Onrustige wateren: een onderzoek naar de schade van de Nigeriaanse piraterij

Bryan
Peters

Een eeuwenoud fenomeen — een nieuwe manifestatie

Piraterij is een eeuwenoud fenomeen waarvan koopvaardersschepen al sinds het begin van de handel op zee slachtoffer zijn geworden. Hoewel het een chronische zorg van zeelieden is, werd piraterij gedurende een groot deel van de afgelopen eeuw door velen beschouwd als een ding van het verleden. Het opkomen en de snelle escalatie van Somalische piraterij rondom de Hoorn van Afrika aan het begin van de  21e eeuw veranderde dit idee echter abrupt. Incidenten van piraterij, die zich voordoen in geïsoleerde delen van de wereld, werden opnieuw erkend als belangrijke bedreiging voor de veiligheid, met verstrekkende gevolgen. Deze opvatting werd verder versterkt door de toename van de piraterij  in de wateren rondom Zuidoost-Azië, Zuid-Azië, het Indiase subcontinent en West-Afrika. Deels door een groot aantal internationale en regionale interventies gericht op handhaving en capaciteitsopbouw, zijn er gematigde successen geboekt bij de bestrijding van piraterij voor de Hoorn van Afrika en in de Straten van Malakka en Singapore. Hetzelfde kan helaas niet gezegd worden over West-Afrika, met name als we kijken naar de wateren rondom Nigeria.

Het slechtste van het slechtste

De Golf van Guinee (GoG) wordt inmiddels erkend als ‘s werelds meest gevaarlijke en gewelddadige maritieme locatie, met Nigeria als "epicentrum". Het geromantiseerde beeld van piraten, die in film en literatuur vaak worden neergezet als roekeloze avonturiers die de zee trotseren, is geen accurate beschrijving van moderne piraten. Nigeriaanse piratengroepen zijn goed georganiseerde, winst-zoekende criminele syndikaten, die worden geholpen door hun verbindingen met corrupte ambtenaren. Ze zijn vaak zwaar bewapend, en niet bang om geweld te gebruiken om hun doelen te bereiken.  Nigeriaanse piraterij  heeft andere wereldwijde piraterij "hotspots"  ingehaald en heeft  zich verspreid over de GoG regio, met alle gevolgen van dien. De wateren rondom Nigeria, en met name die in en rond de rivier Delta van de Niger, zijn nu berucht voor de ontvoeringen die in de afgelopen jaren gestaag zijn toegenomen. Volgens het Internationaal Maritiem Bureau (IMB), werd wereldwijd 25%  van alle gemelde piraterij in 2018 gepleegd in de kustwateren van Nigeria, een duidelijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Net zo verontrustend als de vorige cijfers, bleken in 2018 de helft van alle wereldwijd gekidnapte zeevarenden in de wateren rondom Nigeria te zijn ontvoerd. In de afgelopen 10  jaar hebben deze misdaden geleid tot een totaal van 46 sterfgevallen, 125 gewonden en 327 ontvoerde personen.

Diepgaande en ingrijpende gevolgen

De maatschappelijke gevolgen van deze nog ongehinderde criminaliteit zijn groot, niet alleen voor Nigeria, maar voor de hele GoG-regio en zelfs daarbuiten.  Naast de voor de hand liggende bedreiging voor zeevarenden, is de sociale en geostrategische relevantie van de piraterij in Nigeria om verschillende redenen belangrijk. Gezien het feit dat 80% van de mondiale handel via de zee wordt vervoerd, kan piraterij nadelige gevolgen hebben voor economieën en de handel bedreigen.  Wereldwijde verzekering van grondstoffen is potentieel in gevaar omdat de GoG enorme olie-en gasreserves bevat, met Nigeria als belangrijkste producent en exporteur. Er bestaat ook de mogelijkheid dat er verbindingen ontstaan tussen de piraten, militante groeperingen, terroristen en georganiseerde criminele netwerken. Tenslotte bedreigt piraterij de regionale voedselzekerheid.

Wat kan er worden gedaan?

