Parents' and healthcare providers' perspectives on primary care for children: a comparative study

Sigrid Verhelst Eline Tommelein
Persbericht

Wanneer ouders een stem krijgen

“If there is one lesson to be learnt, I suggest it is that people must always come before numbers. It is the individual experiences that lie behind statistics and benchmarks and action plans that really matter, and that is what must never be forgotten when policies are being made and implemented.”

                                                                                                                                                                                                                           (Robert Francis, 2010)

“Mama, ik voel mij niet zo goed.” “Papa, ik kan niet naar school gaan vandaag, ik denk dat ik koorts heb.” Dit zal voor de overgrote meerderheid van de ouders bekend in de oren klinken. Een bezoekje aan de huisarts of apotheker is dan vaak niet ver weg. Toch werd nog maar zelden onderzocht wat ouders verwachten van een consultatie bij de huisarts of apotheker. Onderzoek wordt meestal gevoerd vanuit het standpunt van de zorgverlener. Maar wat is het resultaat wanneer de verwachtingen van ouders vergeleken worden met de visie van zorgverleners? Wat als ouders een stem krijgen?

Dokter, heeft u even tijd voor mij?

We kennen het allemaal, het stereotype van de drukbezette arts die vijf minuutjes van zijn o zo kostbare tijd vrijmaakt voor een ongeruste ouder. Die vijf minuten praat hij vol in een onverstaanbaar vakjargon, waarna de ouder met meer vragen naar huis gaat dan dat hij de consultatie binnenging. Maar in welke mate strookt dit beeld met de werkelijkheid? Wat verwachten ouders van zorgverleners en is het echt zo slecht gesteld met het taalgebruik van onze zorgverlener? Anderzijds kan men zich afvragen of zorgverleners wel voldoende inspelen op de noden en wensen van ouders. Daarom onderzochten we nader wat de visie van beide groepen is en in welke mate deze visies overeenstemmen.

Wat verwachten ouders van huisartsen en apothekers?

Uit de online enquête, ingevuld door 224 ouders, kwam naar voor dat - in tegenstelling tot wat we intuïtief zouden verwachten - ouders de huisarts of apotheker niet raadplegen omdat ze graag de snelle oplossing (lees: geneesmiddel) willen. Neen, ouders willen voornamelijk gerustgesteld worden en hun vragen beantwoord zien, ze zijn op zoek naar een luisterend oor. Maar liefst 92% van de ouders verwacht dat de apotheker extra vragen stelt om de situatie beter te kunnen inschatten en 89% wil dat de apotheker eenvoudige en duidelijke taal hanteert. Van de huisarts verwachten ouders dat een diagnose wordt gesteld en ook het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek wordt als zeer geruststellend beschouwd.

" "

De prioriteiten van zorgverleners

Simultaan werden 156 zorgverleners (50 huisartsen en 106 apothekers) bevraagd. Een grote overeenkomst tussen wat zorgverleners belangrijk achten en wat ouders verwachten kwam naar voren. Zo gaven huisartsen en apothekers aan dat ze het voorschrijven/afleveren van medicatie als minst belangrijk beschouwen. Het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek of het stellen van bijkomende vragen beschouwden de geënquêteerden als prioritair. Wanneer werd nagegaan welke informatie in praktijk aan ouders wordt gegeven merken we op dat informatie over bijwerkingen of het geven van niet-medicamenteus advies (voedingsadvies, levensstijlaanpassingen…) zeer weinig aan bod kwam.

" "

Nederlands of Chinees?

“Oh zeg Lien, ben net bij de huisarts geweest voor ons Kaatje en wat was me dat daar. Ik heb er amper iets van verstaan. De uitleg van die dokters, dat is precies Chinees voor mij.” Nochtans lijkt het erop dat de ouders in dit onderzoek een aardig woordje Chinees spreken. Zo gaven de ouders het taalgebruik van de huisarts en apotheker een gemiddelde score van 9/10. Zorgverleners gaven zichzelf gemiddeld één puntje minder, namelijk een 8/10.

Was het nu ibuprofen of ipobrufen?

