De impact van het front-of-pack Nutri-Score voedingslabel op de gezondheidsperceptie en aankoopintentie: een vergelijking tussen A-merken en Private Labels

Eva Heeremans
Persbericht

De impact van de Nutri-Score

 

De Nutri-Score op een potje yoghurt, een reclamespot op televisie of een artikel in de krant. Iedereen is er wel eens mee in contact gekomen. Maar wat is de Nutri-Score eigenlijk, hoe is deze ontstaan en heeft deze het gewenste effect?

Wat is de Nutri-Score?

De recent gelanceerde Franse Nutri-Score bevindt zich op de voorzijde van een de verpakking van een product en is dus een front-of-pack voedingslabel. De Nutri-Score vat de nutritionele kwaliteit van een voedingsproduct samen in één samenvattende score die, dankzij het gebruik van kleuren en letters, makkelijk te interpreteren is. De Nutri-Score helpt consumenten de voedingskwaliteit van producten in één oogopslag te vergelijken.

image-20191004091249-1
De belangrijkste Belgische retailers geloven in de sterktes van de Nutri-Score en waren dan ook de eersten om deze in te voeren. Voornamelijk Delhaize en Colruyt hebben het voortouw genomen in het promoten van de Nutri-Score. Dit in tegenstelling tot de meeste fabrikantenmerken die vrezen voor een dalende verkoop van hun producten onder invloed van de Nutri-Score. Tot op heden stappen slechts enkele fabrikantenmerken, waaronder Alpro en McCain, mee in het Nutri-Score verhaal in België.

 

Hoe is de Nutri-Score ontstaan?

Front-of-pack voedingslabels hebben als doel consumenten te begeleiden in het maken van gezondere voedingskeuzes om zo overgewicht, obesitas en de daarmee gepaarde chronische ziektes te voorkomen. Het probleem is dat consumenten verward zijn door de grote hoeveelheid voedingsinformatie op de verpakking. Bovendien maken de wildgroei en het gebrek aan consistentie in front-of-pack voedingslabels deze verwarring compleet. De Nutri-Score tracht de nood aan één eenvoudig front-of-pack voedingslabel op alle producten in België, of zelfs op alle producten in de volledige Europese Unie, te beantwoorden.

 

Heeft de Nutri-Score het gewenste effect?

Dit onderzoek draait volledig om de impact van de Nutri-Score op de gezondheidsperceptie en de aankoopintentie en dit werd onderzocht aan de hand van een online enquête bij 362 Vlaamse volwassenen.

De eerste doelstelling van de Nutri-Score is respondenten bewuster maken van de gezondheid van producten. Uit deze studie blijkt dat de aanwezigheid van de Nutri-Score een meer correcte gezondheidsperceptie bij respondenten teweegbrengt dan wanneer de Nutri-Score niet getoond wordt. Dit betekent concreet dat de respondenten gezonde producten als gezonder en ongezonde producten als ongezonder inschatten dankzij de Nutri-Score. Daarnaast blijkt dat de respondenten in dit onderzoek de gezondheid van producten in elk van de vijf categorieën significant anders percipiëren. Deze bevinding is veelbelovend voor de effectiviteit van de Nutri-Score aangezien er bij de Nutri-Score bewust voor vijf categorieën werd geopteerd omdat deze net toelaten de gezondheid van een product genuanceerder en correcter in te schatten. 

Ten tweede tracht dit onderzoek volgende vraag te beantwoorden. Hebben consumenten nu echt de neiging om meer gezonde en minder ongezonde producten aan te kopen? De resultaten worden voorgesteld in onderstaande grafiek.

image-20191004091249-2

Uit deze studie blijkt dat respondenten een significant hogere aankoopintentie hebben naar gezonde producten (letter A en B) onder invloed van de aanwezigheid van de Nutri-Score. Ze hebben dus wel degelijk de intentie om meer gezonde producten te kopen. Hiermee kan gesteld worden dat de tweede doelstelling van de Nutri-Score, consumenten sturen richting gezondere aankopen, bereikt kan worden. Ook al lijkt het op het eerste zicht zo dat de Nutri-Score een lagere aankoopintentie naar ongezonde producten teweegbrengt, kon dit statistisch gezien niet worden aangetoond. Dit betekent dat consumenten niet de neiging hebben om minder ongezonde producten aan te kopen. Hoe dan ook zijn deze resultaten hoopgevend. Het lijkt er namelijk op dat het doel van de NS, hogere aankoopintentie naar gezonde producten en lagere aankoopintentie naar ongezonde producten stimuleren, bereikt kan worden. Een vervolgonderzoek op grotere schaal is hier echter wel aangewezen.

Ten slotte werd ook onderzocht of het effect van de Nutri-Score afhankelijk is van op welk soort merk de Nutri-Score staat. Aangezien uit de literatuur blijkt dat consumenten meer vertrouwen hebben in A-merken dan in private labels, werd nagegaan of dit vertrouwen in A-merken een goede werking van de Nutri-Score verhindert. Het soort merk oefent in deze studie geen invloed uit op de relatie tussen de aanwezigheid van de Nutri-Score en de gezondheidsperceptie en evenmin op de relatie tussen de aanwezigheid van de Nutri-Score en de aankoopintentie.