In het huidige klimaat, gekenmerkt door corruptie en een gebrek aan politieke wil bij de Nigeriaanse regering, is het waarschijnlijk dat deze misdaden zullen voortduren. Ondanks deze schijnbaar pessimistische prognose, kunnen pogingen worden gedaan om de schade die door deze misdaden wordt opgelopen te verminderen. Het concept van schade wordt gebruikt voor het identificeren en prioritiseren van ernstige misdrijven door de Europese Unie. Ook is schade-vermindering een basisprincipe van het drugscontrolebeleid in vele gebieden.

Gebaseerd op een analyse van meer dan 400 incidentenrapporten over piraterij (van 2009 tot 2018), inzichten opgedaan uit bestaande literatuur en diepte-interviews met experts op het gebied van piraterij, trachtte researcher Bryan Peters systematisch te analyseren wat de schade van de Nigeriaanse piraterij is met behulp van een innovatief en getest analytisch kader ontwikkeld door KU Leuven criminoloog professor Dr. Letizia Paoli en RAND Corporation econoom Dr. Victoria Greenfield.  Dit proces betrof het identificeren van de soorten piraterij aanwezig in de Nigeriaanse wateren en opstellen van gedetailleerde  businessmodellen  (modus operandi)  voor elk van deze soorten. De businessmodellen zijn de basis voor het identificeren van schade en dragers (individuen en entiteiten die schade hebben geleden), maar ook om de incidentie en ernst te evalueren. De schade werd vervolgens geprioritiseerd op basis van schalen met betrekking tot hoe vaak het voorkomt en hoe ernstig de gevolgen zijn. Ten slotte werden implicaties voor interventies tegen piraterij onderzocht op basis van de bevindingen en beoordelingen.

Meer bescherming nodig voor zeevarenden

Deze analyse heeft een aantal beleidsrelevante bevindingen opgeleverd. De resultaten van het onderzoek suggereren dat, ondanks het feit dat het de huidige wereldwijde piraterij "hot spot" is, incidenten zeldzaam zijn in verhouding tot de schattingen van het scheepsverkeer voor deze regio. Hoewel piraterij over het algemeen zeldzaam was, had deze misdaad nog steeds een aanzienlijke  invloed op alle aan dragers en produceerde het ernstige schade, waarvan een groot deel het directe gevolg van geweld wa. Zeevaarders lijken het meest te lijden onder piraterij, zij ervaren de meeste schade, evenals de meest ernstige schade,  maar hun slachtofferschap wordt vaak als minderwaardig gezien in vergelijking met die van de overheid en organisaties uit de particuliere sector. Deze verwaarlozing wordt bevestigd in een groot deel van de literatuur over piraterij, maar de bevindingen van dit onderzoek impliceren dat hun slachtofferschap meer prominent te zien zou moeten zijn. Vanuit wetenschappelijk oogpunt was dit de eerste empirische en systematische analyse van de schade van piraterij. Het biedt ons daarom een waardevolle aanvulling op een ernstig onderbestudeerd fenomeen op het gebied van criminologie en draagt bij aan het opkomende onderzoek dat zich zal richten op de schade van criminaliteit.

Bibliografie

Abila, S. & Tang, L. (2014). Trauma, post-trauma, and support in the shipping industry: The experience of Filipino seafarers after pirate attacks. Marine Policy, 46, 132-136.

Adongoi, T., Brown, A. & Udensi, L. (2017). The impact of sea robbery on artisanal fishing in rural settlements in Niger Delta Region of Nigeria. International Journal of Innovation and Sustainability, 1, 32-43.

Ahmodu, K., Obayori, J. & Onyema, H. (2017). The impact of maritime piracy on the output of the shipping industry in Nigeria. International Journal of Research in Business, Economics and Management, 1(1), 13-26.

Ambrose, E. & Nwaka, S. (2017). Effects of sea piracy insurgent on Nigerian fishing industry. Report and Opinion, 9(12), 44-48.

Anele, K. (2017). A study of the role of seafarers in combating piracy off the coast of Nigeria. WMU Journal of Maritime Affairs, 16, 313-349.

Ashby, M. (2017). Comparing methods for measuring crime harms/severity. Policing, 12(4), 439-454.

