De Vlaamse Boskaart: te kort door de bocht?

Sofie
Bogaert
  • Heleni
    Vanthillo

De commotie rond de Boskaart zit nog vers in het geheugen van de Vlaamse burger. Doordat de in 2017 gepubliceerde Boskaart op alle mogelijke vlakken faalde, werd de kaart zeer snel weer ingetrokken, met alle gevolgen van dien. Wat ging er mis?

Een opfrissing: de kaart met meest kwetsbare en waardevolle bossen in Vlaanderen (MKWB kaart), in de volksmond Boskaart genoemd, werd in het leven geroepen om alle zonevreemde bossen die als kwetsbaar en waardevol beschouwd worden te beschermen. Met zonevreemd wordt bedoeld: alle bossen die in het gewestplan niet de bestemming ‘bos’ of  ‘natuur’ hebben. In mei 2017 werd door het kabinet van minister Joke Schauvliege een eerste voorlopige versie van de kaart gepubliceerd en aan een openbaar onderzoek onderworpen. Tijdens dit openbaar onderzoek konden grondeigenaars de kaart raadplegen om te kijken of ze in het bezit zijn van een bos dat na definitieve vastlegging van de kaart beschermd zal worden en zodus een andere bestemming krijgt.

Een bestemmingswijziging heeft verregaande gevolgen zoals waardeverlies van de grond en het niet meer kunnen verkrijgen van bouwvergunningen voor grond die voorheen bouwgrond was. Er kwam dan ook zeer veel kritiek op de kaart. Veel mensen zagen immers hun spaarpotje in de vorm van grond in rook opgaan.

Redacteurs van het tijdschrift ‘Humo’ trokken met de Boswijzer, de kaart waarop de Boskaart gebaseerd is, op het terrein en schreven hun bevindingen neer in het artikel ‘De spookbossen van Vlaanderen: het leugenpaleis van Joke Schauvliege’. In dit artikel worden concrete voorbeelden aangehaald van fouten in de Boswijzer. Zo staan onder andere een aantal serres in de Mijlstraat in Duffel gekarteerd als bos, alsook de bomenrijen op de Italiëlei in Antwerpen, een attractie in Bobbejaanland en de villa van de Pfaffs. Dit artikel geeft duidelijk aan dat er technische fouten zitten in de Boswijzer die aan de basis van de MKWB kaart ligt. (Hertoghs, 2016)

In onze thesis werd de methodologie achter de opmaak van de Vlaamse Boskaart bestudeerd. We onderzochten welke fouten aanwezig zijn op de ingetrokken MKWB kaart en welke correcties uitgevoerd kunnen worden om dergelijke fouten te beperken. Het kaartbeeld van de ingetrokken MKWB kaart werd eveneens geoptimaliseerd zodat de kaart gemakkelijker te interpreteren is en beter overkomt bij de burger.

Stel je voor dat jij eigenaar bent van industrie-of bouwgrond die door de Boskaart als kwetsbaar en waardevol werd bestempeld, zou dit dan nog het geval zijn in de door ons geoptimaliseerde Boskaart?

De Vlaamse Boskaart (ANB,Nieuwe 'boskaart',2017)

De Vlaamse Boskaart (ANB, Nieuwe 'boskaart' , 2017)

De eerste indruk van de kaart (zie bovenstaande figuur) was meteen een zeer slechte, want fuchsia is niet meteen een kleur die wij met bos associëren. De op zijn minst ‘vreemde’ kleurkeuze terzijde, valt na inzoomen op de kaart op dat naast een aantal grote aaneengesloten oppervlakken vooral veel kleine snippers en vreemde vormen ingekleurd staan als waardevol bos.Afbeelding verwijderd.Enkele bossnippers op de Vlaamse Boskaart - bronnen: MKWB_selectie.shp (ANB, 2017), Adp.shp (Agiv, 2018)

