#FOLLOWME: De influencer aan het woord

Elisabeth
Van den Abeele

Wanneer men vroeger aan kinderen de vraag stelde wat ze later graag wilden worden, luidde het antwoord vaak ‘prinses’, ‘brandweerman’ of ‘superheld’. Toen ik een jaar geleden het antwoord ‘influencer’ te horen kreeg van een nog net geen 8-jarig meisje, viel ik dan ook bijna letterlijk van mijn stoel. Is het ‘influencerleven’ dan echt zo mooi als het oogt?

Sociale media influencers (SMI) zijn sociale media gebruikers die beschikken over een groot aantal volgers en die dagelijks foto’s, video’s en verhalen online delen. Omwille van hun expertise in een specifiek domein (bv. mode, fitness, voeding, gaming, lifestyle), slagen ze er gemakkelijk in om de attitudes, het gedrag, de opinies en de aankoopbeslissingen van hun volgers te beïnvloeden. Bijgevolg worden ze steeds vaker ingezet door organisaties om hun merken of producten te promoten, wat gedefinieerd wordt als influencer marketing. In ruil hiervoor krijgen ze een vergoeding die kan gaan van het ontvangen van gratis producten of een uitnodiging voor een bepaald event tot zelfs een financiële vergoeding. Academisch onderzoek naar influencer marketing is de laatste jaren dan ook aan een opmars bezig. Tot nu toe lag de focus hierbij hoofdzakelijk op publieksonderzoek, dat nagaat hoe men influencers kan identificeren of hoe een influencer reclame-effecten kan beïnvloeden. Onderzoek dat focust op hoe jonge en kwetsbare tienerinfluencers omgaan met hun status is echter onbestaand. Deze studie probeert deze kloof te dichten door aan de hand van kwalitatief onderzoek bij tienerinfluencers het fenomeen van sociale media influencer te onderzoeken vanuit het standpunt van de invloedrijke tieners. Hierbij lag de focus voornamelijk op jongeren tussen de 11-17 jaar (N = , 76%), maar deze resultaten werden aangevuld met die van enkele influencers tussen de 22-24 jaar (N = , 24%).

The road to success 

Stel, je wordt morgen wakker met het ondraaglijke verlangen om influencer te worden: hoe begin je eraan? De geïnterviewde influencers lieten ons weten dat dit een proces is waar je als het ware inrolt. Ze hebben met andere woorden hun sociale mediakanalen niet opgericht met de intentie om influencer te worden. Zodra ze hun populariteit zagen toenemen, hebben ze wel enkele groeistrategieën toegepast om dat aan te moedigen. Denk hierbij aan het actiever posten van foto’s of video’s, het frequenter liken van de foto’s van anderen, het gebruik van hashtags en het in de gaten houden van het uur of de dag alvorens inhoud te delen. Achter elke actie schuilt een strategie. Het moment dat je jouw eerste samenwerking binnenhaalt, mag je jezelf volgens hen ‘influencer’ noemen. Opvallend hierbij is wel dat het soms de ouders zijn die hun kinderen aanzetten om een blog te beginnen, of om vaker foto’s te maken of te posten.

Soms vergeet ik om een foto te posten omdat ik andere zaken aan mijn hoofd heb. Maar dan zegt mijn mama ‘zou je niet beter nog eens een foto op Instagram plaatsen?’ en dan maak ik een foto en post ik dat.

#PICKME: de strijd om samenwerkingen

Het samenwerken met merken is voor vele influencers dé mijlpaal tijdens de weg naar het influencer worden. Velen voelen zich hierbij echter een kleine vis in een grote zee, waardoor ze in het begin vaak beslissen om zelf merken te contacteren. 

Maar in de meeste gevallen contacteert het merk de influencer zelf. De geïnterviewde influencers vinden het hierbij belangrijk dat het merk in lijn ligt met hun karaktereigenschappen, al zijn ze niet altijd even waarheidsgetrouw. Zo vinden ze het vaak moeilijk om eerlijk te zijn naar hun volgers toe wanneer het product tegenvalt, of kan de vergoeding hen toch overtuigen om er positief over te rapporten. Misschien toch tweemaal nadenken alvorens we ons laten beïnvloeden?

Als ik het niet mooi vind, maar ik krijg er veel geld voor, dan doe ik het. Je wordt als het ware een beetje omgekocht. Door geld te krijgen denk je ‘goed, dan doe ik het toch maar’.

Influencers aan de macht?

De opkomst van het internet heeft ervoor gezorgd dat gewone consumenten zelf ook steeds meer macht krijgen. Denk maar aan de talloze uren die we al gespendeerd hebben aan het opzoeken of schrijven van productreviews. Dit gegeven wordt in de wetenschappelijke literatuur ook wel ‘consumer empowerment’ genoemd en bestaat volgens Kucuk (2009) uit vier componenten: digitale competentie, economische zelfovertuiging, sociale zelfovertuiging en legale zelfovertuiging. Aan de hand van deze kenmerken toont dit onderzoek aan dat je influencer marketing ook kan beschouwen als een vorm van consumer empowerment. Meer bepaald waren de geïnterviewde influencers er zich van bewust welke macht ze kunnen uitoefenen op hun volgers wegens hun expertise en bereik.

‘Wanneer ik iets promoot zullen mensen dit ook aankopen omdat ik het heb.’

Influencer (wel)zijn

Een paar foto’s maken, en hiervoor in ruil geld of gratis producten krijgen: een droom die uitkomt, of niet? De geïnterviewde influencers gaven aan dat dit niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Hoewel hun algemene bevindingen voornamelijk positief zijn, zeker bij tieners, ervaren ze vaak ook een bepaalde druk die kan leiden tot stress of angst. Hierbij is het vaak een uitdaging om goed om te gaan met negatieve reacties en niet de neiging te hebben om zich te vergelijken met andere (meer populaire) influencers. Bovendien dreigen sommige geïnterviewde influencers zich te verliezen in de wereld van sociale media, waardoor ze bepaalde beslissingen in functie van hun influencerstatus nemen.

Ik koop soms kleren die ik niet ga dragen, maar waarvan ik weet het coole foto’s zal opleveren op Instagram. Hetzelfde met mijn kapsel. Ik had dan een froefroe, puur omdat ik wist dat het leuk is om foto’s mee te maken en veel likes zal opleveren. En ik begon dan op reis te gaan, maar niet alleen voor mezelf, maar gewoon omdat ik wist dat dat goed ging zijn voor mijn likes op mijn Instagramfoto’s.

Deze studie had voornamelijk als doel om jonge sociale media influencers aan het woord te laten en hierbij dieper in te gaan op de ervaringen, percepties en gevoelens die ze hebben bij hun rol in influencer marketing.

Bibliografie

Abidin, C. (2016). Visibility labour: Engaging with Influencers’ fashion brands and# OOTD advertorial campaigns on Instagram. Media International Australia, 161(1), 86-100. 

Anderson, M. & Jiang, J. (2018, 31 mei). Teens, Social Media & Technology 2018. Geraadpleegd op 20 november 2018 op het World Wide Web: https://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/

Anxiety (2016, 9 april). Is your online addiction making you anxious?.Geraadpleegd op 16 april 2019 op het World Wide Web: https://www.anxiety.org/social-media-causes-anxiety

Apestaartjaren (2018). Apestaartjaren 2018.Geraadpleegd op 28 april 2019 op het World Wide Web: https://www.apestaartjaren.be/onderzoek/apestaartjaren-2018

Araujo, T., Neijens, P., & Vliegenthart, R. (2017). Getting the word out on Twitter: the role of influentials, information brokers and strong ties in building word-of-mouth for brands. International Journal of Advertising, 36(3), 496-513. 