Ashworth, A. (2006). Principles of Criminal Law (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Balogun, W. (2018). Crude oil theft, petro-piracy and illegal trade in fuel: An enterprise-value chain perspective of energy-maritime crime in the Gulf of Guinea (Doctoral Dissertation). Lancaster U.K.: University of Lancaster.

Bateman, S. (2010). Sea piracy: Some inconvenient truths. Disarmament Forum, 12, 13–24.

Bensassi, S. & Martínez-Zarzoso, I. (2010). How costly is modern maritime piracy for the international community? (Discussion Paper No. 208), Göttingen: Ibero-Amerika-Inst. Für Wirtschaftsforschung. Retrieved from https://www.econstor.eu (accessed on 27 October 2018).

Bento, L. (2011). Towards an international law of piracy Sui Generis: How the dual nature of maritime piracy law enables piracy to flourish. Berkeley Journal of International Law, 29(2), 399-455.

Biziouras, N. (2013). Piracy, state capacity and root causes. African Security Review, 22(3), 111-122.

Boslaugh, S. (2007). Secondary data sources for public health: A practical guide (Practical Guides to Biostatistics and Epidemiology). Cambridge: Cambridge University Press.

Bryant, W., Townsley, M. & Leclerc, B. (2014). Preventing maritime pirate attacks: A conjunctive analysis of the effectiveness of ship protection measures recommended by the International Maritime Bureau. Journal of Transportation Security, 7, 69-82.

Bryman, A. (2016). Social research methods. Oxford: Oxford University Press.

Bueger, C. (2014). Piracy studies: Academic responses to the return of an ancient menace. Cooperation and Conflict, 49(3), 406-416.

Burlando, A., Cristea, A. & Lee, L. (2014). The trade consequences of maritime insecurity: Evidence from Somali piracy (MPRA Paper No. 61934). Munich: Munich Personal RePEc Archive. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/ (accessed on 25 November 2018).

Central Intelligence Agency [CIA]. (2018). The world factbook. Retrieved from https://www.cia.gov (accessed 11 April 2019).

Chalk, P. (2009a). The evolving dynamic of piracy and armed robbery at sea in the modern era: Scope, dimensions, dangers and policy responses. Maritime Affairs, 5(1), 1-21.

Chalk, P. (2009b). Maritime piracy: Reasons, dangers and solutions. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

Chalk, P. (2012). Assessing the utility of current counterpiracy initiatives off the Horn of Africa. Studies in Conflict & Terrorism, 35(7-8), 553-561.

Chalk, P. & Hansen, S. (2012). Present day piracy: Scope, dimensions and causes. Studies in Conflict & Terrorism, 35(7-8), 497-506.

Chatham House. (2013). Maritime security in the Gulf of Guinea. London: Royal Institute of International Affairs. Retrieved from www.chathamhouse.org (accessed 7 October 2018).

Clark, K. (2015). The (un)importance of Somali piracy. Crime, Law and Social Change, 63, 269-280.

Coggins, B. (2012). Global patterns of maritime piracy, 2000-09: Introducing a new dataset. Journal of Peace Research, 49(4), 605-617.

Collins, V. (2012). Dangerous seas: Moral panic and the Somali pirate. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 45(1), 106-132.

Davies, J. (2017). Migrant labour exploitation and harm in UK food supply chains (Doctoral Dissertation). University of Manchester, Manchester, UK. Retrieved from https://www.research.manchester.ac.uk (accessed 30 October 2018).

Daxecker, U., & Prins, B. (2012). Insurgents of the sea: Institutional and economic opportunities for maritime piracy. The Journal of Conflict Resolution, 57(6), 940-965.

Daxecker, U. & Prins, B. (2017). Enforcing order: Territorial reach and maritime piracy. Conflict Management and Peace Science, 34(4), 359-379.

Dierckx de Casterlé, B., Gastmans, C., Bryon, E. & Denier, D. (2012). QUAGOL: A guide for qualitative data analysis. International Journal of Nursing Studies, 49, 360-371.

Dogarawa, L. (2013). Sustainable strategy for piracy management in Nigeria. Journal of Management and Sustainability, 3(1), 119-128.