Zoals altijd staat of valt een goede, juiste kaart met de correctheid van de basisgegevens en hier al ging de Boskaart de mist in. De Vlaamse Boswijzer ligt aan de basis van de Boskaart en bevat zeer veel fouten. De Boswijzer is een kaart, gemaakt op basis van luchtfoto’s, die alle Vlaamse bossen in kaart brengt. Voor de opmaak van deze kaart wordt alles wat groen ziet op de luchtfoto’s, een oppervlakte van meer dan een halve hectare heeft en hoger is dan 3m als bos beschouwd. Logisch dat we dus serres terugvinden op de kaart. Op de luchtfoto’s wordt de groene kleur van de plantjes in de serre herkend. Als de serre bovendien meer dan 3m hoog is en in een groen geheel ligt van samen meer dan een halve hectare, wordt ze gezien als bos. De selectie van bossen op de Boswijzer gebeurt dus automatisch, zonder menselijke interpretatie. De definitie die hier gebruikt wordt om de bossen in kaart te brengen is heel simplistisch en zonder verdere verfijning of correctie achteraf. Verder heeft het gebruik van luchtfoto’s ook zijn beperkingen. Denk maar aan straten waar de kruinen van bomen overhangen. In bovenaanzicht op een luchtfoto ziet ook het overhangende deel van de kruin ‘groen’. Op deze manier werden hele straten ingekleurd als bos op de Boswijzer. Dit zijn maar enkele voorbeelden van wat mis liep.

Uit deze kaart met alle Vlaamse “bossen”, werden op basis van een aantal criteria de meest kwetsbare en waardevolle bossen geselecteerd. Uit ons onderzoek blijkt dat de door de Vlaamse regering gebruikte criteria de best mogelijke zijn om op automatische wijze een selectie te maken en daarom werden zij overgenomen in onze thesis. De correcties die we hebben toegepast op de Boskaart, hadden vooral de maken met de technische uitvoering. Zo kunnen bijvoorbeeld gebouwen, straten en grote rivieren gewoonweg geen bos zijn. In de thesis werden eenvoudige oplossingen aangereikt om deze fouten op automatische wijze te elimineren. Voor de correcties werd eveneens een geautomatiseerd script uitgeschreven dat er voor zorgt dat het corrigeren van de kaart niet meer dan 10 minuten per gemeente in beslag neemt.

Dat boskap al jaren wereldwijd een groot probleem is, is geen geheim. Minister Schauvliege pakte dan ook al vroeg uit met de grote hoeveelheid aan bos die ze nu extra zou gaan beschermen. Dit klonk natuurlijk als muziek in de oren bij al wie van groen houdt en daarna naar de stembussen moest trekken. Doorheen het onderzoek wordt echter duidelijk dat de hoeveelheid waardevol en kwetsbaar zonevreemd bos door de vele fouten in de Boskaart ruim overschat werd. Een van de vragen die overblijft na deze masterproef is: Hoe komt het dat studenten zeer veel fouten uit de kaart kunnen filteren en ‘de politiek’ niet..? Zijn sommige van de fouten bewust achtergebleven in de kaart of is men gewoon te slordig geweest bij opmaak van de kaart omdat het snel moest gaan?

