Maak kennis met de cellen die dementie eten!

Daan
Verhaege

Wanneer je eender welke persoon met dementie op dit moment zou vragen wat ‘microglia’ zijn, krijg je vast geen zinnig antwoord te horen. Nochtans zou dit volgens wetenschappers van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit van Amsterdam spoedig kunnen veranderen. Hun recent onderzoek toont aan dat microgliale cellen een rol spelen in de progressie van dementie en deze dus beter niet vergeten worden als potentieel therapeutisch doelwit.

Over zenuwen en eiwitklonters

De meeste hersenaandoeningen zijn het gevolg van het afsterven van zenuwcellen. De ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld, wordt gekenmerkt door de dood van zenuwcellen gelegen in de hypothalamus (het hersengebied verantwoordelijk voor het geheugen) waardoor mensen met Alzheimer al gauw geheugenstoornissen ontwikkelen. De meest bekende oorzaken van zenuwceldood zijn zuurstoftekort en ontstekingen. Recent werd door onderzoekers echter een nieuwe oorzaak gevonden: de vorming van grote eiwitklonters in de zenuwen. Het ‘tau-eiwit’ bijvoorbeeld, helpt de cel zijn vorm te behouden door het verstevigen van het celskelet. Onder bepaalde omstandigheden kan het tau-eiwit echter ook andere tau-eiwitten binden en kunnen tau-klonters zich vormen binnen zenuwcellen. Deze klonters lijken erg op klitten (‘tangles’ in het Engels) en worden door wetenschappers ook wel ‘neurofibrilary tangles’ genoemd, kortweg ‘NFTs’.

Van tau tot tauopathie

De mechanismen van hoe NFTs ontstaan, zich verspreiden doorheen de hersenen en zenuwceldood veroorzaken worden collectief ‘tauopathie’ genoemd. Tauopathie blijkt een belangrijke speler te zijn in vele dementietypes zoals Alzheimer, maar ook de minder bekende frontotemporale dementie. Die laatste kan veroorzaakt worden door mutaties (dit zijn wijzigingen) in het stukje DNA dat informatie bevat om het eiwit tau te maken. Die mutaties zorgen ervoor dat het tau-eiwit plots nog beter kan binden aan andere tau-eiwitten, waardoor al snel een tau-klonter ontstaat en dus NFTs gevormd worden binnen zenuwcellen. Waarom die cellen dan sterven en hoe dat fenomeen zich verspreidt doorheen de hersenen zijn vragen die wetenschappers momenteel proberen te beantwoorden.

Demente muizen?

Onderzoek naar de mechanismen van tauopathie bij dementie wordt bemoeilijkt door de schaarsheid van hersenstaaltjes, die overigens enkel te verkrijgen zijn na het overlijden van de patiënt. In de biotechnologie hebben ze hier een aardig trucje voor gevonden: transgene muizen. Het stukje DNA dat informatie bevat over het tau-eiwit (al dan niet met de ziekteverwekkende mutatie) wordt gewoon bij de muis ingebracht. Muizen gemaakt op die manier worden dan ook gekenmerkt door de vorming van NFTs binnen zenuwcellen en vertonen symptomen van dementie. Die transgene muizen kunnen dan gebruikt worden voor onderzoek naar tauopathie en de zoektocht naar de oorzaak van en mogelijks ook medicatie tegen Alzheimer en frontotemporale dementie. In de huidige studie maakten we gebruik van hTau.P301S muizen, wat de wetenschappelijke naam is van muisjes die het humane DNA bevatten voor het tau-eiwit (hTau) met een specifieke mutatie (P301S). De muizen (hierna demente muizen) werden zo gemaakt dat ze het humane mutante tau enkel aanmaken binnen zenuwcellen en zo dementieverschijnselen ontwikkelen. Op die manier kan ongestoord de rol van andere onveranderde cellen (zoals immuuncellen) in tauopathie bestudeerd worden.

Kleine cellen, grote eetlust

Microglia zijn kleine immuuncellen in de hersenen die hun omgeving aftasten met behulp van lange uitlopers of vertakkingen. Als ze ziekteverwekkers vinden, verwijderen ze die onder andere door het slechte goedje simpelweg op te eten in een proces dat wetenschappers ‘fagocytose’ noemen. Onlangs hebben onderzoekers verondersteld dat microglia mogelijks een rol spelen in tauopathie, maar of ze gunstig of schadelijk zijn is nog onbekend. In onze huidige studie (uitgevoerd aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Amsterdam) onderzochten we hoe de microglia vertakkingen veranderen in reactie op de aanwezigheid van NFTs. Daarnaast onderzochten we of microglia in staat zijn om tau-klonters te fagocyteren.

Microglia ‘voelen’ tau-klonters

Om deze onderzoeksvragen na te gaan, gebruikten we normale en demente muizen. De hersenen van deze muizen werden geïsoleerd, in dunne plakjes gesneden en met een microscoop onderzocht. Normale muizen vertoonden microglia met veel en dunne vertakkingen, typerend voor gezonde en rustende microglia. Gedementeerde muizen daarentegen bevatten microglia met kortere en dikkere vertakkingen. Dit zijn kenmerken van ‘geactiveerde’ microglia. Deze observaties wijzen erop dat microglia op nog onbekende wijze reageren op zenuwcellen met tau-klonters en hierdoor actiever worden.

De figuur toont twee types/vormen van microglia. Gezonde/rustende microglia hebben veel dunne en sterk vertakte uitlopers. Geactiveerde microglia hebben dikkere en minder vertakte uitlopers.

Microglia lusten tau!