“Goedemorgen meneer, doe mij maar een doosje ipobrufen… Ja ja, dat mogen die van 400 mg zijn… Neen, het is niet voor mij, het is voor ons Kaatje.” Een herkenbare conversatie voor iedere apotheker. Daarom vroegen we ons af hoe het gesteld is met de kennis van ouders over een aantal geneesmiddelen die frequent gebruikt worden bij kinderen i.e. paracetamol, ibuprofen en antibiotica. Voor paracetamol en ibuprofen werd goed ingeschat wanneer deze geneesmiddelen aangeraden zijn. Voor antibiotica was dit ook behoorlijk, al werden nog steeds een paar cruciale fouten gemaakt zoals het gebruik van antibiotica bij virale infecties. Verder werden een aantal uitdagende stellingen over deze geneesmiddelen voorgelegd aan de ouders. Deze bleken een groter struikelblok te vormen, maar dit dienen we de ouders te vergeven.

Help, mijn kind is ziek

"Ik heb ons Kaatje haar temperatuur gemeten, 37,8°C, die is goed ziek aan het worden… Ik vertrouw dat toch niet. Ik ga een afspraak maken bij de dokter.” Zijn ouders sneller ongerust wanneer hun kind symptomen vertoont dan wanneer de symptomen zich bij henzelf manifesteren? Om dit na te gaan werden drie casussen voorgelegd aan de ouders waarbij telkens de vraag was: wie zou u raadplegen of waar zou u informatie zoeken. Hieruit bleek dat ouders veel sneller geneigd waren een huisarts/pediater te raadplegen voor hun ziek kind dan voor zichzelf. De rol van dokter Google, de apotheker en vrienden/familie blijkt hier eerder beperkt te zijn.

Zorgverleners zetten hun beste beentje voor

"Ik moet zeggen, die huisartsen en apothekers doen hun werk best goed. Ze maken tijd voor mij vrij en doen moeite om alles eenvoudig uit te leggen. Ik ben blij dat ik er terecht kan met mijn vragen en ben nu toch gerustgesteld dat er niets erg aan de hand is met Kaatje.” Al bij al zouden we uit dit onderzoek kunnen opmaken dat het best goed gesteld is met onze gezondheidszorg en dat ouders tevreden zijn over de zorgverlening die aan hun kinderen wordt geboden. Al maakt de kleine hoeveelheid beschikbare studies vanuit het patiënten-standpunt duidelijk dat hier toch nog wat werk aan is. Want zoals Francis reeds stelde: de verwachtingen van personen dienen steeds voor cijfers te komen.