Aslam, S. (2018, 6 januari). Instagram by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts.Geraadpleegd op 1 februari 2019 op het World Wide Web:https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/

Audrezet, A., de Kerviler, G., & Moulard, J. G. (2018). Authenticity under threat: When social media influencers need to go beyond self-presentation.Journal of Business Research,1-13. 

Baarda, B., Bakker, E., & Fischer, T. (2013). Basisboek kwalitatief onderzoek: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek.3e druk Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Bandura, A. (1969). Social-Learning Theory of Identificatory Processes. In D. A. Goslin (Ed.), Handbook of Socialization Theory and Research.Chicago: Rand McNally & Company. 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84(2), 191-215.

Boerman, S., Willemsen, L. & Van Der Aa, E. (2017). This post is sponsored: Effects of sponsorship disclosure on persuasion knowledge and Electronic Word of Mouth in the context of Facebook. Journal of Interactive Marketing, 38, 82-92. 

Campbell, M. C., Mohr, G. S., & Verlegh, P. W. J. (2013). Can disclosures lead consumers to resist covert persuasion? The important roles of disclosure timing and type of response. Journal of Consumer Psychology, 23, 483-495. 

Chua, T. H. H, & Chang, L. (2016). Follow me and like my beautiful selfies: Singapore teenage girls’ engagement in self-presentation and peer comparison on social media. Computers in Human Behavior, 55(1), 190-197. 

Colliander, J., &M. Dahlen (2011).  Following the fashionable friend: The power of social media. Weighing publicity effectiveness of blogs versus online magazines. Journal of Advertising Research, 51(1), 313. 

De Jans, S., Cauberghe, V., & Hudders, L. (2019). How an advertising disclosure alerts young adolescents to sponsored vlogs: The moderating role of a peer-based advertising literacy intervention through an informational vlog. Journal of Advertising, 47(4), 309–325.

De Veirman, M., & Hudders, L. (2019). Disclosing sponsored Instagram posts: the role of material connection with the brand and message-sidedness when disclosing covert advertising. International Journal of Advertising, 1-37.

De Veirman, M., Cauberghe, V., Hudders, L., & De Pelsmacker, P. (2017). Consumers’ motivations for lurking and posting in brand communities on social networking sites. In Shelly Rodgers & E. Thorso (Eds.), Digital advertising: theory and research (3rd ed., pp. 207–221). Taylor & Francis.

De Veirman, M., Hudders, L. & Cauberghe, V. (2017). Marketing through Instagram influencers: The impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International Journal of Advertising,36(5), 798-828.

De Veirman, M., De Jans S., Van den Abeele E. & Hudders, L. (2019). Unraveling the power of social media influencers: A qualitative study on teenage influencers as commercial content creators on social media. In C. Goanta & S. Ranchordas (eds.) The regulation of social media influencers. Forthcoming.

Djafarova, E., & Rushworth, C. (2017). Exploring the credibility of online celebrities' Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. Computers in Human Behavior, 68,1-7. 

Erdogan, B. Z. (1999). Celebrity endorsement: A literature review. Journal of Marketing Management15(4), 291-314. 

Erkan, I. & Evans, C. (2016). The influence of eWOM in social media on consumers’ purchase intentions: An extended approach to information adoption. Computers in Human Behavior, 61(47), 47-55. 

Evans, N., Phua, J., Lim, K., & Hun, H. (2017). Disclosing Instagram influencer advertising: the effects of disclosure language on advertising recognition, attitudes and behavioral intent. Journal of Interactive Advertising,17(2), 1-39. 

Gilani, P., Bolat, E., & Wilkin, C. (2018). Leadership Chaos: When power is in the hands of followers. In the 6th International Studying Leadership Conference. Lancaster, UK.

Goldsmith, R. E., & Clark, R. A. (2008). An analysis of factors affecting fashion opinion leadership and fashion opinion seeking. Journal of Fashion Marketing and Management, 12(3), 308–322. 

Guest, L. (1944). A study of brand loyalty. Journal of Applied Psychology, 28(1), 16-27. 

Guion, L. A., Diehl, D. C. & McDonald, D. (2001). Conducting an in-depth interview. University of Florida. 

Hartmann, T., & Goldhoorn, C. (2011). Horton and Wohl revisited: Exploring viewers’ experience of parasocial interaction. Journal of Communication, 61(6), 1104–1121. 

Hoffman, L.D., Novak, T.P. & Venkatesh, A. (2004). Has the internet become indispensable?. Communications of the ACM, 47(7), 37-42.

Horton, D., & Wohl, R. (1956). Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance. Psychiatry, 19(3), 215-229.

Labrecque, L. I., vor dem Esche, J., Mathwick, C., Novak, T. P., & Hofacker, C. F. (2013). Consumer power: Evolution in the digital age. Journal of Interactive Marketing, 27(4), 257–269.

Iqbal, M. (2019, 27 februari). TikTok Revenue and Usage Statistics (2019).Geraadpleegd op 16 april 2019 op het World Wide Web: http://www.businessofapps.com/data/tik-tok-statistics/

JEP (2018, 8 oktober). Persbericht Raad voor de Reclame 08-10-2018: Aanbevelingen inzake online influencers. Geraadpleegd op 8 oktober 2018 op het World Wide Web: https://www.jep.be/nl/nieuws/persbericht-raad-voor-de-reclame-08-10-2018-aanbevelingen-inzake-online-influencers

Jin, S.V., & Muqaddam, A., (2019). Product placement 2.0: “Do brands need influencers, or do influencers need brands?”.Journal of Brand Management,1-16. 

Jones, C. (2017, 11 januari). Move over Millennials, Target is courting Generation Z with new fashion line.Geraadpleegd op 16 april 2019 op het World Wide Web: https://eu.usatoday.com/story/money/2017/01/11/target-turns-gen-z-kids-create-new-fashion-line/96391438/

Kamins, M.A. & Gupta, K. (1994). Congruence between spokesperson and product type: A matchup hypothesis perspective. Psychology Marketing11(6),569-586. 

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.

Kucuk, U. S. (2009). Consumer empowerment model: from unspeakable to undeniable. Direct Marketing An International Journal, 3(4), 327–342.

Lee, J. E., & Watkins, B. (2016). YouTube vloggers' influence on consumer luxury brand perceptions and intentions. Journal of Business Research, 69(12), 5753–5760. 

Liu, B. F., Jin, Y., Briones, R., & Kuch, B., (2012). Managing turbulence in the blogosphere: Evaluating the blog-mediated crisis communication model with the American red-cross. Journal of Public Relations Research, 24(4), 353– 370. 

Loren, T. (2016, 22 september). How to Grow Your Business with Instagram Influencer Marketing.  Geraadpleegd op 4 mei op het World Wide Web: https://later.com/blog/instagram-influencer-marketing-for-business/

Lup, K., Trub, L. & Rosenthal, L. (2015). Instagram #Instasad?: Exploring associations among Instagram use, sepressive symptoms, negative social comparison, and strangers followed. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 18(5), 247–252. 

Mascheroni, G., Vincent, J., & Jimenez, E. (2015). “Girls are addicted to likes so they post semi-naked selfies”: peer mediation, normativity and the construction of identity online. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 9(1). 

McDermott, L., O'Sullivan, T., Stead, M., Hastings, G., 2006. International food advertising, pester power and its effects. International Journal of Advertising, 25(4), 513-539. 

Meier, E. P., & Gray, J. (2014). Facebook photo activity associated with body image disturbance in adolescent girls. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(4),199-206.

Misra, S., & Beatty, S. E., (1990). Celebrity spokesperson and brand congruence: An assessment of recall and affect.  Journal of Business Research, 21(2), 159-173.

Mortelmans, D. (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden.Acco: Leuven. 

Nusselder, J. (2017, 21 augustus). Instapods: hoe influencers het algoritme van Instagram om de tuin leiden. Geraadpleegd op 22 november 2019 op het World Wide Web: https://www.marketingfacts.nl/berichten/instapods-hoe-influencers-het-algoritme-van-instagram-om-de-tuin-leiden

Octoly (2018, 27 juli). How NA-KD set the gold standard for fashion influencer marketing.Geraadpleegd op 4 mei op het World Wide Web: https://insights.octoly.com/how-na-kd-set-the-gold-standard-for-fashion…

O’Keeffe G.S., & Clarke-Pearson K. (2011).  Council on Communications and Media. The impact of social media on children, adolescents, and families. Pediatrics, 127(4), 800–804. 

O’Neil-Hart, C. (2016, juli). Why YouTube stars are more influential than traditional celebrities. Geraadpleegd op 19 maart 2019 op het World Wide Web: https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/youtube-stars-influence/

Perse E.M., & Rubin, R. (1989). Attribution in Social and Parasocial Relationships. Communication Research, 16(1), 59-77. 

Petty, R.D. & Andrews, J.C. (2008) Covert marketing unmasked: a legal and regulatory guide for practices that mask marketing messages.Journal of Public Policy & Marketing27(1), 7-18. 

Power, S., Taylor, C. & Horton, K.  (2017) Sleepless in school? The social dimensions of young people’s bedtime rest and routinesJournal of Youth Studies20(8), 945-958. 

Rosenbaum, M. B. (1993). The changing body image of the adolescent girl. In M. Sugar (Ed.), Female adolescent development, 62-80. New York: Brunner/Mazel. 

Sampasa-Kanyinga H., & Lewis R. F. (2015).  Frequent Use of Social Networking Sites Is Associated with Poor Psychological Functioning Among Children and Adolescents. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking18(7), 380-385. 

Scott, D. M. (2015). The new rules of marketing and PR: How to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly (4th ed.). New Jersey: John Wiley & Sons Inc. 

Statista (2018). Most popular social networks of teenagers in the United States from fall 2012 to fall 2018. Geraadpleegd op 9 maart 2019 op het World Wide Web: https://www.statista.com/statistics/250172/social-network-usage-of-us-teens-and-young-adults/

Till, B.D. & Busler, M. (2000). The match-up hypothesis: physical attractiveness, expertise, and the role of fit on brand attitude, purchase intent and brand beliefs. Journal of Advertising, 29(3),1-13.

van Reijmersdal, E.A., Fransen, M.L., van Noort, G., Opree, S.G., Vandenberg, L., Reusch, S., van Lieshout, F. & Boerman, S.C. (2016). Effects of disclosing sponsored content in blogs: How the use of resistance strategies mediates effects on persuasion. American Behavioral Scientist, 60(12), 1458-1474. 

Van Zeeland, E. (2016). Basisboek Neuromarketing. Bussum: Coutinho. 

Walker D. & Dubitsky T.M. (1994). Why Liking Matters. Journal of Advertising Research34(3), 9-18.

Watts, D.J. & P.S. Dodds (2007). Influentials, networks, and public opinion formation. Journal of Consumer Research, 34(4), 441–458.

Whitler, A. W. (2014, 17 juli). Why Word Of Mouth Marketing Is The Most Important Social Media.Geraadpleegd op 19 maart 2019 op het World Wide Web: https://www.forbes.com/sites/kimberlywhitler/2014/07/17/why-word-of-mouth-marketing-is-the-most-important-social-media/#10a235de54a8

Wojdynski, B. W., Evans, N. J. (2016). Going native: Effects of disclosure position and language on the recognition and evaluation of online native advertising. Journal of Advertising, 45(2), 57-68.

Woods H. C., & Scott H. (2016). #Sleepyteens: Social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-esteem. Journal of Adolescence, 51,41-49. 

Download scriptie (653.53 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Liselot Hudders