Bibliografie

Agiv. (2012, augustus 1). Digitale boswijzer Vlaanderen 2012. Opgehaald van metadata.agiv.be: https://metadata.agiv.be/zoekdienst/apps/tabsearch/?uuid=6ab8947a-2366-… Agiv. (2016, november 18). Administratief perceel (Adp). Opgehaald van Agiv.be: https://www.agiv.be/producten/grb/objectcatalogus/entiteiten/adp-admini… Agiv. (2016, november 18). Wegbaan (Wbn). Opgehaald van Agiv.be: https://www.agiv.be/producten/grb/objectcatalogus/entiteiten/wbn-wegbaan Agiv. (2018, mei 6). GRBgis. Opgehaald van download.agiv.be: https://download.agiv.be/Producten/Detail?id=1&title=GR ANB. (2015, september 2). Regelgeving bij ontbossing. Opgehaald van natuurenbos.be: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/insertedfiles/new_regelg… ) ANB. (2017, juni 12). MKWB En nu? ANB. (2017). Nieuwe 'boskaart' . Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2981303 ANB. (2017, mei 24). Vlaamse regering schetst krijtlijnen voor nieuwe boskaart: geen kleine percelen en "correcte vergoedingsregel". Opgehaald van demorgen.be: https://www.demorgen.be/binnenland/vlaamse-regering-schetst-krijtlijnen… ANB. (z.j.). Berekening boscompensatie. Opgeroepen op februari 10, 2018, van www.natuurenbos.be: https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensa… ANB. (z.j.). Boscompenseren: vraag & antwoord. Opgehaald van www.boscompenseren.be: https://boscompenseren.be/meest-gestelde-vragen ANB. (z.j.). Bosoppervlakte volgens de nieuwe Boswijzer. Opgehaald van inbo.be: https://www.inbo.be/nl/natuurindicator/bosoppervlakte-volgens-de-nieuwe… ANB. (z.j.). Definitie bos. Opgeroepen op februari 10, 2018, van www.natuurenbos.be: https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/definitiebos ANB. (z.j.). Wat is de Boswijzer? Opgehaald van natuurenbos.be: https://www.natuurenbos.be/beleidwetgeving/natuurbeheer/wat-de-boswijzer Belga. (2017, maart 31). Akkoord over de bescherming van 12.262 ha zonevreemde bossen. Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.49967 Belga. (2017, mei 24). Vlaamse regering schetst krijtlijnen voor nieuwe boskaart: geen kleine percelen en "correcte vergoedingsregeling". Opgehaald van demorgen.be: https://www.demorgen.be/binnenland/vlaamse-regering-schetst-krijtlijnen… BELSPO. (2016, februari 11). PLEIADES. Opgehaald van eoedu.belspo.be: http://eoedu.belspo.be/nl/satellites/pleiades.htm BELSPO. (2017, mei 30). IKONOS. Opgehaald van eoedu.belspo.be: http://eoedu.belspo.be/nl/satellites/ikonos.htm Bijenbeheer. (2016, april 26). Doornstruweel. Opgehaald van bijenbeheer.nl: http://www.bijenbeheer.nl/bos/DoornStruweel/Index.htm Bos+. (z.j.). Hoe functioneert een bos? Opgehaald van www.bosplus.be: https://www.bosplus.be/nl/hoe-functioneert-een-bos Bos+. (z.j.). Wat is bos. Opgehaald van bosplus.be: https://www.bosplus.be/nl/wat-is-een-bos

Bosgroep. (z.j.). Bosgroepen: werking. Opgehaald van bosgroepen.be: http://bosgroepen.be/bosbeheer/ Bourgeois, G., & Schauvliege, J. (2017). Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot vaststelling van nadere regels voor de technische invulling van de cirteria en de mulitcriteria-analyse en tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek. Brussel. Bruyn, D. (2018). Verslag van de hoorzitting en gedachtewisseling over de Boswijzer. Vlaams Parlement: Commisisie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Centre national d'études spatiales. (2016, augustus 19). Pléiades: Organization. Opgehaald van pleiades.cnes.fr: https://pleiades.cnes.fr/en/PLEIADES/GP_organisation.htm concertphotographers. (2017, mei 19). Bourgois trekt fel gecontesteerde boskaart weer in. Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.49967 Dare, P. (2005). Shadow Analysis in High-Resolution Satellite Imagery of Urban Areas. Photgrammetric engineering and remote sensing. De Keersmaeker, L., Onkelinx, T., De Vos, B., Rogiers, N., Vandekerkhove, K., Thomaes, A., . . . Verheyen, K. (2014, november 25). The analysis of spatio-temporal forest-changes (17752000) in Flanders (northern Belgium) indicates habitat-specific levels of fragmentation and area-loss. Landscape Ecology, p. 12. De Knijf, G., De Saeger, S., Vriens, L., Oosterlynck, P., & Paelincx, D. (2010). De Biologische Waarderingskaart: Wetenschappelijke ondersteuning van het geiedsgericht beleid. Brussel. De morgen . (2017, mei 22). Vrees voor massale aanvraag tot kappen. Opgehaald van demorgen.be: https://www.demorgen.be/plus/vrees-voor-massale-aanvraag-tot-kappen-b-1… De Saeger, D. D. (2014). Biologische waarderingskaart, versie 2.2. ResearchGate: Inbo. De Schepper, C., & Verschelde, T. (2018, april 13). MKWB kaart. (S. Bogaert, & H. Vanthillo, Interviewers) De Schrijver, A., Van Uytvanck, J., Thomaes, A., Schelfout, S., & Mertens, J. (2011). Ecologische bosontwikkeling op voormalige landbouwgronden in de praktijk: keuzes voor beheerders. Bosrevue, 8. De Vlaeminck, R. (2007, augustus). Provincie Antwerpen-Landschapsbeheerplan Antitankgracht. Opgehaald van www.plannen.onroerenderfgoed.be: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/6/bestanden/1189 Decocq, G., Andrieu, E., Brunet, J., Chabrerie, O., De Frenne, P., De Smedt, P., . . . Lenoir. (2016, januari). Ecosystem Services from Small Forest Patches in Agricultural Landscapes. Current Forestry Reports. DeMorgen. (2017, mei 23). Goede leerling in slechte klas. Opgehaald van demorgen.be: https://www.demorgen.be/plus/-goede-leerling-in-slechte-klas-b-14954970… e orgen. (2017, september 19). Meer geld voor wie grond verliest. Opgehaald van demorgen.be: https://www.demorgen.be/plus/meer-geld-voor-wie-grond-verliest-b-150577… Departement Landbouw en Visserij. (2014). Toelichting verzamelaanvraag 2014. Opgehaald van vlaanderen.be: http://www2.vlaanderen.be/landbouw/downloads/deel_1_toelichting_definit… Departement Omgeving. (z.j.). planningsprocessen. Opgehaald van rsv.ruimtevlaanderen.be: https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-StructuurplanVlaanderen/…

Devlaeminck, R., & Meskens, B. (2012). Inspelen op de problematiek van de zonevreemde bossen: oplossingsspoor van de planologische aanpak. Gent. Dieter Bauwens, T. P. (2017, mei 17). Ziet Vlaanderen door de bomen het bos nog?. Opgehaald van demorgen.be: https://www.demorgen.be/binnenland/ziet-vlaanderen-door-de-bomen-het-bo… Ecopedia. (z.j.). Bossen. Opgehaald van ecopedia.be: https://www.ecopedia.be/pagina/bossen Eubelius. (2017, juni 15). Inwerkingtreding omgevingsvergunning opnieuw uitgesteld. Opgehaald van www.eubelius.com: https://www.eubelius.com/nl/nieuws/inwerkingtredingomgevingsvergunning-… FAO. (2004). Global forest resources assessment update 2005. Rome: FAO. Opgehaald van greenfacts.org: http://www.fao.org/docrep/007/ae156e/ae156e00.htm Geopunt. (2016). Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen, 2015, Vlaanderen. Opgehaald van Geopunt.be: http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/bdf0a012-459d-42b5-ba43e2… Geopunt. (2017). Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen, 2017.02. Opgehaald van Geopunt.be: http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/f5304d6d-0dd4-43fd-a726-4… Google Inc. (sd). Google Maps. Opgehaald van https://www.google.be/maps/ Goossens, R. (2018, maart 2). MKWB kaart. (S. Bogaert, & H. Vanthillo, Interviewers) Goossens, R. (2018, maart 2). Professor universiteit Gent. (H. V. Sofie Bogaert, Interviewer) Hermy, M., Honnay, O., & Coppin, P. (1999). Effects of area, age and diversity of forest patches in Belgium on plant species richness, and implications for conservation and reforestation. Biological Conservation, 14. Hermy, M., Honnay, O., Firbank, L., Grashof-Bokdam, C., & Lawesson, J. (1999). An ecological comparison between ancient and other forest plant species of Europe, and the implications for forest conservation. Biological conservation, 14. Hertoghs, J. (2016, juni 27). De spookbossen van Vlaanderen: het leugenpaleis van Joke Schauvliege. Humo. Heylen, K. (2017, mei 22). Bourgois: "Ik ben er niet om de mensen gelukkige te maken". Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.49967 Holslag, J. (2017, mei 19). Hoe Vlaanderen de mensen opzet tegen de natuur. Opgehaald van demorgen.be: https://www.demorgen.be/opinie/hoe-vlaanderen-de-mensen-opzet-tegen-den… Informatie Vlaanderen. (2015). Bebossing op de topografische kaarten 1/20.000, Opname 1910 - 1940. Opgehaald van agiv.be: https://download.agiv.be/Producten/Detail?id=932 Informatie Vlaanderen. (2016, juni 2). Omgevingsvergunning. Opgeroepen op december 5, 2017, van Vlaanderen.be: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-enverbouwen… Instituut Natuur- en Bosonderzoek. (z.j.). Biologische waarderingskaart. Opgehaald van inbo.be: https://www.inbo.be/nl/de-biologische-waarderingskaart-bwk Instituut Natuur- en Bosonderzoek. (z.j.). Karteringseenheden. Opgehaald van inbo.be: https://www.inbo.be/nl/karteringseenheden Instituut natuur-en bosonderzoek. (z.j.). Belang. Opgehaald van inbo.be: https://www.inbo.be/nl/belang Jansens, S. (2018, maart 14). MKWB kaart. (S. Bogaert, & H. vanthillo, Interviewers)