Bibliografie

1. Funk RS, Brown JT, Abdel-Rahman SM. Pediatric pharmacokinetics: human development and drug disposition.
Pediatr Clin North Am 2012;59(5):1001-16. doi: 10.1016/j.pcl.2012.07.003 [published Online First: 2012/10/06]
2. Starkey ES, Sammons HM. Practical pharmacokinetics: what do you really need to know? Arch Dis Child Educ Pract Ed 2015;100(1):37-43. doi: 10.1136/archdischild-2013-304555 [published Online First: 2014/08/15]
3. Kominek K, Pawlowska-Kamieniak A, Mroczkowska-Juchkiewicz A, et al. Intentional and accidental paracetamol
poisoning in childhood - a retrospective analysis. Postepy Hig Med Dosw (Online) 2015;69:452-6. [published Online First: 2015/04/22]
4. European Medicines Agency (EMA). ICH Topic E 11 Clinical Investigation of Medicinal Products in the Paediatric Population. NOTE FOR GUIDANCE ON CLINICAL INVESTIGATION OF MEDICINAL PRODUCTS IN THE PAEDIATRIC POPULATION: EMEA, 2001.
5. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Info spot: geneesmiddelengebruik bij kinderen, 2012.
6. Rashed AN, Wong IC, Wilton L, et al. Drug Utilisation Patterns in Children Admitted to a Paediatric General Medical Ward in Five Countries. Drugs Real World Outcomes 2015;2(4):397-410. doi: 10.1007/s40801-015-0049-y [published Online First: 2015/12/23]
7. World Health Organization Collaborating Centres (WHOCC). ATC/DDD Index 2018 2018 [Available from:
https://www.whocc.no/atc_ddd_index/ accessed March 8, 2018.]
8. Sturkenboom MC, Verhamme KM, Nicolosi A, et al. Drug use in children: cohort study in three European countries. Bmj 2008;337:a2245. doi: 10.1136/bmj.a2245 [published Online First: 2008/11/26]
9. Kimland E, Nydert P, Odlind V, et al. Paediatric drug use with focus on off-label prescriptions at Swedish hospitals - a nationwide study. Acta Paediatr 2012;101(7):772-8. doi: 10.1111/j.1651-2227.2012.02656.x [published Online First:
2012/03/13]
10. Zisowsky J, Krause A, Dingemanse J. Drug Development for Pediatric Populations: Regulatory Aspects. Pharmaceutics 2010;2(4):364-88. doi: 10.3390/pharmaceutics2040364 [published Online First: 2010/11/29]
11. European Medicines Agency (EMA). Pediatric investigation plan n.d. [Available from: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/ge… b01ac0580925b1b accessed February 20, 2018].
12. European Medicines Agency (EMA). Pediatric-use market authorisation n.d. [Available from: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp? curl=pages/regulation/general/general_content_000413.jsp accessed February 20, 2018.]
13. Joseph PD, Craig JC, Caldwell PH. Clinical trials in children. Br J Clin Pharmacol 2015;79(3):357-69. doi:
10.1111/bcp.12305 [published Online First: 2013/12/12]
14. Leibson T, Koren G. Informed consent in pediatric research. Paediatr Drugs 2015;17(1):5-11. doi: 10.1007/s40272-014-0108-y [published Online First: 2014/11/26]
15. Crooks J. Aging and drug disposition--pharmacodynamics. J Chronic Dis 1983;36(1):85-90. [published Online First: 1983/01/01]
16. Doogue MP, Polasek TM. The ABCD of clinical pharmacokinetics. Ther Adv Drug Saf 2013;4(1):5-7. doi:
10.1177/2042098612469335 [published Online First: 2013/02/01]
17. Farmacotherapeutisch kompas. Farmacologie kinderen n.d. [Available from: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/farmacologie/kinderen accessed February 18, 2018.]
18. Kearns GL, Abdel-Rahman SM, Alander SW, et al. Developmental pharmacology--drug disposition, action, and
therapy in infants and children. N Engl J Med 2003;349(12):1157-67. doi: 10.1056/NEJMra035092 [published Online First: 2003/09/19]
19. Takahashi H, Ishikawa S, Nomoto S, et al. Developmental changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics of
warfarin enantiomers in Japanese children. Clin Pharmacol Ther 2000;68(5):541-55. doi: 10.1067/mcp.2000.110977 [published Online First: 2000/12/05]
20. Marshall JD, Kearns GL. Developmental pharmacodynamics of cyclosporine. Clin Pharmacol Ther 1999;66(1):66-75. doi: 10.1016/s0009-9236(99)70055-x [published Online First: 1999/08/03]
21. de Wildt SN, Kearns GL, Sie SD, et al. Pharmacodynamics of intravenous and oral midazolam in preterm infants. Clin Drug Investig 2003;23(1):27-38. doi: 10.2165/00044011-200323010-00004 [published Online First: 2003/01/01]
22. Marshall J, Rodarte A, Blumer J, et al. Pediatric pharmacodynamics of midazolam oral syrup. Pediatric Pharmacology Research Unit Network. J Clin Pharmacol 2000;40(6):578-89. [published Online First: 2000/06/27]