Dorn, N. and van de Bunt, H. (2010). Bad thoughts: Towards an organised crime harm assessment and prioritisation system (OCHAPS). Rotterdam: Erasmus University.

Eadie, E. (2001). Definitions of piracy, particularly that of the International Maritime Bureau. Maritime Studies, 119, 10-16.

Elleman, B., Forbes, A. & Rosenberg, D. (2010). Introduction. In B. Elleman, A. Forbes and D Rosenberg (Eds.), Piracy and maritime crime: historical and modern case studies (pp. 1-18). Newport, RI: Naval War College Press.

Eser, A. (1966). The principle of “harm” in the concept of crime: A comparative analysis of the criminally protected legal interests. Duquesne University Law Review, 4, 345-417.

Essien, B. & Adongoi, T. (2015). Sea piracy and security challenges of maritime business operation in Bayelsa State, Nigeria: An empirical study. International Journal of Humanities and Social Science, 5(2), 213-221.

Feinberg, J. (1984). Harm to others: The moral limits of the criminal law. Oxford: Oxford University Press.

Felbab-Brown, V. (2014). The not-so-jolly Roger: Dealing with piracy off the coast of Somalia and in the Gulf of Guinea. Washington, DC: The Brookings Institute. Retrieved from https://www.brookings.edu (accessed on 1 December 2018).

Fiorelli, M. (2014). Piracy in Africa: The case of the Gulf of Guinea (KAIPTC Occasional Paper No. 37). Accra: Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre. Retrieved from https://www.kaiptc.org/ (accessed 7 November 2018).

Fohring, S. (2014). Putting a face on the dark figure: Describing victims who don’t report crime. Temida, 17(4), 3-18.

Forsyth, C., Gisclair, K. & Forsyth, Y. (2009). Waterborne crime: Examining contemporary piracy. Deviant Behavior, 30(8), 669-679.

Greene, J. (2008). Hostis humani gerneris. Critical Inquiry, 34(4), 683-705.

Greenfield, V. & Paoli, L. (2013). A framework to assess the harms of crimes. British Journal of Criminology, 53, 864-885.

Greenfield, V., Paoli, L. & Zoutendijk, A. (2016). The harms of human trafficking: Demonstrating the applicability and value of a new framework for systematic, empirical analysis. Global Crime, 17(2), 152-180.

Greidanus, H., Alvarez, M., Eriksen, T. & Barbas, T. (2013). Ship traffic distributions and statistics in the Gulf of Guinea and off West Africa. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from https://ec.europa.eu (accessed on 25 April, 2019).

Halberstram, M. (1988). Terrorism on the high seas: The Achille Lauro, piracy and the IMO Convention on Maritime Safety. The American Journal of International Law, 82(2), 269-310.

Hárdi, L., & Kroó, A. (2011). The trauma of torture and the rehabilitation of torture survivors. Zeitschrift Für Psychologie/Journal of Psychology, 219(3), 133-142.

Hasan, S. & Hassan, D. (2016). Current arrangements to combat piracy in the Gulf of Guinea region: An evaluation. Journal of Maritime Law and Commerce, 47(2), 171-217.

Hassan, D. & Hasan, S. (2017). Origin, development and evolution of maritime piracy: A historical analysis. International Journal of Law, Crime and Justice, 49, 1-9.

Hastings, J. (2009). Geographies of state failure and sophistication in maritime piracy hijackings. Political Geography, 28, 213-223.

Hastings, J. (2012). Understanding maritime piracy syndicate operations. Security Studies, 21(4), 683-721.

Hastings, J. & Phillips, S. (2015). Maritime piracy business networks and institutions in Africa. African Affairs, 114(457), 555-576.

Herbig, F. & Fouche, H. (2013). Maritime piracy and conservation crime in Africa: Has the die been cast for an environmental disaster? Acta Criminologica: South African Journal of Criminology, 26(1), 37-48.

Hillyard, P. & Tombs, S. (2007). From ‘crime’ to social harm? Crime, Law & Social Change 48, 9-25.

International Maritime Bureau [IMB]. (1992). IMB annual piracy report. London: ICC Commercial Crime Services.

International Maritime Bureau [IMB]. (2009). IMB annual piracy report. London: ICC Commercial Crime Services.

International Maritime Bureau [IMB]. (2010). IMB annual piracy report. London: ICC Commercial Crime Services.

International Maritime Bureau [IMB]. (2011). IMB annual piracy report. London: ICC Commercial Crime Services.

International Maritime Bureau [IMB]. (2012). IMB annual piracy report. London: ICC Commercial Crime Services.

International Maritime Bureau [IMB]. (2013). IMB annual piracy report. London: ICC Commercial Crime Services.

International Maritime Bureau [IMB]. (2014). IMB annual piracy report. London: ICC Commercial Crime Services.

International Maritime Bureau [IMB]. (2015). IMB annual piracy report. London: ICC Commercial Crime Services.

International Maritime Bureau [IMB]. (2016). IMB annual piracy report. London: ICC Commercial Crime Services.

International Maritime Bureau [IMB]. (2017). IMB annual piracy report. London: ICC Commercial Crime Services.

International Maritime Bureau [IMB]. (2018). IMB annual piracy report. London: ICC Commercial Crime Services.

Jacobsen, K. & Nordby, J. (2015). Maritime security in the Gulf of Guinea. Copenhagen: Royal Danish College of Defense. Retrieved from www.fak.dk (accessed 8 October 2018).

Jimoh, A. (2015). Maritime piracy and lethal violence offshore in Nigeria. Ibadan: IFRA-Nigeria. Retrieved from http://www.ifra-nigeria.org (accessed 29 October 2018).

Jina, R. & Thomas, L. (2012). Health consequences of sexual violence against women. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 27(1), 15-26.

Jordan, C., Campbell, R., & Follingstad, D. (2010). Violence and women's mental health: The impact of physical, sexual, and psychological aggression. Annual Review of Clinical Psychology, 6(6), 607-628.

Kamal-Deen, A. (2015). The anatomy of Gulf of Guinea piracy. Naval War College Review, 68(1), 93-118.

Kelly, M. (2013). The pre-history of piracy as a crime & its definitional odyssey. Case Western Reserve Journal of International Law, 46, 25-42.

Kemper, E.A., Stringfield, S. & Teddlie, C. (2003). Mixed methods sampling strategies in social science research. In A. Tashakkori, and C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in the social and behavioral sciences (pp. 273-296). Thousand Oaks, CA: Sage.

Keyuan, Z. (2005). Seeking effectiveness for the crackdown of piracy at sea. Journal of International Affairs, 59(1), 117-135.

Kraska, P. & Neuman, W. L. (2011). Essential criminal justice and criminology research methods. Boston: Prentice Hall.

Kraska, J. & Wilson, B. (2009). Piracy repression, partnering and the law. Journal of Maritime Law & Commerce, 40(1), 43-58.

Kleinig, J. (1978). Crime and the concept of harm. Philosophical Quarterly, 15(1), 27-36.

Lanier, M. & Briggs, L. (2014). Research methods in criminal justice and criminology: a mixed methods approach. Oxford: Oxford University Press.

Letts, D. (1999). Piracy: Some questions of definition and jurisdiction. Maritime Studies, 104, 26-32.

Longworth, J. (2018). Nigerian piracy in the Gulf of Guinea: 2018 H1 review. London: EOS Risk Group, Ltd. Retrieved from eosrisk.com (accessed 7 October 2018).

Lucia, E. (2015). Fragility, conflict and violence in the Gulf of Guinea. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. Retrieved from https://www.gov.uk/ (accessed 14 November 2018).

Mair, S. (2011). Introduction. In S. Mair (Ed.), Piracy and maritime security (pp. 5-9). Berlin: German Institute for International and Security Affairs. Retrieved from https://www.swp-berlin.org/en/ (accessed 27 October 2018).

Maltz, M. (1990). Measuring the effectiveness of organized crime control efforts. Chicago: The University of Chicago Office of International Criminal Justice.

Mandanda, E. & Ping, G. (2016). The Gulf of Guinea: Impact and Effectiveness of Control Measures. Journal of Law, Policy and Globalization, 55, 105-130.

Marchione, E. & Johnson, J. (2013). Spatial, temporal and spatio-temporal patterns of maritime piracy. Journal of Research in Crime and Delinquency, 50(4), 504-524.

Martínez-Zarzoso, I. & Bensassi, S. (2013). The price of modern maritime piracy. Defence and Peace Economics, 24(5), 397-418.

Mazaris, A. (2017). Manifestation of maritime piracy as an additional challenge for global conservation. Marine Policy, 77, 171-175.

Miles, M., Huberman, A.M. & Saldaña, J.  (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Los Angeles: Sage Publications, Inc.

Morabito, G. (2016). Dangerous waters: the economic impacts of maritime piracy (Doctoral Dissertation). University of Messina, Messina, Italy. Retrieved from https://iris.unime.it (accessed 25 November, 2018).

Morgan, D. (2014). Integrating qualitative and quantitative methods: a pragmatic approach. Los Angeles: Sage Publications, Inc.

Murphy, M. (2010). Small boats, weak states, dirty money: Piracy and maritime terrorism in the modern world. London: C Hurst & Co Publishers Ltd.

Murphy, M. (2012). Counterpiracy in historical context: Paradox, policy, and rhetoric. Studies in Conflict & Terrorism, 35(7-8), 507-522.

Murphy, M. (2013). Petro-piracy: Oil and troubled waters. Orbis, Summer 2013, 424-437.

Nincic, D. (2009). Maritime piracy in Africa: The humanitarian dimension. African Security Review, 18(3), 2-16.

Noble, H., & Smith, J. (2015). Issues of validity and reliability in qualitative research. Evidence Based Nursing, 18(2), 34-345.

Nordland, A. (2010). Guns, oil and “cake”: Maritime Security in the Gulf of Guinea. In B. Elleman, A. Forbes and D. Rosenberg (Eds.), Piracy and maritime crime: Historical and modern case studies (pp. 191-206). Newport, RI: Naval War College Press.

Nowakowska-Krystman, A. (2016). Maritime piracy as a form of organized crime: A strategic management approach. Connections: The Quarterly Journal, 15(3), 41-53.

Nyman, E. (2011). Modern piracy and international law: Definitional issues with the Law of the Sea. Geography Compass, 5(11), 863-874.

Obenade, M. & Amangabara (2014). The socio-economic implications of oil theft and artisanal refining in the Niger Delta Region of Nigeria. International Journal of Science and Research, 3(7), 2390-2394.

Oceans Beyond Piracy [OBP] (2017). The state of maritime piracy 2017: Assessing the economic and human cost. Broomfield CO, USA: One Earth Future Foundation. Retrieved from https://stableseas.org/publications/state-maritime-piracy-2017 (accessed 15 November 2018).

Ofosu-Boateng, N. (2018). Piracy in the Gulf of Guinea: Impacts to maritime transportation and maritime security. Journal of Asian Development, 4(2), 1-43.

Oil Companies International Marine Forum [OCIMF]. (2018). Guidelines to Harden Vessels. London: Oil Companies International Marine Forum. Retrieved from www.ocimf.org (accessed 7 September 2018).

Onuoha, F. (2012). Piracy and maritime security in the Gulf of Guinea: Nigeria as a microcosm. Qatar: Al Jazeera Centre for Studies. Retrieved from http://studies.aljazeera.net/en/ (accessed 7 October 2018).

Orji, U. (2013). Tackling piracy and other illegal activities in Nigerian waters. Journal of Defense Resources Management, 4(2), 65-70.

Osinowo, A. (2015). Combatting piracy in the Gulf of Guinea. Africa Security Brief, 30, 1-8.

Østensen, A., Brady, S. & Schutte, S. (2018). Capacity building for the Nigerian Navy: Eyes wide shut on corruption? Bergen, NO: U4 Anti-Corruption Centre, Chr. Michelsen Institute. Retrieved from https://www.u4.no/ (accessed 23 September 2018).

Otto, L. (2016). Maritime security in the Gulf of Guinea: Establishing law, generating order (SAIIA Policy Brief 151). Johannesburg: The South African Institute of International Affairs. Retrieved from https://saiia.org.za/ (accessed 18 March 2019).

Oyewole, S. (2016). Suppressing maritime piracy in the Gulf of Guinea: The prospects and challenges of the regional players. Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs, 8(2), 132-146.

Packer, M. (2011). The science of qualitative research. Cambridge: Cambridge University Press.

Paoli, L. & Greenfield, V. (2013). Harm: A neglected concept in criminology, a necessary benchmark for crime-control policy. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 21, 359-377.

Paoli, L. & Greenfield, V. (2015). Starting from the end: A plea for focusing on the consequences of crime. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 23, 87-100.

Paoli, L. & Greenfield, V. (2018). Harm: A substitute for crime or central to it? In A. Boukli and J. Kotzé (Eds.), Zemiology: Reconnecting crime and social harm (pp. 57-84). Cham: Palgrave Macmillan.

Paoli, L. & Greenfield, V. (n.d.). Harms of Coca Cultivation and Processing in Colombia (draft). (Forthcoming Chapter).

Paoli, L., Greenfield, V. & Zoutendijk, A. (2013). The harms of cocaine trafficking: Applying a new framework for assessment. Journal of Drug Issues, 43(4), 407-436. 

Paoli, L., Decorte, T. & Kersten, L. (2015). Assessing the harms of cannabis cultivation in Belgium. International Journal of Drug Policy, 26, 277-289.

Paoli, L., Visschers, J. & Verstraete, C. (2018). The impact of cybercrime on businesses: A novel conceptual framework and its application to Belgium. Crime, Law and Social Change, 2018, 1-24.

Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc.

Pérouse de Montclos, M. (2012). Maritime piracy in Nigeria: Old wine in new bottles? Studies in Conflict & Terrorism, 35(7-8), 531–41.

Rai, N. & Thapa, R. (n.d.). A study on purposive sampling method in research. Unpublished paper.

Ratcliffe, J. (2014). Towards an index for harm-focused policing. Policing, 9(2), 164-182.

Regan, J. (2019). The piracy terrorism paradigm: An interlinking relationship. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, 11(2), 149-157.

Rengelink, H. (2012). Tackling Somali piracy. Trends in Organized Crime, 15, 180-197.

Rinkel, S. (2015). Piracy and maritime crime in the Gulf of Guinea: Experience-based analyses of the situation and policy recommendations. Kiel: Institut für Sicherheitspolitik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (ISPK). Retrieved from

Rohwerder, B. (2016). Piracy in the Horn of Africa, West Africa and the Strait of Malacca (GSDRC Rapid Literature Review). Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. Retrieved from http://gsdrc.org/ (accessed on 5 October 2018).

Rubin, E. (1999). Introduction: Minimizing harm as a solution to the crime policy conundrum. In E. Rubin (Ed.), Minimizing harm: A new crime policy for modern America (pp. 1-34). Boulder, CO: Westview Press.

Seyle, D.C., (2016). After the release: The long-term behavioral impact of piracy on seafarers and families. Broomfield, CO: One Earth Future/Oceans Beyond Piracy.

Seyle, D.C., Fernandez, K., Dimitrevich, A. & Bahri, C. (2018). The long-term impact of maritime piracy on seafarers’ behavioral health and work decisions. Maritime Policy, 87, 23-28.

Shane, M. & Lieberman, C. (2009). Criminological theories and the problems of modern piracy. In M.R. Haberfeld and A. von Hassel (Eds.), Maritime piracy and maritime terrorism: The challenge of piracy for the 21st century. Dubuque, IA: Kendall Hunt Publishing Company.

Shane, M. & Magnuson, S. (2016). Successful and unsuccessful pirate attacks worldwide: A situational approach. Justice Quarterly, 33(4), 682-707.

Sherman, L., Neyroud, P. & Neyroud, H. (2016). The Cambridge Crime Harm Index: Measuring total harm from crime based on sentencing guidelines. Policing, 10(3), 171-183.

Silverman, D. (2013). Doing qualitative research (4th ed.). Los Angeles: Sage Publications, Inc.

Suri, H. (2011). Purposeful sampling in qualitative research synthesis. Qualitative Research Journal, 11(2), 63-75.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (Eds.) (2003). Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Thousand Oaks: Sage.

