Wat is de bereikbaarheid vanuit de multimodale knooppunten voor de fietsende reiziger in de stad Antwerpen?

Marjolein
Jansens

zie bijlage

Bibliografie

Antwerpenize. (2018, januari). Antwerpenize. Opgehaald van Antwerpenize: http://antwerpenize.be/search/diefstal

 

Baert, D. (2017, Oktober 17). vrtnws. Opgehaald van VRT: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/17/alweer-fietser-omgekomen-in-ant…

 

Ballon, P. (2016). Smart Cities. Tielt: LannooCampus.

 

Braeckman, K. (2017, juli). VRT nieuws. Opgehaald van De Redactie: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.3018277

 

Bruyninckx, P. (2018, januari 8). Filelengte op Vlaamse snelwegen brak in 2017 record . Knack.

 

De Lijn. (2017). Info over basismobiliteit. Opgehaald van Website van De Lijn: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/visie-toekomst/missie/basismobilite…

 

De Morgen. (2018, januari). Naast Antwerpse Groenplaats krigjt ook omgeving nieuw ontwerp. De Morgen.

 

Departement mobiliteit en openbare werken. (2018, januari). Info over basisbereikbaarheid. Opgehaald van Website van Departement mobiliteit en openbare werken, afdeling beleid: http://www.basisbereikbaarheid.be/

 

Europa decentraal. (2016). Info over hergebruik overheidsinformatie. Opgehaald van Webiste van Europa decentraal: https://europadecentraal.nl/wet-en-regelgeving/open-data-3/

Geo-Informatie Nederland. (2017). Internationalisering. Geo-info, 4-6.

 

Geopunt. (sd). Infor over Inspire. Opgehaald van Website van Vlaamse Overheid: http://www.geopunt.be/voor-experts/inspire

 

Ginkel, M. (2013). Info over hergebruik overheidsinformatie. Opgehaald van Website van lexalert: http://www.lexalert.be/nl/article/hergebruik-overheidsinformatie-vlaams…

 

Het Laatste Nieuws. (2018, april 11). Sportpaleis zorgt voor 600 extra parkeerplaatsen. Het Laatste Nieuws.

 

Hoornaert, D. S. (2018). Verkeersindicatoren snelwegen Vlaanderen 2017. Antwerpen: Vlaams verkeerscentrum. Opgeroepen op maart 29, 2018, van http://www.verkeerscentrum.be/pdf/rapport-verkeersindicatoren-2017-v1-1…

 

Info over tewerkstelling Duurzame Haven van Antwerpen. (2017, oktober 10). Opgehaald van Website van Duurzame Haven van Antwerpen: https://www.duurzamehavenvanantwerpen.be/content/tewerkstelling

 

Jan-Jaap Harts, T. O. (1999). Praktijkboek GIS. NexpRI.

 

Kraan, E. (2018, februari 1). Schadebeoordeing na aardbeving. GIS magazine. Opgehaald van Webiste van GIS magazine: http://www.gismagazine.nl/schadebeoordeling-na-aardbevingen/

 

Lizen, D. (2018, januari). Een op vijf fietsdiefstallen in bewaarkte stalling. Het Laatste Nieuws. Opgehaald van https://www.hln.be/regio/antwerpen/een-op-vijf-fietsdiefstallen-in-bewa…

 

NGI. (2016). Info over statistische sectoren. Opgehaald van Webstie van NGI: http://www.ngi.be/NL/NL1-2-3.shtm

 

Noorderlijn. (2018, februari 22). Nieuws. Opgehaald van Noorderlijn: https://www.noorderlijn.be/news/406/aangepaste-timing-voor-werken-op-en…

 

overheid, V. Vooruitzichten bevolking. Evolutie totaal aantal inwoners. Vlaamse overheid, Antwerpen. Opgeroepen op 2018, van Vlaamse Overheid: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=SVR%…

Paul Hendriks, H. O. (1997). Geografische Informatie Systemen in ruimtelijk onderzoek. Van Gorcum.

 

Port of Antwerp. (2018, april). Naar een bereikbare haven. Opgehaald van Port of Antwerp: http://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 

stad Antwerpen. (2012). Info over open datasets. Opgehaald van Website van open data stad Antwerpen: http://opendata.antwerpen.be/

 

stad antwerpen. (2014). Fietsbeleidsplan 2015-2019. Antwerpen: Patricia De Somer.

 

stad Antwerpen. (2017, oktober 10). Info over Stadsvernieuwing. Opgehaald van Webiste van stad Antwerpen: https://www.antwerpen.be/nl/info/577bc56c15fb6d873568b13f/stadsvernieuw…

 

stad Antwerpen. (2017, december). Routeplanner. Opgehaald van Slim naar Antwerpen: https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/home

 

stad Antwerpen. (2017-2018). Buurtmonitor. Opgehaald van Stad in cijfers: databank: https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/

 

stad Antwerpen. (2018). Geodata stad Antwerpen. Opgehaald van geo-Antwerpen: https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/

 

stad Antwerpen. (2018). Park and Ride. Opgehaald van Noorderlijn: https://www.noorderlijn.be/park-and-ride

 

stad Antwerpen. (2018). Portaal stad Antwerpen. Opgehaald van Website van opendata Antwerpen: http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/

 

stad Antwerpen. (2018). Stad in cijfers. Opgehaald van webstie van Antwerpen: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stad-in-cijfers/stad-in-cijfers

 

Startitkbc. (2018, januari). Startitkbc. Opgehaald van Startitkbc: https://startitkbc.prezly.com/slim-naar-antwerpen-en-cloudbike-lanceren…

 

Stuyck, C. (2018). Mooie jaarresultaten 2017 voor Luchtaven Antwerpen. Persbericht, (p. 2). Antwerpen.

 

Universiteit Antwerpen. (2018). Faculiteiten. Opgehaald van Universiteit Antwerpen: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/geneeskunde-gezondheidswetensc…

 

Vlaamse Overheid. (sd). Digitale overheid. Opgehaald van Website van de Vlaamse Overheid: https://overheid.vlaanderen.be/magda-bron/vkbo

 

Vlaamse Overheid. (sd). info over digitale overheid. Opgehaald van overheid.Vlaanderen: https://overheid.vlaanderen.be/open-data-bij-de-vlaamse-overheid#modell…

 

Vlaamse Overheid, departement mobiliteit en openbare werken. (2017). Info over ontwikkeling Havengebied Antwerpen. Opgehaald van Website van Vlaamse Overheid: http://www.mow.vlaanderen.be/sph/antwerpen/uitvoering04.php

 

Wikipedia. (2017). Wikipedia. Opgehaald van Webiste van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

 

Download scriptie (1.93 MB)
Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Greet Mendonck
Thema('s)
Kernwoorden