Consumenten kunnen de gezondheid van producten dus beter inschatten en hebben de intentie om meer gezonde producten te kopen. Dit maakt de Nutri-Score op dit moment een waardig kandidaat om als enig verplicht Europees voedingslabel ingevoerd te worden. Toch is enige nuancering hier op zijn plaats. De Nutri-Score heeft enkele beperkingen: ze houdt geen rekening met de mate waarin producten bewerkt zijn en evenmin met zoet- en kleurstoffen. Ook het vergelijken van de Nutri-Score tussen verschillende productcategorieën kan mogelijks tot foute interpretaties leiden. Hoewel deze aandachtspunten niet opwegen tegen de vele voordelen die de Nutri-Score biedt, heeft de Belgische overheid de cruciale taak om alle stakeholders zo goed mogelijk in te lichten over deze beperkingen en hen te begeleiden in een optimaal gebruik van de Nutri-Score door middel van voorlichtingscampagnes.

 

Bibliografie

Lijst van geraadpleegde werken

 

4P Media. (2016). Het belang van een sterk merk, niet te onderschatten. Opgeroepen op February 25, 2019, van 4P Media: http://4pmedia.be/4PS/het-belang-van-een-sterk-merk-niet-te-onderschatt…

Ahold Delhaize. (2018, Augustus 27). Nutritional guidance: Delhaize introduces Nutri-Score label. Opgeroepen op Decembre 30, 2018, van Ahold Delhaize: https://www.aholddelhaize.com/en/media/media-releases/nutritional-guida…

Ailawadi, K. L., & Keller, K. L. (2004). Understanding retail branding: conceptual insights and research priorities. Journal of Retailing, 80(4), 331-342. doi:10.1016/j.jretai.2004.10.008

Aldi. (sd). Het onderzoek. Opgeroepen op January 22, 2019, van Bewezen Kwaliteit: https://bewezenkwaliteit.be/nl

Alpro. (sd). Nutri-Score. Opgeroepen op January 9, 2019, van Alpro: https://www.alpro.com/benl/nutri-score

Ampuero, O., & Vila, N. (2006). Consumer perceptions of product packaging. Journal of Consumer Marketing, 23(2), 100-112. doi:https://doi.org/10.1108/07363760610655032

Askew, K. (2017, October 31). Nutri-Score labelling comes into force in France. Opgeroepen op January 20, 2019, van Food Navigator: https://www.foodnavigator.com/Article/2017/10/31/Nutri-Score-labelling-…

Bayus, B. L., & Putsis, W. P. (1999). Product proliferation: An empirical analysis of product line. Marketing Science, 18(2), 137-153. doi:https://doi.org/10.1287/mksc.18.2.137

Becker, W., M., Bello, N., Sundar, R., Peltier, C., & Bix, L. (2015, October). Front-of-pack labels enhance attention to nutrition information in novel and commercial brands. Food Policy, 56, 76-86. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.08.001

Becker-Olsen, K. L. (2003). And now, a word from our sponsor: a look at the effects of sponsored content and banner advertising. Journal of advertising, 32(2), 17-32.

Bennett, P., Norman , P., Moore, L., Murphy, S., & Tudor-Smith, C. (1997). Health locus of control and value for health in smokers and nonsmokers. Health Psychology, 16(2), 179-182. doi:http://dx.doi.org/10.1037/0278-6133.16.2.179

Bestemerken.be. (2013, September). Wat is het verschil tussen A-merken, B-merken en huismerken? Opgeroepen op January 21, 2019, van Beste Merken: http://bestemerken.be/verschil-a-merken-b-merken-huismerken/

Bialkova, S., & van Trijp, H. (2010). What determines consumer attention to nutrition labels? Food Quality and Preference, 21, 1042-1051. doi:10.1016/j.foodqual.2010.07.001

Bloch, P. H., Brunel, F. F., & Arnold, T. J. (2003, March). Individual Differences in the Centrality of Visual Product Aesthetics: Concept and Measurement. Journal of consumer research, 29(4), 551-565. doi:10.1086/346250

Brown, W. J., Ford, J. H., Burton, N. W., Marshall, A. L., & Dobson, A. J. (2005, November). Prospective study of physical activity and depressive symptoms in middle-aged women. Journal of Public Policy & Marketing, 265-272. doi:10.1016/j.amepre.2005.06.009

Carrefour. (sd). De Nutri-Score van meer dan 4100 producten op de Carrefour-app. Opgeroepen op May 28, 2019, van Carrefour: https://www.carrefour.eu/nl/carrefour-en-jij/nieuws/nutri-score.html

CBS News. (2013, Maart 15). NuVal food labeling system hard to swallow for some. Opgeroepen op January 12, 2019, van CBS News: https://www.cbsnews.com/news/nuval-food-labeling-system-hard-to-swallow…

Chauliac, M. (2017, November 30). Nutri-Score: Nutrition labelling scheme. Opgehaald van Europese commissie:https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activ…

Choices International Foundation . (sd). Who are we? Opgeroepen op January 2, 2019, van Choices Programme: https://www.choicesprogramme.org/who-we-are/organisation/

Clark, J. D., Davé, D. S., Morris, K. J., & Dotson, M. (2012). Effects of the framing of product information on consumer preferences: an experimental comparison of wines from different regions in the United States. International Journal of Management Education, 29(3), 64-74.