23. Batchelor HK, Marriott JF. Paediatric pharmacokinetics: key considerations. Br J Clin Pharmacol 2015;79(3):395-404.
[published Online First: 2015/04/10]
24. Kearns GL. Impact of developmental pharmacology on pediatric study design: overcoming the challenges. J Allergy
Clin Immunol 2000;106(3 Suppl):S128-38. [published Online First: 2000/09/13]
25. Benedetti MS, Whomsley R, Poggesi I, et al. Drug metabolism and pharmacokinetics. Drug Metab Rev 2009;41(3):344-90. doi: 10.1080/10837450902891295 [published Online First: 2009/07/16]
26. Fernandez E, Perez R, Hernandez A, et al. Factors and Mechanisms for Pharmacokinetic Differences between
Pediatric Population and Adults. Pharmaceutics 2011;3(1):53-72. doi: 10.3390/pharmaceutics3010053 [published Online First: 2011/01/01]
27. Huang NN, High RH. Comparison of serum levels following the administration of oral and parenteral preparations of penicillin to infants and children of various age groups. J Pediatr 1953;42(6):657-8. [published Online First: 1953/06/01]
28. Bartelink IH, Rademaker CM, Schobben AF, et al. Guidelines on paediatric dosing on the basis of developmental physiology and pharmacokinetic considerations. Clin Pharmacokinet 2006;45(11):1077-97. doi: 10.2165/00003088-200645110-00003 [published Online First: 2006/10/20]
29. Anderson BJ, van Lingen RA, Hansen TG, et al. Acetaminophen developmental pharmacokinetics in premature
neonates and infants: a pooled population analysis. Anesthesiology 2002;96(6):1336-45. [published Online First:
2002/08/10]
30. Leeder JS, Kearns GL. Pharmacogenetics in pediatrics. Implications for practice. Pediatr Clin North Am 1997;44(1):55-77. [published Online First: 1997/02/01]
31. Attwood TK, Pettifer SR, Thorne D. Bioinformatics Challenges at the Interface of Biology and Computer Science: Mind the gap. 1 ed: Wiley Blackwell 2016:340.
32. Batchelor HK, Marriott JF. Formulations for children: problems and solutions. Br J Clin Pharmacol 2015;79(3):405-18. [published Online First: 2015/04/10]
33. Kinderformularium. Toedieningsvormen n.d. [Available from:
https://www.kinderformularium.nl/toedieningsvormen accessed February 19, 2018.]
34. Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). Hoe verschilt een kind van een volwassene n.d. [Available from: http://nkfk.nl/geneesmiddelen-en-kinderen/verschil-kindvolwassen/ accessed February 27, 2018.]
35. Gillette C, Rockich-Winston N, Kuhn JA, et al. Inhaler Technique in Children With Asthma: A Systematic Review. Acad
Pediatr 2016;16(7):605-15. doi: 10.1016/j.acap.2016.04.006 [published Online First: 2016/05/01]
36. Ali AA, Charoo NA, Abdallah DB. Pediatric drug development: formulation considerations. Drug Dev Ind Pharm 2014;40(10):1283-99. doi: 10.3109/03639045.2013.850713 [published Online First: 2014/02/04]
37. European Medicines Agency (EMA). Annex to the European Commission guideline on ‘Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use’ (SANTE-2017 11668), 2017.
38. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Gasping syndrome n.d. [Available from:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/medgen/853789 accessed February 27, 2018.]
39. Botting RM. Mechanism of action of acetaminophen: is there a cyclooxygenase 3? Clin Infect Dis 2000;31 Suppl 5:S202-10. doi: 10.1086/317520 [published Online First: 2000/12/13]
40. Graham GG, Davies MJ, Day RO, et al. The modern pharmacology of paracetamol: therapeutic actions, mechanism of action, metabolism, toxicity and recent pharmacological findings. Inflammopharmacology 2013;21(3):201-32. doi:
10.1007/s10787-013-0172-x [published Online First: 2013/05/31]
41. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). NHG-standaard Kinderen met koorts n.d. [Available from: https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-kinderen-met-koo… accessed March 7, 2018.]
42. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). NHG-standaard pijn n.d. [Available from: https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-pijn accessed March 10, 2018.]
43. Jozwiak-Bebenista M, Nowak JZ. Paracetamol: mechanism of action, applications and safety concern. Acta Pol Pharm 2014;71(1):11-23. [published Online First: 2014/05/02]
44. Kinderformularium. Paracetamol n.d. [Available from:
https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/21/paracetamol accessed February 20, 2018.]
45. Litalien C, Jacqz-Aigrain E. Risks and benefits of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in children: a comparison with paracetamol. Paediatr Drugs 2001;3(11):817-58. [published Online First: 2001/12/12]
46. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Ibuprofen bij kinderen n.d. [Available from:https://www.apotheek.nl/medicijnen/ibuprofen-bij-kinderen/kindertekst#w… accessed February 20, 2018.]
47. Perrott DA, Piira T, Goodenough B, et al. Efficacy and safety of acetaminophen vs ibuprofen for treating children's pain or fever: a meta-analysis. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158(6):521-6. doi: 10.1001/archpedi.158.6.521 [published Online First: 2004/06/09]
48. Lesko SM, Mitchell AA. An assessment of the safety of pediatric ibuprofen. A practitioner-based randomized clinical
trial. Jama 1995;273(12):929-33. [published Online First: 1995/03/22]
49. Ashraf E, Ford L, Geetha R, et al. Safety profile of ibuprofen suspension in young children. Inflammopharmacology 1999;7(3):219-25. doi: 10.1007/s10787-999-0005-0 [published Online First: 2007/07/20]
50. Durand L, Sachs P, Lemaitre C, et al. NSAIDs in paediatrics: caution with varicella! Int J Clin Pharm 2015;37(6):975-7. doi: 10.1007/s11096-015-0184-2 [published Online First: 2015/08/25]
51. Mikaeloff Y, Kezouh A, Suissa S. Nonsteroidal anti inflammatory drug use and the risk of severe skin and soft tissue
complications in patients with varicella or zoster disease. Br J Clin Pharmacol 2008;65(2):203-9. doi: 10.1111/j.1365 2125.2007.02997.x [published Online First: 2008/02/07]
52. Safe Kids Worldwide. The Rise of Medicine in the Home: Implications for Today’s Children, 2016.
53. Kinderformularium. Ibuprofen n.d. [Available from: https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/18/ibuprofen
accessed 20 february 2018.]
54. Porta A, Esposito S, Menson E, et al. Off-label antibiotic use in children in three European countries. Eur J Clin Pharmacol 2010;66(9):919-27. doi: 10.1007/s00228-010-0842-1 [published Online First: 2010/06/10]
55. Wistrom J, Norrby SR, Myhre EB, et al. Frequency of antibiotic-associated diarrhoea in 2462 antibiotic-treated
hospitalized patients: a prospective study. J Antimicrob Chemother 2001;47(1):43-50. [published Online First: 2001/01/11]
56. Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). Antibacteriële middelen n.d. [Available from:
http://www.bcfi.be/nl/chapters/12?frag=9431 accessed February 21, 2018.]
57. Patel K, Goldman JL. Safety Concerns Surrounding Quinolone Use in Children. J Clin Pharmacol 2016;56(9):1060-75. doi: 10.1002/jcph.715 [published Online First: 2016/02/13]
58. Stewart DJ. Prevalence of tetracyclines in children's teeth. II. A resurvey after five years. Br Med J 1973;3(5875):320-2 [published Online First: 1973/08/11]
59. Hoskin-Parr L, Teyhan A, Blocker A, et al. Antibiotic exposure in the first two years of life and development of asthma and other allergic diseases by 7.5 yr: a dose-dependent relationship. Pediatr Allergy Immunol 2013;24(8):762-71. doi: 10.1111/pai.12153 [published Online First: 2013/12/05]
60. Ong MS, Umetsu DT, Mandl KD. Consequences of antibiotics and infections in infancy: bugs, drugs, and wheezing. Ann Allergy Asthma Immunol 2014;112(5):441-45.e1. doi: 10.1016/j.anai.2014.01.022 [published Online First: 2014/03/19]
61. Wang JY, Liu LF, Chen CY, et al. Acetaminophen and/or antibiotic use in early life and the development of childhood
allergic diseases. Int J Epidemiol 2013;42(4):1087-99. doi: 10.1093/ije/dyt121 [published Online First: 2013/09/26]
62. Raciborski F, Tomaszewska A, Komorowski J, et al. The relationship between antibiotic therapy in early childhood and the symptoms of allergy in children aged 6-8 years - the questionnaire study results. Int J Occup Med Environ Health 2012;25(4):470-80. doi: 10.2478/s13382-012-0056-0 [published Online First: 2012/12/06]
63. Principi N, Esposito S. Antibiotic administration and the development of obesity in children. Int J Antimicrob Agents 2016;47(3):171-7. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2015.12.017 [published Online First: 2016/02/21]
64. Azad MB, Moossavi S, Owora A, et al. Early-Life Antibiotic Exposure, Gut Microbiota Development, and Predisposition
to Obesity. Nestle Nutr Inst Workshop Ser 2017;88:67-79. doi: 10.1159/000455216 [published Online First: 2017/03/28]
65. Turta O, Rautava S. Antibiotics, obesity and the link to microbes - what are we doing to our children? BMC Med.
England2016:57.
66. Kronman MP, Zaoutis TE, Haynes K, et al. Antibiotic exposure and IBD development among children: a populationbased
cohort study. Pediatrics 2012;130(4):e794-803. doi: 10.1542/peds.2011-3886 [published Online First: 2012/09/26]
67. De Vroey B, De Cassan C, Gower-Rousseau C, et al. Editorial: Antibiotics earlier, IBD later? Am J Gastroenterol. United States2010:2693-6.
68. Singh R, Sripada L. Side effects of antibiotics during bacterial infection: mitochondria, the main target in host cell. Mitochondrion 2014;16:50-4. doi: 10.1016/j.mito.2013.10.005 [published Online First: 2013/11/20]
69. World Health Organization (WHO). Global action plan on antimicrobial resistence, 2015.
70. Siriwardena AN, Gillam S. Patient perspectives on quality. Qual Prim Care 2014;22(1):11-5. [published Online First: 2014/03/05]
71. Doyle C, Lennox L, Bell D. A systematic review of evidence on the links between patient experience and clinical safety and effectiveness. BMJ Open 2013;3(1) doi: 10.1136/bmjopen-2012-001570 [published Online First: 2013/01/08]
72. Isaac T, Zaslavsky AM, Cleary PD, et al. The relationship between patients' perception of care and measures of hospital quality and safety. Health Serv Res 2010;45(4):1024-40. doi: 10.1111/j.1475-6773.2010.01122.x [published Online First: 2010/06/10]
73. Google. Google maps n.d. [Available from: https://www.google.be/maps accessed March 28, 2018.]
74. Shaw A, Thompson EA, Sharp DJ. Expectations of patients and parents of children with asthma regarding access to complementary therapy information and services via the NHS: a qualitative study. Health Expect 2006;9(4):343-58. doi: 10.1111/j.1369-7625.2006.00402.x [published Online First: 2006/11/07]
75. Halls A, Van't Hoff C, Little P, et al. Qualitative interview study of parents' perspectives, concerns and experiences of the management of lower respiratory tract infections in children in primary care. BMJ Open 2017;7(9):e015701. doi: 10.1136/bmjopen-2016-015701 [published Online First: 2017/09/18]
76. Fiks AG, Gafen A, Hughes CC, et al. Using freelisting to understand shared decision making in ADHD: parents' and
pediatricians' perspectives. Patient Educ Couns 2011;84(2):236-44. doi: 10.1016/j.pec.2010.07.035 [published Online First: 2010/08/28]
77. de Bont EG, Francis NA, Dinant GJ, et al. Parents' knowledge, attitudes, and practice in childhood fever: an internetbased
survey. Br J Gen Pract 2014;64(618):e10-6. doi: 10.3399/bjgp14X676401 [published Online First: 2014/02/26]
78. Kelly M, Sahm LJ, Shiely F, et al. Parental knowledge, attitudes and beliefs regarding fever in children: an interview study. BMC Public Health 2016;16:540. doi: 10.1186/s12889-016-3224-5 [published Online First: 2016/07/13]
79. Zyoud SH, Abu Taha A, Araj KF, et al. Parental knowledge, attitudes and practices regarding antibiotic use for acute upper respiratory tract infections in children: a cross-sectional study in Palestine. BMC Pediatr 2015;15:176. doi: 10.1186/s12887-015-0494-5 [published Online First: 2015/11/13]
80. Coppens L, Scheire S. Zelfzorg van koorts bij kinderen. Universiteit Gent, 2014-2015.
81. Chiappini E, Parretti A, Becherucci P, et al. Parental and medical knowledge and management of fever in Italian preschool children. BMC Pediatr 2012;12:97. doi: 10.1186/1471-2431-12-97 [published Online First: 2012/07/17]
82. Holappa M, Ahonen R, Vainio K, et al. Information sources used by parents to learn about medications they are giving
their children. Res Social Adm Pharm 2012;8(6):579-84. doi: 10.1016/j.sapharm.2012.01.003 [published Online First: 2012/03/03]
83. Kessels RP. Patients' memory for medical information. J R Soc Med 2003;96(5):219-22. [published Online First: 2003/05/02]
84. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Sectorrapport: sector gezondheidszorg, 2012:6.
85. De Vries R. Meer dan helft van hoger opgeleiden woont in de stad: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),; 2009
[Available from: https://www.cbs.nl/nl nl/achtergrond/2009/51/meer-dan-helft-van-hoger-opgeleiden-woont-inde-stad accessed April 16, 2018.]
86. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Statbel). 29,9% van de bevolking heeft een diploma van het hoger onderwijs 2016 [Available from: https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/opleidingen-enonderwij… accessed May 23, 2018.]
87. Lechner L, Mesters, I., Bolman, C. Gezondheidspsychologie bij patiënten: Van Gorcum 2010:45-4
88. Rumyantsev O. Bioavailable water 2017 [Available from: http://en.lifezone.su/bioavailable-water/ accessed March 5,
2018.]

Universiteit of Hogeschool
Farmaceutische zorg
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. Apr. K. Boussery
Kernwoorden
Share this on: