Een analyse van de financiering van Belgische groeiondernemingen

Justien
Vervaeck

Een start-up revolutie

In de 20e eeuw werd de VS gezien als dé plek voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijven. In de afgelopen twee decennia hebben andere landen over de hele wereld echter met succes een ecosysteem voor startups ontwikkeld, wat leidde tot een start-up revolutie in Europa. Hoewel het aantal startende bedrijven nog steeds toeneemt, blijft er bezorgdheid bestaan ​​over de groeiprestaties van deze bedrijven. De uitdaging om in latere stadia van de ontwikkeling van de onderneming te slagen, leidde tot een grotere kloof tussen de VS en Europa.

Veel factoren beïnvloeden de groei van een bedrijf. Een noodzakelijke factor voor de groei van ondernemers is toegang tot financiering. In de VS vloeit twee derde van de durfkapitaal (VC) investeringen naar latere fases van de groei van een onderneming, terwijl in Europa minder dan de helft van de investeringen naar deze latere fases stroomt.

Het gebrek aan beschikbare financiële middelen om aan de financiële behoeften van een bedrijf te voldoen, wordt de equity gap genoemd. In Europa en in België is deze kloof groter in de scale-up fase of groeifase.

Waarom zijn die groeibarrières zo schadelijk?

Het bestaan ​​van een financieringskloof betekent dat bedrijven meer waardevolle investeringsmogelijkheden hebben dan zij kunnen financieren. Dit is niet alleen schadelijk voor het bedrijf en zijn aandeelhouders, maar ook voor de economie als geheel, omdat er potentiële waardecreërende projecten niet worden uitgevoerd. Onderzoek heeft aangetoond dat groeibedrijven een direct positief effect hebben op werkgelegenheid, productiviteit en innovatie. Daarom is het belangrijk dat innovatieve projecten worden gesteund. 

De thesis geeft een antwoord op volgende vragen:

1. Wordt de toegang tot financiering gezien als een belangrijker probleem voor Belgische scale-ups in vergelijking met Europa, Nederland en Zweden?

2. Wordt toegang tot financiering gezien als een belangrijker probleem voor Belgische groeibedrijven vergeleken met Belgische snelgroeiende bedrijven?

3. Welke factoren beïnvloeden de financieringskloof waarmee bedrijven worden geconfronteerd tijdens de groeifase?

De resultaten van deze onderzoeksvragen zijn verrassend. België kan nog hele wat leren op het vlak van financiering. Het wordt tijd dat er hierover meer wordt geïnformeerd. Er zijn heel wat financiële middelen en alternatieven om financiering op te halen aanwezig, maar vraag en aanbod komen elkaar (nog) niet tegen.

Veel leesplezier gewenst!

Bibliografie

 

1819.Brussels. (2019, may 1). Financiering van uw onderneming via de GIMB. Opgehaald van 1819.Brussels: https://www.1819.brussels/nl/financiering-van-de-onderneming/kredieten/…

1819.Brussels. (2019, May 1). Het Brussels Waarborgfonds. Opgehaald van 1819.Brussels: https://www.1819.brussels/nl/financiering-van-de-onderneming/de-waarbor…

Acs , Z., & Mueller, P. (2008). Employment effects of business dynamics: Mice, Gazelles and Elephants. Small Business Economics, 85-100.

Acs, A., & Audretsch, D. (1988). Innovation in Large and Small Firms: An Empirical Analysis. American Economic Review, 678-90.

Acs, Z. (2011). High-impact firms: gazelles revisited. In Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development. UK: Edward Elgar.

Aernoudt, R. (2003). From SME Policy to Entrepreneurship Policy. In R. Aernoudt, From SME Policy to Entrepreneurship Policy (pp. 56-68). Antwerp: Intersentia.

Aernoudt, R. (2005). Business Angels: The Smartest Money for Starters? Plea for a Renewed Policy Focus on Business Angels. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, 271-283.

Aernoudt, R. (2016). Financieel management toegepast (tweede editie). In R. Aernoudt, Financieel management toegepast: Hoe finacier ik mijn onderneming? (p. 444). Antwerpen: Intersentia.