Jansens, S. (2018, maart 14). Zaakvoerder Landmax. (H. V. Sofie Bogaert, Interviewer) Kervyn, J. B. (2014). Les forêts anciennes en Wallonie 2ème partie: Cartographie. Orbi: Uliege. Koninklijke Bibliotheek van België. (2016). Kaart van Ferraris. Opgehaald van kbr.be: https://www.kbr.be/nl/kaart-van-ferraris Landelijk Vlaanderen vzw. (2016). Gewestplan. Opgehaald van landelijk.vlaanderen.be: www.landelijk.vlaanderen/domeinen/ruimtelijke-ordening/planologie/gewes… Landmax. (2018). Over ons. Opgehaald van http://www.landmax.be/: http://www.landmax.be/ Leyman, A., & Vandekerkhove, K. (2004). Beleidsondersteunend onderzoek rond 'zonevreemde' bossen, bosuitbreiding en A-locaties. Inventaris van potentieel ecologisch wardevolle bossen in Vlaanderen - een GIS-analyse. Geraardsbergen. LinkedIn. (z.j.). Hans Scheirlinck. Opgehaald van linkedin.com: https://www.linkedin.com/in/hansscheirlinck-2a60a7a8/ Mandacini, E., Conte, P., & Girelli, V. A. (sd). Integration of Aerial Thermal Imagery, LiDAR Data and Ground Surveys for Surface TemperatureMapping in Urban Environments. mvdb. (2017, mei 23). Moratorium op kappen tot er een nieuwe boskaart is. Opgehaald van demorgen.be: https://www.demorgen.be/binnenland/-moratorium-op-kappen-tot-er-eennieu… Natuur en bos. (2013). Gezocht: groene ideeën voor leefbare steden. Magazine over natuurbeleid in Vlaanderen, 36. Natuur en bos. (z.j.). Definitie bos. Opgehaald van Vlaanderen.be: https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/definitiebos Natuur en Bos. (z.j.). Openbaar onderzoek. Opgehaald van Vlaanderen.be: https://www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek Natuurbeheer. (2004). In d. B. Hermry M.. Davidsfonds. Natuurpunt. (z.j.). Zonevreemde bossen. Opgehaald van natuurpunt.be: https://www.natuurpunt.be/pagina/beleidsdossier-zonevreemde-bossen NGI. (2013). Digitale orthofoto's. Opgehaald van www.ngi.be: http://www.ngi.be/NL/NL1-5-3.shtm Poucke, S. V. (2017, mei 19). Groen: "Dit is amateurisme van de bovenste plank". Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.49967 Poucke, S. V. (2017, mei 19). Open VLD tevreden over intrekken boskaart: "gezond verstand zegeviert". Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.49967) Saerens. (2017). SPA hekelt bosbeleid Schauvliege: "ze laat bouwpromotoren en grondspeculanten beslissen". Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.49967 Saerens, Z. (2017). 12 000 ha kwetsbaar bos blijft onbeschermd. Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.49967 Saerens, Z. (2017, mei 17). SPA hekelt bosbeleid Schauvliege: "ze laat bouwpromotoren en grondspeculanten beslissen". Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.49967 Saerens, Z., & Roels, L. (2017, mei 22). Boskaart. Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.49967 Sai, S. V., & Mikhailov, E. V. (2016). Texture-based forest segmentation in satellite images. Journal of Physics, 5.

