Gender-gerelateerd geweld op school in Cambodja

Karen
Van Horen

Karen Van Horen trok negen maanden naar Cambodja. In opdracht van VVOB werkte ze er aan haar masterthesis over gender-gerelateerd geweld tegen schoolkinderen.

Over tijgers?

Karen Van Horen studeerde recent af als master Educational Studies aan de KULeuven. Omwille van haar passie voor onderwijs en sterke interesse in ontwikkelingssamenwerking koos ze ervoor om haar thesisonderzoek uit te voeren in samenwerking met VVOB, een vzw die onderwijs in ontwikkelingslanden ondersteunt. VVOB leidt in Cambodja het TIGER project. Tijgers hebben er niets mee te maken, TIGER staat voor “Teaching for Improved Gender Equality and Responsiveness”. VVOB wil dus meer gendergelijkheid in scholen creëren, Karen haar thesis maakt deel uit van dit project.

Het onderzoek

Voor haar thesisonderzoek woonde Karen negen maanden in de drukke Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh. Maar het onderzoek speelde zich af in Battambang, een landelijke provincie aan de grens met Thailand. Samen met een vertaler verzamelde Karen data tijdens 66 interviews met leerlingen, leerkrachten en schooldirecteurs, maar ook medewerkers van ministeries en NGO’s zoals UNICEF. Verder nam ze enquêtes af van 223 leerkrachten en 579 schoolkinderen.

Karen en haar vertaler interviewen een leerling van het eerste middelbaar.

Gender-gerelateerd geweld

Op basis van alle verzamelde data kon Karen het gender-gerelateerd geweld tegen kinderen op twintig Cambodjaanse scholen in kaart brengen. Gender-gerelateerd geweld omvat alle vormen van mentaal en fysiek geweld die iemand meemaakt omwille van zijn/haar gender. Naast een biologisch geslacht heeft iedereen ook een gender, het verwijst naar hoe mensen zich voelen en gedragen en waar ze zich positioneren op het man-vrouw spectrum. VVOB Cambodja wil zorgen dat kinderen minden gender-gerelateerd geweld op school en op weg naar school meemaken en focust daarbij vooral op drie vormen: gender-gerelateerd pesten, fysieke straffen en seksueel geweld.

Geweld is sterk aanwezig in de Cambodjaanse maatschappij, dat zie je ook aan dit traditionele spelletje waarbij meisjes en jongens elkaar slaan met een soort zweep.

Pesten

De resultaten van het thesisonderzoek tonen dat meisjes vaker gepest worden dan jongens in Cambodja. Allereerst worden meisjes vaker gepest door jongens dan omgekeerd, jongens lachen meisjes regelmatig uit en zeggen dan bijv. dat ze zwak zijn. Bovendien worden meisjes die zich jongensachtig gedragen sneller gepest dan jongens die meisjesachtig gedrag stellen. Een meisje dat graag wil voetballen tijdens de speeltijd wordt harder uitgesloten dan een jongen die wil touwtje springen. Verder toont het onderzoek dat arme kinderen meer gender-gerelateerd pesten ervaren dan rijkere en jongere kinderen meer gepest worden dan oudere.

Gender-gerelateerd pesten wordt sterk beïnvloed door gender-stereotypes die aanwezig zijn in de Cambodjaanse maatschappij. Van vrouwen wordt verwacht dat ze zachtaardig en volgzaam zijn en voor het huishouden zorgen terwijl mannen sterke leiders met goede jobs moeten zijn. Kinderen krijgen dit soort genderpatronen van jongs af aan mee, thuis maar ook op school. In de schoolboeken worden dokters en ingenieurs steeds afgebeeld als mannen terwijl huishoudelijke taken door vrouwen worden uitgevoerd op de prentjes. Genderpatronen doorbreken is niet makkelijk, kinderen die het toch proberen worden er vaak om gepest. Daarom is het belangrijk om leerkrachten op te leiden zodat ze gender-gerelateerd pesten kunnen tegengaan en gendergelijkheid op school gerealiseerd kan worden.  

Fysieke straffen

Het onderzoek toont dat leerlingen soms fysiek gestraft worden op school. Kinderen slaan met een bamboestok is een traditionele vorm van discipline in Cambodja. Tegenwoordig is dit verboden en veel leerkrachten kregen al bijscholing over moderne methodes van straffen en belonen. De meerderheid van die leraren hanteert nu positieve discipline en slaat geen kinderen meer. Sommige leerkrachten hebben de training echter niet goed begrepen en slaan de kinderen nu met een krant of laten kinderen zichzelf slaan, in de illusie dat dat beter is. Een derde groep leraren houdt halsstarrig vast aan de straf met de bamboestok.