Wanneer microglia ziekteverwekkers eten, dan komen deze terecht in de maag van de cel die bestaat uit zakachtige structuren die ‘lysosomen’ worden genoemd. In ons huidig onderzoek zagen we de lysosomen opzwellen in de microglia van gedementeerde muizen, wat suggereert dat deze cellen actief aan het eten zijn. Binnenin deze grotere lysosomen in gedementeerde microglia detecteerden we kleine hoeveelheden tau-eiwit, wat aangeeft dat microglia (aanwezig in de hersenen van demente muizen) tau-klonters proberen op te eten! Wat er hierna gebeurt met de opgegeten tau-klonters, weten we niet zeker. Momenteel zijn er twee theorieën die mogelijk lijken. Een eerste mogelijkheid is dat microglia deze tau-klonters transporteren naar andere plaatsen om ze daar terug vrij te geven en zo het probleem te verspreiden doorheen de hersenen. Het therapeutisch remmen van deze transportfunctie zou de progressie van dementie kunnen vertragen. Een tweede theorie stelt dat microglia het tau opeten en verteren in hun maag. Dit laatste zou betekenen dat microglia de opstapeling van tau-klonters in zenuwcellen kunnen remmen wanneer we microglia therapeutisch stimuleren om hier meer van te eten.

De figuur toont twee cellen. Een zenuwcel is weergegeven samen met tau-klonters die opbouwen binnenin de cel. Hiernaast is een microgliale cel weergegeven. Deze laatste bevat tau-klonters in diens maag (bestaande uit zakachtige structuren of lysosomen).

Een hoopvolle blik vooruit

De voorlopige conclusie van ons onderzoek: microglia reageren op de aanwezigheid van tau-klonters in zenuwcellen, nemen een geactiveerde vorm aan en kunnen deze klonters zelfs opeten. Hoewel er nog bijkomend onderzoek nodig is, blijkt nu al dat de rol van deze kleine cellen potentieel grote gevolgen kan hebben op het leven van miljoenen mensen met dementie.

Bibliografie

Ahmed T, Van der Jeugd A, Blum D, Galas M-C, D’Hooge R, Buee L & Balschun D (2014) Cognition and hippocampal synaptic plasticity in mice with a homozygous tau deletion. Neurobiol. Aging 35: 2474–2478

Allen B, Ingram E, Takao M, Smith MJ, Jakes R, Virdee K, Yoshida H, Holzer M, Craxton M, Emson PC, Atzori C, Migheli A, Crowther RA, Ghetti B, Spillantini MG & Goedert M (2002) Abundant tau filaments and nonapoptotic neurodegeneration in transgenic mice expressing human P301S tau protein. J. Neurosci. 22: 9340–51

Alzheimer A (1907) Uber eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. Allg Zeits Psychiatry Psych. Med. 64: 146–148

Ambegaokar SS & Jackson GR (2011) Functional genomic screen and network analysis reveal novel modifiers of tauopathy dissociated from tau phosphorylation. Hum. Mol. Genet. 20: 4947–4977

American Academy of Family Physicians. R, Kertesz A & Knebl JA (1970) American family physician. American Academy of Family Physicians

Andorfer C, Acker CM, Kress Y, Hof PR, Duff K & Davies P (2005) Cell-Cycle Reentry and Cell Death in Transgenic Mice Expressing Nonmutant Human Tau Isoforms. J. Neurosci. 25: 5446–5454

Andreasson KI, Savonenko A, Vidensky S, Goellner JJ, Zhang Y, Shaffer A, Kaufmann WE, Worley PF, Isakson P & Markowska AL (2001) Age-dependent cognitive deficits and neuronal apoptosis in cyclooxygenase-2 transgenic mice. J. Neurosci. 21: 8198–209

Asai H, Ikezu S, Tsunoda S, Medalla M, Luebke J, Haydar T, Wolozin B, Butovsky O, Kügler S & Ikezu T (2015) Depletion of microglia and inhibition of exosome synthesis halt tau propagation. Nat. Neurosci. 18: 1584–1593

Askew K, Li K, Olmos-Alonso A, Garcia-Moreno F, Liang Y, Richardson P, Tipton T, Chapman MA, Riecken K, Beccari S, Sierra A, Molnár Z, Cragg MS, Garaschuk O, Perry VH & Gomez-Nicola D (2017) Coupled Proliferation and Apoptosis Maintain the Rapid Turnover of Microglia in the Adult Brain. Cell Rep. 18: 391–405

Battistin L & Cagnin A (2010) Vascular Cognitive Disorder. A Biological and Clinical Overview. Neurochem. Res. 35: 1933–1938

Bellucci A, Westwood AJ, Ingram E, Casamenti F, Goedert M & Spillantini MG (2004) Induction of Inflammatory Mediators and Microglial Activation in Mice Transgenic for Mutant Human P301S Tau Protein. Am. J. Pathol. 165: 1643–1652

Bennett ML, Bennett FC, Liddelow SA, Ajami B, Zamanian JL, Fernhoff NB, Mulinyawe SB, Bohlen CJ, Adil A, Tucker A, Weissman IL, Chang EF, Li G, Grant GA, Hayden Gephart MG & Barres BA (2016) New tools for studying microglia in the mouse and human CNS. Proc. Natl. Acad. Sci. 113: E1738–E1746

Le Ber I, Camuzat A, Hannequin D, Pasquier F, Guedj E, Rovelet-Lecrux A, Hahn-Barma V, van der Zee J, Clot F, Bakchine S, Puel M, Ghanim M, Lacomblez L, Mikol J, Deramecourt V, Lejeune P, de la Sayette V, Belliard S, Vercelletto M, Meyrignac C, et al (2008) Phenotype variability in progranulin mutation carriers: a clinical, neuropsychological, imaging and genetic study. Brain 131: 732–746

Berg RL & Shaw GR (2013) Laboratory evaluation for vitamin B12 deficiency: the case for cascade testing. Clin. Med. Res. 11: 7–15

Berger Z, Ravikumar B, Menzies FM, Oroz LG, Underwood BR, Pangalos MN, Schmitt I, Wullner U, Evert BO, O’Kane CJ & Rubinsztein DC (2006) Rapamycin alleviates toxicity of different aggregate-prone proteins. Hum. Mol. Genet. 15: 433–442

Bland ST, Beckley JT, Young S, Tsang V, Watkins LR, Maier SF & Bilbo SD (2010) Enduring consequences of early-life infection on glial and neural cell genesis within cognitive regions of the brain. Brain. Behav. Immun. 24: 329–338

Bolós M, Llorens-Martín M, Jurado-Arjona J, Hernández F, Rábano A & Avila J (2015) Direct Evidence of Internalization of Tau by Microglia In Vitro and In Vivo. J. Alzheimer’s Dis. 50: 77–87

Bornemann KD, Wiederhold KH, Pauli C, Ermini F, Stalder M, Schnell L, Sommer B, Jucker M & Staufenbiel M (2001) Abeta-induced inflammatory processes in microglia cells of APP23 transgenic mice. Am. J. Pathol. 158: 63–73

Bromley-Brits K, Deng Y & Song W (2011) Morris water maze test for learning and memory deficits in Alzheimer’s disease model mice. J. Vis. Exp.

Brunnström HR & Englund EM (2009) Cause of death in patients with dementia disorders. Eur. J. Neurol. 16: 488–492

Bugiani O, Murrell JR, Giaccone G, Hasegawa M, Ghigo G, Tabaton M, Morbin M, Primavera A, Carella F, Solaro C, Grisoli M, Savoiardo M, Spillantini MG, Tagliavini F, Goedert M & Ghetti B (1999) Frontotemporal dementia and corticobasal degeneration in a family with a P301S mutation in tau. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 58: 667–77

Burns A & Iliffe S (2009) Alzheimer’s disease. BMJ 338: b158

Butovsky O, Jedrychowski MP, Moore CS, Cialic R, Lanser AJ, Gabriely G, Koeglsperger T, Dake B, Wu PM, Doykan CE, Fanek Z, Liu L, Chen Z, Rothstein JD, Ransohoff RM, Gygi SP, Antel JP & Weiner HL (2014) Identification of a unique TGF-β–dependent molecular and functional signature in microglia. Nat. Neurosci. 17: 131–143

Caplan JP & Rabinowitz T (2010) An Approach to the Patient with Cognitive Impairment: Delirium and Dementia. Med. Clin. North Am. 94: 1103–1116

Carmel R (2008) How I treat cobalamin (vitamin B12) deficiency. Blood 112: 2214–21

Carroll MC (2004) The complement system in regulation of adaptive immunity. Nat. Immunol. 5: 981–986

Casano AM, Albert M & Peri F (2016) Developmental Apoptosis Mediates Entry and Positioning of Microglia in the Zebrafish Brain. Cell Rep. 16: 897–906

Chai X, Wu S, Murray TK, Kinley R, Cella C V., Sims H, Buckner N, Hanmer J, Davies P, O’Neill MJ, Hutton ML & Citron M (2011) Passive Immunization with Anti-Tau Antibodies in Two Transgenic Models. J. Biol. Chem. 286: 34457–34467

Cleveland DW, Hwo SY & Kirschner MW (1977a) Purification of tau, a microtubule-associated protein that induces assembly of microtubules from purified tubulin. J. Mol. Biol. 116: 207–25

Cleveland DW, Hwo SY & Kirschner MW (1977b) Physical and chemical properties of purified tau factor and the role of tau in microtubule assembly. J. Mol. Biol. 116: 227–47

Clinton LK, Blurton-Jones M, Myczek K, Trojanowski JQ & LaFerla FM (2010) Synergistic Interactions between Abeta, tau, and alpha-synuclein: acceleration of neuropathology and cognitive decline. J. Neurosci. 30: 7281–9

Colonna M & Butovsky O (2017) Microglia Function in the Central Nervous System During Health and Neurodegeneration. Annu. Rev. Immunol. 35: 441–468

Le Corre S, Klafki HW, Plesnila N, Hubinger G, Obermeier A, Sahagun H, Monse B, Seneci P, Lewis J, Eriksen J, Zehr C, Yue M, McGowan E, Dickson DW, Hutton M & Roder HM (2006) An inhibitor of tau hyperphosphorylation prevents severe motor impairments in tau transgenic mice. Proc. Natl. Acad. Sci. 103: 9673–9678

Cras P, Kawai M, Siedlak S & Perry G (1991) Microglia are associated with the extracellular neurofibrillary tangles of Alzheimer disease. Brain Res. 558: 312–4

Davalos D, Grutzendler J, Yang G, Kim J V, Zuo Y, Jung S, Littman DR, Dustin ML & Gan W-B (2005) ATP mediates rapid microglial response to local brain injury in vivo. Nat. Neurosci. 8: 752–758

Dawson HN, Ferreira A, Eyster M V, Ghoshal N, Binder LI & Vitek MP (2001) Inhibition of neuronal maturation in primary hippocampal neurons from tau deficient mice. J. Cell Sci. 114: 1179–87

Dickson DW, Kouri N, Murray ME & Josephs KA (2011) Neuropathology of frontotemporal lobar degeneration-tau (FTLD-tau). J. Mol. Neurosci. 45: 384–9

Dissing-Olesen L, LeDue JM, Rungta RL, Hefendehl JK, Choi HB & MacVicar BA (2014) Activation of Neuronal NMDA Receptors Triggers Transient ATP-Mediated Microglial Process Outgrowth. J. Neurosci. 34: 10511–10527

Elmore MRP, Najafi AR, Koike MA, Dagher NN, Spangenberg EE, Rice RA, Kitazawa M, Matusow B, Nguyen H, West BL & Green KN (2014) Colony-Stimulating Factor 1 Receptor Signaling Is Necessary for Microglia Viability, Unmasking a Microglia Progenitor Cell in the Adult Brain. Neuron 82: 380–397

Feng G, Mellor RH, Bernstein M, Keller-Peck C, Nguyen QT, Wallace M, Nerbonne JM, Lichtman JW & Sanes JR (2000) Imaging Neuronal Subsets in Transgenic Mice Expressing Multiple Spectral Variants of GFP. Neuron 28: 41–51

Fernández-Arjona M del M, Grondona JM, Granados-Durán P, Fernández-Llebrez P & López-Ávalos MD (2017) Microglia Morphological Categorization in a Rat Model of Neuroinflammation by Hierarchical Cluster and Principal Components Analysis. Front. Cell. Neurosci. 11: 235

