Hoe Instagram onze emoties beïnvloedt

Laura
De Schepper

Hoe Instagram onze emoties beïnvloedt

Heb jij soms ook het gevoel dat een ander een leuker leven leidt dan jij wanneer je al die perfecte foto’s ziet op Instagram? We brengen allemaal uren door op sociale media waarbij we het gevoel krijgen dat ons leven minderwaardig is in vergelijking met anderen die we volgen op Instagram. Maar is dat ook echt het geval? Studente Laura De Schepper (KU Leuven) onderzocht in haar masterproef hoe Instagram invloed uitoefent op onze emoties.

 

Sociale mediagebruikers verspreiden grotendeels positieve berichten op sociale media. Deze berichten kunnen iemand het gevoel geven dat een ander een beter en gelukkiger leven leidt dan hij of zij zelf en vormen bijgevolg de perfecte bron om zich sociaal te vergelijken met een ander. Sociale vergelijking treedt op wanneer iemand zichzelf en de eigen levensloop vergelijkt met een ander om daaruit te concluderen dat men een beter of een slechter leven leidt dan die ander. De huidige Instagramcontext met perfecte beelden vormt een ideale voedingsbodem voor sociale vergelijking.

 

Een rapport van de Royal Society for Public Health en de Young Health Movement toonde aan dat Instagram een negatieve invloed uitoefent wanneer het over psychologisch welzijn en het zelfbeeld van jongeren gaat. Naar de invloed van sociale vergelijking op emoties na een gebruikerssessie (gebruikersaffect) op Instagram werd echter nog geen onderzoek gevoerd. Deze studie onderzocht in welke mate sociale vergelijkingsprocessen invloed uitoefenen op het gebruikersaffect van Instagramgebruikers.

 

Er zijn twee soorten sociale vergelijking: opwaarts en neerwaartse sociale vergelijking. Opwaartse vergelijking gebeurt wanneer men zichzelf vergelijkt met een ander waar men naar opkijkt. Neerwaartse sociale vergelijking daarentegen vindt dan weer plaats wanneer men zichzelf vergelijkt met iemand die men als minderwaardig beschouwt. Verder analyseerde dit onderzoek of de bandsterkte met andere gebruikers invloed heeft op de emoties wanneer men sociaal vergelijkt.

 

“Berichten van vrienden beïnvloeden de emoties van Instagramgebruikers op negatieve wijze.”

 

Aan het experiment namen 139 participanten deel die gerekruteerd werden via het persoonlijk netwerk. Tijdens het onderzoek werden er twee types data verzameld. Ten eerste bevroeg een algemene enquête onder meer hoe vatbaar een deelnemer was voor sociale vergelijking. Daarna vulden de participanten na een scrollsessie op Instagram opnieuw een enquête in om de gebruikerservaring van zo een sessie te meten. Specifiek werd daarin gemeten of men voornamelijk berichten van vrienden, beroemdheden of organisaties had gezien tijdens de gebruikerssessie. Verder werd in deze enquête bevraagd of men voornamelijk een positief of negatief gevoel overhield aan een gebruikerssessie.

 

Uit de resultaten bleek dat de overgrote meerderheid van de participanten (83%) aangaf zich totaal niet sociaal vergeleken te hebben met anderen tijdens een Instagramsessie. Dit uitzonderlijk hoge percentage ging tegen alle verwachtingen in waaruit men kan veronderstellen dat de meeste participanten in het onderzoek niet toegaven dat ze sociaal vergeleken of het zelfs niet eens beseften. Verder bleek de uitkomst van een positief of negatief gevoel na opwaartse sociale vergelijking afhankelijk te zijn van het soort berichten die men als participant tijdens een gebruikerssessie te zien kreeg op Instagram. Dit onderzoek analyseerde namelijk ook de invloed van de bandsterkte die Instagramgebruikers hebben met de profielen die ze volgen op het positief of negatief gevoel dat men ontwikkelt na sociale vergelijking. Daarbij blijkt het zien van berichten van vrienden wanneer men opwaarts sociaal vergelijkt, er in de huidige studie voor te zorgen dat het positief gevoel daalt en men een licht negatieve emotie ontwikkelt. Hieruit kan men concluderen dat Instagramgebruikers emotioneel vatbaarder zijn voor de inhoud die ze te zien krijgen van vrienden.

 

De manier waarop Instagram werkt, geeft bijgevolg stof tot nadenken. Wil het bedrijf niets veranderen aan hoe gebruikers zich voelen na een Instagramsessie omdat het platform misschien veronderstelt dat participanten toch steeds opnieuw zullen terugkeren naar het platform? Of wil het platform extra moeite doen om participanten een positief gevoel te geven zodat het aantrekkelijker wordt om Instagram een volgende keer opnieuw te gebruiken? Wellicht zal Instagram voor de eerste optie kiezen aangezien dat de optie is die de minste inspanning vraagt en toch evenveel winst genereert als dat het platform nu reeds doet.