Schauvliege, J. (2017, maart 24). NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERINGBetreft:Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot. Schauvliege, J. (2017). Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot vaststelling van nadere regels voor de technische invulling van de criteria en de multicriteria-analyse en tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie voor het openbaar onderzoek. Schauvliege, J. (2017, maart 24). VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING-Betreft:Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare en waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot vaststelling van nadere regels voor de technische invulling van de criteria en de multicriteria-analyse en tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie voor het openbaar onderzoek Schauvliege, J., & Muyters, P. (2014, januari 31). Conceptnota "Plan van aanpak ruimtelijk bedreigde bossen". Scheirlinck, H. (2018, maart 26). MKWB kaart. (S. Bogaert, & H. Vanthillo, Interviewers) Segers, F. (2017, mei 22). Vlaamse regering trekt de boskaart formeel terug. Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.49967 Seranno, L. D. (2009, mei 8). 28000 hectare landbouwgebied wordt herbevestigd. Opgehaald van vlaanderen.be: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/persberichten/28000-hecta… SVR. (2017, mei 19). Boskaart Schauvliege ingetrokken: weer hoop voor aanleg Zuiderring ? Opgehaald van hln.be: https://www.hln.be/regio/tielt/boskaart-schauvliege-ingetrokken-weerhoo… Thomaes, A., De Keersmaeker, L., De Schrijver, A., Vandekerkhove, K., Verschelde, P., & Verheyen, K. (2010, oktober 2). Can tree species choice influence recruitment of ancient forest species in post-agricultural forest? p. 12. Truyts, J. (2017, mei 19). Nieuwe 'boskaart' veroorzaakt grote ontrust bij eigenaars van bouwgronden. Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.49967 Truyts, J. (2017, mei 19). Rel tussen CD&V en NVA: Schauvliege niet op de hoogte van intrekken boskaart. Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.49967 Truyts, J. (2017, mei 19). Wilfried Vandaele (NVA) haalt uit naar Schauvliege: "Slechte kaart afgeleverd". Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.4996 Universiteit Gent. (2018). Medewerkers geografie. Opgehaald van ugent.be: http://www.geografie.ugent.be/medewerkers/801000599437 Vaams Parlement. (2008, juni 18). Antwoord op vraag nr. 764 van 18 juni 2008 van Jan Peumans. Van Camp, Van Valck, & Van Der List. (2017). Vegetatiekaart 2015: Digitale bos-, natuur- en groenkartering voor Vlaanderen op basis van digitale luchtopnames voor Vlaanderen op basis van digitale luchtopnames. Brussel. Van Dale uitgevers. (2018). Dreef. Opgehaald van vandale.be: http://www.vandale.be/ Vlaams Parlement. (2000, juni 14). Vraag om uitleg van de heer Jos Bex tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de afbakening van de gewenste Natuurlijke Structuur. 2.

Vlaamse Overheid. (2011). Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Brussel: Vlaamse Overheid. Opgehaald van https://rsv.ruimtevlaanderen.be/Portals/121/documents/publicaties/RSV20… Vlaamse Overheid. (2016, juni 2). Omgevingsvergunning. Opgehaald van www.vlaanderen.be: https://www.eubelius.com/nl/nieuws/inwerkingtreding-omgevingsvergunning… Vlaamse Overheid. (2018, mei 12). Stedelijk groen Vlaanderen, opname 2002-2003. Opgehaald van geopunt.be: http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/14772d1c-6819-11dc-831408… Vlaamse Overheid. (z.j.). DHM-ondersteuning. Opgehaald van overheid.vlaanderen.be: https://overheid.vlaanderen.be/DHM-Ondersteuning Vlaamse Overheid. (z.j.). Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II. Opgehaald van overheid.vlaanderen.be: https://overheid.vlaanderen.be/DHM-Digitaal-HoogtemodelVlaanderen-II Vlaamse Overheid. (z.j.). Groenkaart en Boswijzer Vlaanderen. Opgehaald van overheid.vlaandern.be: https://overheid.vlaanderen.be/BVK-Groenkaart-en-Boswijzer Vlaamse Overheid. (z.j.). Laseraltimetrie (LiDAR). Opgehaald van overheid.vlaanderen.be: https://overheid.vlaanderen.be/BVK-laseraltimetrie-LiDAR Vlaamse Overheid. (z.j.). Luchtopnamen: Gebruik. Opgehaald van overheid.vlaanderen.be: https://overheid.vlaanderen.be/ortho-luchtopnamen-gebruik Vlaanderen. (2002). Bebossing op de kaarten van Vandermaelen. Opgehaald van geopunt.be: http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/9d6b0021-41fb-4788-8b50-3… Vlaanderen. (2002). Bosleeftijd, Opname 1771-2001. Opgehaald van geopunt.be: http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/12147542-5c1f-46c3-9afd-6… Vlaanderen. (2016). Biologische waarderingskaart en Natura 2000. Opgehaald van geopunt.be: https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/178775e1-c743-498d-a01e-… Vlaanderen. (2017, maart 7). MKWB: Verwerking reacties consultatie. Opgehaald van vlaamsparlement.be: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1255577 Vlaanderen. (z.j.). Beslist beleid. Opgehaald van natuurenbos.be: https://www.natuurenbos.be/beleidwetgeving/openbaar-onderzoek/kaart-van… Vlaanderen. (z.j.). Ferrariskaart. Opgehaald van Geopunt.be: http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/2d7382ea-d25c-4fe5-9196-b… Vlaanderen. (z.j.). Gewestplan. Opgehaald van ruimtelijkeorderening.be: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Bestemmin… an Vlaanderen. (z.j.). Kwaliteitsverbetering van aanwezige bos-en andere habitattypes. Opgehaald van natura2000.vlaanderen.be: https://www.natura2000.vlaanderen.be/prioritaireinspanning/kwaliteitsve… Vlaanderen. (z.j.). Overzicht van de evolutie van de ruimteboekhouding. Opgehaald van statistiekvlaanderen.be: http://www.statistiekvlaanderen.be/overzicht-van-de-evolutie-van-deruim… Vlaanderen, B. (2012, mei 24). ontbossing. Opgehaald van boscompensatie.vlaanderen.be: www.boscompensatie.vlaanderen/files/definitiebos_ontbossing_20130108.doc Waterinckx, M. (2018, maart 22). MKWB kaart. (S. Bogaert, & H. Vanthillo, Interviewers) Willems, F. (2017, mei 19). Bourgois trekt fel gecontesteerde boskaart weer in. Opgehaald van deredactie.be: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/2.49967

Wouters, J., Quataert, P., & Onkelinx, T. B. (2008). Ontwerp en handleiding voor de tweede bosinvenatrisatie van het Vlaamse Gewest. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Download scriptie (13.49 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
prof. dr. ing. Greet Deruyter