The Circle of Courage “Verbondenheid, behulpzaamheid, zelfstandigheid en meesterschap in een inclusieve klas”

Lies
Debaillie

The Circle of Courage

“Verbondenheid, behulpzaamheid, zelfstandigheid en meesterschap in een inclusieve klas”

Sinds de invoering van het M-decreet is inclusief onderwijs de eerste optie. Meer en meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften volgen les in het gewoon onderwijs.

Binnen inclusief onderwijs draait het niet alleen rond les volgen in het gewoon onderwijs. Het gaat ook over het sociaal-emotionele, over het erbij horen, zich verbonden voelen. Wanneer leerlingen zich niet goed voelen in de klasgroep beïnvloedt dit hun leren en hun ontwikkeling negatief. Het is dus belangrijk dat er naar een manier wordt gezocht waardoor iedere leerling het gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort.

Lies Debaillie, studente BanaBa buitengewoon onderwijs aan VIVES Kortrijk, zocht voor haar praktijkonderzoek een manier om de sociaal- emotionele vaardigheden in een inclusieve klas te versterken. Een antwoord vond ze bij de wijsheden van de Sioux indianen. Ze werkte een project uit rond ‘The Circle of Courage’. Deze cirkel bestaat uit vier belangrijke opvoedingswaarden: behulpzaamheid, verbondenheid, zelfstandigheid en meesterschap. Iedere waarde wordt met een kleur voorgesteld.

                               image 282

De studente toverde zich om in de indiaan Vlijtig Liesje en liet de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar aan de hand van een spannend indianenverhaal kennismaken met de ‘Cirkel van Moed’. Gedurende verschillende activiteiten versterkten de leerlingen de vier waarden. Hierdoor verdienden ze veren in de passende kleuren.

                              image 283

Het project werd afgesloten met een ceremonie waarin de veren werden uitgereikt. Alle kinderen gingen met prachtige hoofdtooien naar huis. Het verhaal gaat verder, nog vaak wordt er naar de ‘Cirkel van Moed’ verwezen in de klas.

De leerresultaten en de concrete uitwerking van het project zijn terug te vinden op de volgende website: https://thecircleofcourage.jouwweb.be/.

Bibliografie

 • Callens, E. (2018). Werken aan een inclusieve school. niet-gepubliceerde cursus. Tielt: VIVES campus Tielt.
 • De Brailleliga (2018, januari/februari/maart). Maatschappelijke integratie begint van jongs af aan. De witte stok, (1), 10 - 16 .
 • De Graaf, G.W. (1999). Sociale integratie gaat niet vanzelf. Een literatuuronderzoek met aanbevelingen voor gerichte interventies bij kinderen met Downsyndroom. Down+up special, bij nr 48,2-44.
 • De Vroey, A., & Mortier, K. (2002). Polyfonie in de klas: Een praktijkboek voor inclusie. Leuven: Acco.
 • De Schauwer, E., Mortier, K., Van de Putte, I., & Van Hove, G. (2010). Inclusief onderwijs in de praktijk. Antwerpen: Garant.
 • Doca (2012). COC. Geraadpleegd op 15 maart 2019, van http://doca-lsci-leuven.be/coc/
 • Förrer, M., & Jansen, L.. (2010). Coöperatief leren binnen passend onderwijs: Praktische toepassingen voor leerlingen met specifieke leerbehoeften (Derde druk ed.). Amersfoort: CPS.
 • Huijden, D. (2015). Coöperatief leren: Wat is dat nu eigenlijk? Zorgbreed, Zorgbreed13 2015/2016 (2015)49, p. 20-27.
 • Kagan, M., & Kagan, S. (2014). Coöperatieve Leerstrategieen: Research, principes en de praktische uitwerking (3e druk. ed.). Rotterdam: Bazalt.
 • Kerpel, A. (2014). Coöperatief leren. Geraadpleegd op 1 april, van https://wij-leren.nl/cooperatief-leren-artikel.php
 • Maas, M. (z.d.). Geluidsmeter in de klas. Geraadpleegd op 12 mei, van https://www.pinterest.com/pin/371898881724932361/?lp=true
 • Mitchell, D. (2015) Wat écht werkt. 27 evidence based strategieën voor het onderwijs. Huizen: Uitgeverij Pica.
 • Mortier, K., Vandendriessche, L., Van den Putte, I., & Van Hove, G. (2010). Onderzoek naar het concretiseren van een "positief klasklimaat" als één van de kritische factoren binnen inclusief onderwijs. Vlaams Tijdschrift Voor Orthopedagogiek, 29 (2010) 2 , p. 8 - 19.
 • Orenda education (z.d.). Circle of Courage. What We Believe About Our Youth. Geraadpleegd op 15 maart, van www.orendaeducation.org 
 • Van der Elst (2019). Antipestspel: ganzenbord rond het thema pesten. Geraadpleegd op 1 april, van https://www.klascement.net/lesmateriaal/?q=antipestspel
Download scriptie (157.19 KB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Katrien Van den Berghe
Thema('s)