Teddlie, C. & Yu, F. (2007). Mixed methods sampling: A typology with examples. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 77-100.

Terra Firma Risk Management [TFRM]. (2016). Risk focus: Kidnap and ransom: Anatomy of West African maritime kidnappings – A guide for seafarers. London: Terra Firma Risk Management, LLP. Retrieved from https://www.terrafirma-rm.com/ (accessed 6 October 2018).

Townsley, M. & Oliveira, A. (2015). Space-time dynamics of maritime piracy. Security Journal, 28(3), 217-229.

Townsley, M., Leclerc, B. & Tatham, P. (2016). How super controllers prevent crimes: Learning from modern maritime piracy. British Journal of Criminology, 56, 537-557.

Transparency International [TI]. (2019a). Corruption Perceptions Index 2018. Berlin: Transparency International. Retrieved from https://www.transparency.org (accessed 17 May 2019)

Transparency International [TI]. (2019b). Anti-corruption Glossary. Berlin: Transparency International. Retrieved from https://www.transparency.org/glossary (accessed 25 May 2019)

Treadwell, J. (2016). Zemiology. In K. Corteen, S. Morley, P. Taylor and J. Turner (Eds.), A companion to crime, harm & victimization (pp. 285-287). Bristol, UK: Policy Press.

Turner, P. (2014). “Harm” and Mill’s harm principle. Ethics, 124(2), 299-326.

Twyman-Ghoshal, A. (2012). Understanding contemporary maritime piracy. (Doctoral Dissertation). Boston: Northeastern University. Retrieved from http://iris.lib.neu.edu/ criminology_diss/7/

Twyman-Ghoshal, A. (2014) Contemporary piracy research in criminology: A review essay with directions for future research. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 38(3), 281-303.

Twyman-Ghoshal, A., & Pierce, G. (2014). The changing nature of contemporary maritime piracy. British Journal of Criminology, 54(4), 652-672.

Ukeje, C. & Mvomo Ela, W. (2013). African approaches to maritime security – The Gulf of Guinea. Abuja: Friedrich-Ebert-Stiftung.

United Nations (2012). UNCLOS at 30. New York: United Nations.

United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD]. (2014). Maritime piracy part 1: An overview of trends, costs and trade-related implications (Studies in Transport Law and Policy – 2014 No. 1). New York: United Nations. Retrieved from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtltlb2013d1_en.pdf (accessed 10 October 2018).

United Nations Convention on the Law of the Sea [UNCLOS]. (1982). Retrieved from http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm (accessed on 20 November, 2018).

United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. (2013). Transnational organized crime in West Africa: A threat assessment. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved from https://www.unodc.org/ (accessed 4 October 2018).

United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]. (2014). Maritime crime programme: annual report 2014. Nairobi: Maritime Crime Programme, UNODC. Retrieved from http://www.unodc.org (accessed on 3 December 2018).

Vagg, J. (1995). Rough seas – contemporary piracy in South East Asia. British Journal of Criminology, 35(1), 63-80.

Von Hirsch, A. & Jareborg, N. (1991). Gauging criminal harm: A living-standard analysis. Oxford Journal of Legal Studies, 11, 1-38.

Wajilda, J. (2013). An overview of the economic implications of piracy and armed robbery against ships in Nigeria. In M. Mejia, C. Kojima & M. Sawyer (Eds.). Piracy at sea (pp. 125-136). New York: Springer.

Whitman, S. & Suarez, C. (2012). The root causes and true costs of marine piracy (Marine Affairs Technical Report #1). Halifax, NS: Marine Affairs Program, Dalhousie University. Retrieved from http://marineaffairsprogram.dal.ca/Publications (accessed 16 October 2018).

Worrall, J. (2000). The routine activities of maritime piracy. Security Journal, 13, 35-52.

Yin, R. (2018). Case study research and applications: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Ziello, A., Angioli, R., Fasanaro, A. & Amenta, F. (2013). Psychological consequences in victims of maritime piracy: The Italian experience. International Maritime Health, 64(3), 136-141.

 

 

Download scriptie (1.63 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Professor Dr. Letizia Paoli