Hoewel alle Cambodjaanse kinderen het risico lopen fysiek gestraft te worden, ervaren jongens vaker fysieke straffen dan meisjes. Veel leerkrachten vinden dat jongens zich vaker misdragen dan meisjes, dat komt omdat meisjes moeten voldoen aan het gender rollenpatroon en dus meestal rustiger zijn. De resultaten tonen ook dat als een meisje en een jongen toch hetzelfde storend gedrag vertonen op school, de jongen daar meestal heviger voor gestraft wordt dan het meisje. Dat is waarschijnlijk zo omdat leerkrachten van jongens verwachten dat ze sterk zijn en beter tegen fysieke straffen kunnen dan meisjes. Aangezien jongens vaker en harder gestraft worden dan meisjes in Cambodja, beschouwt het onderzoek fysieke straffen als een belangrijke vorm van gender-gerelateerd geweld op school. De resultaten tonen ook aan dat mannelijke leerkrachten meer fysieke straffen hanteren dan vrouwelijke leerkrachten, mogelijk omdat van mannen verwacht wordt dat ze sterke leiders zijn. Er zijn ook indicaties dat oudere leerkrachten het moeilijker vinden om van de traditionele discipline af te stappen en dus nog vaker de stok hanteren dan jonge leerkrachten.

Seksueel geweld

De derde vorm van gender-gerelateerd geweld waar het TIGER project op focust is seksueel geweld. Ernstig seksueel geweld komt op school niet echt voor, maar ouders zijn wel bang voor verkrachting op weg naar school. Scholen komen aan die angst tegemoet door de lessen voor 17u te laten eindigen, zodat kinderen voor zonsondergang thuis zijn. Lichtere vormen van seksueel geweld komen wel voor op school. Uit de interviews en enquêtes bleek dat sommige kinderen door klasgenootjes gedwongen worden om naar pornografische foto’s te kijken. Zelfs in het vierde leerjaar al vertelde een meisje dat de jongens uit haar klas zulke foto’s in haar schoolboeken verstoppen zodat ze hiermee geconfronteerd werd tijdens het studeren. Meisjes ervaren vaker verbaal seksueel geweld dan jongens, terwijl jongens meer fysiek geweld ervaren. Het gebeurt bijv. vaak dat jongens al plagend aan elkanders penis trekken, zonder te beseffen dat dit een vorm van seksueel geweld is.

Wat nu?

Karen haar resultaten beschrijven de huidige situatie op het gebied van gender-gerelateerd geweld op school. De komende drie jaar zal VVOB de leerkrachten en directeurs van de onderzochte scholen coachen in gender-gelijk onderwijzen. Aan het einde van het TIGER project wordt het onderzoek herhaald om de impact van het project na te gaan. De Cambodjaanse overheid heeft beloofd om het project in alle scholen van het land te implementeren als VVOB positieve effecten kan aantonen. Op die manier draagt Karen haar onderzoek bij aan gelijke onderwijskansen voor elk kind.

Bibliografie

Angkor Focus. (n.d.). Battambang Economy. Retrieved March 27, 2018, from http://www.angkorfocus.com/battambang-tourist-attractions/battambang-ec…

ASEAN. (2015). ASEAN 2025: Forging Ahead Together. Jakarta. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Ayres, D. (1999). The Khmer Rouge and education : beyond the discourse of destruction. History of Education, 28(2), 205–218. https://doi.org/10.1080/004676099284744

Booth, M. N. (2014). Education and Gender in Contemporary Cambodia. International Journal of Humanities and Social Science, 4(10), 42–50.

Bush, K. D., & Saltarelli, D. (2000). The two faces of education in ethnic conflict. Towards a peacebuilding education for children. Unicef. https://doi.org/10.1038/nchem.944

Cambodia National Council for Children. (2011). Report Reply to the List of Issues Raised by the Office of the Special Representative of the Secretary General on Violence against Children in Cambodia. Phnom Penh.

Cambodian Center for Human Rights. (2015). LGBT Bullying in Cambodia’s Schools. Phnom Penh.

