De burgers zijn moe – naar een introductie van een nieuwe dimensie van ‘Red Tape’ op het Duitse lokale bestuursniveau

Max Robert
Marhauer

Er lijkt een groeiende weerstand te zijn van burgers tegen hervormingen in Westerse landen: ‘Genoeg is genoeg’, zo zou men dit sentiment kunnen samenvatten. Partijen van alle segmenten van het politieke spectrum zijn zich van deze ontwikkelingen bewust, en lijken in groeiende mate, uit electorale overwegingen minder geneigd hervormingen voor te stellen.

Deze ontwikkeling is in het bijzonder zichtbaar in Duitsland, waar zelfs de meest hervormingsgezinde partijen in toenemende mate een dergelijk anti-hervorming standpunt innemen. Hoe moeten we dit interpreteren? Leidt druk door burgers voor minder hervormingen inderdaad tot minder hervormingen door lokale overheden? Daarnaast is het geen geheim dat grote groepen burgers zich buitengesloten voelen. De vraag is echter in welke mate lokale overheden uiteindelijk luisteren naar burgers en hun houding tegenover zich snel opeenvolgende hervormingen.

In mijn meesterproef onderzoek ik of, en in welke mate, burgers de constante en permanente hervormingen van hun lokale overheden moe zijn. Mijn onderzoeksvraag is of hervormingsmoeheid bij burgers een negatieve impact heeft op lokale hervormingsactiviteiten. Ik heb daarbij kunnen concluderen, op basis van data van lokale Duitse overheden dat gemeentelijke overheden inderdaad minder geneigd zijn om hervormingen uit te voeren als gevolg van druk die zij ervaren van hun burgers.

Ik argumenteer dat burgers in Westerse samenlevingen uitgebreid gebruik maken van publieke dienstverlening en infrastructuur en daardoor over het algemeen ‘tevreden’ zijn met de aanwezige voorzieningen, in andere woorden dat burgers over het algemeen tevreden zijn met hun huidige levensstandaard. Groeiende hervormingsmoeheid is gegrond in dit niveau van ‘tevredenheid’ en is de reden waarom lokale overheden minder geneigd zijn om bestaande diensten en infrastructuur te veranderen of hervormen, ze zijn namelijk bang om zo op weerstand bij de burger te stuiten. Ambtenaren zijn rationele actoren die hun besluiten omtrent verdere hervormingen baseren op haalbaarheids en draagvlak. Naarmate burgers over het algemeen tevredener worden, vormt hun weerstand tegen verdere hervormingen een belangrijk obstakel dat verdere hervormingsactiviteiten zowel in het heden als in de toekomst in de weg kan staan.image-20190822135942-1

Hervormingsmoeheid bij burgers kan in die zin beschouwd worden als een variant van ‘Red Tape’ bij lokale overheden. Voortbouwend op het model dat ik heb ontwikkeld in mijn paper, zouden onderzoekers moeten kunnen voorspellen dat ambtenaren, verantwoordelijk voor hervormingen de snelheid van de implementatie zullen vertragen in overeenstemming met waarneembare en meetbare weerstand van burgers, zelfs als respectievelijke hervormingen van belang zouden zijn voor diezelfde burgers (d.w.z. voorzieningen voor extra infrastructuur).

De meesterproef maakt gebruik van veranderingen in lokale investeringen doorheen de tijd. Deze tonen het tempo van lokale hervormingsactiviteiten. Daarbij verwacht ik een vermindering / afname in de tijd waar te nemen. Ik onderzoek dit in relatie tot het opleidingsniveau van burgers. Naarmate deze laatste generiek stijgt en burgers meer tevreden zijn met het dienstenaanbod van de overheid, beginnen ze aanvullende dienstverlening te beoordelen vanuit meer gedifferentieerde standpunten. Mijn argument is gebaseerd op het idee van institutionele pad-afhankelijkheid [1]. Daarom vereist de analyse een brede tijdsdimensie. Ik onderzoek het veronderstelde verband met een tijdsafhankelijk lange-termijnmodel, gericht op het gedrag van dezelfde entiteiten op verschillende tijdstippen.

Mijn meesterproef draagt bij aan onze kennis over waarom burgers ervoor zouden kiezen om zich tegen hervormingen te verzetten, ondanks het feit dat deze door lokale autoriteiten worden ontworpen met oog op 'het belang van hun burgers'. Daarnaast bied ik ook een manier voor toekomstige werken, om op coherente wijze te kunnen voorspellen wanneer en onder welke omstandigheden we minder of meer hervormingen in westerse samenlevingen mogen verwachten. Hoewel ik kan bewijzen dat lokale autoriteiten toch naar hun burgers luisteren, is het interessant om te zien dat burgers zich in feite verzetten tegen kwesties die voor hen in grote mate gunstig kunnen uitpakken, eenvoudigweg vanwege meer diepgewortelde problemen. Dit laat zien dat er nog veel te ontdekken valt door het gedrag van burgers in westerse samenlevingen te bestuderen, wanneer we bereid zijn terug te gaan naar de tekentafel en beginnen aan te nemen dat ‘out of the box denken’ tegenwoordig vaker voorkomt dan voorheen.

 

[1] Institutional path dependency

Bibliografie

Arellano, M. (2009). Dynamic Panel Data Models II : Lags and Predetermined Variables 1: Class Notes Models with Strictly Exogenous and Lagged Dependent Variables. An Example: Cigarette Addiction. Class Notes, (3), 25.

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Carlo Application to Data: Evidence and an Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297.

Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51.

Arellano, M., & Carrasco, R. (2003). Binary Choice Panel Data Models with Predetermined Variables. Journal of Econometrics, 115(1), 125–157. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00095-2

Bai, J. (2013). Fixed-Effects Dynamic Panel Models, A Factor Analytical Method. Econometrica, 81(1), 285–314. https://doi.org/10.3982/ECTA9409

Bajari, P., & Youle, T. (2012). Book Review: Microeconometrics: Methods and Applications and Microeconometrics Using Stata. Econometric Reviews, 31(1), 107–117. https://doi.org/10.1080/07474938.2011.607090

Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (5th ed.). The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England: John Wiley & Sons Ltd.

Banner, G. (2006). Local Government — A Strategic Resource in German Public Management Reform. In State and Local Government Reforms in France and Germany (pp. 125–144).

Benz, A., Corcaci, A., & Wolfgang Doser, J. (2016). Unravelling Multilevel Administration. Patterns and Dynamics of Administrative Co-ordination in European Governance. Journal of European Public Policy, 23(7), 999–1018. https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1162838

Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8

Boeger, N., & Corkin, J. (2017). Institutional Path-Dependencies in Europe’s Networked Modes of Governance. Journal of Common Market Studies, 55(5), 974–992. https://doi.org/10.1111/jcms.12546

Bou, J. C., & Satorra, A. (2014). Univariate versus Multivariate Modeling of Panel Data *.

Carpita, M., Brentari, E., & Qannari, E. M. (2015). Advances in Latent Variables: Methods, Models and Applications. (M. Carpita, E. Brentari, & E. M. Qannari, Eds.). Springer International Publishing.

Deutschlandfunk. (2015). Volksentscheid in Mecklenburg-Vorpommern: Reformmüde Bürger begehren auf. Retrieved from https://www.deutschlandfunk.de/volksentscheid-in-mecklenburg-vorpommern…

Ebbinghaus, B., & Naumann, E. (2018a). The Popularity of Pension and Unemployment Policies revisited: The Erosion of Public Support in Britain and Germany. In Welfare State Reforms Seen From Below: Comparing Public Attitudes and Organized Interests in Britain and Germany (pp. 155–186).

Ebbinghaus, B., & Naumann, E. (2018b). Welfare State Reforms Seen From Below: Comparing Public Attitudes and Organized Interests in Britain and Germany.

European Commission. (2019). The EU explained: Regional Policy - Making Europe’s Regions and Cities more competitive, fostering growth and creating jobs. Retrieved May 10, 2019, from https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochu…

Everaert, G. (2013). Orthogonal to backward mean transformation for Dynamic Panel Data models. Econometrics Journal, 16(2), 179–221. https://doi.org/10.1111/ectj.12001

Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.

Grimmelikhuijsen, S., Jilke, S., Olsen, A. L., & Tummers, L. (2017). Behavioral Public Administration: Combining Insights from Public Administration and Psychology. Public Administration Review, 77(1), 45–56. https://doi.org/10.1111/puar.12609

Hammerschmid, G., Görnitz, A., Oprisor, A., & Štimac, V. (2013). Public Sector Reform in Germany : Views and Experiences from Senior Executives Country Report as part of the COCOPS Research Project. COCOPS Work Package, (May), 1–56. Retrieved from http://www.cocops.eu/wp-content/uploads/2013/06/Germany_WP3-Country-Rep…

Hanke, M. M. (2014). The “Well-Informed Citizen” as a Theory of Public Space. Schutzian Research. A Yearbook of Lifeworldly Phenomenology and Qualitative Social Science, 6, 93–103.

Hayakawa, K., Pesaran, M. H., & Smith, L. V. (2018). Short T Dynamic Panel Data Models with Individual and Interactive Time Effects. SSRN Electronic Journal, 54. https://doi.org/10.2139/ssrn.3268434

Hughes, M. (2011). The Challenges of informed Citizen Participation in Change. Transforming Government: People, Process and Policy, 5(1), 68–80. https://doi.org/10.1108/17506161111114662

Keller, B. (2011). After the End of Stability: Recent Trends in the Public Sector of Germany. International Journal of Human Resource Management, 22(11), 2331–2348. https://doi.org/10.1080/09585192.2011.584396

Kripfganz, S., & Schwarz, C. (2015). Working Paper Series: Panel Data Models with time-invariant Regressors. European Central Bank: Working Paper Series.

Krishnakumar, J. (2004). Going Beyond Functionings to Capabilities : an Econometric Model to explain and estimate Capabilities., 1–29.

Kuhlmann, S. (2010a). Between the State and the Market: Assessing Impacts of Local Government Reforms in Western Europe. Lex Localis, 8(1), 1–21. https://doi.org/10.4335/8.1.1-21(2010)

Kuhlmann, S. (2010b). New Public Management for The “Classical Continental European Administration”: Modernization at the Local Level in Germany, France and Italy. Public Administration, 88(4), 1116–1130. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2010.01869.x

Kuhlmann, S. (2010c). Performance Measurement in European Local governments: A Comparative Analysis of Reform Experiences in Great Britain, France, Sweden and Germany. International Review of Administrative Sciences, 76(2), 331–345. https://doi.org/10.1177/0020852310372050

Kundnani, H. (2011). Germany as a Geo-economic Power. Washington Quarterly, 34(3), 31–45. https://doi.org/10.1080/0163660X.2011.587950

Lees, C. (2018). The ‘Alternative for Germany’: The Rise of Right-Wing Populism at the Heart of Europe. Politics, 38(3), 295–310. https://doi.org/10.1177/0263395718777718

Li, R., Wan, A. T. K., & You, J. (2016). Semiparametric GMM Estimation and Variable Selection in Dynamic Panel Data Model with Fixed Effects. Computational Statistics and Data Analysis, 100, 401–423. https://doi.org/10.1016/j.csda.2016.02.001

Lindner, P. (2010). Dynamic Panel Data Models. Retrieved from https://homepage.univie.ac.at/robert.kunst/pan2010_pres_lindner.pdf