Cleeren, K., Verboven , F., Dekimpe, M., & Gielens, K. (2010). Intra- and interformat competition among discounters and supermarkets. Marketing Science, 29(3), 456-473. doi:https://doi.org/10.1287/mksc.1090.0529

Coelho do Vale, R., Verga Matos, P., & Caiado, J. (2016). The impact of private labels on consumer store loyalty: an integrative perspective. Journal Of Retailing and Consumer Services, 28, 179-188. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.10.003

Colruyt Group. (2018, September 17). Nutri-score available for 20 000 products in SmartWithFood app. Opgeroepen op January 2, 2019, van SmartWithFood: https://www.smartwithfood.com/

Colruyt Group. (sd). Calculate the Nutri-Score of your favourite products yourself. Opgeroepen op January 17, 2019, van Colruyt Group: https://nutriscore.colruytgroup.com/colruytgroup/en/nutri-score-calcula…

Colruyt Group. (sd). Collect&Go. Opgeroepen op Decembre 30, 2018, van Colruyt: Collect&Go: https://colruyt.collectandgo.be/cogo/nl/home

Colruyt Group. (sd). Where can you find the Nutri-Score. Opgeroepen op January 30, 2018, van Colruyt Group: https://nutriscore.colruytgroup.com/colruytgroup/en/where-to-find-nutri…

Conference Series. (sd). Guideline Daily Amounts. Opgeroepen op January 17, 2019, van Conference Series: https://www.conferenceseries.com/guideline-daily-amounts.php

Cooke, R., & Papadaki, A. (2014, December). Nutrition label use mediates the positive relationship between nutrition knowledge and attitudes towards healthy eating with dietary quality among university students in the UK. Appetite, 83, 297-303. doi:https://doi.org/10.1016/j.appet.2014.08.039

Cowburn, G., & Stockley, L. (2005). Consumer understanding and use of nutrition labelling: a systematic review. Public Health Nutrition, 8, 21-28. doi:https://doi.org/10.1079/PHN2004666

Crosetto, P., Lacroix, A., Muller, L., & Ruffieux , B. (2018, May 24). Nutritional and economic impact of 5 alternative front-of-pack nutritional labels: experimental evidence. HAL, 1-42. doi:hal-01805431

Danone. (2019). Nutri-Score: 5 letters helpen je bewust te kiezen. Opgeroepen op May 11, 2019, van Danone: https://www.danone.be/nl/onze-engagementen/nutri-score-5-letters-helpen…

Danone. (sd). Onze merken. Opgeroepen op May 18, 2019, van Danone: https://www.danone.be/nl

De Groote, Y. (2018, November 22). Evolved nutrition label in de prullenbak. Opgeroepen op April 9, 2019, van VmtFood: https://www.vmtfood.be/Nieuws/Evolved_Nutrition_Label_in_de_prullenbak-…

De Pelsmacker, P., & Van Kenhove, P. (2014). Marktonderzoek: methoden en toepassingen (4 ed.). Amsterdam: Pearson.

De Pelsmacker, P., Geuens, M., & Van den Bergh, J. (2010). Marketing communications: A European perspective. Harlow: Pearsin Education Limited.

Defago, D., Geng, J. F., Molina, O., & Santa Marina , D. (2017). Digestible information: The impact of Multiple Traffic Light nutritional labeling in a developing country. Munich Personal RePEc Archive, 1-24.

Delhaize. (sd). Alles over de berekening van Nutri-Score. Opgeroepen op January 5, 2019, van Delhaize: https://view.publitas.com/belgium-pdf-nl/nutriscore_120918_nl_ld/page/1

Delhaize. (sd). Nutri-Score. Opgeroepen op January 30, 2018, van Delhaize: https://www.delhaize.be/nutriscore

Deloitte . (2014). The 2014 American Pantry study. Opgeroepen op May 2, 2019, van Deloitte: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/2014-a…

Desai, K., & Ratneshwar. (2003). Consumer perceptions of product variants positioned on atypical attributes. JAMS, 31(1), 22-35. doi:https://doi.org/10.1177/0092070302238600

Dholakia, R. R. (1999). Going shopping: key determinants of shopping behaviors and motivations. International Journal of Retail and Distribution Management, 27(4), 154-166.

Diet Sensor. (2018, November 21). Guide to understanding the Nutri-Score and NOVA Classification. Opgeroepen op January 24, 2019, van DietSensor: https://www.dietsensor.com/guide-to-understanding-the-nutri-score-and-n…

Distrifood. (2015, August 28). Frontale aanval Lidl op prijs A-merken. Opgeroepen op January 27, 2019, van Distrifood: https://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2015/08/lidl-van-start-met-gr…

Dotson, M., Clark, D. J., Davé, D. S., & Morris, K. J. (2012). Effects of the framing of product information on consumer preferences: an experimental comparison of wines from different regions in the United States. International Journal of Management, 29(3), 64-74.

