Terminologie in The Big Bang Theory

Brecht Van Hove
Persbericht

The Big Bang Theory: over de woordenschat van wetenschappers

The Big Bang Theory: wat is dat?

Heeft u al weleens gehoord van The Big Bang Theory? Niet de oerknal, maar wel de Amerikaanse sitcom. Kort samengevat gaat de serie over een groep vrienden-wetenschappers die werken op de universiteit. We zouden hen kunnen omschrijven als nerds, en dat uit zich vooral in de manier waarop ze met elkaar omgaan. Ze gebruiken namelijk veel wetenschappelijke termen, en als taalkundige is het enorm interessant om te analyseren hoe die termen juist worden vertaald in de ondertitels.

Termen verzamelen

Eerst en vooral was het nodig om een grote termenbank samen te stellen. Dat is dus een grote lijst met elke term die in één seizoen voorkwam, samen met de respectievelijke vertaling in de ondertitel. Zoiets kan je doen op twee manieren. Enerzijds kan een machine analyseren of iets een term is of niet, anderzijds kan je het zelf doen. Ik heb een combinatie gebruikt van beide methoden en vond maar liefst 1.100 termen. De termen varieerden enorm; sommige waren erg toegespitst op één vakgebied (bijvoorbeeld string-network condensates, een erg fysische term), terwijl andere iets minder moeilijk waren (bijvoorbeeld the laws of physics).

Een ode aan ondertitelaars

Aangezien het hier gaat om ondertiteling, zou je kunnen verwachten dat zulke moeilijke woorden niet altijd even correct worden vertaald. Ik heb immers al vaak de misvatting gehoord: "Ah ja, ik keek gisteren naar een film en ze hebben een woord gewoonweg niet vertaald."

Ten eerste zijn ondertitels van nature al een bondige samenvatting van wat er wordt gezegd. Een vuistregel is dat mensen ongeveer zeventig karakters kunnen lezen op zes seconden, leestekens en spaties inbegrepen. Maar hoe lang een ondertitel verschijnt op uw scherm hangt natuurlijk af van hoe lang iemand spreekt. Een zin die twee seconden duurt, zal in de ondertitel maar ongeveer twintig karakters mogen tellen. De moeilijkheid die daarmee gepaard gaat, is dat sommige mensen op twee seconden tijd erg veel kunnen zeggen, maar daardoor stijgt het aantal karakters niet dat een ondertitelaar ter beschikking heeft.

Bovendien is die meneer of mevrouw die achter een scherm gekluisterd zit en de ondertitels neertikt, Einstein nog niet. Die persoon is heel waarschijnlijk niet onderlegd in elke mogelijke discipline, en dus zijn die taaie, natuurkundige termen niet zo makkelijk te verteren.

Juist of fout?

Met het voorgaande in het achterhoofd, heb ik een lijst opgesteld met de manieren waarop een term zou kunnen worden vertaald. Ik vond achttien manieren en heb toen alle vertalingen overlopen om er een manier op te plakken.

Vervolgens kwam het tofste deel van de scriptie: naar tv kijken. Voor elke term keek ik hoe de ondertitelaar hem had vertaald. De meeste termen werden uitstekend vertaald, maar bij ongeveer een op vijf was er iets ongewoons, bijvoorbeeld een term die gedeeltelijk of helemaal niet wordt vertaald. 

Bepalen of een term juist of fout wordt vertaald, is behoorlijk lastig. Het is bijvoorbeeld niet omdat een woordenboek voor tree het woord boom geeft, dat de ietwat poëtische vertaling reusachtig en imposant diepgroen bladerdek fout is. Het is simpelweg een andere manier van vertalen. Juist daarom is het erg belangrijk om de subjectiviteit van dit werk te benadrukken. 

Van snaartheorie tot MRI-scanners

Zoals al eerder werd vermeld, zijn onze vrienden uit The Big Bang Theory wetenschappers. Het woord wetenschapper dekt een enorm brede lading. Er zaten immers termen in de serie uit de fysische deeltjestheorie, maar tegelijk ook bijvoorbeeld medische terminologie. Vooral die eerste groep termen leek behoorlijk lastig om te vertalen door de moeilijkheidsgraad van de termen die onze fysici in de serie gebruiken.

Zo was er bijvoorbeeld de volgende draak van een zin: "I especially liked your paper on grand unification using string-network condensates and was wondering how you determined
that three-dimensional string-nets provided a unified picture of fermions and gauge bosons?" 
Het zou geen verrassing mogen zijn dat de ondertitelaar even met de handen in het haar heeft gezeten.

Tweet na tweet

Zoals ik al eerder zei, is ondertitelen een beetje als Twitter. Ik wilde daarom eens vergelijken op welke manier de lengte van een Engelse term er misschien voor zorgde dat die op een andere manier zou worden vertaald. Zoals misschien logisch is, zijn de termen die in het Engels al redelijk lang waren, in een aantal gevallen minder lang in het Nederlands en ook minder volledig (bijvoorbeeld lumbar support als ondersteuning, terwijl het hier specifieker om lendenondersteuning gaat). We zouden kunnen stellen dat de ondertitelaar er bewust voor koos om de lange termen korter te vertalen omdat er misschien geen plaats meer was in de ondertitel.

Pluim voor de ondertitelaar

In één seizoen van The Big Bang Theory werden dus maar liefst 1.100 termen gebruikt. Die werden meestal goed vertaald in de ondertiteling, al is dat subjectief. In een aantal gevallen gebeurde er iets vreemds in de ondertitel, zoals een onvolledige vertaling. Dat bleek vooral voor de fysische termen het geval, en ook de lengte van de Engelse term had een effect op de Nederlandse vertaling. Toch moet ik zeggen dat ondertitelen een tijdrovende en ondankbare job kan zijn. Het is soms erg moeilijk om zulke moeilijke materie te ondertitelen, en ik vind dat de ondertitelaar of ondertitelaars toch een mooie pluim verdienen.

Brecht Van Hove

Bibliografie

Albuquerque, A., Costa, M., & Esperança, J. P. (2015). Language management, knowledge transfer and translation-mediated communication in global environments. Current Approaches to Business and Institutional Translation, pp. 223-235.

Almeida, P. A., & Costa, P. D. (2014). Foreign language acquisition: the role of subtitling.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 141, pp. 1234-1238.

Badia, B. A., & Brumme, J. (2014). Subtitling stereotyped discourse in the crime TV series Dexter (2006) and Castle (2009). The Journal of Specialised Translation, 22, pp. 110- 130.

Bagheri, M., & Nemati, A. (2014). On the Translation Strategies of Movie Dubbing and Subtitling: A Frequency Analysis on Explicitation in Translation. Linguistics and Literature Studies, 2(3), pp. 86-91.

Balirano, G. (2013). The strange case of The Big Bang Theory and its extra-ordinary Italian audiovisual translation: a multimodal corpus-based analysis. Perspectives: Studies in Translatology, 21(4), pp. 563–576.

Baker, M., & Saldanha, G. (Eds.). (2009). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Abingdon: Routledge.

Bartrina, F., & Espasa, E. (2005). Audiovisual Translation. Training for the New Millennium. Pedagogies for Translation and Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Bianchi, F. (s.d.). The narrator’s voice in science documentaries: qualitative and quantitative analysis of subtitling strategies from English into Italian. Unpublished article. University of Salento. Studi Umanistici.

Bogucki, Ł. (2004). A Relevance Theoretic Framework for Constraints on Cinema Subtitling.Łódz: Wydawnictwo Unywersytetu Łódzkiego.

Bogucki, Ł. (2009). Amateur Subtitling on the Internet. In Díaz-Cintas, J. & Anderman, G. (Eds.), Audiovisual Translation Language Transfer on Screen (pp. 49-58). London: Springer.

Boulanger, J.-C. (1995). Présentation: images et parcours de la socioterminologie. Méta XL(2),pp. 195-205.

Brondeel, H. (1994). Teaching Subtitling Routines. Meta, 39(1), pp. 26–33.

Brown, A. O. (2014). Lexical access, knowledge transfer and meaningful learning of scientific terminology via an etymological approach. International Journal of Biology Education, 3(2), pp. 1-12.

Brown, R.W. (1954). Composition of Scientific Words. A manual of methods and a lexicon ofmaterials for the practice of logotechnics. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press.

