De toekomst van de bankensector

Faruk
Uzun

Artificiële Intelligentie is een opkomende trend en het speelt ook een grote rol binnen innovatie. Artificiële Intelligentie is eigenlijk een robot die de menselijke intelligentie probeert te imiteren. Ze nemen de kennis van de mens over en proberen hiermee verschillende taken te adopteren. De bankensector is voor een lange periode onaangeraakt gebleven. Dit wilt dus zeggen dat er geen of weinig dispruptieve of innovatieve elementen aanwezig waren, terwijl de technologische innovatie voor vele bedrijven veel veranderingen met zich mee heeft gebracht. Nu is het de beurt van de financiële instellingen, hier zien we nu al tal van veranderingen en we zullen er in de toekomst veel meer zien.

 

Met dit onderzoek wordt er verteld wat er precies verstaan wordt onder Artificiële Intelligentie en hoe deze term toegepast wordt binnen de financiële instellingen. Om te beginnen is het heel erg belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten Artificiële Intelligenties, namelijk: Artificial Narrow Intelligence, Artificial General Intelligence en Artificial Super Intelligence. Momenteel is het enkel mogelijk om Artificial Narrow Intelligence modellen uit te brengen. Dit komt omdat we nog niet zo gevorderd zijn met deze nieuwe technologische innovatie. De mens is nog aan het leren wat Artificiële Intelligentie zijn volledige potentieel precies is. 

 

De reden van deze onderzoek is om te achterhalen welke veranderingen (of gevaren) Artificiële Intelligentie precies meebrengt. Het gaat ook tal van taken overnemen, omdat het de taken sneller uitvoert dan de mens. Dit wilt dus ook zeggen dat er minder mankracht nodig is voor deze functies. De banken beweren wel dat ze Artificiële Intelligentie enkel willen gebruiken om de bestaande werknemers te ondersteunen. De grootste veranderingen binnen de bank zijn bij de klantendienst, legal and compliance en voorspellingen.

 

De klantendienst wordt overgenomen door chatbots, waar Natural Language Processing wordt toegepast. Natural Language Processing is het verwerken, interpreteren en vertalen van woorden en teksten. Dankzij deze toepassing kunnen de robots de menselijke taal begrijpen (en ook communiceren gelijk een mens). De chatbots waar Natural Language Processing op wordt toegepast, nemen de klantendienst over. Momenteel is het enkel goed om herhalende vragen te beantwoorden, maar op termijn gaat het beter presteren dan de mens.

 

Wetgevingen spelen een grote rol binnen de bankensector. Een belangrijke wetgeving is de bescherming van de klant tegen fraudepraktijken. Dankzij Artificiële Intelligentie is het makkelijker om fraudepraktijken te herkennen (en zelfs te voorspellen). Artificiële Intelligentie is heel erg goed om dezelfde patronen te herkennen. Dus als er iets abnormaals gebeurd, kan de link gelegd worden naar fraudepraktijken. Deze gevallen worden rechtstreeks gemeld naar het kantoor, zodat de bankkaart geblokkeerd kan worden zonder dat er schade gericht wordt.

 

Maar het brengt ook tal van risico’s met zich mee. Het grootste risico is dat Artificiële Intelligentie ondoorzichtig is als we spreken over Machine Learning en Deep Learning. Dit zijn subsets van Artificiële Intelligentie. Deze toepassing zorgt ervoor dat de robots zichzelf kunnen aanleren en verbeteren. Deep Learning is bovendien gebaseerd op neurale netwerken, zodat het gelijk een mens kan functioneren. Maar de neurale netwerken maken het moeilijk om in te zien waarom een model een bepaalde beslissing neemt. Althans is dit wel heel erg belangrijk. De banken moeten kunnen achterhalen waarom de modellen de beslissingen maken, zodat ze schandelen of niet aanvaardbare beslissingen kunnen vermijden. Het is dus zeer belangrijk om Artificiële Intelligentie systemen te implementeren in de systemen, maar het is even belangrijk om de gevaren te erkennen. 

Bibliografie

LITERATUURLIJST

 

Aelen, P. (2018). Big data. Geraadpleegd op 6 mei 2019 via https://www.ensie.nl/paul-aelen/big-data

 

AI. (2018). AI creating big winners in finance, but risks emerge. Geraadpleegd op 30 april 2019 via https://www.finextra.com/newsarticle/32570/ai-creating-big-winners-in-f…

 

Artificiële Intelligentie. (Z.j.). Artificiële Intelligentie. Geraadpleegd op 27 mei 2019 via https://overheid.vlaanderen.be/artificiele-intelligentie

 

Bachinskiy, A. (Z.j.). The Growing Impact of AI in Financial Services: Six Examples. Geraadpleegd op 9 mei 2019 via https://towardsdatascience.com/the-growing-impact-of-ai-in-financial-se…

 

Belon, J. (Z.j.). Proof of Concept. Geraadpleegd op 28 mei 2019 via http://afdelingbuitengewonezaken.nl/tag/proof-of-concept?_locale=nl

 

Boonstra, A. (2016). Master Data Management? Houd het simpel: vier basisprincipes. Geraadpleegd op 1 maart 2019 via https://www.logistiek.nl/supply-chain/blog/2016/02/master-data-manageme…

 

Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press

 

Brownlee, J. (2016). What is Deep Learning? Geraadpleegd op 5 mei 2019 via https://machinelearningmastery.com/what-is-deep-learning/

 

Burgelman, L. (2017). Artificial intelligence is een must voor banken. Geraadpleegd op 23 april 2019 via https://www.computable.be/artikel/opinie/fintech/5917300/5594140/artifi…

 

Carey, S. (2018). Barclays on the four biggest risks AI poses to banking. Geraadpleegd op 30 april 2019 via https://www.computerworlduk.com/data/barclays-on-four-biggest-risks-ai-…

 

Chatbots. (2018). Chatbots. Geraadpleegd op 28 mei 2019 via https://www.ensie.nl/clipit-media-monitoring/chatbots

 

Cognitive Services. (2017). Cognitive Services APIs: Vision. Geraadpleegd op 7 mei 2019 via https://blogs.windows.com/buildingapps/2017/02/13/cognitive-services-ap…

 

Colombus, L. (2018). 10 Ways Machine Learning Is Revolutionizing Manufacturing In 2018. Geraadpleegd op 7 mei 2019

 

Crosman, P. (2018). How artificial intelligence is reshaping jobs in banking. Geraadpleegd op 1 mei 2019 via https://www.americanbanker.com/news/how-artificial-intelligence-is-resh…

 

Crosman, P. (2018). Opportunity or threat? How AI will change banking. Geraadpleegd op 13 mei 2019 via https://www.americanbanker.com/slideshow/opportunity-or-threat-how-ai-w…

Davis, S. (Z.j.). What is Know Your Customer (KYC) and Why It Matters. Geraadpleegd op 10 mei 2019 via https://tallyfy.com/know-your-customer-kyc/

 

De Bruijn, M. (2017). Robots in de winkelstraat: 8 AI-trends voor retail. Geraadpleegd op 24 april 2019 via https://www.frankwatching.com/archive/2017/06/07/robots-in-de-winkelstr…

 

De Moore, W. (2017). Neurale netwerken: De beslissende kracht achter internet. Geraadpleegd op 7 mei 2019 via https://tweakers.net/reviews/5901/3/neurale-netwerken-de-beslissende-kr…

 

De rol. (2017). De rol van kunstmatige intelligentie in de ontwikkeling van de bankensector. Geraadpleegd op 13 mei 2019 via https://www.banken.nl/nieuws/20505/de-rol-van-kunstmatige-intelligentie…

 

D’Haese, W. (2018). Meesurfen op de exponentiële groei van artificiële intelligentie. Geraadpleegd op 25 april 2019 via https://www.deutschebank.be/nl/nieuws-en-advies/artikels/artikel-privat…

 

Earle, K. (2017). What is Straight Through Processing? Geraadpleegd op 2 juni 2019 vua https://www.paystand.com/blog/what-is-straight-through-processing

 

Fiorentino, R. (2018). AI and investing: The artificial intelligence analytical revolution. Geraadpleegd op 9 mei via https://www.information-age.com/ai-investing-123477422/

 

Garbade, M. (2018). A Simple Introduction to Natural Language Processing. Geraadpleegd op 4 mei 2019 via https://becominghuman.ai/a-simple-introduction-to-natural-language-proc…

 

Geboortecijfer. (2019). Geboortecijfer en vruchtbaarheidscijfer blijven dalen. Geraadpleegd op 14 mei 2019 via https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/geboortecijfer-en-vruchtbaarheidscijf…

 

Gielen, R. (2019). Wat is Robotic Process Automation (RPA)? Geraadpleegd op 4 mei 2019 via https://www.cegeka.com/nl-be/blog/wat-is-robotic-process-automation-rpa

 

Gilliland, N. (2018). 12 stats that prove why personalisation is so important. Geraadpleegd op 10 mei 2019 via https://econsultancy.com/12-stats-that-prove-why-personalisation-is-so-…

 

Govaerts, C. (2018). Artificiële intelligentie in financiële markten: een vloek of een zegen? Geraadpleegd op 28 februari 2019 via https://www.nagelmackers.be/nl/over-ons/actueel/detail/artificiele-inte…

 

Groen, K. (2018). De invloed van kunstmatige intelligentie op de arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 27 februari 2019 via https://www.customertalk.nl/artikelen/onderzoek/de-invloed-van-kunstmat…

 

Haughn, M. (2018). Time series forecasting. Geraadpleegd op 7 mei 2019 via https://whatis.techtarget.com/definition/time-series-forecasting

 

Heida, M. (2017). Wat is Machine Learning? Geraadpleegd op 22 februari 2019 via https://internetofthingsnederland.nl/wat-is-machine-learning/

Het verschil. (Z.j.). Het verschil tussen Artificial intelligence, Machine Learning en Deep Learning. Geraadpleegd op 27 mei 2019 via https://www.globalorange.nl/artificial-intelligence-machine-learning-en…

 

Hetherington, R. (2018). Hoe fintechs en traditionele banken elkaar kunnen versterken. Geraadpleegd op 24 april 2019 via https://cio.nl/markttrends/104514-hoe-fintechs-en-traditionele-banken-e…

 

Hijink, M. (2017). Wat is een algoritme, wat doet een neuraal netwerk? Geraadpleegd op 28 mei 2019 via https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/27/kunstmatige-intelligentie-in-7-beg…

 

Jajal, T. (2018). Distinguishing between Narrow AI, General AI and Super AI. Geraadpleegd op 4 mei 2019 via https://medium.com/@tjajal/distinguishing-between-narrow-ai-general-ai-…

 

Jefferies, D. (2019). What AI can do for the insurance industry. Geraadpleegd op 9 mei 2019 via https://www.raconteur.net/risk-management/ai-insurance

 

Kharkovyna, O. (Z.j.). AI & ML Revolution to scale Customer Experience. Geraadpleegd op 8 mei 2019 via https://towardsdatascience.com/ai-ml-revolution-to-scale-customer-exper…

 

Kochi, E. (2018). Ook kunstmatige intelligentie is vatbaar voor discriminatie. Geraadpleegd op 30 april 2019 via http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/03/13/ook-kunstmatige-intelli…

 

Krielaart, J. (2018). Hoe AI het gezicht van banken zal veranderen. Geraadpleegd op 28 februari 2019 via https://financeinnovation.nl/hoe-ai-het-gezicht-van-banken-zal-verander…

 

Kulche, P. (2019). Wat zijn cookies? Geraadpleegd op 4 juni 2019 via https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

 

Kurenkov, A & Liang, J & Ramanauskas, B. (2019). Job loss due to AI – How is it going to be. Geraadpleegd op 1 mei 2019 via https://www.skynettoday.com/editorials/ai-automation-job-loss 

 

Machine. (Z.j.). MACHINE LEARNING AND AI IN MANUFACTURING. Geraadpleegd op 7 mei 2019 via https://www.seebo.com/machine-learning-ai-manufacturing/

 

Marria, V. (2018). Is Artificial Intelligence Replacing Jobs In Banking? Geraadpleegd op 1 mei 2019 via https://www.forbes.com/sites/vishalmarria/2018/09/26/is-artificial-inte…

 

Martens, S. (2017). Zo maak je stappen in kunstmatige intelligentie. Geraadpleegd op 1 maart 2019 via https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/carriere/5996106/1444691/…

 

Mathew, J. (2018). Artificiële intelligentie vervangt één job … en creëert er drie extra. Geraadpleegd op 5 maart 2019 via https://www.bloovi.be/nieuws/detail/artificiele-intelligentie-vervangt-…

 

McIntyre, A. (2018). Artificial Intelligence – Powered Robots Won’t Kill Banks. Geraadpleegd op 30 april 2019 via https://www.forbes.com/sites/alanmcintyre/2018/03/15/artificial-intelli…

Mills, T. (2018). What is Natural Language Processing And What Is It Used For? Geraadpleegd op 22 februari 2019 via https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/07/02/what-is-natur…

 

Panchal, S. (2018). Types of Artificial Intelligence and examples. Geraadpleegd op 27 mei 2019 via https://medium.com/predict/types-of-artificial-intelligence-and-example…

 

Petitjean, F. (2018). Banken kennen risico’s van ai te weinig. Geraadpleegd op 25 april 2019 via https://www.computable.be/artikel/nieuws/business-analytics/6535379/544…

 

Rouse, M. (2016). What is Singularity (the)? Geraadpleegd op 7 april 2019 via https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/Singularity-the

 

Rouse, M. (2018). AI (artificial intelligence).Geraadpleegd op 22 februari 2019 via https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI-Artificial-Inte…

 

Schaus, P. (2018). BankThink Don’t underestimate AI’s risks. Geraadpleegd op 30 april 2019 via https://www.americanbanker.com/opinion/adopting-ai-isnt-without-risk

 

Schildmeijer, R. (2016). 8 richtlijnen voor een geslaagde pilot. Geraadpleegd op 28 mei 2019 via https://www.theleansixsigmacompany.nl/blog/lean/8-richtlijnen-voor-een-…

 

Schoonis, J. (2017). Artificial intelligence: 6 redenen waarom je juist nu moet starten. Geraadpleegd op 22 februari 2019 via https://www.frankwatching.com/archive/2017/02/06/artificial-intelligenc…

 

Singh, P. (2019). How Artificial Intelligence is Transforming Employee Productivity. Geraadpleegd op 13 mei 2019 via https://www.entrepreneur.com/article/329291

 

Singh, S. (2018). Cousins of Artificial Intelligence. Geraadpleegd op 5 mei 2019 via https://towardsdatascience.com/cousins-of-artificial-intelligence-dda4e…

 

Singh, T. (2018). Artificial Intelligence In Enterprises – Businesses Are Waking Up. Geraadpleegd op 7 april 2019 via https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2018/10/22/artificial-intel….

 

Sloane, T. (2018). The 18 Top Use Cases of Artificial Intelligence in Banks. Geraadpleegd op 30 april 2019 via https://www.paymentsjournal.com/the-18-top-use-cases-of-artificial-inte…

 

Smale, T. (2018). 5 Ways Artificial Intelligence Is Already Transforming the Banking Industry. Geraadpleegd op 30 april 2019 via https://www.entrepreneur.com/article/319921

 

Studiebewijzen. (Z.j.). Studiebewijzen: diploma’s hoger onderwijs. Geraadpleegd op 14 mei 2019 via https://www.statistiekvlaanderen.be/studiebewijzen-diploma’s-hoger-onderwijs

 

Sundar, A. (2018). How the Banking Industry Benefits from AI. Geraadpleegd op 30 april 2019 via https://dzone.com/articles/how-the-banking-industry-benefits-from-artif…

 

Timmermans, F. (2018). Kunstmatige intelligent contact begint bij slimme headsets. Geraadpleegd op 23 april 2019 via https://www.channelweb.nl/artikel/opinie/mobility/6302040/5226463/kunst…

Tindemans, E. (2018). ARTFICIAL INTELLIGENCE; WAT, WIE, WAAR, WAAROM, EN HOE ZETTEN WE HET IN? Geraadpleegd op 22 februari 2019 via https://www.riffonline.com/nl/happening/knowledge/artificial-intelligen…