Dros, C. (2018, Augustus 30). Foodwatch: ‘Nutri-score moet in Nederland ook ingevoerd worden’. Opgeroepen op January 2, 2019, van VMT: https://www.vmt.nl/Nieuws/FoodwatchNutriscore_moet_in_Nederland_ook_ing…

Ducrot , P., Mejean, C., Kesse-Guyot, E., Touvier, M., Fezeu, L., Chantal, J., & Hercberg, S. (2015a). Effectiveness of front-of-pack nutrition labels in French adults: results from the NutriNet-Santé cohort study. PLOS-one, 1-15.

Ducrot, P., Julia, C., Kesse-Guyot, E., Touvier M, Fezeu LK, & Léopold, K. (2015b). Impact of different front-of-pack nutrition labels on consumer purchasing intentions: a randomized controlled trial. American journal of preventive medicine, 50(5), 627-636. doi:https://doi.org/10.1016/j.amepre.2015.10.020

Ducrot, P., Mejean, C., Kesse-Guyot, E., Touvier, M., Fezeu, L., & Hercberg, S. (2015c). Objective understanding of front-of-package nutrition labels among nutritionally at-risk individuals. Nutrients, 7106-7125.

Egnell, M., Ducrot, P., Touvier, M., Allès, B., Hercberg, S., Kesse-Guyot, E., & Julia, C. (2018a). Objective understanding of Nutri-Score front-of-package nutrition label according to individual characteristics of subjects: comparisons with other format labels. Nutrients, 10(10), 1-15. doi:10.3390/nu10101542

Egnell, M., Talati, Z., Hercberg, S., Pettigrew, S., & Julia, C. (2018b, October 18). Objective understanding of front-of-package nutrition labels: an international comparative experimental study across 12 countries. Nutrients, 10, 1-15. doi:10.3390/nu10101542

Elliott, R., & Yannopoulou, N. (2007). The nature of trust in brands: a psychosocial model. European Journal Of Marketing, 41(9/10), 988-998. doi:https://doi.org/10.1108/03090560710773309

Elvea. (2018, November 19). Elvea anno 2019 = 100% natuurlijk + 100% transparant. Opgeroepen op May 28, 2019, van Elvea: http://elvea.be/nl/nieuws/elvea-anno-2019-100-natuurlijk-100-transparant

Etude NutriNet-santé. (sd). L'étude en bref. Opgehaald van Etude NutriNet-santé: https://www.etude-nutrinet-sante.fr/link/zone/23

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. (2014). Wat moet er op het etiket? Opgeroepen op January 15, 2019, van Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: http://www.afsca.be/levensmiddelen/etikettering/_documents/2012-05_Nieu…

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. (2019, April 2). De campagne "Nutri-Score, kies gemakkelijker!"is gelanceerd. Opgeroepen op May 28, 2019, van Health Belgiun: https://www.health.belgium.be/nl/news/de-fod-volksgezondheid-lanceert-d…

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. (2019, March 12). Koninklijk besluit Nutri-Score. Opgeroepen op May 28, 2019, van Health Belgium: https://www.health.belgium.be/nl/koninklijk-besluit-nutri-score#anchor-…

Federale overheidsdienst: volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. (2019, April 4). Nutri-Score. Opgeroepen op May 28, 2019, van Health Belgium: https://www.health.belgium.be/nl/de-nutri-score-0#article

Feunekes, G. J., Gortemaker, I., Willems, A. A., Lion, R., & van den Kommer, M. (2008). Front-of-pack nutrition labelling: testing effectiveness of different nutrition labelling formats front-of-pack in four European countries. Appetite, 50, 57-70. doi::10.1016/j.appet.2007.05.009

Fitzell, P. B. (1982). Private labels: store brands and generic products. Avi Pub Co.

Flynn, L. R., & Goldsmith, R. E. (1999). A short, reliable measure of subjective knowledge. Journal of business research, 46(1), 57-66. doi:https://doi.org/10.1016/S0148-2963(98)00057-5

Flynn, L. R., Goldsmith, R. E., & Eastman, J. K. (1996). Leaders and opinion seekers: two new measurement scales. JAMS, 24, 137-147. doi:10.1177/0092070396242004

FOD Volksgezondheid. (2016, January 27). Wat moet en mag er op de etikettering staan? Opgeroepen op January 15, 2019, van FOD Volksgezondheid: https://www.health.belgium.be/nl/voeding/informatie-voor-de-consumenten…

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2016). Handbook on food labelling to protect consumers. Opgeroepen op May 18, 2019, van Food and Agriculture organization: http://www.fao.org/3/a-i6575e.pdf

Food and Drink Federation. (2018, Augustus 7). Guideline Daily Amounts. Opgeroepen op January 3, 2019, van Food Label: http://www.foodlabel.org.uk/label/gda_values.aspx

Gąsiorowska, A. (2003). Model struktury, determinant i behawioralnych konsekwencji zakupów impulsywnych [The Model of Structure, Determinant and Behavioural Consequences of Impulsive Buying]. Unpublished Doctoral Dissertation.

Goldsmith, R. E., Flynn, L. R., Goldsmith, E., & Stacey, E. (2010). Consumer attitudes and loyalty towards private brands. International Journal of Consumer Studies, 34, 339-348. doi:10.1111/j.1470-6431.2009.00863.x

Gondola. (2018, October 10). Ook Carrefour pakt uit met Nutri-Score. Opgeroepen op 28 may, 2019, van Gondola: http://www.gondola.be/nl/news/food-retail/ook-carrefour-pakt-uit-met-nu…

Grunert, K. G., & Wills, J. M. (2007). A review of European research on consumer response to nutrition information on food labels. Journal of Public Health, 15, 385-399.

Grunert, K., & Wills, J. (2007). A review of European research on consumer response to nutrition information on food labels. J Public Health, 385-399.

Grunert, K., Wills, J., & Fernández-Celemín, L. (2010). Nutrition knowledge, and use and understanding of nutrition information on food labels among consumers in the UK. Appetite, 55(2), 177-189. doi:https://doi.org/10.1016/j.appet.2010.05.045

Haut Conseil de la Santé Publique. (2015). Avis rélatif à l'information sur la qualité nutritionelle des produits alimentaires. Paris: Haut Conseil de la Santé Publique.

Health Star Rating System. (sd). About Health Star Ratings. Opgeroepen op January 4, 2019, van Health Star Rating: http://healthstarrating.gov.au/internet/healthstarrating/publishing.nsf…

Health Star Rating System. (sd). How to use Health Star Ratings? Opgeroepen op January 4, 2019, van Health Star Rating: http://healthstarrating.gov.au/internet/healthstarrating/publishing.nsf…

Heart Foundation. (sd). Heart Foundation Tick. Opgeroepen op January 11, 2019, van Heart Foundation: https://www.heartfoundation.org.au/healthy-eating/heart-foundation-tick

Hersey, J. C., Wohlgenant, K. C., Arsenault, J. E., Kosa, K. M., & Muth, M. K. (2013). Effects of front-of-package and shelf nutrition labeling systems on consumers. Nutrition Reviews, 71, 1-14. doi:https://doi.org/10.1111/nure.12000

Hess, R., Visschers, V. H., & Siegrist, M. (2011). The role of health-related, motivational and sociodemographic aspects in predicting food label use: a comprehensive study. Public Health Nutrition, 15(3), 407-414. doi:doi:10.1017/S136898001100156X

Het Laatste Nieuws. (2018, August 22). De Block lanceert nutri-score: een nieuw label dat voeding een score geeft op basis van gezondheid. Opgehaald van Het Laatste Nieuws : https://www.hln.be/nieuws/binnenland/de-block-lanceert-nutri-score-nieu…

Hoch, S. J. (1996). How Should National Brands Think about Private Labels? Sloan management review, 37(2), 89-102. Opgehaald van https://sloanreview.mit.edu/article/how-should-national-brands-think-ab…

InfoNu. (2016, April 25). De vele functies van een verpakking. Opgeroepen op April 8, 2019, van InfoNu: https://zakelijk.infonu.nl/diversen/170491-de-vele-functies-van-een-ver…

Interregionale verpakkingscommissie. (sd). Definities verpakking. Opgeroepen op April 6, 2019, van Interregionale verpakkingscommissie: http://www.ivcie.be/definities/verpakking/

Jay , M., Adams, J., Feldman, H., Jones Vicky, Zabar, S., & Stevens, D. (2009, January). A randomized trial of a brief multimedia intervention to improve comprehension of food labels. Preventive Medicine, 28(1), 25-31. doi:10.1016/j.ypmed.2008.10.011

Joint WHO/FAO Expert Consultation. (2003). Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. World Health Organization.

Julia, C., & Hercberg, S. (2016). Research and lobbying conflicting on the issue of a front-of-pack nutrition labelling in France. Archives of Public Health, 1-5. doi:10.1186/s13690-016-0162-8

Julia, C., & Hercberg, S. (2017, December). Development of a new front-of-pack nutrition label in France: the five-colour Nutri-Score. Journal of the WHO regional office for Europe, 3, 712-724.

Julia, C., & Hercberg, S. (2017a). Development of a new front-of-pack nutrition label in France: the five-colour Nutri-Score. Journal of the WHO regional office for Europe, 712-724.

Julia, C., & Hercberg, S. (2017b). Nutri-Score: evidence of the effectiveness of the French front-of-pack nutrition label. Ernahrungs Umschau, 64(12), 181-187. doi:10.4455/eu.2017.048

Julia, C., & Hercberg, S. (2018, March). Big food's opposition to the french Nutri-Score front-of-pack labeling warrants a global reaction. American Journal of Public Health, 108, 318-320. doi:10.2105/AJPH.2017.304285

Julia, C., Blanchet, O., Méjean , C., Péneau, S., Ducrot, P., & Allès, B. (2016). Impact of the front-of-pack 5-colour nutrition label (5-CNL) on the nutritional quality of purchases: an experimental study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 1-9. doi:10.1186/s12966-016-0416-4

Julia, C., Ducrot, P., Péneau , S., Deschamps , V., Méjean, C., Fézeu, L., . . . Kesse-Guyot, E. (2015a). Discriminating nutritional quality of foods using the 5-Color nutrition label in the French food market: consistency with nutritional recommendations. Nutrition Journal, 14, 1-12. doi:10.1186/s12937-015-0090-4

Julia, C., Ducrot, P., Péneau, S., Deschamps, V., Mejéan, C., & Fézeu, L. (2015b). Discriminating nutritional quality of foods using the five-color nutrition label in the french food market: consistency with nutritional recommendations. Nutrition Journal.

Julia, C., Méjean, C., Péneau , S., Buscail , C., Alles, B., & Fézeu, L. (2016). The 5-CNL front-of-pack nutrition label appears an effective tool to achieve food substitutions towards healthier diets across dietary profiles. PLOS one, 1-16.

Julia, C., Péneau, S., Buscail, C., Gonzalez, R., Touvier, M., & Hercberg, S. (2017c). Perception of different formats of front-of-pack nutrition labels according to sociodemographic, lifestyle and dietary factors in a French population: cross-sectional study among the NutriNet-Santé cohort participants. BMJ open, 1-11.

Julia, C., Touvier, M., Méjean, C., Hercberg, S., Ducrot, P., & Kesse-Guyota, E. (2014). Development and validation of an individual dietary index based on the british food standards agency nutrient profiling system in a french context. Journal of Nutrition, 1-9.

Kivets, & Simonson. (2000, November 27). The effects on incomplete information on consumer choice. Journal of Marketing Research, 37(4), 427-448.

Knox, S., & Walker, D. (2001). Measuring and managing brand loyalty. Journal of Strategic Marketing, 9(2), 111-128.

Kreuter, M., Scharff, D., Brennan, L. K., & Lukwago, S. N. (1997). Do nutrition label readers eat healthy diets? Behavioral correlates of adults use of food labels. American Journal of Preventive Medicine, 13(4), 277-283. doi: 10.1016/S0749-3797(18)30175-2

Kumar, P. (2005a, May). Brand Counterextensions: the impact of brand extension success versus failure. Journal of Marketing Research, 42, 183-194. doi:https://doi.org/10.1509/jmkr.42.2.183.62289

Kumar, P. (2005b, July). The impact of cobranding on customer evaluation of brand counterextensions. Journal of Marketing, 69, 1-18. doi:www.jstor.org/stable/30162053.

L'Abbé, M. R., McHenry, E. W., & Emrich, T. (2010, May 11). What is Front-of-Pack labelling? Opgeroepen op February 21, 2019, van World Health Organization: https://www.who.int/nutrition/events/2013_FAO_WHO_workshop_frontofpack_…

Lamey, L., Deleersnyder, B., Dekimpe, M. G., & Steenkamp, J.-B. E.-M. (2007). How business cycles contribute to private-label success: evidence from United States and Europe. Journal of Marketing, 71, 1-15. doi:https://doi.org/10.1509/jmkg.71.1.1

Larrivee, S., Johnson, W. D., & Greenway, F. L. (2015, November). A Statistical analysis of a Traffic-Light Food Rating System to promote healthy nutrition and body weight. Journal of Diabetes Science and Technology, 9(6), 1336–1341. doi:10.1177/1932296815592408

Le Baco, T. (2019, April 3). Nutri-Score: waarom diepvriesfrieten gezonder zijn dan zalm. Opgeroepen op May 20, 2019, van De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20190403_04299160

Livsmedelsverket. (sd). The Keyhole. Opgeroepen op Decembre 30, 2018, van Livsmedelsverket National Food Agency, Sweden: https://www.livsmedelsverket.se/en/food-and-content/labelling/nyckelhal…

Lowe, M. (1993). The effects of dieting on behavior: a three-factor model. Psychological Bulletin, 114, 100-121.

Mägi, A. W., & Claes-Robert Julander. (2005). Consumers' store-level price knowledge: why are some customers more knowledgeable than others? JR, 81(4), 319-329. doi: 10.1016/j.jretai.2005.02.001

Mai, R., & Hoffman, S. (2015). How to combat the unhealthy = tasty intuition: The influencing role of health consiousness. Journal of Public Policy and Marketing, 34(1), 63-83. doi:https://doi.org/10.1509/jppm.14.006

Marsch, K., & Bugusu, B. (2007). Food Packaging—Roles, Materials, and Environmental Issues. Journal of Food Science, 72(3), 39-55. doi:https://doi.org/10.1111/j.1750-3841.2007.00301.x

Mialon, M., Julia, C., & Hercberg, S. (2018). The policy dystopia model adapted to the food industry: example of the Nutri-Score Saga in France. World Public Health Nutrition association, 9(2), 109-120. doi:https://doi.org/10.26596/wn.201892109-120

Missmarketing. (2011, August 25). Het belang van een sterke merknaam. Opgeroepen op February 25, 2019, van Zakelijk InfoNu: https://zakelijk.infonu.nl/marketing/81025-het-belang-van-een-sterke-me…

Neste, M., & Jacobson, M. (2000). Halting the obesity epidemic: a public health policy approach. Public Health Report, 115(1), 12-24.

News.ItalianFood. (2018, November 29). Nutri-Score label lands in Spain. Opgeroepen op January 25, 2019, van News.ItalianFood: https://news.italianfood.net/2018/11/29/nutri-score-label-lands-spain/

NHS. (2017). Reference intakes explained. Opgeroepen op January 4, 2019, van NHS: https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/what-are-reference-intakes-on-foo…

Niamh, M. (2015, November 2). French retailers unveil alternative nutrition label. Opgeroepen op January 9, 2019, van Food Navigator: https://www.foodnavigator.com/Article/2015/11/02/French-retailers-unvei…

Niamh, M. (2018, May 4). Evolved Nutrition Label to be launched in some EU countries. Opgeroepen op January 6, 2019, van Food Navigator: https://www.foodnavigator.com/Article/2018/05/04/Evolved-Nutrition-Labe…

Nielsen. (2018, March 6). Private label brands are hungry for more of the global food pie. Opgehaald van Nielsen: https://www.nielsen.com/be/en/insights/news/2018/private-label-brands-a…

Nutri-Score labelling now in force in Belgium. (2018, August 31). Opgeroepen op January 12, 2019, van Analyze and Realize: https://www.a-r.com/nutri-score-labelling-now-in-force-in-belgium/

NuVal LLC. (sd). The NuVal attribute Program. Opgeroepen op January 12, 2019, van NuVal: http://www.nuval.com/

Ollberding, N. J., Wolf, R. L., & Contento, I. (2010, August). Food Label Use and Its Relation to Dietary Intake among US Adults. Journal of the American Dietetic Association, 110(8), 1233-1237. doi:https://doi.org/10.1016/j.jada.2010.05.007

Palmer, J., Boggs, D., Krishnan, S., Hu, F., Singer, M., & Rosenberg, L. (2008). Sugar-sweetened beverages and incidence of type 2 diabetes mellitus in African American women. Arch Intern Med, 168, 1487-1492. doi:10.1001/archinte.168.14.1487

Patient. (2018, September 04). Are traffic light food labels helpful? Opgeroepen op January 16, 2019, van Patient: https://patient.info/health/healthy-eating/features/are-traffic-light-f…

Pepe, M. S., Abratt, R., & Dion, P. (2011). The impact of private label brands on customer loyalty and product category profitability. Journal of product and brand management, 20(1), 27-36. doi: https://doi.org/10.1108/10610421111107996

Petrovici, D. A., & Ritson, C. (2006). Factors influencing consumer dietary health preventative behaviours. BMC Public Health, 6, 1-12. doi:10.1186/1471-2458-6-222

Point-of-Purchase Advertising International. (2004). The Power of Point-of-Purchase Advertising: Marketing at Retail. Washington: Point-of-Purchase Advertising International.

Procter & Gamble. (sd). Our brands. Opgeroepen op January 21, 2019, van Procter & Gamble: https://us.pg.com/brands/

Quelch, J., & Harding, D. (1996). Brands versus private labels: fighting to win. Harvard Business review, 99-109.

Rabobank. (2019, January). Nutri-Score and Traffic Lights - The European battle of the labels. Opgeroepen op January 2019, 2019, van Rabobank: https://research.rabobank.com/far/en/sectors/consumer-foods/Nutri-Score…

Rapport final du Comité Scientifique. (2017). Evaluation ex ante de systemes d'etiquetage nutritionnel graphique simplifie. Rapport final du Comité Scientifique.

Rayner , M., Scarborough, P., Boxer, A., & Stockley, L. (2005). Nutrient profiles: development of final model.

Rayner, M., Scarborough, P., & Williams, C. (2003). The origin of Guideline Daily Amounts and the Food Standards Agency's guidance on what counts as 'a lot' and 'a little'. Public Health Nutrition, 7, 549-556. doi:https://doi.org/10.1079/PHN2003552

Relton, C., Strong, M., & Holdsworth, M. (2012, June 9). Plastic food packaging encourages obesity. BMJ, 344(e3824), 31. doi:https://doi.org/10.1136/bmj.e3824

Rodolfo, M., & Nayga, J. (2005). Nutrition knowledge and consumer use of nutritional food labels. European Review of Agricultural Economics, 32(1), 93-118. doi:doi:10.1093/erae/jbi003

Rompaey, S. V. (2018, August 23). Nutri-score: de huismerken lopen voorop. Opgeroepen op January 6, 2019, van Retail Detail: https://www.retaildetail.be/nl/news/food/nutri-score-de-huismerken-lope…

Santé Publique France. (2018, February). Nutri-Score: It's easier to eat better. Opgeroepen op January 13, 2019, van Santé Publique France: http://www.santepubliquefrance.fr/outils/nutriscore/DP_Nutri-Score_EN.p…

Schulze, M., Manson, J., Ludwig, D., Colditz, G., Stampfer, M., Willet, W., & Hu, F. (2004). Sugar-sweetened beverages, weight gain, an incidence of type 2 diabetes in young and middle-aged women. JAMA, 292(8), 927-934. doi:10.1001/jama.292.8.927

Smith, E. (2016, August 12). Chile Battles Obesity With Stop Signs On Packaged Foods. Opgeroepen op January 18, 2019, van National Public Radio: https://www.npr.org/sections/thesalt/2016/08/12/486898630/chile-battles…

Soederberg Miller, L. M., Cassady, D. L., Applegate, E. A., Beckett, L. A., Wilson, M. D., Gibson, T. N., & Ellwood, K. (2015). Relationship among food label use, motivation and dietary quality. Nutrients, 7, 1068-1080. doi:10.3390/nu7021068

Stauder, M., Jankuné Kurthy, G., Juhasz, A., Konig, G., & Tunyoginé Nechay, V. (2013). Private labels in the strategy of food producers and retailers. International Society for Horticultural Science, 343-348. Opgehaald van https://www-actahort-org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/members/showpdf?s…

Steenkamp, & Kumar. (2007). Private Label Strategy: How to meet the store brand challenge. Cambridge MA: Harvard Business Press.

Stichting Ik Kies Bewust. (sd). Stichting Ik Kies Bewust: organisatie. Opgeroepen op January 2, 2019, van Het Vinkje: https://www.hetvinkje.nl/organisatie/stichting-ik-kies-bewust/

Swedish Food Agency. (2015, January). A qualitative study concerning the Keyhole’s influence. Ipsos, 1-38. Opgehaald van https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rappor…

Test-Aankoop. (2018, September 28). Nutri-Score: hulpmiddel voor gezondere winkelkarren. Opgehaald van Test-Aankoop: https://www.test-aankoop.be/gezond/voeding/gezonde-voeding/dossier/nutr…

The Brussels Times. (2018, Augustus 23). New food labelling system: the Nutri-Score. Opgeroepen op January 10, 2019, van The Brussels Times: http://www.brusselstimes.com/belgium/health/12314/new-food-labelling-sy…

The Coca Cola Company, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, & Unilever. (2017). Promoting healthier diets through Evolved Nutrition Labelling. EU platform for action on diet, physical activity and health. Opgehaald van https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activ…

The National Academies. (2019, January 3). Dietary Reference Intakes tables and application. Opgehaald van The National Academies: http://www.nationalacademies.org/hmd/Activities/Nutrition/SummaryDRIs/D…

Tifferet, S., & Herstein, R. (2012). Gender differences in brand commitment, impulse buying and hedonic consumption. Journal of Product and Brand Management, 21(3), 176-182. doi: https://doi.org/10.1108/10610421211228793

Tilburg University. (sd). SPSS: General Linear Model (GLM). Opgeroepen op April 11, 2019, van Tilburg University: https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/colleges/spsshelp…

Turner, M. M., Skubisz, C., Silverman, M., & Austin, L. L. (2014). Predicting visual attention to nutrition information on food products: the influence of motivation and ability. Journal of Health Communication, 19, 1017-1029. doi:10.1080/10810730.2013.864726

van Herpen, E., & van Trijp, H. C. (2011). Front-of-pack nutrition labels. Their effect on attention and choices when consumers have varying goals and time constraints. Appetite, 57, 148-160. doi:10.1016/j.appet.2011.04.011

van Herpen, E., Seiss, E., & Van Trijp , H. C. (2012). The role of familarity in front-of-pack label evaluation and use: A comparision between the United Kingdom and the Netherlands. Food Quality and Preference, 26, 22-34. doi:https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2012.03.003

Verhage, B. (2009). Grondslagen van de marketing (6 ed.). Groningen: Noordhoff.

Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw. (2019, April 2). Groen licht voor de Nutri-Score. Opgeroepen op May 11, 2019, van Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw: http://www.vilt.be/groen-licht-voor-de-nutri-score

Vlaams Instituut Gezond Leven. (2018). Nutri-Score label. Opgeroepen op January 9, 2019, van Gezond Leven: https://www.gezondleven.be/themas/voeding/beleid/voedingslabels/nutri-s…

Vlaams Instituut Gezond Leven. (2018). Welke types voedingslabels zijn er? Opgeroepen op January 8, 2019, van Vlaams Instituut Gezond Leven: https://www.gezondleven.be/themas/voeding/beleid/voedingslabels/welke-t…

Voedingscentrum. (2014). Wet voedselinformatie. Opgeroepen op January 15, 2019, van Voedingscentrum: https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/wet-voedselinformatie.aspx

Vyth, Steenhuis, Roodenburg, Brug, Seidell, & Temminghof. (2010). Front-of-pack nutrition label stimulates healthier product development: a quantitative analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7, 1-7. doi:10.1186/1479-5868-7-65

Wansink, B. (2005). Marketing Nutrition: Soy, functional foods, biotechnology and obesity. Urbana, IL: University of Illinois Press.

Wardle, J., Parmenter, K., & Waller, J. (2000). Nutrition knowledge and food intake. Appetite, 34, 269-275. doi:doi:10.1006/appe.2000.0314

World Health Organization. (2017, October). 10 facts on obesity. Opgeroepen op December 31, 2018, van World Health Organization: https://www.who.int/features/factfiles/obesity/en/

World Health Organization. (2018, February 16). Obesity and overweight. Opgeroepen op December 31, 2018, van World Health Organization: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overwei…

Worsley, A. (2003, March). Consumers' personal values and sources of nutrition information. Ecology of Food and Nutrition, 42(2), 129-151. doi:10.1080/036702403902-2255

Wu, P. C., Yeong-Yuh Yeh, G., & Hsiao, C.-R. (2011). The effect of store image and service quality on brand image and purchase intention for private label brands. Australasian Marketing Journal (AMJ), 19(1), 30-39. doi:https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2010.11.001

 

Universiteit of Hogeschool
Master of Science in Business Economics: Marketing
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Prof. Dr. Iris Vermeir, Joyce De Temmerman
Kernwoorden
Share this on: