://theculturetrip.com/europe/belgium/articles/10-belgian-instagram…

De Groodt, L. (2017, 27 januari). In één klap 14.000 volgers. Mijn ervaringen als 'influencer' op Instagram. Geraadpleegd op 30 mei 2018, van https://www.bloovi.be/nieuws/detail/in-een-klap-14-000-volgers-mijn-erv…

Tirraz, C. (2017, 4 juli). Belgian Influencers to follow. Geraadpleegd op 30 mei 2018, van http://madein.co/magazine/blogs/belgian-influencers-to-follow/

   1. Lifestyle

 

     1. Website

 

Dale, V. A. N. (z.d.). Betekenis Lifestyle. Geraadpleegd van https://www.vandale.nl/

Gillette. (z.d.). The best a man can get [Persbericht]. Geraadpleegd op 30 april 2018, van https://gillette.com.mx/es-mx

Lifestyle (marketing). (z.d.). Geraadpleegd op 20 april 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Lifestyle_(marketing)

Nomad marketing. (2017, 22 oktober). LIFESTYLE BRANDING. Geraadpleegd op 22 april 2018, van https://www.nomadmarketing.nl/lifestyle-branding/

Pixlee. (z.d.). Lifestyle Marketing 101 [Persbericht]. Geraadpleegd op 20 april 2018, van https://www.pixlee.com/blog/lifestyle-marketing-101/

Roks, S. (2012, 17 oktober). Hé, wtf betekent het woord lifestyle eigenlijk? Geraadpleegd op 24 april 2018, van https://www.vice.com/be/article/ppjvjz/he-wtf-betekent-het-woord-lifest…

Walnut marketing, & Hayford, F. (2017, 15 juli). LIFESTYLE MARKETING [Persbericht]. Geraadpleegd op 21 april 2018, van http://www.walnut.marketing/

 

 

   1. Mode

 

    1. Druk

 

Wilson, E. (2003). Adorned in Dreams: Fashion and Modernity (2e ed.). Londen, Engeland: Rutgers University Press.

Boucher, F., & Deslandres, Y. (1987). 20,000 Years of Fashion: The History of Costume and Personal Adornment (4e ed.). California, VS: H.N. Abrams.

Clancy, S.J. (2008). Dress me up! The Use of Fashion in Identity Formation. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller

Steele, V. (2010). The berg companion to Fashion. USA, New York: Berg

Kawamura, Y. (2004). Fashion - Ology (2e ed.). New York, Amerika: Bloomsburn Academic.

Francq, H. (2016). Kleur verkoopt. Tielt, België: Lannoo.

    1. Website

 

Smelik, A. (2006). Mode en de Media (Herz. ed.).

Vollaard, F. (2018, juni). Een voetstuk voor de mode. Geraadpleegd op 15 februari 2018, van http://arno.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=219866

Wytynck, I. (2012). Mode als uitdrukking van ambivalenties en paradoxen in het individu en de maatschappij. Geraadpleegd op 20 februari 2018, van https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/060/491/RUG01-002060491_2013_000…

Documentaire

MoMu Fashion Museum Antwerp(Crowd Funding), Dauphin-Verhees, F.(2018). STUDY COLLECTION | Capturing Fashion in the 20th Century with Frieda Dauphin-Verhees’ Study Collection[Film].Belgium, MoMu Fashion Museum Antwerp

   1. Handleiding

 

     1. Website

 

//Stack. (2016). 10 independent fashion magazines. Geraadpleegd op 22 juni 2018, van https://www.stackmagazines.com/style-fashion/10-independent-fashion-mag…

Enthoven, E. (2017). Modedragers. Geraadpleegd op 20 juni 2018, van http://cargocollective.com/elisabethenthoven/Modedragers

MFMG. (z.d.). Your Beauty Matters. Geraadpleegd op 20 juni 2018, van https://makeupformelaningirls.com/

Momu. (z.d.). Momu blog. Geraadpleegd op 22 juni 2018, van https://www.momu.be/en/library?locale=en

Orientpalms. (z.d.). Couture. Geraadpleegd op 20 juni 2018, van http://www.orientpalms.com/

Textiel Plus. (z.d.). TXP. Geraadpleegd op 22 juni 2018, van https://www.textielplus.nl/

Vogue. (z.d.). Fashion. Geraadpleegd op 20 juni 2018, van https://www.vogue.com

 

Download scriptie (107.51 MB)
Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Stef Smout
Thema('s)