 

Van de Laar, R. (2018). ‘Vooral kleinere banken profiteren van nieuwe technologieën’. Geraadpleegd op 25 april 2019 via https://www.amweb.nl/branche/nieuws/2018/01/vooral-kleinere-banken-prof…

 

Van Dessel, G. (2011). Net Promotor Score – NPS – Hoe meten? Geraadpleegd op 10 mei 2019 via https://nl.checkmarket.com/blog/net-promoter-score-nps/

 

Van Hal, J. (Z.j.). Master Data Management. Geraadpleegd op 28 mei 2019 via https://www.fenego.be/nl/solutions/master-data-management

 

Van Os, A. (2016). Kunstmatige intelligentie: vriend of vijand? Geraadpleegd op 29 april 2019 via https://www.abnamro.com/nl/newsroom/blogs/arjan-van-os/2016/kunstmatige…

 

Van Tilburg, R. (2017). Kunstmatige intelligentie in het recruitmentvak: de voor- én nadelen. Geraadpleegd op 24 april 2019 via https://www.recruitmenttech.nl/2017/05/04/kunstmatige-intelligentie-voo…

 

Visser, A. (2018). Vraagbaak: Wat is cross selling? Geraadpleegd op 23 april 2019 via https://www.tweewieler.nl/retailing/artikel/2016/08/vraagbaak-wat-is-cr…

 

Vitaud, L. (2019). Meer menselijke HR dankzij artificiële intelligentie. Impulse (ING), p. 7.

 

Voets, J. (2017). Welke invloed heeft artificial intelligence op marketing & maatschappij? Geraadpleegd op 24 april 2019 via https://www.frankwatching.com/archive/2017/12/06/welke-invloed-heeft-ar…

 

Wat is CRM. (Z.j.). Wat is CRM? Geraadpleegd op 8 mei 2019 via https://www.salesforce.com/nl/learning-centre/crm/what-is-crm/

 

Wat is de definitie. (Z.j.) Wat is de definitie van het begrip ‘millennials’? Geraadpleegd op 31 mei 2019 via https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/186901-wat-is-d…

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATUURLIJST – PERSOONLIJKE COMMUNICATIE

 

Collier, L. (2019, 12 april). (Innovatie analist Argenta). (Artificiële Intelligentie in de bankensector). Persoonlijke communicatie [interview]. Argenta, Antwerpen.

 

Cuppens, P. (2019, 25 april). (Head of Surf Studio – Ecosystem for Innovation bij KBC Bank & Verzekering). (Artificiële Intelligentie in de bankensector). Persoonlijke communicatie [interview].

 

De Wit, P. (2019, 29 maart). (Innovation Manager – Product Department Beobank). (Artificiële Intelligentie in de bankensector). Persoonlijke communicatie [interview].

 

Felice, Q. (2019, 26 april). (Head of the Innovation Factory bij BNP Paribas Fortis). (Artificial Intelligence in banking). Persoonlijke communicatie [interview].

 

Frisson, S. (2019, 27 maart). (Chapter Lead Data Science ING). (Artificiële Intelligentie in de bankensector). Persoonlijke communicatie [interview].

 

Godin, F. (2019, 2 mei). (Senior Machine Learning Engineer bij Faktion en Chatlayer). (Artificiële intelligentie bij FinTech bedrijven en hoe werkt een chatbot en fraudedetectie precies?). Persoonlijke communicatie [interview]. 

 

Heyns, B. (2019, 5 maart). (Lector informatica hogeschool PXL). (Wat is Artificiële Intelligentie precies?). Persoonlijke communicatie [interview]. PXL, Hasselt.

 

Saelens, R. (2019, 17 april). (Areamanager bij KBC Bank & Verzekeringen). (Artificiële Intelligentie in de bankensector). Persoonlijke communicatie [interview]. KBC, Maasmechelen.

 

Verhaest, F. (2019, 11 april). (Innovation Manager bij Isabel Group). (Artificiële Intelligentie bij FinTech bedrijven en de gevaren voor de traditionele banken). Persoonlijke communicatie [interview]. Isabel Group, Brussel.

Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Nathalie Daneels en Rodrique Tournel