Aernoudt, R. (2017). Executive Forum: the scale-up gap: and how to address it . Venture Capital, 361-372.

Agentschap Innoveren & Ondernemen. (2019). Maatregelfiche WinWin lening. Brussels: PMV/z.

Agentschap Innoveren & Ondernemen. (2019). Tax Shelter voor scale ups (groeibedrijven). Brussels: FOD Financiën.

Agentschap Innoveren & Ondernemen. (2019). Tax Shelter voor startende ondernemingen. Brussels: FOD Financiën.

Ahmad, N., & Seymour, R. G. (2008). Defining Entrepreneurial Activity Definitions Supporting Frameworks for Data Collection. The University of Sydnes: OECD.

Alemany, L., & Andreoli, J. (2018). Entrepreneurial Finance. In L. Alemany, & J. Andreoli, The Art And Science Of Growing Ventures. UK: Cambridge University Press.

Andersen, T. (2016). Scale-up Companies- is a new policy agenda needed? European Commision.

Armour, & Cumming. (2006). The Legislative Road to Silicon Valley. Oxford Economic Papers 58, 596–635.

Asker, Farre-Mensa, & Ljungqvist. (2015). Corporate Investment and Stock Market Listing: A Puzzle? Review of Financial Studies, 271-308.

Audretsch, D. (2012). Determinants of High-Growth Entrepreneurship. Copenhagen: OECD.

Berger, A. N., & Udell, G. F. (1998). The economics of small business ®nance: The roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle. Journal of Banking and Finance, 613-673.

Beselaere, P., Lenaerts, O., Tilleman, B., & Verbeke , A. (2007). Handboek Leasing. In P. Beselaere, O. Lenaerts, B. Tilleman, & A. Verbeke, Handboek Leasing. Brugge: die Keure.

Beuselinck, C., Deloof, M., & Manigart, S. (2004). Venture capital, private equity and earnings quality. Vlerick Leuven Gent management school.

Biersteker, B., & Nauta, L. (2019, april 18). Weinig bewijs voor MKB-“financieringskloof”. Netherlands: RaboResearch-Economisch Onderzoek.

Bottazzi, Rin, D., & Hellmann. (2008). Who are the active investors? Evidence from venture capita. Journal of Financial Economics, 488-512.

Brander, Egan, & Hellmann. (2008). Government Sponsored Versus Private Venture Capital: Canadian Evidence. Cambridge: University of Chicago Press, 1-65.

Cambridge Judge Business School, Oxford Saïd Business School. (sd). Scale-up UK: Growing Businesses, Growing our Economy. United Kingdom: Barclays.

CRB. (2019). Financiering voor doorgroei van ondernemingen in België. Brussels: CRB.

Daniels, C., Herrington, M., & Kew, P. (2016). Global Entrepreneurship Monitor Special Topics Report 2015. Entrepreneurial Fianance.

De Cock, F. (2018, October). Silverfin Named one of the Fastest-Growing Fintech Startups By CB Insights. Opgehaald van Silverfin Blog: https://www.silverfin.com/en/blog/silverfin-fastest-growing-fintech-sta…

De Preter, W. (2018, april 10). Nieuw EU-programma wil Europees durfkapitaal verdubbelen. De Tijd.

Deman, R., Tchinda, C., & Kobiashvili, E. (2019). Starters Atlas 2019. Belgium: Unizo.

Dillen , Y. (2014). High- growth firms in Flanders: an analysis of the determinants of one-shot high-growth and persistent high-growth. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

Dillens, Y., & Crijns, H. (2018). Belgian High Growth Monitor. Belgium: Impulse Centre for ‘Growth Management for Medium sized Enterprises’ (iGMO).

DIW Econ. (2018). Annual Report on European SMEs 2017 / 2018. Berlin: The consulting company of DIW Econ.

Duruflé, G., Hellmann, T., & Wilson, K. (2017). From Start-up to Scale-up: Examining Public Policies for the Financing of High-Growth Ventures . Saïd Business School Research Papers.

EIB. (2018). EIB Investment Survey - Tracking investment needs and constraints across Europe. Europe: EIB.

Euler Hermes. (2019, April 09). European SMEs: Filling the bank financing gap. Economic Research.

European Banking Authority. (2016). EBA REPORT ON SMES AND SME SUPPORTING FACTOR. European Banking Authority.

European Central Bank. (2017). Survey on the access to finance of enterprises 2016.

European Central Bank. (2018). Survey on the access to finance of enterprises 2017.

European Central Bank. (2019). Survey on the access to finance of enterprises 2018.

European Commision. (2018). Annual Report on European SMEs 2017/2018. Brussels: European Commision.

European Commission. (2016). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Strasbourg: European Commission.

European Commission. (2017). Commission and EIF start selecting Pan-European Venture Capital Fund-of-Funds promoters. Brussels: European Commission.

European Commission. (2018). VentureEU: Pan-European Venture Capital Funds-of-Funds Programme. Brussels: European Commission.

European Investment Bank. (2018). EIB Investment Survey 2018 - Belgium overview. European Investment Bank.

European Investment Fund. (2018). Annual Report and Financial Statements for the year 2018. European Investment Fund.

European Venture Capital Association (EVCA). (2014). Accelerating Innovation & Delivering Growth: Using the Jobs, Growth and Investment Package to Attract Private Sector Investors to the European Venture Capital Industry . Brussels: European Private Equity & Venture Capital Association.

Fazzari, S., & Athe, M. (1987). Asymmetric Information, Financing Constraints, and Investment. The Review of Economics and Statistics, 481-487.

Febelfin. (2015). Risicokapitaal in België Hoe kan België zijn positie in risicokapitaal uitbouwen ? België: Febelfin.

Ferrando, A., & Mulier, K. (2014). Firms’ Financing Constraints: Do Perceptions Match the Actual Situation? ECB Working Paper.

Haeck, P. (2019, January 29). Collibra is eerste Belgische techstart-up met waardering boven 1 miljard. De Tijd.

Hellmann, & Puri. (2002). Venture capital and the professionalization of start-up firms: empirical evidence. Journal of Finance , 169-197.

Hellmann, T., & Stiglitz , J. (2000). Liberalization, Moral Hazard in Banking, and Prudential Regulation: Are Capital Requirements Enough? American Economic Review, 147-165.

Hoffman, R. (sd).

Holton, S., Lawless, M., & McCann, F. (2014). Firm Credit in the Euro Area: A Tale of Three Crises. Applied Economics, 190–211.

Invest Europe. (2019). 2018 European private equity activity. Brussels: Invest Europe.

Investopedia. (2018, June 29). Basel Accord. Opgehaald van Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/b/basel_accord.asp

Investopedia. (2019, March 17). terms. Opgehaald van investopedia: https://www.investopedia.com/terms/e/equityfinancing.asp

Koçkesen, L., & Ozerturky, S. (2002). Staged Financing and Endogenous Lock-In: A Model of Start-up Finance.

Kollmann, T., Stöckmann, C., Hensellek, S., & Kensbock, J. (2016). European StartUp Monitor. Germany: ESCP Europe.

Laveren, P. E. (2016). Financiering van groeiondernemingen in België : een overzicht van de geschikte financieringsbronnen en beleidsaanbevelingen. Universiteit Antwerpen/ Antwerp Management School: Onderzoeksrapport voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB).

Maene, F. (2019, February 28). In een snel groeiend bedrijf zijn veel brandjes te blussen. Knack.

Manifesto, S.-U. (2016). Scale Up Europe. Opgehaald van Scale Europe Manifesto: http://scaleupeuropemanifesto.eu/

Manigart, S., & Meuleman, M. (2004). Financing entrepreneurial companies : How to raise private equity as a high-growth company. In S. MANIGART, & M. MEULEMAN, Financing entrepreneurial companies (p. 77). Gent: Larcier.