 

Toch is het aangeraden voor Instagram om haar gebruikers een positief gevoel te proberen bezorgen. Op die manier zou het platform een aantrekkelijke bron blijven om nieuwe sociale informatie te vergaren. Indien het bedrijf hier geen rekening mee houdt, dan zullen gebruikers zich steeds slechter voelen na een Instagramsessie. Toch zullen gebruikers ook dan steeds opnieuw gebruikmaken van Instagram omdat men niets wil missen van wat er op het sociale mediaplatform gebeurt. Hierdoor wordt Instagram een verslaving waar men inderdaad als gebruiker het gevoel krijgt een minderwaardig leven te leiden in vergelijking met andere Instagramgebruikers.

 

 

 

Bibliografie

Appel, H., Gerlach, A. L., & Crusius, J. (2016). The interplay between Facebook use, social comparison, envy, and depression. Current Opinion in Psychology, 9, 44e49. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.10.006.

Bonchek, M., & Choudary, S.P. (2013). Three Elements of a Successful Platform Strategy. In Harvard Business Review. Geraadpleegd op 21 mei 2019 van https://hbr.org/2013/01/three-elements-of-a-successful-platform

Brewer, M. B., & Weber. J. G. (1994). Self-evaluation effects of interpersonal versus intergroup social comparison. Journal of Personality and Social Psychology, 66 (2), 268-275. doi:10.1037/0022-3514.66.2.268

Buunk, B. P., Collins, R. L., Taylor, S. E., VanYperen, N.W., & Dakof, G. A. (1990). The affective consequences of social comparison: Either direction has its ups and downs. Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1238–1249. doi:10.1037/0022-3514.59.6.1238

Chou, H.T.G. & Edge, N. (2012). “They are happier and having better lives than I am”: the impact of using Facebook on perceptions of others' lives. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(2), 117-121.

Constantiou, I. D., & Kallinikos, J. (2015). New games, new rules: Big data and the changing context of strategy. Journal of Information Technology, 30, 44–57.

Courtois, C. & Timmermans, E. (2018). Cracking the Tinder Code: an experience sampling approach to the dynamics and impact of platform governing algorithms. Journal of Computer-Mediated Communication, 23, 1-16.

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.

Ekman, P., & Friesen, W. (1969). The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage, and coding. Semiotica, 1, 49-98.

Ellison, N.B., Steinfield, C. & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook ‘‘friends’’: Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication,12,1143–1168.

Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human relations, 7(2), 117-140. doi:10.1177/001872675400700202

Gibbons, F. X., & Buunk, B. P. (1999). Individual differences in social comparison: Development of a scale of social comparison orientation. Journal of Personality and Social Psychology, 76(1), 129e142. Doi:10.1037/0022-3514.76.1.129.

Gillespie, T. (2014). The relevance of algorithms. In T. Gillespie, P. J. Boczkowski, & K. A. Foot (Eds.), Media technologies: Essays on communication, materiality, and society (pp. 167–93). Cambridge, MA: MIT Press

Gitelman, L. (Ed.). (2011). Raw data is an oxymoron. Cambridge, MA: The MIT Press.

Haferkamp, N., & Krämer, N. C. (2011). Social comparison 2.0: Examining the effects of online profiles on social-networking sites. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(5), 309e314. Doi:10.1089/cyber.2010.0120.

Hakmiller, K. L. (1966). Threat as a determinant of downward comparison. Journal of Experimental Social Psychology (Suppl. 1), 32–39.

Hu, Y., Manikonda, L. & Kambhampati, S. (2014). What We Instagram: A First Analysis of Instagram Photo Content and User Types. Geraadpleegd op 16 april 2019 van https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM14/paper/viewPaper/8118

Huysmans, F. J. M., & de Haan, J. (2010). Alle kanalen staan open: De digitalisering van mediagebruik. (Het culturele draagvlak; Nr. 10). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Instagram. (2019). In Instagram. Geraadpleegd op 10 maart 2019 van https://instagram-press.com/our-story/

Jordan, A., Monin, B., Dweck, C., Lovett, B., John, O. & Gross, J. (2011). Misery Has More Company Than People Think: Underestimating the Prevalence of Others’ Negative Emotions. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(1), 120–135.

Krasnova, H., Wenninger, H., Widjaja, T., & Buxmann, P. (2013). Envy on Facebook: A hidden threat to users’ life satisfaction? In 11th International conference on Wirtschaftsinformatik (pp. 1–16).

Kross E, Verduyn P, Demiralp E, Park J, Lee DS, Lin N, et al. (2013) Facebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults. PLoS ONE 8(8): e69841. doi:10.1371/journal.pone.0069841

Lewis, K., Gonzalez, M., & Kaufman, J. (2012). Social selection and peer influence in an online social network. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(1),68e72.

Lin, R., & Utz, S. (2015). The emotional responses of browsing Facebook: Happiness, envy, and the role of tie strength. Computers in Human Behavior, 52, 29-38. doi: 10.1016/j.chb.2015.04.064

Liu, J. & Li, C. & Carcioppolo, N. & North, M. (2016). Do our Facebook friends make us feel worse? A study of social comparison and emotion. Human communication research, 42(4), 619-640. doi:10.1111/hcre.12090

Maier, C., Laumer, S., Eckhardt, A., & Weitzel, T. (2012). When social networking turns to social overload: Explaining the stress, emotional exhaustion, and quitting behavior from Social Network Sites’ users. In Proceedings of European Conference on Information Systems (ECIS), (pp. 1–12).

Oestreicher-Singer, G. and Zalmanson, L. (2013). Content or Community? A Digital Business Strategy for Content Providers in the Social Age, MIS Quarterly, 37(2): 591-616.

Pahl, S., Eiser, J. R., &White, M. P. (2009). Boundaries of self-positivity: The effect of comparison focus in self-friend comparisons. The Journal of Social Psychology, 149(4), 413–424. doi:10.3200/SOCP.149.4.413-424

Park, S.Y. & Baek, Y.M. (2017). Two faces of social comparison on Facebook: The interplay between social comparison orientation, emotions, and psychological well-being. Computers in Human Behaviour, 79, 83-93.

Prentice, D. & Miller, D. (1993). Pluralistic ignorance and alcohol use on campus: Some consequences of misperceiving the social norm. Journal of Personality and Social Psychology,64, 243-256.

Przybylski, A.K. & Murayama, K. & DeHaan, C.R. & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioural correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29, 1841-1848. doi:10.1016/j.chb.2013.02.014

Qiu, L., Lin, H., Leung, A. K., & Tov, W. (2012). Putting their best foot forward: Emotional disclosure on Facebook. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 15(10), 569–572. doi:10.1089/cyber.2012.0200

Rainie, H. & Wellman, B. (2012). Networked: The new social operating system. Mit Press Cambridge, MA.

Robins, R.W., Hendin, H.M. & Trzesniewski, K.H. (2001). Measuring global self-esteem: construct validation of a single-item measure and the Rosenberg Self-Esteem Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(2), 151-161.

Roose, H. & Meuleman, B. (2015). Methodologie van de sociale wetenschappen: een inleiding. Gent: Academia Press.

Shalev-Shwartz, S. & Ben-David, S. (2014). Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms. Cambridge: University Press.

Smith, R. H. (2000). Assimilative and contrastive emotional reactions to upward and downward social comparisons. In J. Suls, & L. Wheller (Eds.), Handbook of social comparison (pp. 173-200). New York: Plenum.

Statista. (2019). Most popular social networks worldwide as of April 2019, ranked by number of active users (in millions). Geraadpleegd op 2 mei 2019 van https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranke…

Tesser, A. (1988). Toward a self-evaluation maintenance model of social behaviour. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol.21, pp.181-227). San Diego, CA: Academic Press.

Tesser, A., & Campbell, J. (1982). Self-evaluation maintenance and the perception of friends and strangers. Journal of Personality, 50(3), 261–279. doi:10.1111/j.1467-6494.1982.tb00750.x

Tesser, A., Millar, M., & Moore, J. (1988). Some affective consequences of social comparison and reflection process: The pain and pleasure of being close. Journal of Personality and Social Psychology, 54(1), 49-61. doi:10.1037/0022-3514.54.1.49

Tura, N., Kutvonen, A. & Paavo, R. (2017). Platform design framework: conceptualisation and application, Technology Analysis & Strategic Management. doi:10.1080/09537325.2017.1390220

Turkle, S. (2011). Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books.

van Dijk, L. & de Haan, J. & Rijken, S. (2000). Digitalisering van de leefwereld: een onderzoek naar informatie- en communicatietechnologie en sociale ongelijkheid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Vanhaelewyn, B. & De Marez, L. (2019). Imec.Digimeter 2018. Geraadpleegd op 20 februari 2019 van https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/inline-files/457015…

Waterloo, S.F. & Baumgartner, S.E. & Peter, J. & Valkenburg, P.M. (2017). Norms of online expressions of emotion: Comparing Facebook, Twitter, Instagram, and WhatsApp. SAGE journals. doi: 10.1177/1461444817707349

Wills, T. A. (1981). Downward comparison principles in social psychology. Psychological Bulletin, 90(2), 245–271. doi:10.1037/0033-2909.90.2.245

Willson, M. (2016). Algorithms (and the) everyday. Information, Communication & Society, doi: 10.1080/1369118X.2016.1200645

Young Health Movement & Royal Society for Public Health. (2017). #StatusOfMind. Social media and young people's mental health and wellbeing. Geraadpleegd op 24 mei 2019 van https://www.rsph.org.uk/uploads/assets/uploaded/62be270a-a55f-4719-ad66…

Download scriptie (747.34 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Prof. Dr. Cédric Courtois