Budin, G. (2001). A critical evaluation of the state-of-the-art of terminology theory. ITTF Journal 12(1–2), pp. 7–23.

Byrne, J. (2012). Scientific and Technical Translation Explained. A Nuts and Bolts Guide for Beginners. Manchester/Kinderhook: St. Jerome Publishing.

Cabré, M. T. (2003). Theories of Terminology: Their Description, Prescription and Explanation. Terminology, 9(2), pp. 163–199.

Cabré, M. T. (2010). Terminology and translation. In Gambier, Y. and van Doorslaer, L. (Eds.)Handbook of Translation Studies Volume 1. (pp. 356-365). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Cabré, M.T. (1995). On Diversity and Terminology. Terminology, 2(1), pp. 1-16.
Cenac, O. (2012). On Romanian Technico-Scientific Terminology. Procedia - Social and

Behavioral Sciences, 63, pp. 85-92.
Chesterman, A. (2000). Teaching strategies for emancipatory translation. Benjamins

Translation Library, 38, pp. 77-90.
Clason, W. E. (1997). Elsevier's Dictionary of General Physics. Elsevier Science Ltd.
Czap, H., & Galinski, C. (1987). Terminology and Knowledge Engineering. Vol. 1.

Proceedings: International Congress on Terminology and Knowledge Engineering, 29 Sept.-1. Oct. 1987, University of Trier, Federal Republic of Germany. Supplement. Indeks Verlag.

d’Ydewalle, G & Pavakanun, U. (1995). Acquisition of a second/foreign language by viewing a television program. In P. Winterhoff Spurk (Ed.). Psychology of Media in Europe: the state of the art, perspectives for the future (pp. 51-64). Opladen: Westdeutscher Verlag.

d’Ydewalle, G. & De Bruycker, W. (2007). Eye Movements of Children and Adults while Reading Television Subtitles. European Psychologist, 12, pp.196−205.

d’Ydewalle, G. & Pavakanun, U. (1997). Could enjoying a movie lead to language acquisition?New Horizon in Media Psychology, pp. 145-155.

d’Ydewalle, G., Muylle, P. & Van Rensbergen, J. (1985). Attention Shifts in Partially Redundant Information Situations. In: Groner, R., McConkie, G.W. & Menz, C. (eds.)Eye Movements and Human Information Processing (pp. 375-384). Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V. (North Holland).

Daille, B. (2017). Term Variation in Specialised Corpora. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Danan, M. (2004). Captioning and subtitling: undervalued language learning strategies. Meta: Translators’ Journal, 49, pp. 67-77.

Dastjerdi, H., & Rahekhoda, R. (2010). Expansion in Subtitling: The Case of Three English Films with Persian Subtitles. Journal of Language & Translation, 11, pp. 7-27. Delabastita, D. (1993). There’s a double tongue: an investigation into the translation of

Shakespeare’s wordplay with special reference to Hamlet. Amsterdam: Atlanta. Delabastita, D. (1996). Wordplay and translation: special issue dedicated to the memory of

André Lefevere (1945-1996). Manchester: St. Jerome.
Díaz-Cintas, J. (1999). Dubbing or subtitling: The eternal dilemma. Perspectives: Studies in

Translatology, 7(1), pp. 31-40.
Díaz-Cintas, J., & Anderman, G. (2009). Audiovisual Translation, Subtitling. London:

Routledge.
Díaz Cintas, J. & Remael, A. (2007). Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St

Jerome
Drouin, P. (2003). Term extraction using non-technical corpora as a point of

leverage. Terminology, 9(1), pp. 99-115.
Ellender, C. (2015). Dealing with Difference in Audiovisual Translation: Subtitling Linguisitic

Variaton in Films. Bern: Peter Lang AG.
Espasa, E. (2004). Myths about documentary translation. In Orero, P. (Ed.). Topics in

Audiovisual Translation (pp. 183-197). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Feilitzen, C., Filipson, L. & Schyller, I. (1979). Open Your Eyes to Children’s Viewing.

Stockholm: Sveriges Radios Förlag.
Fischbach, H. (1986). Some Anatomical and Physiological Aspects of Medical Translation:

Lexical equivalence, ubiquitous references and universality of subject minimize misunderstanding and maximize transfer of meaning. Meta: Journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal, 31(1), pp. 16-21.

Gambier, Y. (2003). Screen Transadaptation: Perception and Reception. The Translator, 9(2),pp. 171-189.

Gambier, Y. (2008). Stratégies et tactiques en traduction et interprétation. Efforts and Models in Interpreting and Translation Research–A Tribute to Daniel Gile, pp. 63-82.

Garzone, G. E., Heaney, D., & Riboni, G. (2017). Language for Specific Purposes: Research and Translation Across Cultures and Media. Cambridge Scholars Publishing.

Gaudin, F. (1993). Socioterminologie: propos et propositions épistémologiques. Le Language et l'Homme, 28(4), pp. 247-258.

Georgakopoulou, P. (2009). Subtitling for the DVD Industry. In Díaz-Cintas, J. and Anderman, G. (Eds.), Audiovisual Translation Language Transfer on Screen (pp. 21-35). London: Springer.

Ghaemi, F. & Benyamin, J. (2011). Strategies Used in the Translation of Interlingual Subtitling.Journal of English Studies, 1(1), pp. 39-49.

Gollin-Kies, S., Hall, D. R., & Moore, S. H. (2015). Historical and Conceptual Overview of LSP. London: Palgrave Macmillan.

González, L. P. (2009). Audiovisual Translation. In Baker, M. and Saldanha, G. (Eds.).Routledge Encyclopedia of Translation Studies (pp. 13-21). Abingdon: Routledge.

Gottlieb, H. (1992). Subtitling: A new university discipline. In C. Dollerup, et al. (Eds.),Teaching translation and interpreting (pp. 161- 170). Amsterdam: John Benjamins.

Gottlieb, H. (1994). Subtitling: diagonal translation. Perspectives: studies in translatology, 2(1), pp. 101-121.

Gottlieb, H. (2012). Subtitles – Readable Dialogue?. In Perego, E. (Ed.), Eye Tracking in Audiovisual Translation (pp. 37-82). Rome: Aracne.

Gravity [Def.]. (s.d.). Merriam-Webster Online. In Merriam-Webster. Retrieved 26 February, 2018, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/gravity.

Gribomont, C. (2013). The translation of humoristic effects in the amateur and professional subtitles of ‘Ice Age: Dawn of the dinosaurs’: A comparative study. Unpublished dissertation, Department of Translation, Interpreting and Communication, Ghent University.

Grillo, V. & Kawin, B. (1981). Reading at the Movies: Subtitles, Silence and the Structure of the Brain. Post Script: Essays in Film and Humanities, 1, pp. 25−32.

Groenen, S. J. A. (2011). All Started With The Big Bang. Unpublished dissertation, Utrecht University.

Ha, L. A., Mitkov, R., & Corpas Pastor, G. (2008). Mutual terminology extraction using a statistical framework. Procesamiento del lenguaje natural, 41, pp. 107-112.

Haas, O. (1955). On Scientific Terminology. Systematic Zoology, 4 (3), pp. 138-139.
Image removed.

Haeck, M. (2017). Killing Your Darlings: Creating Subtitles for Suits. Unpublished dissertation. Utrecht University.

Hanoulle, S. (2017). Translating documentaries: does the integration of a bilingual glossary of domain-specific terminology into the translation process reduce the translators’ workload? Ghent University. Faculty of Arts and Philosophy, Ghent, Belgium.

Hatim, B. and I. Mason. (1990). Discourse and the Translator. London: Longman.
Helon, S. (2004). Subtitling an Episode of "Absolutely Fabulous": a Study of the Culture-bound Problems. Unpublished dissertation, Department of Translation, Interpreting and Communication, Ghent University.

Hosseinnia, M. (2014). Strategies in subtitling English cartoons or animations. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 5(3), pp. 128-135.

Ivarsson, J., & Crofts, R. F. (1992). Subtitling for the Media: A Handbook of an Art. Transedit.

Jääskeläinen, R. (1993). Investigating Translation Strategies. in Sonja Tirkkonen-Condit and

John Laffling (Eds.). Recent Trends in Empirical Translation Research (pp. 99-120). Joensuu: University of Joensuu, Faculty of Arts.

Kanon, J. B. (1999). Woordenboek werktuigbouwkunde Nederlands-Engels-Duits: Dictionary of mechanical engieering Dutch-English-German. Kluwer/Ten Hagen & Stam.

Karsten, N. (2009). Optimalisatie van onderdrukking van topquark-achtergrond in de CMS Supersymmetrie analyse. Unpublished dissertation, Department of Engineering Physics, Ghent University.

Klaudy, K. (1998). Explicitation. Routledge encyclopedia of translation studies. Routledge: London, pp. 80-84.

Koolstra, C. & Beentjes, W. J. (1999). Children’s vocabulary acquisition in a foreign language through watching subtitled television programmes at home. Educational Technology Research & Development, 47, pp. 51-60.

Koolstra, C. M., Peeters, A. L., & Spinhof, H. (2002). The pros and cons of dubbing and subtitling. European Journal of Communication, 17(3), pp. 325-354.

Lauwaet, K. (2016). The terminology of geothermal energy. A contribution to the IATE-CvT project (English-Dutch-German). Unpublished dissertation, Department of Translation, Interpreting and Communication, Ghent University.

Lozano, D. & Matamala, A. (2009). The Translation of Medical Terminology in TV Fiction Series. VIAL. Vigo International Journal of Linguistics, 6, pp. 73–88.

Mahdalíková, M. (2014). A Discourse Analysis of the American Sitcom The Big Bang Theory: The Construction of a Geek Identity. Unpublished dissertation, Faculty of Humanities, Tomas Bata University.

Marashi, H. & Poursoltani, K. (2009). An Analysis of Farsi into English Subtitling Strategies Employed in Iranian Feature Films. Journal of Teaching English as a Foreign Language and Literature, 1(1), pp. 15-29.

Marleau, L. (1982). Les sous-titres... un mal nécessaire. Meta: Journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal, 27(3), pp. 271-285.

Matamala, A. (2009a). Translating documentaries: from Neanderthals to the Supernanny. Perspectives: Studies in Translatology, 17(2), pp. 93-107.

Matamala, A. (2009b). Main challenges in the translation of documentaries. New Trends in Audiovisual Translation, pp. 109-120.

Matamala, A. (2010). Terminological challenges in the translation of science documentaries: a case-study. Across Languages and Cultures, 11(2), pp. 255-272.

Mir, J. (1999). Documentaries: problems and solutions, Quaderns divulgatius, 12. Montgomery, S. L. (2000). Science in translation: Movements of knowledge through cultures and time. University of Chicago Press.

Montgomery, S. L. (2010). Scientific translation. In Gambier, Y. and van Doorslaer, L. (Eds.) Handbook of Translation Studies Volume 1 (pp. 299-305). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Ogden, C. K., & Richards, I. A. (1923). The meaning of meaning: A study of the influence of thought and of the science of symbolism. London: Kegan Paul.

Olohan, M. (2007). The status of scientific translation. Journal of Translation Studies, 10(1), pp. 131-144.

Olohan, M. (2016). Scientific and Technical Translation. Abingdon and New York: Routledge.

Orrego-Carmona, D. (2016). A reception study on non-professional subtitling: Do audiences notice any difference? Across Languages and Cultures, 17(2), pp. 163-181.

Pedersen, J. (2011). Subtitling Norms for Television. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Peli, E., Fine, E. & Labianca, A. (1996). Evaluating Visual Information Provided by Audio Description. JVIB, 90 (5), pp. 378−385.

Perego, E. (2003). Evidence of explicitation in subtitling: Towards a categorisation. Across languages and cultures, 4(1), pp. 63-88.

Perego, E. (2016). History, development, challenges and opportunities of empirical research in audiovisual translation. Across Languages and Cultures, 17(2), pp. 155–162.

Perego, E., Del Missier, F., Porta, M. & Mosconi, M. (2010). The Cognitive Effectiveness of Subtitle Processing. Media Psychology, 13, pp. 243−272.

Pérez-Gonzàlez, L. (2014). Audiovisual Translation: Theories, Methods and Issues. London and New York: Routledge.

Picht, H., & Draskau, J. (1985). Terminology: an introduction (Vol. 2). University of Surrey, Department of Linguistic and International Studies.

Pritchard B. (2006). Some lexical aspects of translating specialised texts. In Gotti M, Šarčević, S. (Eds.) Insights into Specialised Translation (pp. 261-288). Bern: Peter Lang.


Raad, B. L. (1989). Modern trends in scientific terminology: morphology and metaphor. American speech, 64(2), pp. 128-136.

Rogers. M. (2006). How do specialist translators research their terminology? A case study approach with a historical perspective. In Gotti, M. & Sarcevic, S. (Eds.) Insights into specialised translation (pp. 329-345). Bern: Peter Lang.

Rogers M. (2015) Terminology and Specialised Translation: A Historical Perspective. In: Specialised Translation. Palgrave Studies in Translating and Interpreting. Palgrave Macmillan, London.

Sageder, D. (2010). Terminology today: a science, an art or a practice? Some aspects on terminology and its development. Brno Studies in English, 1(36), pp. 123-134.

Sager, J.C. (1990). A Practical Course in Terminology Processing. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Schmitz, K.-D. (2009). Applied principles of terminology work. Retrieved from termnet.org. Seghers, M. (2017). The translation of humour in subtitling: An analysis of the Dutch subtitles of The Big Bang Theory. Unpublished dissertation, Department of Translation, Interpreting and Communication, Ghent University.

Somers, H. (1996). Terminology, LSP and Translation. Studies in language engineering in honour of Juan C. Sager. Amsterdam and Philadephia: Jonh Benjamins Publishing Company.

Szarkowska, A. (2010). Why are some vocatives not omitted in subtitling? A study based on three selected Polish soaps broadecast on TV Polonia. In L. Bogucki & K. Kredens (Eds.), Perspectives on Audiovisual Translation (pp. 77-92). Berlin: Peter Lang.

Talebinejad, M. R., Dastjerdi, H. V., & Mahmoodi, R. (2012). Barriers to technical terms in translation. Terminology, 18(2), pp. 167-187.

Taylor, C. (2006). Which strategy for which text? Translation strategies for languages for special purposes. In Gotti M, Šarčević, S. (Eds.) Insights into Specialized Translation. (pp. 27-53). Bern: Peter Lang.

Temmerman, R. (1998). Why traditional terminology theory impedes a realistic description of categories and terms in the life sciences. Terminology, 5(1), pp. 77-92.

Trojar, M. (2017). Wüster’s View of Terminology. Slovene Linguistic Studies, 11, pp. 55–85. Tveit, J-E. (2009). Dubbing versus Subtitling: Old Battleground Revisited. In Díaz-Cintas, J. and Anderman, G. (Eds.), Audiovisual Translation Language Transfer on Screen (pp. 85-97). London: Springer.

UDC Summary Linked Data. (s.d.). Retrieved from http://udcdata.info on 29 March.

Van Dyke, C. (1992). Old Worlds for New Worlds: Modern Scientific and Technological Word-Formation. American Speech, 67(4), pp. 383-405

Vandenberghe, S. (2013). Analysis of the translation strategies which are used to translate the medical terminology in the subtitles of the medical series House M.D. Unpublished dissertation, Department of Translation, Interpreting and Communication, Ghent University.

Vazifehkhah, A. E. (2017). Difficulties in Interlingual Subtitling and the Strategies to Deal with: A Case Study of English Translation into Persian International. Journal of English Linguistics, 7(3), pp. 97-102.

Veisbergs, A. (1997). The contextual use of Idioms, wordplay, and translation. In Delabastita, D. (Ed.) Traductio. Essays on Punning and Translation (pp. 153-174). Manchester: St Jerome Publishing.

Walker, D. G., Bayer, M. J., & Bayer, J. A. M. (2002). Definition of a multi-lingual database and its component parts. Acta Astronautica, 50(2), pp. 67-73.

Walsh, R. (2005). A response to eight views on terminology: Is it possible to tame the wild beast of inconsistency. Advances in Speech–Language Pathology, 7(2), pp. 105-111.

Wüster, E. & Bauer, L., (1979). Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. Springer.

Xiangtao, F. (2007). Scientific Translation and its Social Functions: a Descriptive-Functional Approach to Scientific Textbook Translation in China. The Journal of Specialised Translation, 7(1), pp. 42-73.

Universiteit of Hogeschool
Master of Arts in het vertalen
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. Bernard De Clerck
Kernwoorden
Share this on: