Avant-garde tijdschriften: terug van weggeweest? Een vergelijkende analyse van homo-erotiek in de laat negentiende-eeuwse en hedendaagse avant-garde pers

Dries
Debackere

In april 1897 werd het dertiende en laatste nummer van het artistiek-literaire tijdschrift The Yellow Book gepubliceerd. Ondanks een korte levensduur had deze Britse publicatie, die bekend stond om haar harde gele kaft en gewaagde inhoud, een grote invloed op de avant-garde pers van haar tijd. De avant-garde bladen die toen gepubliceerd werden, staan vandaag bekend als little magazines, een tijdschriftgenre dat zich kenmerkt door een vernieuwende inhoud en vorm, maar ook door een select, of ‘klein’, lezerspubliek. Het is opmerkelijk dat The Yellow Book vandaag, in de eenentwintigste eeuw, nog steeds invloed blijft uitoefenen. Zo verwijst het hedendaagse Britse artistieke modemagazine The Protagonist, ontstaan in 2016, expliciet naar The Yellow Book als bron van inspiratie.

De gelijkenis tussen deze twee tijdschriften lijkt deel uit te maken van een bredere trend in de hedendaagse pers. Vandaag is er namelijk sprake van een grote toename in luxueuze avant-garde magazines. Zulke exclusieve tijdschriften hebben vaak kunst, mode en literatuur als onderwerpen, ze worden gekenmerkt door hun creatieve vormgeving en ze staan vaak lijnrecht tegenover meer commerciële modepublicaties. Cultuurwetenschapster Ane Lynge-Jorlén bestempelde ze als niche fashion magazines. Dit hedendaagse tijdschriftgenre vertoont vormelijke en inhoudelijke gelijkenissen met het little magazine, het genre waartoe The Yellow Book behoort. Met The Yellow Book en The Protagonist als representatieve voorbeelden van de respectievelijke genres, probeer ik in mijn masterscriptie een vergelijking te maken. Hoe gaan beide om met vormgeving, exclusiviteit en commercialiteit? Hoe proberen ze een alternatief te bieden op de mainstream pers? Omdat homoseksualiteit in beide tijdschriften aan bod komt via woord en beeld, koos ik om specifiek te onderzoeken hoe de twee publicaties dit thema benaderen en hoe hun avant-garde vorm bijdraagt tot de interpretatie hiervan.

In het eerste deel van mijn scriptie concentreer ik me op een algemene vergelijking tussen little magazines en niche fashion magazines. Beide genres besteden enorm veel aandacht aan uiterlijke kenmerken. Zo kreeg The Yellow Book een harde, beklede kaft om daadwerkelijk op een boek te lijken, net als The Protagonist. Deze laatste wordt zelfs, net zoals sommige andere negentiende-eeuwse little magazines, gepubliceerd met verschillende covers per nummer, wat de lezer toelaat om zelf een favoriete uitgave te kiezen. Dit is belangrijk omdat zowel bij little magazines als bij niche fashion magazines de meeste lezers de publicaties niet weggooien, maar koesteren in een soort persoonlijk archief. In beide gevallen worden deze collecties gebruikt als een statussymbool. Niet alleen geven de tijdschriften hun eigenaars het gevoel deel uit te maken van een toonaangevende artistieke groep, maar door ze uit te stallen in hun huis kunnen de eigenaars hun status van ingewijde ook aan anderen tonen.

Overigens worden zowel little magazines als niche fashion magazines gekenmerkt door een afkeer van expliciete commercialiteit. Zo publiceerde The Yellow Book advertenties in een supplement dat gemakkelijk uit het magazine te verwijderen was. Vaak waren negentiende-eeuwse little magazines ook erg selectief wat betreft de advertenties die toegelaten werden. Alles moest passen bij het imago van het tijdschrift. Op een gelijkaardige manier bevatten hedendaagse niche fashion magazines veel minder advertenties dan mainstream modetijdschriften, die vaak tot vijftig procent uit reclame bestaan. In plaats daarvan proberen niche fashion magazines samenwerkingen aan te gaan met chique merken zoals Lalique of Hermès, omdat deze beter bij hun imago passen.

In het tweede deel van mijn scriptie vergelijk ik hoe The Yellow Book en The Protagonist omgaan met homoseksualiteit. Hier blijkt dat beide via woord en beeld een soort veilig homoseksueel Arcadia proberen te creëren. Het Victoriaanse tijdperk was tegelijk een tijd van seksuele onderdrukking omdat homoseksualiteit strafbaar was, maar ook een tijd van seksuele emancipatie omdat bepaalde aspecten van gender en seksualiteit pas voor het eerst geconceptualiseerd werden. Zo werd het woord homoseksualiteit voor het eerst gebruikt in deze periode. In dit klimaat probeerden sommige tijdschriften, zoals The Yellow Book, op subtiele wijze homoseksualiteit te integreren in hun publicatie. Zo bevat het eerste nummer het kortverhaal ‘The Death of the  Lion’ van Henry James, over wie gespeculeerd wordt dat hij zelf homoseksueel was. Dit verhaal beschrijft de intense vriendschap tussen twee mannen en kan gelezen worden als een liefdesverhaal. Daarnaast bevat hetzelfde nummer ook een tekening van de homoseksuele schrijver-kunstenaar Laurence Housman die een faun en een androgyne figuur afbeeldt in een innige omhelzing. Laurence Housman - The Reflected FaunNet zoals James’ kortverhaal laat deze afbeelding een homoseksuele interpretatie toe. Omwille van de verdrukkende tijdsgeest bevatten beide bijdrages echter slechts impliciete verwijzingen naar homoseksualiteit. Diezelfde tijdsgeest is dan ook meteen de verklaring waarom verschillende bijdragen uit The Yellow Book een alternatief voor de werkelijkheid lijken te willen bieden. Ze vormen een fantasierijk homoseksueel Arcadia, gevormd met elementen uit de natuur, de klassieke oudheid en het Verre Oosten.

Net zoals The Yellow Book bevat ook The Protagonist veel verwijzingen naar homoseksualiteit, maar als hedendaags tijdschrift kan het natuurlijk explicieter tewerk gaan. Doorheen verschillende teksten en fotoshoots, waarvan één verwijst naar de homo-erotische film Pink Narcissus, probeert The Protagonist eveneens een homoseksueel Arcadia te creëren, en net zoals The Yellow Book maakt het hiervoor gebruik van fantasie, natuur, en oriëntalisme. Het feit dat een dergelijke fictieve safe space gecreëerd wordt, illustreert dat de eenentwintigste eeuw, net zoals de late negentiende eeuw, zowel een tijd is van seksuele vrijheid als repressie. Enerzijds worden verschillende seksualiteiten en genderidentiteiten steeds meer aanvaard, maar anderzijds is homofobie nog altijd veelvoorkomend en voelt men de behoefte aan een fictief alternatief.

Samengevat worden The Yellow Book en The Protagonist, beide tijdschriften met een avant-garde vormgeving en inhoud, gekenmerkt door een zeker elitarisme en een afkeer van commercialiteit. Hoewel de tijdschriften van elkaar gescheiden worden door meer dan honderd jaar, lijken ze op een gelijkaardige manier om te gaan met homoseksualiteit. Hun teksten en beelden lijken een alternatief te bieden op de werkelijkheid: een homoseksueel Arcadia waar men vrij is om te liefhebben wie men wil.

Bibliografie

Ablow, Rachel. ‘Introduction’. The Feeling of Reading: Affective Experience & Victorian Literature, University of Michigan Press, 2010, pp. 1–10.

Adegeest, Don-Alvin.Suitsupply Campaign Generates Homophobic Backlash. 8 Mar. 2018, https://fashionunited.uk/news/fashion/suitsupply-campaign-generates-hom….

Announcement: The Yellow Book: An Illustrated Quarterly Volume 1 April, 1894. 1894. The Yellow Nineties Online.

Aronowsky Cronberg, Anja. ‘Manifesto’. Vestoj: The Journal of Sartorial Matters, no. 8, 2017, p. 240.

Baldick, Chris. ‘Parnassians’. The Oxford Dictionary of Literary Terms, Third, Oxford University Press, 2008. Oxford Reference.

Barthes, Roland. Roland Barthes. Translated by Richard Howard, University of California Press, 1977.

Beetham, Margaret. ‘Towards a Theory of the Periodical as a Publishing Genre’. Investigating Victorian Journalism, edited by Laurel Brake et al., St. Martin’s Press, 1990, pp. 19–32.

‘Belgravia’. Neville Hair and Beauty, 11 Dec. 2014, http://nevillehairandbeauty.net/belgravia/.

Belk, Russell W. ‘Possessions and the Extended Self’. Journal of Consumer Research, vol. 15, no. 2, 1988, pp. 139–68.

Bidgood, James. Blue Boy from Pink Narcissus. Mid- to late 1960s. ClampArt.

---. Field of Blue Flowers. Mid- to late 1960s. ClampArt.

---. Harem Boy in Front of Peacock from Pink Narcissus. Mid- to late 1960s. ClampArt.

---. Pink Narcissus. abc distribution, 1971.

---. Statues and Slaves from Pink Narcissus. Mid- to late 1960s. ClampArt.

---. Willow Tree. Mid- to late 1960s. ClampArt.

Boone, Joseph A. The Homoerotics of Orientalism: Mappings of Male Desire in Narratives of the Near and Middle East. Columbia University Press, 2014.

Bourdieu, Pierre. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. Edited by Randal Johnson, Columbia University Press, 1993.

Bradley, James. Henry James’s Permanent Adolescence. Springer, 2000.

---. ‘Henry James’s Permanent Adolescence’. Henry James and Homo-Erotic Desire, edited by James Bradley, Springer, 1999.

Brake, Laurel. Print in Transition, 1850-1910: Studies in Media and Book History. Palgrave, 2001.

---. Subjugated Knowledges: Journalism, Gender & Literature in the Nineteenth Century. Macmillan, 1994.

Burton, Richard F. ‘Terminal Essay’. The Book of the Thousand Nights and a Night, vol. 10, 1886, pp. 63–302.

Churchill, Suzanne W., and Adam McKible, editors. Little Magazines & Modernism: New Approaches. Routledge, 2016.

Claes, Koenraad. Towards the Total Work of Art: Supplements and Other Paratexts to Little Magazines of the 1890s. Ghent University, 2011.

Claes, Koenraad, and Marysa Demoor. ‘The Little Magazine in the 1890s: Towards a “Total Work of Art”’. English Studies, vol. 91, no. 2, Apr. 2010, pp. 133–49.

Clark, Philip. ‘Gloeden, Baron Wilhelmn von’. The Oxford Companion to the Photograph, edited by Robin Lenman and Angela Nicholson, Oxford University Press, 2005. Oxford Reference.

Clarke, Michael, and Deborah Clarke. ‘Satyr’. The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, Oxford University Press, 2010. Oxford Reference.

Colby, Georgina. ‘The Reappropriation of Mythology to Represent Pain: Falling Silent in the Work of Kathy Acker and Robert Mapplethorpe’. Comparative Critical Studies, vol. 9, no. 1, Feb. 2012, pp. 7–35. 

Colligan, Colette. ‘“A Race of Born Pederasts”: Sir Richard Burton, Homosexuality, and the Arabs’.Nineteenth-Century Contexts, vol. 25, no. 1, Mar. 2003, pp. 1–20. 

Cross, Victoria. ‘Theodora: A Fragment’. The Yellow Book, vol. IV, Jan. 1895, pp. 156–88. The Yellow Nineties Online.

Davis, Mary E. Classic Chic: Music, Fashion, and Modernism. Vol. 6, University of California Press, 2006.

Dillane, Fionnuala. ‘Forms of Affect, Relationality, and Periodical Encounters, or “Pine-Apple for the Million”’. Journal of European Periodical Studies, vol. 1, no. 1, July 2016, pp. 5–24.

Dowling, Linda. ‘Letterpress and Picture in the Literary Periodicals of the 1890s’. The Yearbook of English Studies, vol. 16, 1986, pp. 117–31. 

Duvernois, Henri, and Charles Martin. ‘L’âge du laque’. Gazette du Bon Ton: arts, modes et frivolités, vol. 3, no. 6, 1920, pp. 165–68. Archive.org.

Dyer, Richard. ‘Don’t Look Now: Richard Dyer Examines the Instabilities of the Male Pin-Up’. Screen, vol. 23, no. 3–4, Oct. 1982, pp. 61–73.

Dyer, Richard, and Julianne Pidduck. Now You See It: Studies in Lesbian and Gay Film. Routledge, 1990.

Evangelista, Stefano. ‘Aesthetic Encounters: The Erotic Visions of John Addington Symonds and Wilhelm Von Gloeden’. Illustrations, Optics and Objects in Nineteenth-Century Literary and Visual Cultures, edited by Luisa Calè and Patrizia Di Bello, Palgrave Macmillan UK, 2010, pp. 87–104.

Facos, Michelle. An Introduction to Nineteenth-Century Art. Routledge, 2011.

Flandrin, Hippolyte-Jean. Jeune homme nu assis au bord de la mer. 1855, http://library.artstor.org/asset/ARMNIG_10313468182. Musée du Louvre.

Fleuriot, Amy, and Ram Shergill. ‘Artisans and Adventures’. The Protagonist Magazine, no. 3, 2017, pp. 42–48.

Fone, Byrne R. S. ‘This Other Eden: Arcadia and the Homosexual Imagination’. Journal of Homosexuality, vol. 8, no. 3–4, 1983, pp. 13–34.

Furbank, Philip Nicholas, and Alex M. Cain. Mallarmé on Fashion: A Translation of the Fashion Magazine La Dernière Mode with Commentary. Berg, 2004.

Gardella, Mariella. ‘Fashion Notes’. The Protagonist Magazine, no. 4, 2017, pp. 182–87.

---. ‘The Best of Gucci Is Now’. The Protagonist Magazine, no. 1, 2016, pp. 100–05.

Genette, Gérard. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge University Press, 1997.

‘Get V99’. V MAGAZINE SHOP, http://vmagazineshop.com/v99/.

Grahame, Kenneth. ‘The Roman Road’. The Yellow Book, vol. II, July 1894, pp. 211–19. The Yellow Nineties Online.

Grimsditch, H. B. ‘MacColl, Dugald Sutherland (1859–1948)’. Oxford Dictionary of National Biography, edited by Robert Upstone, Oxford University Press, 23 Sept. 2004.

Haefele-Thomas, Ardel. Queer Others in Victorian Gothic: Transgressing Monstrosity. University of Wales Press, 2012.

Halperin, David M., and John J. Winkler. Before Sexuality: The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World. Princeton University Press, 1990.

Harland, Henry. ‘A Responsibility’. The Yellow Book, vol. II, July 1984, pp. 103–15. The Yellow Nineties Online.

Harris, John, and Vicky White. ‘HIV/AIDS’. A Dictionary of Social Work and Social Care, Oxford University Press, 2018. Oxford Reference.

‘Hash, n. 3’. OED Online, Oxford University Press, 2018.

Hatt, Michael. ‘The Book Beautiful: Reading, Vision, and the Homosexual Imagination in Late Victorian Britain’. Illustrations, Optics and Objects in Nineteenth-Century Literary and Visual Cultures, edited by Luisa Calè and Patrizia Di Bello, Palgrave Macmillan UK, 2010, pp. 167–84.

Hesmondhalgh, David. ‘Bourdieu, the Media and Cultural Production’. Media, Culture & Society, vol. 28, no. 2, Mar. 2006, pp. 211–31. 

Housman, Laurence. ‘Barren Life’. The Yellow Book, vol. X, July 1896, pp. 261–64. The Yellow Nineties Online.

---. ‘Death and the Bather’. The Pageant, vol. 1, no. 1, 1896, pp. 197–100.

---. ‘The Reflected Faun’. The Yellow Book, vol. I, Apr. 1894, pp. 115–18. The Yellow Nineties Online.

Howatson, M. C., editor. ‘Cecrops’. The Oxford Companion to Classical Literature, Oxford University Press, 2013, p. 136. Oxford Reference.

Huse, Daen Palma. ‘Imagined Exoticism’. The Protagonist Magazine, no. 3, 2016, pp. 72–83.

---. ‘Theriomorphous’. The Protagonist Magazine, no. 4, 2017, pp. 92–103.

---. ‘When the Ink Kisses the Paper: The Art of Letterpress Printing’. The Protagonist Magazine, no. 1, 2016, pp. 12–15.

James, Henry. ‘The Death of the Lion’. The Yellow Book, vol. I, Apr. 1894, pp. 7–52. The Yellow Nineties Online.

Jobling, Paul. Fashion Spreads: Word and Image In Fashion Photography Since 1980. Berg, 1999.

Kaye, Richard A. ‘Frederick Rolfe [Aka Baron Corvo] (1860-1913)’. The Yellow Nineties Online, 2014.

Kellogg, Stuart. ‘Introduction’. Essays on Gay Literature, Harrington Park Press, 1985.

Kelly, Michael, editor. ‘Gay Aesthetics’. Encyclopedia of Aesthetics, 2nd ed., Oxford University Press, 2014. Oxford Reference.

King, Frederick D. The Book Beautiful: Aestheticism, Materiality, and Queer Books. University of Western Ontario, 2014.

Kooistra, Lorraine Janzen. ‘A Modern Illustrated Magazine: The Yellow Book’s Poetics of Format’. Illustrations, Optics and Objects in Nineteenth-Century Literary and Visual Cultures, edited by Luisa Calè and Patrizia Di Bello, Palgrave Macmillan UK, 2010, pp. 128–144.

---. ‘Laurence Housman (1865-1959)’. The Yellow Nineties Online, 2010.

Lanning, Katie. ‘Tessellating Texts: Reading The Moonstone in All the Year Round’. Victorian Periodicals Review, vol. 45, no. 1, 2012, pp. 1–22.

Lasner, Mark Samuels, and Margaret D. Stetz. The Yellow Book: A Centenary Exhibition. Harvard College Library, 1994.

Le Masurier, Megan. ‘What Is Slow Journalism?’ Journalism Practice, vol. 9, no. 2, Mar. 2015, pp. 138–52. 

Leavitt, David. ‘The Way I Live Now’. The New York Times Magazine, vol. 9, 1989, pp. 28–32.

Ledger, Sally. ‘Wilde Women and The Yellow Book: The Sexual Politics of Aestheticism and Decadence’. English Literature in Transition, 1880-1920, vol. 50, no. 1, 2007, pp. 5–26. 

Lee, Vernon. ‘Prince Alberic and the Snake Lady’. The Yellow Book, vol. X, July 1896, pp. 289–344. The Yellow Nineties Online.

Liddell, Henry George, and Robert Scott. ‘Νεφέλη , Ἡ, (Νέφος)’. A Greek-English Lexicon, Clarendon Press, 1901. Perseus Digital Library.

Lovelock, Michael. ‘seX-Fiction’. The Protagonist Magazine, no. 2, 2016, pp. 56–59.

Lovelock, Michael, and Ram Shergill. ‘The Mystery of the Male Form’. The Protagonist Magazine, no. 1, 2016, pp. 106–17.

Lynge-Jorlén, Ane. ‘Between Frivolity and Art: Contemporary Niche Fashion Magazines’. Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture, vol. 16, no. 1, 2012, pp. 7–28.

---. Niche Fashion Magazines: Changing the Shape of Fashion. Edited by Reina Lewis and Elizabeth Wilson, I.B. Tauris, 2017.

Mackay, Hugh, editor. Consumption and Everyday Life. Vol. 5, SAGE, 1997.

Mahoney, Kristin. ‘Camp Aesthetics and Inequality: Baron Corvo’s Toto Stories’. Economies of Desire at the Victorian Fin de Siècle: Libidinal Lives, edited by Jane Ford et al., Routledge, 2016.

Mapplethorpe, Robert. Ajitto. 1981.

McCracken, Ellen. Decoding Women’s Magazines: From Mademoiselle to Ms.Macmillan, 1993.

McKay, Jenny. The Magazines Handbook. Routledge, 2002.

McNeil, Peter, and Sanda Miller. Fashion Writing and Criticism: History, Theory, Practice. Bloomsbury, 2014.

McRobbie, Angela. ‘Fashion and the Image Industries’. British Fashion Design: Rag Trade or Image Industry?, Routledge, 1998, pp. 151–74.

Miller, Sanda. ‘Taste, Fashion and the French Fashion Magazine’. Fashion Media: Past and Present, edited by Djurdja Bartlett et al., Bloomsbury, 2013, pp. 14–21.

Mills, Victoria. ‘Dandyism, Visuality and the “Camp Gem”: Collections of Jewels in Huysmans and Wilde’. Illustrations, Optics and Objects in Nineteenth-Century Literary and Visual Cultures, edited by Luisa Calè and Patrizia Di Bello, Palgrave Macmillan UK, 2010, pp. 147–66.

Mix, Katherine Lyon.A Study in Yellow: The Yellow Book and Its Contributors. University of Kansas Press, 1960.