Marano, G., Betti, G., & Gagliardi, F. (2015). Latent Class Markov Models for Measuring Longitudinal Fuzzy Poverty. In Advances in Latent Variables: Methods, Models and Applications (pp. 73–81). https://doi.org/10.1007/10104

McTaggart, D., & O’Flynn, J. (2015). Public Sector Reform. Australian Journal of Public Administration, 74(1), 13–22. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12128

Meier, K., Brudney, J., & Bohte, J. (2011). Applied statistics for Public and Nonprofit Administration 221. Successful Project Management (7th ed.). Retrieved from https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=1zwxtL0Axe4C&oi=fnd&pg=PR7&d…

Meijer, G. (2012). 200 Years of Local Autonomy: The Relevance for Today. In Two Centuries of Local Autonomy (pp. 69–77).

OECD. (2017). Government at a Glance 2017. Paris. https://doi.org/10.1787/health_glance-2017-en

OECD. (2018). Country Statistical Profile : Germany 2018, 23–24. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/csp-deu-table-2018-4-en.pdf?exp…

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). Public Management Reform: A Comparative Analysis - Into the Age of Austerity (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Pollock, D. S. G. (1999). Appendix 3: The Mathematics of Time-Series Analysis. In A Handbook of Time-Series Analysis, Signal Processing and Dynamics. (pp. 1–18). San Diego (Calif.).

Preacher, K. J., Curran, P. J., & Bauer, D. J. (2006). Computational Tools for Probing Interactions in Multiple Linear Regression, Multilevel Modeling, and Latent Curve Analysis. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 31(4), 437–448. https://doi.org/10.3102/10769986031004437

Raffel, J. a. (2007). Why has Public Administration ignored Public Education, and does it matter? Public Administration Review, 67(1), 135–151. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00703.x

Reichard, C. (2003). Local Public Management Reforms in Germany, 81(2), 345–363. https://doi.org/10.1111/1467-9299.00350

Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86–136.

Schedler, K., & Siegel, J. P. (2005). Strategisches Management in Kommunen.

Schmidheiny, K. (2018). Panel Data : Fixed and Random Effects, 1–14.

Schmidt, K.-H. (2012). Determinant Factors of Economic Development and Local Economy: Theoretical Concepts in Retrospect. In Two Centuries of Local Autonomy (pp. 13–29).

Statistisches Bundesamt (Destatis). (2018a). Investitionsausgaben der öffentlichen Haushalte: Bundesländer, Jahre, Körperschaftsgruppen, Art der Investitionsausgaben. Retrieved from https://www-genesis.destatis.de/genesis/online;sid=EA431DDBCF1FFD6995EC…

Statistisches Bundesamt (Destatis). (2018b). Investitionsausgaben der öffentlichen Haushalte: Deutschland, Jahre, Körperschaftsgruppen, Art der Investitionsausgaben. Retrieved from https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;sid=71D33A74D744C8C…

Statistisches Bundesamt (Destatis). (2018c). Studienberechtigtenquote: Bundesländer, Jahre, Schulabschluss. Retrieved from https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;sid=8EB863D24FA98C0…

Statistisches Bundesamt (Destatis). (2019). Studienanfängerquote (Hochschulzugangsberechtigung): Bundesländer, Jahre, Geschlecht. Retrieved from https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;sid=F2EC7350EDFE2B1…

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. (2018). Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder VGRdL. Retrieved from https://www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/tab.jsp?rev=RV2014&tbl=tab01&lan…

Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2015). Performance Management in the Public Sector. London: Routledge.

Wooldridge, J. M. (2012). Introductory Econometrics: A Modern Approach (5th ed.). South-Western.

Zeyneloglu, I. (2018). Fiscal Policy Effectiveness and the golden Rule of Public Finance. Central Bank Review, 18(3), 85–93. https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2018.08.001

Download scriptie (1.23 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Prof. Dr. Steven Van de Walle