Finger EC (2016) Frontotemporal Dementias. Continuum (Minneap. Minn). 22: 464–89

Galatro TF, Holtman IR, Lerario AM, Vainchtein ID, Brouwer N, Sola PR, Veras MM, Pereira TF, Leite REP, Möller T, Wes PD, Sogayar MC, Laman JD, Den Dunnen W, Pasqualucci CA, Oba-Shinjo SM, Boddeke EWGM, Marie SKN & Eggen BJL (2017) Transcriptomic analysis of purified human cortical microglia reveals age-associated changes. Nat. Neurosci. 20: 1162–1171

Gasparini L, Anthony Crowther R, Martin KR, Berg N, Coleman M, Goedert M & Spillantini MG (2011) Tau inclusions in retinal ganglion cells of human P301S tau transgenic mice: Effects on axonal viability. Neurobiol. Aging 32: 419–433

Gasparini L, Terni B & Spillantini MG (2007) Frontotemporal Dementia with Tau Pathology. Neurodegener. Dis. 4: 236–253

Gilmore EC & Herrup K (1997) Cortical development: Layers of complexity. Curr. Biol. 7: R231–R234

Ginhoux F, Greter M, Leboeuf M, Nandi S, See P, Gokhan S, Mehler MF, Conway SJ, Ng LG, Stanley ER, Samokhvalov IM & Merad M (2010) Fate Mapping Analysis Reveals That Adult Microglia Derive from Primitive Macrophages. Science (80-. ). 330: 841–845

Godbey WT (2014) Cellular Transport. An Introd. to Biotechnol.: 35–64

Goedert M & Jakes R (1990) Expression of separate isoforms of human tau protein: correlation with the tau pattern in brain and effects on tubulin polymerization. EMBO J. 9: 4225–30

Goedert M, Spillantini MG, Jakes R, Rutherford D & Crowther RA (1989) Multiple isoforms of human microtubule-associated protein tau: sequences and localization in neurofibrillary tangles of Alzheimer’s disease. Neuron 3: 519–26

Gomez Perdiguero E, Klapproth K, Schulz C, Busch K, Azzoni E, Crozet L, Garner H, Trouillet C, de Bruijn MF, Geissmann F & Rodewald H-R (2015) Tissue-resident macrophages originate from yolk-sac-derived erythro-myeloid progenitors. Nature 518: 547–551

Grabert K, Michoel T, Karavolos MH, Clohisey S, Baillie JK, Stevens MP, Freeman TC, Summers KM & McColl BW (2016) Microglial brain region-dependent diversity and selective regional sensitivities to aging. Nat. Neurosci. 19: 504–16

Hall GF & Patuto BA (2012) Is tau ready for admission to the prion club? Prion 6: 223–33

Hampton DW, Webber DJ, Bilican B, Goedert M, Spillantini MG & Chandran S (2010) Cell-Mediated Neuroprotection in a Mouse Model of Human Tauopathy. J. Neurosci. 30: 9973–9983

Han J, Harris RA & Zhang X-M (2017) An updated assessment of microglia depletion: current concepts and future directions. Mol. Brain 10: 25

Harada A, Oguchi K, Okabe S, Kuno J, Terada S, Ohshima T, Sato-Yoshitake R, Takei Y, Noda T & Hirokawa N (1994) Altered microtubule organization in small-calibre axons of mice lacking tau protein. Nature 369: 488–491

Harrington CR, Storey JMD, Clunas S, Harrington KA, Horsley D, Ishaq A, Kemp SJ, Larch CP, Marshall C, Nicoll SL, Rickard JE, Simpson M, Sinclair JP, Storey LJ & Wischik CM (2015) Cellular Models of Aggregation-dependent Template-directed Proteolysis to Characterize Tau Aggregation Inhibitors for Treatment of Alzheimer Disease. J. Biol. Chem. 290: 10862–10875

Haynes SE, Hollopeter G, Yang G, Kurpius D, Dailey ME, Gan W-B & Julius D (2006) The P2Y12 receptor regulates microglial activation by extracellular nucleotides. Nat. Neurosci. 9: 1512–1519

HICKEY M, GALLANT K, GROSS G, LEVINE M & CHESSELET M (2005) Early behavioral deficits in R6/2 mice suitable for use in preclinical drug testing. Neurobiol. Dis. 20: 1–11

Hogan DB, Fiest KM, Roberts JI, Maxwell CJ, Dykeman J, Pringsheim T, Steeves T, Smith EE, Pearson D & Jetté N (2016) The Prevalence and Incidence of Dementia with Lewy Bodies: a Systematic Review. Can. J. Neurol. Sci. / J. Can. des Sci. Neurol. 43: S83–S95

Holmes BB, DeVos SL, Kfoury N, Li M, Jacks R, Yanamandra K, Ouidja MO, Brodsky FM, Marasa J, Bagchi DP, Kotzbauer PT, Miller TM, Papy-Garcia D & Diamond MI (2013) Heparan sulfate proteoglycans mediate internalization and propagation of specific proteopathic seeds. Proc. Natl. Acad. Sci. 110: E3138–E3147

Holmes BB, Furman JL, Mahan TE, Yamasaki TR, Mirbaha H, Eades WC, Belaygorod L, Cairns NJ, Holtzman DM & Diamond MI (2014) Proteopathic tau seeding predicts tauopathy in vivo. Proc. Natl. Acad. Sci. 111: E4376–E4385

Hua JY & Smith SJ (2004) Neural activity and the dynamics of central nervous system development. Nat. Neurosci. 7: 327–332

Huberman AD, Feller MB & Chapman B (2008) Mechanisms Underlying Development of Visual Maps and Receptive Fields. Annu. Rev. Neurosci. 31: 479–509

Hutton M, Lendon CL, Rizzu P, Baker M, Froelich S, Houlden H, Pickering-Brown S, Chakraverty S, Isaacs A, Grover A, Hackett J, Adamson J, Lincoln S, Dickson D, Davies P, Petersen RC, Stevens M, de Graaff E, Wauters E, van Baren J, et al (1998) Association of missense and 5′-splice-site mutations in tau with the inherited dementia FTDP-17. Nature 393: 702–705

Ishizawa K & Dickson DW (2001) Microglial activation parallels system degeneration in progressive supranuclear palsy and corticobasal degeneration. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 60: 647–57

Jameson L, Frey T, Zeeberg B, Dalldorf F & Caplow M (1980) Inhibition of microtubule assembly by phosphorylation of microtubule-associated proteins. Biochemistry 19: 2472–9

Jeong H-K, Ji K, Min K & Joe E-H (2013) Brain inflammation and microglia: facts and misconceptions. Exp. Neurobiol. 22: 59–67

Kadowaki H, Nishitoh H, Urano F, Sadamitsu C, Matsuzawa A, Takeda K, Masutani H, Yodoi J, Urano Y, Nagano T & Ichijo H (2005) Amyloid β induces neuronal cell death through ROS-mediated ASK1 activation. Cell Death Differ. 12: 19–24

Katz LC & Shatz CJ (1996) Synaptic activity and the construction of cortical circuits. Science 274: 1133–8

Kierdorf K, Erny D, Goldmann T, Sander V, Schulz C, Perdiguero EG, Wieghofer P, Heinrich A, Riemke P, Hölscher C, Müller DN, Luckow B, Brocker T, Debowski K, Fritz G, Opdenakker G, Diefenbach A, Biber K, Heikenwalder M, Geissmann F, et al (2013) Microglia emerge from erythromyeloid precursors via Pu.1- and Irf8-dependent pathways. Nat. Neurosci. 16: 273–280

Kingwell K (2015) Targeting tau acetylation attenuates neurodegeneration. Nat. Rev. Drug Discov. 14: 749–749

Kobayashi K, Hayashi M, Nakano H, Fukutani Y, Sasaki K, Shimazaki M & Koshino Y (2002) Apoptosis of astrocytes with enhanced lysosomal activity and oligodendrocytes in white matter lesions in Alzheimer’s disease. Neuropathol. Appl. Neurobiol. 28: 238–51

Kobayashi K, Muramori F, Aoki T, Hayashi M, Miyazu K, Fukutani Y, Mukai M & Koshino F (1998) KP-1 is a marker for extraneuronal neurofibrillary tangles and senile plaques in Alzheimer diseased brains. Dement. Geriatr. Cogn. Disord. 9: 13–9

Le MN, Kim W, Lee S, McKee AC & Hall GF (2012) Multiple mechanisms of extracellular tau spreading in a non-transgenic tauopathy model. Am. J. Neurodegener. Dis. 1: 316–33

Lee J-H, Jeong S-K, Kim BC, Park KW & Dash A (2015) Donepezil across the spectrum of Alzheimer’s disease: dose optimization and clinical relevance. Acta Neurol. Scand. 131: 259–267

Lee VM, Balin BJ, Otvos L & Trojanowski JQ (1991) A68: a major subunit of paired helical filaments and derivatized forms of normal Tau. Science 251: 675–8

Lewis J, McGowan E, Rockwood J, Melrose H, Nacharaju P, Van Slegtenhorst M, Gwinn-Hardy K, Murphy MP, Baker M, Yu X, Duff K, Hardy J, Corral A, Lin W-L, Yen S-H, Dickson DW, Davies P & Hutton M (2000) Neurofibrillary tangles, amyotrophy and progressive motor disturbance in mice expressing mutant (P301L) tau protein. Nat. Genet. 25: 402–405

Leyk J, Goldbaum O, Noack M & Richter-Landsberg C (2015) Inhibition of HDAC6 Modifies Tau Inclusion Body Formation and Impairs Autophagic Clearance. J. Mol. Neurosci. 55: 1031–1046

Li Q & Barres BA (2017) Microglia and macrophages in brain homeostasis and disease. Nat. Rev. Immunol. 18: 225–242

Littin K, Acevedo A, Browne W, Edgar J, Mendl M, Owen D, Sherwin C, Würbel H & Nicol C (2008) Towards humane end points: behavioural changes precede clinical signs of disease in a Huntington’s disease model. Proceedings. Biol. Sci. 275: 1865–74

Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, Costafreda SG, Huntley J, Ames D, Ballard C, Banerjee S, Burns A, Cohen-Mansfield J, Cooper C, Fox N, Gitlin LN, Howard R, Kales HC, Larson EB, Ritchie K, Rockwood K, Sampson EL, Samus Q, et al (2017) Dementia prevention, intervention, and care. Lancet (London, England) 390: 2673–2734

Long JM, Kalehua AN, Muth NJ, Calhoun ME, Jucker M, Hengemihle JM, Ingram DK & Mouton PR (1998) Stereological analysis of astrocyte and microglia in aging mouse hippocampus. Neurobiol. Aging 19: 497–503

van Lookeren Campagne M, Wiesmann C & Brown EJ (2007) Macrophage complement receptors and pathogen clearance. Cell. Microbiol. 9: 2095–2102

Loy CT, Schofield PR, Turner AM & Kwok JBJ (2014) Genetics of dementia. Lancet (London, England) 383: 828–40

Ludolph AC, Kassubek J, Landwehrmeyer BG, Mandelkow E, Mandelkow E-M, Burn DJ, Caparros-Lefebvre D, Frey KA, de Yebenes JG, Gasser T, Heutink P, Höglinger G, Jamrozik Z, Jellinger KA, Kazantsev A, Kretzschmar H, Lang AE, Litvan I, Lucas JJ, McGeer PL, et al (2009) Tauopathies with parkinsonism: clinical spectrum, neuropathologic basis, biological markers, and treatment options. Eur. J. Neurol. 16: 297–309

Luo W, Liu W, Hu X, Hanna M, Caravaca A & Paul SM (2015) Microglial internalization and degradation of pathological tau is enhanced by an anti-tau monoclonal antibody. Sci. Rep. 5: 11161

Maphis N, Xu G, Kokiko-cochran ON, Cardona A, Ransohoff RM, Lamb BT & Bhaskar K (2015) Loss of tau rescues inflammation-mediated neurodegeneration. Front. Neurosci. 9: 196

McKeith IG, Boeve BF, Dickson DW, Halliday G, Taylor J-P, Weintraub D, Aarsland D, Galvin J, Attems J, Ballard CG, Bayston A, Beach TG, Blanc F, Bohnen N, Bonanni L, Bras J, Brundin P, Burn D, Chen-Plotkin A, Duda JE, et al (2017) Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: Fourth consensus report of the DLB Consortium. Neurology 89: 88–100

Morris M, Maeda S, Vossel K & Mucke L (2011) The Many Faces of Tau. Neuron 70: 410–426

Mosher KI & Wyss-Coray T (2014) Microglial dysfunction in brain aging and Alzheimer’s disease. Biochem. Pharmacol. 88: 594–604

Müller WE, Eckert A, Kurz C, Eckert GP & Leuner K (2010) Mitochondrial Dysfunction: Common Final Pathway in Brain Aging and Alzheimer’s Disease—Therapeutic Aspects. Mol. Neurobiol. 41: 159–171

Nakanishi H (2003) Microglial Functions and Proteases. Mol. Neurobiol. 27: 163–176

Neumann H, Kotter MR & Franklin RJM (2008) Debris clearance by microglia: an essential link between degeneration and regeneration. Brain 132: 288–295

Neve RL, Harris P, Kosik KS, Kurnit DM & Donlon TA (1986) Identification of cDNA clones for the human microtubule-associated protein tau and chromosomal localization of the genes for tau and microtubule-associated protein 2. Mol. Brain Res. 1: 271–280

Nixon RA & Yang D-S (2012) Autophagy and neuronal cell death in neurological disorders. Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 4:

O’Brien RJ & Wong PC (2011) Amyloid precursor protein processing and Alzheimer’s disease. Annu. Rev. Neurosci. 34: 185–204

van Olst L, Bielefeld P, Fitzsimons CP, de Vries HE & Schouten M (2018) Glucocorticoid-mediated modulation of morphological changes associated with aging in microglia. Aging Cell 17: e12790

Ozcelik S, Fraser G, Castets P, Schaeffer V, Skachokova Z, Breu K, Clavaguera F, Sinnreich M, Kappos L, Goedert M, Tolnay M & Winkler DT (2013) Rapamycin Attenuates the Progression of Tau Pathology in P301S Tau Transgenic Mice. PLoS One 8: e62459

Paolicelli RC, Bolasco G, Pagani F, Maggi L, Scianni M, Panzanelli P, Giustetto M, Ferreira TA, Guiducci E, Dumas L, Ragozzino D & Gross CT (2011) Synaptic Pruning by Microglia Is Necessary for Normal Brain Development. Science (80-. ). 333: 1456–1458

Pascual O, Ben Achour S, Rostaing P, Triller A & Bessis A (2012) Microglia activation triggers astrocyte-mediated modulation of excitatory neurotransmission. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109: E197-205

Polfliet MMJ, van de Veerdonk F, Döpp EA, van Kesteren-Hendrikx EML, van Rooijen N, Dijkstra CD & van den Berg TK (2002) The role of perivascular and meningeal macrophages in experimental allergic encephalomyelitis. J. Neuroimmunol. 122: 1–8

Pont-Lezica L, Beumer W, Colasse S, Drexhage H, Versnel M & Bessis A (2014) Microglia shape corpus callosum axon tract fasciculation: functional impact of prenatal inflammation. Eur. J. Neurosci. 39: 1551–1557

Poorkaj P, Bird TD, Wijsman E, Nemens E, Garruto RM, Anderson L, Andreadis A, Wiederholt WC, Raskind M & Schellenberg GD (1998) Tau is a candidate gene for chromosome 17 frontotemporal dementia. Ann. Neurol. 43: 815–825

Ransohoff RM (2016) How neuroinflammation contributes to neurodegeneration. Science (80-. ). 353: 777–783

REIF AE & ALLEN JM (1964) THE AKR THYMIC ANTIGEN AND ITS DISTRIBUTION IN LEUKEMIAS AND NERVOUS TISSUES. J. Exp. Med. 120: 413–33

Réu P, Khosravi A, Bernard S, Mold JE, Salehpour M, Alkass K, Perl S, Tisdale J, Possnert G, Druid H & Frisén J (2017) The Lifespan and Turnover of Microglia in the Human Brain. Cell Rep. 20: 779–784

Riley KP, Snowdon DA & Markesbery WR (2002) Alzheimer’s neurofibrillary pathology and the spectrum of cognitive function: Findings from the Nun Study. Ann. Neurol. 51: 567–577

Rock RB, Gekker G, Hu S, Sheng WS, Cheeran M, Lokensgard JR & Peterson PK (2004) Role of microglia in central nervous system infections. Clin. Microbiol. Rev. 17: 942–64, table of contents

Rodriguez-Callejas JD, Fuchs E & Perez-Cruz C (2016) Evidence of Tau Hyperphosphorylation and Dystrophic Microglia in the Common Marmoset. Front. Aging Neurosci. 8: 315

Rubinsztein DC (2006) The roles of intracellular protein-degradation pathways in neurodegeneration. Nature 443: 780–786

Ryan CL, Baranowski DC, Chitramuthu BP, Malik S, Li Z, Cao M, Minotti S, Durham HD, Kay DG, Shaw CA, Bennett HPJ & Bateman A (2009) Progranulin is expressed within motor neurons and promotes neuronal cell survival. BMC Neurosci. 10: 130

Saman S, Kim W, Raya M, Visnick Y, Miro S, Saman S, Jackson B, McKee AC, Alvarez VE, Lee NCY & Hall GF (2012) Exosome-associated tau is secreted in tauopathy models and is selectively phosphorylated in cerebrospinal fluid in early Alzheimer disease. J. Biol. Chem. 287: 3842–9

Sasaki A, Shoji M, Harigaya Y, Kawarabayashi T, Ikeda M, Naito M, Matsubara E, Abe K & Nakazato Y (2002) Amyloid cored plaques in Tg2576 transgenic mice are characterized by giant plaques, slightly activated microglia, and the lack of paired helical filament-typed, dystrophic neurites. Virchows Arch. 441: 358–367

Scattoni ML, Gasparini L, Alleva E, Goedert M, Calamandrei G & Spillantini MG (2010) Early behavioural markers of disease in P301S tau transgenic mice. Behav. Brain Res. 208: 250–257

Schafer DP, Lehrman EK, Kautzman AG, Koyama R, Mardinly AR, Yamasaki R, Ransohoff RM, Greenberg ME, Barres BA & Stevens B (2012) Microglia Sculpt Postnatal Neural Circuits in an Activity and Complement-Dependent Manner. Neuron 74: 691–705

Schafer DP & Stevens B (2010) Synapse elimination during development and disease: immune molecules take centre stage. Biochem. Soc. Trans. 38: 476–481

Scheff SW & Price DA (2006) Alzheimer’s disease-related alterations in synaptic density: neocortex and hippocampus. J. Alzheimers. Dis. 9: 101–15

Schroeder SK, Joly-Amado A, Gordon MN & Morgan D (2016) Tau-Directed Immunotherapy: A Promising Strategy for Treating Alzheimer’s Disease and Other Tauopathies. J. Neuroimmune Pharmacol. 11: 9–25

Seibenhener ML & Wooten MC (2015) Use of the Open Field Maze to measure locomotor and anxiety-like behavior in mice. J. Vis. Exp.: e52434

Sheffield LG, Marquis JG & Berman NE (2000) Regional distribution of cortical microglia parallels that of neurofibrillary tangles in Alzheimer’s disease. Neurosci. Lett. 285: 165–8

Shiotsuki H, Yoshimi K, Shimo Y, Funayama M, Takamatsu Y, Ikeda K, Takahashi R, Kitazawa S & Hattori N (2010) A rotarod test for evaluation of motor skill learning. J. Neurosci. Methods 189: 180–185

Sierra A, Encinas JM, Deudero JJP, Chancey JH, Enikolopov G, Overstreet-Wadiche LS, Tsirka SE & Maletic-Savatic M (2010) Microglia Shape Adult Hippocampal Neurogenesis through Apoptosis-Coupled Phagocytosis. Cell Stem Cell 7: 483–495

Šimić G, Babić Leko M, Wray S, Harrington C, Delalle I, Jovanov-Milošević N, Bažadona D, Buée L, de Silva R, Di Giovanni G, Wischik C & Hof P (2016) Tau Protein Hyperphosphorylation and Aggregation in Alzheimer’s Disease and Other Tauopathies, and Possible Neuroprotective Strategies. Biomolecules 6: 6

Snowden JS, Neary D & Mann DMA (2002) Frontotemporal dementia. Br. J. Psychiatry 180: 140–3

Sperfeld AD, Collatz MB, Baier H, Palmbach M, Storch A, Schwarz J, Tatsch K, Reske S, Joosse M, Heutink P & Ludolph AC (1999) FTDP-17: an early-onset phenotype with parkinsonism and epileptic seizures caused by a novel mutation. Ann. Neurol. 46: 708–15

Spillantini MG & Goedert M (2013) Tau pathology and neurodegeneration. Lancet Neurol. 12: 609–622

Spillantini MG, Murrell JR, Goedert M, Farlow MR, Klug A & Ghetti B (1998) Mutation in the tau gene in familial multiple system tauopathy with presenile dementia. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 95: 7737–41

Stevens B, Allen NJ, Vazquez LE, Howell GR, Christopherson KS, Nouri N, Micheva KD, Mehalow AK, Huberman AD, Stafford B, Sher A, Litke AM, Lambris JD, Smith SJ, John SWM & Barres BA (2007) The Classical Complement Cascade Mediates CNS Synapse Elimination. Cell 131: 1164–1178

Stone JG, Siedlak SL, Tabaton M, Hirano A, Castellani RJ, Santocanale C, Perry G, Smith MA, Zhu X & Lee H (2011) The cell cycle regulator phosphorylated retinoblastoma protein is associated with tau pathology in several tauopathies. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 70: 578–87

Streit WJ, Braak H, Xue Q-S & Bechmann I (2009) Dystrophic (senescent) rather than activated microglial cells are associated with tau pathology and likely precede neurodegeneration in Alzheimer’s disease. Acta Neuropathol. 118: 475–485

Sultan A, Nesslany F, Violet M, Bégard S, Loyens A, Talahari S, Mansuroglu Z, Marzin D, Sergeant N, Humez S, Colin M, Bonnefoy E, Buée L & Galas M-C (2011) Nuclear Tau, a Key Player in Neuronal DNA Protection. J. Biol. Chem. 286: 4566–4575

Swaffer K What the hell happened to my brain? : living beyond dementia

Swerdlow RH & Khan SM (2004) A ‘mitochondrial cascade hypothesis’ for sporadic Alzheimer’s disease. Med. Hypotheses 63: 8–20

Takei Y, Teng J, Harada A & Hirokawa N (2000) Defects in axonal elongation and neuronal migration in mice with disrupted tau and map1b genes. J. Cell Biol. 150: 989–1000

Tang Y & Le W (2016) Differential Roles of M1 and M2 Microglia in Neurodegenerative Diseases. Mol. Neurobiol. 53: 1181–1194

Tatebayashi Y, Miyasaka T, Chui D-H, Akagi T, Mishima K -i., Iwasaki K, Fujiwara M, Tanemura K, Murayama M, Ishiguro K, Planel E, Sato S, Hashikawa T & Takashima A (2002) Tau filament formation and associative memory deficit in aged mice expressing mutant (R406W) human tau. Proc. Natl. Acad. Sci. 99: 13896–13901

Tremblay M-È, Lowery RL & Majewska AK (2010) Microglial Interactions with Synapses Are Modulated by Visual Experience. PLoS Biol. 8: e1000527

Tremblay M-E, Stevens B, Sierra A, Wake H, Bessis A & Nimmerjahn A (2011) The Role of Microglia in the Healthy Brain. J. Neurosci. 31: 16064–16069

Tremblay M-È, Zettel ML, Ison JR, Allen PD & Majewska AK (2012) Effects of aging and sensory loss on glial cells in mouse visual and auditory cortices. Glia 60: 541–558

Troquier L, Caillierez R, Burnouf S, Fernandez-Gomez FJ, Grosjean M-E, Zommer N, Sergeant N, Schraen-Maschke S, Blum D & Buee L (2012) Targeting phospho-Ser422 by active Tau Immunotherapy in the THYTau22 mouse model: a suitable therapeutic approach. Curr. Alzheimer Res. 9: 397–405

Varghese M, Ho L, Wang J, Zhao W, Levine S, Ono K, Mannino S & Pasinetti G (2014) Green coffee as a novel agent for Alzheimer’s disease prevention by attenuating diabetes. Transl. Neurosci. 5:

Vaughan DW & Peters A (1974) Neuroglial cells in the cerebral cortex of rats from young adulthood to old age: an electron microscope study. J. Neurocytol. 3: 405–29

Walker DG & Lue L-F (2015) Immune phenotypes of microglia in human neurodegenerative disease: challenges to detecting microglial polarization in human brains. Alzheimers. Res. Ther. 7: 56

Wang J-Z, Grundke-Iqbal I & Iqbal K (2007) Kinases and phosphatases and tau sites involved in Alzheimer neurofibrillary degeneration. Eur. J. Neurosci. 25: 59–68

Wang L-N, Zhu M-W, Feng Y-Q & Wang J-H (2006) Pick’s disease with Pick bodies combined with progressive supranuclear palsy without tuft-shaped astrocytes: A clinical, neuroradiologic and pathological study of an autopsied case. Neuropathology 26: 222–230

Wang Y, Martinez-Vicente M, Krüger U, Kaushik S, Wong E, Mandelkow E-M, Cuervo AM & Mandelkow E (2009) Tau fragmentation, aggregation and clearance: the dual role of lysosomal processing. Hum. Mol. Genet. 18: 4153–4170

Wegmann S, Schöler J, Bippes CA, Mandelkow E & Muller DJ (2011) Competing interactions stabilize pro- and anti-aggregant conformations of human Tau. J. Biol. Chem. 286: 20512–24

Weingarten MD, Lockwood AH, Hwo SY & Kirschner MW (1975) A protein factor essential for microtubule assembly. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 72: 1858–62

Williamson LL, Sholar PW, Mistry RS, Smith SH & Bilbo SD (2011) Microglia and memory: modulation by early-life infection. J. Neurosci. 31: 15511–21

Wischik CM, Harrington CR & Storey JMD (2014) Tau-aggregation inhibitor therapy for Alzheimer’s disease. Biochem. Pharmacol. 88: 529–539

Wong AM, Patel N V., Patel NK, Wei M, Morgan TE, de Beer MC, de Villiers WJS & Finch CE (2005) Macrosialin increases during normal brain aging are attenuated by caloric restriction. Neurosci. Lett. 390: 76–80

www.alzforum.org, Thy1.P301S Available at: https://www.alzforum.org/research-models/htaup301s [Accessed July 4, 2018]

www.bioarctic.se Available at: https://www.bioarctic.se/en/alzheimers-disease-2541/ [Accessed July 13, 2018]

www.ghr.nlm.nih.gov Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/condition/frontotemporal-dementia-with-parkinso… [Accessed July 14, 2018a]

www.ghr.nlm.nih.gov Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/condition/grn-related-frontotemporal-dementia [Accessed July 16, 2018b]

www.who.int, 12 December 2017 Available at: http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_20… [Accessed July 3, 2018]

Xu H, Rösler TW, Carlsson T, de Andrade A, Bruch J, Höllerhage M, Oertel WH & Höglinger GU (2014) Memory deficits correlate with tau and spine pathology in P301S MAPT transgenic mice. Neuropathol. Appl. Neurobiol. 40: 833–843

Xu J, Wang T, Wu Y, Jin W & Wen Z (2016) Microglia Colonization of Developing Zebrafish Midbrain Is Promoted by Apoptotic Neuron and Lysophosphatidylcholine. Dev. Cell 38: 214–222

Yamanaka M, Ishikawa T, Griep A, Axt D, Kummer MP & Heneka MT (2012) PPAR /RXR -Induced and CD36-Mediated Microglial Amyloid-  Phagocytosis Results in Cognitive Improvement in Amyloid Precursor Protein/Presenilin 1 Mice. J. Neurosci. 32: 17321–17331

Yamasaki R, Lu H, Butovsky O, Ohno N, Rietsch AM, Cialic R, Wu PM, Doykan CE, Lin J, Cotleur AC, Kidd G, Zorlu MM, Sun N, Hu W, Liu L, Lee J-C, Taylor SE, Uehlein L, Dixon D, Gu J, et al (2014) Differential roles of microglia and monocytes in the inflamed central nervous system. J. Exp. Med. 211: 1533–49

Yoshiyama Y, Higuchi M, Zhang B, Huang S-M, Iwata N, Saido TC, Maeda J, Suhara T, Trojanowski JQ & Lee VM-Y (2007) Synapse Loss and Microglial Activation Precede Tangles in a P301S Tauopathy Mouse Model. Neuron 53: 337–351

Zilka N, Stozicka Z, Kovac A, Pilipcinec E, Bugos O & Novak M (2009) Human misfolded truncated tau protein promotes activation of microglia and leukocyte infiltration in the transgenic rat model of tauopathy. J. Neuroimmunol. 209: 16–25

Download scriptie (124.66 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Elga De Vries (Vrije Universiteit Amsterdam), Prof. Roosmarijn Vandenbroucke (Universiteit Gent)