Moeran, Brian. ‘More Than Just a Fashion Magazine’. Current Sociology, vol. 54, no. 5, Sept. 2006, pp. 725–44.

Moody, Rick, and Michael D. Snediker. ‘On the Doctoral Dissertation of One Electroacoustic Musician (Fragments)’. Journal of Popular Music Studies, vol. 24, no. 1, 2012, pp. 87–106.

‘Nymphaea, n.’ OED Online, Oxford University Press, 2018.

Plato. Plato’s Symposium: A Translation by Seth Benardete with Commentaries by Allan Bloom and Seth Benardete. Edited by Seth Benardete and Allan Bloom, Translated by Seth Benardete, Chicago Press, 2001.

‘Protagonist, n.’ OED Online, Oxford University Press, 2018.

‘Queer, adj.1’. OED Online, Oxford University Press, 2018.

Ricketts, Charles. A Bibliography of Books Issued by Hacon and Ricketts. The Vale Press, 1904.

Rideau, Jeanne, and Ram Shergill. ‘The Fabric of My Affection: Dovydas’. The Protagonist Magazine, no. 2, 2016, pp. 48–55.

Roberts, J. W., editor. ‘Nymphs’. Oxford Dictionary of the Classical World, Oxford University Press, 2007. Oxford Reference.

---.. ‘Adōnis’. Oxford Dictionary of the Classical World, Oxford University Press, 2007. Oxford Reference.

---. ‘Sătyrs’. Oxford Dictionary of the Classical World, Oxford University Press, 2007. Oxford Reference.

Rohlinger, Deana A. ‘Eroticizing Men: Cultural Influences on Advertising and Male Objectification’.Sex Roles, vol. 46, no. 3–4, 2002, pp. 61–74.

Rolfe, Frederick. ‘Stories Toto Told Me: About Beatea Beatrice and the Mamma of San Pietro’. The Yellow Book, vol. IX, Apr. 1896, pp. 93–101. The Yellow Nineties Online.

---. ‘Stories Toto Told Me: About the Lilies of San Luigi’. The Yellow Book, vol. VII, Oct. 1895, pp. 214–24. The Yellow Nineties Online.

Rothenstein, William. ‘Portrait of a Gentleman’. The Yellow Book, vol. I, Apr. 1894, pp. 109–12.

Saïd, Edward W. Orientalism. Vintage Books, 1979.

Schmidt, Barbara. ‘Henry Harland (1861-1905)’. The Yellow Nineties Online, 2012.

Scholes, Robert E. Paradoxy of Modernism. Yale University Press, 2006.

Sedgwick, Eve Kosofsky. Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire. Columbia University Press, 1985.

Seitel, Peter. ‘Theorizing Genres: Interpreting Works’. New Literary History, vol. 34, no. 2, 2003, pp. 275–297.

Semino, Elena. ‘Schema Theory and the Analysis of Text Worlds in Poetry’. Language and Literature, vol. 4, no. 2, May 1995, pp. 79–108. 

Shergill, Ram, et al. ‘Anthropo - + Genesis’. The Protagonist Magazine, no. 4, 2017, pp. 96-103. 

---. ‘Helen McCrory’. The Protagonist Magazine, no. 2, 2016, pp. 98–111.

---. ‘In Love With Shakespeare’. The Protagonist Magazine, no. 2, 2016, pp. 140–49.

---. ‘Isabella’. The Protagonist Magazine, no. 2, 2016, pp. 114–23.

---. ‘Nicol Edmonds’. The Protagonist Magazine, no. 3, 2017, pp. 94–99.

---. The Protagonist Magazine Issue 1 Cover: Douglas Booth. 2016.

---. The Protagonist Magazine Issue 2 Cover: Helen McCrory. 2016.

---. The Protagonist Magazine Issue 3 Cover: Bianca O’Brien. 2017.

Shergill, Ram, and Daen Palma Huse. ‘Editor’s Letter [1]’. The Protagonist Magazine, no. 1, 2016, p. 11.

---. ‘Editor’s Letter [2]’. The Protagonist Magazine, no. 2, 2016, p. 13.

Shinkle, Eugénie. Fashion as Photograph: Viewing and Reviewing Images of Fashion. I.B. Tauris, 2008.

Showalter, Elaine. Sexual Anarchy: Gender and Culture at the Fin de Siècle. Bloomsbury, 1991.

Sinfield, Alan. The Wilde Century : Effeminacy, Oscar Wilde and the Queer Moment. Columbia University Press, 1994.

Smith, Paul Julian. ‘Barthes, Gongora, and Non-Sense’. PMLA, vol. 101, no. 1, Jan. 1986, p. 82–94. 

Stetz, Margaret D. ‘The Snake Lady and the Bruised Bodley Head: Vernon Lee and Oscar Wilde in the Yellow Book’. Vernon Lee: Decadence, Ethics, Aesthetics, edited by Catherine Maxwell and Patricia Pulham, Palgrave Macmillan, 2006, pp. 112–22.

Stevenson, Angus. ‘Narcissus’. Oxford Dictionary of English, Oxford University Press, 2010. Oxford Reference.

Sumpter, Caroline. The Victorian Press and the Fairy Tale. Palgrave Macmillan, 2008.

Swann, Marjorie. Curiosities and Texts: The Culture of Collecting in Early Modern England. University of Pennsylvania Press, 2001.

‘The Germ’. The Germ: Thoughts towards Nature in Poetry, Literature, and Art, vol. 1, no. 1, Jan. 1850. British Library.

Thomas, Carrie. ‘Notes on the Materials and Techniques of “Chaucer Reading at the Court of Edward I...” by Ford Madox Brown’. AICCM BULLETIN, vol. 19, no. 1–2, 1993, pp. 33–39.

Turner, Mark W. ‘Yellow Book(1894-1897).’ Dictionary of Nineteenth-Century Journalism, 2009.

Turner, Mark W., and Ram Shergill. ‘The Object of My Affection’. The Protagonist Magazine, no. 3, 2017, pp. 118–21.

‘Uranism, n.’ OED Online, Oxford University Press, 2018.

‘Visionaire Shop’. Visionaire World, 2018, http://www.visionaireworld.com/issues.

Von Gloeden, Wilhelm. Caino or Male Nude Seated on a Rock. 1902.

Wargnier, Stéphane. ‘In Praise of the Intermediary’. Glossy: Modes et Papier de Glacé, edited by Sylvie Richoux-Bérard et al., Musée de la Mode, 2004, pp. 164–65.

Warhol, Andy. Hommage to Wilhelm von Gloeden. 1978. 

Zipes, Jack. ‘Banville, Théodore de’. The Oxford Companion to Fairy Tales, Oxford University Press, 2015, p. 44. Oxford Reference.

Zych, Paulette Marie. ‘The Concept of Love in Plato’. Social Science, vol. 53, no. 3, 1978, pp. 133–38.

@protagmag [1]. “The magazine will offer an articulate view on the aesthetic of fashion and arts starring exciting protagonists of screen and stage // Through the mediums of photography, illustration and creative writing The Protagonist Magazine will show what fashion is and can be... #protagonist #theprotagonist #protagonistmagazine #screen #stage #theatre #fashion #art #letterpress #magazine.” Instagram, 31 March 2015, https://www.instagram.com/p/03n_KMKiBE/?. 

@protagmag [2]. “Looking forward to our special #event and collaboration with @lalique tonight for a new beautiful #jewellery collection! #renelalique #laliqueglass #laliquedesign #artdeco #art #colour.” Instagram, 10 May 2016, https://www.instagram.com/p/BFOaqhmqiAb/?. 

@protagmag [3]. “STAY UPDATED: our first newsletter coming next week #theprotagonist #ramshergill #male #cover #nude #beauty #leopard #lush.” Instagram,27 Aug. 2015, https://www.instagram.com/p/65q6niqiL1/?. 

@protagmag [4]. “Brand new: Follow us for more to come! #theprotagonistmagazine #leopard #pose #costume #stage #drag #blackandwhite #boy #male #body #gay #chic #model #londonart #art #artlondon #fashion #londonfashion #belleepoque #studio #artist #light #shadows.” Instagram, 5 June 2015, https://www.instagram.com/p/3jQ3ASKiLJ/?taken-by=protagmag. 

@protagmag [5]. “Ram Shergill's work at it's finest @ramshergill #ramshergill #boy #skin #carnevale #victorian #costume #pose #man #mask.” Instagram, 2 Sept. 2015, https://www.instagram.com/p/7GtYlnKiNO/?. 

 

Download scriptie (26.92 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Dr. Koenraad Claes