Chigas, G., & Mosyakov, D. (2016). Literacy and Education under the Khmer Rouge. Retrieved January 6, 2017, from http://gsp.yale.edu/literacy-and-education-under-khmer-rouge

Clayton, T. (1998). Building the New Cambodia: Educational Destruction and Construction under the Khmer Rouge, 1975-1979. History of Education Society, 38(1), 1–16. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/369662

Davies, L. (2010). The potential of human rights education for conflict prevention and security. Intercultural Education, 21(5), 463–471. https://doi.org/10.1080/14675986.2010.521388

De Walque, D. (2006). The socio-demographic legacy of the Khmer Rouge period in Cambodia. Population Studies, 60(2), 223–231. https://doi.org/Doi 10.1080/00324720600684767

Duggan, S. J. (1996). Education, Teacher Training and Prospects for Economic Recovery in Cambodia. Comparative Education, 32, 361–376. https://doi.org/10.1080/03050069628768

Duncankudos. (2014). Education under the Khmer Rouge. Pol Pot’s new order in the classroom. Retrieved October 20, 2017, from https://savongschool.wordpress.com/2014/03/24/education-under-the-khmer…

Dy, S. S. (2004). Strategies and Policies for Basic Education in Cambodia: Historical Perspectives. International Education Journal, 5(1).

Education International. (2015). UN takes first steps towards eradicating school-related gender-based violence. Retrieved October 15, 2017, from https://www.worldsofeducation.org/en/detail/3168/un-takes-first-steps-t…

Else-Quest, N. M., & Peterca, O. (2015). Academic Attitudes and Achievement in Students of Urban Public Single-Sex and Mixed-Sex High Schools. American Educational Research Journal, 52(4), 693–718. https://doi.org/10.3102/0002831215591660

Global Peace Foundation. (2015). Cambodia: A new vision for education. Retrieved October 20, 2017, from https://www.globalpeace.org/news/cambodia-new-vision-education

Hamm, B. I. (2001). A Human Rights Approach to Development. Human Rights Quarterly, 23(4), 1005–1031. https://doi.org/10.1353/hrq.2001.0055

Haque, M. M. (2013). Hope for Gender Equality? A Pattern of Post-conflict Transition in Masculinity. Gender, Technology and Development, 17(1), 55–77. https://doi.org/10.1177/0971852412472124

Harber, C. (2014). Education and international development. Theory, practice and issues. Symposium books.

Heise, L., Ellsberg, M., & Gottmoeller, M. (2002). A global overview of gender-based violence. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 78(1), S5–S14. https://doi.org/10.1016/S0020-7292(02)00038-3

Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates. Pediatrics, 137(3), 1–15. Retrieved from http://pediatrics.aappublications.org/

Jeong, H. (2014). Legacy of Khmer Rouge on Skill Formation in Cambodia. Journal of International and Area Studies, 21(1), 1–19.

Keller, J., Mboya, B. O., Sinclair, J., Githua, O. W., Mulinge, M., Bergholz, L., … Kapphahn, C. (2017). A 6-Week School Curriculum Improves Boys’ Attitudes and Behaviors Related to Gender-Based Violence in Kenya. Journal of Interpersonal Violence, 32(4), 535–557. https://doi.org/10.1177/0886260515586367

King, E. (2011). The multiple relationships between education and conflict: Reflections of Rwandan teachers and students. In K.

Mundy & S. Dryden-Peterson (Eds.), Educating Children in Conflict Zones: Research, policy and practice for systemic change - A Tribute to Jackie Kirk (pp. 137–151). New York: Teachers College Press.

Kluttz, J. (2015). Reevaluating the relationship between education and child labour using the capabilities approach: Policy and implications for inequality in Cambodia. Theory and Research in Education, 13(2), 165–179. https://doi.org/10.1177/1477878515593886

Malone, M., & Belshaw, D. (2003). The Human Rights-based Approach to Development: Overview, context and critical issues. Transformation, 20(2), 77–91. https://doi.org/10.1177/026537880302000204

Payne, S., & Doyal, L. (2010). Gender equity or gender equality in health? Policy and Politics, 38(1), 171–175. https://doi.org/http://dx.doi.org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1332/…

Peycam, P. M. F. (2010). Sketching an Institutional History of Academic Knowledge Production in Cambodia (1863-2009) - Part 1. SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 25(2), 153–177. https://doi.org/10.1355/sj25-2a

Plan Cambodia. (2012). Baseline Study Corporal Punishment in School. Phnom Penh.

Renzetti, C. M. (2005). Gender-based violence. The Lancet, 365, 1009–1010. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)71118-1

Save the Children. (2010). The Future is Now - Education for children in countries affected by conflict. London.

Save the Children. (2016). Child Rights Situation Analysis Within the ASEAN Region.

Schmitz, H. P. (2012). A human rights-based approach (HRBA) in practice: Evaluating NGO development efforts. Polity, 44(4), 523–541. https://doi.org/10.1057/pol.2012.18

Simister, J. G. (2013). Women’s Education Reduces Risk of Gender-Based Violence: Evidence from 33 Countries. Multidisciplinary Journal of Gender Studies, 2(2), 150–181. https://doi.org/10.4471/generos.2013.24

Stinson, J. (2017). Exploring gender mainstreaming in primary education: A Cambodian context. York University, Toronto, Canada.

Storer, H. L., Casey, E. A., Carlson, J., Edleson, J. L., & Tolman, R. M. (2016). Primary Prevention Is? A Global Perspective on How Organizations Engaging Men in Preventing Gender-Based Violence Conceptualize and Operationalize Their Work. Violence against Women, 22(2), 249–268. https://doi.org/10.1177/1077801215601247

Stromquist, N. (2006). Gender, education and the possibility of transformative knowledge. Compare, 36(2), 145–161.

Tharp, A. T., Simon, T. R., & Saul, J. (2012). Preventing violence against children and youth. Journal of Safety Research, 43(4), 291–298. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2012.08.014

The Lancet. (2012). Opening the door on gender-based violence. The Lancet, 380, 703. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61387-7

UNESCO. (1960). Convention against Discrimination in Education. Paris.

UNESCO. (2000). The Dakar Framework for Action. Paris. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf

UNESCO. (2015a). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action. World Education Forum 2015, 51. Retrieved from https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/incheon-declaration

UNESCO. (2015b). Learning without fear: Preventing and combating school-related gender-based violence. Paris.

UNICEF Cambodia. (2016). Findings from a Systematic Literature Review and Analysis of Existing Datasets on Violence against Children in Cambodia. Phnom Penh.

UNICEF Cambodia. (2018). KAP Survey on Disciplinary Methods in Cambodian Primary Schools [Powerpoint slides]. Phnom Penh.

United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Paris. Retrieved from http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

United Nations. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Retrieved from http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm

United Nations. (1986). Declaration on the Right to Development. Retrieved from http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. https://doi.org/10.1177/0907568213481816

United Nations. (2015). Sustainable Development Goals. Retrieved May 12, 2018, from https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

University of Mauritius. (n.d.-a). Difference between Gender Equality and Gender Equity. Retrieved March 23, 2018, from http://vcampus.uom.ac.mu/soci1101/432_difference_between_gender_equalit…

University of Mauritius. (n.d.-b). Distinction between sex and gender. Retrieved March 12, 2018, from http://vcampus.uom.ac.mu/soci1101/431_distinction_between_sex_and_gende…

Velasco, E. (2004). Ensuring gender equity in education for all: Is Cambodia on track? Prospects, 34(1), 37–51. https://doi.org/10.1023/B:PROS.0000026681.52368.ef

VVOB. (2017a). Concept note TIGER project. Brussels.

VVOB. (2017b). Gendergelijkheid met de paplepel. Retrieved November 1, 2017, from http://www.vvob.be/vvob/nl/nieuws/gendergelijkheid-met-de-paplepel

VVOB Cambodia. (2016). Gender within VVOB Cambodia [Powerpoint slides].

VVOB Cambodia. (2017). Welcome to VVOB Cambodia [Powerpoint slides].

Walby, S., Towers, J., & Francis, B. (2014). Mainstreaming domestic and gender-based violence into sociology and the criminology of violence. Sociological Review, 62(S2), 187–214. https://doi.org/10.1111/1467-954X.12198

Warshauer Freedman, S., Weinstein, H. M., Murphy, K., & Longman, T. (2008). Teaching History after Identity-Based Conflicts: The Rwanda Experience. Comparative Education Review, 52(4), 663–690.

Wikipedia. (2017). Gender Parity Index. Retrieved March 23, 2018, from https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_Parity_Index

Wikipedia. (2018). Battambang Province. Retrieved March 1, 2018, from https://en.wikipedia.org/wiki/Battambang_Province

Winthrop, R., & Kirk, J. (2008). Learning for a Bright Future: Schooling, Armed Conflict, and Children’s Well-Being. Comparative Education Review, 52(4), 639–661. https://doi.org/10.1086/591301

World Health Organization. (2018). Violence against children. Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/violence-against-children/en/

World Vision. (2017). Campaign It Takes A World to end violence against children. Retrieved March 2, 2018, from https://www.wvi.org/ittakesaworld

World Vision Cambodia. (2017). It Takes a World to End Violence against Children - Campaign Briefing Sheet. Phnom Penh.

World Vision Cambodia. (2018). Ending Violence Against Children in the Greater Mekong Sub-region: Cambodia - Baseline Report. Phnom Penh.

Youth for Peace. (2012). Youth for Peace - Cambodia. Retrieved December 24, 2016, from http://www.friedenspaedagogik.de/english/topics_of_the_institute_s_work…

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Ides Nicaise, Sofie Cabus