Manigart, S., Baeyens, K., & Verschueren, I. (2002). Financing and investment interdependencies in unquoted Belgian companies: the role of venture capital. Vlerick Leuven Gent Working Paper Series.

Metrick, A., & Yasuda, A. (2011). Venture Capital & the Finance of Innovation. In A. Metrick, & A. Yasuda, Venture Capital & the Finance of Innovation 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc.

Michielsen, T. (2018, juli 03). Silverfin dubbel zo groot in één jaar tijd. De Tijd.

Moritz, A., Block, J., & Heinz, A. (2015). Financing Patterns of European SMEs: An Empirical Taxonomy. EIF working paper, 33.

Neely, A., & Hii, J. (sd). Innovation and Business Performance A Literature Review. The Judge Institute of Management Studies- Cambridge, 1998.

O'Brien, C. (2019, January 29). Belgian data governance startup Collibra raises $100 million and joins unicorn club. Venture Beat.

OECD. (2017). Entrepreneurship at a Glance. Paris: OECD Publishing.

O'hear, S. (2017). Silverfin, a ‘connected accounting platform,’ raises $4.5M Series A led by Index. Opgehaald van Techcrunch: https://techcrunch.com/2017/03/13/silverfin/?guccounter=1&guce_referrer…

Ottinger, R. J. (2018, Januari 4). Filling The “Scale-Up” Gap - Why supporting growth companies is critical for businesses and communities. Opgehaald van innovate network: https://www.iinnovatenetwork.com/single-post/2018/01/04/Filling-The-“Scale-Up”-Gap---Why-supporting-growth-companies-is-critical-for-businesses-and-communities

Öztürk, B., & Mrkaic, M. (2014). SMEs’ Access to Finance in the Euro Area: What Helps or Hampers? IMF Working Papers, 14-78.

Preter, W. D. (2019, June 13). Louis Jonckheere (Showpad): 'Belgische ondernemers moeten groter durven dromen'. De Tijd.

ScaleUp Institute. (2018). Annual ScaleUp Review. London : ScaleUp Institute.

Schwienbacher, & Larralde. (2010). Crowdfunding of small entrepreneurial ventures. In Schwienbacher, & Larralde, Handbook of entrepreneurial finance (p. 23). Oxford University Press.

Sleuwagen, L. (2016). Hoge Groei Ondernemingen in België. Brussels: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Sowalfin. (2019, May 1). Socamut. Opgehaald van Sowalfin: http://www.sowalfin.be/sowalfin/sowalfin_fr/notre-mission/nos-filiales/…

Stangler, D. (2010). High-Growth Firms and the Future of the American Economy. Ewing Marion Kauffman Foundation, 16.

Start Up Europe Partnership (SEP) Monitor. (2017). Scale up Europe. Brussels: Mind the Bridge.

Startup Europe Partnership (SEP)Monitor. (2017). European Dual Companies: scaleup migration? . Brussels: Mind The Bridge.

Steel, T. (2017, May 11). Belgische starters hebben beste slaagkansen van heel Europa. De Tijd.

The Small Business Investment Company Program. (2014). Annual Report 2014. US: The Small Business Investment Company Program.

UNIZO. (2015). Studie over de kmo-financiering 2014. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

UNIZO. (2019, Maart 13). starters advies: wat is levernacierskrediet. Opgehaald van unizo: https://www.unizo.be/starters/advies/wat-leverancierskrediet

Vanacker, L. (2016, November 23). Failliete Take Eat Easy | ‘Hadden ego moeten opzijzetten'. De Tijd.

Vanbrussel, E. (2019, March 28). Techparel Newtec in Singaporese handen. De Tijd.

Vlaio. (2019). EIB-EIF-EFSI: Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen. Belgium: Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

VLAIO. (2019, 04 07). mogelijke financieringsbronnen: family friends and fans. Opgehaald van vlaio: ( https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/mogelijke-finan…

Vlerick Business School. (2019). RISING STAR MONITOR The many faces of growth. Ghent: Vlerick Business School and Deloitte.

Download scriptie (1.85 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Professor Rudy Aernoudt